ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  ВЕЗ в Україні
       

   

  Географія

  Курсова робота

  ПО РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  на тему

  "СЕЗ В РОСІЇ"

  РЕА ім. Г. В. Плеханова

  Анісімов Михайло

  2-ий курс факультетаБіДА.

  Зміст роботи:

  1. Введення.

  2. Історичний аспект формування ВЕЗ.

  3. Сучасна концепція створення экономич. зон.

  4. Зони спільного підприємництва в СНД.

  5. Висновок.

  ВСТУП

  Однією з складових частин перебудови народного

  господарства СРСР є радикальна реформа діяль-

  ності зовнішньоекономічного комплексу. Крім су-

  громадської підвищення його внеску в економічне і

  соціальний розвиток країни, реформа одночасно

  передбачає формування в Радянському Союзі еко-

  номіки відкритого типу, що передбачає не тільки її

  тісний взаємозв'язок зі світовою економікою, а й їх з-

  стязательность.

  Концепція перебудови зовнішньоекономічних зв'язків-

  зей виходить з того, що в сучасному взаємозалежний-

  мом світі радянська економіка є частиною миро-

  виття і не може успішно розвиватися у відриві від по-

  останньої. Тому стратегія економічного розвитку

  нашої країни повинна розроблятися з орієнтацією

  на світовий рівень. Це має на увазі істотне

  посилення впливу зовнішньоекономічних зв'язків на тим-

  пи, пропорції і характер економічного зростання у країнах-

  не, внутрішнє ціноутворення та регіональне роз-

  буття;

  Зовнішньоекономічні зв'язки, таким чином, мають

  стати самостійним джерелом збільшення націо-

  нального доходу Радянського Союзу, постійної склад-

  ляющие. при виборі шляхів вирішення народнохозяйствен-

  них завдань.

  У концепції перебудови зовнішньоекономічних зв'язків-

  зей СРСР врахована необхідність зміни відносин

  між формами власності, що існують ~ на-

  шей країні і в державах Заходу. Залишаючись соці-

  альних антиподами, вони тим не менш утворюють в точ-

  ках дотику своєрідні гібридні форми в

  вигляді власності спільних підприємстві в СРСР,

  інвестиційних активів радянських організацій як за

  кордоном, так і на території країни.

  Нові форми зовнішньоекономічних зв'язків (сумісного

  стное підприємництво на території СРСР, сво-

  вільних економічні зони, закордонне інвестірова-

  ня і т. д.) покликані способствовйть посилення викорис-

  тання в нашій економіці прогресивної зарубіжної

  технології та управлінського досвіду, розвитку експорт-

  ного сектора країни і розширення фінансової бази

  модернізації народного господарства.

  У свою чергу, радянські капіталовкладення за ру-

  бежом і у вільних економічних зонах на терито-

  рії СРСР дозволяють створити там інфраструктуру, не-

  хідно для збільшення радянського експорту (преж-

  де всього машинотехнічної), а також власну

  виробничу базу для стабільного постачання на-

  шей країни різними товарами.

  Суттєвим є і те, що нові форми внешнеекономі-

  чеських зв'язків передбачають ще й рішення такої за-

  дачі, як вивести Радянський Союз на статус вже не

  тільки міжнародного торговця, а й міжнародно-

  го інвестора.

  Принципово вам чи.. Таким районам предоставлявт-

  ея ще більші л'готи в отношенік іно ~ анніх інве-

  стор, що пріблііает: їх по преференційних усле-

  віям до спеціальних еконожіческім. зонам.

  Наприклад, з підприємств проівведстввннего характе-

  тера, що створюються в цих районах, прибутковий податок

  стягується: у розмірі 15 ~ ~ (іншими ялиновими, як: у спе-

  соціальне зонах), плата за оренду землі тут нижче.

  Однак ці пільги распростраіяются тільки на вироби,

  вальних підприємства, що розробляють нову тих-

  нології і нові види продукції, а також досліджень-

  Тельського центри.

  Острів Хайнань недавно був виділений в нову про-

  винця Китаю і перетворений на п'ятий за рахунком крупней-

  шую з усіх нині наявних спеціальну еконо-

  ний зону. Її провідне положення по відношенню до

  іругім спеціальним зонам і портових міст заклю-

  чає в тому, що чільну роль у ькономіке

  тут грає ринкове регулювання, а в структурі

  власності основне місце займуть совмеатние перед-

  прийняття; т. а використовують іноземний капітал, ко-

  оперативні, а також підприємства, полноатью принад-

  лежать іноземним компаніям. В інших спеці-

  альних економічних зонах різні ферми собст-

  ності соеуществуют при провідній ролі дер-

  вій власності.

  Як наголошується в китайській пресі, ринкова еко-

  ний, яку планщуется сформувати на острові,

  ,

  Поскольіу острів Хайвань рЬсположен-в субтропі-

  ках, передбачається перетворити його в провідний центр Кі-

  тая з виробництва тропічних сельскоховяйственних

  культур, Для цього там створюються значні про-

  промислово потужності з переробки каучуку, пальми-

  вого волокна, кокосів, цукрової тростини і чаю.

  Передбачається також розвиток лісового госпо-

  ва, тваринництва, рибальства і вирощування раз-

  особистих мооскіх культур, Це повинно закласти ін-

  ву базу для проівводства лісоматеріалів, іродуктов

  жюотного проісхожденія.і дарів моря.

  Крім того, на. острові планується всемернае раз-

  вітіе угальной і совданіе нафтохімічній промисло-

  лінощів. У Чанпо з 1984 р. ведуться роботи по сраданію

  кар'єра площею, майже 60 км 'для видобутку вугілля буроге

  відкритим апособом. Полягають контракти з закордон-

  нимі компаніями на розробку іеточннков нафти і

  гааа.ка ~ ва суші, так і на морському шельфі.

  .-Совмесзние підприємства і предпріятін, повністю

  що належать іноземному капіталу, є ос-

  новних в спеціальних зкономінескіх звнах і у від-

  критих партах Китаю. Хоча вони співіснують з дер-

  дарчими предпрівтіямі, з підприємствами, перебуваючи-

  дящіміся в колективному і приватному володінні, на їх

  частку пріхадітся ббльшая частина валового національно-

  го продукту, виробленого в економічних зонах, а

  також і основна частина вартості експорту.

  Обладнання, сировина та матеріали для виробництв-

  ва, як правило, купуються за кордоном. Вся про-

  дукції спеціальних економічних зон і прибережних

  районів Китаю призначена в основному для експорту.

  Виживання підприємств, створених за участю іно-

  дивного капіталу в таких зонах, завусіт від того, на-

  скільки вони успішно конкурують на світовому ринку.

  На внутрішній ринок країни ці підприємства виходять

  в дуже рідких випадках за спеціальним дозволом

  уряду.

  В економіці китайських спеціальних зон головну

  роль грає не планову, а ринковий механізм. Їх хо-

  зяйственная діяльність регулюється ринковими сі-

  лами в рамках загального державного макропланіро-

  вання, приводячи в дію такі економічні. факто-

  ри, як ціни, заробітна плата, витрати виробництв-

  ва, прибутки, податки, валютні курси та процентні

  зграйки. Ринечний механізм - основна відмітна

  властивість економіки спеціальних зон від економіки

  решти частини країни.

  Слід зазначити, що в Китаї серед численний-

  них вопресов, связаннмх зі створенням спеціальних еко-

  номічного Еон, особливе місце займають проблеми орга-

  нізація і управління.

  У КНР особливий зовнішньоекономічний режим вводить-

  ся або в існуючих адміністративно-тсрріторі-

  альних одиницях різного рівня (містах та міських

  районах, повітах, провінціях), або такі одиниці ство-

  даються спеціал'но. Вони управляються місцевими орга-

  нами влади, які мають для цього відповідні пів-

  номочія.

  У країні. одночасно функціонують,,,, в провінції Хайнань. Вони

  розрізняються між собою за ступенем відкритості для

  взаємодії із закордоном, але одночасно мають

  великі повноваження з ведення зовнішньоекономічної

  діяльності, ніж остал'ние райони країни.

  Характерна особливість практики Китаю - осущ-

  організованого широкого кола зкономических і організаці-

  Онно-правових заходів для створення сприятливого інве-

  стіціонного клімату не тільки в спеціальних економі-

  чеських зонах, але й по всій країні. До початку 90-х років

  в КНР утверж4ено в цілому близько 15 тис.

  угод про створення об'єктів за участю іноземних-

  них партнерів на суму понад 25 млрд. дол

  В результаті до теперішнього часу Китай увійшов до

  число провідних одержувачів приватних іноземних інве-

  стіцій у світі.

  Іноземним інвесторам разрещено як у слеціаль-

  них зонах, так і на всій території Китаю створювати

  СОРМ ~ стние підприємства терміном зазвичай до 50 років. При

  цьому вони забезпечують не менше 25 ~ Д акціонерного ка-

  питала, вкладають средствд шляхом надання чи-

  ценз, ноу-хау та інших видів нетрадиційних техно-

  логій і навіть засновують компанії, де іноземцям

  належить весь капітал підприємства.

  З середини 80-х років Китай легаліаовал створення

  підприємств, що цілком належать іноземному

  капіталу, які раніше могли діяти тільки в

  слеціальних економічних зонах,

  Податкове регулювання передбачає ряд пільг,

  вілючай повне або часткове звільнення зональних

  предпріяті6 Від прибуткового податку протягом перших

  трьох - п'яти років Діяльності, а також різні подат-

  говие знижки.

  У спеціальних економічних зонах здійснюється

  мінімальне оподаткування, заохочувальні кредити-

  вання, гарантоване, у тому числі й за пільговим та-

  рифу, забезпечення енергією, сировиною, матеріалами, ква-

  ліфікованих робочою силою.

  Практика використання в КНР іноземного капі-

  тала підтверджує ряд ознак його реальної стиму-

  лірующей ролі. Найбільш явно вона проявляється у тих

  галузях китайської економіки і в тих районах країни,

  де в найбільшій мірі сконцентровані такі об'єк-

  екти співпраці.

  Наприклад, іроізводітельность праці на цих об'єктах-

  тах у спеціальній економічній зоні Шеньчжень в

  6,5 рази вище середніх локазателей державної про-

  промислово Китаю. Ефективність капіталовкладень

  вище щонайменше вдвічі.

  Саме на зональних підприємствах найбільш актив-

  але освоюється випуск конкурентослособной на світовому

  ринку продукції прогресивних галузей промисловості

  ності.

  Концепція спеціальних ~ кономіческіх зон в КНР

  постійно переглядається і модернізується. Так, в

  80-і роки в країні було лрінято більше 100 норматив-

  них актів з регулювання іноземного підприємцями-

  мательства. Проте комплексна система регулюються-

  вання іноземного капіталу, за оцінкою китайських

  спвціалістов, ще далека від завершення.

  Досвід показує, що створення інвестиційного клі-

  мата є не одиничною акцією, а складний і тривалий

  тільних процесом, що вимагає періодичного повер-

  та до вже, здавалося б, вирішених питань, їх пере-

  огляду з урахуванням накопиченого досвіду і що змінилися

  обставин.

  ПРОЕКТИ СТВОРЕННЯ ВІЛЬНИХ

  економічних зон в польшк

  Організація вільних економічних Зої в Поль-

  ше почалася ще в середині 30-х років, коли в Гдань-

  ському морському порту вперше була создана'беспошлін-

  ва зона. Однак через три роки в результаті чрезви-

  чайних політичних та економічних умов в країні

  проект їх розвитку була ліквідована. І тільки в на-

  варте час ця проблема стала знову актуальною в

  зв'язку з проведенням многмбещающіх економічних

  Реформ в країні.

  З 1 январл 1989 р. в Пальже встуніл чинності еакон

  , який в значнтельной ступеня спростив

  првцедуру цзаимооуношеній з ииостраінимн партнера-

  ми, в тому числі і у створенні. змішаних аредпрня1йй.

  Причому право формнровать акциоіернив громади с.

  участю закордонних інвестоуав була поширена

  і на приватний сектор.

  Законом було скасовано положення, в.о. якому

  лольскій лартнер обов'язково повинен мати осров-

  вим Лакет акцнй. В даний час встановлено

  лише нижній нредел (близько 207о) вкладу статутного

  фонду капіталу, який повинен внести іноземний

  партнер. Керувати предлріятіем може як польська,

  так і іноземний гражданнн.

  Розробка та прийняття цього закону в значіт6ль-

  ною мірою сті ~ уліровалі створення на території

  Польщі вільних економнческіх зон. У країні був

  опубліковано ряд проектів, в яких обгрунтовувалася

  необхідність цих заходів для польської економіки.

  Питання було розглянуто в іравітельстве, великий

  інтерес до проблеми створення вільних економічних

  зон проявила громадськість. Як точки отсче-

  та був прийнятий досвід Китаю.

  Ідея економічних зон в 'Польщі появнлась преж-

  де все в результаті місцевої іннціатіви, а не як це-

  ленаправленная стратегія з боку центральних ор-

  ганів влади. Це позво?? яет зробити висновок, що ство-

  ваемие зони розглядаються польським урядом

  в основному як засіб вирішення певних завдань

  місцевого та регіонального характеру.

  Така точка зору чітко відображена в офіційних

  документах, в яких, зокрема, говориться, що спе-

  соціальне економічні зони створюються з метою при-

  потягу уваги іностранмих інвесторів до окремих на

  вим районам країни для стімулнрованія там економі-

  чеський діяльності.

  Всі пільги і переваги, а також прибув ~ по-

  лучанин країною-партнером, згідно з польської концеп-

  ції економічних зон, будуть визначатися економіч-

  ським прогресом у даному регіоні.

  Підприємства, розташовані у свободі економі-

  чеських зонах в Польщі, функціонують на основі само -

  фінайсірованія, на них не распространяетсй дію

  ного механізму управління. Всі вони будуть

  ор нтіровани на експорт не тільки послуг, але й про-

  бо Він вивів там товарів.

  Основна увага приділяється організації послуг в

  мещдународном торговому секторі і особливо траязіт-

  вим 1орговим потоків, пакетіровайію і распоковке

  гру'ов, зберігання, ідентифіковані і т. д., а також

  мейіцінскому, дантістскому і туристичного ебслужі-

  ванію. У більшості іроектоь створення економічних

  зон передбачається починати з надання сервісу-

  них послуг, оскільки в цьому випадку потрібні невеликі-

  рілі капіталовкладення. У подальшому планується

  створити там підприємства різних галузей промисло-

  лінощів.

  Майже всі проекти формування вільних еконо-

  вів економічні зон передбачають, що експорт продукції

  тут здійснюється незалежно від митної систе-

  ми, дейстзующей в країні. Мита бу-

  дут застосовуватися тільки тоді, коли продукція з еко-

  номічного зони направляється на польський ринок.

  Для іноземних вкладників капіталу Важливий-

  ве значення має географічне розташування Поль-

  ши в цілому і окремих її регіонів. Зокрема, Поль-

  ша може служітр сполучною ланкою між Рада-

  ським Союз.ом і країнами ЄЕС, між Скандинавськими

  державами та країнами Півдня Європи з подальшим

  виходом на держави Азії. З цієї точки зору най-

  більш перспективними є зони, які створюються на

  узбережжі Балтійського моря, тобто морські порти і

  трансл'ортние канали на річках Одеру і Віслою.

  Першим проектом, оголошеним до реалізації в стра-

  не, був проект створення безмитної зони в Шеціне -

  Свінувіиче. Територія зони перевищує 60 га і пре-

  дусматріваат створення відповідної інфраструктурою-

  ри. Управління цією зоною буде здійснюватися адміні-

  ністраціей порту.

  З часом планується розширення масштабів

  діяльності зони: там буде здійснюватися іромиш-

  ленне виробництво, а розміри території збільшаться

  до нескол'кіх сотень гектар.

  Обгрунтовуючи проект, фахівці виходили з того,

  що Шецін - Свінувішче має стратегічно важливе

  -поюженіе - поруч зі скандинавськими портами і не-

  далеко від маршр ~ ів Серерногв моря, а також інших

  важливих морекіх шляхів., Кроіе тог ~ на річці Одері рас-

  положення необхрдімие ногрузочно-раег.рузочние еоору-

  вання, оріентіфованние иа обслужіеаніе південних ре-

  Алея країни, та іхлавний промисловий район Поль-

  ши - Сілезія. '_ _

  Крім цих омвідних переваг, економічна

  зона в Шецін - Свінувішче має досить розвинену

  інфраструктуру для портових споруд і порівняй-

  тельіо кваліфіковані кадри.

  Мета створення цієї зони - перш зсего роз-

  буття торгово-промишденних, транспортних операцій в

  Шеціне та його передмістях, а також підвищення якості

  портових послуг та розширення зовнішньоторговельних зв'язків.

  країни. Тут будуть еконцентріровани вантажно-раз-

  грузочние операції, временнм зберігання вантажів, сорти-

  повань, очищення, установка, крож того, обробка, збір-

  . ка та розбирання що надходить в порт іродукціі.

  У цій зон ~ плініруется надавати додаткові

  послуги, пов'язані з, зустріччю і відправленням кораблів, про-

  служіваніем плавскладу іноземних суден.

  Фінансово-зконрмцческій режим 'зони в Шецін -

  Свінувішче бу'дет включати всі основні елементи, ха-

  рактерние для безмитних зон. Інвестори, вклавши-

  рілі свої капітали, протягом п'яти років будуть звільняються-

  датися від налбгообложенія на доходи, а процентний

  налюг на 'них у подальшому не повинен перевищувати

  30%. Їм буде разрешен'неогранйченний переклад дохо-

  дів за кордон.

  Всі операції в межах економічної зони і з зовн-

  ним світом, а також винагороду персоналу передбачається-

  огляді виплачувати у конвертованій валвте.

  Керувати економічною зоною буде спеціально ор-

  ганізованная акціанерная компанія, яка також мо-

  ~ кет здійснювати незалежні економічні операції.

  В даний час ця компанія має 70 польських і

  близько 30 зарубіжних акціонерів.

  Другий проект передбачає створення безмитно-

  ної зони в невеликому польському порту УТСК. Основна

  мета формування цієї зони - створення сприятливих

  них умов для економічного розвитку регіону, в ча-

  місцевість для експорту сільськогосподарської продукції

  ва сусідні ринки. Як вважають польські фахівці,

  зта зона також повинна. внееті свій внесок у-розширити-

  ня послуг, що надаються туристам.

  Прибережна територія буде ісіользоваіа 'для

  будівництва великих плавучих госгініц вищої кате-

  горіі обслуговування з ресторанами, барами, конферені-

  залами та іншими необхідними приміщеннями. Ці з-

  спорудження будуть знаходитись у володінні шведської ком-

  нії, у якої є 'соответствуюшій досвід будівельник-

  ства та управління міжнародними туріетіческімі

  комплексами.

  Частина економічної зони булет використана лля

  будівництва комерційного центру, состояшего нз Ь

  взаємопов'язаних еданій загальною площею 15 тис. м ".

  Там же будуть створені-складські приміщення для вре-

  менного зберігання транзитних вантажів.

  Фінансування зони планується організувати по

  трьома напрямками. Технічна інфраструктура, вклю-

  чаю водо-та енергопостачання, засоби комунікацій

  фінансуються компанією з управління зоною, ком-

  мерческій центр - потенційними його користувача-

  ми, міжнародний туристичний комплекс - швед-

  скок компанією.

  Передбачається, що чистий лохол від функционир-

  вання ехономіческой зони в УТСК складе не Менес

  З млн. дол

  Варшавська безмитна зона на відміну від УПО-

  мянутих вище створюється спеціал'но для розвитку поль-

  ської електронної промисловості, а також для роз-

  ренію валютних операцій за рахунок експорту. Варшава

  вже тепер є головним промисловим і науково-

  технічним центром електроніки, який забезпечує

  понад 30 ~ про доходів усього району до національного бюд-

  жет.

  Своєрідне положення цієї еіономіческой зони

  визначається її близькістю до Варшавського межлународ-

  ному аеропорту. Передбачається, що на підприємствах

  Варшавської безмитної зони будуть зайняті майже

  4000 чоловік.

  Поряд з виробництвом і збіркою різних елек-

  нних компонентів тут будуть здійснюватися на-

  учние дослідження та розробки в електроніці, інженерні роботи,

  нірінг та підготовка кадрів. Планується організовує ~

  електронну біржу, яка буде надавати услу-

  ги всім восточіоевропейскім країнам, а також валют-

  ву біржу.

  Сб'ем необюдімих капіталовликеній оцінюється

  в 15 млн. дол Йраект буде фінансіроватьсі упрвв-

  ляющие компанівй (до 20 ~) і зарубіжними інвесторам-

  рами.

  Варшавська безмитна зона створюється перш

  за все для іноземних фірм. Польські прюдпріятія

  можуть брати участь лише в тои випадку, аслм у нік є

  іноземний інвестор.

  Ініцнатори створення цієї зони сподіваються, що деше-

  вая і кваліфіціроранная робоча сила буде одним з

  головних факторів залучення в 'Варшіву до іноземців

  го капіталу. За польськими джерелами, вартість робо-

  чий сили в електронній промисловості Нольші в 3

  рази менше, чем.на Тайвані або в Південній Кореї, при-

  блізітельно в 8 разів менше, ніж в Ірландії, і в 16

  разів менше, ніж у Швеції чи Швейцарії,

  Ще одкн стимул для іноземців - доступ на по-

  но ще незаноеванний ринок збуту електронної про-

  дукції в жкточроевропейскіх ст.ранах і на розвиваю-

  щійся бистрищй темпами польський ринок, особливо по-

  требітельсюй електрмікі.

  Основні іноземні Компан, на які справи-

  ється ставка, - це фирми Західної Європи.

  У Варшавської безмитної зоні буде встановлено

  саеціальній фінансовий і економічний режим. В

  Зокрема, тут 'здійснюватиметься безмитне

  ііпорт і експорт,. встановлена єдина валюта - дол-

  лар США. Крім того, протягом 6 років одержувані до-

  ходи будуть звільнені від оподаткування, а про-

  цеіт податків на доходи в наступні роки не буде

  перевищувати 20%.

  Передбачаються спрощені адміністративні

  процедури і необмежений переказ прибутку за гра-

  ніцу для іаостракних.інвесторов.

  Управління економічною зоною буде здійснювати-

  ся спеціально створеної акціонерною компанією, серед

  членів-ортанізаторов якої органи влади'аршав-

  ського воєводства, фонд промислової реконструкції

  Лольші та електронну концерн ЕЛПОЛ. Ця Компак

  буде виплачувати податки й оплачувати ссот ~ етствую-

  щие комунальні та інші послуги в злотих, але нред-

  прімтія, розташовані в дакной зоні, будуть виконан-

  няти всі свої зобов'язання в доларах США.

  'Вільна зона в Малашевич - Тересполі - четвер-

  тий схвалений урядом Польщі проект - не

  має виходів ні на морські, ні. на річкові маршрути.

  Вона розташована на сході країни, недалеко від ГРЗ-

  Піц з СРСР. Багато в чому формування цієї зони визна-

  виділяється географічним полажеііем на головному траі-

  спортних шляху Схід - Захід - Схід.

  Наявна тут технічна інфраструктура круп-

  ковитого в Польщі залізничного вузла, достатня

  територія, вільна робоча сила, близькість до сові ~ -

  ському ринку є досить привабливими факто-

  рами для іноземного капіталу.

  Основні цілі, які буде вирішувати ця беспош-

  лінная зона, - обслуговування комерційного транзітл

  західного напрямку, а також надання послуг

  зі складування та обробці товарів перевозяться з

  Європи на Далекий Схід.

  Ще одна спеціальна економічна зона в Шкіра-

  лине, що займає територію однойменного воеводст-

  ва на узбережжі Балтійського моря, буде формую-

  тися для розвитку туризму, індустрії відпочинку, а 'так-

  ж надання послуг з обробки та продажу това-

  рів. Тут буде введено спеціальний фінансовий ре-

  жим, що забезпечує пільгове кредитування і нізкос

  оподаткування доходів, б-літній освабожденіе от на-

  логів для спільних припускає ~ іятій, безмитне їм-

  порт капіталів та ін Основна мета створення еконо-

  мічного зони в Кожаліне - прискорений розвиток це-

  го великого неіндустріальний району.

  І нарешті, остання з схвалених урядом

  Польщі спеціальних економічних зон буде займати

  адміністративний район Краківського воєводства. З-

  ставний її частиною з'явиться Краківська безмитна зо-

  на, розташована в районі сусіднього з нею аеропорту

  Баличі.

  Краківська спеціальна економічеекая зона перед-

  призначена для вирішення комплексу проблем: боротьба з

  забрудненням навколишнього середовища, організація рестав-

  раціонних робіт і відновлення старого міста і

  інших історичних місць в Кракові.

  Надалі передбачається створити тут ви-

  сокотехнолагічние відпрацьовано ~ і промисловості, р приватно-

  сті мікроелектроніку, біотехнології та ін

  Для досягнення поставлених цілей у згаданих

  вище економіческрх зонах буде рсуществлен, пощім.о

  наведених, і ряд інших заходів. Серед них - розширенням-

  ня адміністратівіой і економічної влади местнцх

  органів управління, скасування державної монопо-

  ща на засоби телекомунікацій, продаж державного-

  ських підприємств у приватні руки і юрідічаскім ли-

  ЦАМ.

  Якщо всі контингенти фінансово-кредітногр, еконо-

  мічного та адміністративного режиму в економіч-

  ських зонах будуть функціонувати успішно, 'то вони по-

  служать моделлю і для інших регіонів країни.

  Як випливає з вищевикладеного, вільні еконо-

  вів економічні зони в Польщі ім'еют ряд характерних рис.

  Основна з них та, що з самого початку централь-

  ные органи влади не залучені до процесу їх органи-

  зації, до мінімуму зведені бюджетні програми ~ і

  бюрократичне втручання.

  Тим еталі менш місцеві влади регіонів, де ство-

  ются економічні зони, литаются довести необ-

  ність надання їм всіляких привілеїв,

  тоді як, центр, прагне їх максимально обмежити.

  У наст?? ящее аремя все вкономіческіе зони в Польщі,

  і діючі і проектуються, розглядаються як

  беспошдрннце "навіть еслц насправді деякі з

  нйх отримали статус спецральних економічних зон.

  ЗОНА СВОБОДНОІ ТОРГІВЛІ

  НА ОСТРОВІ Пінанг

  Созданна'я в Малайзії корпорація з розвитку

  острова Пінанг (один і в штатів країни) почала в 70-х

  роках реалізацію концепції формування зони сво-

  бодні торгівлі, яка на той час вже була по-

  площа в практику в ряді держав. Слід отме-

  тіть, що наявний олит був використаний корпора-

  єю з небаченим раніше розмахом і чіткістю.

  Зона вільної торгівлі Баян-Лепас, розташована

  на острові Пінанг, в даний час обганяє, а в

  деяких випадках вже переганяє американську - цей визнаний найбільший ми-

  ровой центр полупроводййк'овой та електронної промисло-

  лінощів.

  Рдціональное розташування на острові всіх необ-

  дімих як для виробництва, так і для нормальної

  життя компонентів - результат ретельного і дально-

  видного розрахунку. Із самого початку фермірованія тут

  зони своббдной торгівлі стали закладатися основи

  інфраструктури - водопостачання, дороги, строітрль-

  ство Пінангского мосту.

  Все це дозволило прискорити розвиток традиційних

  галузей економіки (обробка дерева тика, пер-

  первинних лереработка каучуку і т. д.). Стимулювався

  і розвиток нромишленйості, перш за все текстильної.

  Починаючи з середини 70-х років в зоні Баян-Лепас був

  обраний найбільш відповідний для умов острова тип

  виробництва - чіпи, життєво важливий елемент лю-

  бого вироби електронної промисловості.

  Нагадаємо, що зона вільної торгівлі Баян-Лепас,

  точніше її перша фаза, почала діяти в 1970 р. і

  дала тоді роботу ... 60 лінангцам, В даний час

  370 компаній цієї зони забезпечують. робочими місця-

  ми близько 40 тис. чоловік (все населення штату склад-

  ляєт трохи більше 1 млн.). Всього ж в премишлен-

  ності, яка виробляє більше половини валового на-

  нальні продукту штату Пінанг, трудиться в настою-

  гцее час 84 тис. чоловік.

  До кінця 80-х років південний схід острова Пінанг пре-

  врата в унікальний комплекс, що погоджує Воєдила-

  але характерні риси зони вільної торгойлі, зони

  експортного виробництва, технополісу, а також науково-

  технічного парку на базі Університету природних

  на

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !