ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Структура комерційного банку
       

   

  Банківська справа

  Введення.

  Усі ми приблизно знаємо, які основні операції проводять комерційні банки (КБ). Але недолік інформації про їх сутності дає нам ілюзорне уявлення про укладення КБ грошей «з нічого». Насправді це дуже складний процес, що починається з акумуляції грошових коштів і закінчується своєчасним їх поверненням. У цій роботі я хочу показати, який обсяг операцій (по розміщенню залучених коштів) доводиться виробляти КБ між цими двома крайніми поняттями.

  Ціль КБ - максимальна вигода при мінімальному ризику. Як правило, ці величини обернено пропорційні. Спокуса одержати велику вигоду чреватий наслідками порушення ліквідності КБ. Щоб збалансувати ці операції, КБ змушені проводити безліч розрахунків на основі зібраної інформації.

  1.КРЕДІТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КБ

  Задача КБ - у більшій мобілізації вільних грошових коштів та їх розміщенні в оптимальні активи.

  Але не вся сукупність мобілізованих у КБ засобів вільна для здійснення активних операцій. Ця обставина породжує поняття кредитного потенціалу КБ, що економічно обумовлено рядом об'єктивних причин.

  КБ, запозичуючи вільні кошти своїх комітентів, відразу бере на себе зобов'язання щодо забезпечення своєчасного повернення цих коштів. будь-який КБ повинний створювати для себе резерв ліквідності (уст. ЦП) і надійності від кожної одиниці притягнутих їм засобів.

  На загальний рівень кредитного потенціалу КБ об'єктивний вплив робить наступна сукупність факторів:

  . загальна величина мобілізованих у КБ джерел коштів;

  . структура і стабільність джерел кредитного потенціалу;

  . рівень обов'язкових резервів, установлених ЦБ;

  . режим користування обов'язковими резервами, коли допускається застосування цих резервів для підтримки поточної ліквідності КБ;

  . загальна сума і структура зобов'язань КБ.


  Структура засобів кредитного потенціалу

  Всі джерела кредитного потенціалу поділяються на власні і позикові.

  Виходячи з принципу ліквідності позикові кошти КБ складаються з короткострокових і довгострокових.

  Всі кошти кредитного потенціалу поділяються за ступенем їх стабільності на: цілком стабільні засоби (собств. ср-ва; ср-ва, депоновані на визначений строк; ср-ва кредитів, отриманих від ін
  КБ), стабільні засоби (всі депонує. Ср-ва за пред'явленням комітентів КБ, чия динаміка вивчена) і нестабільні засоби (ден. СР - ва, динаміку кіт. важко вивчити).

  Іноді КБ надає визначену суму кредиту на більш тривалі терміни, ніж соковитість коштів кредитного потенціалу, тому що депоненти використовують їх з різною динамікою. Цей процес називають трансформацією кредитного потенціалу. Вона є однією з основних причин загострення проблеми ліквідності КБ. Для її попередження використовують наступну форму у вигляді таблиці:

  Терміновість! Дата і напрямок грошових потоків операцій !------------------------------------------- ---------

  КБ! Джерела СР-у! Розміщення СР-у! Розрив
  1! 2! 3! 2-3

  До 3 міс. ! ! !
  Від 3 до 6! ! !
  Від 6 до 12! ! !
  І т.д. ! ! !

  2.КРЕДІТОСПОСОБНОСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА І МЕТОДИКА ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

  Кредитоспроможність позичальника означає здатність юр. або фіз. особи повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.

  Методики визначення кредитоспроможності можуть грунтуватися як на сальдових, так і на оборотних показниках звітності підприємств.

  Всі оборотні активи сучасного балансу підприємств нашої країни за ступеня їх ліквідності можуть підрозділятися слід. так:


  Класифікація оборотних активів

  Клас ліквідності! Структура

  1.Ден. Ср-ва! Ср-ва на р/р та ін рахунках у КБ; готівку в

  ! Касі; акції, за кот. була виплата дивідендів! хоча б за один рік; векселя першокласних! векселедавців.

  2.Легкореалізуемие! Товари відвантажені, термін оплати кіт. не вимоги! настав; дебітори; тимчасова фін. допомогу своїм
  ! підприємствам; заборгованість робітників і службовців! по з/п краткоср. хар-ра.

  3.Легкореалізуемие! Окремі види запасів т-м цінностей, запаси тов-мат. ! що користуються попитом на ринку. цінностей!


  Для оцінки кредитоспроможності підприємств існує 3 основних фінансових показника, що розраховуються на основі середніх сальдових даних балансів за минулий рік: коеф. ліквідності, коеф. покриття та показник забезпеченості власними коштами.

  Коеф. ліквідності призначений для оцінки здатності позичальника оперативно визволити з госп. обороту ден. кошти і погасити боргові зобов'язання.

  Ліквідні кошти Кл = -----------------------------

  Краткоср. борг. зобов'язання

  Коеф. покриття використовується для оцінки межі кредитування даного клієнта. Якщо Кп менше 1, варто припинити видачу позичок або зажадати гарантію.

  Лікво. Ср-ва + Залишок запасів усіх мат.

  1 2 класів цінностей по балансу
  Кп = ---------------------- ----------------------

  Краткоср. борг. зобов'язання

  Показник забезпеченості соб. засобами. Чим більше розмір соб. коштів, тим вище спроможність клієнта вчасно розрахуватися за своїми борг. зобов'язаннями.

  Фактична наявність соб. облад. ср-в по балансу ПСС = ---------------------< br> ------------------- --------

  Загальний розмір облад. ср-в у запасах, витрати,

  розрахунках і в ден. формі


  Методика визначення класу кредитоспроможності позичальника

  В основі визначення класу кретітоспособності клієнта лежить кретеріальний рівень показників і їхній рейтинг.

  Коефіцієнт і показники на рівні середніх величин є підставою віднесення позичальника до 2 класу, вище середніх - до 1 і нижче середніх - до 2. Приклад:


  ! Кл! Кп! ПСС

  Найменування !---------------------------------------- --------------

  галузі! 1! 2! 3! 1! 2! 3! 1! 2! 3

  1 більше 0,6 - менше більше 1,5 - 1,3 - більше 50 - менш

  0,6 0,4 0,4 1,5 1,3 1,0 50% 30% 30%

  2 більше 0,4 - менше більше 2,0 - 1,5 - більше 35 - менш

  0,4 0,25 0 , 25 2,0 1,5 1,0 35% 25% 25%

  3 більше 0,45 - менше більше 1,8 - 1,3 - більше 60 - менш

  0,45 0,3 0,3 1,8 1,3 1,0 60% 45% 45%

  Рейтинг показника в системі визначається економістом індивідуально для кожного позичальника в залежності від політики даного КБ, особливостей клієнта, ліквідності його балансу, положення на позичковий ринку.

  Загальна оцінка кредитоспроможності дається в балах. Бали являють собою суму творів рейтингу кожного показника на клас кредитоспроможності. 1 клас присвоюється при 100-150 балах, 2 клас - при 151-250 балах і 3 клас - при 251-300 балах.

  ! Рей-! Вар.1! 2! 3! 4! 5! 6 Показники! Тінг ------< br> -----------------------------------------------

  ! %! Кл! Бал! Кл! Бал! Кл! Бал! Кл! Бал! Кл! Бал! Рей! Кл! Бал

  Кл 40 1 40 2 80 3 120 3 120 1 40 20 3 60 < br> Кп 30 1 30 2 60 3 90 3 90 2 60 10 3 30
  ПСС 30 1 30 2 60 3 90 3 60 3 90 70 2 140
  Разом: х 1 100 2 200 3 300 3 270 2 190 х 2 230


  Для оцінки кредитоспроможності клієнта КБ рекомендується використовувати не тільки основні, але і додаткові показники.


  Група показників фінансової стійкості

  Фін. стійкість відображає ступінь фін. залежності від зовнішніх

  позикових коштів. Сума загальних соб. ср-в

  1.Коеф. автономії К = --------------------------< br> Підсумок балансу


  2.Коеф. співвідношення позикових і власних коштів

  Позикові Ср-ва


  К = ------------------


  Соб. Ср-ва

  Запропоновані значення 0,5.

  3.Коеф. співвідношення основних ср-в до оборотних (жел. 1:1).


  Показники ділової активності позичальника

  1.Колічество оборотів балансу за даний період

  Обсяг реалізованої продукції


  К = -------------------------------

  Підсумок балансу Початок + Кінець Підсумок балансу = -- --------------


  2

  Баланс повинен обернутися за рік 3-4 рази.


  2.Коеф. дебіторської заборгованості

  Обсяг реалізованої продукції


  К = -----------------------------------

  Ср деб. заборгованість (за період)

  Він повинен бути більше 1.


  3.Оборачіваемость готової продукції

  Обсяг реалізованої продукції


  К = -----------------------------------

  Ср залишок гот. продукції

  4.Оборачіваемость запасів тов-мат цінностей
  Обсяг реалізованої продукції

  К = -----------------------------------

  Ср залишок запасів

  5.Еффектівность кредиторської заборгованості
  Обсяг реалізованої продукції

  К = -----------------------------------

  Ср кред. заборгованість

  6.Рентабельность
  Валовий прибуток Прибуток

  К = ---------------------- = ---------

  Об'єм реализ. продукції Баланс

  3.Система КРЕДИТУВАННЯ

  Кредитування підприємств і населення належить до традиційних банківських послуг. Не випадково банк називають кредитним підприємством. Найбільша частка активів КБ як і раніше поміщена в кредитні операції.

  Позикові операції - це кредитування клієнтів і ін КБ.

  Можна розділити позики за строками:

  . до запитання;

  . короткострокові;

  . середньострокові;

  . довгострокові;
  Позики до запитання видаються клієнтам до умов, за якими КБ у будь-який час може відкликати надану гроші.

  Короткострокові позики - це позики, термін користування якими не перевищує одного року. Вони надаються під товарно-матеріальні цінності, витрати, цінності в розрахунках, на поточні потреби в платежі та ін

  Середньострокові позики є кредити, надані на термін від 1 до
  3 років. Дані позички обслуговують потреби в коштах, необхідних для формування основних фондів, оборотних коштів, фінансових активів.

  До довгострокових позиках відносяться кредити, строки яких перевищують 3 роки.
  Дані позички обслуговують потреби, аналогічні середньострокових кредитах.

  Залежно від забезпечення позики можуть бути:

  . забезпечені;

  . незабезпечені.

  В залежності від цілей, на які надана, позики можуть бути:

  . на створення виробничих фондів;

  . на тимчасове погашення нестачу коштів;

  . позики на споживчі цілі.


  Основні риси сучасної структури кредитування

  1.Кредіт надається в залежності від залучених КБ ресурсів.

  2.Большое місце займають міжбанківські кредити. Це найдорожча для КБ можливість залучення грошових коштів. Таку можливість КБ використовують тільки, коли знаходяться у вкрай скрутному фінансовому положенні і їм необхідно негайно розрахуватися зі своїми кредиторами.
  3.Завісімость від обов'язкових економічних нормативів, що встановлює ЦБ.

  4.Договорная система. КБ і клієнт складають договір, у якому вказуються умови кредитування, права та обов'язки сторін. У разі невиконання зазначених зобов'язань сторона несе відповідальність.

  5.Кредітуется суб'єкт. КБ аналізує кредитоспроможність кожного позичальника.

  6.Переход до таких форм кредитування, які забезпечують повернення позики.

  7.Сейчас методи кредитування єдині для всіх галузей.


  Методи кредитування

  Методи кредитування є складовою частиною механізму кредитування. Зворотний рух кредиту визначається, по-перше, надходженням або витрачанням цінностей, здійсненням або відшкодуванням витрат, поточними платежами, тобто безпосередньо процесом виробництва та обігу. По-друге, воно може бути пов'язане з зміною залишку забезпечення. Відповідно до цього розрізняють кредитування за оборотом і за залишком, а також оборотно-сальдовий метод. Всі ці особливості реалізуються через окремі елементи методу кредитування. До них відносяться: вид позичкового рахунку, порядок видачі кредиту, способи його погашення, організація банківського контролю за дотриманням принципів кредитування.

  Зараз використовується підхід, заснований на кредитоспроможності позичальника. Такий підхід означає переміщення акценту в механізмі кредитування з вибору об'єкта на оцінку суб'єкта кредитної угоди.

  Основна частина позик стала видаватися на основі оборотно-сальдового методу. Цей метод є перехідною формою, яка має риси кредитування за оборотом і по залишку. Головною рисою практики цього методу послужило обмеження кола платежів розрахунками за товарно-матеріальні цінності, введення обмеження рівня заборгованості плановим розміром кредиту. КБ стали ширше використовувати кредитування по залишку в поєднанні з твердим лімітом кредитування.

  Залежно від методу кредитування відкриваються слід. види позичкових рахунків:

  . простий позичковий рахунок;

  . спеціальний позичковий рахунок;

  . окремий позиковий рахунок;

  . контокоррент.
  Загальною ознакою цих рахунків є облік освіти та погашення заборгованості; видача кожної нової позики і, следоватеьно, сума боргу ссудополучателя завжди фіксується за дебетом, а погашення заборгованості відображається за кредитом.

  Відмінності між видами позикових рахунків визначаються особливостями кредитування по залишку і за оборотом. Кредитування по простому позичковим рахунком, як правило, є кредитування по залишку, кредитування за спеціальним позичковим рахунком і контокорренту - по обороту. При кредитуванні за окремим позичковим рахунком застосовується оборотно-сальдовий метод. Організаційна і технічна боку кредитування підприємств неоднакові.

  При відкритті простого позичкового рахунку позичальник повинен кожний раз подавати заявку на кожну позику разом з документами. На основі цих документів КБ визначає розмір позики.

  За спеціальними рахунками не потрібно надавати документи щоразу на отримання позики. Клієнт видає КБ одне зобов'язання (замість надання в КБ кредиту в визна. розмірі та в узгоджений термін).

  При кредитуванні по спеціальному і окремому рахунку, а також за

  контокорренту момент видачі позички не супроводжується перевіркою відповідності розміру кредиту накопиченим кредитуються тов-мат цінностей. На стадії оплати товарів немає необхідності надавати в КБ заяву на отримання позики, а також відомості про залишки кредитуються товарів. Завдяки платіжного характеру кредиту спец. позиковий рахунок і контокоррент сприяють своєчасному задоволенню потреб підприємств у доповнить. ден. засобах.

  Різниця між простим і спец. рахунком в тому, що в першому випадку кредит носить епізодичний характер, а в другому - постійний.

  Також різниця в погашенні: кошти з р/с на простий. На спец. рахунках повернення позики може йти прямо на позичковий рахунок, минаючи р/с.

  Простих позичкових рахунків у підприємств може бути кілька. Спец. рахунок, як правило, один.

  Окремий позичковий рахунок застосовується тільки в тому випадку, коли у підприємства немає грошей на р/с. При цьому на погашення кредиту у підприємства йдуть ті кошти, які залишилися після всіх сплат.

  Контокорентний рахунок - це найпопулярніша форма кредитування для надійних позичальників. Р/р закривається і підприємство відкриває один рахунок. Усі витрати підприємства КБ автоматично погашає, а весь прибуток, що надходить від підприємства на цей рахунок, погашає кредити, видані банком цього підприємству. Відсотки нараховуються при виведенні сальдо.

  Контокоррент - взаємне кредитування. Полягає на визна. термін.

  Кредитор завжди має запас кредиту і використовує його в міру необхідності. Для позичальника - це кредитний резерв і він його включає в свої ліквідні кошти.
  Певні риси контокоррента для КБ:

  . забезпечення кредиту цінними паперами;

  . кредитування по овердрафту (під більш високий відсоток. Нарахування еи стягнення за цим рахунком відбувається раз на місяць).

  . контокоррент досить дорогий. Підприємство несе відповідальність всім своїм майном.
  При деякій подібності спец. позичкових рахунків та контокоррента між ними є сущ. відмінності.

  Масштаби кредитування по спец. позичковим рахунках значно вужче, ніж при кредитуванні за контрокорренту, ряд операцій на них не позначається. Іншим є і обсяг коштів, що спрямовуються на погашення кредиту. Не випадково при кредитуванні по спец. позичковим рахунках у підприємства самостійно функціонує його р/с.

  Окремі кредити за простим позичковим рахунках

  Довірчий кредит - це універсальний кредит; видається першокласним позичальникам; він здатний задовольнити найрізноманітніші потреби підприємства, викликані нагромадженням запасів тов-мат цінностей, відсутністю вільних ден. коштів для виплати з/п, платежів до бюджету та ін Термін такого кредиту - 60-90 днів.

  Бланковий кредит - це кредит, що надається без забезпечення тов-мат цінностями і цін. паперами.

  Револьверний кредит - це автоматично поновлюваний кредит (ліміт заборгованості + термін погашення). Не потрібно доповнить. переговорів.


  Схема надання кредиту

  1.Заключается кредитний договір або кредитна угода.

  2.Заемщік звертається в КБ із заявою клопотанням про видачу позики. У ньому позичальник клопочеться про цілі, на які береться позичка і який очікується ек. ефект. Позичальник долен надати бізнес-план.
  3.Предоставляются копії договорів на постачання сировини і матеріалів, на оренду обладнання.

  4.Предпріятіе повинно надати статут, баланс на останню дату, гарантійний лист.

  Затем складається кредитний договір. КБ вимагає від підприємства:

  . графік надходжень і платежів;

  . відомості про кредити, отриманих в ін КБ.
  Кредит надають під гарантію або під заставу, при цьому клієнт складає заставне зобов'язання.

  Потрібно гарантійний лист.

  Перш, ніж підписати договір, ретельно перевіряються всі документи. визначається клас позичальника, його репутація. За цими критеріями визначається розмір кредиту.
  Після того, як була проведена оцінка ступеня ризику для КБ, керівник приймає рішення про видачу позики (на початок 1994р):

  . до 1 млн - начальник кредитного відділу;

  . до 5 млн - заст. голови правління з кредитної роботі;

  . понад 5 млн - за рішенням правління.
  У великих КБ створюється кредитний комітет. До його складу входять представники правління, кредитного і юридичного, валютного та комерційного відділів, а також фін. директор (глав. бух.)

  КБ захищають позички трьома способами:

  1) внутрішня безпека (уст. фін. положення);
  2) зовнішня захист (гарантії, заставні , страхові);
  3) поєднання внут. і зовн. захистів.

  Позичальник складає термінове зобов'язання.

  Право на пільги позички мають:

  . акціонери КБ;

  . пайовики, першокласні позичальники;
  Кредитний відділ виписує ордер-розпорядження в операційний відділ на видачу кредиту.

  Якщо позичальник хоче збільшити позичку, то виписується доповнення до договору.


  Нарахування відсотків за кредит

  1.КБ повинен встановлювати такі відсотки, щоб вони були вище відсотків по депозитах.

  2.КБ повинен враховувати маржу.

  3.В залежності від терміну користування.

  4.У залежності від ризику неплатоспроможності.

  5.У залежності від забезпечення позики.

  6.У залежності від цілей позички.

  7.У залежно від ставок ін КБ. < p> 8.У залежності від інфляції і від ін причин.

  Процентні ставки можуть бути фіксованими і плаваючими.

  Можуть встановлюватися знижені ставки. Вони застосовуються за рішенням править. органів для кредитування пріоритетних галузей.
  Держава відшкодовує різницю.

  Якщо передбачено в договорі, відсоток і позика можуть бути виплачені у валюті.

  Якщо позика не виплачена в термін, то КБ стягує пеню за кожний день прострочення. КБ має право стягувати пеню за невикористану частину кредиту.

  Погашення заборгованості по кредиту може відбуватися одноразово або в розстрочку.

  До липня 1992 погашення кредиту здійснювалося в порядку черговості. Такий порядок відмінено, крім першочергових відрахувань державі.

  У тому випадку, коли сума списується, кредитний відділ дає ордер - розпорядження про списання коштів з р/р на с/с. Якщо р/р в ін КБ, то сам позичальник здає доручення в той КБ, де в нього р/с.

  Якщо кредит не повернуто, то КБ вживає заходів:

  . може отримати страхове відшкодування;

  . за рахунок реалізації заставного майна;

  . може пред'явити вимогу третій особі, якщо це передбачено в договорі про цесії.
  Всі строкові зобов'язання клієнтів зберігаються в спец. картотеці в кредитному відділі.

  Якщо звіт не достовірний, то працівник кредитного відділу має право достроково стягнути позику, - припинити видачу кредиту.

  Позичальник може бути оголошений банкрутом через арбітражний суд, який вирішує, що КБ може тимчасово керувати цим підприємством. КБ встановлює черговість платежів після реалізації майна підприємства.

  Порядок розрахунку відсотків за виданою позикою.

  Здійснюється за інструкцією від 22.01.91. Нарахування відсотків відбувається щомісячно/щоквартально. Відсотки розраховуються в тих установах, де розрахунки ведуться за допомогою комп'ютера по спец. програмі. Якщо в ручну, то слід. так:

  1) визначаються середні залишки заборгованостей за формулою середньої хронологічної:

  позики =

  . залишок позики в перший день

  . залишок позики в останній день

  . залишки на наступні дати всередині періоду

  . число днів в соотв. періоді
  2) враховуються всі дні;
  3) визначається процентна ставка за один день;
  4) середній щоденний залишок множиться на середню процентну ставку за день і отримаємо суму відсотків за день;
  5) сума відсотків за день множиться на кількість днів у періоді.


  Загальна сума відсотка за позикою =

  СП - процентна ставка за кредитними операціями


  Операції КБ по довгостроковому кредитуванню

  Практично інвестиційна діяльність КБ обмежена. Зазвичай інвестиційні позики надаються акціонерам КБ на термін від 1 до 2 років методом пролонгації короткострокових позик.

  Організація довгострокового кредиту припускає виділення суб'єктів і об'єктів кредитування, порядок видачі та погашення позик.

  Суб'єктами кредитування виступають: гос. підприємства, СП, малі підприємства та інд. позичальники.

  У світовій практиці одним з основних об'єктів довгострокового кредитування виступає іпотека. Іпотечний кредит видається під заставу нерухомості.

  З безліч об'єктів кредитування можна виділити дві основні групи:

  . продуктивні позики;

  . позики на споживчі цілі.

  При вирішенні питання про видачу произв. кредитів КБ повинен проаналізувати перспективи ек. зростання кредитованого підприємства, можливість реалізації продукції та очікуване зростання доходів. Рішення приймається з певним ступенем ризику.

  КБ може кредитувати такі заходи, які мають реальні терміни окупності та наявність джерел повернення кредиту, забезпечують окупність вкладень фінансуються за коротший термін, ніж среднеотраслевые терміни окупності.

  Одним із способів забезпечення зобов'язань за долгоср. кредитах може виступати заставу. Кредитор у даному випадку має право при невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед ін кредиторами. Застава зберігає силу і при переході права власності на заставлене майно від заставодавця до ін особі.

  До основних видів долгоср. кредитів під заставу відносяться:

  . під заставу рухомого майна;

  . під заставу нерухомості.

  кредитування під заставу нерухомості пов'язане з іпотекою. У іпотечних кредитних операціях КБ угода оформлюється за допомогою заставою під нерухомість.

  Загальні приципом іпотечного кредиту реалізуються в різних напрямках:

  . залишення майна в руках боржника на умовах обмеження прав власності;

  . визначення розміру позики у вигляді частки застави;

  . отримання під заставу одного і того ж майна додаткових іпотечних позик;

  . надання позик з урахуванням страхування;

  . втрата нерухомості або передача її іншій особі при несплаті заборгованості в строк.
  У сучасних умовах КБ як і раніше стримано ставляться до видачі довгострокових кредитів.


  Консорціальні кредити

  Потреби інвестиційної сфери не можуть бути задоволені окремими КБ в силу обмеженості їх соб. засобів і складнощами залучення кред. ресурсів для долгоср. кредитування, що діють нормативами банківської ліквідності, граничними розмірами позик, видаються одному позичальнику.

  Щоб зменшити кредитний ризик, пов'язаний із заморожуванням ліквідних

  коштів на довгих. період, кредитоспроможністю позичальника з його можливістю вчасно здійснити кредитний об'єкт, КБ-і об'єднуються в консорціуми для надання довгострокового кредиту на інвестиційні цілі.

  Також КБ можуть об'єднуватися для кредитування позичальника на короткостроковий період, якщо сума кредиту велика і здатна суттєво похитнути ліквідність одного КБ.

  Банківські консорціуми використовуються для проведення операцій на і валютних ринках позичкових капіталів, гарантійних операцій, а також операцій з цінними паперами на ден. ринку, надання фін. допомоги закордонних країнах та ін

  Умовою прийняття КБ у консорціум є згода на мінімальний

  розмір участі, який залежить від обсягу кредиту, що надається і

  ступеня ризику за цією операцією . Чим значніше ризик по пропонованого кредитування, тим більше число КБ притягується до участі в консорціумі і тим самим скорочується ризик для кожного КБ. При створення консорціуму КБ керуються чинним законодавством, а при оформленні кредитних відносин - комерційної доцільністю.

  Джерелом правових взаємовідносин КБ-членів консорціуму є зобов'язання, що виникають на основі укладання конс. договору. Кредитні відносини між консорціумом та позичальником регулюються кредитним угодою, що містить основні ек. умови і юр. аспект операцій.

  Після укладання кредитної угоди КБ-руководітелб консорціуму акумулює кошти КБ-учасників і передає їх позичальнику в порядку, передбаченим у кредитній угоді.

  Певну схожість з консорціальні кредитом має паралельний кредит, де кілька КБ домовляються про кредитування одного позичальника. Але в цьому випадку кожен КБ самостійно веде переговори з позичальником, укладає кредитну угоду і надає позичальникові визначену частину кредиту, дотримуючись загальних, узгоджених з іншими КБ умов кредитування.

  4.ФОРМИ забезпечення повернення кредиту

  Для підприємств, не віднесених до першокласних позичальників, виникає необхідність мати додаткові і реальні гарантії повернення кредиту. До їх числа відносяться: застава майна і прав, поступка вимог і прав, передача права власності, гарантії та поруки, страхування.


  Застава та заставне право

  Застава майна клієнта є однією з форм распросраненних забезпечення повернення банківського кредиту. Застава майна випливає з заставного зобов'язання, що видається позичальником кредитору і що підтверджує право останнього при невиконанні плат. зобов'язання отримати переважне задоволення претензій з вартості заставленого майна. Для реалізації цього права кредитор не потрібно порушувати по відношенню до позичальника судовий позов.

  Між предметом застави і забезпеченням кредиту існує певну єдність. Застава базується на наявності реального забезпечення. Є єдині вимоги до якості предметів застави і забезпечення кредиту.

  З правової точки зору заставу цінностей і забезпечення кредиту не змінює права власності позичальника на ці цінності.

  Чим відрізняються предмет застави і забезпечення:

  . заставу дає особливі права КБ за розпорядженням закладеним майном.
  Віднесення мат. цінностей до забезпечення кредиту не призводить до зміни права розпорядження ними;

  . предметом застави може виступати і особисте майно позичальника;

  . заставу цінностей пов'язаний з правом власності позичальника на них.
  Забезпечення кредиту може включати в себе елементи, які не є власністю;

  . заставу має у своїй основі реально існуючу власність, виражену в різних формах. Забезпечення може включати в себе і витрати виробництва;

  . сума забезпечення рівнозначна обсягом кредиту. Розмір застави завжди більше наданого кредиту.
  Майно, віднесене до об'єкта застави, повинно відповідати двом критеріями: достатності (якість цінностей, можливість кредитора здійснити контроль за їх збереженням) і достатності (величина закладених цінностей вище суми що видається кредиту).

  У закордонній практиці існують слід. різновиди застави:

  Застава майна клієнта: тов-мат цінностей, дебіторських рахунків, цінних паперів, векселів, депозитів, іпотека, змішаний; заставу прав.


  Поступка вимог і передача власності права

  Поступка - це документ позичальника, в якому він поступається вимога Як забезпечення повернення кредиту.

  Договір про цесії передбачає перехід до КБ права отримання ден. коштів за відступленої вимогу. Вартість відступленої вимоги повинна бути достатньою, щоб погасити позичкову заборгованість. Різниця повертається цедента.

  На практиці використовуються два види цесії: відкрита (боржник знає про уступку вимоги) і тиха (не знає).

  Максимальна сума кредиту становить 20-50% їх вартості.


  Гарантії та поручительства

  майнову відповідальність несе за позичальника третя особа. У разі неплатежу вона зобов'язується виплачувати борг з соб. рахунку. Тому КБ повинен перевірити кредитоспроможність гаранта.

  Порука - договір, відповідно до якого поручитель зобов'язується гасити кредитору заборгованість позичальника протягом певного часу.

  ВИСНОВОК

  Майже в кожного підприємства наступають такі часи, коли власних коштів не вистачає. А в ділове життя, де довіра стоїть на першому місці, не так то просто знайти кредитора. КБ - це професійні кредитори. Вони досліджують Ваше підприємство вздовж і впоперек. І якщо Ви не впевнені у своїй кредитоспроможності - Ви не отримайте кредит (КБ відразу ж знайде слабке місце) чи отримаєте його на вкрай невигідних для Вас умовах.

  Торгівля грошима - дуже ризикове підприємство і робота КБ полягає в мінімізації цього ризику.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !