ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Страхування
       

   

  Банківська справа

  Контрольна робота


  Страхування


  По темі: цикл фундаментальних дисциплін

  Викладач ______________________________________

  Євпаторія 1999

  1.Франшіза, її види та особливість застосування.

  У договір страхування можуть вноситись різні застереження й умови, які носять назву клаузула (лат. Clausula - виняток). Однією з таких застережень є франшиза, яка встановлюється для визначення оптимального розміру страхового зобов'язання з виплати у договорах страхування, що укладаються за іншими, ніж страхування життя, видами страхування.

  Франшиза є частиною можливої шкоди, що може бути завдано майновим інтересам страхувальника і не підлягає відшкодуванню з боку страховика, її конкретне значення обумовлюється в договорі страхування на підставі згоди сторін.

  Франшиза буває двох видів - умовна і безумовна.

  Умовна, або інтегральна (невичітаемая), франшиза - умова звільнення страховика від відповідальності за збиток, що не перевищує встановленої суми, але повне покриття збитку страховиком, якщо розмір шкоди перевищує значення встановленої договором страхування франшизи.

  Умовна франшиза вноситься в договір страхування за допомогою запису
  «Вільно від х відсотків за страхової суми (страхової вартості, збитку".

  Безумовна, або ексцедентна (віднімається), франшиза означає, що вона застосовується в беззастережне порядку. При безумовної франшизи збиток під всіх випадках відшкодовується за відрахуванням встановленого відсотка франшизи.

  Безумовна франшиза оформляється в договорі страхування наступної записом: «вільно від перших х відсотків за страхової суми (страхової вартості, збитку).

  Наявність франшизи визначається такими факторами:

  - природними властивостями об'єкта страхування погіршувати його майновий стан (псування, гниття, випаровування тощо); < p> - частими і незначними ушкодженнями об'єкта, вартість яких дорівнює або не перевищує витрат на їх огляд страховиком;

  - бажання страховика дисциплінувати страхувальника в частині виконання умов договору страхування та недопущення дрібних збитків.


  2. Принцип страхового інтересу і його зв'язок з об'єктом страхування.

  Згідно з принципом страхового інтересу страхувальник повинен мати законний майновий (фінансовий) інтерес до конкретного об'єкта, який підлягає страхуванню, на підставі якого він може отримати користь у вигляді матеріальної захищеності від втрати життя, здоров'я, працездатності або зберігання обсягу своїх матеріальних коштів, або звільнення його від виник боргу або матеріальної відповідальності за шкоду іншим особам у вигляді наслідків його діяльності (бездіяльності).

  Цей принцип вказує, що договір страхування передбачає відшкодування конкретних збитків, які нанесені конкретній особі. Якщо з'ясується, що страхувальник не мав майнового інтересу - не був власником, орендарем, користувачем загиблого майна - значить, він не може зазнати збитків і, отже, не може виступати страхувальником.

  3. Ризики підприємницької діяльності. Склад, зміст.

  Ризики підприємницької діяльності несуть в собі небезпеку втрат в процесі фінасово-господарської діяльності. Вони означають невизначеність результатів від даної комерційної справи.

  По структурній ознаці ці ризики поділяються на: майнові, виробничі, торгові, фінансові.

  Майнові ризики - це ризики, пов'язані з імовірністю втрат майна підприємця через крадіжку, диверсії, недбалості, перенапруги технічної і технологічної систем тощо

  Виробничі ризики - це ризики, пов'язані зі збитками від зупинки виробництва внаслідок впливу різних факторів і перш за все - з загибеллю або ушкодженням основних і оборотних коштів ( обладнання, сировина, транспорт і т.п.), а також ризики, пов'язані, з впровадженням у виробництво нової технології і техніки.

  Торгові ризики є ризики, пов'язані зі збитками по причини затримки платежів, відмови від платежу в період транспортування товару, не поставки товару і т.п.

  Фінансові ризики пов'язані з імовірністю втрат грошових коштів.

  Фінансові ризики підрозділяються на два види: пов'язані з купівельною спроможністю грошей та з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).

  До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, відносяться інфляційні, дефляційні, валютні ризики, а також ризики ліквідності.

  Інфляція означає знецінення грошей і, природно, ріст цін.
  Дефляція - це процес, зворотний інфляції, виражається в зниженні цін і відповідно купівельної спроможності грошей.

  Валютні ризики є небезпекою валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншого, при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних і інших валютних операцій.

  Ризики ліквідності - це ризики, пов'язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їх якості та споживчої вартості.

  Інвестиційні ризики включають в себе такі підвиди: упущеної вигоди, зниження доходності, прямих фінансових втрат.

  Ризик упущеної вигоди - це ризик настання непрямого ( побічного) фінансового збитку (неодержаний прибуток) у результаті нездійсненого якого-небудь заходу (наприклад, страхування, хеджування, інвестування тощо).

  Ризик зниження прибутковості може виникнути в результаті зменшення розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестицій, за вкладами, кредитах.

  Ризик снмженія прибутковості містить такі різновиди: процентні ризики та кредитні ризики.

  До процентних ризиків відноситься небезпека втрат комерційними банками в результаті перевищення процентних ставок, виплачуваними ними за залученими коштами, над ставками за наданими кредитами.

  Кредитний ризик - небезпека несплати позичальником основного боргу і прцентов належних кредитору. Кредитний ризик може бути також різновидом прямих фінансових втрат.

  Ризики прямих фінансових втрат включають наступні різновиди: біржовий ризик, селективний ризик, ризик банкрутства, а також кредитний ризик.

  Біржові ризики являють собою небезпеку втрат від біржових угод. Це ризик неплатежу по комерційних справах, ризик неплатежу комісійної вознагрожденія брокерської фірми і т.п.

  Селективні ризики - це ризики неправильного вибору вкладення капіталу, виду цінних паперів для інвестування.

  Ризик банкрутства являє собою небезпеку повної втрати підприємцем власного капіталу.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !