ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки при проведенні масових заходів
       

   

  Адміністративне право

  План
  | | Стор. |
  | 1. Завдання та функції міліції при охороні громадського | |
  | порядку та громадської безпеки при стихійних | |
  | лиха. | |
  | 2. Організація заходів ГРОВД з підготовки та | |
  | діяльності в умовах стихійних лих. | |
  | 3. Дії нарядів ОВС по охороні громадського порядку і | |
  | забезпечення громадської безпеки під час стихійних | |
  | лих. | |
  | Висновок | |
  | Література | |

  1. Завдання та функції міліції при охороні громадського порядку та громадської безпеки при стихійних лихах.

  Організація та діяльність міліції регулюються Законом Української РСР від 18Квітень 1991 "Про міліцію" [1], відповідно до якого міліція в Росіїявляє собою систему державних органів виконавчої влади,покликаних захищати життя, здоров'я, права і свободи громадян,власність, інтереси суспільства і держави від злочинних і іншихпротиправних посягань і наділених правом застосування заходівпримусу. Міліція входить до системи Міністерства внутрішніх справ
  Російської Федерації.

  Відповідно до ст. 10 вищезгаданого закону, міліція відповідно допоставленими перед нею завданнями зобов'язана: приймати при аваріях,катастрофах, пожежах, стихійне лихо та інші надзвичайні подіїневідкладних заходів з порятунку людей і надання їм першої медичної допомоги,а також з охорони майна, що залишилося без нагляду; брати участь увідповідно до закону в забезпеченні правового режиму надзвичайного абовоєнного стану в разі їх введення на території Російської Федераціїабо в окремих її місцевостях, а також у проведенні карантинних заходівпід час епідемій та епізоотій (пункт доповнено з 8 квітня 1999
  Федеральним законом від 31 березня 1999 року N 68-ФЗ )).

  Таким чином окрім звичайних функцій з підтримання громадського порядку, міліція зобов'язана вживати заходів для порятунку людей, наданнюїм першої медичної допомоги, вжиття заходів особистого, суспільного ідержавного майна, запобігання мародерства, забезпеченнявимог режиму надзвичайного або воєнного стану.

  Крім цього в ст.11 п.п. 20, 28 перелічені права міліції пристихійні лиха.

  Міліція має право:

  1) проводити за рішенням начальника органу внутрішніх справ (органуміліції) або його заступника оточення (блокування) ділянок місцевостіпри ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф,проведення карантинних заходів у випадку епідемій або епізоотій,припинення масових заворушень і групових дій, що порушують роботутранспорту, зв'язку, організацій, а також при розшуку вчинили втечузасуджених та осіб, взятих під варту, переслідування осіб, підозрюваниху скоєнні злочинів, здійснюючи при необхідності оглядтранспортних засобів (абзац у редакції, введеної в дію з 8 квітня
  1999 Федеральним законом від 31 березня 1999 року N 68-ФЗ).

  При цьому міліцією вживаються заходи до забезпечення нормальноїжиттєдіяльності населення і функціонування народного господарства в цiймісцевості.

  2) використовувати транспортні засоби організацій, громадськихабо об'єднань громадян, крім належать дипломатичним, консульським таінших представництв іноземних держав, міжнародних організаційі транспортних засобів спеціального призначення, для проїзду до місцястихійного лиха, доставлення до лікувальних установ громадян, які потребуютьтермінової медичної допомоги, переслідування осіб, що скоїли злочини,і доставлення їх в міліцію, а також для транспортування пошкоджених приаваріях транспортних засобів та проїзду до місця події або зборуособового складу міліції по тривозі у випадках, що не терплять зволікання, звідстороненням при необхідності водіїв від керування цими засобами
  (пункт у редакції, введеної в дію з 8 квітня 1999 Федеральнимзаконом від 31 березня 1999 року N 68-ФЗ);

  2. Організація заходів ГРОВД з підготовки та діяльності в умовах стихійних лих.

  Відповідно наказом МВС Росії від 14 вересня 1993 р. № 420 інаказу МВС Росії № 140 від 16 березня 1996р. начальник РУВС, РВВС (МВВС)керує діяльністю очолюваного ним органу внутрішніх справ і несеперсональну відповідальність за вирішення покладених на управління (відділ)завдань; є старшим оперативним начальником для всіх дислокованих натериторії міста, району підрозділів системи МВС Росії за виняткомпідрозділів, установ і організацій, безпосередньо підпорядкованих МВС
  Росії, залучає в установленому порядку їх особовий склад для охоронигромадського порядку при проведенні масових заходів, виникненністихійних лих та інших надзвичайних обставин.

  Отже, начальник МВВС правомочний залучати співробітниківвідділення позавідомчої охорони для забезпечення громадського порядку припроведення масових заходів.

  Охорону громадського порядку і безпеки при проведенні різнихмасових заходів у залежності від їх масштабу і значення організують МВС
  Росії, ГУВС Москви і Санкт-Петербурга, МВС республік у складі Російської
  Федерації, УВС країв, областей, а також районні та міські органивнутрішніх справ.

  До участі в цій відповідальній роботі залучаються практично всіосновні служби органів внутрішніх справ. До них відносяться: служба охоронигромадського порядку, служби карного розшуку та боротьби з економічнимизлочинами, служба у справах неповнолітніх, ДАІ, Держпожнагляду,спецмедслужба та ін Кожна зі згаданих служб покликана вирішуватиспецифічні, притаманні їй однієї задачі, проте вирішення головного завдання --охорони громадського порядку і безпеки при проведенні масовихзаходів - покладається на службу охорони громадського порядку. Всіінші служби на період проведення масового заходу знаходяться в їїоперативному підпорядкуванні.

  Найважливішою умовою успішного проведення будь-якого масового заходує розробка планів охорони громадського порядку і безпеки. Дляпроведення різних масових заходів службою охорони громадськогопорядку розробляються типові та індивідуальні плани. При систематичноповторюваних заходах, таких, як футбол, хокей, що проводяться напевних стадіонах і в палацах спорту, демонстраціях і мітингах,організованих різними партіями і громадськими організаціями (наприклад,
  Пушкінська площа в Москві), як правило, складаються типові планиохорони громадського порядку. Для масового заходу, що носить разовийхарактер, розробляється індивідуальний план.

  Розробка плану починається з отримання вихідної інформації, її аналізуз урахуванням досвіду проведення аналогічних заходів, рекогносцировкимісцевості, обстеження об'єктів проведення заходу, вивчення маршрутівруху і шляхів підходу до зупинок громадського транспорту,встановлення робочих контактів з організаторами масового заходу іпредставниками місцевої влади.

  В цілому план повинен передбачати: зміст заходів, час імісце його проведення, склад і кількість учасників і глядачів,оптимальний розрахунок сил і засобів ОВС, тобто кількість і види нарядів, атакож інших сил і засобів, задіяних на заході, межіоточення, кількість зон, секторів, ділянок, розташування пунктівуправління, норми виділення сил і засобів від відповідних підрозділів,закріплення відповідальних осіб за конкретними ділянками та об'єктами іпостановку завдань перед ними, порядок введення режимів обмежень,організацію пропускного режиму, маневр силами і засобами, порядокорганізації зв'язку і взаємодії, проведення комплексу протипожежнихзаходів, організацію матеріально-технічного та медичногозабезпечення.

  Після затвердження плану охорони громадського порядку і безпеки запроведення конкретного масового заходу відповідним начальникоморгану внутрішніх справ він набуває чинності наказу і є обов'язковимдля виконання усіма задіяними службами і підрозділами.

  Діяльність органів внутрішніх справ на безпосереднє забезпеченняпорядку і безпеки під час проведення масового заходу умовнопідрозділяється на три основних етапи: підготовчий, виконавчий тазаключний.

  На підготовчому етапі організується підготовка особового складу татехнічних засобів до несення служби, проводиться остаточне обстеженнятериторії та об'єктів спільно з організаторами та відповідноїадміністрацією та усуваються виявлені недоліки; проводиться службовийінструктаж нарядів і посадових осіб, уточнюються їх завдання та обов'язкипри проведенні заходу, здійснюються тренування і репетиції дійнарядів в екстремальних умовах на закріплених за ними ділянках,організується надійне взаємодію всіх зацікавлених служб іорганізацій.

  3. Дії нарядів ОВС по охороні громадського порядку та забезпечення громадської безпеки під час стихійних лих.

  Екстремальні та надзвичайні ситуації бувають самі несподівані, раптові, емоційно напружені. Тому співробітники міліції повинні бути готовими до цього і проявляти в цих ситуаціях психологічну стійкість, витримку, рішучість.

  При виконанні дій у цих ситуаціях забезпечити власну безпеку, захистити себе від травм психологічного і фізичного властивості.

  При пожежі

  При виявленні пожежі (загоряння) на об'єкті, у житловому будинку наряд міліції, який несе службу на маршруті патрулювання (посту) зобов'язаний: а) негайно з радіозв'язку повідомити про це черговому ПЦО (по міськрайорганів ) із зазначенням точної адреси, при можливості, телефонуйте за номером 01 і викликати пожежну частину; б) оповістити при необхідності населення, співробітників об'єкта, мешканців будинку; в) організувати гасіння пожежі (загоряння), для чого:

  1. відключити негайні прилади (телевізор, праска, газову плиту), накрити ці прилади будь-яким щільним матеріалом (пальто, шинель, тощо). Якщо горить електропроводка - вивернути пробки або відключити щит, після цього постаратися збити вогонь;

  2. зажевріли завіски, скатертина скинути на підлогу і затоптати;

  3. залучити навколишніх громадян для доставки води, гасіння вогню піском, землею, іншими підручними засобами;

  4. для ліквідації пожежі використовувати внутрішні пожежні крани, вогнегасники, направляючи струмінь на палаючу поверхню, починаючи зверху. Горючі рідини водою не гасити - це лише збільшить осередок вогню. Залишаючи зону вогню, залишити пожежні крани відкритими;

  5. Організувати евакуацію громадян з небезпечних зон задимлення (обвалу, можливого вибуху і т.д.). В першу чергу слід вивести людей з верхніх поверхів, тому що дим завжди спрямовується вгору, а вогонь може перекрити шляхи виведення людей. У житлових Будівлях, при можливості, перевірити наявність дітей в інших приміщеннях (під ліжками, в шафах, інших затишних місцях); д) вжити заходів до встановлення причин виникнення пожежі, охорони місцяподії і затримання підозрюваних, встановленню свідків,очевидців; е) при наявності потерпілих викликати швидку допомогу направити їх улікувальні установи; ж) нікого не допускати в палаючі будівлі, крім осіб, залучених доліквідації пожежі; з) після приїзду пожежних доповісти черговому і діяти за їх командам.

  Якщо співробітники міліції опинилися в палаючому, задимленому приміщеннібудинку, то їм необхідно:

  - закрити ніс і рот мокрою тканиною (хусткою, шарфом, ганчіркою),задимлені зони проходити зігнувшись якомога нижче, а при сильному диміпересуватися поповзом;

  - виходити з небезпечної зони, йдучи назустріч вітру (протяги);

  - не входити в небезпечну зону за поганої видимості (менше 10метрів);

  - при знаходженні в ізольованому приміщенні верхніх поверхів, відрізаному відшляхів евакуації вогнем чи димом, закрити щілини вологими ганчірками, одягом,дихати нижніми шарами повітря. Вікна краще не відкривати, (відкрити лишетоді, коли прибула допомога). Якщо є балкон - вийти на балкон, прикритибалконні двері і кликати на допомогу;

  - відкриваючи двері, перевірити, чи не нагрілися вони. Завжди є небезпека,що з-за відчинених дверей вирвуться клуби диму і вогню. Тому дверівідкривати повільно і обережно, сидячи навпочіпки або стоячи біля стіни поруч іздверима обличчям у протилежний бік, щоб уникнути опіків;

  - спробувати залишити приміщення пожежними сходами, через балкон, замотузках, пов'язаних гардин, простирадло, предметів одягу (штани, сорочки,пояси і т.д.);

  -стрибати з вікон 2-го поверху можна лише переконавшись, що внизу немає небезпечнихі що стирчать предметів, каміння. У цьому випадку перед стрибком слід стулитизуби (щоб не прикусити язика) і приземлятися на обидві ступні принапівзігнутих колінах, але не на п'яти і не на шкарпетки. Якщо є під рукоюподушки, матраци, одяг, кинути їх на місце приземлення. Використовуватисвій одяг, щоб прив'язавши її до рами вікна, знизити висоту стрибка абоперебратися на нижчий поверх. Стрибки з більш високих поверхів небезпечні дляжиття.

  Необхідно остерігатися обірваних проводів, у тому числі і післяліквідації пожежі. Опинившись біля такого проводу, вибиратися обережно.
  Щоб уникнути ураження електричним струмом, застосовувати спосіб руху «нога донозі », роблячи кроки на довший полступні.

  У зоні сильних промислових або лісових пожеж не наближатися до вогню,тому що виникає рух повітря в бік вогнища пожежі, утворюючи ефектзатягування предметів у вогонь.

  У разі загоряння одягу на людині

  Одяг, волосся людини можуть спалахнути при пожежі, ДТП, аварії навиробництві, спробі самоспалення і т.п. У цьому разі наряд міліціїзобов'язаний: а) повідомити про те, що трапилося черговому ПЦО (по міськрайорганів); б) зупинити, покласти (при необхідності збити) потерпілого на підлогу
  (землю), обмежити його руху, щоб вогонь не розгорявся і не переносився на інші частини тіла, одягу; в) зняти палаючий одяг або збити полум'я шапкою, одягом, захищеними руками. Можна перекочувати людини (якщо він не має сильних травм і опіків) по снігу, траві і т.п. Якщо є ковдра, брезент, шинель, накидка
  (плащ-накидка), то збити полум'я можна шляхом накриття палаючих ділянок, при цьому стежити за тим, щоб потерпілий не задихнувся. Можливе використання снігу, води, водойм, вогнегасників; г) при відсутність медпрацівників - надати першу допомогу: водою або чистим снігом охолоджувати 15-20 хвилин обпалені ділянки, що зменшує біль і запобігає набряк тканин. Щоб уникнути зараження не слід чіпати руками опіки, рани, мазати і присипати їх чим-небудь, не можна відривати пристали частини одягу та інших речовин, протикати бульбашки;

  Слід накрити, перев'язати обпалені ділянки стерильною марлею, дати потерпілому два таблетки анальгіну, амідопірину, напоїти теплою водою
  (чаєм); вкрити, не роздягаючи, чистою тканиною і ковдрою, забезпечити спокій.
  Якщо виникне шок (різке збліднення, дихання часте і поверхневе, пульс слабкий) терміново дати випити 20 крапель настоянки валеріани. При опіках очей зробити примочки з розчину: половину чайної ложки борної кислоти на склянку води (настоянка валеріани, борна кислота, спеціальні чарочки-ванночки для очей є в автомобільних аптечках); д) за наявності можливості викликати швидку медичну допомогу, пожежну охорону, організувати доставлення постраждалого до лікувального закладу, вжити інших заходів щодо забезпечення інших невідкладних дій.

  При виявленні осіб з пораненнями, травмами

  При виявленні на маршруті патрулювання або на об'єкті, що охороняється
  (квартирі), з яких надійшов сигнал «тривога», осіб з пораненнями
  (травмами) прибув наряд міліції повинен виконати наступні дії:

  1. Повідомити про те, що трапилося черговому ПЦО (по міськрайорганів), вжити заходівз виявлення очевидців події (злочину), встановленню візьмеправопорушників та їх затримання.

  2. Звільнити потерпілого від дії травмують факторів:

  - звільнення від здавлюють вантажу, автомобіля, важкого предмета;

  -витяг з води, розчину, рідини;

  -винос з загазованого приміщення;

  -гасіння одягу;

  -витяг з петлі чи іншого задушливого механізму;

  -відключення електрики, газу, пари, води;

  -зупинка механізму, устаткування;

  -винос із зони підвищеної або низької температури;

  -откапиваніе з завалу (піску, землі).

  3. Оцінити ситуацію і стан потерпілого, характер і небезпекатравми, дії з порятунку. Дії співробітника міліції, який опинився намісці події першими??, Багато в чому визначаються станом потерпілого,оскільки від цього залежить можливість і необхідність проведення іншихдій оперативно-службового характеру. Загальним правилом є пріоритетжиття і здоров'я людини перед іншими цінностями, цілями і завданнями. Тількиза умови, що життя потерпілого поза небезпекою або біля нього єбільш кваліфіковані фахівці з надання допомоги, співробітник міліціїможе перейти до виконання інших завдань.

  Є рад ознак, що дозволяють визначити критичний стан потерпілого, що потребує невідкладної допомоги:

  -відсутня або порушено свідомість, що з'ясовується шляхом розмови з потерпілим і його огляду ;

  -шкірні покриви і слизові оболонки рота, очей синюшні, бліді;

  -пульс слабкий або відсутній (визначають за сонної артерії - на лівій стороні шиї, або на руці);

  -зіниці розширені;

  -дихання неправильне, поверхневе, хрипить, сильна кровотеча.

  Якщо потерпілий без свідомості, то йому потрібно створити умови для нормального дихання (не допускати западання мови, задушення блювотними масами).

  Постраждалого бажано посадити або укласти на підстилку, розстебнути одяг, створити приплив свіжого повітря, зігріти або охолодити (щодо ситуації), забезпечити спокій і спостереження, дати розчин настоянки валеріани ( 20 крапель).

  Разом з тим навіть із переломами руки, легкими кульовими пораненнями, опіками
  11 ступеня деякі люди можуть самостійно чекати лікарської допомоги,і, одержавши від них необхідні дані про стан і те, що трапилося, співробітникміліції може продовжувати свої службові та оперативні дії. Але черездеякий час слід перевірити - чи надана їм медична допомога івжити необхідних заходів до її прискорення.

  При отриманні повідомлення про загрозу вибуху або виявлення нерозірвалися авіабомб, снарядів, ним, вибухових речовин, а такожрадіоактивних, хімічних та інших предметів, що становлять небезпеку длянаселення

  Доповісти про подію черговому ПЦО (по міськрайорганів) і вжити заходів до оточення небезпечної зони (ясно видимими покажчиками), недопущення до неї людей і транспорту, організувати виклик до місця події аварійних або спеціальних служб, сприяти в евакуації і порятунок людей.

  З'ясувати обставини передбачуваної події: місце, час, осіб,які мають до нього відношення, вид вибухового пристрою, характер можливихруйнувань та ін

  З урахуванням отриманої інформації організувати огляд місця (будівлі) зметою виявлення вибухового пристрою або інших предметів, що становлятьнебезпеку для населення. Діяти обережно і передбачливо.

  Вжити заходів до охорони виявленого вибухового пристрою, забезпечитиевакуацію людей з небезпечної зони. Не допускати паніки, діятихолоднокровно. Після прибуття оперативної групи горрайоргана доповісти старшомугрупи про вжиті заходи і надалі виконувати його вказівки.
  При виявленні:

  1. Обриву повітряних проводів високої напруги

  Доповісти черговому і по можливості викликати на місце подіїаварійну бригаду.

  ПАМ'ЯТАТИ, що будь-який обірваний провід, що лежить на землі, може бути під напругою. Якщо такий провід виявлений в місцях руху транспорту і пішоходів, встановити шляхи об'їзду і обходу його, нікого не допускати до місця обриву.

  При наявності постраждалих організувати надання їм невідкладної медичної допомоги. При цьому доторкатися до обірвані дроти можна тільки, маючи на руках і ногах ізоляційну одяг (гумові рукавички і чоботи) або за допомогою токонепроводящіх предметів (сухих дерев'яних предметів і т.п.).

  наближатися до потерпілого і виробляти його евакуацію із зони ураження необхідно дуже короткими кроками (п'ята однієї ноги повинна стикатися з носком інший).

  Після прибуття аварійної бригади надати їм допомогу в охороні зони обриву.
  Про усунення несправності та вжиті заходи доповісти черговому .

  Витік газу

  Виявивши по запаху або іншими ознаками витік газу, необхідно:
  - доповісти черговому і по можливості викликати аварійну бригаду, "вжити заходів до оприлюднення громадян, що перебувають у зоні витоку газу, про небезпеку, категорично заборонити в небезпечній зоні запалювати сірники, запальнички, курити, включати або вимикати електромеханізму і прилади;

  - при необхідності організувати евакуацію громадян з небезпечної зони,

  - якщо є постраждалі (отруїлися газом, обпалені в результатівибуху і т.д.), надати їм першу долікарську допомогу, повідомити черговому іпо можливості викликати швидку медичну допомогу,

  - після прибуття на місце аварійної бригади повідомити черговому ідіяти за його вказівкою.
  Загальні правила поведінки в зоні надзвичайного лиха, аварії, катастрофи тощо

  При проведенні аварійно-рятувальних робіт

  Необхідно:

  У критичних ситуаціях проявляти пильність, витримку і спокій.
  Діяти рішуче, команди та вказівки віддавати гучно й вимогливо.
  Присікати паніку серед населення.

  Завжди мати під рукою рятувальні і страхувальні засоби,індивідуально-перев'язувальний пакет. Бути готовим надати першу допомогупостраждалим.

  У складних питаннях консультуватися з фахівцями. Опрацьовувативаріанти і підходи до вирішення завдання.

  Не працювати на воді при поганому самопочутті, втоми, нездужання, безрятувального жилета і страхового кінця.

  Не допускати у воді захоплень з боку зазнають лиха,зіткнення з мережами, проводами, водоростями.

  У човні без необхідності не вставати, не переходити на берег або іншеплавзасіб без жорсткої стикування бортів (причалу).

  Остерігатися працюючого крана, бульдозера, електропроводів, щитів,прихованих під водою предметів; натягнутих тросів і канатів.

  При проведенні евакуації населення

  Нагадувати про необхідність брати з собою речі першої необхідності,документи, цінності, продукти й напої на 2-3 дні. Допомагати у навантаженніречей, транспортування людей похилого віку і хворих.

  Забезпечити сприяння у виконання правил інженерної та протипожежноїбезпеки. Всі квартири мають бути оглянуті, закриті та опечатані.

  У випадках відмови громадян евакуюватися уникати конфліктів. Залучатидля роз'яснювальної роботи сусідів, родичів.

  При невиконанні вказівок про евакуацію до встановленого строку роз'яснюватигромадянам про можливість застосування сили для виконання рішень органіввлади.

  Окремі дії проводити при свідках, понятих, щоб уникнутинеобгрунтованих скарг про пропажу речей або документів. Дотримуватися законність.

  При виникненні аварій, катастроф і аварій

  Доповісти про те, що трапилося черговому ПЦО (по міськрайорганів). Вжити заходів дорятування людей, майна, надання допомоги потерпілим і направлення їх улікувальні установи. Організувати гасіння пожежі.

  Не допускати сторонніх до місця події, крім осіб, залучених доліквідації його наслідків.

  Забезпечити охорону місця події до прибуття осіб, призначених длярозслідування.

  У необхідних випадках організувати залучення населення, транспорту таінших коштів для ліквідації наслідків надзвичайної події.

  Під час повені, паводок

  Доповісти про те, що трапилося черговому ПЦО (по міськрайорганів). Сповіститипосадових осіб і населення про загрозу затопленим. Вжити заходів до порятункулюдей та майна, при необхідності організувати евакуацію населення (упершу чергу дітей, жінок, людей похилого віку і хворих) та майна, надатидопомогу постраждалим. Забезпечити порядок при переправі населення ззатоплюваних районів. Організувати охорону майна, що залишилося безнагляду.

  При епідемій та епізоотій

  Доповісти про те, що трапилося черговому ПЦО (по міськрайорганів) і оповіститипосадових осіб медичних установ про факти захворювання.

  Дотримуючись заходів особистої безпеки, забезпечити обмеження пересуваннялюдей, транспорту і прогону худоби в заражену зону.

  Організувати охорону джерел водопостачання, вогнищ можливозараження.

  Забезпечити громадський порядок у місцях скупчення людей. Надаватисприяння адміністративним органам у виконанні карантинних заходів.

  Постійно взаємодіяти з працівниками санітарно-епідеміологічногонагляду, охорони здоров'я.

  Дотримуватися особисту гігієну, порядок і чистоту за місцем проживання іроботи.

  У медустанові зробити профілактичні щеплення, отримати необхіднізасоби захисту та дезінфекції та інструкції про порядок користування ними.

  Під час землетрусу

  З'ясувати обстановку, встановити зв'язок з черговим ПЦО (міськрайорганів).
  Іншими нарядами і працівниками міліції. Визначити місця, небезпечні дляруху транспорту і пішоходів. Вжити заходів до порятунку людей і майна,надання допомоги потерпілим і направлення їх у пункти медичної допомоги,а також до локалізації та ліквідації пожежі.

  Під час хуртовин, ураганів і снігових заметів

  Доповісти обстановку на маршруті патрулювання (посту) черговому ПЦО,посилити нагляд за природоохоронними об'єктами, працездатністю засобів
  ОПВ, рухом транспорту і пішоходів, попереджати водіїв та громадян пронебезпеки та необхідні заходи безпеки.

  Надати допомогу постраждалим, що знаходиться в безпорадному стані.

  Сприяти в мобілізації працездатного населення і транспортнихзасобів для розчищення вулиць, доріг і занесених будинків.

  Наказом МВС РФ від 20 квітня 1999 р. N 297 "Про затвердження Настановиз роботи дорожньо-патрульної служби Державної інспекції безпекидорожнього руху Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації "встановлені вимоги до організації діяльності підрозділів дорожньо -патрульної служби в особливих умовах.

  Згідно з даним наказом при ускладненні оперативної обстановки,пов'язаної з введенням режиму надзвичайного стану, діяльністьпідрозділів ДАІ здійснюється відповідно до Законів Російської
  Федерації "Про міліцію", Законом Української РСР від 17 травня 1991 року N 1253-I "Пронадзвичайний стан ", іншими нормативними правовими актами Російської
  Федерації, нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації,органів місцевого самоврядування, нормативними правовими актами Міністерствавнутрішніх справ Російської Федерації, міністерств внутрішніх справ республік,
  ГУВС, УВС суб'єктів Російської Федерації, а також комендантів регіонів.

  При введенні режиму надзвичайного стану сили та засобипідрозділів ДПС переходять у підпорядкування оперативних штабів МВС, ГУВС, УВС.

  В умовах виникнення екстремальних ситуацій виконаннядодаткових завдань з нагляду за дорожнім рухом покладається на нарядиконтрольно-пропускних пунктів.

  Забезпечення безпеки руху та громадського порядку при проведеннімасових заходів та забезпечення режиму надзвичайного стануздійснюється ДПС відповідно до Статуту патрульно-постової службиміліції і на підставі спеціальних планів МВС, ГУВС, УВС, ОВД. Розстановкасил і засобів ДПС під час проведення запланованих заходів проводитьсякерівництвом стройових підрозділів (начальником ГИБДД горрайорганавнутрішніх справ).

  При несанкціонованих масових заходах, у тому числісупроводжуються блокуванням доріг і інших об'єктів, а також примасових заворушеннях виділення необхідної кількості нарядів ДПСвизначає начальник органу внутрішніх справ (керівник оперативногоштабу).

  У цих умовах основна увага приділяється питанням: а) оперативного розгортання та обладнання контрольно-пропускнихпунктів для забезпечення режиму надзвичайного стану, виставлення на нихспівробітників міліції та організації взаємодії з нарядами внутрішніхвійськ; б) організації роботи тимчасових стоянок для затриманих транспортнихзасобів та визначення порядку їх зберігання; в) розробки нових схем організації руху транспортних засобів.

  На передбачених дислокацією постах і маршрутах патрулюванняспівробітник ДПС:

  Сприяє в безперешкодному проїзді транспортних засобів,що здійснюють перевезення співробітників міліції, військових нарядів, а такожтранспортних засобів аварійно-рятувальних служб, бере участь уздійсненні заходів щодо забезпечення режиму надзвичайного стану.

  Вживає заходів до забезпечення громадського порядку, попередження таприпинення злочинів, адміністративних правопорушень, здійснюєспостереження за поведінкою громадян у зоні території, що обслуговується.

  Інформує старшого наряду (чергову частину) про всі зміниоперативної обстановки і допущені правопорушення.

  Надає допомогу іншим постам міліції громадської безпеки вприпинення правопорушень.

  Спільно з іншими підрозділами міліції проводить роботу поліквідації наслідків, пов'язаних із проведенням несанкціонованихзаходів, і в першу чергу, відновлення безперебійного рухутранспортних засобів.

  З урахуванням обстановки, що складається в дислокацію постів та маршрутівпатрулювання за узгодженням з керівником, відповідальним зазабезпечення режиму надзвичайного стану, можуть вноситися корективи.

  При стихійних лихах, епізоотій, великих виробничих аваріях,пожежах та інших надзвичайних подіях працівник ДПС сприяєбезперешкодному проїзду автомобілів оперативних, аварійно-рятувальнихслужб, здійснює заходи щодо відновлення і підтриманнягромадського порядку, порятунку людей і майна, надання необхідноїдопомоги постраждалим, охорони майна, що залишилося без нагляду.

  При ускладненнях в дорожній рух, що виникли в результаті стихійнихлих, працівник ДПС доповідає про це черговому, вживає заходів дооприлюдненню водіїв про небезпеку. У разі необхідності тимчасовообмежує або забороняє рух, направляє транспортні засоби воб'їзд небезпечної ділянки, організовує надання допомоги потерпілим.

  Контрольно-пропускні пункти призначені для забезпечення пропускногорежиму (обмеження, регулювання руху та огляду транспортнихзасобів), підтримання правопорядку і громадської безпеки, припиненняпротиправних дій і затримання правопорушників. Крім того, нарядиконтрольно-пропускних пунктів можуть бути задіяні для забезпеченняособливого режиму в'їзду на визначену територію і виїзду з неї,підтримання режиму надзвичайного стану і проведення спеціальнихоперацій.

  Порядок управління контрольно-пропускними пунктами обумовленийособливостями цільового призначення та складу вирішуваних завдань. Керівництво їхдіяльністю здійснюється територіальними органами внутрішніх справ приучасті командування відповідних військових частин внутрішніх військ, а вумовах надзвичайного стану - останніми при участі керівниківтериторіальних органів внутрішніх справ.

  При вирішенні окремих завдань працівники ДПС здійснюють візуальнеспостереження та спілкування з учасниками дорожнього руху для отриманняоперативних відомостей.

  При чергових частинах підрозділів ДПС формуються штабні групи,які здійснюють накопичення, узагальнення та аналіз відомостей, що надходятьвід нарядів контрольно-пропускних пунктів і патрульних груп; підготовкуоперативних зведень та іншої інформації; оцінку організації дорожнього рухув обстановці, що склалася; оперативну перевірку відомостей про належністьтранспортних засобів та їх власників, про осіб, підозрюваних у вчиненнізлочинів і порушенні громадського порядку.

  Висновок.

  Спільними завданнями ОВС для забезпечення громадського порядку припроведенні масових заходів є:

  - забезпечення оперативно-службової та мобілізаційної готовності;

  - безперервний збір даних оперативно-службової обстановки;

  - підготовка управлінських рішень;

  -інформаційно-аналітичне та організаційне забезпеченняуправлінських рішень;

  - підготовка проектів та організація реалізації комплексних програм іпланів;

  - своєчасне виконання підрозділами та службами завдань, наказів ірозпоряджень;

  - контроль за виконанням підрозділами і службами поставлених завданьі надання їм практичної та методичної допомоги;

  - організація всіх видів зв'язку, засобів автоматизації та обчислювальноїтехніки;

  - вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду службової таслужбово-бойової діяльності;

  - доклпекло вищестоящому штабу даних оперативно-службової обстановки іприйнятих начальником органу внутрішніх справ рішень;

  - інформування начальників і штабів підлеглих, які взаємодіють ісусідніх органів внутрішніх справ про нових даних оперативної обстановки;

  - організаційно-штатна забезпечення органу внутрішніх справ;

  - правове забезпечення діяльності органу внутрішніх справ;

  - забезпечення міжнародного співробітництва органу внутрішніх справ;

  - організаційно-методичне забезпечення роботи нижчестоящих штабіворганів внутрішніх справ;

  - організація і вдосконалення системи управління органами внутрішніхсправ, забезпечення її безперебійної роботи, охорони, маскування, захисту відрадіоелектронного придушення;

  - організація вивчення громадської думки про стан правопорядку іефективності діяльності органу внутрішніх справ.

  Література.
  Правоохоронні органи Російської Федерації: Підручник./Под ред.
  Ю. И. Скуратова, В.М.Семенова.-М.: Юрид. лит., 1998.-228с.
  Судова та правоохоронна системи. Збірник нормативних актів .- М.
  Проспект, 1997,344 с.
  Судоустрій і правоохоронні органи в Російській Федерації./Подред. В. І. Швецова .- Проспект, 1997.-376с.
  Конституція РФ;
  Маршунов М.Н Коментар до ФЗ «Про міліцію» від 18.04 91. Г, Видавничий торговий дім «Герда» (Москва - Санкт - Петербург).
  Підручник «Адміністративне право Росії» (особлива частина), під ред.
  Бахраха Д.М., Видавництво БЕК, 1997г.
  ФЗ «Про оперативно - розшукову діяльність» від 12.08 1995 р., М, Буквиця,
  1997
  Положення про міліції громадської безпеки в РФ (Відомості Верховної
  Президента і Уряду).

  -----------------------

  [1] Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради Української РСР.
  1991. № 16. Ст. 503; Відомості З'їзду народних депутатів Російської
  Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. № 32. Ст. 1231;
  Відомості Верховної Ради України. 1996. № 25. Ст. 2964.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !