ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік банківських операцій
       

   

  Банківська справа

  Структура звіту курсового проекту.

  1. Аналіз предметної області (ПО)

  1. Опис ПО розв'язуваної задачі (цілі, умови) ... ... ... ... ... ... ... ... 3

  2. Опції ПЗ, що реалізуються завданням (призначення і можливості) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

  3. Перелік необхідних документів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6

  2. Постановка завдання

  1. Організаційно-економічна сутність задачі ... ... ... ... ... .. 6

  2. Формат вхідних документів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

  3. Опис алгоритму отримання завдання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

  4. Опис вихідної інформації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9

  3. Розробка інформаційного забезпечення завдання

  1. Підготовка документів та макетування даних ... ... ... ... ... .10

  2. Визначення обсягу інформації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

  3. Опис логічної структури інформації ... ... ... ... ... ... ... ... 11

  4. Розробка вихідних даних контрольного прикладу і їх кодів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

  4 . Розробка функціональної структури АРМ

  1. Опис функціональної структури завдання ... ... ... ... ... ... ... ... 14

  2. Розробка діалогового застосування користувача ... ... ... ... ... 16

  3. Функції персоналу та сервіс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16

  5. Розробка конфігурації програмно-апаратного комплексу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17

  6. Аналіз ризику і план захисту інформації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

  1. Аналіз предметної області (ПО).

  1. Опис ПО розв'язуваної задачі (цілі, умови).

  Впровадження сучасної обчислювальної техніки ставить нові проблеми перед теорією і практикою бухгалтерського обліку (використання математичного програмування, моделювання господарських процесів і тощо).
  Для відображення різнобічної діяльності підприємства з метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю, використовують три види обліку - оперативний, бухгалтерський і статистичний. Кожен з них має свої завдання, об'єкти обліку, способи одержання й обробки інформації і виконує свою функцію, покладену на господарський облік в країні,

  Оперативний (оперативно-технічний) облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і процесами на найважливіших ділянках господарської діяльності з метою управління ними в міру їх здійснення
  (виконання договорів поставки, плану випуску і реалізації готової продукції тощо), Відмітною особливістю оперативного обліку є оперативність отримання інформації, оскільки активно впливати на господарські процеси можливо, тільки володіючи своєчасною інформацією,

  Оскільки оперативний облік контролює в основному однорідні операції, то в ньому відображаються переважно натуральні й трудові вимірники. Грошовий вимірник використовується не як узагальнюючий, а лише в випадках, коли цього вимагає характер враховуються операцій (наприклад, для контролю обсягів договорів поставки, відвантаження та реалізації продукції та пр.), визначеної системи первинної документації оперативний облік, як правило, не має, У ньому використовуються в основному дані документів бухгалтерського обліку і лише в окремих випадках підприємства становлять свої форми документів.

  Бухгалтерський облік охоплює всі засоби підприємства і джерела їх освіти, господарські процеси і результати діяльності »Важлива особливість бухгалтерського обліку полягає в тому, що господарські операції, враховані в натуральних і трудових вимірах, обов'язково узагальнюються в грошовому вимірнику. Завдяки цьому одержують такі узагальнюючі показники, як загальна вартість майна підприємства - склад господарських засобів, їхній рух і використання в процесі діяльності; собівартість продукції; обсяг реалізації; фінансові результати та інші показники господарської діяльності, які не можуть дати ні оперативний облік, ні статистичний,

  Обов'язковою умовою відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку є їх документальне оформлення, завдяки чому показники обліку здобувають доказове, юридичне значення. Економічна сторона бухгалтерського обліку дає можливість оцінити ефективність господарських процесів, юридична - законність їх здійснення. У цьому проявляється взаємозв'язок між економікою і правом у процесі господарської діяльності. Для забезпечення систематичного і взаємопов'язаного відображення господарських засобів і процесів у бухгалтерському обліку використовуються властиві тільки йому способи обробки облікової інформації - система рахунків, подвійний запис господарських операції на рахунках, балансовою узагальнення та ін

  Таким чином, бухгалтерський облік є системою суцільного, безперервного, документально обгрунтованого і взаємопов'язаного відображення господарських засобів, їх джерел, господарських процесів і результатів діяльності у грошовому вимірі для забезпечення інформації, необхідної для управління і контролю.

  Статистичний облік вивчає масові суспільно-економічні та окремі типові явища і процеси. При цьому їхні кількісні аспекти статистика досліджує в нерозривному зв'язку з якісним змістом
  (наприклад, динаміка виробництва і собівартості продукції, продуктивності праці та оплати праці тощо) і виявляє закономірності їх розвитку.

  Статистика використовує різні вимірники і властиві їй способи обробки інформації (масові та вибіркові спостереження, відносні та середні величини, динамічні ряди тощо). Для одержання зведеної інформації статистика широко використовує дані оперативного і бухгалтерського обліку.
  Дані статистичного обліку використовуються також для перспективного планування і прогнозування соціально-економічного розвитку країни.
  Тому оперативний і бухгалтерський облік підпорядковуються завданням державної статистики.

  Таким чином, бухгалтерський облік є системою суцільного, безперервного, документально обгрунтованого і взаємопов'язаного відображення господарських засобів, їх джерел, господарських процесів і результатів діяльності в грошовому вираженні для забезпечення інформації, необхідної для управління і контролю.

  Вимоги до бухгалтерського обліку.

  Для успішного вирішення завдань, що стоять перед бухгалтерським обліком, він повинен відповідати вимогам Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

  Перша вимога - відповідність бухгалтерського обліку завданням управління і контролю на даному підприємстві, в установі, організації, галузі, державі. Важливою умовою правильної організації управління і контролю є своєчасність розпоряджень і вказівок, перевірка їх виконання. Для цього необхідно, щоб і бухгалтерський облік був своєчасним. Відставання обліку та звітності позбавляє керівні органи своєчасних відомостей про справжній стан роботи підприємств, організацій, установ. Факт відставання обліку може приховувати факти безгосподарності, збитків тощо

  Друга вимога - своєчасність ведення бухгалтерського обліку та надання звітних даних. Помилки, що породжуються неуважним ставленням працівників бухгалтерського обліку до своїх обов'язків, призводять до заплутування облікових даних, а це створює можливість для зловживань і крадіжок власності підприємства.

  Третя вимога - ясність і зрозумілість обліку.

  Четверта вимога - простота, чіткість, точність, повнота і достовірність поточних і звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування дійсності, усунення серйозних недоліків у організації бухгалтерського обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською діяльністю.

  П'яте вимога - економічність бухгалтерського обліку. Раціонально організований і добре поставлений облік - основа правильного ведення господарства.

  Для виконання вищезазначених вимог працівники обліку повинні бути добре знайомі зі своєю справою, набуваючи для цього необхідні теоретичні та практичні знання й постійно підвищуючи кваліфікацію.
  Працівники обліку повинні бути вимогливі до себе, постійно здійснювати самоконтроль. Без цього неможливо дотримуватися вимог своєчасності, точності і ясності.

  Побудова бухгалтерського обліку залежить від розвитку всіх чинників, обумовлюють його суть. Так, застосування ПЕОМ дає можливість одному працівникові оперувати нормативною, технологічною, обліковою, правовою інформацією, що підносить інтегрованість бухгалтерського обліку в системі керування на більш високий рівень, породжуючи нову якість бухгалтерського обліку й нові чинники його побудови.

  Основною умовою правильної організації бухгалтерського обліку є використання найбільш раціональних форм і методів обліку, підвищення рівня його технічного озброєння.

  На відміну від інших видів обліку бухгалтерський облік забезпечує суцільну реєстрацію всіх господарських операцій на підставі документів первинного обліку.

  Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

  . дотримання Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні;

  . облік, аналіз і контроль за дотриманням інформації про господарську діяльність;

  . облік, аналіз і контроль за витратами праці і її оплатою;

  Дані поточного бухгалтерського обліку (облікові документи, записи) необхідні перш за все працівникам самих підприємств у їхній щоденній роботі; вони також є основою для складання звітності підприємств.

  1.2. Опції ПЗ, що реалізуються завданням (призначення і можливості).

  Порядок документального оформлення обліку розрахунків з робітниками з оплати праці регламентується Типовими формами первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі, затвердженими наказом Мінстату
  України від 22.05.96. № 144.

  Для відкриття рахунку підприємство повинне подати установі банку: заяву на відкриття рахунку встановленого зразка; копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі, уповноваженому здійснювати таку реєстрацію; копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік; копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; копію статутного капіталу підприємства, належним чином зареєстрованого; картки із зразками підписів керівника і головного бухгалтера підприємства та відбиток печатки у двох примірниках.

  З поточного рахунку здійснюються операції, що забезпечують виробничо-господарську, комерційну та іншу діяльність - розрахунки за товарно-матеріальні цінності з постачальниками і покупцями продукції; надані і отримані послуги; сплата обов'язкових платежів до бюджету і позабюджетні фонди; операції, пов'язані із забезпеченням власних соціально-побутових потреб та інших операцій відповідно до статутної діяльністю підприємства. З поточного рахунка банк видає готівку на оплату праці, виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, дивідендів
  (доходів) на господарські та інші потреби.

  Відповідно до постанови Правління НБУ № 473 від 11.11.98
  "Зміни та доповнення до Порядку ведення касових операцій у Національній валюті України "всі розрахунки підприємств та індивідуальних підприємців між собою (крім які мають податкову заборгованість), а також з громадянами здійснюються як за рахунок коштів, отриманих у банку, так і за рахунок виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг) та інших касових надходжень.

  Готівкова виручка підприємств (у тому числі колективних сільськогосподарських підприємств та селянських, фермерських, господарств) та індивідуальних підприємців, які не мають податкової заборгованості, отримана від реалізації товарів (робіт, послуг), та інші касові надходження можуть використовуватися ними в необхідних розмірах для забезпечення господарських потреб, у тому числі і на виплати, пов'язані з оплатою праці та виплатою дивідендів (доходів). З цією метою ними можуть використовуватися і готівкові гроші, отримані в банку. При цьому підприємства та індивідуальні підприємці мають забезпечувати систематичну і повну сплату податків та внесення обов'язкових платежів до державних цільових фондів у порядку і строки, передбачені чинним законодавством.

  Підприємства незалежно від форми власності (у тому числі і колективні сільськогосподарські підприємства і селянські, фермерські, господарства) та індивідуальні підприємці, які мають податкову заборгованість, усі розрахунки з іншими підприємствами та індивідуальними підприємцями повинні здійснювати в безготівковому порядку.

  При журнально-ордерною формою облік наявності та руху грошових коштів на рахунку ведеться в журналі-ордері № 2 (по кредиту) і відомість № 2 (по дебетом).

  1.3. Перелік необхідних документів.

  Підстава для складання журналі-ордері № 2 і відомість № 2 є:

  Виписка банку, тобто перелік здійснених за звітний період операцій. До виписки додаються відповідні виправдувальні документи, на підставі яких були зараховані або списані кошти. Виписка банку фактично являє собою другий примірник особового рахунка підприємства, відкритого банком.

  Платіжні доручення є дорученням (наказом) банку на перерахування з поточного рахунку підприємства належних коштів на рахунок одержувача (наприклад, перерахування податків та інших платежів до бюджету, зборів до Фонду соціального страхування, до Пенсійного фонду тощо), використовуються при розрахунках між підприємствами за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

  Звичайно, крім зазначених використовуються й інші банківські документи.

  1. Постановка завдання.

  1. Організаційно-економічна сутність задачі.

  Найменування завдання: формування журналі-ордері № 2 і відомість № 2; мета рішення: облік наявності та руху грошових коштів на розрахунковому рахунку в національній валюті; призначення: для ведення бухгалтерського обліку наявності і руху грошових коштів на розрахунковому рахунку в національній валюті, надання первинної інформації для планування грошовими коштами; джерела та способи надходження вихідних даних: виписки з поточного рахунку, отримані в банку, грошові чеки, розрахункові чеки, платіжні доручення, оголошення про внесок готівкою; споживачі результатной інформації і способи її відправки: дані журналу - ордера № 2 і відомості № 2 використовує відділ бухгалтерії; інформаційний зв'язок з іншими завданнями: на підставі журналу-ордера № 2 і з відомості № 2 ведеться облік грошових коштів.

  2. Формат вхідних документів.

  Вхідними документами є:
  1. Виписка банку, в якому зазначено перелік здійснених за звітний період операцій

  | Виписка з банку «___________________» |
  | За «__» 200_ р. |
  | Для ___________________ |
  | Особовий счет__________________ |
  | Вхідний залишок | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
  | РВ | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | Разом оборотів | | | | |
  | Вихідний залишок | | | | |

  Форми надання: виписка надається банком, але, якщо встановлена програма клієнт-банк, то ця отримання виписки про рух грошових коштів здійснюється за допомогою експорту;

  Кількість документів: виписка надається банком в єдиному примірнику і зберігається в бухгалтерії

  Опис структурних одиниць інформації:
  | Найменування реквізитів | Характеристика |
  | Виписка з банку | реквізитів |
  | | Тип | Довжина в |
  | | | Знаки |
  | Дата | Дата. | 15 |
  | Вхід. залишок | Числ. | 15 |
  | Корреспондент | Числ | 13 |
  | Док | симв. | 7 |
  | Дебет | Числ. | 15 |
  | Кредит | Числ. | 15 |
  | Разом оборотів | Числ. | 15 |
  | Вихідний залишок | Числ .. | 15 |

  2.3. Опис алгоритму отримання завдання.

  2.4. опис вихідної інформації.

  Результатом виконання завдання є Журнал-ордер № 2 і Відомість №
  2:

  Журнал-ордер № 2

  Найменування предпріятія________________________________

  За кредитом рахунка № 31 «Рахунки в банках» за «__» 200_ р.
  | № | Дата | У дебет рахунків | Разом |
  | будів | випіс | | |
  | ки | ки | | |
  | | Тип | Довжина в |
  | | | Знаки |
  | Найменування підприємства, організації | симв. | 30 |
  | Дата виписки | Дата. | 5 |
  | Номер рядка | симв. | 3 |
  | Разом | Символ | 10 |
  | Дебет рахунків | Символ | 7 |

  Відомість № 2

  Найменування предпріятія________________________________

  За дебетом рахунка № 31 «Рахунки в банках» за «__» 200_ р.

  Сальдо на початок місяця по Головній книзі _____________________ грн.
  | № | Дата | У дебет рахунків | Разом |
  | будів | випіс | | |
  | ки | ки | | |
  | | Тип | Довжина в |
  | | | Знаки |
  | Найменування підприємства, організації | симв. | 30 |
  | Дата виписки | Дата. | 5 |
  | Номер рядка | симв. | 3 |
  | Итого | Символ | 10 |
  | Дебет рахунків | Символ | 7 |

  2. Розробка інформаційного забезпечення задачі.

  1. підготовка документів та макетування даних.
  | Виписка з банку «___________________» |
  | За «__» 200_ р. |
  | Для ___________________ |
  | Особовий счет__________________ |
  | Вхідний залишок | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
  | РВ | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | Разом оборотів | | | | |
  | Вихідний залишок | | | | |

  2. визначення обсягу інформації.
  | Найменування реквізитів по виписці з | Ідентифікатор | Формат | Розрядність |
  | банку | | | |
  | Дата | Data_vupisk | дата | 15 |
  | Дебет | debet | символьний | 15 |
  | Кредит | kredit | символьний | 15 |
  | Номер рахунку | Nomer_scheta | Числовий | 5 |
  | Сума | Summa | Числовий | 15 |
  | Разом: | 65 |

  3. опис логічної структури інформації.

  Введення даних здійснюється за допомогою діалогових вікон.
  Введення даних по виписці з банку:

  * При введенні призначення платежу, програма повинна розпізнавати запризначенням платежу номер рахунку, наприклад, «Адміністративні витрати» - це
  92 рахунок і т.д.

  Опис журналу-ордера № 2:

  | Найменування реквізитів вихідних | Ідентифікатор | Характеристика |
  | документів | | документів |
  | | | Тип | Максимальна |
  | | | | Я довжина в |
  | | | | Знаки |
  | Номер по порядку | nomer | символьний | 3 |
  | Дата виписки | data | символьний | 15 |
  | Номер рахунків | Nomer_czeta | символьний | 3 |
  | Назви рахунків | name | символьний | 25 |
  | Суми | summ | Грошовий | 15 |
  | Разом: | 61 |

  Опис відомості № 2:

  | Найменування реквізитів вихідних | Ідентифікатор | Характеристика |
  | документів | | документів |
  | | | Тип | Максимальна |
  | | | | Я довжина в |
  | | | | Знаки |
  | Номер по порядку | Nomer_v | символьний | 3 |
  | Дата виписки | Data_v | символьний | 15 |
  | Номер рахунків | Nomer_czeta_v | символьний | 3 |
  | Назви рахунків | Name_v | символьний | 25 |
  | Суми | Sum_v | Грошовий | 15 |
  | Сальдо на початок місяця | Saldo_n | Грошовий | 15 |
  | Сальдо на кінець місяця | Saldo_k | Грошовий | 15 |
  | Разом: | 91 |

  4 розробка вихідних даних контрольного прикладу.

  | Виписка з банку ДОФ АКБ УСБ |
  | За «11» 12 2001р. |
  | Для ТОВ «Стальтехресурс» |
  | Особовий рахунок 2600310888001 (980 українська гривня) |
  | Вхідний залишок | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
  | РВ | | | | 39649,36 |
  | 334215 | 26003501635527 | 423 | 32540,10 | |
  | 322294 | 26008102045101 | 422 | 2050,85 | |
  | 805012 | 35424257010385 | 419 | 245,22 | |
  | 805012 | 35424257010385 | 420 | 200,00 | |
  | 305578 | 26006304750201 | 418 | 146,16 | |
  | 306964 | 26008000043001 | 421 | 72,30 | |
  | 305017 | 61110308513007 | 289/ав | 6,00 | |
  | 305299 | 26004134316001 | 222 | | 2425,72 |
  | 305675 | 2600401507 | 4404 | | 3200,00 |
  | 331423 | 26002531 | 3693 | | 12695,00 |
  | Разом оборотів | | | 35260,63 | 18320,72 |
  | Вихідний залишок | | | | 22709,45 |

  | Виписка з банку ДОФ АКБ УСБ |
  | За «12» 12 2001р. |
  | Для ТОВ «Стальтехресурс» |
  | Особовий рахунок 2600310888001 (980 українська гривня) |
  | Вхідний залишок | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
  | РВ | | | | 22709,45 |
  | 305749 | 2600430134801 | 903 | | 601,60 |
  | 306696 | 2600401491001 | 1350 | | 24216,55 |
  | Разом оборотів | | | 0,00 | 24818,15 |
  | Вихідний залишок | | | | 47527,60 |

  | Виписка з банку ДОФ АКБ УСБ |
  | За «13» 12 2001р. |
  | Для ТОВ «Стальтехресурс» |
  | Особовий рахунок 2600310888001 (980 українська гривня) |
  | Вхідний залишок | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
  | РВ | | | | 47527,60 |
  | 305017 | 10011085980000 | 507 | 655,91 | |
  | 305017 | 10011085980000 | 507 | 10,50 | |
  | 305653 | 25601000040100 | 424 | 245,85 | |
  | 305653 | 26009004790200 | 432 | 222,59 | |
  | 805012 | 33210013799002 | 427 | 76,05 | |
  | 305653 | 26006304750201 | 431 | 29,36 | |
  | 305653 | 25600216040100 | 430 | 20,49 | |
  | 805012 | 37171212993045 | 425 | 18,63 | |
  | 805012 | 331214183799002 | 429 | 10,20 | |
  | 305017 | 61103085130007 | 9472/ав | 9,00 | |
  | 805012 | 37125699990145 | 428 | 7,60 | |
  | 305017 | 61107085130070 | 9820/ав | 6,66 | |
  | 805012 | 37170213993045 | 426 | 3,73 | |
  | 305299 | 26004140032001 | 1650 | | 5180,00 |
  | Разом оборотів | | | 1316,57 | 5180,00 |
  | Вихідний залишок | | | | 51391,03 |

  Введення даних здійснюється вручну по виписці з банку, за допомогоюдіалогових вікон. На основі введених даних формується масив даних,має такий вигляд:

  | Дата | Дебет/креди | Номер | Сума |
  | виписки | т | рахунки | |
  | | | | |
  | | | | |
  | | | | |

  Інформація обробляється таким чином:

  | Дата | Дебет/креди | Номер | Сума |
  | виписки | т | рахунки | |
  | A2 | B2 | C2 | D2 |
  | A3 | B3 | C3 | D3 |
  | A4 | B4 | C4 | D4 |

  Розробка функціональної структури АРМ.

  Результатом рішення задачі повинен бути висновок на екран або принтержурналу-ордера № 2 і відомості № 2, для даного прикладу, що має наступнийвигляд:

  Журнал-ордер № 2

  Найменування підприємства ТОВ «Стальтехресурс»

  За кредитом рахунка № 31 «Рахунки в банках» за грудень 2001 р. < br>| № | Дата | У дебет рахунків | Разом | |
  | будів | випіс | | | |
  | ки | ки | | | |
  ?? 361
  «Розрахунки з покупцями»? 631 ????? И т.д.??? 1? B4? C4 ????????? 2? B5? C5 ????????? 3? B6? C6 ????????? Разом? = СУММ (C4: C6 )???????= СУММ (C7: I7)?? 4? B8? C7 ???????? ? 5? B9? C8 ????????? 6? B10? C9 ????????? Разом? = СУММ (C8: C10 )???????= SUM (C11: I11)?? І т.д. ?????????? Разом? = C7 + C11 ???????= J7 + J11??

  Сальдо на кінець місяця по Головною книзі _____________________ грн.

  Гол ______________


  5. Розробка конфігурації програмно-апаратного комплексу.

  Для швидкої розробки користувацьких додатків можна скористатися одним з настільних додатків компанії Microsoft, наприклад, електронної таблиці Microsoft Excel.
  Excel є найпростішою в експлуатації і в той же час самої потужною системою електронних таблиць. Цей парадокс пояснюється простотою використання панелей інструментів і контекстних меню, які забезпечують доступ до засобів аналізу та форматування даних.
  Пакет Microsoft Office гарантує, що всі програми пакету, які дозволяють спільно використовувати дані, які мають спільні меню і панелі інструментів і мають спільну мову програмування - Visual Basic додатків (VBA).
  Введення даних в Excel значно полегшений. Доступні такі засоби, як розкриваються, списки, прапорці і кнопки, які можна розміщувати прямо на робочому столі. Перевірка даних дозволяє навіть не знайомому з програмуванням новачку встановлювати граничні значення для даних, що вводяться і потім контролювати правильність введення.
  Excel має у своєму розпорядженні такими засобами, які допомагають виконувати звичайні, часто повторювані процедури з аналізу даних. Будь-хто, кому необхідно аналізувати базу даних, гідно оцінить швидкість роботи зведених таблиць. Зведені таблиці можуть містити формули, які можна визначити самостійно.
  Якщо проблеми зводяться до розв'язання задач оптимізації, то для вирішення цих завдань Excel має надбудову Пошук рішення, яка дозволяє вирішувати задачі лінійного та нелінійного програмування.
  Excel має сотні вбудованих функцій, кількість яких збільшується, якщо встановлена надбудова Пакет аналізу. Ця надбудова дозволяє вирішувати найскладніші завдання статистичного та фінансового аналізу.

  6. Аналіз ризику і план захисту інформації.
  Ризик - вартісне вираження ймовірного події, що веде до втрат. Оцінка ступеня ризику при здійсненні того чи іншого варіанту загроз, що виконується за спеціальною методикою, називається аналізом ризику.
  У процесі аналізу ризику вивчають компоненти АВС, які можуть піддатися загрозам, визначають вразливі місця системи, оцінюють ймовірність для кожної конкретної загрози та очікувані розміри втрат, вибирають можливі методи захисту і підраховують їхню вартість.
  Виходячи з аналізу приймають рішення про доцільність заходів захисту. У результаті будується план захисту, формується політика безпеки.
  Політика безпеки - набір законів, правил і практичних рекомендацій, на основі яких будується керування, захист і розподіл критичної інформації в системі. Вона має визначати поведінку системи в різних ситуаціях.
  План захисту містить такі групи відомостей:поточний стан системи;рекомендації щодо реалізації системи захисту;відповідальність персоналу;порядок введення в дію засобів захисту;порядок перегляду плану і складу засобів захисту.
  Політика безпеки являє собою певний набір вимог, що пройшли відповідну перевірку, реалізованих за допомогою організаційних заходів програмно-технічних засобів і визначають структуру системи захисту.
  -----------------------< br>| Початок |
  | роботи |
  | |
  | Виписка |
  | з |
  | банку |
  | |
  | Прийом |
  | докумен |
  | тов, |
  | перевірки |
  | а |
  | |
  | Створення |
  | є |
  | масиву |
  | |
  | |
  | Редакті |
  | вання |
  |, |
  | контрол |
  | ь |
  | масиву |
  | |
  | |
  | Введення |
  | необхідність |
  | імих |
  | даних |
  | |
  | Створення |
  | є |
  | журналу |
  | ордера |
  | № 2 |
  | і |
  | ведомос |
  | ть № 2 |
  | |
  | Перевірка |
  | а |
  | результ |
  | АТОВ і |
  | підтвер |
  | ганізацій |
  | |
  | Кінець |
  | |
  | Data_vu |
  | pisk |


  | summa |


  Номер рахунку

  Введіть дату

  14/02/2002

  Введіть дебет або кредит рахунку

  Введіть суму

  Перевірте правильність введених даних:

  дебет

  160,23

  14/02/2002

  92

  160,33

  92

  Nomer_scheta

  | debet |

  Підтвердити

  Відредагувати

  Редагування, контроль масиву

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !