ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік депозитних операцій комерційних банків
       

   

  Банківська справа

  РОССИЙСКАЯ АКАДМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ

  ФЕДЕРАЦІЇ

  ОРЛОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

  Факультет: Економіка і менеджмент

  Спеціальність : Фінанси і кредит

  Кафедра: Менеджменту фінансів і кредиту

  Курсова робота

  По предмету: «Бухгалтерський облік і аудит в банках»

  На тему: «Облік депозитних операцій комерційних банків»

  Виконала: студентка 2-го курсу, очного відділення, групи 322М

  Пріведенцева Наталія Іванівна

  Перевірила: ст. викл. Самсонова Олена Костянтинівна

  г.Орел, 2001р.

  Зміст:

  ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3


  Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ

  ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО

  БАНКУ ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

  1.1. Класифікація депозитних джерел залучення коштів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

  1.2. Особливості депозитів до запитання ... ... ... ... .... ... ... .10

  1.3. Характеристика термінових і ощадних депозитів ... ... .14

  Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ

  ОПЕРАЦІЙ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19

  2.1. Загальна характеристика банку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19

  2.2. Облік операцій за вкладами громадян ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .25

  2.3. Облік депозитів юридичних осіб ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... .30

  2.4. Облік відсотків по депозитних операціях ... ... ... ... ... .... ... 33

  Розділ III. Шляхи вдосконалення ДЕПОЗИТНИХ

  ОПЕРАЦІЙ ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37

  ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40


  Список використаної літератури ... ... ... ... ... .... ... .42


  ПРОГРАМИ

  ВСТУП

  Специфіка банківської установи як одного з видів комерційного підприємства полягає в тому, що переважна частина його ресурсів формується не за рахунок власних, а за рахунок позикових коштів. Можливості банків у залучення коштів не безмежні і регламентовані з боку центрального банку в будь-якій державі.

  Починаючи з 1996 року, Банк Росії відмовився від прямого регулювання співвідношення між розміром капіталу банку і обсягом залучених коштів та перейшов до непрямого регулювання через ряд обов'язкових економічних нормативів, таких як норматив достатності капіталу, максимальний розмір ризику на одного кредитора, максимальний розмір залучення грошових вкладів населення та ін

  Основну частину ресурсів банків формують залучені кошти, які покривають до 90% всієї потреби в грошових коштах для здійснення активних банківських операцій. Комерційний банк має можливість залучати кошти підприємств, організацій, установ, населення та інших банків у формі вкладів (депозитів) і відкриття їм відповідних рахунків.

  що залучаються банками засоби різноманітні за складом. Головними їх видами є кошти, залучені банками в процесі роботи з клієнтурою (депозити), кошти, акумульовані шляхом випуску власних боргових зобов'язань (депозитні та ощадні сертифікати).

  Внесок (депозит) - це грошові кошти (у готівковій та безготівковій формі, у національній або іноземній валюті), передані в банк їх власником для зберігання на певних умовах. Операції, пов'язані з залученням коштів на вклади, називаються депозитними. Для банків внески - це головний вид їх пасивних операцій і, відповідно, основний ресурс для проведення активних кредитних операцій.

  Актуальність вибору теми роботи пов'язана з баченням проблем банків за формування ресурсної бази та ефективного їх розміщення в умовах зниження рівня інфляції, стабілізації російської валюти і посилення вимог органів, що регулюють банківську сферу.

  Метою написання курсової роботи є вивчення порядку організації та обліку депозитних операцій комерційного банку. Виходячи з даної цільової установки, у роботі вирішується ряд завдань:

  . вивчені теоретичні аспекти здійснення депозитних операцій;

  . визначено порядок обліку операцій за вкладами громадян і депозитами юридичних осіб, механізм обліку відсотків по депозитних операціях;

  . запропоновані заходи щодо вдосконалення депозитних операцій на прикладі ІМПЕКСБАНК.

  Розділ I. Теоретичні основи здійснення депозитних операцій

  КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.

  1.1. Класифікація депозитних джерел залучення коштів.

  Залучені кошти банків покривають понад 90% всієї потреби в грошових ресурсах для здійснення активних операцій, перш за все кредитних. Це депозити (вклади), а також контокорентні і кореспондентські рахунки. Роль їх виключно велика. Мобілізуючи тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних осіб на ринку кредитних ресурсів, комерційні банки з їхньою допомогою задовольняють потребу народного господарства в додаткових оборотних коштах, сприяють перетворенню грошей у капітал, забезпечують потреби населення в споживчий кредит.

  Депозитні операції - поняття широке, оскільки до них відноситься вся діяльність банку, пов'язана з залученням засобів у внески.
  Особливістю цієї групи пасивних операцій є те, що банк має порівняно слабкий контроль над обсягом таких операцій, тому що ініціатива в приміщенні засобів у внески виходить від вкладників. При цьому, як показує практика, вкладника цікавлять не тільки виплачені банком відсотки, але і надійність збереження довірених банку коштів [5].

  Організація депозитних операцій має здійснюватися при дотриманні ряду принципів: o отримання прибутку та створення умов для отримання прибутку в майбутньому; o гнучка політика при управлінні депозитними операціями для підтримання оперативної ліквідності банку; o узгодженість між депозитною політикою та прибутковістю активів; o розвиток банківських послуг з метою залучення клієнтів.

  що залучаються банками засоби різноманітні за складом. Головними їх видами є кошти, залучені банками в процесі роботи з клієнтурою (так звані депозити), кошти, акумульовані шляхом випуску власних боргових зобов'язань (депозитних і ощадних сертифікатів, векселів, облігацій) і засоби, запозичені в інших кредитних установ за допомогою міжбанківського кредиту і позик ЦБ РФ.

  Депозитні рахунки можуть бути найрізноманітнішими і в основу їх класифікації можуть бути покладені такі критерії, як джерела внесків, їх цільове призначення ступінь прибутковості і т.д., однак, найбільш часто в як критерій виступає категорія вкладника і форми вилучення вкладу.

  Виходячи з категорії вкладників, розрізняють:

  . депозити юридичних осіб (підприємств, організацій, інших банків);

  . депозити фізичних осіб.

  За економічним змістом всі вклади-депозити можуть бути згруповані:

  . з урахуванням категорій вкладників;

  . за формами вилучення;

  . по порядку використання збережених коштів.

  За формою вилучення коштів депозити прийнято поділяти на 3 групи:
  . строкові депозити;
  . депозити до запитання;

  . ощадні вклади населення.

  Класифікацію депозитів можна представити схематично:

  | ЛОРО | До 3 місяців | Строкові |
  | | 3 - 6 місяців | Строкові с |
  | | | Додатковими |
  | | | Внесками |
  | Контокоррент | 6 - 9 місяців | Умовні |
  | Овердрафт | | На пред'явника |
  | НОСТРО | 9 - 12 місяців | До запитання |
  | | Понад 12 місяців | На поточному рахунку |

  Рисунок 1 - Класифікація депозитів комерційного банку

  Прийом будь-якого депозиту означає виникнення певного грошового зобов'язання банку перед клієнтом. Банки останнім часом стали використовувати таку форму депозитів, при якій застосовується режим рахунків до запитання з режимом строкових вкладів. Зробивши такий депозит, вкладник може за рахунок що зберігаються там коштів дати вказівку банку перераховувати третій особі. Зазвичай такі операції проводилися по рахунках до запитання, тепер по них нараховують відсотки, як за строковими вкладами.

  Депозит може бути використаний у двох значеннях:

  1. Депозит являє собою грошові кошти або паперу, що вносяться боржником у фінансово-кредитні, судові або адміністративні установи для зберігання з подальшою передачею (за певних умов) тим або іншим суб'єктам господарської діяльності або громадянам - депозиторами (внески в оплату митних зборів, внески на депозитні рахунки судів у забезпеченні позову і для передачі стягувачам, внески в нотаріальні контори, при неможливості вручити гроші або цінні папери безпосередньо одержувачу).

  2. Депозит є внесок грошових коштів або цінних паперів в банки. Депозит - це внесок на жорстко-певний термін, при якому відразу ж обумовлюються умови повернення або цінних паперів.

  Депозити є джерелом утворення позикового капіталу банку, який використовується на видачу кредитів, здійснення інвестицій тощо
  Ці банківські операції приносять банку дохід. Тому банк оплачує громадянину його депозит. Відсоток на депозитні вклади громадянину і є платою за вкладені гроші.

  Загострення конкуренції між банками та іншими фінансовими структурами за вклади фізичних та юридичних осіб призвела до появи величезного розмаїття депозитів, цін на них і методів обслуговування. За даними деяких зарубіжних фахівців, у розвинених країнах в даний час існує більше 30 видів банківських вкладів. При цьому кожен з них має свої особливості, що дозволяє клієнтам обирати найбільш адекватний їх інтересам і можливу форму зберігання грошових коштів та оплати за товари і послуги [7].

  Сучасна економічна ситуація змушує банки змінювати політику в області пасивних операцій за допомогою диверсифікації
  (різноманітності) депозитних операцій.

  Так як же банк може виграти боротьбу за клієнта? На основі опитування, проведеного журналом «Банківська справа» самим важливою ланкою в роботі банку для приватного вкладника в 2001 році виявилася рекламна популярність банку, потім розгалужена система та наявність різних пластичних схем взаємодії з клієнтом, а так само демонстровані банком антикризові заходи, здатні захистити і зберегти вкладені в банк кошти.
  Важливим є і те, в яких стосунках банк складається з державою, тому що саме воно у свідомості громадян починає набувати все більшої ваги.
  Таким чином, щоб у банку з'явилася гарантована можливість залучення представників широких верств населення, необхідно виконати, перш за все, перелічені умови [15].

  І все ж, для середнього росіянина проблема вкладення коштів зводиться до вибору між банківським вкладом, деякими видами цінних паперів і грошима під подушкою. Але незважаючи ні на що вклади по праву залишаються самим популярним засобом заощадження і накопичення грошових коштів. За деякими даними у жителів російських міст внески і заощадження в банках суттєво випереджають вкладення в нерухомість і навіть у готівкову валюту.

  1.2. Особливості депозитів до запитання.

  Депозити до запитання являють собою кошти, які можуть бути затребувані в будь-який момент без попереднього повідомлення банку з боку клієнта. До них відносяться кошти на поточних, розрахункових, бюджетних та інших рахунках, пов'язаних із здійсненням розрахунків або цільовим використанням коштів [9].

  Вклади до запитання у своїй основі нестабільні, що обмежує сферу їх використання комерційними банками. З цієї причини власникам рахунків виплачується низький відсоток або він взагалі не виплачується. У умовах зростаючої конкуренції із залучення вкладів комерційні банки прагнуть залучити клієнтів і стимулювати приріст вкладів до запитання шляхом надання додаткових послуг власникам рахунків, а також підвищуючи якість їх обслуговування. За депозитами до запитання банки зобов'язані зберігати мінімальний резерв у Центральному банку Російської
  Федерації.

  Відсотки за вкладами до запитання зараховуються вкладникові, як правило, один раз на рік на початку нового календарного року. Нарахування відсотків та зарахування їх у внесок звичайно здійснювалося заключними оборотами, однак тепер, за рекомендацією ЦП, цю операцію потрібно здійснювати в останній день року.

  Депозити до запитання найбільш ліквідні. Їх власники можуть у будь-який момент використати гроші, що знаходяться на рахунках до запитання.
  Гроші на цей рахунок вносяться або вилучаються як частинами, так і повністю без обмежень, а також дозволяється брати з цього рахунку в установленому ЦБ РФ порядку готівку. Основними недоліками депозитів до запитання для їхніх власників є відсутність сплати відсотків по рахунку, а для банку - необхідність мати більш високий оперативний резерв для підтримки ліквідності.

  До депозитів до запитання відносяться також кореспондентські рахунки банків, відкриті в РКЦ або у банків кореспондентів з метою здійснення розрахунків і платежів в односторонньому порядку або за дорученням один одного.
  Кореспондентський рахунок, відкритий даним банком в іншого банку, називається рахунком «ностро», кореспондентський рахунок, відкритий даним банком для іншого банку, називається рахунком «лоро». У балансі банку операції за цими рахунками відображаються на наступних балансових рахунках:

  № 30110 - «Кореспондентські рахунки в кредитних організаціях - кореспондентах », рахунок активний;

  № 30109 -« Кореспондентські рахунки кредитних організацій - кореспондентів », рахунок пасивний.

  Відкриття рахунків« ностро »і« лоро »проводиться на підставі укладених між банками договорів. У договорах визначаються умови функціонування рахунків і перелік здійснюваних за ними операцій. Слід мати на увазі, що платежі з зазначених рахунків, так само, як і з рахунків клієнтів, як правило, повинні здійснюватися у межах наявності на них коштів. При необхідності здійснити операції по кореспондентському рахунку понад наявних коштів, проблема може бути вирішена оперативно за допомогою надання банку-кореспонденту кредиту ( «овердрафт») з окремого балансового рахунку, якщо це передбачено договором про кореспондентські відносинах між банками.

  До депозитів до запитання слід віднести такі специфічні рахунку, як контокоррент і овердрафт. Контокоррент - це єдиний рахунок, на якому враховуються всі операції банку з клієнтом. На контокорренте відображаються: з одного боку - позики банку і всі платежі з рахунку за дорученням клієнта, а з іншого - кошти, що надходять на рахунок у вигляді виручки, перекладів, повернення позик та ін

  Кредитове сальдо означає, що клієнт має у своєму розпорядженні власними засобами, дебетове - що в оборот залучені позикові кошти і власник рахунку є боржником банку за кредитом. За кредитовому сальдо банк нараховує відсотки на користь клієнта, а по дебетових - стягує відсотки на свою користь як за надану позику. Причому відсотки на користь банку нараховуються за вищою ставкою, ніж на користь власника рахунку.
  Контокорентні рахунки відкриваються надійним клієнтам, першокласним позичальникам, як знак особливої довіри. Власник рахунку при перевищенні витрат над надходженням коштів має можливість без спеціального оформлення в кожному окремому випадку отримувати кредит в визначеної договором з банком сумі [11].

  Овердрафт - це рахунок, за яким на підставі угоди між клієнтом і банком допускається в певному розмірі дебетове сальдо за рахунок перевищення суми списання за рахунком над величиною залишку коштів, що означає запозичення кредиту. Для цього рахунку більш характерний пасивний
  (кредитовий) залишок.

  Сучасні правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території РФ, допускають у встановлених законодавством випадках і за наявності відповідного запису в договорі банківського рахунку, що укладається між банком і клієнтом при відкритті розрахункового (поточного) рахунку, проводити оплату документів клієнтів з цих рахунків понад наявні на них засобах. Однак утворилося дебетове сальдо не може бути відображено в балансі банку на цих рахунках, так як вони згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях РФ є тільки пасивними. Тому наприкінці дня це сальдо перераховується з розрахункових (поточних) рахунків клієнтів на рахунки з обліку кредитів, наданих при нестачі коштів на розрахунковому (поточному) рахунку
  ( «Овердрафт») № 44201, 44301, 44401, 44501, 44601, 44701, 44801, 44901,
  45001, 45101, 45201,45301, 45401. Кредити надаються в межах обумовлених у договорі банківського рахунку ліміту, процентної ставки і терміну повернення.

  розр?? т частки коштів, що зберігаються на рахунках до запитання,яку можна перевести на строкові депозитні рахунки (з метою збільшення дляклієнтів доходу від розміщених у банку коштів і формування стабільногоресурсу кредитування для банків) здійснюється за формулою:

  Д = ОСР.: До об. х 100%, де

  Д - частка коштів, що зберігаються протягом року на різних поточних рахунках, які можуть бути переведені на депозитні рахунки.

  ОСР - середній залишок коштів на розрахунковому або поточному рахунку за рік.

  До об. - Кредитний оборот по розрахунковому або поточному рахунку за рік.

  У зв'язку з високою мобільністю коштів залишок на рахунках дозапитання не постійний, іноді украй мінливий. Однак, незважаючи нависоку рухливість коштів на рахунках до запитання, є можливістьвизначити їх мінімальний, не знижується залишок і використовувати його вяк стабільного кредитного ресурсу.

  Для розширення активних операцій та отримання банком прибуткунайкращим способом з точки зору управління пасивами є зростання ідиверсифікація основних видів депозитів, до яких відносяться депозити дозапитання та строкові депозити. За допомогою вкладів до запитаннявирішується завдання отримання прибутку банком, тому що вони найдешевший ресурс, авитрати з обслуговування розрахункових і поточних рахунків клієнтів мінімальні. Убільшості комерційних банків депозити до запитання займаютьнайбільшу питому вагу в структурі залучених коштів.

  Збільшення частки депозитів до запитання у фінансових ресурсахбанку зменшують його процентні витрати і дозволяють одержати більш високуприбуток від використання цих коштів у банківських активах. Але разом з тимрозрахункові рахунки - це найбільш непередбачуваний елемент пасивів. Томувисока їх частка в позиковому капіталі дуже сильно послаблює ліквідністьбанку. У зв'язку з цим важливим завданням управління є визначенняоптимальної структури депозитної бази банку [7].

  1.3. Характеристика термінових і ощадних депозитів.

  Строкові вклади - це грошові кошти, що зараховуються на депозитнірахунку на строго обумовлений термін з виплатою відсотка. Ставка по них залежитьвід розміру та строку вкладу. Та обставина, що власник термінового вкладуможе розпоряджатися ним тільки після закінчення обумовленого терміну, не виключаєможливості дострокового отримання ним в банку своїх грошових коштів. Однакв цьому випадку у клієнта знижується розмір відсотка по внеску. Банкзацікавлений в залученні строкових вкладів, оскільки вони стабільні ідозволяють банку мати у своєму розпорядженні коштами вкладників протягом тривалогочасу.

  Строкові вклади приймаються тільки в круглих сумах. Частовимагається і мінімальний внесок. У деяких установах зазвичай дозволяєтьсяробити строкові вклади тільки діловим клієнтам, у той час як приватнимклієнтам рекомендуються ощадні вклади, як форму приміщення капіталу.

  Строкові депозити класифікуються залежно від їх терміну:

  > депозити із строком до 3 місяців;

  > депозити з терміном від 3 до 6 місяців;

  > депозити з терміном від 6 до 9 місяців;

  > депозити з терміном від 9 до 12 місяців;

  > депозити зі строком понад 12 місяців.

  Гідністю строкових депозитних рахунків для клієнта єодержання високого відсотка, а для банку - можливість підтримкиліквідності з меншим оперативним резервом. Недолік строкових депозитнихрахунків для клієнтів полягає у низькій ліквідності і неможливостівикористовувати кошти на рахунках строкових депозитів для розрахунків і поточнихплатежів, а також для отримання готівки. Для банку недолікполягає в необхідності виплат підвищених відсотків за вкладами і зниження,таким чином, маржі [8].

  Існують дві форми строкових вкладів:

  . строковий вклад з фіксованим строком;

  . строковий вклад з попереднім повідомленням про вилучення.

  Власне строкові вклади мають на увазі передачу коштів у повнерозпорядження банку на термін і умовах за договором, а після закінчення цьоготерміну строковий вклад може бути вилучений власником у будь-який момент. Розмірвинагороди, що виплачується клієнтові за строковим вкладом, залежить від терміну,суми депозиту і виконання вкладником умов договору. Чим довшийстроки та (або) більше сума внеску, тим більше розмір винагороди.
  Діюча практика передбачає оформлення строкових вкладів на 1, 3, 6,
  9, 12 місяців або більш тривалі терміни. Така детальна градаціястимулює вкладників до раціональної організації власних коштів та їхприміщенню у внески, а також створює банкам умови для управління своєюліквідністю.

  Вклади з попереднім повідомленням про вилучення коштів означають,що про вилучення вкладу клієнт повинен заздалегідь повідомити банк у визначенийза договором термін (як правило, від 1 до 3, від 3 до 6, від 6 до 12 і більше 12місяців). Залежно від терміну повідомлення визначається і процентнаставка за вкладами.

  Строкові вклади не використовуються для здійснення поточних платежів.
  Якщо вкладник бажає змінити суму внеску - зменшити або збільшити, то вінможе розірвати чинний договір, вилучити і переоформити свій внесок нанових умовах. Однак при достроковому вилученні вкладником коштів за вкладомвін може позбутися передбачених договором відсотків частково абоповністю. Як правило, у цих випадках відсотки знижуються до розмірувідсотків, що сплачуються за вкладами до запитання.

  Строкові вклади оформляються договором між клієнтом (вкладником) ібанком в особі його керівника. Банки самостійно розробляють формудепозитного договору, яка носить по кожному окремому виду вкладутиповий характер. Договір складається у двох примірниках: один зберігається увкладника, інший - у банку в кредитному або депозитному відділі (узалежно від того, кому в банку доручена ця робота). У договоріпередбачаються сума вкладу, термін його дії, відсотки, яківкладник отримає після закінчення терміну дії договору, обов'язки таправа вкладника, обов'язки та права банку, відповідальність сторін задотримання умов договору, порядок вирішення спорів.

  Визначальним фактором при встановленні відсоткової ставки застрокових вкладах є термін, на який розміщені кошти: чимдовший термін, тим вище рівень відсотка. Суттєвим моментом єі частота виплати доходу, чим рідше виплати, тим вищий рівень процентноїставки. Використовуються також різні способи обчислення сплати відсотків.

  Строкові вклади громадян після закінчення строку договору принезатребуваності їх вкладником переносяться з термінових рахунків на рахунки дозапитання [12].

  У зв'язку з встановленим порядком резервування частини залученихбанками коштів, балансовий облік строкових коштів, залучених в депозити,відбувається в розрізі суб'єктів - власників цих коштів і залежно відстроку, на який вони залучені в оборот банку.

  допомогою залучення строкових депозитів вирішується завдання забезпеченняліквідності балансу банку.

  У світовій банківській практиці проміжне положення між строковимидепозитами та депозитами до запитання займають ощадні депозити.
  Вони відіграють важливу роль у ресурсах банків, зокрема внески цільовогопризначення. Традиційно ці операції здійснював ощадбанк, однак, уданий час в ході конкурентної боротьби за ресурси комерційні банкистали освоювати цей ринок позикових капіталів.

  Ощадні вклади населення класифікуються в залежності відтерміну та умов вкладний операції:

  * строкові;

  * строкові з додатковими внесками;

  * умовні;

  * на пред'явника;

  * до запитання;

  * на поточні рахунки та ін

  Вони вносяться і вилучаються в повній сумі або частково тазасвідчуються видачею ощадної книжки. Банки беруть цільовівклади, виплата яких приурочена до періоду відпусток, дням народжень і т.д.
  До ощадних вкладах відносяться вклади, що утворилися з метоюнакопичення або збереження грошових заощаджень. Їх характеризуєспецифічна мотивація виникнення - заохочення ощадливості, накопиченнякоштів цільового характеру та високий рівень прибутковості, хоч і нижче, ніжна строкові вклади.

  Ощадні вклади вигідні банкам тим, що вони, як правило, носятьдовгостроковий характер і, отже, можуть служити джереломдовгострокових вкладень. Їхні недоліки для банків полягають у необхідностівиплати підвищених відсотків за вкладами і схильності цих внесківекономічних, політичних, психологічних факторів, що підвищує загрозушвидкого відтоку коштів з цих рахунків і втрату ліквідності банку.

  У вітчизняній практиці під ощадними вкладами частомають на увазі будь-які операції, але тільки з коштами населення, включаючи істрокові вклади, і рахунки громадян до запитання, що на даний моментпредставляється некоректним. В даний час в балансі комерційнихбанків вклади населення відповідно до нового Плану рахунків бухгалтерськогообліку в кредитних організаціях від 31.06.96 р. враховуються на балансовомурахунку № 423 «Депозити фізичних осіб» на окремих рахунках в залежності відстроку залучення:

  № 42301 - депозити до запитання;

  № 42303 - на строк від 31 до 30 днів;

  № 42307 - на строк понад 3 роки .

  У балансі банків ощадні вклади обліковуються на тих жебалансових рахунках, що й строкові вклади. Оформлення вкладу може бутианалогічно термінового вкладу або мати свою специфіку в залежності відумов конкретного виду вкладу.

  Зі сказаного вище, видно, що депозити є важливим джереломресурсів комерційних банків. Однак цього джерела формуваннябанківських ресурсів властиві й деякі недоліки. Мова йде перш за всепро значних матеріальних і грошові витрати банку при залученнікоштів на вклади, обмеженості вільних грошових коштів у рамкахокремого регіону. І, тим не менше, конкурентна боротьба між банками наринку кредитних ресурсів змушує їх приймати заходи по розвитку послуг,сприяють залученню депозитів.

  Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК обліку депозитних операцій.

  2.1. Загальна характеристика банку.

  ІМПЕКСБАНК заснований в 1993 р. У жовтні 1994 р. отримав генеральнуліцензію № 2291 ЦБ РФ, а 22 квітня 1999 р., у зв'язку зі зміною формивласності, банк пройшов перереєстрацію (у формі пайового банку --товариства з обмеженою відповідальністю), отримавши ліцензію за тим женомером. У листопаді 2001 року ІМПЕКСБАНК змінив організаційно правовуформу і було перереєстровано у Відкрите акціонерне товариство. Всі ці рокибанк стабільно працює на фінансовому ринку.

  У рейтингу російських банків за розміром активів на 1-й квартал 2002року ІМПЕКСБАНК займає 34-е місце. ІМПЕКСБАНК впевнено зайняв місце втридцятці найбільших банків Росії і вийшов на перше місце серед російськихбанків за динамікою росту власного капіталу. Розмір його активів зріс з
  153,8 млн. крб. на початок 1999 р. до майже 6 млрд. руб. на 1 квітня 2001

  ІМПЕКСБАНК веде активну роботу з дорожніми чеками, випускаєвласні міжнародні пластикові картки VISA, Eurocard/MasterCard, з
  1999 отримав доступ на фондовий ринок, у лютому 2000 року банкотримав ліцензію на роботу з дорогоцінними металами.

  ІМПЕКСБАНК має в своєму розпорядженні великої кореспондентської мережею, що складаєтьсяз великих банків Росії та СНД, а також відомих зарубіжних банків. У
  ІМПЕКСБАНК сама розгалужена після Ощадбанку мережа філій - 20московське відділення і 47 філій у великих російських адміністративнихцентрах (Орел, Бєлгород, Брянськ, Железногорськ, Воронеж, Липецк, Тула,
  Калуга, С.-Петербург, ін.) Банк працює практично у всіх найбільшихмістах Сибіру і Чорнозем'я, на Далекому Сході і в Заходом регіоні країни.
  Число клієнтських рахунків на 1 січня 2001 року досягла 115 тисяч, при цьомутри чверті відкрито в регіональних відділеннях банку.

  Про зростання довіри до банку наочно свідчить динаміка числаклієнтів у відділеннях ІМПЕКСБАНК. Кількість рахунків, як організацій, такі приватних осіб за 2000 рік збільшилася більш ніж у 2 рази, а залишки нарахунках зросли майже в п'ять разів. Клієнтам було запропоновано нові видивкладів у гривнях та іноземній валюті: «Строковий», «Накопичувальний»,
  «Зручний», «VIР.», «Люкс», «Преміальний». Поряд з цим у перелік послуг
  ІМПЕКСБАНК для приватних осіб входять: експрес-переклади, переклади з рублевихі валютних рахунків, Інтернет-банкінг, операції з готівковою валютою, Money
  Gram.

  Досить великий і перелік послуг для організацій. Назвемо ті зних, які користуються найбільшою популярністю: кредитування, відкриття таведення рублевих і валютних рахунків, послуги на фондовому ринку, зарплатніпроекти. Так само ІМПЕКСБАНК надає послуги депозитарію, брокерські тадовірчі операції.

  Організаційне пристрій Орловського філії ІМПЕКСБАНКвідповідає загальноприйнятій схемі керування філією комерційного банку
  (див. додаток № 1). Виходячи з представленої схеми, можна датихарактеристику основних відділів ІМПЕКСБАНК:

  1. Кредитний відділ - займається видачею фінансового кредиту, відкриттям позичкових рахунків, страхуванням відповідальності позичальника за непогашення кредиту, аналізом кредитоспроможності позичальників, формуванням і веденням кредитних справ, нарахуванням і контролем за сплатою відсотків за виданими кредитами, контролює стан заставленого майна, здійснює міжбанківське кредитування.

  2. Валютний відділ - купівля-продаж валюти і валютних цінностей, ведення справ за експортно-імпортними операціями підприємств-учасників ЗЕД, контроль за покупкою валюти, обов'язковий продаж валютної виручки на міжбанківському ринку, перевезення валютних цінностей з території Росії, зберігання валютних цінностей в підрозділах банку.

  3. Відділ по роботі з цінними паперами - відкриття та ведення рахунку

  «депо» для зберігання та обліку прав власності на цінні папери, прийом цінних паперів на зберігання, постачання цінних паперів, відображення корпоративних дій емітентів, надання клієнтам інформації від емітента, перевірка сертифікатів цінних паперів на справжність, виплата дивідендів, відсотків та інших доходів за цінними паперами, перереєстрація цінних паперів у реєстрах акціонерів, отримання з реєстрів виписок з особових рахунків акціонерів.

  4. Депозитний відділ - прийом вкладів юридичних і фізичних осіб на різні терміни, нарахування відсотків за вкладами, надання сейфових осередків для тимчасового зберігання цінностей, здійснення експрес-переказів в країни ближнього зарубіжжя: Вірменію, Грузію, Азербайджан.

  5. Відділ по роботі з дорогоцінними металами - купівля та продаж дорогоцінних металів, як за свій рахунок, так і за дорученням і за рахунок клієнтів, залучення дорогоцінних металів у внески фізичних і юридичних осіб, надає послуги із зберігання, перевезення дорогоцінних металів, оцінка дорогоцінних металів, фінансування золотодобувних підприємств, купівля-продаж мірних злитків, експорт афіновані золота і срібла, відкриття спеціальних «металевих» рахунків у ряді європейських банків.

  6. Операційний відділ - відкриття та ведення рахунків клієнтів, розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб, здійснення розрахунків за їх дорученням, як готівкових, так і безготівкових.

  7. Каса - інкасація, зберігання, прийом та видача готівки.

  8. Відділ пластикових карт - оформлення пластикових карт, їх видача, ведення рахунків клієнтів, контроль за станом рахунків клієнтів, випуск та впровадження власних карт категорій VISA

  Electron, VISA Classic, Cirrus/Maestro, MasterCard Mass, престижних карток VISA Gold, MasterCard Gold, VISA Platinum, обслуговування банкоматів.

  9. Відділ внутрішньобанківських операцій - займається складанням проміжної і кінцевої звітності на основі даних бухгалтерського обліку, обчисленням і сплатою податків, веде облік господарських коштів, внутрішню бухгалтерію основних фондів, облік і переоцінку майна.

  Аналітична робота в ІМПЕКСБАНК спрямована на підвищеннянадійності банку, можливості виживання в умовах конкуренції і вкризові явища. Ведеться аналітична робота по двох напрямках --аналіз діяльності самого банку та аналіз діяльності позичальнику.

  Аналіз діяльності банку складається з двох етапів - попередньогой аналітичного. На першому етапі проводиться:

  V угруповання статей активів і пасивів, аналіз їх структури та динаміки (див. додаток № 2, 3);

  V аналіз структури і динаміки власного капіталу в розрізі пасивів (див. додаток № 4);

  V розрахунок відносних показників, зокрема нормативів ліквідності (див. додаток № 5).

  завершує кроком є складання аналітичних таблиць і підготовка ілюстраційні матеріалу. На аналітичному етапі дається оцінка отриманими даними, рекомендації та пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності.

  ІМПЕКСБАНК впевнено зайняв місце в тридцятці найбільших банків Росії і вийшов на перше місце серед російських банків за динамікою росту власного капіталу. У структурі власних коштів найбільшу питому вагу займає статутний капітал. На 01.01.2002 р. його розмір склав 1584000 тис. руб. Однак його частка в пасивах банку значно знизилася за рахунок зростання обсягів залучених коштів. На початок 2002 року частка останніх у пасивах банку склали 85%.

  Необхідно відзначити, що ІМПЕКСБАНК має тенденцію до збільшення обсягу залучених ресурсів. Нарощування обсягу залучених ресурсів відбувається в основному за рахунок вкладних операцій, вироблених населенням.
  Так, їх обсяг збільшився в 2002 році майже на половину, а в процентному вираженні кошти населення в загальному обсязі пасивів банку складають
  43,9%, тобто більшу частину пасивних операцій складають вкладні (див. додаток № 6).

  ІМПЕКСБАНК пропонує клієнтам кілька видів рублевих і валютних вкладів: o вклади до запитання; o вклад "Терміновий; o вклад" Зарплатний "; o строкові вклади VIP; o вклад" Накопичувальний "; o вклад" Зручний ".

  Гнучкі умови (терміни зберігання від місяця до року), можливість вільно оперувати рахунком, виділяють вклади ІМПЕКСБАНК серед інших банків. Для власників серйозних сум передбачені особливо вигідні умови вкладів VIP

  Розмір активів ІМПЕКСБАНК виріс з 153,8 млн. крб. на початок 1999 р. до майже 6 млрд. руб. на 1 квітня 2001 Найбільшу частку вкладень коштів банку складають кредити юридичним особам та цінні папери.

  Характеризуючи ліквідність банку, можна сказати про те, що її показники досить високі і набагато перевищують своє мінімальне значення. Даний факт може свідчити про те, що залучені кошти банку працюють не на повну потужність.

  Нова стратегія перетворила ІМПЕКСБАНК зі спеціалізованого кредитної установи з обслуговування експортно-імпортних операцій корпоративних клієнтів у великий універсальний інститут, що реалізує всі основні види банківських послуг. Зрештою, можна сказати: 2000 рік підтвердив, що стійкість ІМПЕКСБАНК, зміцнення її позицій на фінансовому ринку багато в чому забезпечується точної стратегією активних операцій, що дозволяє працювати прибутково і знижувати залежність від коливань ринкової кон'юнктури.

  2.2. Облік операцій за вкладами громадян.

  Вклади громадян відрізняються від внесків юридичних осіб більш жорсткими умовами - відсотки за вкладами громадян не можуть бути змінені банком в односторонньому порядку, якщо це не обумовлено в договорі вкладу.

  Вести операції фізичних осіб дозволяється лише банкам, пропрацювали понад два роки та отримали дозвіл на роботу з коштами громадян.

  Облік вкладів фізичних осіб ведеться на пасивних рахунках:

  № 423 - "Депозити фізичних чи

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !