ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Квитки з географії для 10 класу
       

   

  Географія

  | 1-1) формує. ПК світу - довгих. | 2-1) Основ. форм. гос. правл.! |
  | истор. процес, отраж. весь ход | 2-і форми: а) республіканська. |
  | розвинений. чоловіче. суспільства, | форма правл. распростран. |
  | ізіеняясь на протяж. багатьох | особливо широко: 3/4 всіх країн |
  | століття. вона відображала вознікнов. | світу - республіки. Республ. - |
  | і розпад госуд., зрад. їх | така форма гос. правл. при |
  | кордонів, відкриття та колоніз. нових | якої вища законод. влада |
  | земель, образ. метрополій і | приналежності. виборного представить. |
  | колоній, территор. розділ і | органу - парламенту, а виконає. |
  | переділ світу. Щас на ПК світу-230 | - правителя. Після завойований. |
  | країн і территор. (майже | політичне життя. незалежний. республікан. |
  | все-суверен. госуд.) т.к країн | форму правл. Прийняло |
  | багато то їх об'їду. в групи. | большінст. звільнивши. країн. б) |
  | Найбільш. распростран. групуються. | Монархічна форма правл. |
  | країн за величиною їх территор. і | має менше распростран.: |
  | чисельні. населен. (Вул.: за | монарх. У світі всього 30. |
  | территор. виділ. 7 офігенний | Монархія - така форма правл., |
  | країн S> 3 млн2. кожна, котор. в | при котор. главою держав. |
  | совокупнос. займаючи. 1/2 суші | вважає. імператора, король, |
  | землі., за чисельні. насел. виділ. | герцог, князь, султан і т. д. |
  | 10 офіген. країн, з чічлом жит. | Ця верховна влада передає. |
  |> 100 млн. чел.в кожн., На котор. | За спадщину. Серед них переважаючи. |
  | у совокупнос. прихід. 3/5 насел. | Конституційного. монарх., де |
  | земної кулі.) переважаючи. середн., | реальна законодавчої. влада |
  | небольш. і крихітні. (мікрогос.) | приналежності. парламентарів., а |
  | Є групуються. країн за особ. | виконає. правителя., тоді як |
  | географ. положення (вул.: | сам монарх, як кажуть, |
  | Приморськ., півострів., | «царює, але не править». |
  | острівні., країни-архіпел.). | Монархіч. лад зберігає. в них |
  | Особ. групу склад. країни | в якості. своєрідність., традиції, |
  |-Позбавлений. виходу до моря (таких 40). | напомінающ. про минулу велич |
  | Країни світу различ. не тільки по | «корони». (Вул.: Великобри. - |
  | розмір. і географ. полож., а й | найстаріша в світі Конституція. |
  | за рівнями соціально-економічними. розвинений. | монарх., де править Король (щас |
  | Виходячи з цього, їх підрозділ. на | королева Елізав. II) вважає. |
  | 2 голів. типу: 1) економ .- | головою держ., доль. системи, |
  | розвинений.; 2) розвиваючи. країни! | главноком. озброєний. силами, |
  | Економ. - Розвинених стор ООН | світським главою госуд. англікан. |
  | відносить прим. 60 стор європи, | Церкви, Японія - конституційна |
  | Азії, Африки, північ. амер., | монархія, де править імператор.) |
  | австрал. та Океанії. Вони всі | У абсолют. монарх., влада |
  | отлич. більш високому рівні. | Монар. майже не огранич. Але |
  | економ. і соціал. розвинений. Проте | таких країн щас залишилося мало. |
  | ця груп. країн отлич. досить | (вул.: Саудівська Аравія - |
  | значить. внутр. неоднорідний. У її | абсолютна монархія, де править |
  | сост. можна выд. 4 подгруп.: К | король. Він здійснений. законодавчої. |
  | 1-ої гр. відносить. «Велика 7 країн | і виконає. влада, одновремено. |
  | 3апада », в кот. входять США, | будучи прем'єр-міністр., |
  | Япон., ФРН, Фран., Велікоб., | Главноком. озброєння. силам. і |
  | Італ. і Канад. Це стор-лідери | верхів. суддею, а також духовн. |
  | захід. світу, відмінність. найбільш. | править. # Державної податкової. лад люб. |
  | масштабу зобра. економ. і політ. діячів. | країн. характ. також формою |
  | Ко 2-ий подгруп. відносить. європ. | адміністр.-терріторіал. |
  | країни,. Політ. та економ. міць | Прилади (поділу). У цьому |
  | кожн. з них у відділ. не велика, | отнош. Усі країни підрозділ. на |
  | в цілому вони ігор. біль. роль в | унітарні (у країні істот. |
  | світів. справах. У осіб. подгр. | один. законод. і виконає. |
  | можна об'їду. стор, вхід. в | влада) і федератів. (на ряду з |
  | Содруж. Независ. Госуд., | Один. законам. і орган. влади. |
  | утворивши. в кінці '91г. в | істот. окремо. территор. |
  | результ. роз. СРСР. Всі Залишився. | Одиниць. (респуб., провінція., |
  | країни та терит. ООН відносять до | штати і т.д.), що мають. влас. |
  | розвинувши. країн. Разом вони займаючи. | Законод., Виконає., І судебн. |
  | більше полови. земна. суші. Величезний. | органи влади. Федератів. |
  | разнол. світ розвинувши. країн | пристрої. мають близько 20 країн |
  | внутрен. неоднорідний. У ньому виділ. | Світу. У деяких з них |
  | нескол. подгруп: 1) ключів. | (Росія, Бельгія, Індія, |
  | країни: индия, Бразил., мексика. | Нігерія) воно пов'язане з |
  | 2) нові індустріальні. країни: | націонал.-етніч. принцип., в |
  | риспуб. Корея, Тайвань, | інших (ФРН, Австрія, США) - з |
  | сінгапур. 3) нефтеекспор. | історико-географ. Особенност. |
  | країн.: Сауд. Аравія, Кувейт, | |
  | Бруней. 4) Отстающ. У своєму | 2-2) Торгівля слідом за Європ. і |
  | розвинений. (сам. більш.) 5) | Азією охопила інші регіони |
  | Найменш. розвинений. | земна. кулі. Обмін продук. між |
  | | Ними привів до утворений. |
  | 1-2) НТР представ. собою корен. | міровог. ринку. Подальшого. |
  | качест. перекл. у виробниц. силах | розширено. цього ринку сприяє. |
  | челов., основ. на оберну. науки | розвинений. транспор. Морський транс. |
  | у безпосереднім. виробниц. силу | пов'язав між собою всі матер. Під |
  | суспіль. Визрев. вона, щоб потім | другій половині 19 ст. швидко |
  | дати поч. гігант. пріращ. | росла протяж. залоз. доріг, |
  | матеріал. і духів. возмож. | які соедин. внутрен. частини |
  | Челов. Щас ми живемо в епоху | континенти. Гол. роль в |
  | дальн. поглиблюючи. НТР. Соврем. НТР | формую. світів. господ. |
  | характе. 4-ма гол. рисами: | приналежності. крупн. машин. |
  | 1) універсал., Всеосяжне. Вона | индустр. => МХ склалося наприкінці |
  | преобр.все отрас. і сфери, | 19 початку 20 ст. в результ. |
  | характ. праці, побут, культуру, | розвинений. крупн. машин. индустр., |
  | психолог. людей. 2) чрезвич. | транспор. і МР. МХ - історич. |
  | прискорений. науково-технічна. | служив. сукупно. націонал. |
  | перетвор. Вона висловлю. в різкому | господарств усіх країн світу, |
  | скороч. часів. між науковим | пов'язаний. між собою Світового. |
  | відкритий. і його впроваджений. в | экономич. відноси. # Географ. |
  | виробниц., у більш швидкому, | розділ. праці - неминуче. |
  | морально. знос і, =>, в | результ. розвинений. чоловіче. |
  | постійні. оновл. продук. 3) НТР | Гром., Пов'язаний. із зростанням |
  | різко підвищилися. треба. до рівня | Товарні. виробниц. та обміну. Його |
  | кваліфікує. праць. ресур. Це | неминуче. витік. з того, що |
  | призвело до зр. частки умств. | між відділ. терит. завжди |
  | праці в усіх сферах челов. | істот. различ.: а) географіч. |
  | деят., виробництво. його інтелектуал. | полож., б) природн. услов. і |
  | 4) НТР зародив. в роки 2-ої світ. | ресурсах, 3) соціал. - Економ. |
  | війни як воєн - техніч. рев-ия. | умовах а. Подоб. различ. привід. к |
  | Економ., Філос., Социол. счит.: | тому, що багато. види промисловості. |
  | соврем. НТР - це один. складність. | і сіл. Господа. виробниц. як би |
  | сист., в котор. тісно взаємодіяти. | прикріпити. до визначений. терит. |
  | один з друг. 4 складу. частини: а) | Междун. Географ. розділ. праці |
  | наука б) технік. і технол. в) | виражений. в спеціалізовані. відділ. країн |
  | виробниц., г) управл. | на виробниц. определ. видів |
  | (а) в епоху НТР обернули. в дуже | продук. і послуг і в останній. |
  | складність. комплекс знань. Поряд з | обмін. Ними. НТР прискорив. темп. |
  | цим вона образ. великі. сферу | міровог. економ. зростання. Досяг. |
  | челов. діячів.; научн. робіт. в | НТР скористаюся. економ. розвинений. |
  | світі - близько 5,5 млн. челов., т. | заходу, які перетворять. їх у |
  | е. 9/10 наук. співроб

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !