ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Картографічний метод дослідження
       

   

  Географія

  Казахський Державний Національний Університет ім. Аль-Фарабі

  Географічний факультет. Кафедра геоекології і моніторингу природного середовища.

  Картографічний метод дослідження

  Виконала: Першикова О.

  Алмати, 2000

  Зміст

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  1. Прийоми аналізу картографічного зображення
  1.1. Опис по картах ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
  1.2. Прийоми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
  2. Деякі завдання подальшого розвитку картографічного методу дослідження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
  3. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

  Введення

  Високий рівень розвитку сучасної картографії веде до постійного розширенню її інтересів. Продовжуючи вдосконалювати методику і техніку картографування, розробляючи нові типи карт, картографи ставлять і вирішують нові проблеми. Одна таких проблем - використання карт в наукових дослідженнях та господарської діяльності.

  У самій картографії довгий час зберігалася думку про те, що основне завдання науки є вивчення і розробки методів і процесів створення та відтворення карт.

  Отже, під картографічним методом розуміються розділ картографії, вивчає питання використання карт для пізнання зображених на них явищ. У перші поняття про цей метод було сформульовано К.А.
  Саліщевим.

  Програми картографічного методу дослідження дуже різноманітні.
  Він став невід'ємною частиною більшості теоретичних і практичних вишукувань, перетворився в один із стрижневих методів пізнання в науках про
  Землі. Довголітній досвід накопичений геологією і морфологією - науками, традиційно пов'язаними з топографічними картами. Здавна пов'язані з картою економіко-географічні дослідження. Немислимі без постійного аналізу та обробки карток геофізичні науки.

  Метод розвивається, використовуючи новітні досягнення картографії, математики, обчислювальної техніки та автоматики, в тісній взаємодії з методами конкретних наук. Постійно вишукуються нові оригінальні прийоми аналізу карт, удосконалюється технічна база, розширюється коло розв'язуваних завдань, починаючи від проблем загальногеографічного характеру аж до вузько галузевих досліджень.

  Найважливішою умовою становлення картографічного методу слід вважати практичні потреби окремих галузей фізичної та економічної географії, геології, геофізики та інших галузей наук про
  Землі. При сучасному рівні теоретичного розвитку цих галузей знань аналіз карт застосовується в якості одного з основних методів дослідження.

  Опис за картками

  Опис - це традиційний і загальновідомий прийом аналізу карт; його мета полягає в тому, щоб виявити наявність на карті досліджуваних явищ, особливості їх розміщення і взаємозв'язку. Опис - якісний спосіб аналізу картографічного зображення, але в нього можуть вводитися кількісні характеристики, прочитані по карті.

  Техніка опису проста, але, тим не менше, підпорядкована деяким обов'язковим вимогам. Приступаючи до опису, необхідно перш за все оцінити якість самої карти, серії карт або атласу, отримати уявлення про їх сучасності, детальності, принципи складання, характер активів, що не картографічної проекцією. Слід вивчити легенду, приділяючи головну увагу принципам класифікації зображуваних явищ і самим способом зображення.

  Описуючи будь-яке явище або територію, дуже важливо дотримуватися порядок від загального до конкретного, тобто надавати спершу характеристику основних, визначальних рис, потім детально проаналізувати окремі особливості і зокрема. На закінчення чітко формулюється висновки. Усяке науковий опис повинно бути логічно, суворо впорядковано, побудоване за певним планом, причому добре, якщо цей план зрозумілий читачеві.

  Основні принципи, яким повинна задовольняти науковий опис, складене по картках:

  - логічність, упорядкованість і послідовність опису;

  - відбір і систематизація фактів;

  - введення в опис елементів порівняння, аналогії, зіставлення з використанням кількісних показників;

  - оцінка описуваних явищ або процесів з точки зору конкретних завдань дослідження;

  - чітке формулювання висновків і рекомендацій.

  Описи по картах широко використовуються на попередній стадії дослідження для загального ознайомлення з досліджуваним об'єктом, планування дослідження, визначення раціональної методики, вибору вихідних картографічних матеріалів. Опис абсолютно необхідно і на завершальному етапі, коли потрібно дати змістовну інтерпретацію отриманих результатів. За добре спланований дослідженні математичні прийоми поєднуються з описами, не підміняючи і не витісняючи їх. Це забезпечує необхідну рівновагу між якісними і кількісними методами картографічного аналізу.

  Прийоми

  Крім опису, використовуються більш конкретні прийоми такі як: графічні, графоаналітичних, прийоми математичного аналізу, математичної статистики, теорії інформації.

  Графічні прийоми аналізу карт полягають у побудові по них різного роду профілів, розрізів, графіків, епюр, діаграм і блок-діаграм. Основне призначення цієї групи прийомів - дати наочне дво-чи тривимірне зображення досліджуваних явищ.

  Багато графічні побудови завдяки своїй простоті стали звичними доступними інструментами дослідження.

  Профілі, розрізи. Головне досягнення профілів - з наочність. Вони використовуються для самих різних цілей. Деякі особливості поверхонь, зображених на картах, зручно виявляти за допомогою зміщених профілів.

  Графіки, епюри. Графіки складаються частіше за все для виявлення залежності між явищами. При вивченні різночасних карт звертаються до складання графіків, що показують динаміку розвитку явищ і процесів.
  Особливим видом графіка є епюр, що поєднує на площині різні просторові перетворення.

  Діаграми. Дані, зняті з карти, зручно аналізувати за допомогою різних діаграм. У картографії широко вживаються лінійні, площинні, об'ємні діаграми, які подібно графіками ілюструють залежність між явищами або динаміку їх розвитку. У дослідницьких цілях часто використовують троянди-діаграми, які чудово передають пануючі і підпорядковані напряму явищ, локалізованих на лініях.

  Блок-діаграми - це тривимірний малюнок, що поєднує перспективний зображення якої-небудь поверхні, поздовжній та поперечний профілі.

  графоаналітичних прийоми. Ці прийоми аналізу карт використовують для вимірювання та обчислення по картах різних кількісних величин.

  З точки зору методики можна розрізняти кілька видів вимірювань:

  - вимірювання планових координат об'єктів або явищ у географічній, прямокутної, полярної або умовної системах;

  - вимірювання апплікат явищ, зображених на картах, що пов'язано з визначенням абсолютних і відносних висот, глибин, потужностей, тобто вертикальних складових явищ;

  - лінійні вимірювання, тобто визначення довжин прямих, ламаних, кривих ліній і відстаней;

  - вимірювання обсягів різних об'єктів і явищ;

  - вимірювання площ плоских поверхонь

  - кутові вимірювання, пов'язані з визначенням по картах горизонтальних, вертикальних і інших кутів та напрямків.

  картометричних прийоми. На картах великих і середніх масштабів довжини прямих і ламаних ліній вимірюється за допомогою циркуля-вимірника і поперечного масштабу з точністю, близької до граничної для даної карти.
  Труднощі виникають при вимірюванні довжин звивистих ліній: річок, берегових ліній морів та озер, контурів, вертикалей. Для обчислення таких величин застосовується Курвіметр, але не завжди його точність задовольняє завдання дослідження. Для більш точних вимірювань застосовуються різні прийоми обчислення.

  Вимірювання площ по картах здійснюється за допомогою планіметрії, зважування або палеток різних конструкцій.

  При роботі з гіпсометричні, геологічними, гідрологічними, кліматичними та іншими картами часто виникає необхідність підрахунку обсягів будь-яких об'єктів. Якщо об'єкт зображений на карті в ізолініях, то його обсяг важливо представити як суму об'ємів окремих шарів, укладених між площинами перетину. Обсяг вершини обчислюється як обсяг конуса з висотою дельта z, тоді повний обсяг обчислюється як сума окремих шарів та обсягу вершини.

  Прийоми математичного аналізу. Апроксимації.
  Прийоми математичного аналізу застосовуються для створення просторових математичних моделей явищ, що вивчаються за картками.

  Принципова можливість використання цієї групи прийомів закладена в тому, що багато явища і процеси, зображувані на картах, або пов'язані функціональними залежностями між собою, або можуть бути представлені як функції простору і часу. Ці залежності надзвичайно різноманітні, складні і не завжди достатньо вивчені; проте часто вдається їх спростити, абстрагуючись від ускладнюють властивостей і малоістотні зв'язків, виявити головні закономірності та апроксимувати їх відомими функціями.

  Прийоми математичної статистики призначені для вивчення по картах просторових і часових статистичних сукупностей і утворюваних ними статистичних поверхонь. Статистичні сукупності називають масові, якісно однорідні безлічі випадкових величин або явищ.

  На картах статистичних сукупностей утворюють статистичні поверхні, які звичайно зображуються ізолініями або картограмами.
  Статистичні поверхні мають максимуми (гребені), мінімуми (улоговини), схили, тобто володіють якимись статистичними рельєфом.

  Прийоми теорії інформації використовуються для оцінки ступеня однорідності і взаємної відповідності явищ, що вивчаються за картками.


  Деякі завдання подальшого розвитку картографічного методу дослідження

  Картографічний метод дослідження має всі властивості наукового методу. Він має чітко окреслене коло завдань, систему визначених і взаємопов'язаних прийомів аналізу та перетворення картографічного зображення. Період швидкого розвитку і вдосконалення методу почався порівняно недавно, але він вже багаторазово довів свою надійність і ефективність. Розвиток методу йде по декількох напрямках. Головні перспективи пов'язані з прогресом комплексного тематичного картографування, зі створенням карт і атласів нового типу, в тому числі -- спеціально призначених для проведення по них наукових досліджень.

  У тісному зв'язку зі створенням нових карт і атласів знаходиться проблема вдосконалення прийомів аналізу та перетворення картографічного зображення.

  Існує ще одна дуже важлива проблема, тісно пов'язана з використанням карт. Це - вивчення запасів з боку споживачів.
  Ця проблема велика і багатоаспектна. Перш за все, необхідно мати уявлення про склад споживачів, що використовують карти в науковій і практичної діяльності.

  Вивчення запитів споживачів має виявити найбільш популярні і доступні прийоми роботи з картами й атласами, показати, якою мірою вони задовольняють фахівців різного профілю, які вимоги пред'являються до точності карт і достовірності результатів дослідження.

  Широкі можливості, що відкриваються перед картографічним методом дослідження, і різноманіття проблем, які очікують розробки, - свідоцтво хороших перспектив для розвитку цього розділу картографії.

  Список використаної літератури


  1.Берлянт А.М. Картографічний метод дослідження.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !