ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Квитки з географії України за 11 клас
       

   

  Географія

  ГЕОГРАФІЯ

  Білет № 1.
  1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі.
  2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України.
  3. Складітьтіповій план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав.

  Білет № 2.
  1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі.
  2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (на вибір).
  3. Накресліть схему сучасного регіонального поділу Європи.

  Білет № 3.
  1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві.
  2. Геологічна будова і корисні копалини України.
  3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх вирішення.

  Білет № 4.
  1. Світовий океан. Його будова. Рух води у Світовому океані.
  2. Клімат України. Фактори, що визначають його особливості.
  3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення,

  Білет № 5.
  1. Погода. Характеристика її складових.
  2. Природні та умовно-пріродніресурсі Чорного та Азовського морів.
  3. Чисельність та природній рух населення, демографічна ситуація світу.

  Білет № 6.
  1. Атмосфера та її склад. Зміни тиску і температури з висотою. Проблеми забруднення атмосфери. Шляхи та засоби їх вирішення.
  2. Головні річкові системи України. Живлення і режими річок.
  3. Світове господарство, основні етапи його формування.

  Білет № 7.
  1. Ресурси Світового океану, їх роль у житті людства.
  2. Характеристика зони мішаних лісів України.
  3. Фактори і принципи розміщення виробництва і фінансів у сучасних умовах.

  Білет № 8.
  1. Клімат. Кліматотвірні фактори. Кліматичні пояси та області Землі, закономірності їх розміщення.
  2. Характеристика лісостепової зони України.
  3. Міжнародний географічний поділ праці. Світове господарство в сучасний період.

  Білет № 9.
  1. Біосфера. Її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв'язки з ними.
  Екологічні проблеми біосфери.
  2. Характеристика степової зони України.
  3. Зовнішньоекономічні зв'язки, їх форми та сучасні тенденції зміни в умовах нових відносин в світі.

  Білет № 10.
  1. Взаємозв'язки компонентів природи. Природні комплекси Землі.
  2. Мінеральні ресурси України, їх структура і особливості розміщення.
  3. Канада. Структура промисловості і АПК. Експортні галузі господарства.

  БІЛЕТ № 11.
  1. Географічна оболонка. Її загальні закономірності.
  2. Чисельність і розміщення населення України. Його природній і механічний рух.
  3. Роль політичних процесів у становленні господарства незалежних держав
  Східної Європи, Північної та Центральної Азії (країн колишнього СРСР).

  Білет № 12.
  1. Географічна будова, корисні копалини та рель'єф Африки. Взаємозв'зкі між геологічними структурами, родовищами корисних копалин та рельєфом материка.
  2. Трудові ресурси України, їх структура. Нерівномірність у забазпеченні території трудовими ресурсами.
  3. Основні типи країн Європи.

  Білет № 13.
  1. Природні зони Африки. Класичний прояв зональності природних комплексів материка.
  2. Національний склад населення України. Українська діаспора.
  3. Особливості промислового розвитку країн Південно-Західної Азії.

  Білет № 14.
  1. Австралія. Особливості клімату материка. Унікальність органічного світу.
  2. Паливно-енергетичний комплекс України, його структура. Вугільна промисловість України.
  3. Коротка економіко-географічна характеристика однієї з країн Центральної
  Європи (за вибором).

  Білет № 15.
  1. Історія формування поверхні Південної Америки, основні форми рельєфу.
  2. Нафтова і газова промисловість України, основні райони видобутку нафти ти газу. Проблеми забезпечення ними України.
  3. Особливості господарства країн Африки, країн, шо розвиваються.

  Білет №! 6.
  1. Анктартіда. Відкриття та сучасні наукові дослідження, їх географічне значення.
  2. Електроенергетика України, її структура та особливості розміщення.
  3. Характерні економіко-географічні особливості промисловості країн
  Центральної Європи.

  Білет № 17.
  1. Екологічні проблеми світу. Території, які знаходяться під особливою охороною, їх значення для людства.
  2. Накресліть схему міжгалузевих зв'язків металургії України.
  3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику
  Великобританії та Франції.

  Білет № 18.
  1. Північна Америка. Особливості географічного положення та берегової лінії материка.
  2. Накресліть схему міжгалузевих зв'язків хімічної промисловості України.
  3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику ФРН та
  Італії.

  Білет № 19.
  1. Внутрішні води Південної Америки, їх господарське значення.
  2. Накресліть схему міжгалузевих зв'язків лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості України.
  3. Промисловість США. Основні міжгалузеві системи промисловості.

  Білет № 20.
  1. Форма і рухи Землі. Градусна сітка. Географічні координати.
  2. Агропромисловий комплекс України, його структура. Накресліть схему міжгалузевих зв'язків агропромислового комплексу.
  3. Австралія. Особливості розвитку і місце в світовій економіці.

  Білет № 21.
  1. Загальна циркуляція атмосфери Землі. Вітри.
  2. Накресліть схему галузевої структури рослинництва України.
  3. Індія. Сільське господарство, його спеціалізація, основні сільськогосподарські райони.

  Білет № 22.
  1. Неоднорідність земної кори. Стійкі і рухомі ділянки земної кори та пов'язані з ними особливості рельєфу.
  2. Накресліть схему галузевої структури тваринництва України.
  3. Японія. Основні риси галузевої структури господарства. Територіальні відмінності господарства.

  Білет № 23.
  1. Географічне положення та берегова лінія Євразії.
  2. Основні види транспорту та особливості його розміщення в Україні.
  3. Загальна характеристика господарства Китайської Народної Республіки.

  Білет № 24.
  1. Кліматі Європи. Перевага Західного переносу повітряних мас.
  2. Внутрішньодержавні та міждержавні економічні зв'язки України, їх суть і значення.
  3. Особливості господарства "нових індустріальних країн" на прикладі
  Бразилії або Мексики.

  Білет № 25.
  1. Азія. Загальні відомості. Особливості геологічної будови і рельєфу.
  2. Структура господарського комплексу Донецько-Придніпровського економічного району України.
  3. Глобальні проблеми людства.

  Білет № 26.
  1. Азія. Внутрішні води, їх розподіл по території. Живлення та водний режим великих річкових і озерних систем.
  2. Агропромисловий комплекс Донецько-Придніпровського економічного району
  України. Його галузева структура.
  3. Етапи формування політичної карти світу.

  Білет № 27.
  1. Залежність клімату від географічної широти, підстілаючої поверхні, циркуляції атмосфери. Наведіть приклади.
  2. Структура господарського комплексу Південно-Західного економічного району України. Особливості структури промисловості і розміщення найважливіших галузей.
  3. Економіко-географічні особливості господарства Туреччини.

  Білет № 28.
  1. Материковий та океанічний типи зомної кору. Гіпотези походження материків і океанів.
  2. Структура господарського комплексу Південного економічного району
  України. Найважливіші галузі промисловасті, їх розміщення.
  3. Особливості господарства Південно-Африканської Республіки.

  Білет № 29.
  1. Повітряні маси. Типи повітряних мас і їх рух.
  2. Агропромисловий комплекс Південного економічного району України.
  Географія основних галузей рослинництва і тваринництва.
  3. Основні типи державного ладу і державного устрою країн в світі.

  Білет № 30.
  1. Циклони. Антициклони. Атмосферні фронти. Зміни погоди, викликані їх дією.
  2. Агропромисловий комплекс Південно-Західного економічного району України, його роль у теріторіальномуподілі праці.
  3. Міграція населення світу. Зовнішні і внутрішні міграції.

  Білет № 31.
  1. Фізико-географічне положення Океанії. Острови, їх походження та зв'язок з будовою дна Тухого океану.
  2. Курортне господарство Південного економічного району України.
  3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей.

  Білет № 32.
  1. Порівняйте географічне положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу? (на вибір).
  2. Дайте характеристику Українських Карпат.
  3. Характеристика сільського господорства країн Латинської Америки.

  Білет № 33.
  1. Ландшафти і фізико-географічне районування України.
  2. Дайте характеристику Кримських гір.
  3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості.
  Шляхи вирішення енергетичної проблеми в світі.

  Білет № 34.
  1. Роль географії у вирішенні найважливіших соціальних проблем.
  2. Дайте характеристику екологічної ситуації в Україні.
  3. Характеристика сільського господарства країн Африки.

  Nick 'Corp. (при підтримці Nick'Soft & Nick'Write & Nick'Copy) Copyright
  (C) 1992-1997.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !