ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Квитки з географії 2003р 11класів
       

   

  Географія

  Білет № 1.
  1. Політична географічна карта, на якій показані державні кордони всіх країн світу. В даний час в світі налічується понад 200 держав. Вказати точну кількість країн досить складно, тому що політична карта світу постійно змінюється. За останні 10 років такі держави, як СРСР і СФРЮ, перестали існувати, республіки, що входять до їх складу, здобули статус незалежних держав, дві країни-
  Германська Демократична Республіка і Федеративна Республіка Німеччина об'єдналися в одну державу ФРН і т.д. є країни, які проголосили себе незалежними, але не такими визнаними світовим співтовариством. Є країни, територія або частина території яких окупована іншим державою (Палестина-Ізраїлем, Східний Тимор-Індонезією). Країни світу різноманітні. Вони розрізняються: 1. за розмірами території, найбільш велике
  - Росія (17,1 млн км), маленьке - Ватикан (0,44 км), 2.По чисельності населення, велике - Китай (1,2 млрд чол), невелика - Ватикан (близько 1 тисячі осіб) 3. за національним складом населення, однонаціональних, де переважна більшість населення належить до однієї національності (
  Японія), і багатонаціональні (Китай, Росія, США), 4. по географічному положенню, країни, що не мають виходи до моря (Чад,
  Монголія), приморські (Індія, Колумбія), острівні (Японія, Куба). 5. по державному устрою, монархії, де влада належить монархові і передається у спадщину (Бруней, ОАЕ, Великобританія), і республіки, де законодавча влада належить парламенту, а виконавча -- уряду (США, ФРН). 6, з державного устрою, унітарні
  (Франція, Угорщина) і федеральний (Індія, Росія США). В унітарній державі існує єдина конституція, єдина виконавча і законодавча влада, а адміністративно - територіальні одиниці наділені незначними повноваженнями. У федеративній державі поряд з єдиної конституції мають місце також законодавчі акти адміністративно
  - Територіальних одиниць, які не суперечать єдиної конституції. У типології країн, заснованої на обліку соціально-економічних ознак, виділяються соціалістичні країни (Куба, Китай, КНДР,) капіталістичні
  (Бразилія, Ефіопія, Малайзія). Ця типологія грунтується на існування у світі капіталістичних і соціальних товариств і в даний час вважається застарілою. У типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку та країни, що розвиваються. Критерії даної типології - рівень економічного розвитку, економічний потенціал, частка країни у світовому виробництві, структура економіки, участь у міжнародному географічному розподіл праці. Узагальнюючий показник - валовий внутрішній продукт або валовий національний продукт на душу населення. У даній типології виділяються економічно розвинені країни і країни, що розвиваються.
  Країни, що розвиваються неоднорідні і теж досить різноманітні, країни середньорозвинених капіталізму (Бразилія, Мексика, Венесуела), нові індустріальні країни Республіка Корея, Тайвань, країни - експортери нафти
  Саудівська Аравія, Кувейт, країни, що відстають у своєму розвитку Афганістан,
  Кенія. Місце будь-якої країни в типології не постійно і може змінюватися зі часом.
  2. НТР - корінний якісний переворот у виробничих силах людства, заснований на перетворення науки в безпосередню продуктивну силу суспільства, в провідний чинник розвитку громадського виробництва.
  Характерні риси НТР: універсальність, надзвичайне прискорення науково -- технічних перетворень, корінна зміна ролі людини в процесі виробництва, орієнтація на використання науково - технічних досягнень у військових цілях. Характерні риси НТР проявляються у всіх її складових частинах. 1. У науці - перетворення науки а безпосередню силу, зростання наукомістких виробництв. 2. У техніці і технології - переважання революційного шляху розвитку, мікроелектронна революція. 3. У виробництві - розвиток по шести головних напрямках - електронізації, комплексна автоматизація, перебудова енергетичного господарства, виробництво нових матеріалів, прискорений розвиток біотехнології, вивчення і використання космосу. 4. В управлінні - поява кібернетики (науки про управлінні та інформації), інформаційний вибух, створення автоматизованих систем управління, обчислювальних центрів.
  3. Визначити по картах основні центри розміщення галузей господарства і пояснити їх, використовуючи знання про фактори розміщення виробництва.

  Білет № 2

  Форми державного правління.

  1. Монархії - держави, де влада належить одній людині і передається у спадщину: а) абсолютні монархії - влада монарха нічим не обмежена (Бутан,

  Оман, Кувейт), б) теократичні монархії

  - глава держави є одночасно його релігійної головою

  (Ватикан), в) конституційні

  (парламентські) монархії - влада монарха обмежена парламентом, монарх царює, але не править < p> (Великобританія,

  Норвегія, Японія).

  Приклади країн з монархічною формою правління:

  Ліхтенштейн (князівство

  - конституційна монархія), Іспанія

  (королівство - конституційна монархія), Люксембург

  (велике герцогство - конституційна монархія, Бахрейн

  (емірат - абсолютна монархія), Японія

  (імперія - конституційна монархія).

  2. Республіки - держави, де законодавча влада зазвичай належить парламенту, а виконавча - уряду, вищою державною владою є виборний представницький орган, глава держави також обирається : а) президентські республіки - президент має великі повноваження, очолює уряд (СШЕ,

  Бразилія, Аргентина), б) парламентарна республіка - уряд очолює прем'єр - міністр, президент володіє меншими повноваженнями, ніж у президентській республіці (Італія ,

  ФРН, Індія).

  Більшість держав у світі - республіки.

  Форма державного правління не визначає рівень економічного розвитку країни.

  Адміністративно - територіальний устрій країн.

  1. Унітарні - адміністративно - територіальні одиниці підпорядковуються безпосередньо центральному уряду.

  Більшість у світі - унітарні.

  2. Федеративні - поряд з федеральними законами та органами влади існують інші державні утворення

  (республіки, штати, провінції, кантони), що мають певну політичну і економічну самостійність

  (Австрія, Бельгія,

  ФРН, швейцарського

  Конфедерація).

  Адміністративно - територіальний устрій країни зазвичай є результатом дії економічних, історичних,

  КУЛЬТУРНИХ ТА ІНШИХ

  ФАКТОРІВ.

  2. Світове господарство - історична склалася сукупність національних господарств усіх країн світу, пов'язаних між собою світовими економічними відносинами. В основі всесвітніх економічних відносин лежить світовий ринок, що забезпечує обмін товарами між країнами. Існування ринку визначається міжнародним географічним розподілом праці, яка виражається у спеціалізації окремих країн на виробництві певних видів товарів і послуг.

  Приклади галузей міжнародної спеціалізації: Японія - автомобілі, Саудівська

  Аравія - нафту, Канада

  - зерно.

  Формування світового господарства - процес історичний. Структура світового господарства змінюється в часі.

  До 1917 воно було капіталістичним, потім, після утворення світової соціалістичної системи, придбало двоєдину структуру.

  Зараз світове господарство розглядається як єдине, що охоплює всі країни світу незалежно від рівня економічного розвитку або політичного ладу. Світове господарство можна розглядати з точки зору галузевої структури. Тоді в ньому будуть виділятися структурні одиниці: промисловість, сільське господарство, транспорт, торгівля.

  НТР вплинула на світове господарство. Це виражається: 1) у прискоренні темпів світового економічного зростання, 2) у зміні галузевої структури, а) зростає роль невиробничої сфери, б) збільшується роль промисловості, в) з'являються все нові галузі та підгалузі, г) створюються міжгалузеві комплекси, 3) в зміну територіальної структури, а) з'являються нові фактори розміщення виробництва, б) старі фактори набувають нового змісту.

  3. Визначити відносну чисельність осіб різних вікових груп.

  Визначити співвідношення чоловіків і жінок, зробити висновки про приналежність країни до певного типу відтворення населення.

  Білет № 3.
  1. Географічне середовище - це та частина земної природи, з якою людство безпосередньо взаємодіє у своєму житті і виробничої діяльності. Вона відіграє величезну роль у житті людства, служить середовищем її проживання, є джерелом ресурсів, впливає на здоров'я та настрій, на духовну культуру. Чим різноманітніше географічне середовище, тим, як правило, краще умови суспільного розвитку. Історія людського суспільства - історія взаємодії його з природою, географічним середовищем. Ці відносини суперечливі. З одного боку, людина змінює природу, використовує її, пристосовує для своїх потреб. З іншого боку, географічне середовище значно впливає на розвиток суспільства. В результаті діяльності людини природі наноситься шкоду, іноді непоправної. Змінюється середовище проживання людини ос про здоров'я і виживання всього людства. У 20 столітті тиск на людину на природу різко зросло. 60% території суші займають антропогенні ландшафти.
  Товариство використовує все більше ресурсів, одночасно збільшується кількість відходів, що потрапляють в географічну середу. Для вирішення проблеми виснаження природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища необхідно об'єднувати зусилля всіх країн.
  2. 1) фактор території;

  2) фактор ЕГП (різновиди ЕГП - центральне, глибинне, сусідське, приморське);

  3) природно - ресурсний фактор (у видобувній промисловості зрушення в райони нового освоєння - північні райони, шельфові зони),

  4) транспортний,

  5) фактор трудових ресурсів (значення набуває якість трудових ресурсів),

  6) фактор територіальної концентрації,

  7) фактор наукоємності (набуває все більшого значення),

  8) екологічний фактор (набуває все більшого значення ).
  3. визначити, які вікові групи переважають, розглянути співвідношення осіб літнього і дитячого віку з людьми середнього віку. Зробити висновки про народжуваність і смертність. Розглянути співвідношення чоловіків і жінок, проаналізувати загальну форму піраміди, співвіднести інформацію про половозрастной складі населення країни з ознаками типів відтворення населення і зробити висновок.

  Білет № 4.

  1. Людство з найдавніших часів використовувало природу в господарських цілях. Протягом всієї історії відбувалося розширення зв'язків у системі природа

  - людина. До сфери людської діяльності включалися всі нові види природних ресурсів. Зростала кількість населення, збільшувалися масштаби виробництва, відбувалася зміна природного середовища в результаті людської діяльності. В даний час активна роль людини у використанні природи знайшла своє відображення в Екотоксикологія і як особливої сфері господарської діяльності.

  Екотоксикологія е - сукупність заходів, що вживаються товариством з метою вивчення, охорони, освоєння і перетворення навколишнього середовища.

  Раціональне Екотоксикологія е - такий тип взаємовідносин людського суспільства з навколишнім середовищем, при якому суспільство управляє своїми відносинами з природою, попереджає небажані наслідки своєї діяльності.

  Прикладом може служить створення культурних ландшафтів, застосування технологій, дозволяють більш повно переробляти сировину, повторне використання відходів виробництва, охорона видів тварин і рослин, створення заповідників.

  Нераціональне Екотоксикологія е - тип взаємини з природою., при якому не враховується вимоги охорони навколишнього середовища, її поліпшення.

  Приклади такого ставлення - це непомірний випас худоби, підсічно - вогневе землеробство, винищення окремих видів рослин і тварин, радіоактивне, теплове забруднення середовища. В даний час більшість країн проводить політику раціонального Екотоксикологія я, створені спеціальні органи охорони навколишнього середовища, розробляються природоохоронні програми і закони. Важлива спільна діяльність країн з охорони природи, створення міжнародних проектів.

  Збереження навколишнього середовища

  - найважливіша загальнолюдська проблема.

  Удосконалення раціонального Екотоксикологія я - один з основних завдань сучасності.

  2. Західна

  Європа - це понад 20 держав, що відрізняються історичним, етнічних, природних, економічних, соціальних та культурних своєрідністю.

  Західноєвропейський регіон - один з потужних центрів світової та сучасному світі.

  ЕГП визначається приморським станом більшості країн, також положенням на головних світових морських шляхах, що ведуть з Європи до Америки, сусідським компактних положення країн по відношенню один до одного, близькість до багатьом країнам, що розвиваються означає близькість до джерел сировини.

  Країни Африки і

  Азії поставляють в

  Західну Європу дешеву робочу силу. Країни регіону розташована в сприятливих природних умовах, гарне сполучення рівнинних і гірських форм рельєфу, помірний клімат, родючі грунти.

  Забезпеченість країн мінеральними ресурсами неоднорідна.

  Промислові запаси нафти є в

  Нідерландах, у

  Франції, вугілля - у

  ФРН,

  Великобританії, жнлнзной руди - у Франції,

  Швеції, руд кольорових металів

  - у ФРН, Іспанії,

  Італії, калійних солей - у ФРН, у

  Франції. Але з огляду на те, що країни

  Західної Європи давно стали на шлях промислового розвитку, багато хто родовища близькі до виснаження. В окремих країнах гостро стоїть проблема первинних енергоресурсов.Зап адная Європа забезпечена мінеральною сировиною гірше, ніж

  Північна Америка, що підсилює її залежність від імпорту сировини.

  Північні і західні частини

  Західної Європи непогано забезпечені ресурсами прісних вод. Великі річкові артерії -

  Дунай, Рейн,

  Луара. У Норвегії ѕ всієї електроенергії дають гідроелектростанцій і. Характерною рисою регіону є практично повна відсутність природних ландшафтів. Для населення країн

  Західної Європи характерний процес старіння, що пояснюється зниженням природного приросту і збільшенням середньої тривалості життя. На демографічні показники позначаються наслідки Другої світової війни. Через це виникають проблеми у сфері трудових ресурсів, в галузі соціального забезпечення людей похилого віку.

  Західна Європа - один з найбільш урбанізованих регіонів світу.

  Лондонська і

  Паризька агломерації належить до числа найбільших у світі.

  Західна Європа - один із економічних центрів світу, є важливим фінансовим центром. За темпами економічного розвитку регіон в останні роки став відставати від

  США і Японії.

  Відставання виявилося насамперед у наукомістких галузях - мікроелектроніки, біотехнології.

  Енергетика.

  Базується як на власних ресурсах, так і на привізних. У країнах Північної і Південної Європи велике значення мають гідроресурси.

  Ісландія використовує як джерела енергії виходи термальних вод.

  Регіон лідирує в світі щодо розвитку атомної енергетики.

  Чорна металургія.

  Старі металургійні райони: Рур в

  ФРН, Лотарингія у Франції.

  Орієнтація на імпорт залізної руди привела до зсуву підприємств чорної металургії до моря - Таранто в

  Італії, Дюнкерк у Франції,

  Бремен в ФРН.

  Кольорова металургія використовується концентрати руд з Африки та Азії.

  Її територіальна структура змінюється повільніше, ніж у чорній металургії.

  Машинобудування визначає індустріальне обличчя Західної

  Європи.

  Найбільший у світі виробник та експортер машин і устаткування, верстатів, ковальсько-пресового, оптика. Велике значення транспортного машинобудування, особливо автомобілебудування

  , фірми

  Фольксваген,

  Рено, Фіат,

  Вольво. < p> Машинобудування представлено практично в кожному великому місті.

  Хімічна промисловість.

  ФРН виробляє барвники й пластмаси,

  Франція - синтетичний каучук, Бельгіяия - хімічні добрива і соду, у Швеції і

  Норвегії розвинена лісохімія, в

  Швейцарії - фармацевтика.

  Зміна в географії промисловості

  Західної Європи з формуванням великих портово - промислових комплексів

  (Роттердам і

  Нідерландах,

  Марсель під

  Франції), освоєнням нафтогазоносних родовищ

  Північного моря, індустріалізацією менш розвинених країн, децентралізації промисловості.

  Сільське господарство характеризується надзвичайно високу продуктивність ю. Завозяться лише товари тропічного землеробства і фуражне зерно.

  Основний тип сільськогосподарсь ого підприємства - ферма. У більшості країн переважає тваринництво.

  Західній Європі збирають найвищі у світі врожаї пшениці.

  Вирощують ячмінь і кукурудзу, картоплю, з технічних культур - цукровий буряк. в Південній Європі розвинене віноградство, вирощування маслин, мигдалю, гранату. Італія - перша країна в світі з виробництва вин і збору винограду,

  Іспанія - по збору маслин.

  Транспорт високоразвіт.

  Є густа мережа автомобільних доріг. Велика роль морського транспорту

  (Роттердам,

  Марсель, Гавр,

  Антверпен,

  Гамбург - найбільші порти). Зростає значення трубопровідного транспорту.

  Велике значення має тунель під

  Ла-Маншем.

  Провідними країнами

  Західної Європи є країни - члени великої сімки - ФРН,

  Франція,

  Великобританія,

  Італія. Для регіону характерний високий рівень регіональної економічної інтеграції, об'єднання країн в Європейський Союз, відкриття державних кордонів в рамках

  Єдиного європейського економічного простору.

  3. За карткою населення визначте середню щільність населення зазначених країн, пояснити розходження з урахуванням того, що на середню щільність населення впливають природні, історичні, економічні та демографічні причини.

  Необхідно звернути увагу на обмеженість застосування показника середньої щільності населення.

  Білет № 5.
  1. Природні ресурси - компоненти природи, які на даному рівні розвитку суспільства використовуються або можуть бути використані в якості засобів виробництва і предметів споживання. Природні ресурси - категорія історична, пов'язана зі зміною потреб і можливостей суспільства, розвитком науки і техніки на різних історичних етапах. Наприклад, в епоху
  НТР різко зросло значення руд кольорових металів і енергетичних ресурсів.
  Існують різні підходи до класифікації природних ресурсів. За походженням виділяється мінеральні, водні, ресурси Світового океану, земельні, біологічні, кліматичні, космічні ресурси. За вичерпності виділяються вичерпні і невичерпні. До перших відносяться відновлювані (біологічні, земельні, водні) і невідновних
  (мінеральні). До других відносяться кліматичні, енергія текучої води, сонця, вітру. За способом використання: агрокліматичні, енергетичні, рекреаційні.
  Ресурсообеспечения - це співвідношення між величиною природних ресурсів і розмірами їх використання. Вона виражається запасами з розрахунку на душу населення або кількістю років, на які повинно вистачити даного ресурсу за сучасних темпів видобутку або використання. Оцінити забезпеченість країни певним видом природних ресурсів можна двома способами. Перший, розділити розміри запасів цього ресурсу на сучасний обсяг видобутку на рік і отримати кількість років, на які даного ресурсу повинно вистачити.
  Другий, розділити кількість запасів цього ресурсу на чисельність країни і дізнатися, яку кількість даного ресурсу припадає на душу населення.
  Кількісно оцінивши ресурсообеспечения країни, необхідно зробити висновки про ступінь її забезпеченості даними ресурсом.
  2. Транспорт - третя провідна галузь матеріального виробництва, він становить матеріальну основу міжнародного поділу праці, впливає на розміщення виробництва, сприяє розвитку інтеграційних процесів. Всі шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби в сукупності утворюють світову транспортну систему.
  НТР торкнулася всіх видів транспорту: збільшилися швидкості, виросла вантажопідйомність, численна, рухомий склад. Поява контейнерів, підводних тунелів значно розширило можливості транспортування різних вантажів. Сухопутний транспорт. Залізничний: в епоху НТР його роль знизилася, але важливою в перевезенні масових промислових і сільськогосподарських вантажів. Близько Ѕ загальної довжини залізниць припадає на 10 країн (США, Росію, Індія, Канада, Китай). Щодо густоти залізничної мережі виділяється Європа.
  Автомобільний: лідирує у внутрішньоміських і приміських пасажироперевезеннях, велике значення в міжнародних і міжміських перевезеннях. По довжині автомобільних доріг виділяються США, Росія, Індія, за густоті - Європа і Японія.
  Трубопровідний: одержав швидкий розвиток через зростання видобутку нафти і газу
  (США, Росія, Канада).
  Водний транспорт. Морський: обслуговує 4/5 всієї міжнародної торгівлі, перевозить наливні, навалювальні, насипні вантажі, у контейнерах готові вироби і напівфабрикати. Найбільший тоннаж морського торговельного флоту у
  Японії, США, Греції, Росії та інших країн. Наявність великої флоту у Панами та Ліберії пояснюється тим, що під прапорами цих країн плавають судна інших великих держав. Існує близько 30 світових портів (Роттердам, Гамбург, Лос-
  Анджелес). За розмірами морських перевезень виділяється Атлантичний океан.
  Величезне значення мають Суецький і Панамський канали.
  Внутрішній водний: по вантажообігу виділяються США, Росія, Канада, Китай і
  Нідерланди. У цих же країнах знаходиться більшість судноплавних каналів
  (Берег в США, Великий канал у Китаї, Біломорсько-Балтійський в Росії).
  Головний район озерного судноплавства - Великі озера США Канада.
  Повітряний транспорт - наймолодший і динамічний. Займає перше місце в міжконтинентальних перевезеннях. Великі авіаційні держави США, Росія,
  Франція, Великобританія. Великі аеропорти світу "Охара"
  (Чикаго), в Далласі, Хітроу (Лондон), Ханеда (Токіо). Транспорт в даний час став менш залежний від природи. Природні перешкоди (водні простору, гори) перестали бути нездоланними. Пробиваються в тунелі скелях, прокладаються підводні тунелі, споруджуються штучні водні шляху. Але одночасно зростає негативний вплив транспорту на природу (теплове, шумове, хімічну та інші види забруднення). Багато країни вживають заходів по захисту навколишнього середовища від негативного впливу транспорту.
  3. За статичними даними визначте природний приріст для зазначених країн. Природний приріст є різницею між народжуваністю і смертністю. Порівняйте природний приріст зазначених країн. Зробіть висновки. Враховуючи, що на природний приріст впливає соціально -- економічний фактор і рівень життя населення. Не можна забувати про механічному прирості населення, яких в окремих країнах грає велику роль.

  Білет № 6.

  1. Мінеральні ресурси - це природні речовини мінерального походження.

  що використовуються для одержання енергії. Сировини, матеріалів і службовці мінерально-сировинною базою господарства. Для мінеральних ресурсів характерні: різка нерівномірність розміщення, невозобновляемост ь конкретних родовищ, можливість заповнення шляхом розвідки та освоєння нових родовищ. В даний час використовується понад 200 видів мінеральних ресурсів. Запаси окремих видів мінеральних ресурсів. Запаси окремих видів не однакові.

  Постійно зростають розміри видобутку і розробляються нові родовища.

  Закономірності розміщення мінеральних ресурсів.

  Поширення мінеральних ресурсів підпорядковується геологічним закономірностям.

  Корисні копалини осадового походження зустрічаються в межах осадового чохла платформ, в передгірських та крайового прогину.

  Магматичні корисні копалини - в складчатках областях, місцях виходу на поверхню кристалічного фундаменту древніх платформ.

  Паливні мають осадочні походження, утворюють вугільні та нафтогазоносні басейни.

  Найбільші вугільні басейни розташовані на території

  Росії, США, ФРН та інших країн.

  Нафта і газ видобуваються в

  Перській затоці,

  Мексиканській затоці, Західної

  Сибіру.

  До рудним відносяться руди металів, вони присвячені до фундаментів і щитів древніх платформ, є і в складчастих областях.

  Країни, що виділяються по запасах залізної руди - Росія,

  Бразилія,

  Канада, США,

  Австралія. Часто наявність рудних корисних копалин визначає спеціалізацію районів і країн.

  Нерудні корисні копалини мають широке поширення.

  До них відносяться: апатити, сірка, калійні солі, вапняки, доломіт. Для господарського освоєння найбільш вигідні територіальні сполучення корисних копалин, які полегшують комплексну переробку сировини, формування великих територіально-виробничих комплексів.

  Важливо раціональне використання ресурсів - вилучення максимально можливої кількості ресурсів, більш повна переробка, комплексне використання сировини.

  2. сполучене

  Королівство

  Великобританії І

  Північної

  Ірландії складається з чотирьох великих територій:

  Англія,

  Шотландія,

  Уельсу, Північної

  Ірландії. Довгий час

  Великобританія панувала в світовому господарстві, так як тут раніше, ніж в інших державах, відбулася промислова революція.

  Країна володіла величезними колоніями, що давало перевагу для розвитку господарства, вузлове положення на перехресті найважливіших морських транспортних магістралей забезпечувало їй широкі зв'язки з усіма районами земної кулі.

  Важлива роль і сприятливого поєднання природних умов і ресурсів

  (кам'яного вугілля, залізної руди, повноводних річок). Зараз

  Великобританія залишається з провідних держав світу.

  Високоіндустріаль ва держава, великий експортер капіталу, творець і координатор

  Співдружності - своєрідної форми асоціація між

  Великобританією і її колишніми колоніями.

  Структура британської промисловості типова для найбільш розвинених країн світу. Провідна роль належить складна й різноманітна машинобудуванню

  (Лондон,

  Ковентрі,

  Бірмінгем,

  Клайдсайд). < p> Добре розвинені чорна і кольорова металургія працюють в основному на імпорт сировину

  (Шеффілд і міста узбережжя).

  Після відкриття на шельфі

  Північного моря родовищ нафти і газу, новий імпульс розвитку одержала хімічна промисловість.

  Сільське господарство високопродуктивної е, провідна роль належить тваринництву.

  Переважає господарства, спеціалізірующіес я на молочному тваринництві.

  Основний напрямок рослинництва

  - забезпечення худоби кормами,

  2/3 посівної площі зайнято під кормові культури.

  Помітну роль відіграє рибальство.

  Основні риболовецькі порти розташовані на східному узбережжі.

  Транспорт.

  Основний вантажообіг у внутрішніх перевезеннях припадає на автомобільний транспорт.

  Основні транспортні магістралі сходяться до

  Лондону,

  Бірмінгем,

  Манчестеру та інших промислових містах.

  Великобританія має великий морський і пассажірний флот. Розвинений авіаційний транспорт.

  Значення водного та повітряного видів транспорту дуже велика, враховуючи острівна стан країни. У межах

  Великобританії можна виділити п'ять основних районів. У південній частині знаходиться столиця -

  Лондон, яка одночасно є одним з найбільших портів у світі.

  Активна морська торгівля і столична роль - особа південній частині країни. Юго-восток - головна зона зернових і технічних культур. Розвинуте тваринництво.

  На узбережжі - порти, військові бази, курорти.

  Саутгемптон - найбільший пасажирський порт

  Великобританії.

  Центральна частина держави - батьківщина вугільної та фабрично-заводської промисловості світу

  (металургійної

  , Металообробний ющей, текстильній).

  Зараз це майже безперервна смуга промислових міст зі старими , новими і новітніми галузями. В

  Уельсі переважають старі галузі промисловості.

  У Шотландії - суднобудування, зараз швидко розвивається хімічна промисловість у результаті розробки родовищ нафти і газу

  Північного моря.

  У гірській частині

  Шотландії розвинене вівчарство, у східній та прибережної - молочне тваринництво і рибальство.

  Ольстер - економічно найбільш відстала частина країни. Основу економіки там складає сільське господарство.

  Завдання регіональної політики - підйом депресивних старопромислових районів і згладжування диспропорцій між ними і високорозвиненими районами, індустріалізація та загальний розвиток найбільш інших районів, обмеження росту і розвантаження деяких найбільших міст та міських агломерацій.

  3. для аналізу необхідно визначити шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби країн, тому що транспортна система складається з цих елементів.

  Для країн з різним рівнем економічного розвитку властиві різні конфігурації транспортних систем і різний розвиток певних видів транспорту.

  Транспортна система країн, що розвиваються нерідко має деревовидну форму, точкою зростання якої служить великий морський порт.

  Це пов'язано з історією освоєння і колонізації території. У країнах, що розвиваються, як правило, переважає Один-два види транспорту. При пояснення рис подібності у відмінності транспортних систем слід враховувати, що на них впливають різні чинники - природний, історичний, економічний, політичний.


  Білет № 7.
  1. Земельні ресурси - вид природних ресурсів, поверхня Землі, на якої можуть розміщуватися різні об'єкти господарства, міста та інші населені пункти. Це більшою мірою територіальні ресурси. Але при оцінки території з точки зору можливостей розвитку сільського і лісового господарства важливо розглянути і якість земель - їх родючість, тому що земля в даному випадку є головним засобом виробництва.
  Забезпеченість людства земельними ресурсами визначається світовим земельним фондом, що становить 13,4 млрд га. З окремих великих регіонів найбільшим земельним фондом мають Африка (30 млн км) і закордонна Азія (27,7 млн км), а найменшим - зарубіжна Європа з
  Океанією (8,5 млн км). Однак якщо розглядати забезпеченість регіонів земельними ресурсами з розрахунку на душу населення, то результат буде протилежним, на кожного жителя малонаселеній Австралії припадає 37 га землі, а на жителя Азії - тільки 1,1 га, приблизно стільки ж і в зарубіжній Європі. Структура земельного фонду показує, яким чином використовується земельні ресурси. У ній виділяються сільськогосподарські землі, лісові землі, землі, зайняті населеними пунктами, промисловістю та транспортом, малопродуктивні і непродуктивні землі. найбільш цінні оброблювані землі займають всього 11% світового земельного фонду. Такий же показник характерний для СНД, Африки, Північної Америки. Для Зарубіжної
  Європи цей показник вищий (29%), а для Австралії та Південної Америки -- менш високий (5% і 7%), країни світу з найбільшими розмірами оброблюваних земель - США, Індія, Китай, Росія, Канада. Оброблювані землі зосереджені в основному в лісових, лісостепових і степових природних зонах.
  Природні луки і пасовища переважають над робочою землями скрізь, крім зарубіжної Європи. У всьому світі в середньому 23% земель використовується під пасовища. Структура земельного фонду планети постійно змінюється під впливом двох протилежних процесів. Один - боротьба людства за розширення земель, придатних для проживання і сільськогосподарського використання, інший - погіршення земель, вилучення їх з сільськогосподарського обороту в результаті ерозії, опустелювання, промислової та транспортної забудови, відкритої розробки корисних копалин. Другий процес йде більш швидкими темпами тому головна проблема світового земельного фонду - деградація сільськогосподарських земель, в результаті якої відбувається помітне скорочення оброблюваних земель, що припадають на душу населення, а навантаження на них весь час зростає. Країни з найменшою забезпеченістю ріллею на душу населення -
  Китай (0,09 га), Єгипет (0,05 га). У багатьох країнах робляться зусилля щодо збереження земельного фонду та улучшению його структури. У регіональному і глобальному аспекті вони все більш координуються спеціалізованими органами ООН - ЮНЕСКО, ФАО.
  2. Паливно-енергетичний промисловість складається з паливної промисловості та енергетики. Паливна промисловість - комплекс галузей, що займаються видобутком і переробкою паливно-енергетичної сировини.
  Включає вугільну, газову, нафтову торф'яну, сланцевих і урановидобувну промисловість зростає у зв'язку з розвитком електрифікації та теплофікації виробництв, що обумовлюють інтенсивне зростання споживання енергії. Паливно - енергетичний промисловість пройшла у своєму розвитку кілька етапів: вугільний, нафтовий і газовий, в даний час світова енергетика вступила в перехідний етап - етап поступового переходу від використання мінерального палива до відновлюваних і невичерпним енергоресурсів.
  Нафтова промисловість. Нафта видобувають приблизно в 80 країнах, але географію цій галузі визначають країни першої десятки. Основна особливість - більш
  4/5 запасів і близько Ѕ видобутку нафти припадає на країни, що розвиваються, які і є головними експортерами нафти, особливо країни ОПЕК. У результаті утворився величезний територіальний розрив між основними районами видобутку нафти і районами її споживання. Найбільшими експортерами нафти є країни Перської затоки. Великими запасами володіють
  Росія, США, Китай, Іран.
  Газова промисловість. Найбільші виробники - Росія, США, Канада,
  Нідерланди. Останнім часом видобуток газу зростає в деяких країн, що розвиваються країнах. Алжир, Малайзія, Індонезія, ОАЕ продають знижений природний газ в країни Європи і Японію.
  Вугільна промисловість. Вугілля видобувають приблизно в 60 країнах світу, але географію галузі, як і в нафтової промисловості, визначають країни першої десятки. Китай, США, Росія дають країни більше половини всієї світової видобутку. Вугілля видобувають в основному в економічно розвинених країнах: ФРН,
  Великобританія, Польща, Австралія, ПАР.
  Електроенергетика. У структурі виробництва електроенергії переважають теплові електростанції (63% всієї виробітку), потім гідроелектростанції
  (20%) та атомні (17%). Ці дані характерні для світового виробництва. У різних регіонах і країнах електроенергетика має свої особливості: в ПАР майже вся електроенергія виробляється на ТЕС, у Норвегії - на ГЕС, під
  Франції - більшість енергії дають АЕС (76%). Франція, Японія, Республіка
  Корея продовжують, на відміну від багатьох інших країн, нарощувати потужності атомної енергетики і після Чорнобильської катастрофи. Країнами, виділяються за якістю продукції, енергетики, є США, Росія,
  Японія, ФРН, Канада. Зростає інтерес до використання нетрадиційних ресурсів для вироблення електроенергії: геотермальна енергетика, споруда приливних, сонячних електростанцій, використання енергії вітру.
  Енергетична проблема пов'язана із сировинною. Це проблема забезпечення людства паливом і сировиною. Рішення проблеми полягає в використанні досягнен

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !