ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Орієнтування на місцевості
       

   

  Географія
  ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ БЕЗ КАРТИ

  Орієнтування на місцевості - це визначення свого місця розташування щодо сторін горизонту і виділяються місцевих предметів (орієнтирів) і точне витримування зазначеного або вибраного напряму руху. У бойовій обстановці орієнтування на місцевості включає також визначення свого місця розташування щодо своїх військ і військ противника. Уміння швидко і точно орієнтуватися на місцевості сприяє успішному виконанню бойових завдань на незнайомій місцевості, в лісі і в умовах обмеженої видимості.

  Орієнтуватися на місцевості можна за допомогою топографічної карти і без неї. При орієнтуванні на місцевості без карти необхідно визначити сторони горизонту.

  Залежно від характеру місцевості, часу доби і видимості боку горизонту визначаються за компасом, за положенням Сонця, за Сонцем та годинником, за Полярної зірки, за ознаками місцевих предметів у іншими способами.

  Для визначення сторін горизонту за компасом (рис. 1), принцип

  Рис. 1. Компас Адріанова

  а - загальний вигляд; б - кришка під стійками для візування (проріз, мушка) і покажчик відліків; в - лімб, стрілка і гальмо, 1 - мушка, 2 - магнітна, стрілка, 3 - гальмо, 4 - проріз

  дії якого заснований на властивості намагніченою стрілки розташовуватися уздовж магнітного меридіана північ - південь, необхідно спочатку сумістити мушку з нульовим поділом лімба. Потім необхідно орієнтувати компас. Для цього треба встановити компас в горизонтальне положення і розгальмувати стрілку. Повертаючи компас, домогтися, щоб північний кінець магнітної стрілки виявився проти нульового розподілу лімба. В орієнтованому положенні компаса напрямок стрілки на нульове ділення лімба буде напрямом на північ. Після цього візуванням через проріз і мушку помічають місцевий предмет (орієнтир), який потім використовується для вказівки на північ. Знаючи напрям на північ, легко визначити інші сторони горизонту.

  Для визначення сторін горизонту за положенням Сонця досить знати, що в Північній півкулі воно знаходиться приблизно: в 7.00 (влітку-в 8.00) - на сході, в 13.00 (14.00)-на півдні, в 19.00 (20.00) - на заході .

  Рис. 2. Визначення сторін горизонту за Сонцем та годинником: а-до 13 годин; б - після 13 годин

  При визначенні сторін горизонту за Сонцем та годинником (рис.2) необхідно встановити годинник у горизонтальне положення, щоб годинна стрілка була направлена на Сонце. Потім, утримуючи годинники в цьому положенні, подумки розділити кут між годинною стрілкою і цифрою навпіл. Отримана пряма наближено вкаже напрямок на південь. До полудня треба ділити навпіл дугу (кут) на циферблаті, яку годинна стрілка має пройти до 13 (14) годин, а після полудня - дугу, яку вона пройшла після 13 (14) годин.

  Для визначення сторін горизонту по Полярної зірки необхідно на небосхилі знайти сузір'я Великої Ведмедиці.

  Рис. 3. Відшукання Полярної зірки

  Потім відрізок прямій між двома крайніми зірками "ковша" (а і 6) подумки продовжити в бік розширеної його частини і відкласти п'ять разів (рис. 3). Отримана точка вкаже положення Полярної зірки, яка входить до сузір'я Малої Ведмедиці і завжди знаходиться в напрямі на північ.

  Визначення сторін горизонту за ознаками місцевих предметів засноване на становищі місцевих предметів по відношенню до Сонця. Так, дерева, велике каміння і скелі з північної сторони обростають мохом, мурашники в лісі майже завжди знаходяться з південної сторони дерев, північна сторона мурашника крутіше південній;

  ягоди і фрукти раніше набувають забарвлення зрілості з південної сторони. На схилах, звернених на південь, навесні сніг тане швидше, ніж на схилах, що звернена на північ, на північних схилах ярів і глибоких лощин, навпаки, сніг тане швидше, ніж на південних.

  Вівтарі православних церков і протестантських кірх завжди звернені на схід, дзвіниці - на захід. Перекладини хрестів на куполах розташовані в напрямку північ - південь, підведений кінець перекладини хрестів має напрям на північ (рис.4).

  Рис. 4. Визначення сторін горизонту за ознаками місцевих предметів

  При доповіді про своє місцезнаходження (точки стояння) відносно місцевих предметів (орієнтирів) після визначення сторони горизонту необхідно назвати місцевий предмет, безпосередньо біля якого знаходиться доповідали, і відстані до місцевих предметів (орієнтирів), що вказують напрями сторін горизонту. Наприклад: "Перебуваю на північній околиці лісу: на північ від 600 м - заводська труба, на захід від 200 м - хутір, на південь від 300 м - річка, на схід від 500 м - дорога".

  Рух по азимуту

  Сутність руху по азимутах полягає в умінні знайти і витримати за допомогою компаса зазначений або намічене напрямок і точно вийти в призначений пункт.

  При визначенні напряму на місцевий предмет звичайно користуються магнітним азимутом.

  Їм називається горизонтальний кут, що вимірюється на предмет. Він має значення від 0 до 360 °. Для визначення магнітного азимута на місцевий предмет за допомогою компаса треба стати обличчям до цього предмета і зорієнтувати компас. Потім, утримуючи компас в орієнтованому положенні, встановити візирної пристосування так, щоб Візирна лінія проріз - мушка збіглася з напрямом на місцевий предмет. У цьому положенні відлік на лімбі проти покажчика біля мушки покаже величину магнітного (прямого) азимута (направлення) на місцевий предмет (мал. 5).

  Зворотний азимут - це напрям від місцевого предмета на точку стояння. Від прямого азимута він відрізняється на 180 °. Для його визначення потрібно до прямого азимуту додати 180 °, якщо він менше 180 °, або відняти 180 °, якщо він більше 180 °.

  Для визначення напрямку на місцевості за заданим магнітному азимуту необхідно встановити покажчик мушки на відлік, рівний значенню заданого магнітного азимута, і зорієнтувати компас. Потім, утримуючи компас в орієнтованому положенні, помітити на місцевості по візирної лінії проріз - мушка віддалений предмет (орієнтир).

  Рис. 5. Магнітні азимути: на листяне дерево - 56 °; на фабричну трубу - 137 °; на вітряк - 244 °, на ялину - 323 °

  Направлення на цей предмет (орієнтир) і буде потрібним.

  Працюючи з компасом, тримати його необхідно на 10 см нижче рівня очей в лівій руці, лікоть якої для стійкості щільно притиснути до боку.

  Для руху по азимутах необхідно знати магнітні азимути з кожного пункту на маршруті руху і відстань між пунктами руху в парах кроків (для людини середнього зросту пара кроків приймається за 1,5 м). Ці дані готує командир відділення (взводу) і оформляє у вигляді схеми маршруту руху (рис. 6) або таблиці (табл.1).

  Таблиця 1

  Ділянка маршруту

  Магнітний азимут в градусах

  Відстань у парах кроків

  1

  2

  3

  Сарай - вишка

  Вишка - курган

  Курган - окреме дерево

  80

  88

  78

  610

  580

  850

  При русі по азимутах послідовно переходять від одного пункту до іншого, витримуючи напрям на допоміжні чи проміжні орієнтири і ведучи рахунок пар кроків.

  Рис. 6. Схема маршруту руху по азимутах (п. ш. - Пара кроків)

  На вихідному і всіх наступних поворотних пунктах (у орієнтирів) по заданому азимуту за допомогою компаса знаходять напрям руху на місцевості. У цьому напрямі стосовно до конкретних умов вибирають і запам'ятовують або більш віддалений орієнтир (допоміжний), або орієнтир, розташований ближче до поворотного пункту маршруту руху (проміжний). Якщо з проміжного орієнтиру не видно поворотний пункт, то визначають наступний орієнтир.

  На відкритій місцевості, де важко знайти орієнтир, напрямок руху витримується по створу. На початкової точки за компасом визначають напрям руху на наступну точку. Рухаючись у цьому напрямку, виставляють на деякій відстані один від одного якісь знаки. Періодично озираючись на них, стежать за тим, щоб напрямок подальшого руху збігалося з прямою лінією, подумки проведеної через залишені позаду знаки (на snowy сфері це можуть бути сліди власного руху).

  Для контролю періодично перевіряють напрямок руху по зворотному азимуту і за небесним світилам, постійно порівнюють задані орієнтири до досягнутих, а за наявності карти (схеми) звіряє з нею місцевість і маршрут руху.

  У тих випадках, коли необхідно повернутися назад тим самим шляхом, користуються колишньою схемою маршруту, але попередньо переводять прямі азимути у зворотні.

  Вночі як проміжні (допоміжних) орієнтирів використовуються силуети місцевих предметів, що світяться далеко точки і яскраві зірки. Якщо такої можливості немає, то напрям витримується за компасом, то є компас з вільно опущеною стрілкою весь час тримають перед собою в орієнтованому положенні, а за напрям руху приймають пряму, що проходить через проріз і мушку.

  Щоб подолати перешкоди (при наявності видимості) надходять таким чином: помічають орієнтир у напрямку руху на протилежному боці перешкоди, визначають відстань до нього і додають цю величину до довжини пройденого шляху; обходять перешкоду і продовжують рух від обраного орієнтира, визначивши попередньо по компасу напрямок перерваного шляху.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !