ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маріупольський торговий порт
       

   

  Географія

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Реферат

  НА ТЕМУ:

  «Економіко-географічна характеристика Маріупольського торгового порту »

  Виконав:

  Студент ФЕУП

  II курсу, 4 групи

  Перевірив:

  ________________

  Одеса

  2003

  План:

  1. Введення.

  2. Територіальні особливості забезпеченості господарства України природними ресурсами:

  Класифікація природних ресурсів

  Запаси природних ресурсів

  Запаси корисних копалин

  Прогнозування запасів природних ресурсів

  Земельні запаси України

  Агрокліматичні ресурси

  мінеральні ресурси

  Рудні корисні копалини

  Нерудні корисні копалини

  Паливні ресурси

  Водні ресурси

  Екологія України

  3. Аналіз роботи транспортної системи України:

  Короткий аналіз роботи транспортної системи України.

  Характеристика різних видів транспорту по галузях

  4. Загальна характеристика господарства країни.

  5. Короткий огляд перспективи розвитку портів України.

  6. Характеристика маріупольського морського торгового порту.

  7. Висновок.

  Введення

  За останні роки незалежності, наша країна набуває, все більш помітні риси, економічно розвиненого члена міжнародного співтовариства.
  Важливу роль, у розвитку, грає транспортна сфера. У зв'язку, з різким економічним підйомом, виражається у збільшенні ВВП, і частки експорту, в торгівлі країни, а також, надзвичайно вигідним місцем розташування, для того, щоб виступати в ролі транзитної країни, морські порти в Україні, є найбільш перспективною галуззю в країні. Маріупольський морський торговельний порт, є, на мій погляд, найбільш цікавим, для інвесторів.

  Територіальні особливості забезпеченості господарства України природними ресурсами

  При взаємодії суспільства і природи природа виступає як важлива основа розвитку суспільства і використовується, перш за все у вигляді природних ресурсів.

  Природні ресурси - це всі ті елементи, властивості або результати функціонування природних систем, які використовуються або можуть бути використані в майбутньому для одержання сировини, палива, енергії чи продовольства і т. п. Крім того, на соціально-економічні системи впливають і природні умови, які хоча не використовуються безпосередньо у виробництві, але можуть полегшувати або ускладнювати функціонування господарства. У зв'язку з розвитком науки і техніки все більше природних умов отримують економічну оцінку та переходять до розряду природних ресурсів.

  Класифікація природних ресурсів.

  Таке розуміння природних ресурсів дає можливість здійснювати їх класифікацію як по місцю в природних системах, так і за особливостями їх господарського використання. Один з найбільш загальних підходів полягає в розділенні всіх природних ресурсів на невичерпні та вичерпні.

  До невичерпним відносяться ті, які пов'язані з енергією Сонця і внутрішніх глибин Землі, силами гравітації (енергія сонячних променів, вітру, геотермальна, припливів і відливів, кліматичні ресурси), а також води Світового океану.

  Вичерпні ресурси поділяються на невідновлювані (корисні копалини, зникаючі види живих організмів) і поновлювані (водні, грунтові, біологічні).

  Природна класифікація базується на приналежності природних ресурсів до тих чи інших сфер географічної оболонки: мінеральні, кліматичні, земельні, водні, біологічні.

  За господарського використання всі ресурси можна розділити на:

  1 ) ресурси для виробничої (промисловість, сільське господарство) та невиробничої сфери;

  2) локальні (місцеві), національні (державні) і глобальні
  (світові);

  3) детально вивчені, виявлені, прогнозовані. Копалини ресурси
  (корисні копалини) класифікують за ступенем їх геологічного вивчення.


  Запаси природних ресурсів.

  Запаси корисних копалин

  Запаси корисних копалин - це кількість мінеральної сировини, що
  ... виявлено за допомогою геологічної розвідки. Їх поділяють на дві категорії - балансові і позабалансові. До балансових належать ті, які відповідають промисловим кондицій і їх економічно доцільно використовувати. До позабалансовими - запаси, які внаслідок низького вмісту цінних компонентів або складної технології видобутку і переробки поки що недоцільно використовувати (але згодом таке використання можливе).

  Усі запаси корисних копалин в залежності від ступеня розвіданих родовищ, якості сировини і гірничотехнічних умов розробки поділяють ще на категорії А, В, C1 і С2.

  До категорії А відносять найбільш досліджені копалини, умови залягання яких, форма і будова рудних тіл повністю вивчені, виявлені природні типи І промислові сорти сировини , виділені і оконтурени безрудние і некондиційні ділянки всередині рудного тіла, повністю досліджено якість, технологічні властивості та інженерно-геологічні умови видобутку сировини.

  Для категорії В ці характеристики майже співпадають, за винятком того, що тут не визначено просторове положення кожного типу і контури безрудних і некондиційних ділянок всередині рудного тіла.

  До категорії C1 відносяться запаси, про які відомо: умови залягання, форма і будова тіл корисних копалин, їх природні типи, промислові сорти, якість, технологічні властивості та умови проведення горноексплуатаціонних робіт.

  Нарешті, до категорії С2 відносяться попередньо оцінені запаси корисних копалин.

  Промислові запаси викопних ресурсів визначаються як сума запасів за категоріями А + В + C1 без втрат, які є обов'язковими під час добування мінеральної сировини


  Прогнозування запасів природних ресурсів


  Для потенційної оцінки запасів корисних копалин визначають на основі врахування загальних геологічних умов так звані прогнозовані запаси.

  Дуже важливою проблемою освоєння природних ресурсів є їх комплексна оцінка, яка включає: визначення запасів та їх якісного складу; вивчення умов експлуатації та можливості комплексного використання різних видів ресурсів; облік освоєності території, на якій вони знаходяться. В останні роки все більшого значення набуває потреба збереження навколишнього середовища при експлуатації природних багатств.
  До теперішнього часу не розроблені єдині підходи і критерії оцінки природних ресурсів, але загальноприйнята, що оцінка повинна бути перш за все економічної, тобто виражатися в вартісних (грошових ) показниках.
  Це дає можливість не тільки оцінити окремі види природних ресурсів, але й обчислити сумарний природно-ресурсний потенціал (ПРП) території, під яким в економічній географії розуміється сукупна продуктивність природних ресурсів території як засобів виробництва і предметів споживання, що виражається їх споживною вартістю.

  Проведені в 70-і роки підрахунки ПРП колишнього Радянського Союзу показують, що Україна, займаючи менше 3% території колишнього СРСР, володіла 13% його природно-ресурсного потенціалу. Зважаючи на те, що вартість багатьох ресурсів внаслідок недосконалості цін була дуже занижена, можна говорити, що Україна має достатній ПРП для розвитку потужного соціально-економічного комплексу. У структурі природних ресурсів провідна роль належить земельних та агрокліматичних ресурсів, також значні запаси корисних копалин, водних і лісових ресурсів.
  Ще дуже мало використовуються і не отримали належної оцінки рекреаційні ресурси.

  Земельні запаси України


  Земля - одна з найбільш універсальних природних ресурсів, необхідний для всіх галузей господарства. Особливості земельних ресурсів полягають у тому, що їх не можуть замінити жодні інші ресурси і вони повинні використовуватися там, де знаходяться. У цьому розумінні про землю можна говорити як про територіальний ресурс - основу розвитку суспільства.

  Територія України (603,7 тис. км2) складає лише 0,4% загальної площі поверхні суші, але в Європі це друга за площі країна після Росії, вона займає 5% європейського субконтиненту. Крім того, Україна має дуже вигідне економіко-географічне положення і практично вся її територія придатна для промислового, транспортного і сільськогосподарського освоєння. Майже 95% її території займають низовини і височини і тільки 5%-гори, середня висота поверхні-170-180 м. Великі плоскі низовини Південного Полісся,
  Придніпров'я і Причорномор'я, хвилясті поверхні більшості височин особливо сприятливі для промислового і транспортного будівництва і використання під сільськогосподарські угіддя.

  Кілька ускладнені ці види діяльності в горбистих частинах Подільської та Придніпровської височин у Карпатах і Кримських горах. Але наявність тут великих лісових масивів, мальовничі ландшафти, численні джерела мінеральних вод, значні водні ресурси дають можливість розвивати всі галузі рекреаційного комплексу, лісове господарство, а в
  Карпатах здійснювати і гідроенергетичне будівництво.

  Оцінка землі також залежить від економіко-географічного положення та освоєння території. Завдяки тому що Україна лежить на перехресті шляхів з Європи в Азію і з Північної Європи до Південної, вона має досить зручне економіко-географічне положення і здавна добре освоєна.
  Освоєності території можна оцінити багатьма економічними і соціальними показниками з розрахунку на одиницю площі, проте в даному випадку обмежимося лише кількома: густотою мережі поселень, щільністю транспортної мережі та питомою вагою сільськогосподарських угідь і ріллі.

  Найвищий рівень освоєності мають давно заселені західні та центральні області України, а також промислові регіони Подніпров'я і < br> Донбасу. Найнижчий рівень розвитку соціальної та транспортної інфраструктури (при високій сільськогосподарської освоєності) характерний для південних областей України. Тільки щодо вузька смуга
  Чорноморського узбережжя і території, прилеглі до усть великих річок, мають значно більш високий рівень освоєння і відповідно більш високу оцінку як територіальні ресурси.

  Оскільки в колишньому СРСР земля була практично безкоштовною, вартісні оцінки територіальних ресурсів України майже не проводилися. Однак досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить, що максимально дорогою земля буде в центрах великих міст (насамперед Києва,
  Львова, Харкова, Одеси), у транспортних вузлах і на морському узбережжі
  (особливо на Південному березі Криму) .

  Дуже важлива особливість земельних ресурсів полягає в тому, що верхній тонкий шар землі - грунт володіє природним родючістю, тобто здатність забезпечувати рослини компонентами, необхідними для їхнього життя. Цю особливість здавна використовує людина, вирощуючи різноманітні сільськогосподарські культури. При раціональному і дбайливого використання земель їх природну родючість зростає, при варварському - знижується і може бути назавжди втрачено. Тому землі з найбільш високою родючістю повинні використовуватися в сільському господарстві, насамперед у землеробстві.

  В Україні частка сільськогосподарських угідь у загальній структурі земель становить 70%, орних земель - понад 55%, що є одним з найбільш високих показників у Європі та світі. Забезпеченість ріллею також досить висока і становить від 0,15 га на одного жителя в Закарпатті до
  1,3-1,5 га у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях, а в середньому по Україні - 0,78 га (для порівняння : у Великобританії - 0,12 га, у Німеччині - 0,20 га, в середньому по Європі - 0,26 га, у світі - 0,29 га)
  (рис. 2). Розораність земель у лісостеповій і степовій зонах значно перевищує оптимальні показники, досягаючи 70% і більше. Це викликає розвиток сильних ерозійних процесів, причому в степових областях землі піддаються як водному, так і вітрової ерозії. Частка еродованих земель постійно зростає і досягла вже 37% ріллі, що становить понад 12 млн га. З кожного гектара землі щорічно змивається від 5 до 25 м3 грунту, в основному верхнього, найбільш родючого шару, що приводить до зменшення врожайності на 30-70% і до зниження якості сільськогосподарської продукції. На найбільш еродованих землях вартість проведення протиерозійних заходів настільки велика, що їх доцільно перевести в категорію несільськогосподарських, перш за все лісових земель.

  Землеробство.

  В Україні частка сільськогосподарських угідь у загальній структурі земель становить 70%, орних земель - понад 55%, що є одним з найбільш високих показників у Європі та світі. Забезпеченість ріллею також досить висока і становить від 0,15 га на одного жителя в Закарпатті до
  1,3-1,5 га у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях, а в середньому по Україні - 0,78 га (для порівняння : у Великобританії - 0,12 га, у Німеччині - 0,20 га, в середньому по Європі - 0,26 га, у світі - 0,29 га)
  (рис. 38). Розораність земель у лісостеповій і степовій зонах значно перевищує оптимальні показники, досягаючи 70% і більше. Це викликає розвиток сильних ерозійних процесів, причому в степових областях землі піддаються як водному, так і вітрової ерозії. Частка еродованих земель постійно зростає і досягла вже 37% ріллі, що становить понад 12 млн га. З кожного гектара землі щорічно змивається від 5 до 25 м3 грунту, в основному верхнього, найбільш родючого шару, що приводить до зменшення врожайності на 30-70% і до зниження якості сільськогосподарської продукції. На найбільш еродованих землях вартість проведення протиерозійних заходів настільки велика, що їх доцільно перевести в категорію несільськогосподарських, перш за все лісових земель.

  У зв'язку з економічними реформами, які проводяться в Україні, зміниться склад землекористувачів. До 1990 р. дуже високою була частка державного сектора: радгоспів і колгоспів (які фактично були державними підприємствами), промислових, транспортних та інших несільськогосподарських підприємств та установ. І лише трохи більше
  4% земель використовувалися як присадибні. З 1991 р. почався процес передачі землі в користування, а з прийняттям відповідного законодавства та у власність фермерським господарствам. Процес приватизації землі буде продовжуватися, і в державній власності повинні залишитися тільки ті угіддя, які необхідні для виконання загальнодержавних функцій (землі під підприємствами державної промисловості, найважливішими шляхами, водними та природоохоронними об'єктами).
  Інші перейдуть у приватну, комунальну, кооперативну і інші форми власності Для того щоб нові власники раціонально використовували землю, необхідно створити новий детальний земельний кадастр, тобто зібрати достовірні відомості про розміри та якість грунтів, їх родючості, господарське використання та оцінити їх вартість. Основні розділи земельного кадастру - це дані про бонітування грунтів та їх економічна оцінка. Бонітування (від лат. Bonitas - доброякісний) грунтів здійснюється на основі вивчення природного родючості і виражається в бальною оцінкою (максимально 100 балів). На основі використання різних земель переважно в грошових показниках, як зазначалося, проводиться економічна оцінка.


  Агрокліматичні ресурси.


  Використання земельних ресурсів у сільському, водному, рекреаційному господарстві , умови роботи всіх галузей економіки, діяльності і відпочинку людей залежать від клімату на тій чи іншій території. В останні десятиліття кліматичні умови все частіше оцінюються як природні ресурси - перш за все агрокліматичні, а також ресурси сонячної та вітрової енергії.

  Термічний режим повітря і грунту в сукупності з кількістю атмосферних опадів і запасами вологи в грунті становлять агрокліматичні ресурси території Термічний режим повітря і грунту в сукупності з кількістю атмосферних опадів і запасами вологи в грунті становлять агрокліматичні ресурси території. на відносну однорідність клімату на території України, співвідношення Незважаючи тепла і вологи в різних її регіонах сильно диференційовано. Так, сума активних температур в період, коли середньодобова температура понад 10 ° С, зменшується від 3600 ° на Південному березі Криму до 2400 ° на сівбу?? ре України і до 1600 ° на вершинах Карпат. У цілому цього достатньо для вирощування більшості культур помірного поясу, але для повного дозрівання середньо-і пізньостиглих сортів соняшнику і кукурудзи, абрикосів, персиків, винограду придатні тільки південні області України та низовини Закарпаття.

  зволоження території зменшується з північного -заходу на південний схід: у
  Карпатах та Західному Поліссі вона надмірна, на решті території
  Полісся і північного Лісостепу - достатня, на півдні і сході Лісостепу і в
  Степовій зоні - недостатня, а на узбережжі Чорного моря і у степовому
  Криму - мізерна. Тому вирощування вологолюбних культур (льону, картоплі, цукрових буряків та ін) найбільш доцільно на Поліссі та в
  Лісостепової зоні, а на півдні України для гарантованого землеробства необхідно зрошення, особливо враховуючи те, що тут кожних 2-3 роки можуть повторюватися посухи. Останні посухи в червні-серпні 1992 і 1994 років. охопили майже всю територію України, завдавши значних втрат сільському господарству.

  Різко знижують ефективність використання агрокліматичних ресурсів

  також заморозки, ураганні вітри з грозами при проходженні циклонів, суховії, град. Частота і сила цих негативних кліматичних явищ в останні роки значно зросла що, можливо, пов'язано зі значним антропогенним навантаженням на атмосферу. Заморозки особливо небезпечні в кінці травня і початку червня, в період активної вегетації рослин, а також у вересні, коли значна частина врожаю, особливо овочів, ще залишається на полях. Вітри ураганної сили та смерчі так само, як і суховії, значної шкоди завдають землеробства в період дозрівання сільськогосподарських культур. Град, який на більшій частині України буває тільки 1-2 дні на рік, дуже небезпечний у Криму (іноді до 10 і більше днів).

  мінеральні ресурси.

  Незважаючи на досить високий рівень геологічної вивченості території нашої держави та наявність на ній більше 7 тис. розвіданих родовищ, поки що не можна зробити остаточні висновки про мінерально-сировинному потенціал України. В умовах існування Радянського Союзу з його величезними територією і запасами корисних копалин вишукування багатьох видів мінеральної сировини, якого було досить в інших районах СРСР, здійснювалося в Україні дуже повільно або зовсім не проводилося. З придбанням незалежності і необхідністю більш повного самозабезпечення економіки країни корисними копалинами на території
  України вже зараз додатково розвідані або заново відкриті родовища газу, золота, руд інших кольорових металів (у тому числі одне з найбільших у світі родовищ скандію). У найближчі роки можливі ще численні знахідки нових покладів мінеральної сировини, але співвідношення основних видів корисних копалин в мінерально-ресурсний потенціал (рудних, нерудних, паливно-енергетичних) істотно не зміниться

  Рудні корисні копалини.

  Багата Україна рудними корисними копалинами, перш за все рудами чорних металів (рис. 3). На території республіки сконцентровано до 20
  % світових ресурсів марганцевих руд (у тому числі майже 50% багатих руд) і понад 5% запасів залізних руд. Найбільші їх басейни і родовища приурочені до південної частини Українського кристалічного щита. Один з найбільших у світі - Криворізький залізорудний басейн, який вузькою смугою простягається з півночі на південь Дніпропетровської області і містить
  18 млрд т як багатих гематітомартітових руд (1,4 млрд т) із вмістом заліза 51-66%, так і щодо бідних залізистих кварцитів (22-38% заліза). Руди цього басейну використовували ще скіфи у V-IV ст. до Христа, проте їх промислове освоєння почалося в другій половині XIX ст.

  Продовженням Криворізького басейну на півночі є Кременчуцький залізорудний район, що простягнувся на 45 км вздовж нижньої течії р.. Псел
  (Полтавська область). Промислові запаси залізних руд становлять тут
  4,5 млрд т. Дещо менше за запасами Білозерський залізорудний район в
  Запорізької області і Керченський залізорудний басейн у Криму. Проте їх цінність зростає, зокрема, тому, що в Білозерському районі значні запаси (більше 0,7 млрд т) багатих руд з вмістом заліза
  55-65%, а відносно бідні керченські руди мають достатню потужність пластів (6-15 м) і практично всі доступні для відкритої розробки.

  залізорудної провінції, яка охоплює великі території В останні десятиліття розвідана Приазовська область із значними запасами промислових залізних руд у Маріупольському, Куксунгурського і
  Гуляйпольському родовищах. Крім того, в якості перспективного сировини для чорної металургії можуть розглядатися залізисті кварцити
  (таконіти) Дніпропетровської, Полтавської, Одеської областей, а також родовища осадових залізних руд Азово-Чорноморської Присивашшя,
  Приазов'я і продовжується на шельфі Азовського і Чорного морів . Загальний обсяг їх запасів становить десятки мільярдів тонн, а в багатьох країнах світу вже існують досконалі технології видобутку і збагачення цих залізних руд (зокрема, в США в 80-і роки до 75% всього заліза виплавлялося з таконітових окатишів).

  Родовища та рудовияви марганцю дуже поширені на території України, але основні його запаси зосереджені в Нікопольському марганцевому басейні. Найбільші марганцеворудної площі розташовані на південній околиці Українського кристалічного щита від р.. Інгулець на заході до Приазовської височини на сході. Поки що найбільше марганцевих руд видобувається в Нікопольському родовищі, але в майбутньому зросте роль найбільшого у світі Велико-Токмацького родовища
  (Запорізька область). Порівняно невеликі, але перспективні родовища марганцю є на Вінниччині (Гайсинський район) та Івано-Франківщині
  (Чивчинських та Бурштинської родовища).

  З легованих металів в Україні є порівняно невеликі родовища та рудовияви нікелю, титану і хрому, які приурочені переважно до схилів Українського кристалічного щита, особливо
  Середнього Побужжя і території Дніпропетровської та Житомирської областей. Але промислове значення мають поки що тільки Іршанське родовище титанової руди - ільменіту (Житомирська обл.) І Побузьке родовище нікелю на Кіровоградщині.

  Розвідані запаси руд кольорових металів не можуть забезпечити потреби економіки України, тому вже найближчим часом цю проблему необхідно вирішувати шляхом імпорту кольорових металів або їх руд або проведенням докладної розвідки власних, хоча і бідних, але переважно комплексних руд Донецького кряжу, Закарпаття, Українського кристалічного щита.

  поліметалічні (свинцево-цинкові) руди виявлені в районі Нагольному кряжу (Донбас) і в Закарпатті (Берегівське і Біганьское родовища).
  Ці ж закарпатські родовища містять алуніти - сировина для виробництва алюмінію. Алюміній можна також виплавляти з бокситів
  Високопільського родовища на Днепрпетровщіне і нефелінів Приазов'я.

  Ртутні руди вже давно видобуваються в Микитівському родовищі кіноварі
  (Донбас), а також розвідані в районі Вишкова (Торуня) в Закарпатті. В останні роки доразведано і підготовлено до промислової розробки
  Мужіївське родовище золота (Закарпаття), крім того, значні рудовияви золота є в Черкаській і Дніпропетровській областях.

  Для видобутку магнію та інших кольорових металів можуть використовуватися поклади солей Прикарпаття і затоки Сиваш.

  Нерудні корисні копалини.

  Територія України в цілому багата нерудними корисними копалинами і тому її соціально-економічний комплекс практично повністю забезпечений ресурсами будівельних матеріалів і в значній мірі - покладами гірничо-хімічної сировини.

  Поклади Важливим сировиною для харчової, хімічної та інших галузей промисловості є калійних солей сконцентровані в Прикарпатському соленосних басейні. Загальні запаси 13 розвіданих родовищ становлять майже 3 млрд т, а в перерахунку на поживну речовину КМО - близько 300 млн т. Тепер розробляються Калуської-Голинський (Івано-Франківська обл.) І
  Стебніковського (Львівська обл.) Родовища.

  Родовища самородної сірки в Передкарпатті (Новий Розділ, Яворів) не тільки забезпечують потреби України, але й дозволяють експортувати сірку, хоча з точки зору екологічної безпеки України слід значно зменшити масштаби її видобутку.

  поварена сіль, яка представлена великими родовищами кам'яної солі - Галіт (Бахмутський, Слов'янським і Новокарфагенскім на Донбасі та
  Солотвинський в Закарпатті). Уже майже тисячу років видобувають сіль з сільномінералізованних підземних вод (розсолів) Передкарпаття, самоосадних солей затоки Сиваш і інших сольових лиманів Чорноморсько-Азовського узбережжя Криму. Розвідані запаси солей перевищують 9 млрд т, а з урахуванням відкритих солянокупольних структур Дніпровсько-Донецької западини та Одеської області, а також того, що запаси ропи в озерах і лиманах півдня України постійно поповнюються, республіка має практично необмеженими запасами кухонної солі Із фосфатних руд на території України поширені переважно фосфорити, але родовища їх мають незначні запаси, низький вміст PsOs і несприятливі умови експлуатації. Серед всіх родовищ Волино-Поділля, Придністров'я і
  Дніпровсько-Донецької западини найбільш відомі та вивчені Незвисько (Івано-
  Франківська обл.) І Кролевецьке (Сумська обл .).

  Як технологічну сировину в металургійної, хімічної та деяких інших галузях промисловості широко використовуються вогнетривкі та бентонітові глини, флюсові вапняки і доломіт, формувальні піски, цеоліти і графіт.

  Вогнетривкі глини, що використовуються для виробництва термічно стійких матеріалів, в основному концентруються в родовищах Донбасу
  (Часівоярський, Новорайського) і Придніпров'я (Поволжському, П'ятихатський,
  Кіровоградське). Бентонітові глини з високими адсорбційні властивості, пластичні і легкоплавкі поширені на заході (Закарпатська,
  Львівська, Тернопільська області), на сході (Донецька обл.), На півдні
  (Крим) України. Але найбільше родовище цих глин - Черкаське, яка має площу понад 500 км2 і потужність покладів від 0,5 до 43 м.

  Родовища флюсових вапняків і доломіту знаходяться поблизу основних центрів чорної металургії України, переважно в Донецькій області , Криму і Придніпров'ї та повністю задовольняють потреби господарства країни. Достатні запаси формувальних пісків алювіальні і морського походження є у Харківській, Донецькій, Запорізькій та інших областях. У різних галузях промисловості для очищення газів і стічних вод як наповнювач мінеральних добрив і добавку до кормів домашніх тварин можна використовувати цеоліт. Його промислові родовища виявлені в неогенових туфах Закарпаття, а цеоліти Криму не можуть розглядатися як промислову сировину, тому що знаходяться в межах заповідника «Карадаг».

  Значні поклади графіту дають змогу задовольняти потреби електротехнічної, хімічної, металургійної, олівцевої промисловості України і експортувати високоякісну сировину в багато країн світу, хоча розробляється єдине Завал'євське родовище на Кіровоградщині. Крім того, поклади графіту є на
  Волині, у Придніпров'ї та Приазов'ї.

  Наша країна практично повністю і на дуже тривалий час забезпечена сировиною для виробництва будівельних матеріалів, фарфоро-фаянсових і скляних виробів В якості цементної сировини використовуються карбонатні породи (вапняки, крейда, мергелі), гіпси та глини, які зустрічаються практично на всій території України, але оптимальне їх поєднання і найбільші запаси є в Донецькій, Харківській, Львівській,
  Рівненської, Хмельницької, Чернігівської,
  Івано - Франківській областях та в Криму. Значні запаси писального крейди зосереджені в Донецькій області і в межах Волинської височини.

  Глини, суглинки, глинисті сланці і мергелі, придатні для виробництва цегли і черепиці, поширені практично на всій території України, за винятком гірських районів Карпат і Криму. Поклади каолінів, які широко використовуються у фарфоро-фаянсової та інших галузях промисловості, пов'язані з корою вивітрювання Українського кристалічного щита. Сотні родовищ, потужність покладів у яких досягає 50, а іноді й 100 метрів, містять понад 400 млн. т промислових запасів. Розвідані запаси кварцових пісків становлять 220 млн. т і сконцентровані в 24 родовищах Донецької, Харківської, Львівської, Чернігівської та інших областей.

  Крім сировини, яка переважно потребує попередньої обробки, в
  Україні є дуже багаті поклади будівельного каменю (близько 8 млрд м3 розвіданих запасів) і в тому числі найбільш якісного облицювального
  (понад 280 млн. кубічних метрів). Серед них найкращі граніти і гранітодіоріти Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Рівненській областей; базальти Рівненської обл.; лабрадорити Українського кристалічного щита; мармури і туфи Криму та Закарпаття. Крім того, практично на всій території України є родовища пісковиків і вапняків. Раціональна їх видобуток і експорт могли б давати Україні не менше 0,5 млрд доларів на рік. Поки що недостатньо вивчені і оцінені ресурси дорогоцінного і виробного каменю, проте відомі як окремі мінералогічні знахідки, так і перспективні ділянки різних самоцвітів, найкращі з яких зосереджені на Волині. Тут вже досить давно видобувають топази, кристали і друзи, яких досягають десятків кілограмів ваги, а найбільший кристал топазу, знайдений в 1965 р., важив 117 кг.
  Промислові поклади високоякісного бурштину виявлені поблизу селища
  Клесів Рівненської області, хоча зона відкладів, у яких може міститися бурштин, простягається від Яворова (Львівська обл.) на заході до Харкова на сході. З виробного каменю найбільшу цінність має родоніт
  Мармароша і Чивчин у Карпатах, профілітовий сланець Овруцького кряжу і скам'яніле дерево. З інших самоцвітів зустрічаються берил, опал, аметист, димчастий кварц, гірський кришталь, яшма та ін

  Паливні ресурси.


  У цілому значні запаси паливних ресурсів характеризуються різким переважанням у їх структурі твердих видів палива (кам'яного вугілля, горючих сланців і торфу) і дефіцитом рідких і газоподібних вуглеводнів.
  Відсутність достатньої кількості нафти і природного газу створює значні труднощі у розвитку економіки.

  Основний кам'яновугільний басейн України - Донбас охоплює територію понад 50 тис. км2 у трьох східних областях республіки (Донецької, Луганської і Дніпропетровської). Він містить більш 45 млрд т балансових запасів вугілля переважно високої якості. Львівсько-Волинський басейн, який займає близько 10 тис. км2 у межах Львівської та Волинської областей, є практично тільки південно-східною окраїною великого Люблінського басейну (Польща) і тому має незначні промислові запаси вугілля
  (близько 1 млрд т). На жаль, і потужність пластів цих басейнів (0,5-2 м в
  Донбасі, 0,5-1 м у Львівсько-Волинському), і умови залягання, і глибина видобутку (у Донбасі деякі шахти мають глибину понад 1 км) значно гірше, ніж у таких басейнах, як Аппалачскіх (США), Верхнесілезскій
  (Польща), Кузбас (Росія), Фушунскій (Китай) і багатьох інших великих басейнах світу, що робить українське вугілля дуже дорогим і неконкурентоспроможним.

  Декілька краще умови залягання і більша потужність пластів у
  Дніпровському буровугільного басейні, що дозволяє робити тут видобуток більш дешевим відкритим способом, але запаси його становлять усього 2,4 млрд т і основні родовища (Коростишівський, Олександрійське, Ватутинське) розташовані переважно на землях з найбільш родючими чорноземними грунтами. Незначні поклади бурого вугілля Дніпровсько-Донецької западини,
  Прикарпаття та Закарпаття через свою нерентабельність (за винятком
  Ільницького родовища на Закарпатті) не розробляються.

  Поклади горючих вуглеводнів приурочені до Дніпровсько-Донецької, Карпатської і Причорноморсько-Кримської нафтогазоносних провінцій. Вже більше ста років здійснюється видобуток нафти (Борислав) і 80 років- Природного газу в
  Передкарпаття. Тому запаси Бориславського, Долинського, Битків-Бабчинського та Орів-Улічнянского нафтових і Дашавська, Угерського, Більче-Волицьке,
  Рудковського, Ходовіцкого, Калуського, Кадобнянского газових родовищ сильно вичерпані. Близько 80% видобутку нафтогазової сировини країни в даний час припадає на родовища східної України. Найбільші нафтові родовища: Леляківське, Гнідинцівское і Глинсько-Розбишевское; нафтогазові - Качанівське, Рибальське; газові - Шебелинське, Ефремівське,
  Захрестіщенское. На півдні України найбільша кількість родовищ нафти і газу досліджено на Тарханкутському і Керченській півостровах. З 1966 р. тут видобувається газ, а з 1993 р. - нафту.

  Основна надія покладається на найбільш глибокі пласти вже відомих провінцій (особливо Передкарпаття) та шельфи Чорного і Азовського морів.
  Необхідно також врахувати, що в колишньому СРСР переважно добували тільки
  30-40% общегеологіческіх запасів родовищ, а в країнах з високим рівнем технології віддача пластів достігает70-80%. Оскільки в Україні до цього часу вже видобуто понад 250 млн т нафти і більше 1 трлн м3 природного газу, то, використовуючи новітні технології підвищення віддачі пластів, можна різко підвищити видобуток нафти і газу.

  Як ресурси низькосортного палива або сировина для виробництва нафтопродуктів можуть розглядатися горючі сланці: сапропелітовие
  Бовтишского родовища (на межі Черкаської та Кіровоградської областей) і менілітові - Карпат. Навіть з огляду на низьку якість менілітових сланців і вихід сланцевої смоли в 3-4%, при загальних запасах 500 млрд т, в них міститься 15-20 млрд т вуглеводневої сировини, що на порядок більше, ніж сукупні ресурси нафти і газу. Сланци могли б стати значним джерелом нафтопродуктів, але при цьому необхідно вирішити проблеми їх комплексного використання і збереження мальовничих ландшафтів Карпат.

  Корисні копалини можна районувати, тобто виділяти їх територіальні відмінності. Найпоширенішими є два види цього районування - геологічне і економіко-географічне.

  У геологічному районуванні виділяють провінції, області, райони корисних копалин та окремі рудні поля. Всі вони володіють відмінними властивостями.

  Провінція корисних копалин - це велика ділянка земної кори, що охоплює значну частину тектонічного регіону - платформи
  (наприклад, Руської) або геосинклінального поясу (наприклад, пояси нової, альпійської складчастості).

  Область - це частина провінції, яка охоплює тектонічні структури нижчого порядку - антиклінорій, сінкліноріев та ін (наприклад, гірських
  Карпат). Тут виділяються пояси й басейни корисних копалин у залежно від форми простягання (наприклад, Карпатський пояс і Львівсько-
  Волинський басейн).

  Район корисних копалин - це частина області, яка характеризується специфічними особливостями їх зосередження в межах поясу або басейну.

  Нарешті, рудне поле є

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !