ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розвиток продуктивних сил
       

   

  Географія

  Розвиток продуктивних сил

  Шпаргалка по економічної географії

  Автор - Дмитро Толокновскій

  КЕІ КНЕУ, м. Сімферополь, Крим

  1. Об'єкт, предмет і теоретичні основи вивчення дисципліни «РПС і ЕР»

  I.) Склалося кілька розумінь РПС:

  По-перше РПС -- це просторове поширення речових компонентів пр-ва і працю. р-сов. По-друге, - це процес зрушень в РПС на визна. территор. за визна. час. Під РПС розуміється сукупність. процесів з розміщення підприємств, р-сов і інфраструктура.

  РПС визначається: 1) пануванні. способом виробництва; 2) особливостями територіального поділу праці; 3) природн. і соц.-ек. умовами; 4) факторами розміщення конкрретн. пр-в і підприємств.

  Об'єктом РПС виступає освоєна частина географ. оболонки і общ-во в його взаємодії з природою, іншими словами об'єктом виступають госп-ва і галузі, населення і природн. р-си.

  Предметом РПС виступають: 1) умови; 2) особливості; 3) ефективність територіального розміщу. общ-го пр-ва і його разв-ия в межах окремої країни або її терррітор-ії.

  Під умовами розуміють природні та ек-ие передумови. Під особливостями - їх структур. якості (а саме їх галузевої стр-ри (ОС) і территор. стр-ри (ТЗ)), а ефективність розуміється як ек-ка, соц-а і екологічні-а результативність розміщення.

  I I.) Економіка р-нов

  ЕР - це науковий напрямок регіоналістики.

  Об'єктом ЕР -- явл. стан розвитку госп-ва окремих територій, вони носять назв. экономич. і промисло-х р-нів.

  Предмет ЕР -- явл. аналіз їх ТЗ і территор. організації (ТО)

  Теоретичні основи:

  Вони полягають в тому, що в цих науках

  сформувалися закономірності та принципи формування вироб-них структур територій

  виявлені умови та ф-ри раціонального РПС

  сформовані методи на основі кіт. досліджуються РПС і ЕР (системний, витягну-ного аналізу, моделювання).

  Тому в структ-ре знань РПС виділяються три рівні: 1 рівень - емпіричний (на ньому накопичується та обробляється інформація); 2 рівень - теоретичний (дослідні-ся принципи, ф-ри РПС і висуваються гіпотези); 3 рівень -- конструктивний (виробляються концепції, даються прогнози, теорія впроваджується в практику).

  2. Особливості розвитку науки РПС та ЕР. Місце в системі ек-их і географ-их наук.

  У історія науки РПС виділяється три етапи: 1 етап - початковий (утробний) починається з періоду великих гегр. відкриттів по 18 ст. в той період вже стали потрібні знання з конкр. территор., тому ел-ти аналізу РПС зустрічаються в таких науках, як комерційна географія; 2 етап - камеральна статистика; 3 етап - становлення (кін. 19-сер. 20в.), він відрізняється поява. концепцій, тобто найбільш істотних ел-ів теорії.

  не дописана !!!

  3. Основні концепції та теорії РПС.

  Засновники теорії виробництва Вебер і Тюнен показали, що саме розміщення окремого підприємства може забезпечити, при однакових умови, індивідуальному власнику найбільший доход.

  В кінці 19в. і на поч. 20 проблема розміщення пр-ва обмежувалася «теорією штандорту», суть якої полягає у виборі оптимального для власника місця розміщення окремого підприємства, за принципом найменших витрат, а розміщення промисловості визначається трьома фак-ми: 1) транспортної орієнтацією; 2) робочої орієнтацією; 3) агломерацією.

  Теорія розміщення с/г Тюнена. Її суть полягає в тому, що велике місто розглядається як єдиний ринок збуту сільськогосподарських продуктів, щодо кіт. розміщується с/г, причому автор підкреслює вигідність застосування різних варіантів розміщення с/х.

  У 40-х роках 20в. була опублікована робота німецького проф. Льоша. На відміну від Вебера, Льоша надає великого значення ринків збуту готової продукції, як головному ф-ру розміщення в-ва, категорично стверджуючи, що правильним є таке розміщення, кіт. забезпечує максимальні доходи.

  Зараз серед найбільш поширених теорій виділяється «географічний детермінізм», кот. вирішальне значення надає географ. середовищі в розвитку промисловості різних країн і р-нів. Теоретичні висновки представників цієї теорії спростовуються досягненнями НТП, однак не можна недооцінювати географічне середовище при ПР.

  Найбільш розроблені концепції: 1) территор-а організація с/г (І. Тюнен); 2) ф-рів розміщення примушує-ти (А. Вебер); 3) розміщення нас. пунктів, теорія центральних місць (Крісталлер); 4) полюсів разв-ия і центрів зростання (Перро).

  4. Основні закономірності розміщення пр-ва: суть і характеристики.

  Закономірність - Просторова модифікація ек. з-на і висловлює основ. тенденції розміщення. Будь-яка закон-ть несе в собі 3 особливості: 1) об'єктивність, тобто проявляється мимо волі і свідомості людей; 2) історичність, при особливих усл. вони виникають у визна. момент припиняють свою деят-ть; 3) автономність, тобто вони не залежать друуг від одного.

  Закон-ть розміщення в-ва - це об'єктивні категорії, кот. визнаються і свідомо використовуються в практичній деят-ти.

  Закономірності в РПС:

  Раціонального розміщення в-ва. Вона виходить з загального з-на економії часу та загального підвищення вироб-ти праці. Одночасно раціонально таке розміщення, кот. приносить дохід шляхом економії витрат, а саме фінансових, Т-окупність кап. вкладень; К1 і К2 - загальні розміри кап. витрат у двох конкуруючих точках; U1 і U2 - загальні витрати пр-ва в цих точках. По-друге економія матер.-речових витрат (а стр-ре витрат,. вони досягають 75%). По-третє економії транспортних витрат. Ця зак-ть реалізується перш ввсего черец принцип розміщення пр-ва у джерел сировини, палива і споживача, що в свою чергу зменшить витрати, раціональніше будуть викорис-ся енергоресурси і менше забруднюватися окр. Середа.

  Пропорційне та планове розміщення. Походить з галузевих пропорцій і рекомендованих планів разв-ия (бізнес-планів, планів регіонального разв-ия). Вона втілюється в життя дією принципів вирівнювання рівнів економічного разв-ия районів, территор-го зближення перерабат-щей пр-ти з добувши-щей, раціоналізації межрайо-их ек-их зв'язків. У усл. переходу до рин. ек-ці практично реалізувати цю зак-ть го-во може через ек-е регул-ня, кот. передбачає надання певних пільг інвесторам капіталу. Облік цієї зак-ти дасть возм-ть практично вирівнювати рівні ек-го разв-ия регіонів, більш рівномірно розвивати пр-ні сили ек. р-нів.

  Комплексність. Витікає з ек. з-на заг-го розд. праці, кот. в просторовому аспекті модифікується в з-н терито-го розд. праці і виявляється в формую-ванні ек. р-нів і спеціалізації їх госп-в. Правильне об'єднання і взаємопов'язане разв-буття галузей на певній Територія дасть єкономію, за рахунок зниження витрат основного пр-ва і також здешевлення перевлзок сировини і гот. про-ції.

  Раз-ие розд. праці на основі врахування природн. р-сов та транспортн.-географ. положення, навичок і традицій населення; 5) Ек-а цілосності регіону; 6) території. концетрац. пр-их сил.

  5. Принципи розміщення в-ва, використовувані в ринкових ум. господарювання.

  Принципи - визначаються як правила довгострокової політики методу господарювання, кот. враховують визна-ті закономірності. Всі принципи в РПС поділяються на традиційні і нові. Традиційні: 1) розміщення в-ва по всій країні; 2) випереджаючий разв-ие відсталих рай-ів і приморських регіонів; 3) наближення пр-ва до джерел сировини і р-нам споживання; 4) поглиблення сформованого ТРТ; 5) облік оборонних потреб; 6) облік екологічний. ф-рів; 7) регул-ня зростання агломерації. Нові: 1) врахування інтересів всіх форм соб-ти; 2) створення эфф-ної інфраструктура; 3) підвищ-ие техн. эфф-ти; 4) облік при розміщенні соц.-х параметрів; 5) облік при розміщенні соц.-их цілей: прогрес, добробут-ие конкр. чол, щастя життя.

  Концепція ф-рів розміщення в-ва. Ф-ри динамічності та інерційності, їх вплив на розміщення пр-ва.

  Ф-ри розміщення - Сукупність р-сов та обставин визначають локалізацію. Засновник вчення про ф-рах розміщення Вебер виділив 4 групи ф-рів: 1) праця; 2) сировина; 3) транспорт; 4) ефект агломерації. Ф-ри розміщення можна згрупувати за слід. напрямками:

  Природно-географічні ф-ри: включають якісну і якісну хар-ки родовищ поліз. копалин, енерг-ких, водних, лісових, зем. р-сов, прірод.-кліматіч. і прірод.-транспортні усл .. Надають сильний вплив на розміщення галузей доб. пр-ти,. гіроенер-ки, галузей кіт. перерабат-ють с/г-у продукцію.

  Демографічні ф-ри: числ. нас-а і його розміщення, колич-ва і качест-а оцінки працю. р-сов в розрізі областей та р-нів. Ці ф-ри впливають на розміщення трудо-та наукомістких галузей пр-ти.

  Техніко - ек-ие ф-ри: НТП, транспортні усл., форми общ-ої організації пр-ва. Головне значення має НТП, його прискорення послаблює вплив перших двох видів ф-рів.

  Соціально -- ек-ие ф-ри повинні забезпечити подолання соц-ек-их відмінностей між селом і містом, пром-ма і с/г-му, охорону природи, поліпшення усл-й праці і життя, разв-ие освіти, охорона здоров'я, сфери послуг.

  У зв'язку з НТР зараз, велику роль відіграють такі ф-ри, як ф-р часу, геополітичний ф-р, в Укр. - Національний ф-р.

  Не дописана друга частина питання !!!!!!!!!!!!!

  9. Районна планування (РП) у системі регіональної політики.

  Районне планування за своїм призначенням явл. способом пр-ва і деталізації народнохоз-их планів разв-ия і розміщення пр-их сил. Його основа - прогноз разв.ія нац. ек-ки і Генеральна схема дослідження пр-их сил Укр. Є след. види рай-в: промисло-ий, с/г-ий, курортний і приморський. Основна мета РП - Комплексне розміщення всіх галузей пр-ва і непр-ої сфери в райони з розрахунком раціонального вико-ия території для всебічного підвищ-ия виробляй-ти заг-го праці, зниження стои-ти стоительство і витрат вир-ва при одночасному поліпшенні усл. праці, побуту і відпочинку нас-я.

  Основними видами РП явл: планіровааніе промисло-их рай-в і вузлів, сельк-их адм-их рай-ів великих міст, а також санаторно-курортних рай-в.

  10. Територія-е пристрій гос-ва, місце в ньому ек. районування.

  Тер. уст-во -- сукупність. дій гос-ва, кот. переслідують нац., військові та ек-ие мети.

  53. Комплексна хар-ка ПС Донецького і Придніпровського ек. районів.

  (Донецький) Площа-53, 2 тис. км2 (8,8% S Укр.) Населення - 7987 тис. чол. Склад Донецьк. і Луганська обл. Головне багатство надр цього району - кам'яне вугілля, за запасами антрациту ззанімает 1 місце у світі. Родовища газу: Краснопоповське, Слов'яносербському, Борівське, Співаковс'ке, Кружілівське та ін З рудних бурі залізняки, мідні руди, поліметали, але примушує. значення вони не мають. Кам'яна сіль залягає в Бахмутського, Слов'янському, Новокарфагенівському родовищах. Це основні р-они видобутку солі в Укр. Великі запаси цементного мергелю близько Амроcіївкі, найбільше в світі. Клімат - помірно-континентальний з вираженими посушливій-суховійних явл-ми. Водні р-си не забезпечить. потреб. Переважають чорноземні грунти - від звичайних до південних. У регіоні налічується 88 міст, працездатне нас. сост.-56, 3%.

  Хоз-во регіону об'єднує потужна пром-ть з перевагою важкої пром-ти та багатогалузевим с/г-вом і розвиненими видами транспорту, крім річкового. У загальній валової продукції госп-ва на пром-ть припадає 89%, на с/г - 11%. Галузі спеціалізації -Паливно-енергетичних., Металургійний, хімічна, машиностр-а та пр-ть будує. матеріалів. Потужні ДРЕС: Старобешівська, Вуглегірська, Зуївська, Лисичанська, вони і ТЕС належать «Донбасенерго».

  На місцевому коксі і на привізною руді, працює черн. металургія. Підпр-ия повного циклу в Маріуполі (Азовсталь, Ім. Леніна), Макіївка, Крамоторск, Алчееевск; непол. циклу Костянтинівка, луканских (трубопрокатн.), Алмазний.

  Заводи кол. металургії: Костянтинівський «Укрцинк», Артемевскій ззавод, Свердловський з-д алюмінієвих сплавів, Микитівської ртутний комбінат, Тюзерскій з-д тв. сплавів. Припускає-ия горнохіміі: у Горлівці «Стирол», Слловянске «Хімпром», Лесічанске «Донсода» та ін

  Машинобудівний-ий комплекс виробляє машини практично для всіх галузей пром-ти. Провідні заводи: «Новокраматорський маш.-стоїть-ий з-д», Горлівський маш.-стоїть-ий з-д, Стахановський вагонів-ий, Північно-донецьке об'єднання «Імпульс».

  Пром-ть будує-х матер. розвинена за рахунок місцевої сировини і великої потреби в продукції галузей тяж. пром-ти та житлового строит-ва: Краматорськ, Єнакієве (цемент), Костянтинівка, Лугаск, Лисичанськ, Антрацит. Найбільші пред-ия легкої пром-ти розміщені у промислових центрах.

  С/Г Розвинене тваринництво, тому що є кормова база і споживач (1/3 всієї с/г продукції); свинарство та птахівництво (в основному в промисло. районах).

  Транспор. Має густу мережу авто і заліз. доріг. Проходять газопроводи Ставрополь-Москва, «Союз» і нафтопроводи Самара-Слов'янськ, Грозний-Лисичанськ. Екологічні проблеми: немає чистої води, загазованість і запиленість в пром. зоні, немає утилізації стічних вод.

  (Придніпровський) Площа-59,1 тис. км2, склад-Дніпропетр-а, Запорізька обл. Займає 2 місце в країні (після Донбасу) за обсягом пр-ва промислової продукції, проте високого рівня досягло с/г, кот. більшу частину своєї прод-ції продає іншим районам.

  Ведуча галузь-машинобудування та металообробка, чорна металургія на другому місці. У районі концентрується більше половини всього загальноукраїнського випуску продукції галузі. Рай-н грає важливу роль в с/г-му пр-ві Укр.: Концертуючи 7% нас. Укр., Виробляє 10% валової с/г-ої продукції країни.

  Вигідне географічне положення, значні поклади підлогу. іскоп-х, сприятливі погодні усл., густа транспортна мережа сприятливі для разв-ия госп-ного комплексу району.

  Найбільш перспек-м напрямом разв-ия госп-ва явл. ПЕК, основою кот. явл. кам'яний вугілля Донбасу.

  17. Поняття балансу (Б.) працю. р-сов, його види і складові частини.

  Баланс - це док-т, кот. характеризує наявність і склад працю. р-сов, їх розподіл по видами зайнятості, сферами і галузями господарства і суспільним групам. Б. бувають: звітні (стан працю. р-сов на визна. дату.) і планові (на основі аналізу вико-ия працю. р-сов з розрахунком ек-го і соціально-го завдання визначають основні джерела і форми забезпечення госп-ва кадрами). У стр-ру Б. входять: ресурсна частина (труд. р-си), і витратна (розподіль-ие працю. р-сов). Якщо перевершує ресурсна частина звітного Б., необхідно в плановому передбачити заходи спрямовані на створення доп. раб. місць. для забезпечення повної зайнятості.

  38. Ф-ри розміщення підприємств хім. пром-ти. Форми організації в-ва.

  Ф-ри впливають на розміщення хім. пр-ва випливають з стр-ри витрат на получ. і потреб-ие хім. прод-ції: 1) сировинний; 2) енергетичний; 3) водний, 4) трудової; 5) транспортний. Важливий - створення різних видів відходів, особливо в горнохіміі. Вирішальний вплив на основні ф-ри надає НТП, впроваджуються безвідходні технології, автоматизується в-во і т.д. Ефф-ость розміщення підприємств хім. пром-ти прямо залежить від організації пр-ва: концетр-, спеціалізація, кооперування, і комбінування. Особливо ефективної явл. концентрація, обумовлена значить. фондомісткість, великою потребою в хім. пр-ти нар госп-ва, високими темпами НТП. Але коцетрація має свої раціональні обмеження. Спеціалізацію пр-ва в хім. пр-ти треба проводити одновремеенно з кооперуванням це дасть возм-ть для оптимального разв-ия галузі. Хім. пр-ть має великі возм-ти комбінування, тому що різноманітність хім. обробки дозволяє комплексно використовувати сировину і отримувати розл. види продукції з сировини. Возм-ть комбінування і різноманітна сировинна база дозволяє будувати пред-ия хім. пр-ти повсюдно, але це не завжди доцільно.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !