ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік кредитів банку
       

   

  Банківська справа

  ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

  при уряді Російської Федерації

  Кафедра бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту

  Курсова робота на тему:

  Облік кредитів банку

  Студент групи К 2-6

  Данилов Е. Е.

  Науковий керівник ст. пр., к.е.н. Лук'яненко Г.І.

  Москва

  1996

  Зміст

  Вступ 3

  1. Сутність кредитування і види кредитів 5

  2. Облік кредитів банку 9

  2.1. Документовані забезпечення кредиту 9

  2.2. Вартість кредиту 11

  2.3. Аналітичний і синтетичний облік кредитів банку 21

  3. Облік кредитів банку для працівників 26

  Висновок 29

  Література 30

  Програми 31

  Введення

  В даний час ситуація в країні суперечлива: на тліщо триває, але що сповільнюється скорочення виробництва спостерігаєтьсядеяке падіння індексу інфляції:

  | Роки реформ | Індекс інфляції |
  | 1991 | 3 000-2 000% |
  | 1992 | 2 400% |
  | 1993 | 1 000% |
  | 1994 | 304% |
  | 1995 | 234% |
  | з 10.02.96 | 120-160% [1] |

  Однак, спад виробництво 95 року до 1990 р. досяг 50%, 34% товарногозвернення покривається з імпорту, падіння в сільському господарстві в 2,0-2,5рази. Скорочення інвестиційної активності в майже в 3 рази.
  Виробничих інвестицій (4,5 рази. Знос основних засобів становить всередньому по галузях 60-70%. Знос житла (понад 40%.

  Зовнішній борг країни становить близько $ 130 млрд. При цьому на душунаселення припадає $ 800 зовнішнього боргу. Внутрішня заборгованістьдержави становила 930 трлн. руб. і продовжує зростати [2].

  Структура грошової маси також вселяє побоювання:
  1. Готівкові долари і DM у зверненні склали 100 трлн. руб. (грошовамаса до грудня 1995 без квазігрошей дорівнювала 233 трлн. руб., зросла на
  50% і до 1996 року склала вже 372 трлн. руб., де 23,4 трлн. (Виплатаборгів з бюджету).
  2. Агрегат М2 (готівкові гроші + строкові депозити + грошові сертифікати) (
  200 трлн. руб.
  3. Векселі та грошові сурогати (близько 100 трлн. Руб.
  4. Неплатежі (взаємна заборгованість підприємств) (200 трлн. Руб. [3]

  Витік капіталу з Російської Федерації склала (за данимирізних інститутів) у млрд. $:

  | | Державний | Центральний банк | Центральний комітет |
  | Роки | митний комітет | Російської Федерації | статистичних |
  | | (ГТК) | | досліджень |
  | | | (ЦБ РФ) | (ЦКСІ) |
  | 1992 | 8,4 | 11,8 | 60 |
  | 1993 | 7,1 | 6,9 | 40 |
  | 1994 | 2,7 | 6,9 | 50 |
  | 1995 | 1,8 | 10 | (|

  Крім того, спостерігається зниження золотого запасу країни:

  | Роки | Видобуток, т | Запас, т | < p> Царська Росія
  | 1900 | 38,8 | 652,6 |
  | 1905 | 33,5 | 799,0 |
  | 1910 | 48,1 | 1337,9 |

  СРСР
  | 1953 | 117,1 | 2049,8 |
  | 1991 | 168,1 | 484,6 |

  Росія
  | 1992 | 146,1 | 290,0 |
  | 1993 | 149,5 | 305,8 |
  | 1994 | 142,6 | 321,8 |
  | 1995 | 113,9 | 278,0 |

  У банківській сфері, як і в промисловій, ситуація також складна:
  Центробанком відкликані ліцензії вже у понад 150 комерційних банків.
  Показово, що нещодавно був опублікований порядок відкликання ліцензії у КБ.

  Збільшено розмір мінімального статутного капіталу комерційних банківдо 5 млн. ЕКЮ (для повного набору ліцензій: валютні операції, операції здорогоцінними металами), що ще більше скоротить їх кількість.

  17 млрд. $ інвалютних резервів (сума двухмесячноого імпорту)ймовірно буде недостатньо для подальшого підтримки валютного коридор,падіння якого, за прогнозами економістів, викличе різке зниження курсурубля і разом з тим ривок цін.

  На даному етапі все велика роль відводиться кредиту, який здатнийвирішити проблему неплатежів і брак обігових коштів у предпіятій,підготувати ресурси для підйому виробництва. Однак, у сформованійнестабільною обстановці важливий не тільки сам факт кредитування, але і те, яксаме оформлений кредит, своєчасний і правильний його облік.

  Наочним прикладом чого може служить судову справу, пов'язану звидавництвом (Прогрес ((27 квітня 1996 передано по телебаченню).

  Директор видавництва взяв кредит у комерційного банку в розмірі 1,5млрд. руб. під заставу будинку, розташованого поряд з метро (Парк культури (.
  При цьому в кредитному договорі зазначалося, що за кожен день просроочкінараховуються пені в розмірі 4% від суми кредиту (1200% річних).

  Проте, гроші повернуті не були, і про майно, що рахується в бухгалтерськійзвітності підприємства непогашеному в строк кредит стало відомо тількичерез 1,5 року, коли комерційним банком був поданий позов до видавництва проконфіскації будинку (по суті, це означає виставлення співробітників ітехніки на вулицю). До цього моменту сума неповерненої заборгованості покредиту, вважаючи відсотки і пені, склала 33 млрд. руб.

  На жаль, такі приклади не поодинокі, що має посунути дожорсткості бухгалтерської звітності, сторогому обліку первинних документів.
  Подібні випадки є і з бухгалтерським обліком податків, де через незнаннянорм звітності підприємства часом змушені платити величезні штрафи.

  У зв'язку з цим все більшу цінність набувають знання правильноговедення обліку на підприємстві, у тому числі розуміння документованогозабезпечення кредитів банків, обліку їх вартості та процентної ставки, їхзабезпечення, бухгалтерських проводок по аналітичним і синтетичнимрахунками.

  1. Сутність кредитування і види кредитів

  Кредитні відносини банку з підприємством оформляються договором.
  Суб'єктами кредитних відносин можуть бути підприємства (незалежно від формвласності), які є юридичними особами, з одного боку, ікомерційні банки, з іншого. Важливою умовою для укладення такогодоговору є представлення в банк документа податкового органу про те,що він має заява підприємства про бажання отримати позику у даногобанку.

  Як правило, підприємство користується кредитом, наданим банком,в якому відкрито його розрахунковий рахунок. Але воно має право отримати кредит і віншому банку: перехід на договірні кредитні відносини став важливимчинником демократизації господарських зв'язків, дав змогу найбільш повновикористовувати економічні методи у взаємовідносинах банку і підприємства зурахуванням їх прав та інтересів.

  Однак, сфера застосування кредитного договору обмежена.
  Згідно з пунктом 1 статті 819 ч.2 ЦК, по-перше, кредиторами за такимдоговором можуть виступати тільки банки та інші кредитні організації і, по -друге, кредитний договір може встановлювати лише сугубо грошовезобов'язання. До договорів, що містять обов'язок надати в кредитречі інші, ніж гроші, застосовуються спеціальні правила про товарний кредит,що має свої особливості, у тому числі спеціальну область застосування.

  Відрізняючись від позики як договір, що зобов'язує кредиторанадати гроші в борг, кредитний договір, разом з тим, включаєтипові для будь-якого позикового зобов'язання умови.

  Після того, як гроші за кредитним договором отриманіпозичальником, на нього покладаються обов'язки повернути отриману суму ісплатити відсотки на неї. Порядок, терміни та інші умови виконання такихобов'язків врегульовані правилами про позику. Виходячи з цього визначено,що до відносин за кредитним договором застосовуються правила про позику, якщоінше не передбачено правилами про кредитний договір або не випливає з йогоістоти (п. 2 ст. 819). До обов'язків позичальника за кредитним договоромпідлягають застосуванню, зокрема, наступні правила про позику:
  . про відсотки за договором позики (пп. 1 і 2 ст. 809);
  . про обов'язки позичальника повернути суму позики (ст. 810);
  . про наслідки порушення позичальником договору позики (ст. 811);
  . про наслідки втрати забезпечення повернення суми позики (ст. 813);
  . про цільові позики (ст. 814).

  Стаття 820 надає особливого значення вимогам до формикредитного договору. Він повинен бути укладений у письмовій формі.
  Недотримання письмової форми тягне недійсність цього договору.

  Для характеристики кредитного договору істотним єпитання про те, наскільки юридично пов'язані, з одного боку, кредитор своїмзобов'язанням надати кредит, а з іншого боку, позичальник своїмзобов'язанням прийняти надане кредитором. Обов'язок надатикредит підлягає виконанню кредитором на умовах, передбаченихдоговором, і в разі порушення цього обов'язку він несе перед дожниквідповідальність, встановлену законом та договором. Відмова кредитора відвиконання цього обов'язку допускається, однак, за наявності обставин,очевидно що свідчать про те, що надана позичальникові сума небуде повернута в термін (п. 1 ст. 821).

  До таких обставин можна віднести, наприклад, наявність упозичальника незадовільною структури платіжного балансу
  (неплатоспроможність). Підставою для відмови від подальшого кредитуванняпозичальника є і порушення останнім передбаченої договоромобов'язку цільового використання кредиту (п. 3 ст. 821).

  Очевидно, що відмова кредитора від надання кредиту аборозірвання договору до такого надання можливі також за наявностівідповідних обставин, передбачених загальними положеннями ЦК прозобов'язання (ст. 328, 405, 450).

  На відміну від кредитора позичальник менш жорстко пов'язаний своїмиобов'язками, що виникають із кредитного договору, до отримання сумипозики. За загальним правилом позичальник має право відмовитися від отримання кредиту,попередньо повідомивши про це кредитора до встановленого договором строкунадання кредиту (п. 2 ст.821). З цього правила законом, іншимиправовими актами або договором можуть бути зроблені винятки.

  В даний час відсутня будь-яке законодавство,крім ЦК, про кредитних договорах. Тому основна роль у встановленніспеціальних умов отримання кредиту позичальником належить договору. Прице в якості одного з варіантів вирішення питання в конкретних договорахможуть служити правила, передбачені у статті 763 Моделі частини другої
  Цивільного кодексу, прийнятого Міжпарламентської Асамблеї держав -учасниць Співдружності Незалежних Держав в якості рекомендаційногоакта для СНД.

  Тут також передбачено право позичальника відмовитися відотримання кредиту з попереднім повідомленням кредитора. Але у випадках,коли позичальник є юридичною особою, він зобов'язаний відшкодувати кредиторовізбитки, заподіяні відмовою від отримання кредиту.

  Нарешті, виділимо особливості кредитного договору (див. додаток 1):
  1. Однією стороною такого договору - кредитором обов'язково виступає банк або інша кредитна установа, що має відповідну ліцензію.
  2. Якщо за договором позики можлива передача позичальника (боржника) грошей або речей, кредитний договір допускає передачу у власність (повне господарське відання або оперативне управління) тільки певної суми грошових коштів.
  3. Як забезпечення своєчасного повернення кредиту банки та інші кредитори за кредитним договором беруть заставу, поручительство
  (гарантію) та зобов'язання в інших формах, прийнятих банківської практики.
  4. Боржник за цим договором зобов'язаний надати банку можливість контролю за забезпеченістю кредиту, причому невиконання зобов'язань щодо забезпечення повернення кредиту є підставою для його дострокового стягнення.
  5. На відміну від договору позики, кредитний договір містить вказівку на цілі використання позикових коштів.
  6. Договір банківської позики повинен бути укладений у письмовій формі.
  7. Відповідно до чинного законодавства кошти за договором банківської позички можуть бути надані підприємству-позичальнику тільки шляхом безготівкового перерахування.

  За кредитним договором банк зобов'язується надати підприємствупевну суму грошових коштів у строки, в розмірі і під забезпечення,узгоджене сторонами (див. додаток 1). Підприємство зобов'язуєтьсявикористовувати отримані кошти на передбачені в договорі мети,своєчасно погашати отриману позику разом з відсотками і надаватибанку можливість контролю за її цільовим використанням та забезпеченістю.
  У випадках, передбачених кредитним договором, банку може бутинадано право безспірного списання заборгованості за позикою зрозрахункового рахунку підприємства-позичальника. Розмір плати за користування кредитомвстановлюється в договорі за згодою сторін.

  Таким чином, у кредитному договорі визначаються права та обов'язкибанку і конкретного позичальнику з урахуванням характеру надаєтьсякредиту та фінансово-господарського становища підприємства, економічнавідповідальність сторін за порушення прийнятих зобов'язань.

  Розвиток ринкових відносин істотно змінило права банків іпідприємств у визначенні об'єктів кредитування: в даний час нимиможуть бути будь-які потреби підприємства. У кредитних відносинах усуненіщо були при державній банківській системі обмеження. В основупоставлена ефективність кредиту, а також матеріальна зацікавленістьяк підприємства, так і банку.

  Незважаючи на це, банківським кредитом не повинні покриватися фінансовіпотреби підприємств, викликані збитками: вироблена продукція, нещо має збуту, невикористані залишки товарно-матеріальних цінностей.

  На жаль, у ситуації, що склалася в економіці багато комерційнихбанки обмежують свою діяльність головним чином короткостроковими позикамина посередницькі заходи. Це не сприяє ефективномувикористання кредитних ресурсів в інтересах виробництва та зміцненнюгрошового обігу.

  Відзначу, що зміст кредитного договору (див. додаток 1)визначається сторонами самостійно. В якості необхідних умов у ньомуповинні передбачатися:
  . мета кредитування;
  . розмір кредиту;
  . терміни та інші умови видачі та погашення позик;
  . способи забезпечення кредитного зобов'язання;
  . процентні ставки за кредит;
  . відповідальність сторін;
  . перелік розрахунків і відомостей, необхідних для кредитування;
  . терміни їх подання.

  Більш докладно зупинимося на видах кредитів. Комерційні банкинадають своїм клієнтам різноманітні види кредитів, які можнакласифікувати за різними ознаками.

  Перш за все за основними групами позичальників:
  . кредит господарству;
  . населенню;
  . влади.

  За призначенням (напрямку) розрізняють кредит:
  . споживчий;
  . промисловий;
  . торговий;
  . сільськогосподарський;
  . інвестиційний;
  . бюджетний.

  Залежно від сфери функціонування банківські кредити,що надаються підприємствам всіх галузей господарства (тобто господарюючимсуб'єктам), можуть бути двох видів:
  1. позики, які беруть участь у розширеному відтворенні основних фондів;
  2. кредити, що беруть участь в організації оборотних фондів.

  Останні, в свою чергу, поділяються на кредити, що направляються всферу виробництва, і кредити, які обслуговують сферу обігу.

  За строками користування кредити бувають:
  1. до запитання;
  2. термінові.

  Останні, в свою чергу, поділяють на короткострокові (до 1 року)
  (див. додаток 2); середньострокові (від 1 до 3 років) [4]; довгострокові (понад
  3 років).

  Як правило, кредити, що формують оборотні фонди, єкороткостроковими, а позики, які беруть участь у розширеному відтворенні основнихфондів, відносяться до середньо-і довготермінових кредитів.

  За розмірами розрізняють кредити великі, середні і дрібні.

  За забезпечення:незабезпечені (бланкові) кредити і забезпечені, які, у свою чергу,за характером забезпечення поділяються на заставні (див. додатки 4, 6),гарантовані (див. додаток 5) і застраховані.

  За способом видачі банківські позики можна розмежувати на позикикомпенсаційні та платіжні. У першому випадку кредит спрямовується нарозрахунковий рахунок позичальника для відшкодування останньому його власних коштів,вкладених або в товарно-матеріальні цінності, або до витрат [5]. Піддругому випадку банківська позика спрямовується безпосередньо на оплатурозрахунково-грошових документів, пред'явлених позичальникові до оплати закредитуються заходам.

  За методами погашення розрізняють банківські позики, що погашаються врозстрочку (частками, частками), і позики, що погашаються одноразово (на однупевну дату).

  За валюті кредиту виділяють:
  . рублеві позики;
  . валютні кредити (див. додаток 3).

  Підводячи підсумок, скажу, що під системою банківського кредитуваннярозуміються сукупність елементів, що визначають організацію кредитногопроцесу та його регулювання відповідно до принципів кредитування. Уяк складових елементів вона включає в себе:
  . порядок і ступінь участі власних коштів позичальників у кредитований операції;
  . цільове призначення кредиту;
  . методи кредитування;
  . форми позичкових рахунків;
  . способи регулювання позичкової заборгованості;
  . форми і порядок контроЩоб за цільовим та ефективним використанням позикових коштів і своєчасним їх поверненням.

  2. Облік кредитів банку

  2.1. Документовані забезпечення кредиту

  Укладення кредитних договорів (див. додатки 1-6) відбувається в кілька етапів.
  1. Формування змісту кредитного договору клієнтом-позичальником (вид кредиту, сума, термін, забезпечення і т.д.).
  2. Розгляд банком представленого клієнтом проекту кредитного договору та складання висновку про можливість надання кредиту взагалі і про умови його надання зокрема (у разі позитивного рішення питання).

  На цьому етапі банки визначають: а) кредитоспроможність потенційних позичальників, тобто здатність їх вчасно повернути позику. Перевірка кредитоспроможності є передумовою укладання кредитного договору. Банк у процесі цієї роботи реалізує надане йому ринковими умовами господарювання право на вибір суб'єкта кредитної угоди, виходячи зі своїми економічними інтересами; б) свої можливості надати кредит підприємству в необхідній їм сумі виходячи з наявних кредитних ресурсів, можливостей їх збільшення за рахунок своєї депозитної та процентної політики, залучення міжбанківських кредитів, рефінансування в ЦБР і т.д.
  3. Спільна коректування кредитного договору клієнтом і банком до досягнення взаємоприйнятного варіанту і подання його на розгляд юристів.
  4. Підписання кредитного договору обома сторонами, тобто надання йому сили юридичного документа.

  За підписанням кредитного договору слід надання підприємству кредиту у встановлені терміни і в обсязі, передбаченому в договорі, а потім наступний контроль банку за дотриманням умов кредитного договору, але головним чином за своєчасним поверненням наданого кредиту.

  Позичальники (юридичні особи, які не виконують своїх зобов'язань по своєчасного повернення банківських позик, можуть бути визнані в порядку, установ ленном Законом РФ «Про неспроможність (банкрутство) підприємств», неплатоспроможними (банкрутами).

  Зокрема, в залежності від стану боржника банк-кредитор має право клопотати перед арбітражним судом або про призначення зовнішнього управління майном боржника, або про його санації, або про застосування до боржникові ліквідаційних процедур.

  Для отримання кредиту підприємство повинне представити в обслуговує його установа банку наступні документи:
  1. Заява-клопотання на видачу позики (на ньому вказуються сума, мету і строк необхідного кредиту).
  2. Техніко-економічне обгрунтування потреби в кредиті (дозволяє судити про ефективність позики, реальних терміни окупності витрат і, отже, терміни повернення кредиту).
  3. Копії контрактів або інших документів, що підтверджують мету кредиту в відповідно до техніко-економічним обгрунтуванням та можливості його погашення.
  4. Баланси: річний і на останню звітну дату (вони використовуються для визначення платоспроможність і кредитоспроможності клієнта).
  5. Проект кредитного договору (за прийнятою в даному банку формі).
  6. Договір застави або договір гарантії, або договір страхування відповідальності позичальників на випадок непогашення кредиту. Залежно від обраної за узгодженням з банком форми забезпечення повернення кредиту вони додаються до кредитного договору.
  7. Термінове зобов'язання-доручення на погашення кредиту відповідно до встановленими термінами.
  8. Довідка про отримані позикових коштах в інших банках (вказуються банк - кредитор, сума взятого кредиту, форма його забезпечення і термін погашення).

  Всі пред'явлені клієнтом банку документи на отримання позики ретельно вивчаються банком і аналізуються. У процесі їх аналізу банком оцінюються статус позичальника, його фінансовий стан і кредитоспроможність, об'єкт кредитування, кінцевий економічний або соціальний ефект від кредитування об'єкта, статус і платоспроможність організації-гаранта, можливість повернення позики в строк і сплати відсотків по ній.

  При позитивному вирішенні питання про видачу кредиту результатом всієї проведеної роботи є висновок фахівця банку на видачу кредиту, на підставі якого позика видається з простого позичкового рахунку і зараховується на розрахунковий рахунок підприємства-позичальника або надсилається безпосередньо на оплату пред'явлених до рахунку розрахунково-грошових документів. Якщо потім виявиться, що розмір дозволеного кредиту не відповідає потреби клієнта та його кредитоспроможності, то йому може бути відкритий додатковий кредит у тому ж порядку, що і первинний.

  При погіршенні господарсько-фінансового стану клієнта банк може переглянути розміри кредиту, що діє, зменшивши його, або навіть зовсім закрити, тобто пред'явити до дострокового стягнення. Погашення кредиту здійснюється на підставі термінового зобов'язання-доручення клієнта з його розрахункового рахунку.

  У сучасних умовах господарюючим суб'єктам дозволяється звертатися за одержанням кредитів в інші установи банків, тобто не за місцем перебування їх основного розрахункового рахунку.

  У цьому випадку підприємство повинне представити в іншу установу банку обране їм для одержання позички в письмовому виді кредитну заявку наступного змісту:
  . повне і скорочене найменування підприємства-позичальника з вказівкою форми власності, способу формування капіталу, складу структурних підрозділів і філій;
  . юридичну адресу підприємства;
  . найменування установи банку, де відкритий розрахунковий рахунок;
  . найменування засновників;
  . ким і коли зареєстроване підприємство;
  . основні види діяльності;
  . бізнес-план (чи протокол намірів);
  . розмір статутного капіталу, у тому числі оплаченого;
  . балансова вартість майна, що перебуває у власності підприємства, у тому числі основні й оборотні фонди, з них закладені чи застраховані;
  . мета і сума необхідного кредиту;
  . бажані умови одержання кредиту (термін, процентна ставка, порядок погашення: разовий, поетапний, передбачувані види забезпечення);
  . прізвища керівників підприємства й економічних служб, що мають право підпису на банківських документах.

  Одночасно з кредитною заявкою підприємство-позичальник має представити у банк свій статут і баланс, нотаріально завірені, а також іншу статзвітність, що дозволяють разом з балансом судити про його платоспроможності та прибутковості, копії установчого договору, свідоцтва про реєстрацію, картку зі зразками підписів перших осіб і печатки підприємства.

  При наявності в банку вільних ресурсів і позитивних результатів аналізу представленої документації на одержання кредиту клієнту пропонується оформити кредитний договір.

  Позика видається з простого позичкового рахунку і платіжним дорученням перераховується на розрахунковий рахунок позичальника, відкритий в іншій установі банку. Позичальник повинен подбати про своєчасне погашення кредиту шляхом перерахування коштів у банк-кредитор зі свого розрахункового рахунку. Якщо до встановленого строку гроші в погашення позики не надійдуть, то банк-кредитор суму позики переносить на рахунок прострочених позик зі стягненням підвищених відсотків. Одночасно банк ставить вимогу-доручення до розрахункового рахунку позичальника в банк, де він відкритий.

  Кредити на пільгових умовах можуть надаватися підприємству при компенсації банку витрат, пов'язаних із застосуванням знижених відсотків, за рахунок коштів органів, що приймають такі рішення, відповідно до вказівками ЦБР.

  2.2. Вартість кредиту

  Практично всі підприємства в процесі фінансово-господарської діяльності користуються позиковими коштами в тій чи іншій формі.
  Підприємства та організації мають різні можливості залучити позиковий капітал: кредити банків (або інших кредитних установ, які мають відповідну ліцензію), позики в інших підприємств і організацій, у тому числі у формі векселів, розміщення (емісія) облігацій або інших боргових зобов'язань. У цій главі йтиметься про кредити російських і іноземних банків, наданих російським підприємствам в рублях і іноземній валюті, про їх вартість та забезпеченні.

  Кредит, отриманий в комерційному банку, оформляється кредитним договором. Грошові кошти надаються банками на принципах цільового використання, терміновості та цінну. Тобто кредит видається на певні цілі (придбання товарів, придбання матеріалів, інших цінностей, поповнення оборотних коштів) на певний термін з виплатою банку винагороди у вигляді відсотків від суми отриманих кредитних коштів за час їх використання. Плата за користування кредитом встановлюється в відсотках річних із зазначенням строку їх сплати.

  Практично всі комерційні банки у вашій країні зараз нараховують відсотки щомісячно на певне число місяця. Під час укладання кредитного договору повинно бути обумовлено умова можливого дострокового погашення кредиту позичальником, так як деякі банки розглядають дострокове погашення кредиту як упущену вигоду в результаті зменшення суми отриманих банком відсотків за час користування кредитом. У деяких випадках банки встановлюють підвищений відсоток за користування кредитом при дострокове погашення кредиту.

  Комерційні банки, як правило, видають кредити під заставу нерухомості, цінних паперів, товарів, інших цінностей або з обов'язковим страхуванням кредиту; можливий також варіант поруки третьої особи з зобов'язанням повернення кредиту поручителем у разі непогашення кредиту позичальником. Безпосередній порядок кредитування, оформлення кредитів та їх погашення регулюється правилами банків та кредитними договорами.

  Підприємству-позичальнику банк-кредитор може відкрити спеціальний позиковий рахунок, з якого позичальник робить необхідні перерахування відповідно до цілями, на які було отримано кредит. У цьому випадку згідно з Інструкцією по застосування плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств для відображення в бухгалтерському затишку інформації про наявність та рух коштів на спеціальному позичковим рахунком відкривається рахунок 91
  (Спеціальний позиковий рахунок (.

  Якщо позикові кошти потрібні не всі відразу, а протягом деякого проміжку часу частинами, то можливе оформлення в банку замість разового кредиту кредитної лінії. При цьому визначається загальна сума, в межах якої позичальник може витрачати кошти зі свого позикового рахунку (або які будуть частинами за узгодженням з банком перераховуватися на рахунок позичальника), і позичальник витрачає їх у міру необходіалості. Відсотки за користування кредитними ресурсами нараховуються тільки на фактично передані в розпорядження позичальникові суми.

  Отримані банківські кредити, як зазначалося раніше, враховуються на рахунках бухгалтерського обліку 90 і 92. Для узагальнення інформації про стан різних короткострокових кредитів (на строк не більше одного року) використовується рахунок 90 (Короткострокові кредити банків (, довгострокових кредитів
  (на термін понад один рік) - рахунок 92 (Довгострокові кредити банків (.

  У разі оплати щодо цільового використання кредиту постачальникам і підрядникам, іншим організаціям безпосередньо з позичкового рахунку буде зроблена проводка:
  Дебіт 60 (7б) - Кредит 91.

  У разі перерахування суми кредиту на розрахунковий, валютний чи іншої рахунок підприємства-позичальника або оплати безпосередньо постачальникам і підрядникам (минаючи рахунку підприємства-позичальника), робиться запис:
  Дебет 51 (52.55.бО.76) - Кредит 90 (92).

  У разі оформлення позичальником договору страхування або страхового поліса по відповідальності за неповернення кредиту, на суму нарахованої і виплаченої страхової премії робляться проводки:
  Дебет 81-2 - Кредит 65;
  Дебет 65 - Кредит 51.

  За існуючого стану добровільне страхування (таким є страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту, навіть якщо оформлення страховки - це вимога банку-кредитора) здійснюється за рахунок чистого прибутку підприємств.

  Дійсно, на собівартість продукції (робіт, послуг) підприємств відносяться платежі за кредитами банків у межах облікової ставки, установленої Центральним банком Росії, збільшеної на три пункти.

  Витрати зі сплати відсотків, що перевищують межу облікової ставки, збільшеної на три пункти, оплата відсотків по позиках, отриманим на заповнення нестачі власних оборотних коштів, придбання основних засобів і нематеріальних активів, а також за простроченими і отстроченним позиками здійснюються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

  При погашенні заборгованості за кредитом і відсотками по ньому, банк приймає до погашення в першу чергу нараховані відсотки за користування кредитом, а на решту суми погашає заборгованість по кредиту.

  Відображення нарахування і виплати відсотків за користування кредитами в бухгалтерський облік можливо двома способами:

  1. Відсотки за отриманими кредитами відображаються в міру їх виплати:

  Дебет 20 (26,44 ,...) - Кредит 51 (52) на суму виплачених відсотків, що відноситься на собівартість;

  Дебет 81-2 - Кредит 51 (52) на суму виплачеяних відсотків понад суму, що відноситься на собівартість.
  2. Відсотки за отриманими кредитами відображаються в міру їх нарахування:

  Дебет 20 (26,44 ,...) - Кредит 90 (92) на суму нарахованих відсотків, що відноситься на собівартість;

  Дебет 81-2 - Кредит 90 (92) на суму нарахованих відсотків, що не відноситься на себістоімость;

  Дебет 90 (92) - Кредит 51,52 на суму сплачених відсотків.

  При цьому в аналітичному обліку по рахунку 90 (92) суми кредиту та відсотків по ньому враховуються окремо.

  У разі оформлення застави матеріальних цінностей як забезпечення повернення кредиту, на суму описаних у заставу матеріальних цінностей робиться запис по позабалансовому рахунку 009 (Забезпечення зобов'язань і платежів видані (. Можливо оформлення застави та страхування кредиту одночасно.

  Якщо в якості забезпечення кредиту оформлено поручительство третіх особи (іншого банку або іншого підприємства), то на суму отриманих гарантій робиться запис по позабалансовому рахунку 008 (Забезпечення зобов'язань і платежів отримані (.

  Приклад

  Підприємство отримало 10 січня 1996 у банку кредит на закупівлю товару в розмірі 38 млн. крб. строком на 2 місяці під 240% річних з оформленням договору страхування відповідальності за неповернення кредиту та відсотків за користування ним (страхова премія складає 8% від суми, переданої на страхування відповідальності). Підприємству відкрито спеціальний позиковий рахунок у банку.

  При цьому в бухгалтерському обліку будуть проведені такі записи:

  Дебет 60 - Кредит 91 на суму 35 млн. крб. (оплата постачальнику за договором поставки товару з позичкового рахунку в банку).

  Розрахунок суми страхової премії
  Відсоток за пользовавіе кредитом за 2 місяці складе:

  (35 млн. руб. (2 міс. (240%) ((12 міс. (100%) = 14 млн. крб.
  Сума кредиту з відсотками складе:

  36 млн. крб. + 14 мли. руб. = 49 мли. руб.
  Сума страхової премії:

  49 млн. крб. (3% = 1,47 млн. руб.

  Дебет 81 -2 - Кредит 65 на суму 1,47 млн. руб. (Укладено договір страхування);
  Дебет 65 - Кредит 51 на суму 1,47 млн. руб. (сплачена страхова премія).

  Після закінчення місяця - 10 лютого 1996 р. - виплачені відсотки за користування кредитом і повернута частина кредиту в розмірі 20 млн. руб. У бухгалтерський облік відсотки за користування кредитом відображаються в міру їх сплати.

  Розрахунку суми відсотків
  Загальний відсоток за користування кредитом за 1 місяць:
  (36 млн. руб. (1 міс. (240%) ((12 міс. (100%) = 7 млн. руб.

  На собівартість відносяться відсотки в межах облікової ставки ЦБ, збільшеної на три пункти: 200% + 3% = 203%.

  Сума відсотків, що відносяться на собівартість, розраховується як:
  (35 млн. руб. (1. Міс. (+203%) ((12 міс. (100%) = 5.920.833 руб., Що буде відображено в обліку проводкою:
  Дебет 44 - Кредит 51: (5.920.833 руб.

  Сума відсотків, оплачувана за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, становитиме:
  (35 млн. руб. (1 міс. ((240% - 203%)) ((12 міс. (100%) = 1.079.167 руб., з відображенням в обліку:
  Дебет 81-2 - Кредит 51: (1.079.167 руб.

  Повернення частини кредиту в сумі 20 млн. крб. Відбивається проводкою:
  Дебет 91 - Кредит 51 на суму 20 млн. крб.

  Кредит погашено повністю 20 лютого на решту суми (15 млн. руб.):
  Дебет 91 - Кредит 51 на суму 15 млн. руб.

  10 березня виплачені відсотки за користування кредитом за 10 днів (з 10 по 20 лютого) з 15 млн. руб.

  У собівартість включається сума відсотків у розмірі:
  (15 млн. руб. (10 дн. (+203%) ((360 дн. (100%) = 845.833 руб.:
  Дебет 44 - Кредит 51: (845.833 руб.

  Решта відсотків у су?? ме:
  (15 млн. руб. (10 дн. (37%) ((360 дн. (100%) = 154.167 руб. Сплачена за рахунок прибутку, що залишається в распоражміі підприємства:
  Дебет 81-2 - Кредит 51: (154.167руб.

  При оформленні кредиту в іноземній валюті отримання кредиту відображається в бухгалтерському обліку в рублях в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом, що діє на дату виписки розрахунково-грошових документів. Одночасно в аналітичному обліку розрахунки відображаються у валюті розрахунків і платежів. Курсові різниці, що виникають у результаті переоцінки заборгованості за кредитом на дату составпенія бухгалтерського балансу, відносяться на рахунок 80 "Прибутки та збитки". Переоцінка підлягають також суми заборгованості за відсотками за користування кредитом, нарахованих в іноземній валюті.

  Приклад

  Підприємством отримано кредит у банку в розмірі 20 000 доларів США строком на 2 місяці для закупівлі товарів за контрактом з інофірмою під 3 відсотка річних (нарахування відсотків проводиться щомісячно) з виплатою відсотків за користування кредитом в кінці терміну кредитного договору.
  Погашення кредиту проводиться в гривнях за курсом, встановленим
  Центральним банком на дату погашення.

  Кредит отриманий 01.12.94 (курс Центробанку - 3.232 руб./дол.):
  Дебет 52 - Кредит 90 на суму 64.640.000 крб. (20.000 (3.232).

  Нараховані відсотки за користування кредитом на 01.01.95 (курс - 3.550 руб./дол.) - 50 дол:
  Дебет 44 - Кредит 90 на суму 177.500 руб. (50 (3.550).

  Начіслевние відсотки входять у собівартість і враховуються в аналітичному обліку на рахунку 90 відокремлено від суми заборгованості по кредиту.

  перерахувати суми кредиту на 01.01.95:
  Дебет 80 - Крело 90 на суму 6.360.000 руб. (20.000 (3.550 - 64.640.000)
  - Прісоедівева до суми заборгованості по кредиту.

  На 01.02.96 (курс = 4.048 руб./дол.) Проводиться перерахунок заборгованості по кредиту та відсотків за користування кредитом, а також чергове начіслевіе відсотків:

  Дебет 80 (Кредит 90 на суму 9.960.000 руб. (20.000 (4.048 (64.640.000 (
  6.360.000) (перерахована сума кредиту (приєднується до суми заборгованості по кредиту.
  Дебет 80 (Кредит 90 на суму 24.900 руб. (50 (4.048 (1.77.500) ( перерахована сума заборгованості за відсотками за користування кредитом, яка враховується окремо від суми кредиту.
  Дебет 44 (Кредит 90 на суму 202.400 руб. (50 (4.048) (нараховані відсотки на 01.02.95.

  Приєднуються до суми заборгованості за відсотками за користування кредитом.

  01.02.95 вироблено погашення кредиту та виплата відсотків за 2 місяці:
  Дебет 90 (Кредит 51 на суму 20.000 (4.048 = 80.960.000 руб. (Погашення всієї суми кредиту.
  Дебет 90 (Кредит 51 на суму 100 (4.048 = 404.800 руб. (Виплата всієї суми відсотків за користування кредитом.

  Кредити та відсотки за кредитами, не погашені у строки, встановлені кредитним договором, враховуються на рахунках 90, 91, 92 відокремлено. Можливо відкриття окремих субрахунків (Прострочені кредити (.

  У разі пролонгації (продовження терміну дії кредитного договору) за погодженням між підприємством-позичальником і банком-кредитором з оформленням відповідного доповнення до кредитного договору, кредит не вважається простроченим.

  Заборгованість за кре

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !