ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Торговельне угоду
       

   

  Банківська справа

  Програма/
  ТОРГОВЕ УГОДА «Некомерційного партнерства" Торговельна система РТС "» 1

  Справжнє Торговельне угоду, далі іменоване Угода уста навліваег основні умови взаємовідносин Сторін при здійсненні операцій з цінними паперами. Умови, що встановлюються Угодою яв ляють обов'язковими до виконання і поширюються на будь-який дого-'злодій купівлі-продажу цінних паперів (далі іменованих ЦП), в рамках кого якого сторони домовилися, що він підпорядковується умовам Угоди (далі -
  Договір).

  В рамках Угоди кожна з-Юрон в завісімосгі від конкретного договор_ ******************************** ***********************************< br> ************ ************************************************** *************< br> ********************************** *****************************************< br> ****** ************************************************** *******************< br> **************************** ***********************************************< br> ************************************************** *************************< br> ********************** ********************************************** f0одавц а (не будучи власником пакету ЦП) в преамбулі договору сторони вказують, на підставі якого документа і/або договору уповноважений діяти учасник, останній надає своєму контрагенту оригінал або нотаріально завірену копію цього договору 1./ілі документа якщо інше не встановлено договором. < p> ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

  Пакет ЦБ - сукупність ЦП, що є предмегом договору Реєстратор прав за ЦП - особа, що враховує права по ЦП в соот-веютвіі з дейсгвующім законодавством.

  Рахунок ЦП - лицьовій счего в реєстрі зарегісгрірованних осіб або інший рахунок у погодженого сторонами юридичної особи (депозитарій номінальний утримувач і т.п.). '

  Стороною, відповідальною за перереєстрацію, тобто стороною, що здійснює від імені обох сторін юридичні та фактичні дії, необхідні для фіксації переходу права власності на ЦП від Продавця до Покупця шляхом повідомлення регісгратора прав по ЦП, є Продавець, якщо договором не предусмо1рено інше. Продавець має право передоручити вчинення зазначених дій третій стороні У цьому випадку він несе відповідальність за дії цієї третьої сторони, як за свої власні.

  Документи, що подаються Покупцем Продавцю для перереєстрації: г 'документи, гребуемие для откригія рахунку ЦП (якщо рахунок ЦБ не відкрито); довіреність на право вчинення таких дій: відкриття рахунку ЦП у реєстратора прав за ЦП (якщо він не відкритий),

  1 Затверджено рішенням зборів засновників 31 січня 1997 324

  зарахування пакету ЦП на рахунок ЦБ Покуплгеля, а також на право отримання документа про передачу пакету ЦП, передавальне розпорядження, підписане представником Покупця, на зарахування пакету ЦП на рахунок ЦБ

  Покупця, якщо гаків потрібно умовами перереєстрації; оригінал договору, якщо такий требуегся умовами перереєстрації. < p> Вищевказані документи повинні відповідати вимогам законодавства РФ і реєстратора прав за ЦП
  Документ про передачу пакета ЦБ - документ, виданий реєстратором прав за
  ЦП або його трансфер-агентом, що свідчить про перехід права з ************************************************* **************************< br> ************************************************** **************************< br> ************************************************** **************************< br> ************************************************** **************************< br> ************************************************** **************************< br> ************************************************** **************************< br> ************************************************** *******' e8руется на ім'я/с імені номінального власника, під документом про передачу пакета ЦП розуміється документ, що свідчить про перехід пакету ЦП від Продавця до
  Покупцю як номінальному власникові або від Продавця як номінального утримувача до Покупця соответсгвенно.

  Представлення Покупцеві документа про передачу пакету ЦП означає подання копії (по факсимільного зв'язку або через призначеного) документа про передачі пакету ЦП з наступним поданням оригіналу документа в розумно можливі строки, але не пізніше семи календарних днів, наступних за вдень передачі копії вищезгаданого документа.

  Реєстратор угоди - юридична особа, яка має відповідно до чинним законодавством право реєстрації угод із цінними паперами та здійснює реєстрацію угоди, оформленої договором.

  Курс конвертації валюти - курс, встановлений Центральним банком Росії на день, що передує дню подання платіжних документів до банку платника.

  Банківський день - під банківським днем розуміється робочий день для бухгалтерських проводок банку Покупця.

  Момент виконання зобов'язання з оплати - момент списання суми угоди з кореспондентського рахунку банку платника.

  Моментом переходу права власності на пакет ЦП є момент реєстрації передачі пакету ЦП у реєстратора прав за ЦП.

  Оферта - виставлення котирування в Російській торговій системі на умовах правил торгівлі партнерства, а також усне (при телефонних переговорах) пропозиція укласти угоду, що містить всі істотні умови. Якщо в оферти не обумовлені умови і терміни угоди, діють умови та терміни цієї Угоди.

  Акцепт - усне (при телефонних переговорах) або письмова згода сторони укласти угоду на умовах оферти.

  Момент укладання угоди - укладення договору в усній формі, тобто момент досягнення сторонами згоди про всі істотні умови угоди.

  Операційний день - робочий день з 10 до 17ч місцевого часу в законодавством та рішеннями ради директорів пар гаерства.

  325

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !