ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Економічне зростання Південної Кореї
       

   

  Географія

  Міністерство загальної та професійної освіти

  Іркутський Державний Університет

  Міжнародний факультет

  Кафедра Соціально-Економічних дисциплін

  Курсова робота на тему:

  "Економічне зростання Південної Кореї"

  Виконав: ст-т групи 11122

  Шмиков А.С.

  Перевірила:

  Іркутськ 1999р.

  Зміст:

  I . Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  II . Економічне зростання Південної Кореї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  II .1. Фактори економічного зростання Південної Кореї. . . . . . . . . . . . .7

  II .2 Урядове регулювання як фактор економі-чного зростання Південної Кореї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  II.3. Запозичення зарубіжних технологій. . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  III. Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Використана література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

  I. Вступ

  Головне питання, на яке прагне відповісти теорія економічного зростання, зводиться до того, яким чином можна збільшити реальний обсяг номінального продукту в довгостроковому періоді, тобто в умовах повної зайнятості. Відповідь на це питання має практичне значення, тому що його рішення дозволяє подолати обмеженість ресурсів і, отже, розширити можливості економіки задовольняти потреби суспільства. Незважаючи на те, що економічне зростання-це лише один з критеріїв економічного розвитку, в макроекономіці частіше за все аналізують саме його, тому що при вимірюванні процесу економічного розвитку виникають труднощі.

  Під економічним зростанням національного господарства мається на увазі такий його розвиток, при якому збільшується реальний національний дохід. Економічний ріст-це характерна особливість сучасного світу. Країни зростали по чисельності населення, за загальними масштабами виробництва і зайнятості; по реальному національному продукту; за рівнем життя типової сім'ї в даний час у порівнянні з рівнем життя; по кількості вільного часу після роботи; по мірі полегшення важкого, стомлюючого праці, який раніше був долею людини, що заробляє на життя. Все це, окремо, і в цілому, - аспекти економічного зростання.

  Економічне зростання дозволяє, наприклад, здійснити нові програми з боротьбі з бідністю і забрудненням навколишнього середовища без падіння існуючого рівня споживання, скорочення обсягів інвестицій і виробництва суспільних благ. Економічне зростання полегшує вирішення проблеми обмеженості ресурсів.

  Економічне зростання визначається і виміряється двома взаємозалежними способами: як збільшення реального ВНП чи ЧНП за деякий період часу або як збільшення реального ВНП або ЧНП на душу населення. Також у статистиці ряду країн вимірюють макроекономічний зростання на базі зростання виробництва найбільш важливих для економіки товарів, використовуючи при цьому їх частки в загальному обсязі виробництва.

  На макроекономічному рівні провідними показниками динаміки економічного зростання є:

  зростання обсягу ВВП або НД

  темпи зростання ВВП і НД в розрахунку на душу населення

  темпи зростання промислового виробництва в цілому, по основних галузях і на душу населення.

  У економічній статистиці для вивчення динаміки використовуються коефіцієнти зростання, темпи зростання і темпи приросту. Коефіцієнт зростання Х обчислюється за формулою : Х = У1/У0, де У1, У0 - показники відповідно в вивчається і базовому періодах. Темп же зростання рівний коефіцієнту зростання, помноженому на 100.

  Економічне зростання будь-якої країни визначається такими основними факторами, чотири з яких пов'язані з фізичною здатністю економіки до зростання. Це:

  1) кількість і якість природних ресурсів

  2) кількість і якість трудових ресурсів

  3) обсяг основного капіталу

  4) технологія

  Ці чотири фактори економічного зростання можна об'єднати під назвою чинників пропозиції. Саме вони роблять зростання виробництва фізично можливим.

  Якщо розглянути фактори, як розподіл їх залежно від характеру росту на інтенсивний і екстенсивний, то ці чотири фактори будуть ставитися до інтенсивних факторів росту. А, отже, до екстенсивним факторам будуть ставитися такі фактори як:

  -збільшення обсягу інвестицій при збереженні існуючого рівня технологій

  -збільшення числа зайнятих працівників

  -зростання обсягів споживаної сировини, матеріалів, палива та інших елементів оборотного капіталу.

  Слід розрізняти здатність до зростання і реальне зростання сам по собі, для якого важливі наступні два міркування. По-перше, зростання залежить від факторів попиту. Для реалізації зростаючого виробничого потенціалу економіка країни повинна забезпечити повне використання розширюється обсягу ресурсів. Для цього необхідно підвищення рівня сукупних витрат. По-друге, на економічне зростання впливають фактори розподілу.

  Зміст екстенсивного типу економічного зростання полягає в тому, що збільшення національного продукту, здійснюється за рахунок залучення додаткових факторів виробництва. Інтенсивний економічне зростання здійснюється за рахунок застосування більш досконалих факторів виробництва і технологій, тобто за рахунок НТП. Результатом інтенсифікації може з'явитися не лише збільшення обсягу продукції, а й підвищення її якості.

  Економічна історія не знає інтенсивного або екстенсивного типу економічного зростання в чистому вигляді. Завжди має місце переважно інтенсивний або екстенсивний економічний ріст. Віднесення економічного зростання до того чи іншого типу здійснюється залежно від величини питомої ваги приросту виробництва, отриманого за рахунок якісного або кількісного зміни його чинників.

  Можлива і інша класифікація економічного зростання: по величині його темпів. Які темпи вигідніше? На перший погляд відповідь проста: краще мати високі темпи. У цьому випадку суспільство отримає більше продукції і у нього буде більше можливостей задовольнити свої потреби. Але при відповіді на це питання слід враховувати два моменти. По-перше, яка якість продукції. Навряд чи можна радіти, якщо збільшення випуску, наприклад, кольорових телевізорів досягти за рахунок апаратів, які потім в актах пожежної інспекції фігурують як причина пожежі. По-друге, важлива структура приросту виробництва. Якщо в ньому переважають капітальні товари і, відповідно, питома вага товарів для населення незначний, то в цьому мало хорошого для народу.

  Розглянемо варіант нульових темпів економічного зростання. На відносно невеликий час він не загрожує великими негативними наслідками, оскільки може здійснюватися за рахунок зниження матеріалоємності, підвищення фондовіддачі і продуктивності праці.

  Що стосується негативних темпів, які мають місце в Росії в даний час, то це - свідчення кризових процесів в національній економіці країни.

  Для оцінки економічного зростання все більшого значення набувають такі показники добробуту, як тривалість життя, величина вільного часу і т.п.

  Інші фактори економічного зростання :

  Існує цілий ряд інших факторів, які значно впливають на темпи економічного зростання. Наприклад, немає жодного сумніву, що обширні запаси різноманітних природних ресурсів, якими володіють США, внесли вагомий внесок в економічне зростання країни. Хоча велика кількість природних ресурсів є потужним позитивним чинником економічного зростання, це зовсім не означає, що країни з недостатніми запасами приречені на невисокі темпи економічного зростання. Притому, що в Японії природні ресурси обмежені, темпи економічного зростання цієї країни в післявоєнний період були значними. Крім цього існують і такі чинники економічного зростання, виміряти які неможливо. Зокрема, великий позитивний вплив на економічне зростання в США надала соціальна, культурна і політична атмосфера в країні.

  II . Економічне зростання Південної Кореї

  Протягом трьох останніх десятиліть людство мало можли-

  ність спостерігати за деякими країнами, що розвиваються, демонстрував-шими світу "економічні дива". Звичайно ж, мова йде про молодих наиб-

  леї розвинених державах, що у 60-70 рр.. виділилися і відокремилися в від-

  окрему групу, що отримала назву "Нові індустріальні країни" (New industrializing countries). Ця група постійно поповнюється, і в даний час до неї входять близько півтора десятка країн і територій. Міцне місце серед них займає Південна Корея. Про швидке економічний ріст Республіки Корея говорилось чимало. Цю "історію успіху" пов'язують із високими темпами зростання ВНП, що склали 8,6% у період з 1962-1988р і перетворенням країни з традиційно сільськогосподарської в цілком індустріальну, серед досягнень якої рівень ВНП на душу населення більш 5000 $ і 13 місце в списку провідних торгових держав світу.

  II . 1.

  На стрімке зростання економіки Південної Кореї надавали і впливають самі різні чинники - об'єктивні і суб'єктивні, економічні і політичні, внутрішні і зовнішні, такі як:

  - орієнтована на експорт, на взаємодію з зовн-

  ним світом стратегія розвитку;

  - сприятливий міжнародний економічний клімат

  60-х-першої половини 70-х років, що полегшив доступ до зовнішніх-

  ним джерел ресурсів;

  - сильне й ефективне керівництво в особі авторитарних

  урядів, що відклали демократичні і політичні пре-

  освіти на користь економічного розвитку;

  - малі витрати на утримання військово-пром-

  ишленного комплексу (2-3% проти 60-70% північно-корейських

  витрат);

  -прівлеченіеіе іноземних капіталовкладень - як фінан-

  сових, так і технологічних: промислове обладнання і

  "now how";

  -етнічна і культурна однорідність, а також конф-

  ціанская традиція, особливу цінність працьовитості, про-

  разованію, життєвому успіху і відданості своїй нації.

  Ці та багато інших чинників багато в чому визначили швидкі темпи розвитку економіки Республіки Корея.

  На жаль, питання, що стосуються економічного розвитку Південної Кореї в даний час недостатньо широко освітлений в Україні. Через відсутність сучасних статистичних даних в моїй курсовій роботі фігурують цифрові дані до 1990р. Але, незважаючи на те, що цифри декілька застаріли, наявна в нашій країні інформація достатньо правдиво відбиває положення справ у Південній Кореї.

  Про чинники економічного розвитку Південної Кореї можна говорити багато і детально, однак у моїй роботі мені хотілося б зупинитися на ролі держави, експортній політиці і запозичених технологій (як промислового обладнання, так і "now how ") у розвитку економіки Республіки Корея. Що стосується чинника експортної політики, то було б справедливо вважати його найбільш вагомим чинником, що слугував рушійною силою росту корейської економіки.

  У своїй роботі я напишу про роль держави тому, що цей чинник є одним з визначальних чинників швидкого темпу розвитку економіки Кореї. Що стосується ролі запозичених технологій, то цей чинник не був визначальним, звертання до закордонних технологій явилося природним наслідком експортної моделі розвитку економіки Кореї, тому не можна не оцінити роль цього чинника у формуванні сучасної економіки Кореї і залученні країни до світових досягнень НТР. Також цей чинник недостатньо широко освітлений у російській літературі в порівнянні з іншими факторами, але, тим не менш, він становить інтерес для вивчення, а може бути і частково застосування (але в адаптованому до місцевих умов вигляді) в Росії.

  II.2.

  Одним з факторів, що пояснюють стрімке зростання економіки Південної Кореї, з'явилося сильне і ефективне керівництво в особі авторитарних урядів, що відклали демократичні і політичні перетворення на користь економічного розвитку.

  Уряд приймав нові закони і ретельно переглядав вже існуючі, а також приймалися заходи політичного характеру з метою збільшення прибутків, розширення експорту, сприяння вкладення як національного, так і іноземного приватного капіталу, залучення інвестицій і технологій з-за кордону. Уряд зробив максимум можливого для створення соціальної інфраструктури: дороги, дамби, порти, залізниці і школи. До уряду часто зверталися з проханнями взяти на себе ризик, пов'язаний з інвестиційною діяльністю приватних підприємців, надаючи гарантії по зовнішніх позиках, використовуваним для покриття витрат на великомасштабні проекти.

  Очевидно, що в сучасних умовах високорозвиненої поділу праці в основі будь-яких регулюючих заходів лежить грошовий обіг. У Кореї досягненню фінансово-грошової збалансованості приділялася першочергова увага. Навіть у роки значних господарських труднощів грошовий обіг, інфляція, дефіцит державного бюджету не виходили з-під контролю держави. Центральну роль в цьому

  грала державна монополія в кредитно-фінансовій системі. Інший важливий напрямок державного регулювання Південної Кореї пролягає у валютній сфері. У різних варіантах примушення до того, щоб тримати іноземну валюту на спеціальних рахунках у ЦБ, що діє в Кореї з 1949 року.

  Концентрація фінансових і валютних ресурсів в руках держави впливало на формування основних пропорцій суспільного виробництва. При цьому основна ставка робилася на всіляке заохочення експорту. Держава використовувала субсидування національних експортерів, яким надавалися банківські пільги. За найскромнішими оцінками тільки в 70-і роки вони щорічно поглинали не менше 1/10 ВНП.

  Державні кредити такого роду складали:

  15% від ВНП-1962-1966.

  39% від ВНП-1932-1936гг.

  46% від ВНП-1977-1981гг.

  При цьому потрібно зазначити, що кредити концентрувалися в потенційно найбільш ефективних сферах економіки. Також здійснював-

  ся контроль ефективності застосування кредитів.

  Висока активність державного регулювання з великою звіт-

  ливостей виявляється в формуванні галузевих пропорцій. Наприклад, при проведенні аграрної реформи найважливішою складовою частиною стало примусове дроблення великих земельних наділів на більш дрібні-міра, неможлива без прямого активного втручання держави. У цьому зв'язку варто посилатися на програму "цільового розвитку". Починаючи з 70-х років, спеціальними законами виділялися 7 галузей першочергової уваги:

  -машинобудування

  -електроніка

  -текстильна промисловість

  -чорна металургія

  -кольорова металургія

  -нафтохімія

  -кораблебудування

  Цим галузям виявлялося явну перевагу в постачанні ресурсами, вони користувалися переважними податками та іншими пільгами. Одночасно держава жорстко регулювала конкуренцію в пріоритетних галузях, примушуючи до об'єднання приватні компанії або до відходу з даного ринку. Держава нерідко йшла на пряму компенсацію збитків "обраних експортерів". Особливо варто відзначити, що пільги, що надаються державою, привели до утворення високомонополізіро-

  ванної виробничої, особливо експортної структури. У першій поло-вині 80-х років частка 30 найбільших південнокорейських конгломератів в обробній промисловості досягла 1/3, а в експорті перевищила 1/2.

  Бачачи сильний вплив держави на економіку Південної Кореї, виникає питання: чи можна Чи розглядаєівать корейські приватні фірми як самостійні одиниці. Це питання можна поставити на підставі наступних факторів:

  1. висока залежність діяльності приватного сектора від

  залучення позикових коштів

  2. під контролем держави знаходиться якість продукції в

  найважливіших експортних галузях. Держава домоглася, щоб ціни

  на товари, імпорт яких заборонявся або обмежувався не

  перевищували умовно середньосвітові.

  3. кожний місяць проводилися наради з питань

  експорту під керівництвом президента країни, на яких

  встановлювалися орієнтовно експортні завдання великим

  конгломератам.

  4. держава жорстко контролювала робоче рух, що

  позбавило підприємців від яких-небудь серйозних проблем

  крім "капітал-праця".

  Не менш жорстко держава в Південній Кореї контролює іноземних-

  ний капітал. Важливо відзначити, що прямі іноземні капіталовкладення с1967-1986рр. Складають менше 2% від сукупних валових інвестицій. Південна Корея прагне залучити не будь-які іноземні інвестиції, а тільки ті, які вписуються в загальну стратегію її розвитку. Тому не менше 2/3 іноземних капіталовкладень концентруються в таких пріоритетних галузях, як хімія, машинобудування і електроніка.

  Таким чином, ми маємо "тристоронній альянс": держава-місцевий капітал-іноземний капітал. Але при безперечне дотримання інтересів усіх трьох сторін, держава є єдиним повністю самостійним учасницею, рішення якого обов'язкові для всіх інших.

  Також заслугою держави є централізоване планування з використанням середньо-і-довгострокових планів і цільових програм, із установленням часом конкретних виробничих завдань і строків їх виконання, із суворою системою контролю господарської діяльності і безжалісним економічним знищенням невдах. По суті, економіка Південної Кореї представляє найбільш гармонійне поєднання пла-нового і ринкового способів ведення господарств.

  Якщо дуже коротко говорити, то саме формування і уміле використання такого механізму і дозволило Південній Кореї у відносно стислі терміни подолати бар'єр слабо розвиненості і зайняти гідне місце у світовій цивілізації.

  II. 3.

  Поряд із залученням іноземних інвестицій, починаючи з 80-х років, економічна політика Південної Кореї була спрямована на залучення з-за кордону сучасних технологій. Хоча в силу різних причин об'єми запозичень в області технологій були не настільки значними, як у сферах позикових засобів і прямих капіталовкладень, її роль у перекладі південнокорейської економіки на сучасні рейки і в залученні країни до досягнень НТР була, проте, досить висока.

  Для широкого впровадження сучасних технологічних процесів необхідно було і придбавати відповідну техніку.

  Серед закуповуваної техніки, безпосередньо не пов'язаної з виробничими процесами, переважне місце займали транспорт-

  ве устаткування і рухомий склад, електроприлади і апаратура. За умовами укладених контрактів подібного роду поставки фінансувалися кредитами з розрахунку 3% річних з погашенням заборгованості в трирічний термін.

  Крім зазначеного Південна Корея була вимушена придбавати і машинне устаткування, безпосередньо що використовується у виробничих процесах. Як правило, закупівлі верстатів і агрегатів супроводжувалися придбанням прав на використання технологічних процесів. Потреба в них збільшувалася з кожним роком. Відповідно зростали і відрахування на оплату як самої техніки, так і технології "know how". Всього за 1962-1982рр. між Південною Кореєю і розвиненими капіталістичними країнами була зафіксована 2281 операція на придбання технічних "now

  how "на загальну суму 681 млн. $, що склало 47,7% суми прямих інвестицій за той же період.

  З наведених даних видно, що левова частка операцій, пов'язаних з придбанням виробничого обладнання і пов'язаних з ним "know how", укладалася з японськими бізнесменами (56,4%), хоча до співпраці з південнокорейськими фірмами на цьому терні вони приступили на 4 роки пізніше, ніж американські і інші ділові кола.

  Домінуючим був і питома вага Японії в сумах південнокорейських відрахувань за використовувану техніку і технології. Всього за 10 років (1967-1977) японські підприємці отримали 52 млн. $ (59%), тоді як за 15-річний термін (1962-1977) Америці і Західної Німеччини дісталося відповідно 24.3 млн. $ (27.7%) і 4.4 млн. $ (5 %).

  1975р. 64.1% всіх відрахувань за використання іноземної техніки і технологій падало на частку США і Японії 4796 і 7074 млн. $. Відзначаючи винятково високий ступінь залежності від цих двох країн, південнокорейська асоціація Зовнішньої торгівлі 17 липня 1976р. виступила з закликом негайно диверсифікувати джерела, з яких запозичуються і впроваджуються техніка і технології. Однак спонукальним мотивом цього заклику служили не тільки кількісні розрахунки.

  За оцінками Національного Інституту Науки і техніки виходило, що тільки 30% "know how" (запозичених із США і країн Західної Європи) можна було віднести до передових технологічних процесів, а що залишилися 70% (що впроваджувалися безпосередньо з Японії) оцінювалися як відсталі і застарілі.

  Після проведеного дослідження в Південній Кореї був створений Консульта-

  ційних Центр по залученню технології, який давав (при консультації іноземних фахівців) попередні оцінки "know how", намічених до впровадження, з метою усунення негативних чинників.

  У світлі викладених даних хотілося б відзначити і те, що бували випадки (причому, далеко не поодинокі), коли японські фірми продавали яке-небудь обладнання по спекулятивних цінах при тому, що випускається на цьому устаткуванні продукція не відповідала прийнятим стандартам.

  Про подібного роду казуси південнокорейська преса повідомляла неодноразово, і, мабуть, аж ніяк не випадково в середині 70-х років Сеульский влада прийняла ряд заходів, спрямованих на диверсифікацію джерел не тільки позик, але і технічної допомоги.

  Однак на практиці сталася диверсифікація не джерел позик, а диверсифікація технологічних процесів в сфері розподілі по окремих галузях південнокорейської промисловості.

  Розглянувши в цілому положення з запозиченням ззовні сучасної технології на тривалому відрізку часу, простежимо тепер динаміку цього процесу.

  Запозичення іноземної техніки і технології розпадається на три періоди. Протягом першого періоду (1962-1966) число операцій і їх вартість виражалася мінімальними величинами. Це пояснювалося з одного боку, обмеженістю задач, а з іншого боку-нестабільністю політичної обстановки в Південній Кореї і частково виникаючою звідси невір'ям діло-вих кіл з розвинених капіталістичних країн, що їх обладнання і технології попадуть в надійні руки. Під час другого періоду Південна Корея по-справжньому приступила до реалізації програми індустріалізації. Створення абсолютно нових для країни галузей виробництва обумовило різке зростання потреб в сучасній технології, що призвело до

  рясної притоки зарубіжних "know how".

  Протягом другого періоду спостерігається швидке зростання як числа укладених угод (у 9,6 раза), так і сум корейських відрахувань за запозичену техніку і технологію (у 35,5 раза). Очевидна перевага другий з названих цифр є свідченням того, що в Південну Корею стали поступати складна техніка і дорога технологія.

  Характерні риси третього періоду (1977-1988) визначаються переходом до "нової стадії індустріалізації", основні задачі якої зводилися до тому, щоб здійснити поступовий перехід від виробництва трудомісткого до виробництва капіталомісткого і техноємкого.

  Виконання кардинальних задач завершальної стадії індустріалізації впиралося в проблему запозичення і впровадження новітньої техніки і передової технології.

  У квітні 1979 року корейська влада внесла чергові поправки в правила залучення іноземної технології і здійснили таким чином другу фазу лібералізації.

  Нові правила забороняли купівлю технологій:

  1. якщо контракти передбачалося усього лише просте

  використання зразків, фабричних марок і торгових знаків;

  2. якщо контракти мали на увазі тільки продаж сировинних

  матеріалів або окремих компонентів, деталей і вузлів для

  передбачуваної продукції.

  3. якщо контракт містив несправедливі й обме-

  тільні умови щодо експорту що намічаються до випуску

  виробів;

  4.Якщо контрактом пропонувалася технологія застаріла,

  недосконала, або з якими-небудь відхиленнями від норми;

  5. якщо контракти торкалися особливу технологію, кото-

  раю, за визначенням міністра у справах науки і техніки, "слу-

  жила інтересам незалежного розвитку ";

  6.Якщо міністр економічного планування не вважав

  за можливе визнати ті або інші контракти життєво необхід-

  мимі.

  Як зазначалося вище, за переглянутими правилами влади могли без коливання відкинути заявку, якщо запропонованим контрактом передбачало-

  лось лише просте використання південнокорейськими фірмами іноземних торгових марок і фабричних знаків. Спонукальним мотивом для корейських бізнесменів служила в цьому випадку тяга місцевих споживачів до придбання товарів із зарубіжною фабричної маркою, оскільки якість виробів, що випускаються для реалізації на внутрішньому ринку, залишала бажати кращого. Крім того, південнокорейські фірми намагалися таким шляхом розширити свої зовнішні ринки, збуваючи на них вітчизняні вироби, прикрашені який-небудь прославленої іноземній маркою. Влада, як і тепер несхвально відносилися до не патріотичності споживачів і не зовсім чистим спрямуванням бізнесменів. У 1978р. в Кореї було зареєстровано всього лише близько 15 фірм, які використали зарубіжні торгові марки.

  Цілком, можливо, що правила, що стосуються іноземних фабричних знаків, неухильно проводилися б в життя, якби не два обстоятельст-ва, пов'язаних зі спортом: чергові азіатські ігри 1986 року й Олімпіада 1988 року. Передчуваючи величезний наплив закордонних гостей, влади миттєво послабили заборона на використання закордонних фабричних знаків. Як наслідок цього число фірм, що користуються іноземними торго-

  вимі марками за період з 1978 по 1983 рік збільшилося в 32,3 рази. Також помітно зріс приплив ультрасучасної технології в електронну промисловість і машинобудування. Протягом 1982 кількість операцій по передачі електронних технологій південнокорейським фірмам перевищило рівень 1981 року на 28,7%.

  Поступово уряд робив все більшу ставку на залучення самих довершених технологій. Президент наполягав на тому, щоб всі приватні фірми в обов'язковому порядку обмінювалися наявними в їхньому розпорядженні закордонними технологіями. У свою чергу Міністерство торгівлі і промисловості оголосило, що воно буде заохочувати впровадження дрібними і середніми фірмами нових зарубіжних технологій. Система поощ-

  ренію вступила в силу з 1984 року і насамперед розповсюдилася на фірми, зайняті випуском електронних виробів. Був створений фонд фінансової і технічної допомоги підприємствам, які наважаться розгортати діяльність на престижному, але поки незвіданому поприщі електроніки. У 1988 році сума фонду складала 400 мільйонів доларів.

  З 12 серпня 1983 року Міністерство фінансів зобов'язало банки інтенсивно підтримувати приватні фірми, які звернуться за позиками з метою впровадження іноземних технологій.

  Спеціальні позики підтримки надавалися на п'ятирічний термін, при дворічному пільговому періоді, з розрахунку 10% річних.

  У світлі викладених даних, доцільно виділити черговий, четвертий період, який характеризується помітним ухилом у бік США і провідних країн Західної Європи в галузі запозичення технологій. Подібний крен можна пояснити тим, що США і Західна Європа, не бачачи в Південній Кореї потенційного конкурента, поставляли самі сучасні тех-

  технології. Тоді як Японія, стурбована швидкими темпами розвитку сусіда, постачала в Корею далеко не самі сучасні технології.

  Досить численні угоди по передачі "know how" в 1983 році ділилися на три категорії. Завдання угод першої категорії: освоїти за допомогою зарубіжної технології випуск якого-небудь виду продукції, не виготовлявся раніше в Кореї, з метою монополізувати їх виробництво і збут на внутрішньому ринку.

  Другу категорію складають операції, в яких корейські фірми ставили перед собою завдання, пов'язані з розширенням експорту, - засвоїти власний випуск нових високоякісних виробів і вийти з ними на зовнішній ринок.

  Угоди третьої категорії, в яких з корейської сторони брали участь лише найбільші фірми, переслідувалася мета підняти окремі галузі вітчизняної промисловості на якісно новий щабель. Прикладом такої операції може служити технічна угода між корейською фірмою "Samsung", американською компанією "Micron technology", і з японською корпорацією "Sharp". За умовами угоди корейська сторона заручилася правом експортувати в США кристали для запам'ятовуючих пристроїв. Для цього недалеко від Сеула був побудований завод для виготовлення напівпровідників. За перші п'ять років експлуатації заводу, сума експорту склала 650 мільйонів доларів. Відчувши, що справа, почате цією фірмою, приносить величезний прибуток, до виробництва напівпровідників підключилися такі фірми, як "Daewoo" і "Gold Star".

  Можна послатися і на південнокорейське суднобудування. Запозичуючи технології (по початку з Японії, а потім з Англії, Франції, Норвегії та Голландії), Південна Корея за обсягом одержуваних замовлень на судна вийшла на друге місце у світі.

  Оснащення південнокорейської промисловості новими видами обладнання відбувалося по різних каналах. Промислове устаткува-

  ня надходило і по лінії комерційних позик, але аж ніяк не завжди разом з ними надавалася технологічна допомога, тому турбота про підготовку відповідних технічних кадрів лягала на плечі корейців.

  Інша картина складалася при передачі "know how". У відповідність з технічними угодами зарубіжна фірма брала на себе зобов'язання або спрямовувати в Південну Корею технічних консультантів, або підготувати місцевих фахівців. У підготовці місцевих кадрів і складалася особлива цінність зарубіжної технологічної допомоги, за умови, якщо вона знаходилася на рівні останніх досягнень НТР.

  Як зазначалося вище, за сумарної вартості запозичення технологій не йшло ні в яке порівняння, ні з прямими інвестиціями, ні тим більше з комерційними позиками. Однак, поступаючись їм у зазначеному плані, іноземна технологічна допомога у багатьох випадках приносила більш позитивні результати, а іноді і більш швидку віддачу, ніж комерційні позики і прямі інвестиції. Ось чому останнім часом Південна Корея стала приділяти підвищену увагу запозичення передової технології і залученню в змішані підприємства прямих інвестицій, якщо іноземні капіталовкладення обіцяють їй підвищення технічного рівня вітчизняної промисловості. III. ВИСНОВОК

  Желателен чи економічне зростання?

  Розглянувши економічне зростання на прикладі Південної Кореї, тепер в ув'язненні розглянемо таке питання, що стосується економічного зростання. Желателен чи економічне зростання?

  III.1. Аргументи проти зростання

  В останні роки виникли серйозні сумніви щодо бажаності економічного зростання для країн, що вже досягли добробуту. В основі цих сумнівів лежить ряд взаємопов'язаних аргументів.

  1.1. Забруднення навколишнього середовища. Супротивники економічного зростання насамперед стурбовані погіршенням стану ок?? ужающей середовища. Вони стверджують, що індустріалізація і економічне зростання породжують такі негативні явища сучасного життя, як забруднення, промисловий шум і викиди, погіршення вигляду міст, транспортні затори і т.д. Всі ці витрати економічного росту виникають, оскільки виробничий процес лише перетворює природні ресурси, але не утилізує їх повністю. Практично все, що втягується у виробництво, з часом повертається у навколишнє середовище у вигляді відходів. Чим значніше економічне зростання і вище рівень життя, тим більше відходів повинна буде поглинути або спробувати поглинути навколишнє Середа. У будь-якому вже досяг добробуту суспільстві подальше економічне зростання може означати тільки задоволення усе більш несуттєвих подробиць при зростанні загрози екологічної кризи. Тому деякі економісти вважають, що економічне зростання повинне цілеспрямовано стримуватися. 1.2. Чи вирішує економічне зростання проблеми? Прихильники економічного зростання вважають, що він сам по собі вирішує соціально-економічні проблеми. Однак це твердження не можна вважати цілком доведеним. Противники економічного зростання, зокрема, стверджують, що проблема бідності в країні, по суті є проблемою розподілу, а не виробництва. Для її рішення необхідна політична сміливість і воля, а зовсім не збільшення суспільного продукту. Взагалі кажучи, зовсім не очевидно, що економічне зростання є або буде бути засобом вирішення проблем, що стоять перед країною.

  1.3. Відсутність гарантій. Противники економічного зростання вважають, що швидке зростання породжує занепокоєння і непевність серед людей. Працівники будь-якого рівня побоюються, що накопичені ними професійні навички і досвід можуть виявитися застарілими в міру технічного прогресу.

  1.4. Економічне зростання і людські цінності. Критики економічного зростання також висувають цілий ряд аргументів на користь того, що, хоча, економічне зростання забезпечує нам "засоби до життя", він не може забезпечити нам "гарне життя". Насправді, виробляючи все більше, ми одержуємо при цьому все менше радості. Протягом двох сторіч технічного прогресу трудящі перетворилися з ремісників і художників у придатки машин, що натискають на кнопки, і втратили естетичне і чуттєве задоволення від роботи. Хіба при проведенні балансу економічного зростання ми не повинні вважати це істотним збитком? Точніше кажучи, економічний ріст означає індустріалізацію, масове виробництво, яке не носить творчого характеру і не приносить задоволення працівнику, а також відчуження трудящих від прийняття життєво важливих рішень.

  III.2. На захист економічного зростання

  Але багато економістів виступають на захист економічного зростання як важливої суспільної мети, приводячи наступні доводи.

  2.1. Рівень життя. Як зазначалося раніше, економічне зростання є основною умовою

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !