ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Діалектика урбанізації та міграції в Росії
       

   

  Географія

  Діалектика урбанізації та міграції в Росії

  Зв'язок урбанізації та міграції в Росії складна і неоднозначна. Ці два процеси можуть збігатися за своєю спрямованістю, але можуть і протистояти один одному. Стійка масова міграція являє собою змінюється по своїй важливості елемент способу життя, форму діяльності, що реалізує цінності частини населення, його груп, пов'язаних з тимчасовою або постійною зміною місць проживання та праці. Міграцією може бути також названо насильницьке переселення людей (наприклад, за кріпосного права поміщики мали право продавати селян без землі "на вивіз", а й роки радянської влади насильно переселяли цілі народи).

  Міграція може бути велика, аж до того, що саме суспільство може виявитися результатом міграції, результатом переселення цілих народів. Різні періоди людської історії характеризуються істотними відмінностями в масштабах, зміст, спрямованість міграції, її роллю і місцем у відтворювальному процесі. Формування міст призвело до появи міграції, яка визначається урбанізацією, що склалися типами поселень, територіально закріпленими соціокультур-ними відмінностями у суспільстві, значущими для способу життя, для відтворення життя людей. Урбанізація-фактор подальшої міграції, результат певного освоєння території, перетворення її на привабливу рису нового способу життя, нових форм праці.

  Колонізація як міграція

  Історичний процес "розповзання" Росії на навколишні території йшов як стихійний процес її колонізації населенням. Але колонізація здійснювалася й силами держави, що захоплює нові землі. Держава йшло як за схильними до колонізаторської діяльності переселенцями, так і перед ними, потім заселяючи захоплені території, часом відтісняючи, депортуючи місцеве населення. Значення цих двох складових в історії країни мінялося і поступово роль держави у розширенні території Росії зростала. Колись масове стихійне переселення вдихнуло життя в імперську політику держави. На нових територіях ця політика відрізнялася подвійністю, розколоти, що проявлялося, зокрема, в подвійності, суперечливості, розколотості міграційної політики. Влада то підтримувала міграцію на нові землі, то їй перешкоджала, часто дивилася крізь пальці на серйозні порушення власних заборон на переселення.

  Масштаби територій, що охоплені російської міграцією, такі великі, що це, без сумніву, грало і грає винятково важливу роль у формуванні суспільства таким, яким ми його бачимо сьогодні. Воно складалося як бродячі на безмежних просторах, як результат спроби людей жити якщо не в процесі постійного переміщення (і одночасно жорсткого, хоча і не завжди ефективного прагнення держави підпорядкувати цей процес зовнішній силі начальства), то майже завжди прагнучи до такого переміщення. Для історії Росії характерні масове, що йде від народного грунту, розширення освоюваної території, масова колонізація у всіх напрямках, де цього не було достатньо потужних природних і суспільних перешкод.

  Населення Московської держави склалося в результаті занепаду Київської Русі, що викликало пересування від середнього Дніпра на південний захід і північний схід, тобто від центру Київської Русі до її околиць. У період свого максимального розширення країна майже в 50 разів перевищувала існували колись власні мінімальні розміри. Процес колонізації по суті своїй був одночасно міграцією - колонізацією-міграцією. Її парадокс в Сибіру полягав у тому, що вона протікала майже в пустелі, в дикій суворій країні. З кінця XVI століття за століття з невеликим територія Сибіру, приєднана до Росії, в 11 разів перевищила Європу. Це була головним чином неродючий земля з рідкісними і малолюдними селищами. Вона втілювала і закріплювала притаманне що склалася культурі прагнення до природи на шкоду прагнення жити в державі, у великих спільнотах, служила закріпленню цінностей дого-сударственних структур. Це був фактор, котрий сприяє збереженню пасивного ставлення людей до традиційних відносин, що протистоїть розвитку здатності підпорядковувати дані відносини кінцевого ефекту, підпорядковувати структуру функцій. А це життєво важливо для формування нових більш складних рішень і інтенсивних форм праці.

  Як відомо, ще на рубежі XIX і XX століть аж до Першої світової війни обмеженість землі, придатної для землеробства, служила чинником міграції селянства до Сибіру. Проте не слід забувати, що про цю обмеженість можна говорити лише з певними застереженнями, оскільки вона випливала з архаїчної форми землеробства. У той період у переселенні брали участь не найбідніші і малоземельні селяни, що змушує думати про появу в цьому процесі зачатків форми міграції, націленої на якісні зрушення в способі життя, в праці. Хоча дана тенденція не отримала свого розвитку.

  Фахівці вказують на кілька причин колонізації-міграції. Одна з них полягала в тому, що вся територія, яка становить історичне ядро Російського держави, "була мало родючої" [I]. Це стимулювало міграцію двох типів. По-перше, підсічна система землеробства (яку лише умовно можна назвати "системою землеробства") вимагала майже щорічної зміни ділянок оброблюваної землі, тобто постійного переміщення. Це призводило до "бродячесті" (вислів В. Ключевського), до періодичного прагненню залишати обжитий місце. Історично склався спосіб життя, пов'язаний з особливою формою хліборобства, носив «рухливий, непосидючий, кочовий характер ... Землеробство носило "переносний" характер »[2, с. 309, 310]. По-друге, на певному етапі міграцію стимулювало потужний тиск аграрного перенаселення. Якщо в 1860-х роках на ревізьку душу припадало 4,8 десятини, то в 1880 році наділ зменшився до 3,5 десятин, а в 1900 році - до 2,6 десятин [З]. Це означало, що прагнення до розширення сфери проживання могло досягати значних масштабів.

  В цілому, однак, міграційні процеси проходили в умовах низької щільності населення. У період раннього середньовіччя щільність населення Росії була приблизно в 3-6 разів менше, ніж на Заході. У XVI столітті Європейська Росія в 10 раз поступалася за даним показником Німеччині і в 20 разів - Франції [4]. Думаю, це пояснюється не тільки менш сприятливими умовами землеробства в нашій країні, але і прагненням відповідати на всі проблеми екстенсивними рішеннями.

  Потужним фактором переселення було прагнення людини піти від влади, від держави, втілити ідеал волі, переселитися на далекі "вільні землі ", де почнеться досконала нова ідеальна життя, уявлення про яку культивувалися в народних утопіях. Прагнення втілити ці ідеали часом брали форму масової втечі. Саме це ставлення до влади на певних етапах історії, можливо, варто розглядати як головний фактор колонізації.

  До даної проблеми виявляли гострий інтерес мислителі і письменники Росії. Так, Н, Бердяєв писав: "Неосяжні простору, які з усіх боків оточують і тіснять російської людини, - не зовнішній, матеріальний, а внутрішній, духовний чинник його життя. Ці неосяжні російські простору знаходяться і всередині російської душі і мають над нею величезну владу ... Величезність російських просторів не сприяла виробленню в російській людині самодисципліни і самодіяльності - він розпливався у просторі "[5, с. 63, 64]. Тим самим підкреслювалося вплив гігантської колонізації-міграції на ментальність, на що формуються стереотипи культури.

  На невдоволення владою люди відповідали не прагненням її змінити, удосконалити, взяти на себе відповідальність за неї, але масовим переміщенням як способом збереження, активізації додержавні, архаїчних цінностей у всіх сферах людської діяльності. Прагнення піти зі, здавалося б, обжитих земель закріплювало уявлення про можливості мати будинок скрізь, про землю як безмежному ресурсі, як їх безмежному вмістилище. У результаті виробничі рішення грунтувалися на залученні до екстенсивний оборот все більшої маси представляються безмежно рясним ресурсів. Локальне їх виснаження компенсувалося переміщенням "рідкого елемента російської історії" (вираз С. Соловйова) в просторі не тільки в масштабі Землі, але і всього Всесвіту. (Тут можна бачити важливий стимул філософії "російського космізму".)

  Це було як результатом архаїчних форм відтворення, так і передумовою їх збереження. Л. Мілов пише про що існувала в сільському господарстві Європейської Росії "архаїки, яка існувала почасти і в XIX столітті" [6, с. 27]. Більш того, Росія виступає як "архаїчний соціум", в якому "був збережений і архаїчний захисний механізм общинного землекористування" [6, с. 571]. В. Булдаков говорить про архаїчному масовому поведінці вже у XX столітті. На початку століття, на його думку, стався не прорив в майбутнє, а навпаки, архаїзація всієї суспільної структури, прокинулися справжні племінні інстинкти, фактично суспільство прийшло до сакралізації самих архаїчних форм людського єства. У результаті перемогла "соціальна архаїка "[7], що як і раніше була елементом повсякденності.

  Механізм консервації архаїки в Росії можна зрозуміти, лише з огляду на, що безмежні можливості для колонізації-міграції відкрило масове розселення в формі нечисленних поселень, рідко перевищують два-три двори і знаходяться один від одного на значній відстані. Культурні наслідки такого типу розселення визначалися тим, що не створювалися умови для вдосконалення форм спілкування, для культивування цього процесу як специфічної цінності [2, с. 314]. Така соціокультурна особливість способу життя не створювала сприятливих можливостей для формування нових, більш досконалих, більш ефективних типів організації всіх форм діяльності, цінностей, що ставлять її ефективність вище цінності збереження історично сформованих зв'язків. Це перешкоджало подолання панування обмежених екстенсивних форм відтворення, ускладнювало поширення конструктивних інновацій, використання досвіду інших країн і народів.

  Міграція як форма відтворення екстенсивних форм праці, прийняття рішень призвела до того, що можна назвати безпідставність цілей міграції, тобто до слабкої орієнтації людей на пошук через міграцію міцного, стійкого на багато років місця проживання та місця роботи, на створення стійкої родини, свого будинку, на прагнення до стійкого діалогу зі своїм оточенням. Мабуть, певну роль тут відіграли часті пожежі: російські поселення аж до XX століття були переважно дерев'яними. Це консервували нестабільність повсякденності, створювало об'єктивні умови для масових будівництв силами малокваліфікованої праці і в кінцевому підсумку призводило до марнотратне використання як людських, так і всіх інших ресурсів.

  Урбанізація як фактор міграції

  Міста, що виникали в давнину на Русі, представляли собою адміністративні центри, значимі для захисту території. Проте превалювання адміністративно-військових факторів робило розвиток цих міст одностороннім, істотно відрізняє їх від міст Заходу. Це навіть дозволило деяким фахівцям заперечувати правомірність використання в російських умовах поняття "урбанізація". В усякому разі безпосередньо міста в той період не були центрами тяжіння для істотних міграційних потоків, якими, наприклад, могли б бути міста - центри торгівлі і виробництва, поширюють вплив на значні території.

  Долі цих міст виявили важливу специфіку розвитку російського суспільства. У своїй основі вони стали провідниками державної політики. Урбанізація трималася на ресурсах, накопичених державою, а не на масової активності людей, схильних до підприємництва, до розвитку своєї життєвого середовища, поселень, міст. Це також істотно відрізняло російські міста від європейських.

  Держава, формуючи систему поселень у відповідності з власними потребами та інтересами, одночасно стимулювало міграцію людей, необхідних для здійснення задуманого. "Служилі люди і духовенство, поселені та Сибіру, на перших порах цілком знаходилися на утриманні держави, отримуючи грошове і хлібне жалування. Пізніше вони звичайно одержували землі і повинні були самі виробляти хліб. Але це було можливо далеко не скрізь і то лише після підкорення інородців і міцного твердження російського панування в Сибіру. Скарбниці внаслідок цього доводилося мати в Сибіру великі запаси хліба для роздачі служилим людям і духовенству. Підвозити хліб з Європейської Росії було важко навіть у Західний Сибір, а тим більше в Східну. Тому слідом за слуЖивими людьми, а іноді навіть одночасно з ними в Сибір висилали селян-хліборобів. Ці селяни отримували ділянки землі, які обробляли на свою користь, а у вигляді головної казенної повинності обробляли десятину орної землі, з якою урожай йшов у государеві житниці служилим людям і духовенству ... Селяни відправляли в Сибір так само, як служилі люди, або по приладу, або за указом "[8. С. 457).

  кріпосницьке держава вирішувала свої проблеми, маніпулюючи кріпаками. Згадаймо гоголівського Чичикова, який представлявся як "херсонський поміщик "і бажав придбати селян без землі" на вивіз ". Інакше кажучи, насильницьке переселення підневільних людей було не чимось незвичайним, а визнаним елементом міграції. Це кидає світло на подальші російські урбанізацію та міграцію. Існувало яскраво виражене прагнення формувати їх для реалізації державної політики. Звідси - державний примус як чинник такої політики, закріпачення.

  У радянський період ця тенденція набула безліч різних форм. Міграція як і раніше, значною "мірою існувала як примусова. Створювалася величезна система ГУЛАГу, де концентрувалася значуща частина суспільства, одночасно гинуть і "працювала" в несприятливих для праці і життя районах, виконуючи роботу, що не вимагає кваліфікації. Тим самим не стільки створювалися матеріальні цінності, скільки знищувалися люди. (Впрочем. згодом були організовані так звані шарашки, де робилися спроби використовувати висококваліфіковану працю. Але це вже можна розглядати як крок самозаперечення радянської системи.) Найважливішою формою примусової міграції стали депортації цілих народів. Не можна також не відзначити, що величезні маси людей переміщалися як окупаційних військ та адміністрацій на захоплені території.

  Разом з тим існувала і друга сторона розвитку міст і міграції в Росії. Які б не були безпосередні чинники їх розвитку, російські міста поступово ставали привабливою силою для зростаючої маси людей. перш за все для мільйонів реальних і потенційних жертв колективізації.

  Урбанізація перетворилася у відносно комфортний фактор міграції: місця праці, нових його форм, можливостей інтенсифікації праці. Це породило ілюзії про нову роль робітників як класі - носії прогресивної форми праці і соціальної творчості. Міграція продовжувала нести в собі в тій чи іншій формі здібності людей з реалізації планів, потреб, їх прагнення до пошуків більш комфортного життя і т.д.

  При дослідженні процесів міграції простежувалися напрямки, що свідчать про відносну незалежність міграційних потоків від державних прагнень. Наприклад, Л. Іофа писав про що існували кілька століть міграційних потоках на південь і на захід, які свідчили про те, що влада ніколи не могла повністю придушити неконтрольовані процеси [9]. У ще більшій мірі це стосувалося еміграції. На схилі радянської влади держава все більше втрачало можливість перешкоджати еміграції з країни.

  Яскраво виражений двоїстий характер міграції висловлювався в тому, що її потоки різко відрізнялися за своїми мотивами. Одні, що визначаються і Стимульовані державою, прямували головним чином на північ і схід, тоді як інші, спрямовані на пошуки умов більш комфортного життя, йшли на південь і захід. У цьому розкол був зародок краху всієї державної політики урбанізації та міграції.

  Картина сильно ускладнювалася взаємопроникненням протилежних статьЮсов цих процесів. Наприклад, держава намагалася спрямовувати потоки мігрантів у своїх інтересах для реалізації амбітних, часто утопічних планів, спираючись на прагнення людей шукати більш комфортні умови в містах. Для цього воно ввело матеріальне стимулювання, наприклад у формі знаменитих "північних надбавок". Для здійснення такої програми необхідні були чималі кошти. Однак в міру ослаблення влади, вичерпання ресурсів, якими вона могла підтримувати свої плани, більше ставало звернень до населення, до молоді з ідеалістичними закликами, доповнює, втім, різними утилітарними обіцянками. Влада закликала відправлятися на різні будівництва, на підйом цілини, де зазвичай у важких умовах при вкрай низькій організації праці штурмом вирішувалися складні проблеми. Часто це мало руйнівні наслідки. Наприклад, хрущовський підйом цілини дав зразки масової масштабної дезорганізації. Держава при цьому спирався на безпідставність цінностей мігрантів, які вирішують свої проблеми на основі екстенсивного, на обмежене прагнення освоювати і впорядковувати спою територію. Це можна розглядати як певний прояв культури, не розірвати повністю з цінностями кочового способу життя, зі слабким прагненням до розвитку упорядкованої повсякденності. Внутрішня роздвоєність урбанізації та міграції породжувала загальну нестійкість суспільства, неминучість небезпечних катастрофічних змін, виникнення різних сполучень елементів цієї роздвоєності.

  Криза зв'язку урбанізації та міграції

  Можливості держави контролювати хід розвитку міст, напрямок міграції завжди були обмежені його власними ресурсами, можливостями адміністративного примусу. Можливості того й іншого всупереч масовим ілюзій не були безмежні. Відбувалися кількісні та якісні зміни, катастрофічні зрушення, росла внутрішня суперечливість всього суспільства. Мінялося співвідношення між ресурсами, які могло мобілізовувати держава для реалізації своїх цілей, з одного боку, і спонтанними масовими процесами, зокрема масовим прагненням реалізувати потреби в особистих чи групових планах, - з іншого. Причому здатності держави впливати на масові процеси, реагувати на несприятливі процеси, в Зокрема на зростаючі перешкоди колонізації-міграції, слабшали.

  Специфіка міграції, що вийшла з колонізації-міграції, історично полягала в переважанні відцентрових процесів над доцентровими. На наших очах відбувся, однак, поворот до переваги доцентровою міграції. Це свідчило про розрив з традицією, що складається на Протягом всієї історії Росії. "З другої половини 70-х років напрямок міграції змінилося на прямо протилежне - у Центральну Росію і на схід країни з південних республік і районів ". Міграційна" експансія російських змінилася їх рееміграції у свою республіку ". Це витіснення росіян було "буквально громом серед ясного неба" [10]. У той же час такий розрив з традицією мав глибокі історичні корені. У 1979-1988-х роках процес рееміграції російських охопив більшість республік СРСР. Потім він прийняв характер евакуації, включаючи виїзд з районів гострих етнічних конфліктів, де мова йшла вже про втечу [II].

  Спостерігається глибока якісний перелом, значення якого ще належить осмислити. Здавалося, нескінченний процес "розповзання" натрапив на деякі зовнішні перешкоди. Дійсно, мова йшла про зміну співвідношення сил. З одного боку, при видаленні від історичних центрів відбувалося ослаблення енергетичного потенціалу колонізації-міграції, загальне зменшення обсягу ресурсів, які суспільство, держава могли направити на її підтримку. З іншого боку, зростання самосвідомості народів, етносів призводив до посилення опору російської колонізації-міграції.

  Зрозуміло, що і раніше були свідчення того, що "розповзання" здобуває нездоровий характер. Воно не могло тривати безмежно. Вже поразки Росії в Кримській війні говорило про зростаючий опір геополітичних змін, що супроводжують цей процес. Одним із наслідків тієї війни став продаж Аляски в 1867 році. Причини цього кроку лежали в усвідомленні Росією нездатності освоювати віддалені гігантські території. За думку великого князя Костянтина, Аляска вимагала стількох витрат, що її не варто було захищати. Освоєння ж амурського басейну, на його думку, могло принести країні більше переваг [12].

  Радянська влада намагалася продовжити політику "розповзання" території, цілком перетворивши її в державну монополію. Вже в цьому можна угледіти симптоми занепаду, тому що це була спроба перетворити щодо мирну народну колонізацію, безпосередньо не несе в собі схильності до конфліктів з місцевими народами, у послідовну державну агресію.

  У радянський час виявилися явні ознаки історичного вичерпання тисячолітнього процесу розширення держави, який намагався поширити свій вплив за межі країни на все "соціалістичну співдружність". Початок цього процесу слід, певне, відносити до випадання Югославії І. Броза Тіто з єдиного ладу країн соціалізму. Поворотною точкою, очевидно, можна вважати невдалу спробу підпорядкувати Афганістан. Розпад СРСР, війну в Чечні, схильність східноєвропейських країн послабити зв'язки з Росією та інтенсифікувати контакти із Заходом можна розглядати як закріплення цього повороту, як симптом посилення натиску навколишнього прикордонного світу, в основному півдня, на Росію мирними засобами, зокрема спробами колонізації, наприклад китайцями на Далекому Сході. Не можна не враховувати також посилення на півдні ісламського фундаменталізму, який прийшов до влади в Ірані, існування небезпечного агресивного режиму в Іраку, сил, які підтримують ці режими в інших державах, включаючи країни СНД.

  Припинення колонізації, зміна визначального вектора міграційних процесів збіглися у часі з найважливішими глибокими якісними зрушеннями в суспільстві. Наше суспільство, як вважає А. Вишневський, пережило економічну, міську та демографічну революції. Проте ці процеси не були доведені до кінця, що приводить "суспільство в протиріччя з його вихідними, традиційними, хо-ських принципами", а це не виключає спирається на архаїку реваншу, "можливості тоталітарної диктатури" [13]. Інакше кажучи, проблема полягає в тому, що поворот міграційних потоків, кінець колонізації поза офіційних кордонів Росії можна зрозуміти як найважливіший елемент глибоких змін, невіддільних від динаміки Росії, її цівілізацірнной характеристики. Цей факт вимагає корінного ізмененія'самосознанія суспільства. Звертає на себе увагу, що на певному етапі російської історії для країни виявилися характерні гігантські, небачені у світовій практиці темпи урбанізації, "міський вибух", відповідний поворот потоків міграції, буквально хлинули в міста [14]. Серед причин, які породили цей процес, звичайно вказують на політику колективізації, які завдали жахливий удар по селі, та індустріалізації, що штовхає державу на "перекачування" людей, здатних працювати, з села в місто. Однак була ще одна причина, що виникла ще до 1917 року і що отримала з деяких пір назву "селянської революції", яке. по-моєму, не відповідає суті того, що сталося.

  Досі навіть серед істориків існує точка зору, що сільська територіальна громада почала розвалюватися після 1861 року. Цей процес дійсно мав місце, але потім змінилося наростаючим процесом відновлення громади. який лише посилився у відповідь на столипінські реформи. Селянство стало "вповзати" в громадянську війну, яка почалася як боротьба з поміщиками, але поступово переросла і війну між тими, хто захищав максимальну зрівняльність. і тими, хто відмовлявся стати на цей шлях. Поступово кількість погромів багатих селянських господарств стало вага більше перевищувати кількість погромів поміщиків. З спалених будівель в селі в 1907-1909-х роках поміщицьких садиб було 70,9%, а селянських будинків у селах - 29,1%. У 1910-1913-х роках це співвідношення змінилося на протилежне: спалених садиб було 32,5%, селянських будинків - 67,5% [151. Постійна боротьба за зрівняльність створила нестерпні умови життя в селі, підривала основи виробництва (що свідчило про дезорганізації сільського життя ще до колективізації). Поява робочих місць у містах, здавалося, відкривало можливість піти від розвивалося дискомфорту.

  Мігранти, що хлинули в міста, на перший погляд, втілювали у своєму русі політику індустріалізації держави і одночасно реалізовували свої особисті плани. Як могло здатися, зникла подвійність державно що спрямовується урбанізації та особистих планів, виникло "морально-політична єдність радянського народу ". Проте за історичними мірками це був лише мить. До міста ринула архаїчна робоча сила, десятки мільйонів некваліфікованих людей, в значній мірі прихильних тотемізму, що прагнуть віддати тягар рішень "тотему-батькові-вождю". Це означало, що потоки мігрантів змітали досягнення урбанізації минулого, які полягають у розвитку вогнищ (втім, нечисленних) урбанізованої культури. Виникла аграрізація міст [14]. Про урбанізації в цих умовах можна говорити лише з істотними застереженнями. Урбанізація, фокусом якої є формування якісно нової для суспільства урбанізованої культури, увійшла в суперечність з масовою міграцією, що ніс у міста архаїчний потоп.

  Розкол між містом (точніше-міськими функціями міст, культивуванням та реалізацією міських цінностей) і селом (точніше - функціями, що спираються на архаїчні цінності) продовжував посилюватися. Кінець непу став капітуляцією перед нездатністю вирішити завдання культурної, господарської інтеграції. міста і села, як тоді говорили, їх "змички". Це був зловісний симптом розпаду урбанізації та міграції, краху спроби інтеграції всього господарського та державного порядку, нездатності подолати розкол.

  Керівництво державою вважало, що масовий архаїчний елемент можна використовувати для формування нового суспільства, спираючись на адміністративну влада, терор, ідеологічний вплив, включення людей в ритми організації виробництва, зводиться головним чином до технології. Цей суб'єкт міг сформувати лише псевдоіндустріалізацію, її технічний аспект. Реальна індустріалізація повинна була включати реальний механізм відтворення, тобто можливість використовувати ринкову реалізацію товарів для постійного відтворення виробництва на все більш високому технічному та організаційному рівні. Насправді було створено небачене у світовій історії гігантське натуральне господарство, позбавлене механізму ефективного відтворення.

  Архаїзація послаблювала суспільство, що в кінцевому підсумку призвело до послаблення енергії міграції, до майже повсюдного зменшення припливу населення в міста, що почався ще в СРСР у міжпереписного періоду 1979-1988-х років [16, с. 7б]. З'явилася велика група республік з переважаючим відтоком міського населення. На противагу західним районам колишнього СРСР Середня Азія, Південний і Центральний Казахстан, Вірменія, Азербайджан, автономії Північного Кавказу (крім Кабардино-Балкарії) «являють собою регіон, де спостерігається застій у розвитку урбанізації. Подолати кризову ситуацію при такій її динаміці неможливо. Стагнація міст зміцнює елементи консервативності, патріархальності, національної та етнічної окремішності, "удобрюючи" тим самим грунт для національних конфліктів »[16, с. 79].

  Це говорило про появу антіурбанізаціонного імпульсу, якої в ряді найважливіших регіонів прийняла характер стагнації, архаїзації суспільства. Всі свідчило про посилення поляризації регіонів колишнього СРСР, яка сприяла його розпаду, дозволяла говорити про дезурбанізаціі, про існування і сьогодення і минулого псевдоурбанізаціі. Архаїзація добре видно при вивченні специфіки культури городянина. Результати досліджень показують, що "міське (за статистикою) російське суспільство має в значній мірі аграрний менталітет" [17]. До його ознаками можна віднести і пріоритетність продовольчого самозабезпечення, і негативне сприйняття соціальної нерівності та купівлі-продажу землі, і підозріле ставлення до іноземцям, і т.д.

  У таких процесах можна угледіти абстрактну модель колоніалізму, тобто поширення своєї діяльності на нібито порожній простір, що, однако. поступово виявляє свій внутрішній зміст і вступає в конфлікт з колоніалізмом. Сперечаються про те, чи була Росія - як дорадянський, так і радянська-колоніальною імперією, наскільки мені доводилося чути, ігнорують той факт, що в країні історично розвивалося ставлення до самої себе, до точок свого тіла як до колонії. І це - не наслідок лиходійської задуму, але результат не досяг мінімально необхідного в даній історичній ситуації рівня масової рефлексії, усвідомлення власної самоцінності.

  Будівництво міст і масова міграція в них населення були покликані забезпечити потреби індустріалізації. Але сама індустріалізація була зрозуміла як тиражування вже наявних зразків техніки і технології, багато в чому вона спиралася на покупку що впав в ціні в результаті світової кризи західного обладнання, а також на архаїчне ставлення до праці. Все це привело країну до господарської катастрофи, до технічного застою, за винятком щодо учкіх сфер виробництва, куди прямували зусилля науково-технічної еліти та відповідні ресурси. У результаті почався занепад міграції та урбанізації, країна прийшла до національної катастрофи, як у політичній сфері (розвал СРСР), так і в господарській. І сьогодні ми маємо загальне ослаблення, виснаження людського ресурсу. крах імперії, крах держави як суб'єкта насильницької урбанізації та міграції. Виявили неспроможність нашого суспільства здійснювати комфортну міграцію та урбанізацію, що мають як свої передумови і результату нарощування людського капіталу. Ми всі сьогодні стали свідками, сучасниками та учасниками якісного крутого повороту в реальній практиці освоєння простору, який руйнує вікові ритми і говорить про неефективності історично склалася міфології простору, включаючи і радянську міфологію.

  Российская державність на величезних територіях зіткнулася зі слабкістю загального культурного підстави, що могло б внутрішньо об'єднувати все розмаїття населяють країну народів, конфесій, регіонів. Це. з одного боку, загрожувало суспільству розпадом, а з іншого - стимулювало центральну владу до посилення організаційних адміністративних інтеграторів на шкоду культурним. По суті, виникнення радянської системи можна вважати спробою замість старого культурного інтегратора, що спирається на ідею єдності "православ'я, самодержавства, народності", висунути ідеологію пролетарського інтернаціоналізму з ідеєю тотожності всіх народів, етнічних груп. Однак ця ідея не відкривала шляху до формування базисного консенсусу, деякого потужного пласта гомогенності культури. який служив би досить стійким інтегратором цілого. Доказом чого була та обставина, що ця ідея мала потребу в доповненні її терором. Центральна влада, як, втім, і все суспільство, виявлялася слабкою, коли мова заходила про налагодження нормальної органічного життя в масштабі всієї території країни, зокрема про ефективне господарському освоєнні території.

  Зниження потенціалу урбанізації означало послаблення можливості відтворювати сформовану інфраструктуру. Це несло в собі серйозну загрозу суспільству, загрозу руйнування життя величезної маси людей. Інфраструктура і, отже, вся заснована на ній життя розвивалися на основі ефемерної урбанізації, не здатної інтегрувати суспільство, носили поверхневий, нестійкий характер, не виконували своєї головної соціокультурної функції, тобто формування урбанізованої культури, які націлюються особистість на інтенсифікацію своїх рішень.

  Урбанізація та міграція сьогодні

  Специфіка сучасного етапу розвитку Росіїйского суспільства не може розглядатися як перехідний до ринку, бо, як вважає Ж. Зайончковська, можливості, що з'явилися на ринку праці внаслідок переходу до ринкових відносин, мабуть, вичерпані. Сучасний етап можна охарактеризувати як зростаючу дезорганізацію суспільства, що переростає в дезорганізацію держави, у загальну депресію. Це етап активізації локалізму, який в різних формах вже неодноразово мав місце в Росії.

  Сучасний етап характеризується і прихованої дезурбанізаціей, і падінням масштабів міграції, що відбуваються внаслідок прагнення людей вижити в різко погіршенням ситуації. Можна також говорити і про ослаблення державного насилля, переміщення його центрів до приватних осіб, до груп, професійно вирішальним свої проблеми за допомогою насильства. Сучасному етапу притаманний загальне зростання дезорганізації, різні типи небезпек, а також зростання бідності.

  Найважливіша особливість сучасного періоду - зниження ролі урбанізації як процесу формування вогнищ розвитку, центрів збереження комфортності і різноманітності житла, місць прикладання праці, відпочинку. Зокрема, втрати життєвого потенціалу населення в містах в 1992 і 1994 роках вище, ніж сільського населення, особливо у чоловіків [18]. Ослаблення зв'язків між поселеннями руйнує каркас сформованих форм розселення. Послаблюються зв'язку усередині агломерацій, урбанізаційних потенціал зберігається лише в обмежених точках, перш за все у столичних п> пологах.

  Проблема полягає в тому, що слабкість урбанізації обумовила формування особливого способу життя, пов'язаного з слободізаціей країни. Слобода - у відомому сенсі "антігород". "Российская слобода збирала сили в тіні офіційного квазігорода, розширилася за рахунок річного сезоннічества на міських будівництвах "[19, с. 64]. Цікаво, що із заходом більшовизму у брежнєвські часи слобода помітно розширила свій домен." Слобідське неодмінно означало тимчасове, в будь-який момент готове до вигнання, знесення і переміщення, облаштовуються де-не-як, щоб день прожити, принципово чуже і навіть вороже всякому відтінку стабільності, на-належної, вкореняемості "[19, с. 87]. Цей світ можна розглядати як "заперечення цивілізації".

  Для слободізаціі характерні відхід від ортодоксального традиціоналізму та посилення впливу помірного і, можливо, розвинутого утилітаризму. Для нього типово усвідомлення цінностей навколишнього світу як нескінченного набору реальних і потенційних засобів. Одночасно спосіб життя, що тяжіє до утилітаризму, характеризується певним злиттям елементів міського та сільського способу життя. елементів традиціоналізму і певних аспектів лібералізму, пов'язаних з науково-технічним прогресом. Такий спосіб життя носить еклектичний, гібридний характер, включає протилежні характеристики. З одного боку, місто залишається фокусом суспільства, центром потенційного відродження, з іншого - фокусом зміцнення протистоїть урбанізації нерозчленованої-синкретичного способу життя.

  Ур

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !