ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Квитки до іспиту з географії для 11-го класу
       

   

  Географія

  Білет № 1
  1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі.
  2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України.
  3. Складіть типовий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав.


  Білет № 2
  1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі.
  2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (за вибором).
  3. Накресліть схему сучасного поділу Європи на регіони.


  Білет № 3
  1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві.
  2. Геологічна будова і корисні копалини України.
  3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх розв'язання.


  Білет № 4
  1. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані.
  2. Клімат України. Чинники, що визначають його особливості.
  3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення.


  Білет № 5
  1. Погода. Характеристика її складових.
  2. Природні умови і природні ресурси Чорного та Азовського морів.
  3. Кількість населення Землі, його природний рух, демографічна ситуація в світі.


  Білет № 6
  1. Атмосфера та її склад. Зміни тиску і температури з висотою. Проблема забруднення атмосфери, шляхи та засоби її розв'язання.
  2. Головні річкові системи України. Живлення і режим річок.
  3. Світове господарство, основні етапи його формування.


  Білет № 7
  1. Ресурси Світового океану, їх роль у житті людства.
  2. Зона мішаних лісів України.
  3. Чинники і принципи розміщення виробництва і фінансів у сучасних умовах.


  Білет № 8
  1. Клімат. Кліматотвірні чинники. Кліматичні пояси та області Землі, закономірності їх розміщення.
  2. Лісостепова зона України.
  3. Міжнародний географічний поділ праці. Світове господарство на сучасному етапі.


  Білет № 9
  1. Біосфера. Її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв'язки з ними.
  Екологічні проблеми біосфери
  2. Степова зона України.
  3. Зовнішньоекологічні зв'язки, їх форми та сучасні тенденції змін в умовах нових політичних відносин у світі.

  Білет № 10
  1. Взаємозв'язки компонентів природи. Природні комплекси Землі.
  2. Мінеральні ресурси України. Їх структура і особливості розміщення.
  3. Канада. Структура промисловості і АПК. Експортні галузі господарства.


  Білет № 11
  1. Географічна оболонка. Її загальні закономірності.
  2. Кількість і розміщення населення України. Його природний і механічний рух.
  3. Роль політичних процесів у становленні господарства незалежних держав
  Східної Європи, Північної та Центральної Азії (Країн колишнього ФСР)


  Білет № 12
  1. Геологічна будова, корисні копалини та рельєф Африки. Взаємозв'язки між геологічними структурами, родовищами корисних копалин та рельєфом материка.
  2. Трудові ресурси України, їх структура. Нерівномірність у забезпеченні трудовими ресурсами окремих регіонів.
  3. Основні типи країн Європи.


  Білет № 13
  1. Природні зони Африки. Класичний прояв зональності природних комплексів материка.
  2. Національний склад населення України. Українська діаспора.
  3. Особливості промислового розвитку країн Південно-Західної Азії.


  Білет № 14
  1. Австралія. Особливості клімату материка. Унікальність органічного світу.
  2. Паливно-енергетичний комплекс України, його структура. Вугільна промисловість України.
  3. Коротка економіко-географічна характеристика однієї з країн Центральної
  Європи (за вибором).


  Білет № 15
  1. Історія формування поверхні Південної Америки, основні форми рельєфу.
  2. Нафтова і газова промисловість України, основні райони видобутку нафти й газу. Проблеми забезпечення ними україни.
  3. Особливості господарства країн Африки, що розвиваються.


  Білет № 16
  1. Антарктида. Відкриття та сучасні наукові дослідження, їх географічне значення. Україна - антарктична держава.
  2. Електроенергетика України, її структура та особливості розміщення.
  3. Характерні економіко-географічні особливості промисловості країн
  Центральної Європи.


  Білет № 17
  1. Екологічні проблеми світу. Території, що знаходяться під особливою охороною, їх значення для людства.
  2. Накресліть схему міжгалузевих зв'язків чорної металургії України.
  3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику
  Великобританії та Франції.

  Білет № 18.
  1. Північна Америка. Особливості географічного положення та берегової лінії материка.
  2. Накресліть схему міжгалузевих зв'язків хімічної промисловості України.
  3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику ФРН та
  Італії.


  Білет № 19
  1. Внутрішні води Південної Америки, їх господарське значення.
  2. Накресліть схему міжгалузевих зв'язків лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості України.
  3. Промисловість США. Основні міжгалузеві системи промисловості.


  Білет № 20
  1. Форма і рухи Землі. Градусна сітка. Географічні координати.
  2. Агропромисловий комплекс України, його структура. Накресліть схему міжгалузевих зв'язків агропромислового комплексу.
  3. Австралія. Особливості розвитку, місце в світовій економіці.


  Білет № 21
  1. Загальна циркуляція атмосфери Землі. Вітри.
  2. Накресліть схему міжгалузевої структури рослинництва України.
  3. Індія. Сільське господарство, його спеціалізація, основні сільськогосподарські райони.


  Білет № 22
  1. Неоднорідність земної кори. Стійкі і рухомі ділянки земної кори та пов'язані з ними особливості рельєфу.
  2. Накресліть схему галузевої структури тваринництва України.
  3. Японія, основні риси галузевої структури господарства. Територіальні відмінності господарства.


  Білет № 23
  1. Географічне положення та берегова лінія Євразії.
  2. Основні види транспорту та особливості його розміщення в Україні.
  3. Загальна характеристика господарства КНР.


  Білет № 24
  1. Клімат Європи. Перевага західного перенесення повітряних мас.
  2. Внутрішньодержавні та міжнародні економічні зв'язки України, їх суть і значення.
  3. Особливості господарства «нових індустріальних країн» на прикладі
  Бразилії та Мексики.


  Білет № 25
  1. Азія. Загальні відомості. Особливості геологічної будови та рельєфу.
  2. Структура господарського комплексу Донецького економічного району
  України.
  3. Глобальні проблеми людства.


  Білет № 26
  1. Азія. Внутрішні води, їх розподіл по території. Живлення та водний режим великих річкових та озерних систем.
  2. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району України
  . Його галузева структура.
  3. Етапи формування політичної карти світу.


  Білет № 27
  1. Залежність клімату від географічної широти, підстилаючої поверхні, циркуляція атмосфери. Конкретні приклади.
  2. Структура господарського комплексу Столичного економічного району
  України. Особливості структури промисловості і розміщення найважливіших галузей.
  3. Економіко-географічні особливості господарства Туреччини.


  Білет № 28
  1. Материковий та океанічний тип земної кори. Гіпотеза походження материків і океанів.
  2. Структура господарського комплексу Причорноморського економічного району
  України. Найважливіші галузі промисловості, їх розміщення.
  3. Природно-ресурсний потенціал Росіїї.


  Білет № 29
  1. Повітряні маси. Типи повітряних мас та їх рухи.
  2. АПК Центрального економічного району України. Географія основних галузей рослинництва і тваринництва.
  3. Основні типи державного ладу і державного устрою країн світу.


  Білет № 30
  1. Циклони. Антициклони. Атмосферні фронти. Зміни погоди, викликані їх дією.
  2. АПК Карпатського економічного району України, його роль у територіальному поділі праці.
  3. Міграції населення світу. Зовнішні і внутрішні міграції.


  Білет № 31
  1. Фізико-географічне положення Океанії. Походження островів та їх зв'язок з будовою дна Тихого океану.
  2. Загальна характеристика господарства Північно-Східного економічного району.
  3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей.


  Білет № 32
  1. Порівняння географічного положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу (за вибором)?
  2. Українські Карпати або Кримські гори (за вибором).
  3. Сільське господарство країн Латинської Америки.


  Білет № 33
  1. Ландшафти і фізико-географічне районування України.
  2. Галузі спеціалізації Північно-Західного економічного району.
  3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !