ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Атомна енергетика України
       

   

  Географія

  Атомна енергетика України, проблеми та перспективи розвитку.

  В історії людства не було наукової події, більш видатного за своїми наслідками, ніж відкриття ділення ядер урану і оволодіння ядерною енергією. Людина отримала у своє розпорядження величезну, ні з чим не незрівнянну силу, новий могутній джерело енергії, закладене в ядрах атомів.

  Початок ядерної фізики поклала опублікована в грудні 1895р. робота
  В. Рентгена "Про новий рід променів». Він назвав їх Х-променями, згодом вони отримали назву рентгенівських. До 1940р. всі роботи з ядерної фізики широко публікувалися. З початком другої світової війни вся інформація і обмін новими даними були припинені. Перший ядерний реактор був пущений у США
  2/12/1942г. під керівництвом італійського вченого Енріко Фермі. Перша в світі атомна електростанція стала до ладу в червні 1954р. а підмосковному місті Обнінську.

  Розвиток індустріального суспільства спирається на постійно зростаючий рівень виробництва і споживання різних видів енергії. Науково - технічний прогрес, підвищення якості продукції, поліпшення умов праці, інтенсифікація всього суспільного виробництва визначаються розвитком енергетики країни, основою якої являтся паливна база.
  Тому закономірно, що у всіх розвинених країнах інвестиції у паливно - енергетичний комплекс становлять близько 40% сумарних капіталовкладень в промисловість.

  В Україні темпи розвитку паливно-енергетичного комплексу за останнє десятиріччя зменшилися: виробництво електроенергії зменшилося на 36%, видобуток нафти - на 23%, газу-на 35%, вугілля - на 49.4%.

  Масштаб добутку та витрачання копалин енергоресурсів, металів, споживання води, повітря для виробництва необхідної людству кількості енергії величезний, а запаси ресурсів, обмежений. Особливо гостро стоїть проблема швидкого вичерпання запасів органічних природних енергоресурсів. При спалюванні копалин вугілля і нафти щорічно утворюється до 400 млн.т. сірчистого газу і оксидів азоту, тобто близько 70 кг. шкідливих речовин на кожного жителя землі в рік.

  В основі виробництва теплової та електричної енергії лежить процес спалювання копалин енергоресурсів-вугілля, нафти, газу. А в атомній енергетиці - ділення ядер атомів урану і плутонію при поглинанні нейтронів.
  Тому використання енергії атомного ядра, розвиток атомної енергетики знімає гостроту цієї проблеми. Відкриття розподілу важких ядер при захопленні нейтронів, яка робить наше століття атомним, додало до запасів енергетичних викопного палива істотний вклад ядерного палива. Запаси урану в земній корі оцінюються величезним числом 1014 тонн. Однак основна маса цього багатства знаходиться у розсіяному стані - у гранітах, базальтах. У водах світового океану кількість урану досягає 4 * 109 тонн. Але багатих родовищ урану, де добуток був би недорогим, відомо порівняно небагато. Тому масу ресурсів урану, котру можна здобути при сучасній технології та при помірних цінах, оцінюють у 108 тонн. Щорічні потреби в урані становлять, за сучасними оцінками, 104 тонн природного урану.

  Важлива проблема сучасного індустріального суспільства - забезпечення збереження природи, чистоти води, повітряного басейну. Вчені занепокоєні з приводу "парникового ефекту", що виникає з-за викидів вуглекислого газу при спалюванні органічного палива, і використання різноманітних потепління клімату на нашій планеті. Та й проблеми загазованості повітряного басейну, "кислих" дощів, отруєння річок наблизилися в багатьох районах до критичної межі.

  Атомна енергетика не споживає кисню і має зовсім незначну кількість викидів за нормальних умов експлуатації. Якщо атомна енергетика замінить звичайну енергетику, то можливості виникнення "парника" з важкими екологічними наслідками глобального потепління будуть усунені.

  Надзвичайно важливою обставиною є той факт, що атомна енергетика довела свою економічну ефективність практично у всіх районах земної кулі. Крім того, навіть при великому масштабі енерговиробництва на АС атомна енергетика не створить особливих транспортних проблем, оскільки вимагає мізерних транспортних витрат, що звільняє суспільства від тягаря постійних перевезень величезних кількостей органічного палива.

  Атомна енергетика відіграє важливу роль у сучасному енерговиробництві
  - Частка енерговиработкі на АС в світі сягає 16%. До кінця 1989 року в світі діяло 426 реакторів. Проте розвиток атомної енергетики в останні роки істотно сповільнилося. Частково це уповільнення темпів зростання пов'язане із загальною тенденденціей до стабілізації енергопотреб, з успіхами енергозберігаючих технологій. Але головною причиною стали широко розповсюдилися переконання в "шкідливості" атомної енергетики, сумніви в можливості досягнення прийнятного рівня безпеки АЕС на базі сучасною технологією.

  Великий вплив на відношення людства до атомної енергетики надавали аварії на атомних електростанціях, особливо аварія на АЕС
  "Трехмільний острів"/США /, що відбулася 28 березня 1979, і аварія на 4 -- му блоці Чорнобильської АЕС, що сталася 26 квітня 1986. Під впливом цих аварій в деяких країнах піднялась широка хвиля суспільного опору використанню атомних електростанцій, порушується страхами про небезпеку впливу атомної радіації на навколишнє середовище та населення.
  Ці аварії породили сумніви в зрілості концепцій безпеки, закладених в основи проектів атомних електростанцій, достатності вжитих заходів безпеки.

  Після цих подій різко зросла інтенсивність наукових досліджень в області забезпечення безпеки об'єктів атомної енергетики. Однак велика кількість досліджень проблем безпеки АЕС хоч і виявили недоліки, упущення, навіть помилки в заходи забезпечення безпеки АЕС, лише підтвердили впевненість спеціалістів в тому, що високий рівень безпеки АЕС може бути досягнуто на основі сучасних знань і технологій. З іншого боку, уроки аварій вказали на необхідність перегляду концепції забезпечення безпеки, вимагали підвищення властивостей самозащіщенності реакторів, забезпечення більш високого рівня безпеки за рахунок використання пасивних засобів захисту.

  Потреба в різних видах енергії і палива зростає високими темпами при обмеженому використанні таких видів енергетичних ресурсів, як нафта, природний газ, ядерне паливо та вугілля. Розміщення підприємств важкої індустрії, де витрати на паливо становлять значну частину собівартості готової продукції, знаходяться під великим впливом паливного фактора. На територіальну організацію продуктивних сил і на розвиток всього народного господарства великий вплив має електроенергетика, яка є складовою частиною паливно-енергетичного комплексу
  України.

  Електроенергетичний комплекс України-це основа функціонування та розвитку національної економіки, забезпечення цивілізованих умов життя суспільства, тому його технічний, технологічний і інтелектуальний потенціал є на достатньо високому рівні. Будівництво потужних ліній електропередач дає можливість освоєння паливних ресурсів незалежно від віддалення районів споживання. Розвиток електричного транспорту розширює територіальні межі промисловості. Необхідне кількість електроенергії притягує до себе підприємства та виробництва, в яких частина паливно-енергетичних витрат значно більше в собівартості готової продукції, ніж в інших галузях промисловості.
  Енергетика має велике районообразовательное значення. У ряді районів
  України (Донбас, Придніпров'я) вона визначає виробничу спеціалізацію, є основою формування територіально - виробничого комплексу.

  У розвитку й розміщенні електроенергетики в Україні визначальними є наступні принципи:

  -концентрація виробництва електроенергії внаслідок будівництва великих районних електростанцій, які використовують дешеве паливо і гідроенергоресцурси;

  -комбінування виробництва енергії і тепла з метою теплозабезпечення міст та індустріальних центрів;

  -широке освоєння гідроенергоресурсов з урахуванням комплексного вирішення завдань електроенергетики, транспорту, водопостачання;

  -випереджальний розвиток атомної енергетики, особливо в районах з напруженим паливно-енергетичним балансом.

  Розміщення електроенергетики залежить від наступних факторів:

  -наявності паливно-енергетичних ресурсів;

  -споживачів електроенергії. < p> В даний час майже 1/3 електроенергії виробляється у районах її споживання і 2/3 споживається в районах її виробництва. Географію електростанцій може різко змінити технічний прогрес.

  Всі електростанції України діляться на 4 види:

  -теплові електростанції, які працюють на твердому, рідкому і газоподібному паливі. Серед них розрізняють конденсаційні і теплоелектроцентралі;

  -гідравлічні, які використовують відповідно гідроресурси і поділяються на гідроелектростанції, гідростімуляціонние і пріпливние;

  -атомні, які у вигляді палива використовують збагачений уран або інші радіоактивні елементи;

  -електростанції, які використовують нетрадиційні джерела енергії.
  Серед них перспективними є вітрові та сонячні.

  Поширеними в Україні є теплові електростанції. вони виробляють майже 2/3всей електроенергії. Преймуществом ТЕС є відносно вільне їх розміщення.

  Переваги ГЕС в тому, що вони виробляють енергію, яка в 5-6 разів дешевше, ніж ДРЕС, коефіцієнт корисної дії енергії - 80%, але їх розміщення повністю залежить від природних умов і має сезонний характер.

  Атомні електростанції за характером використовуваного палива не пов'язані з його родовищем, і це забезпечує широкий спектр їх розміщення. АЕС ісколючітельно орієнтовані на споживачів, особливо на райони з обмеженими ресурсами палива та гідроенергії.

  До складу енергетичної галузі України входять:

  -8 гідроелектростанцій (ГЕС) потужністю 4.7млн.Квт.;

  -44 теплових електростанції (ТЕC) потужністю 36.5 млн.кВт.

  -системоутворююча і розподіляє лінії понад 1 млн.км.

  -5 діючих потужних атомних електростанцій (АЕС) - Запорізька, Южно-< br> Українська, Рівненська, Хмельницька, Чорнобильська, потужністю 12.818 млн.кВт.год Під тиском громадськості зупинено будівництво Кримської,
  Чигиринської, Харківської АЕС та Одеської ТЕЦ;

  На 5 атомних станціях України знаходиться 17 енергоблоків, в т.ч.:

  -діючих - 14;

  -- знятих з експлуатації (№ 1,2 Чорнобильської АЕС) - 2;

  -зруйнований запроектної аварією 4 блок ЧАЕС - 1.

  Реалізація електроенергії, що виробляється на АЕС склали: 1998р.
  -84,8%, Перше півріччя 1999р. - 66,8%. Зберігається конкурентоспроможність
  АЕС на ринку електроенергії. Усереднений тариф електроенергії, виробляють АЕС, на 59% нижче, ніж вироблений на теплових електростанціях (ТЕС).

  Кількість персоналу на атомних електростанціях (АЕС) - 48.598 чол., в т.ч. промислово-виробничого персоналу - 29.218 чол.

  За кількістю аварійної зупинки енергоблоків українських АЕС знаходяться на рівні світових показників. За міжнародною шкалою ІНЕС в 1998 р і в першому півріччі 1999 порушень, що відносяться до категорії АВАРІЯ (рівень
  "4-7") на українських АЕС не було, порушення, що відноситься до категорії
  ІНЦИДЕНТ (рівень "2") було одне на Запорізькій АЕС. У 1998 р порушень, що відносяться до категорії аномалій (рівень "1"), було сім: Чорнобильська
  АЕС - 4 порушення; Запорізька, Південно-Українська та Рівненська АЕС - за одному порушенню.

  Також було 65 порушень за рівнем "0", у тому числі:

  Запорізька АЕС - 22 порушення;

  Рівненська АЕС - 21 порушення;

  Чорнобильська АЕС - 8 порушень;

  Хмельницька та Південно-Українська АЕС - за 7 порушень.

  У першому півріччі 1999 р. було одне порушення за рівнем "1 "і 31 по рівнем "0".

  Газо-аерозольні радіоактивні викиди АЕС значно нижче норми.
  Колективні дози опромінення персоналу АЕС України знаходяться на рівні нижче допустимих. Освіта радіоактивних відходів на АЕС знижується.

  Проблеми безпеки атомної енергетики України характеризуються наступними чинниками:

  7 блоків АЕС з 14 експлуатуються вже понад 15 років. Практично всі блоки (крім блока № 6 ЗАЕС) підлягають реконструкції. Необхідно збільшувати об'єм та якість технічного обслуговування, ремонтів та робіт по діагностування обладнання. Є необхідність виконання робіт з модернізації існуючих і створення додаткових систем безпеки.
  Склалася критична ситуація на заводах-постачальниках з виробництва обладнання, натомість що виробили ресурс. Його поставки ускладнені, що збільшує витрачання валютних коштів.

  В даний час висока ступінь заповнення сховищ рідких і твердих радіоактивних відходів, необхідний перехід на нові норми радіаційної безпеки зі зменшенням граничної річної дози персоналу з 50 мЗв/рік до 20 мЗв/рік.

  Фінансові труднощі АЕС в основному пов'язані з неплатежами за електроенергію. Так, приміром, через неплатежі простоював блок № 2 ЗАЕС.

  Фінансово-економічний стан АЕС характеризується наступними основнимімі негативними показниками:

  -неплатежі (непокриті товарної продукції грошової засобами).

  -низький відсоток оплати грошовими коштами, звідси велика заборгованість до бюджету, по заробітній платі, до пенсійного фонду, підприємствам та виробникам обладнання та запчастин, затримка в оплаті за паливо;

  -надлишкова чисельність персоналу (при загальній чисельності 48.598 чол. -- промислово-виробничий персонал становить 29.218 чол., або 60,1%;

  -недовиробіток електроенергії через внутрішні причини становить 1344 млн/кВт • год;

  -надлишкова інфраструктура;

  -необхідність витрат на соціально-побутову сферу.

  Сьогоднішній тариф не дозволяє здійснювати подальший розвиток атомної енергетики.

  Запорізька АЕС сьогодні є найпотужнішою атомною станцією в Європі і третій - у світі, в експлуатації якої знаходяться 6 енергоблоків потужністю по 1 млн.кВт кожен. Перший енергоблок Запорізької АЕС був введений в експлуатацію 10 грудня 1984 року. Щорічно до 1989 року в дію вводився один енергоблок АЕС. Шостий енергоблок введено в експлуатацію в грудні 1995 року. З початку експлуатації Запорізька АЕС виробила 370,8 млрд.кВтч електроенергії, що дорівнює енергоспоживання всієї України протягом більше ніж двох років.

  Маючи встановлену потужність 6000 МВт, що складає 12,1% від сумарної встановленої потужності енергетики України, виробництво електричної енергії на Запорізькій АЕС останнім часом становить приблизно 47% від загального виробництва електроенергії атомними станціями
  України і майже 21% від загального виробництва електроенергії в Україні.

  Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) має тенденцію до підвищення. За 1998 рік КВВП склав у середньому по енергоблоків
  ВП ЗАЕС - 67,3%, що є найвищим показником серед АЕС України з
  ВВЕР-1000 і відповідає стандартним показниками зарубіжних АЕС.

  Перевірка Запорізької АЕС комісією МАГАТЕ (квітень 1999 го-да) по програмі "OSART", підтвердила високий ступінь надійності і безпеки атомної станції. Станом на 13.10.99 в роботі знаходяться 5 енергоблоків. Енергоблок № 4 сьогодні в плановому ремонті.

  Безперебійне постачання народного господарства електроенергією забезпечує колектив професіоналів, які розуміють, що електроенергетика є стержнем економіки держави, життєдіяльності країни та її енергобезпеки.

  На станції проводиться великий комплекс заходів щодо продовження ресурсу обладнання, з розробки модернізованого обладнання, відповідного сучасним правилами.

  Загальна криза неплатежів в електроенергетиці обумовлює необхідність встановлення додаткової надбавки до тарифу на електроенергію, що відпускається для завершення будівництва. Неплатежі за відпущену і спожиту електроенергію призводять до вимивання обігових коштів енергетики і до зростання кредиторської заборгованості.

  Чорнобильська проблема.

  Чорнобильська АЕС являє собою об'єкт атомної енергетики, що складається з обладнання, будівель і споруд як безпосередньо пов'язаних з виробленням електроенергії, так і допоміжних. До його складу входять:

  -Енергоблок № 1, зупинений у 1996 році в с?? язи з постановою уряду України, і знаходиться в стані припинення експлуатації;

  -Енергоблок № 2, зупинений в жовтні 1991 року після інциденту, пов'язаного з загорянням на 4-му турбогенератора, і який знаходиться в даний час у режимі відновного ремонту;

  -Енергоблок № 3, що знаходиться в режимі експлуатації до 2000 року;

  -Енергоблок № 4, на якому в 1986 році сталася аварія з запроектна повним руйнуванням активної зони, на якому виконано першочергові заходи для зменшення наслідків аварії та продовжуються роботи з забезпеченню контролю його стану, ядерної та радіаційної безпеки;

  -Енергоблоки № 5 та № 6 з незавершеним будівництвом відповідно до рішенням про припинення будівельних робіт, прийнятим після аварії 1986 року.

  -Сховища рідких і твердих радіоактивних відходів ХЖО, ХТО, СРТВ;

  -Сховище відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1;

  -пускорезервні опалювальна котельня ПРК;

  -Ставок-охолоджувач з гідротехнічними спорудами;

  -Відкриті розподільні пристрої ОРУ-330 і ОРУ-750. < p> Аварія на 4-му блоці Чорнобильської АЕС істотно вплинула на темпи розвитку атомної енергетики в нашій країні. Ретельне розслідування причин аварії, проведене фахівцями, показало, що коріння аварії лежать глибоко в сфері проблем взаємодії людини і машини, що основним
  "рушійним" чинником аварії були дії операторів, грубо порушили експлуатаційні інструкції і правила управління енергоблоком. Подібно іншим "рукотворним" катастрофам, аварія сталася через те, що оперативний персонал, бажаючи виконати план експериментальних робіт будь-якої ціною, грубо порушив регламент експлуатації, інструкції і правила управління енергоблоком. Позначилися, звичайно, і деякі особливості фізики активної зони, конструктивні недоліки системи управління і захисту реактора, які призвели до того, що захист реактора не змогла запобігти розгін на миттєвих нейтронах. Оператори виробили такі заборонені дії, як блокування деяких сигналів аварійного захисту і відключення системи аварійного охолодження активної зони, працювали при запасі реактивності на стрижнях СУЗ нижче допускається регламентом значення, ввели реактор в режим роботи з витратами і температурою води по каналах вище регламентних, при потужності реактора нижче передбаченої програмою.

  Ці та інші помилки операторів призвели до такого стану реактора, що в умовах зростання потужності захисні засоби реактора опинилися недостатніми, що й призвело до значної сверхкрітічності реактора, вибуху, руйнування активної зони.

  Чорнобильська проблема вимагає виконанню наступних завдань:

  -закриття ЧАЕС-3 зі зняттям з експлуатації блоків № 1, 2 і 3;

  -перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

  -створення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;

  -створення заводу з переробки та зберігання радіоактивних відходів.

  На жаль, створені окремі фрагменти наукового забезпечення не відповідають вимогам сьогоднішнього дня. Необхідно створення галузевої науки з проблем міцності, діагностування, розрахункових кодів, водної хімії, технології поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованого ядерного палива, сертифікації обладнання, виведення з експлуатації і т.д.

  З огляду на високу конкурентоспроможність атомної енергетики, необхідно уважно проаналізувати тариф на електроенергію для АЕС і включити в нього всі витрати, що забезпечують розвиток атомної енергетики в Відповідно до Закону про атомну енергетику.

  Стратегічні завдання ядерної енергетики України такі:

  -продовження терміну служби енергоблоків;

  -добудова блоків високою і середнього ступеня готовності;

  -закриття Чорнобильської АЕС із зняттям блоків № 1, 2 і 3 ЧАЕС з експлуатації;

  -перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

  -створення АЕС на базі реакторів нового покоління;

  -наукове забезпечення;

  -вирішення фінансових проблем.

  Програма розвитку атомної енергетики до 2010 р. визначена в
  Національної енергетичної програми України, затвердженої Верховною
  Радою України в травні 1999р. За постановою Верховної Ради України до цієї програму вносяться зміни і доповнення на основі що склалася на сьогодні фінансово-економічної ситуації в країні. "Концепція розвитку атомної енергетики України до 2030 року "в даний час розробляється
  Міненерго України. Концепція передбачає досягнення рівня вироблення електроенергії до 100млрд/кВт * год і підтримку його після 2010 р., що повинно бути досягнуто за рахунок:

  -введення двох блоків високого ступеня готовності ХАЕС-2 і РАЕС-4;

  -введення двох блоків середнього ступеня готовності ХАЕС-3 і ХАЕС-4;

  -продовження терміну служби діючих енергоблоків;

  -проектування нових АЕС на основі реакторів нового покоління.

  -повна відмова від послуг підприємств Мінатому Росії до 2004р.

  Фізичний захист та медико-санітарне забезпечення підприємств атомної енергетики і промисловості

  У системі Міністерства діє схема забезпечення фізичного захисту об'єктів атомної енергетики та промисловості (ядерні установки, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання).

  Система медико-санітарного забезпечення підприємств атомної енергетики та промисловості у складі дев'яти спеціалізованих медико-санітарних частин і восьми санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС) у містах - супутниках АЕС і об'єктах атомної промисловості обслуговує, крім виробничого персоналу, населення в містах-супутниках загальної чисельністю понад 350 тис. чол.

  Основна проблема медико-санітарного забезпечення - фінансування. З держбюджету виділяються кошти тільки на поточну заробітну плату.

  Екологічний стан багатьох районів нашої країни викликає законну тривогу громадськості. У численних публікаціях і, зокрема, показано, що в багатьох регіонах нашої країни спостерігається стійка тенденція до багаторазового, у десятки і більш раз перевищенню санітарно - гігієнічних норм по вмісту в атмосфері окислів вуглецю, азоту, пилу, токсичних з'єднань металів, амінів і інших шкідливих речовин. Є серйозні проблеми з меліорацією земель, безконтрольним застосуванням у сільському господарстві мінеральних добрив, надмірним використанням пестицидів, гербіцидів. Відбувається забруднення стічними водами промислових і комунальних підприємств великих і малих річок, озер, прибережних морських вод. Через постійне забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, грунтів, рослинності відбувається деградація екосистем, скорочення продуктивних можливостей біосфери.

  Забруднення середовища проживання шкідливо відбивається на здоров'ї людей, приносить значні збитки народному господарству. Останнім часом обстановка погіршилася настільки, що багато районів оголошені районами екологічного лиха.

  Серед інших екологічних проблем, пов'язаних з антропогенним впливом на біосферу, варто згадати ризик порушення озонового шару, забруднення Світового океану, деградацію грунтів і спустошення зернопроізводящіх районів, закислення природних середовищ, зміна електричних властивостей атмосфери.

  Характерні антропогенні радіаційні впливи на навколишнє середовище:

  -забруднення атмосфери і територій продуктами ядерних вибухів при випробуваннях ядерної зброї в 60-ті роки,

  -отруєння повітряного басейну викидами пилу, забруднення територій шлаками, що містять радіоактивні речовини при спалюванні викопних палив в котлах електростанцій,

  -забруднення територій при аваріях на атомних станціях і підприємствах.

  Значну небезпеку для живих істот, для популяцій організмів у екосистемах представляють аварії на підприємствах хімічної, атомної промисловості, при транспортуванні небезпечних і шкідливих речовин. Відома аварія на 4-му блоці Чорнобильської АЕС, результати війни в Перській затоці показують масштаби екологічних лих сучасного суспільства.
  Очевидно, що необхідний радикальний перегляд наших відносин з природою, потрібні рішучі кроки по захисту навколишнього середовища, зокрема багаторазове посилення заходів впливу нормативних важелів на господарську практику.

  Абсолютно неприпустимо, щоб установлені нормативами граничні концентрації шкідливих речовин у повітрі, воді реально перевищувалися в сотні разів. Потрібно зробити невигідним або навіть збитковою зневага до охорони навколишнього середовища. Право людей на чисте повітря, чисті ріки й озера повинне не тільки декларуватися, але і реально забезпечуватися всіма доступними для держави засобами.

  Особливо актуальними стає питання регулювання відповідальності за збитків, у тому числі за екологічний збиток при переході до ринкових відносин в економіці. Тут важливо знайти розумні економічні важелі, правильно співвідносити вигоди і втрати, доходи і витрати на компенсацію збитку. Важливим завданням є розробка питань нормативного розмежування припустимих і неприпустимих впливів, оцінювання вартості екологічного збитку.

  Основними напрямками в обмеженні шкідливих техногенних впливів на біосферу є ресурсозбереження і розробка екологічно чистих або безвідходних технологій. Чистоту вод можна поліпшити методами біотехнології.

  Радикальний шлях оздоровлення екологічної обстановки - скорочення шкідливих викидів та скидів, збільшення безаварійності та безпеки небезпечних виробництв, перехід на безвідходні технології, концентрація і надійне поховання шкідливих відходів, розумне співробітництво і міжнародна взаємодопомога при екологічних катастрофах.

  Атомні електростанції роблять на навколишнє середовище - тепловий, радіаційний, хімічний і механічний вплив. Для забезпечення безпеки біосфери потрібні необхідні й достатні захисні засоби.
  Під необхідним захистом навколишнього середовища розуміється система заходів, спрямованих на компенсацію можливого перевищення допустимих значень температур середовищ, механічних і дозових навантажень, концентрацій токсикогенних речовин у екосфері.

  Поняття "Безпека АС" тісно пов'язане з різними видами збитку, з можливими шкідливими наслідками аварій на АС. Основний вид збитку -- втрата здоров'я персоналу та населення через радіаційного впливу випромінювань радіоактивних речовин, що поширилися на майданчику АС або за її межами при важких аваріях. Звичайно значимі та інші види шкоди -- економічні втрати від руйнування технічних систем і споруд, збитку від втрати трудновосполнімого джерела енергопостачання, втрати від забруднення територій, водних систем, лісів. Не менш важливий і екологічний збиток - незворотні зміни в екосистемах, втрати цінних видів живої природи через зміни в імунної системи, втрати у видовому різноманітності.

  Безпека АС це захищеність персоналу, населення і навколишнього середовища від шкідливих радіологічних наслідків функціонування АС, тобто від небезпеки шкідливого радіаційного впливу на здоров'я персоналу та населення як безпосередньо від зовнішнього випромінювання, так і за рахунок радіоактивного забруднення землі, повітря або харчових продуктів.

  Технічний рівень заходів безпеки залежить від інженерної зрілості творців АС, від досвіду, накопиченого в промисловості, від усього того, що охоплюється терміном "культура безпеки". Крім того, ефективність захисних заходів залежить і від поточного стану обладнання, підготовленості і дисциплінованості персоналу. Тому слід говорити про безпеку АС, як про ступінь захищеності персоналу, населення і навколишнього середовища від радіаційного та іншого шкідливого впливу, що виникає при експлуатації АС, у тому числі при аваріях. При цьому експлуатуюча організація повинна бути готова показувати, що ступінь захищеності, що реалізується на станції, також як і ймовірні ризики та можливі збитки такі, що суспільство може визнати їх прийнятними.

  Технічна безпека АС повинна забезпечуватися високою якістю всіх загально-інженерних робіт, що визначають надійність функціонування і безпечну експлуатацію устаткування атомних енергетичних установок.

  Ядерна безпека - це властивість запобігати ядерні аварії, пов'язані з пошкодженням ядерного палива або переопроміненням персоналу.
  Ядерна безпека досягається за рахунок виключення можливостей важких ядерних аварій, наприклад винятком розгонів реактора на миттєвих нейтронах.

  Радіаційна безпека є система заходів щодо захисту персоналу, населення і навколишнього середовища від впливу проникаючих випромінювань, спрямована на забезпечення відсутність несприятливих ефектів чи шкоди здоров'ю від опромінення іонізуючими частками людей, живих істот і елементів природи. При будь-якій аварії АС опромінення населення на кордоні санітарно-захисної зони не повинно перевищувати 10 бер.

  Аварійні викиди і скиди радіоактивних речовин повинні бути настільки малими, щоб виключалася необхідність евакуації больще груп населення при самих важких аваріях.

  Під екологічною безпекою АС розуміють її властивості не чинити на навколишнє середовище таких впливів за рахунок викидів або скидів радіоактивних речовин, тепла, хімічних речовин, які могли б заподіяти шкоду для мешканців навколишнього середовища, флору і фауну в природних екосистемах, порушували б біологічне рівновазі, змінювали б кліматичні умови та інші умови, необхідні для збереження і збагачення природи.

  Атомні станції не повинні чинити надмірних постійно діючих або аварійних теплових, хімічних, радіаційних та інших впливів на природні екосистеми, під впливом яких відбувалося б деградування екосистем у часі, накопичувалися і закріплювалися несприятливі зміни станів динамічної рівноваги. Важливо, щоб усі зміни в екосистемах були б оборотні, щоб були достатні запаси стійкості до граничних, необоротних збурень. Нормування антропогенних навантажень на екосистеми і призначено для того, щоб запобігати всі несприятливі зміни в них, а в кращому варіанті направляти ці зміни в сприятливу сторону.

  У країнах з розвиненою атомною промисловістю, ядерною енергетикою, існує система державного регулювання суспільних відносин при використанні атомної енергії, проблем забезпечення безпеки атомних електростанцій, радіаційного захисту населення, захисту навколишнього середовища. Ця система "атомного права" постійно вдосконалюється, доповнюється новими законоположеннями і нормативами. Проте зміна основоположних, принципових актів відбувається повільно і не завжди встигає за потребами життя. Крім того в законодавстві часом відсутні багато важливих або принципові документи.

  Безпека АС забезпечується за рахунок заходів з

  -попередження можливості виникнення небезпечних станів або режимів
  - При проектуванні та спорудженні АС,

  -запобігання розвитку небезпечних станів і режимів за рамки меж та умов безпечної експлуатації - при роботі АС,

  -просторово-тимчасового обмеження небезпечних процесів і їх шкідливих впливів - при аварійних ситуаціях і режимах АС,

  -локалізації майже всіх шкідливих речовин, що вийшли за встановлені у проекті межі небезпечних зон в результаті аварії,

  -забезпечення умов для приведення установки після закінчення експлуатаційних кампаній або аварій у безпечний стан, придатний для перезарузкі палива, ремонтів, тривалого зберігання її частин і

  -елементів, консервації або зняття з експлуатації.

  У таких районах, як Київська, Харківська, Івано-Франківська,
  Вінницька, Рівненська, Хмельницька, Запорізька та Одеська областях рівень забруднення навколишнього середовища досить високий внаслідок розміщення великих об'єктів електроенергетики (теплові та атомні електростанції).
  Особливо складна екологічна обстановка, пов'язана з радіоактивним забрудненням, в районах, прилеглих до Чорнобильської АЕС.

  Необхідно провести реконструкцію атомної енергетики на новій технологічній основі, створювати енергоблоки, які використовували б уран низького збагачення. Доцільно будівництво нових блоків посередників за потужністю атомних електростанцій під землею з височайшім рівнем техніки безпеки. Їх поховання після експлуатації не потребує багато часу і фінансування. Необохімо збільшувати виробництво електроенергії від нетрадиційних джерел.

  Важлива тенденція в розвитку електроенергетики - об'єднання електростанцій в енергосистеми, які здійснюють виробництво, транспортування та розподіл електроенергії між споживачами. Створення енергосистем зумовлюється потребою ритмічного обеспеченіяпотребітелей електроенергією. Енергосистеми дають можливість маневрувати виробництвом електроенергії як у часі, так і в просторі.

  Структурний перестроювання народного господарства, економне використання палива та енергії і використання економічних стимулів будуть сприяти зменшенню енергоємності національного продукту. Сьогодні в
  Україні відсутній механізм стимулювання зменшення споживання електроенергії, який має включати державну систему енергозбереження на тривалу перспективу, систему стандартів і нормативних витрат паливно-енергетичних ресурсів.

  В даний час ситуація в електроенергетиці складна, перш за все через через неплатежі за спожиту електричну та теплову енергію.
  Заборгованість споживачів составляеть приблизно 7 млрд. грн.
  Уряд вживає заходів з обмеження та відключення споживачів - боржників. Діяльність галузі перебуває під постійним контролем з боку Президента та Кабінету міністрів, особливо питання про структурний перебудову електроенергетичного комплексу.

  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 1268 від
  17/10/1996г. на базі майна атомних станцій та їх інфраструктур було створено державне підприємство «Національна атомна енергогенерірующаяч компанія «Енергоатом» з покладанням на неї функцій експлуатуючої організації, частина з яких у перехідний період вона делегує атомним електростанціям. Наступним етапом реформування галузі було об'єднання в травні 1997р. Міністерства енергетики і електрифікації з державним комітетом з використання ядерної енергії, в резуотате чого було створено Міністерство енергетики України. Указ Президента України від 2/08/1999 № 944 «Про деякi вопроси пріватізацii об'ектiв електроенергетичного комплексу "сприяє створенню умов для залучення стратегічних інвестицій в галузь, що дасть можливість провести реконструкцію та медернізацію фізично зношеного та морально застарілого обладнання електрооб'ектов.

  Використана література.

  1. »розмiщення продуктивних сил Украiни» під. ред. Є. П. Качана, Київ
  1999.

  2. »Ядерна енергетика» А. М. Петросьянц М.1991

  3. »Майже все про ядерному реакторі» Л. В. Матвєєв, А. П. Рудик М.1990

  4.Матеріали комп'ютерної мережі Інтернет.
  -----------------------< br>

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !