ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Південна Корея
       

   

  Географія

  Південна Корея

  Протягом трьох останніх десятиліть людство мало можливість спостерігати за деякими країнами, що розвиваються, що демонстрували світу "економічні дива ". Звичайно ж, мова йде про молоді найбільш розвинені держави, що у 60-70 рр.. виділилися і відокремилися в окрему групу, що одержала назву "Нові індустріальні країни" (New industrializing countries). Ця група постійно поповнюється, і в даний час до неї входять близько півтора десятка країн і територій. Міцне місце серед них займає Південна Корея.

  Про швидке економічний ріст Республіки Корея говорилось чимало. Цю "історію успіху "пов'язують із високими темпами росту ВНП, що склали 8,6% у період з 1962-1988 р. і перетворенням країни з традиційно сільськогосподарської в цілком індустріальну, серед досягнень якої рівень ВНП на душу населення більш 5000 $ і 13 місце в списку провідних торгових держав світу.

  На стрімке зростання економіки Південної Кореї надавали і впливають самі різні чинники - об'єктивні і суб'єктивні, економічні і політичні, внутрішні і зовнішні, такі як:

  -- орієнтована на експорт, на взаємодію з зовнішнім світом стратегія розвитку;

  - сприятливий міжнародний економічний клімат 60-х-першої половини 70-х років, що полегшив доступ до зовнішніх джерел ресурсів;

  - сильна і ефективне керівництво в особі авторитарних урядів, що відклали демократичні і політичні перетворення на користь економічного розвитку;

  - щодо малі витрати на утримання військово-промислового комплексу (2-3% проти 60-70% північно-корейських витрат);

  - залучення іноземних капіталовкладень - як фінансових, так і технологічних: промислове устаткування і "know how";

  - етнічна і культурна однорідність, а також конфуціанська традиція, особливу цінність працьовитості, освіті, життєвому успіху і відданості своїй нації.

  Ці та багато інші чинники багато в чому визначили швидкі темпи розвитку економіки Республіки Корея.

  На жаль, питання, що стосуються економічного розвитку Південної Кореї в даний час недостатньо широко освітлений в Україні. Через відсутність сучасних статистичних даних в рефераті фігурують цифрові дані до 1990р. Але, незважаючи на те, що цифри декілька застаріли, наявна в нашій країні інформація достатньо правдиво відбиває положення справ у Південній Кореї.

  Про фактори економічного розвитку Південної Кореї можна говорити багато і детально, однак у своєму рефераті мені хотілося б ставати на ролі держави, експортній політиці і запозичених технологій (як промислового обладнання, так і "Know how") у розвитку економіки Республіки Корея.

  Що стосується чинника експортної політики, то було б справедливо вважати його найбільш вагомим чинником, що слугував рушійною силою росту корейської економіки.

  Про роль держави тому цей фактор є однією з визначальних чинників швидкого темпу розвитку економіки Кореї. Що стосується ролі запозичених технологій, то цей чинник не був визначальним, звертання до закордонних технологій явилося природним наслідком експортної моделі розвитку економіки Кореї, тому не можна не оцінити роль цього чинника у формуванні сучасної економіки Кореї і залученні країни до світових досягнень НТР. Також цей чинник недостатньо широко освітлений у російській літературі в порівнянні з іншими факторами, але, тим не менше, на мій погляд, він представляє інтерес для вивчення, а може бути і частково застосування (але в адаптованому до місцевих умов вигляді) в Росії.

  Урядове регулювання як фактор економічного зростання Південної Кореї.

  Одним з факторів, що пояснюють стрімке зростання економіки Південної Кореї, являється сильне і ефективне керівництво в особі авторитарних урядів, що відклали демократичні і політичні перетворення на користь економічного розвитку.

  Уряд приймав нові закони і ретельно переглядав вже існуючі, а також приймалися заходи політичного характеру з метою збільшення накопичень, розширення експорту, сприяння вкладення як національного, так і іноземного приватного капіталу, залучення інвестицій і технологій з-за кордону. Уряд зробив максимум можливого для створення соціальної інфраструктури: дороги, дамби, порти, залізниці і школи. До уряду часто зверталися з проханнями взяти на себе ризик, пов'язаний з інвестиційною діяльністю приватних підприємців, надаючи гарантії по зовнішніх позиках, використовуваним для покриття витрат на великомасштабні проекти.

  Очевидно, що в сучасних умовах високорозвиненої поділу праці в основі будь-яких регулюючих заходів лежить грошовий обіг. У Кореї досягненню фінансово-грошової збалансованості приділялася першочергова увага. Навіть у роки значних господарських труднощів грошовий обіг, інфляція, дефіцит державного бюджету не виходили з-під контролю держави. Центральну роль у цьому грала державна монополія в кредитно-фінансовій системі. Інший важливий напрямок державного регулювання Південної Кореї пролягає у валютній сфері. У різних варіантах примушення до того, щоб тримати іноземну валюту на спеціальних рахунках у ЦБ, що діє в Кореї з 1949 року. Концентрація фінансових і валютних ресурсів в руках держави впливало на формування основних пропорцій суспільного виробництва. При цьому основна ставка робилася на всіляке заохочення експорту. Держава використовувала субсидування національних експортерів, яким надавалися банківські пільги. За найскромнішими оцінками тільки в 70-і роки вони щорічно поглинали не менше 1/10 ВНП. Державні кредити такого роду складали:

  15% від ВНП -1962-1966.

  39% від ВНП - 1932-1936гг.

  46% від ВНП - 1977-1981гг.

  При цьому потрібно відзначити, що кредити концентрувалися в потенційно найбільш ефективних сферах економіки. Також здійснювався контроль за ефективністю застосування кредитів. Висока активність державного регулювання з великою виразністю виявляється в формуванні галузевих пропорцій. Наприклад, при проведенні аграрної реформи найважливішою складовою частиною стало примусове дроблення великих земельних наділів на більш дрібні-міра, неможлива без прямого активного втручання д-ви. У зв'язку з цим слід послатися на програму "цільового розвитку". Починаючи з 70-х років спеціальними законами виділялися 7 галузей першочергової уваги:

  -машинобудування

  -електроніка

  -текстильна промисловість

  -чорна металургія

  -цветная металургія

  -нафтохімія

  -кораблебудування

  Цим галузям виявлялося явну перевагу в постачанні ресурсами, вони користувалися переважними податками та ін пільгами. Одночасно держава жорстко регулювала конкуренцію в пріоритетних галузях, примушуючи до об'єднання приватні компанії або до відходу з даного ринку. Держава нерідко йшла на пряму компенсацію збитків "обраних експортерів". Особливо варто відзначити, що пільги, що надаються д-вою, призвели до утворення високомонополізованої виробничої, особливо експортної структури. У першій половині 80-х років частка 30 найбільших південнокорейських конгломератів в обробній промисловості досягла 1/3, а в експорті перевищила 1/2.

  Бачачи сильний вплив гос-ва на економіку Південної Кореї виникає питання: чи можна розглядати корейські приватні фірми як самостійні одиниці. Це питання можна поставити на підставі таких факторів:

  1. Висока залежність діяльності приватного сектора від залучення позикових коштів см. табл.1.1.

  2. Під контролем держави знаходиться якість продукції в найважливіших експортних галузях. Держава домоглася, щоб ціни на товари, імпорт яких заборонявся або обмежувався, не перевищували умовно середньосвітові.

  3. Кожен місяць проводилися наради з питань експорту під керівництвом президента країни, на яких встановлювалися орієнтовно експортні завдання великим конгломератам.

  4. Держава жорстко контролювала робоче рух, що позбавило підприємців від яких-небудь серйозних проблем крім "капітал-праця".

  Не менш жорстко держава в Південній Кореї контролює іноземний капітал. Важливо відзначити, що прямі іноземні капіталовкладення з 1967-1986 рр.. складають менше 2% від сукупних валових інвестицій. Південна Корея прагне залучити не всякі іноземні інвестиції, а тільки ті, які вписуються в загальну стратегію її розвитку (див. табл. 2.1.). Тому не менше 2/3 іноземних капіталовкладень концентруються в таких пріоритетних галузях, як хімія, машинобудування і електроніка.

  Таким чином ми маємо "тристоронній альянс": государствоместний капітал - іноземний капітал. Але при безперечне дотримання інтересів усіх трьох сторін, держава є єдиним повністю самостійним учасником, рішення якого обов'язкові для всіх інших.

  Також заслугою держави є централізоване планування з використанням середньо-та -довгострокових планів і цільових програм, із установленням часом конкретних виробничих завдань і термінів їх виконання, із суворою системою контролю господарської діяльності і безжалісним економічним знищенням невдах. По суті, економіка Південної Кореї представляє найбільш гармонійне поєднання планового і ринкового способів ведення господарств.

  Якщо дуже коротко говорити, то саме формування і уміле використання такого механізму і дозволило Південній Кореї у відносно стислі терміни подолати бар'єр слабо розвиненості і зайняти гідне місце у світовій цивілізації.

  Запозичення зарубіжних технологій

  Поряд з залученням іноземних інвестицій, починаючи з 80-х років економічна політика Південної Кореї була спрямована на залучення з-за кордону сучасних технологій. Хоча в силу різних причин обсяги запозичень в області технологій були не настільки значними, як у сферах позикових засобів і прямих капіталовкладень, її роль в перекладі південнокорейської економіки на сучасні рейки і в залученні країни до досягнень НТР була проте досить висока.

  Для широкого впровадження сучасних технологічних процесів необхідно було і придбавати відповідну техніку. Серед закуповуваної техніки, безпосередньо не пов'язаної з виробничими процесами, переважне місце займали транспортне обладнання та рухомий склад, електроприлади і апаратура. За умовами контрактів подібного роду поставки фінансувалися кредитами з розрахунку 3% річних з погашенням заборгованості в трирічний термін.

  Крім зазначеного, Південна Корея була вимушена придбавати і машинне устаткування, безпосередньо використовуване в виробничих процесах. Як правило, закупівлі верстатів і агрегатів супроводжувалися придбанням прав на використання технологічних процесів. Потреба в них збільшувалася з кожним роком. Відповідно росли і відрахування на оплату як самої техніки, так і технології "Know how". Всього за 1962-1982рр. між Південною Кореєю і розвиненими капіталістичними країнами була зафіксована 2281 операція на придбання технічних "know how" на загальну суму 681 млн. $, що склало 47,7% суми прямих інвестицій за той же період.

  З наведених у табл.1 даних видно, що левова частка операцій, пов'язаних з придбанням виробничого обладнання і пов'язаних з ним "know how", укладена з японськими бізнесменами (56,4%), хоча до співпраці з південнокорейськими фірмами на цьому поприщі вони приступили на 4 роки пізніше ніж американські і інші ділові кола.

  Домінуючим був і питома вага Японії в сумах південнокорейських відрахувань за використовувану техніку та технології. Всього за 10 років (1967-1977) японські підприємці отримали 52 млн. $ (59%), тоді як за 15-річний термін (1962-1977) Америці і Західної Німеччині дісталося відповідно 24.3 млн. $ (27.7%) і 4.4 млн. $ (5 %).

  1975 64.1% всіх відрахувань за використання іноземної техніки і технологій падало на частку США і Японії 4796 і 7074 млн. $. Відзначаючи винятково високий ступінь Залежно від цих двох країн, південнокорейська асоціація Зовнішньої торгівлі 17 липень 1976р. виступила із закликом негайно диверсифікувати джерела, з яких запозичуються і впроваджуються техніка і технології. Однак спонукальним мотивом цього заклику служили не тільки кількісні розрахунки.

  За оцінками Національного Інституту Науки і техніки виходило, що тільки 30% "know how "(запозичених із США і країн Західної Європи) можна було віднести до передових технологічних процесів, а що залишилися 70% (що впроваджувалися безпосередньо з Японії) оцінювалися як відсталі і застарілі.

  Після проведеного дослідження в Південній Кореї був створений Консультаційний Центр по залученню технології, який давав (при консультації іноземних фахівців) попередні оцінки "know how", намічених до впровадження, з метою усунення негативних чинників.

  У світлі викладених даних хотілося б відзначити і те, що бували випадки (причому, далеко не поодинокі), коли японські фірми продавали яке-небудь обладнання по спекулятивних цінах при тому, що випускається на цьому устаткуванні продукція не відповідала прийнятим стандартам.

  Про подібного роду казуси південнокорейська преса повідомляла неодноразово, і, мабуть, аж ніяк не випадково в середині 70-х років Сеульський влада прийняла ряд заходів, спрямованих на диверсифікацію джерел не тільки позик, але і технічної допомоги.

  Однак, на практиці сталася диверсифікація не джерел позик, а диверсифікація технологічних процесів в сфері розподілі по окремих галузях південнокорейської промисловості.

  Розглянувши в цілому положення з запозиченням ззовні сучасної технології на тривалому відрізку часу, простежимо тепер динаміку цього процесу.

  Запозичення іноземної техніки і технології розпадається на три періоди. Протягом першого періоду (1962-1966) число операцій і їх вартість виражалася мінімальними величинами. Це пояснювалося з одного боку, обмеженістю задач, а з іншого сторони-нестабільністю політичної обстановки в Південній Кореї і частково виникаючою звідси невір'ям ділових кіл з розвинених капіталістичних країн, що їх обладнання і технології попадуть в надійні руки. Під час другого періоду Південна Корея по-справжньому приступила до реалізації програми індустріалізації. Створення абсолютно нових для країни галузей виробництва обумовило різке зростання потреб в сучасній технології, що призвело до рясного притоки зарубіжних "know how".

  Протягом другого періоду спостерігається швидке зростання як числа укладених операцій (в 9,6 раза), так і сум корейських відрахувань за запозичену техніку і технологію (у 35,5 раза). Очевидна перевага другий з названих цифр є свідченням того, що в Південну Корею стали поступати складна техніка і дорога технологія.

  Характерні риси третього періоду (1977-1988) визначаються переходом до "нової стадії індустріалізації ", основні задачі якої зводилися до того, щоб здійснити поступовий перехід від виробництва трудомісткого до виробництва капіталомісткого і техноємкого.

  Виконання кардинальних задач завершальної стадії індустріалізації впиралося в проблему запозичення і впровадження новітньої техніки і передової технології.

  У квітні 1979 року корейські влади внесли чергові поправки в правила залучення іноземної технології і здійснили таким чином другу фазу лібералізації.

  Нові правила забороняли купівлю технологій:

  1. Якщо контракти передбачалося усього лише просте використання зразків, фабричних марок і торгових знаків;

  2. Якщо контракти мали на увазі тільки продаж сировинних матеріалів або окремих компонентів, деталей і вузлів для передбачуваної продукції *

  3. Якщо контракт містив несправедливі й обмежувальні умови щодо експорту що намічаються до випуску виробів;

  4. Якщо контрактом пропонувалося технологія застаріла, недосконала, або з будь-якими відхиленнями від норми;

  5. Якщо контракти торкалися особливу технологію, які, за визначенням міністра з справах науки і техніки, "слугувало інтересам незалежного розвитку";

  6. Якщо міністр экономич?? ського планування не вважав за можливе визнати ті або інші контракти життєво необхідними.

  Як зазначалося вище, за переглянутими правилами влади могли без коливання відкинути заявку, якщо запропонованим контрактом передбачалося лише просте використання південнокорейськими фірмами іноземних торгових марок і фабричних знаків. Спонукальним мотивом для корейських бізнесменів служила в цьому випадку тяга місцевих споживачів до придбання товарів із зарубіжною фабричної маркою, оскільки якість виробів, що випускаються для реалізації на внутрішньому ринку, залишало бажати кращого. Крім того, південнокорейські фірми намагалися таким шляхом розширити свої зовнішні ринки, збуваючи на них вітчизняні вироби, прикрашені який-небудь прославленої іноземною маркою. Влади як і тепер несхвально ставилися до подібного не патріотичності споживачів і не зовсім чистим спрямуванням бізнесменів. У 1978 р. в Кореї було зареєстровано всього лише близько 15 фірм, які використали зарубіжні торгові марки.

  Цілком, можливо, що правила, що стосуються іноземних фабричних знаків, неухильно проводилися бувши життя, якби не дві обставини, пов'язаних зі спортом: чергові азіатські ігри 1986 року і Олімпіада 1988 року. Передчуваючи величезний наплив закордонних гостей, влади миттєво послабили заборону на використання закордонних фабричних знаків.

  Як наслідок цього число фірм, що користуються іноземними торговими марками за період з 1978 по 1983 рік збільшилося в 32,3 рази. Також помітно зріс приплив ультрасучасної технології в електронну промисловість і машинобудування. У протягом 1982 кількість операцій по передачі електронних технологій південнокорейським фірмам перевищило рівень 1981 року на 28,7%.

  Поступово уряд робив все більшу ставку на залучення самих довершених технологій. Президент наполягав на тому, щоб всі приватні фірми в обов'язковому порядку обмінювалися наявними в їхньому розпорядженні закордонними технологіями. У свою чергу Міністерство торгівлі і промисловості оголосило, що воно буде заохочувати впровадження дрібними і середніми фірмами нових закордонних технологій. Система заохочення набрала чинності з 1984 року і в першу чергу розповсюдилася на фірми, зайняті випуском електронних виробів. Був створений фонд фінансової і технічної допомоги підприємствам, які наважаться розгортати діяльність на престижному, але поки незвіданому поприщі електроніки. У 1988 році сума фонду складала 400 мільйонів доларів.

  З 12 серпня 1983 року Міністерство фінансів зобов'язало банки інтенсивно підтримувати приватні фірми, які звернуться за позиками з метою впровадження іноземних технологій. Спеціальні позики підтримки надавалися на п'ятирічний термін, при дворічному пільговому періоді, з розрахунку 10% річних.

  У світлі викладених даних, доцільно виділити черговий, четвертий період, який характеризується помітним ухилом у бік США і ведучих країн Західної Європи в галузі запозичення технологій. Подібний крен можна пояснити тим, що США і Західна Європа, не бачачи в Південній Кореї потенційного конкурента, поставляли найсучасніші технології. Тоді як Японія, стурбована швидкими темпами розвитку сусіда, постачала в Корею далеко не самі сучасні технології.

  Досить численні угоди по передачі "know how" в 1983 році ділилися, натри категорії. Задачі операцій першої категорії: освоїти за допомогою зарубіжної технології випуск якого-небудь виду продукції, що не виготовлявся раніше в Кореї, з метою монополізувати їх виробництво і збут на внутрішньому ринку.

  Другу категорію складають операції, в яких корейські фірми ставили перед собою завдання, пов'язані з розширенням експорту, - засвоїти власний випуск нових високоякісних виробів і вийти з ними на зовнішній ринок.

  Угоди третій категорії, в яких з корейської сторони брали участь лише найбільші фірми, переслідувалася мета підняти окремі галузі вітчизняної промисловості на якісно новий щабель. Прикладом такої операції може служити технічна угода між корейською фірмою "Samsung", американською компанією "Micron technology ", і з японською корпорацією" Sharp ". За умовами угоди корейська сторона заручилася правом експортувати в США кристали для запам'ятовуючих пристроїв. Для цього недалеко від Сеула був побудований завод для виготовлення напівпровідників. За перші п'ять років експлуатації заводу сума експорту склала 650 мільйонів доларів. Відчувши, що справа, почате цією фірмою приносить величезний прибуток до виробництва напівпровідників підключилися такі фірми, як "Daewoo" і "Gold Star".

  Можна послатися і на південнокорейське суднобудування. Запозичуючи технології (по початку з Японії, а потім з Англії, Франції, Норвегії та Голландії), Південна Корея по обсягу одержуваних замовлень на судна вийшла на друге місце у світі.

  Оснащення південнокорейської промисловості новими видами обладнання відбувалося по різних каналах. Промислове устаткування надходило і по лінії комерційних позик, але аж ніяк не завжди разом з ними надавалася технологічна допомога, тому турбота про підготовку відповідних технічних кадрів лягала на плечі корейців.

  Інша картина складалася при передачі "know how". У відповідність з технічними угодами закордонна фірма брала на себе зобов'язання або направляти до Південну Корею технічних консультантів, або підготувати місцевих фахівців. У підготовці місцевих кадрів і складалася особлива цінність закордонної технологічної допомоги, за умови, якщо вона знаходилася на рівні останніх досягнень НТР.

  Як зазначалося вище, що по сумарній вартості запозичення технологій не йшло ні в яке порівняння ні з прямими інвестиціями, ні тим більше з комерційними позиками. Однак, поступаючись їм у зазначеному плані, іноземна технологічна допомога у багатьох випадках приносила більш позитивні результати, а іноді і більш швидку віддачу, ніж комерційні позики і прямі інвестиції. Ось чому останнім час Південна Корея стала приділяти підвищену увагу запозичення передової технології і залученню в змішані підприємства прямих інвестицій, якщо іноземні капіталовкладення обіцяють їй підвищення технічного рівня вітчизняної промисловості.

  Список літератури

  - книги В.І. Шіпаева "Південна Корея в системі світового капіталістичного господарства "; Статей як вітчизняних, так і корейських економістів:

  - "Досвід економічного розвитку Республіки Корея в умовах ринкової системи ". Дак Ву Нам - голова Асоціації зовнішньої торгівлі Республіки Корея.

  - "Роль держави в створенні "південнокорейського чуда" ". С.В. Жуков-к.е.н., Ст. науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН.

  - "Економіка Кореї: структурне урегулювання з метою економічного зростання ". Ку Бон Хо, професор, Президент Інституту розвитку Кореї, що виступав з доповіддю з даного питання на радянсько-південнокорейському симпозіумі в Москві в червні 1991р.

  Також в ході роботи над рефератом я консультувалася з низки питань у Пака В.К., к.і.н., корееведа, ст. наукового співробітника Інституту сходознавства РАН, що брав не посередність участь у роботі радянсько-південнокорейського симпозіуму в Москві у червні 1991р.

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://referat2000.bizforum.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !