ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Міграція населення Ставропольського краю
       

   

  Географія

  Зміст
  Вступ 3
  1. Сучасні міграційні процеси в Ставропольському краї 4
  2. Вплив міграції на соціально-економічну ситуацію в Ставропольському краї 10
  2.1. Вплив міграції на ринок праці 10
  2.2. Вплив міграції на етнічний склад населення 10
  2.3. Вплив міграції на демографічну ситуацію 12
  2.4. Вплив міграції на міжнаціональні відносини 12
  2.5. Вплив міграції на криміногенну обстановку 12
  2.6. Вплив міграції на регіональний ринок житла 13
  2.7. Вплив міграції на санітарно-епідеміологічну обстановку 13
  3. Прогноз міграції в Ставропольському краї 14
  Висновок 16
  Література 17

  Введення

  Ставропольський край займає територію в 66,4 тис. км2, межує на заході з Республікою Карачаєво-Черкесія, Краснодарським краєм, на півночі з
  Ростовською областю і Республікою Калмикія, на сході з Республікою
  Дагестан, на півдні - з Чеченської Республіки, Республіки Північна Осетія, і
  Кабардино-Балкарія. У краї налічується 10 міст крайового підпорядкування, 8 районного, 26 сільських районів, більше 740 сільських населених пунктів.

  На 1 жовтня 1999 розрахункова кількість наявного населення краю склала 2691,0 тис. осіб і збільшилась з початку року на 1,9 тис. чоловік за рахунок міграції. Приріст чисельності населення протягом 90-х років забезпечується тільки міграційними процесами. Розміщення населення по території вкрай нерівномірне. При середній густоті населення по краю
  40,5 осіб на 1 км2 вона коливається від 3072,0 чоловік в м. Георгієвське до
  576 в м. Желєзноводськ, і від 47, в передгірських районах до 9,1 людини в
  Арзгірском.

  На характер зміни міграційних процесів у Ставропольському краї надавали як загальні для країни, так і регіональні фактори. До числа основних регіональних чинників відносяться:
  1. зміна геополітичного становища Ставропольського краю (відділення

  Карачаєво-Черкесії, розпад СРСР);
  2. центральне положення в Передкавказзя - своєрідному етнічному перехресті;
  3. південне географічне положення Ставропілля в зоні з вдалим поєднанням природно-кліматичних умов, родючими землями і великими пасовищами;
  4. поєднання другого і третього факторів - положення Ставропілля на стику рівнинної і гірської зон, які відрізняються за характером господарської спеціалізації, трудовими навичками населення, етнічним складом і типами відтворення. створює передумови розвитку як господарських, так і міграційних зв'язків.

  1. Сучасні міграційні процеси в Ставропольському краї

  Міграції населення відіграють велику роль у формуванні його національного, статево-вікового складу. Міграція (лат. migratio -- переселення) - процес територіального переміщення населення з метою поліпшення умов свого життя. Міграції розрізняють і внутрішні (всередині країни), і зовнішні (з країни в країну). Обидва цих виду переселення людей грали і грають певну роль у формуванні населення краю. Свого часом до Росії, і в тому числі на територію краю, прибували з різних причин вірмени, греки, інші народи. Мотивами, що викликають міграцію, є економічні, політичні, соціальні, екологічні та інші. У різні періоди стану суспільства, становища в тій чи іншій країні, районі їх значимість змінюється. Одні втрачають свою роль, дію інших посилюється.

  Як відзначає Ж.А. Зайончковська, сучасні міграційні процеси в
  Росії визначають дві групи факторів, що впливають на міграції в протилежних напрямках. Перша група чинників - розпад СРСР і пов'язані з цим процеси. Після утворення на території СРСР суверенних держав - колишніх союзних республік, в край почали прибувати як російські
  (з Казахстану. Азербайджану та інших країн ближнього зарубіжжя), так і азербайджанці й вірмени зі своїх історичних родин у зв'язку з національними конфліктами, стихійними лихами, Як приклад внутрішньої міграції в край слід зазначити потік росіян і чеченців з Чеченської республіки в зв'язку зі збройним конфліктом на її території та занепадом господарства.
  Пересування населення всередині краю головним чином з сіл у міста обумовлено економічними причинами. Пересування населення в краї носить також і інший вид. Багато жителів краю щоденно виїжджають на роботу з одного населеного пункту в інший і повертаються на нічліг до постійного місця проживання. Такий вид міграції - «маятникова» - характерний для передмість
  Ставрополя, міст КМВ.

  Друга група пов'язана з демократизацією життя в країні, розширенням прав і свобод особи, в тому числі свободи пересування. У Росії прийнято закон, що забезпечує свободу виїзду і в'їзду в країну. Наша країна проголосила в Конституції України свободу пересування і вибору місця проживання. Це докорінно змінило масштаби і географію зовнішньої міграції.

  Всі вищевказані регіональні фактори зумовили ряд особливостей сучасної міграційної ситуації в Ставропольському краї.

  1. Масштаби міграційних процесів скорочуються. Якщо в 1970 р. в
  Ставропольському краї було зареєстровано 304,6 тис. мігрантів і на Протягом сімдесятих років спостерігалося стабільне зростання їх кількості (в
  1975 р. - 341,5 тис.), то вже на початку вісімдесятих відзначене деяке скорочення міграційного потоку: в 1980 р. у міграції на Ставропіллі було задіяно всього 293 тис. чоловік, а найбільш інтенсивно зниження кількості мігрантів відзначено з 1989 р., часу прояву перших симптомів загострення соціально-економічної ситуації в країні (діагр. 1).
  У 1989 р. на Ставропіллі було зареєстровано 230,6 тис. мігрантів. За
  1991-93 рр.. скорочення склало 30%, а загальна кількість мігрантів скоротилася до 157,7 тис. чоловік. У наступні роки їх кількість постійно скорочувалася, досягнувши мінімуму в 1998 р. - 123,8 тис. чоловік, тобто скоротилося в 1,86 рази в порівнянні з 1989 р. (табл. 1). Таким чином, скорочення масштабів міграції на Ставропіллі проходить в унісон з загальноросійськими тенденціями.

  Таблиця 1

  Масштаби міграційного потоку, тис. осіб
  | Роки | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
  | Потік | 230,6 | 201,3 | 172,9 | 173,3 | 157,7 | 150,6 | 145,9 | 138,2 | 129,6 | 123,8 | 118,6 |

  2. При загальному скороченні масштабів в краї спостерігається зростання сальдо міграції через більш різкого скорочення зворотного міграційного потоку в порівнянні з прямим і загальним зниженням мобільності населення (В.С.
  Бєлозьоров, Б.І. Ганеева, 1997). За період з 1989 по 1998 р.р. чисельність що прибувають в край скоротилася з 123,7 до 69,7 тис. чоловік, тобто майже в
  1,77 рази. У той же час число тих, що вибувають за той же період скоротилася з
  106,9 до 54,1 тис. чоловік, тобто в 1,97 рази. У порівнянні з 1970 р. сальдо міграції зросла в 2 рази з 20,5 тис. до 41,4 тис. осіб у 1994 р. Такий величини сальдо міграції в краї не досягало ні в 60-і рр.., ні в більш пізній час (В. С. Белозеров, Б. І. Ганеева, 1997). Протягом останніх 5 років сальдо міграції різко пішло на спад, але причина змінилася - тепер скорочується число що прибувають до регіону: за підсумками 1998 р. в порівнянні з
  1994 воно скоротилося на 26,3 тис. чоловік (відтік також зменшився, але всього на 0,5 тис. осіб.) (табл. 2).

  Таблиця 2

  Деякі характеристики міграційного потоку, тис. чол.
  | Роки | Прибулі | Вибулі | Сальдо міграції |
  | 1989 | 123,7 | 106,9 | 16,8 |
  | 1990 | 113,0 | 88,3 | 24,7 |
  | 1991 | 102,1 | 70,8 | 31,3 |
  | 1992 | 107,1 | 66,2 | 40,9 |
  | 1993 | 99,2 | 58,5 | 40,7 |
  | 1994 | 96,0 | 54,6 | 41,4 |
  | 1995 | 85,1 | 60,8 | 24,3 |
  | 1996 | 77,1 | 61,1 | 16 |
  | 1997 | 73,8 | 55,8 | 18 |
  | 1998 | 69,7 | 54,1 | 15,6 |
  | 1999 | 65,6 | 53,0 | 12,6 |

  3. Роль міграційного приросту в загальному прирості в 1990-і р.р. зазнала суттєвих змін. Якщо раніше, в 1970-80-ті рр., вона поряд з природним рухом сприяла загальному приросту населення, то зараз міграція повністю його забезпечує. Починаючи з 1993 р., на
  Ставропіллі спостерігається стабільна природний спад населення, і загальний приріст забезпечується тільки міграцією. Досягнувши свого піку в 1994 р., і почавши скорочуватися в останні роки, міграційний приріст залишається тим не менше єдиним джерелом поповнення населення краю, бо в природному русі намітилася стійка тенденція перевищення числа померлих над числом народжених. Своєрідністю Ставропілля є постійне збільшення (нехай і незначне) населення завдяки позитивному міграційного приросту, в той час як у Росії з 1992 р. відзначається процес скорочення чисельності населення.

  4. Міграція у міській та сільській місцевості Ставропольського краю також розвивається своєрідно в регіоні. Всередині краю змінили місце проживання понад 21 тис. чоловік Встановлено, що міграція розвивається в міської та сільської місцевості за різними напрямками. У зв'язку з постійно зростаючої в краї природним спадом населення і скороченням в останні роки міграційного приросту темпи загального приросту населення значно знизилися. Паралельно йде процес скорочення інтенсивності міграційного приросту в краї з 1995 р., при цьому в сільській місцевості інтенсивність міграції скоротилася дещо раніше - ще з 1993 р.

  За період з 1990 р. по 1995 р. показник природного приросту за весь розглянутий період став негативним і міграційний приріст став єдиним фактором, що формує населення в краї. У переважній більшості сільських районів Ставропілля склалася ситуація, коли міграція виступає також в ролі основного формуючого населення фактора. Лише в двох районах краю (Арзгірском і Левокумском) роль міграції в формуванні населення визначається в значній мірі як і раніше, і природним рухом.

  З урахуванням динаміки міграційних процесів у краї з 1989 по 1995 р.р. на
  Ставропіллі виділяють 4 великих району (Белозеров В.С., 1996). Західний район (на нього припадає 47% міграційного приросту краю), район
  Кавказьких Мінеральних Вод (32,2%), Центральний і Східний райони. У складу останнього входить п'яту частину районів краю, тут протягом (6 років спостерігається стійкий негативний механічний приріст і чисельність населення збільшується лише за рахунок природного руху.

  5. У формуванні міграційних потоків у Ставропольському краї велику роль придбали стресові міграції. На Ставропіллі спостерігається стабільний зростання вимушених мігрантів, що прибувають на територію краю. В даний час Ставропіллі займає перше місце серед регіонів Росії за кількістю що знаходяться на території вимушених мігрантів (на 1 січня 2000 р. їх зареєстровано 74849 осіб, або 31245 сімей). У порівнянні з 1992 р.
  (8883 людини або 2964 сім'ї) ця цифра зросла в 8,4 рази. в 1998 р. офіційний статус вимушеного переселенця в службах міграційного контролю краю отримали 6,3 тис. людей, а за січень-вересень 1999 р. -
  2452 людини, основну частку з них складають прибули з Чечні - 80,5%
  (1973 особи).

  6. Своєрідністю міграційного потоку в Ставропольський край є його поліетнічність. Слід зазначити, що основний міграційний потік становлять росіяни. Серед прибулих їх питома вага наближається до 80%.
  Проте інтенсивність прибуття росіян набагато нижче в порівнянні з деякими іншими національностями. Максимальна кількість вибуття даної національності в краї доводилося на народи з традиційно високою еміграційної активністю: німців і євреїв, а також на деякі кавказькі народи.

  Таким чином, за період з 1989 по 1999 р.р. у Ставропольському краї можна чітко окреслилися виділити дві групи етносів, що розрізняються за результативності міграції. Перша група - народи, для яких характерний міграційний відплив з території краю з різних причин. До неї можна віднести даргинці, чеченців - для цих народів головною причиною відтоку стали прагнення до етноізоляціі, скорочення обсягів робіт у сільському господарстві краю. У німців сальдо міграції також негативно, що стало наслідком масової еміграції до Німеччини. Друга група - народи, що мають позитивний показник сальдо міграції за період 1989-1999 р.р.
  Максимальний цей показник (не враховуючи росіян) у вірмен.

  7. Мігранти-військові в масовій кількості з'явилися у Ставропольському краї після розпаду СРСР і що пішли слідом за ним виведенням військ з
  Східної Європи та Закавказзя. У Ставрополь був перенесений штаб Кавказького
  Особливого прикордонного округу (нині Північно-Кавказьке регіональне управління). По мірі припинення збройних конфліктів у ряді республік
  Росії на Ставропіллі стягуються маса частин і підрозділів російської армії. За період з 1992 по 1999 р.р. тільки крайовий центр прийняв і розмістив більше 40 військових підрозділів.

  8. Все більш серйозною проблемою для Ставропольського кран стає нелегальна імміграція з країн далекого зарубіжжя (Азії та Африки) і СНД. У міграційну службу Ставропольського краю зверталися громадянина Афганістану і Ефіопії, що залишаються в краї після завершення навчання у вищих і середніх навчальних закладах. Не бажають повертатися на батьківщину колишні студенти з
  Сирії, В'єтнаму та інших країн, що розвиваються. За орієнтовними прогнозами на території краю знаходиться близько 300-400 таких іноземних громадян, з яких близько 3/4 бажають отримати російське громадянство.

  9. У зв'язку з демократизацією життя в країні на Ставропіллі з'явилася і активно розвивається зовнішня трудова міграція. З одного боку, активно залучається іноземна дешева робоча сила з країн, що розвиваються і країн колишнього СРСР. Зростає кількість іноземних робітників у краї з Туреччини,
  України, Польщі, Грузії, Вірменії. Болгарії.

  З іншого боку в краї є бажаючі працювати за кордоном. Ведеться робота з формування банку даних кандидатів для роботи за кордоном.

  10. Активізувався процес еміграції з Ставропольського краю в країни далекого зарубіжжя. Масштаби міграції з країнами далекого зарубіжжя збільшилася в 1,4 рази. Сальдо міграції з країнами далекого зарубіжжя за останні 6 років стійко негативно в результаті перевищення чисельності вибулих над прибулими на рівні 1,2-2,2 тис. чоловік. Основними країнами еміграції є Німеччина, США, Ізраїль, Греція, на які припадає
  98% від загальної кількості емігрантів (діагр. 2).

  2. Вплив міграції на соціально-економічну ситуацію в Ставропольському краї

  2.1. Вплив міграції на ринок праці

  Вважається, що ринок праці та міграція знаходяться в певному взаємодії. З одного боку, насиченість ринку праці, його географія, співвідношення попиту та пропозиції на окремі види праці - одні з найважливіших факторів міграції населення. C іншого - мігранти працездатного віку беруть участь у формуванні виробничого потенціалу територій

  Вплив міграції на ринок праці на Ставропіллі виявляється в тому, що міграційні потоки вносять помітні зміни в тру/юної потенціал населення регіону. У половозрастной структурі мігрантів близько 2/3 працездатного віку.

  Ринок праці Ставропілля характеризується в даний час своєрідною галузевою структурою зайнятості (підвищена частка зайнятих у сільському господарстві
  - 37%), різницею в змозі і механізми функціонування районних ринків праці, суттєвою різницею між попитом і пропозицією робочої сили, масової неповною зайнятістю і прихованою безробіттям. У цих умовах мігранти загострюють конкуренцію за робочі місця на ринку праці краю і часто мають більш кращі шанси на отримання роботи, ніж жителі краю, так як їх рівень освіти і кваліфікація значно вище.

  За характером протікання міграційних процесів і особливостей їх впливу на формування ринку праці територію Ставропольського краю можна розділити на дві зони: західну, для якої характерний високий міграційний приріст і досить напружена ситуація на ринку праці, а також східну - де вузька спеціалізація ринку праці «виштовхує» населення за межі районів.

  Особливим аспектом впливу на раціональний ринок праці є зовнішня трудова імміграції в край. Залучення іноземних робітників у різні галузі економіки (насамперед в будівництво і сільське господарство) поповнює місцеві бюджети.

  2.2. Вплив міграції на етнічний склад населення

  Сучасний міграційний потік на Ставропіллі носить яскраво виражений поліетнічний характеру як у прямому, так і в зворотному напрямках. У ході аналізу міграційної ситуації в етнічному розрізі нами встановлені принципи розселення різних народів на території Ставропілля в нових геополітичних умовах.

  Перша група мігрантів - слов'янські народи, які шукають притулок в умовах виштовхування з колишніх територій проживання в країнах СНД і деяких російських республіках, якому вони піддалися в ході суверенізації цих країн, розростання міжнаціональної ворожнечі, Початку військових дій, різного роду утисків на національному, побутової та релігійному грунті.
  Серед слов'ян основну частку становлять росіяни.

  Друга група народів - вірмени, азербайджанці, греки, татари, що почали активне переселення в край, а деякі навіть «експансію». Наприклад, питома вага вірмен в міграційному прирості майже в 4 рази перевищує цей показник у складі постійно проживає населення.

  Третя група народів переживає процес етнічної консолідації за межами Ставропілля. До неї входять німці, євреї, чеченці, народи
  Дагестану, які в умовах змінився геополітичного положення і соціально-економічних потрясінь, що послідували за цим, «потяглися» на історичну та етнічну батьківщину. Основними причинами цього процесу стала нездатність деяких етносів адаптуватися в новій ситуації, витіснення їх іншими народами, можливостями поліпшити матеріальне становище в таборі еміграції. Підстьобнули процес консолідації на етнічній батьківщині чеченців військові дії в Чеченській республіці. Міграційний відтік цих народів, можливо призведе в найближчому майбутньому до зниження показника природного приросту цих етносів, оскільки вони мали традиційно найбільш значущі показники народжуваності, а виїжджають з краю в основному молоді люди.

  Міграційні процеси сьогодні роблять значний вплив на етнічний склад населення краю. Згідно з даними крайового комітету гос. статистики поліетнічний склад міграційного потоку призводить до того, що частка російського населення в краї скорочується, в той час як інших національностей зростає.

  Міграція в край робить вплив на характер розселення народів на
  Ставрополье. В етнічному відношенні на початок 1990-х р.р.. на території краю виділилися 4 райони (Белозеров В.С., 1995). Перший включає 2/3 районів і міст краю, розташованих західній, центральній, північній і частково південній частині краю. Він характеризується підвищеною в порівнянні з среднекраевим значенням часткою російського населення. У другому (район КМВ) відзначається підвищена частка вірмен і греків, у третьому (східні та південно - східні райони) - трохи вище питома вага північнокавказьких народів; четвертий (представлений унікальним в етнічному відношенні Нефтекумскім районом) має знижену частку російських і досить високу частку тюркських
  (ногайців, туркменів) і кавказьких народів.

  2.3. Вплив міграції на демографічну ситуацію

  Змінюється під впливом міграції та віковий склад населення краю.
  Більш швидке зростання чисельності осіб старшого віку обумовлює зміна середнього віку населення Ставропілля: у 1991 р. він становив
  35,2 року, а до 1999 р. - 36 років (при среднероссійском показнику - 36,2 року).

  Міграція впливає і на сімейний склад населення і на його шлюбне поведінку. Так, наприклад, при передислокації в Будьонівський район військових підрозділів з Чеченської республіки істотно збільшилася число реєстрованих шлюбів, серед яких близько 50%, (1997 р.) припадало на шлюби з військовослужбовцями.

  2.4. Вплив міграції на міжнаціональні відносини

  У краї проявляється в посиленні соціальної напруженості в суспільстві з через процес більш кращої адаптації мігрантів - представників інших національностей в порівнянні з постійним населенням, у тому числі російськими. наприклад, мігранти-вірмени та азербайджанці зайняли «ніші» у торгівлі, обслуговуванні, тобто сферах, де обертаються «живі» гроші, що дозволило зайняти їм аж ніяк не останнє місце в суспільстві. Наслідком цього є погіршення міжнаціональних відносин у Ставропольському краї.

  2.5. Вплив міграції на криміногенну обстановку

  Основним видом правопорушень, скоєних мігрантами є порушення правил реєстрації та перебування на території Ставропольського краю. Незважаючи на запроваджені обмеження щодо реєстрації найбільш ініціативна частина представників деяких національностей (вірмени, чеченці, азербайджанці) змогли різними способами прописатися на території краю, причому 1/5 з них - у зоні Кавказьких Мінеральних Вод.

  Щорічно в 4-8 районах Ставропольського краю реєструються конфліктні ситуації між мешканцями краю та особами кавказьких національностей, в ході яких гинуть люди. До цих нір вкрай складною є оперативна обстановка в деяких, в основному східних, прилеглих до Чеченської республіці і Дагестану, районах краю (Курськом, Нефтекумском, Степновском).

  Зі збільшенням припливу іноземців із країн далекого зарубіжжя в краї з'явилися проблеми забезпечення безпеки іноземців і зростання числа злочинів скоєних деякими з них. Актуальною є проблема забезпечення безпеки мігрантів-іноземців.

  2.6. Вплив міграції на регіональний ринок житла

  проявилося даний вплив в різкому підвищенні цін на квартири по через збільшення попиту на житло. «Заслуга» у збільшенні попиту належить не жителям краю, а в основному мігрантам і, зокрема, нехай і нечисленної, але забезпеченої їх категорії, що прибула з Північно-
  Кавказьких республік, країн СНД, регіону Півночі. Протягом 5 років у містах краю сформувався ринок вторинного житла, що має важливе значення для мігрантів. Природно, що зліт цін на житло не дозволяє корінним жителям регіону задовольнити потреби в ньому, а обмежені можливості у будівництві житла ставлять житлову проблему в число найбільш гострих в краї.

  2.7. Вплив міграції на санітарно-епідеміологічну обстановку

  Міграційні процеси але думку вчених-медиків загострили в
  Ставропольському краї стан в області санітарно-епідеміологічної обстановки. Цьому сприяли разом з іншими чинниками відкритість державного кордону Росії, збільшення міжнародних зв'язків, передислокація військових контингентів і наявність великої кількості вимушених мігрантів, що проживають в антисанітарних умовах.

  Наприклад, виведені в грудні 1996 р. солдати і офіцери з Чеченської республіки (205-а мотострілкова бригада) розмістилися спочатку в наметах і будівельних вагончиках поруч з мікрорайоном «Північний» у
  Будьонівському районі. Слід врахувати, що район і без того відчуває серйозні проблеми з питною водою. Все це створює в Будьонівську важку екологічну ситуацію і складну санітарну обстановку.

  На Ставропіллі в 1994 р. зафіксовано спалах холери (винос якої стався з Дагестану), виявлено ВІЛ-інфіковані студенти з Африки. За доповіді головного державного санітарного лікаря по Ставропольському краю на Раді Безпеки краю в 1999 р. захворюваність на туберкульоз серед мігрантів в 68 разів більше, ніж у корінного населення. А економічний збиток при проведенні протиепідемічних заходів у зв'язку з виявленням одного хворого холерою становить більше 10 тисяч рублів (в цінах на грудень 1998 р.). Природно, що ліквідація наслідків поширення захворювань лягає на бюджет краю.

  Встановлено, що міграційні процеси в Ставропольському краї в умовах змінило геополітичний) положення під впливом регіональних та загальноукраїнських факторів істотно змінилися. Регіон випробував масовий приплив різних категорій, перш за все вимушених мігрантів. Міграція істотно посилює в краї процес безробіття, загострює міжнаціональні стосунки, криміногенну обстановку, підвищує ціни на житло і навіть ускладнює санітарно-епідеміологічну обстановку.
  Цілком природно, що в цих умовах потрібна чітка міграційна політика на рівні регіону з налагодженою системою та структурами по управління міграцією.

  3. Прогноз міграції в Ставропольському краї

  У першому десятиріччі наступного століття за існуючими прогнозами в
  Росії зберегтися позитивний міграційний приріст. Ставропольської край збереже своє місце в числі територій з високим міграційним приростом, міграція як і раніше буде впливати на соціально - економічні процеси в регіоні. Це вимагає розробки прогнозу міграції, причому не тільки її масштабів у цілому, але й окремих категорій.

  Прогноз (Рязанцев С.В., 1998 р.) грунтується на даних Держкомстату
  Росії, Федеральної міграційної служби і враховує соціально-політичну ситуацію в країнах ближнього зарубіжжя і всередині Росії.

  На початку складання прогнозу виділимо загальні закономірності можливого розвитку міграції в країні в майбутньому:
  1. Потік іммігрантів з сусідніх з Росією країн вичерпається в найближче десятиліття і загальна стабілізація обстановки в цих державах більше не буде інтенсивно виштовхувати російськомовне населення.
  2. Еміграція з Росії буде зберігатися на приблизно однаковому рівні ще протягом 10 років і лише після 2005-2007 р.р. почнеться зменшення кількості тих, що виїжджають за межі Росії у зв'язку зі стабілізацією соціально-економічного становища всередині країни.
  3. Міграція залишиться основним джерелом поповнення чисельності населення

  Росії, незважаючи на те, що міграційний приріст буде скорочуватися, оскільки для стабілізації складових природного приросту буде потрібно в кращому разі 10 років.
  4. Під внутрішньоросійських міграціях збережеться до початку XX століття відтік із зони

  Півночі та Сибіру в південні регіони, а спочатку XXI століття почнеться через невичерпності потоку вимушених мігрантів в села та загальної стабілізації економіки почнеться вихід із сільської місцевості в міську.

  Згідно з розробленим Державним комітетом зі статистики
  Ставропольського краю прогнозом,. міграційний приріст і краї буде поступово скорочуватися в силу стабілізації обстановки і вичерпності можливостей для міграції з сусідніх з краєм національних утворень і країн ближнього зарубіжжя. Слід зауважити, що скорочення буде більш різким на рубежі
  1998-1999 р.р. - На 3-4 тис. чоловік за рік скоротиться приплив мігрантів в край, а потім зменшиться до 100-200 осіб за рік. На початку XXI століття в краї наступить стабілізація міграційного приросту населення на рівні 6-7 тис. чоловік. Прогноз визначає два можливі шляхи розвитку ситуації, що відрізняються темпами скорочення міграційного приросту. У першому випадку міграційний приріст буде скорочуватися на 60% і 88% протягом кожних 5 років після 2000 р. У другому випадку передбачаються більш інтенсивні темпи скорочення міграційного приросту - до 88% за 5 років, а до 2010 р. міграційний приріст може стати негативним. Міграційний приріст у в чому буде визначати інші демографічні показники і безпосередньо впливати на чисельність населення краю. І в першому і другому випадках природний спад населення буде збільшуватися, але незначними темпами і лише міграція буде формувати населення краю. Оскільки міграційний приріст також буде скорочуватися, то це призведе і до скорочення числа жителів в краї.

  Третій варіант припускає, що природний спад буде відбуватися трохи більш високими темпами і складе 4-5 тис. осіб за рік.
  Оскільки і міграційний приріст буде скорочуватися, то в на Ставропіллі настане стійка депопуляція населення. Четвертий варіант розраховує на уповільнення темпів падіння показника природного приросту, стабілізації його в 2005 р. на позитивному рівні (до 100 чоловік приріст в середньому за рік). І навіть незважаючи на скорочення міграційного приросту буде спостерігатися невелике зростання чисельності населення краю (за умови, що стабілізується міграційний приріст населення).

  У прогнозі існує 3 варіанти міграційного приросту: максимальний, середній і мінімальний і складений він до 2005 р. включно. Міграційний приріст Ставропольського краю, згідно з нашим прогнозом, може розвиватися за трьома сценаріями.

  По-перше, він може поступово скорочуватися за рахунок стабілізації положення в регіонах результату перш за все вимушених мігрантів і скорочення нормальних форм міграції. До 2000 р. скорочення складе близько 80% і показник міграційного приросту зменшиться до 3,3 тис. чоловік. До 2005 р. міграційний приріст буде мати негативне значення і скоротитися до
  -2,46 Тис. чоловік. По-друге, міграційний приріст стабілізується на позначці 33,3-33,9 тис. осіб на рік. По-третє, у випадку якщо територіями результату мігрантів стануть нові потенційні для конфліктів регіони даний показник буде підвищуватися до 2000 р. до 63,84 тис. чоловік, а до 2005 р.
  70,4 тис. осіб. (табл. 3).

  Таблиця 3
  Прогноз міграційних процесів у Ставропольському краї на період з 1998 по

  2005 р.р., тис. осіб
  | Рік | Міграційний | Нелегальна | Організована | Вимушена | Еміграція |
  | | Приріст | міграція | міграція | міграція | |
  | | Прогнив | факт | прогнив | факт | прогнив | факт | прогнив | факт | прогнив | факт |
  | | З | | оз | | з | | оз | | оз | |
  | 1998 | 33,30 | | 53,43 | | 5,90 | | 6,27 | 6,3 | 2,99 | 2,08 |
  | 1999 | 33,45 | 54,16 | 6,30 | 4,90 | 3,13 |
  | 2000 | 33,57 | 54,72 | 6,66 | 3,54 | 3,26 |
  | 2001 | 33,68 | 55,18 | 6,97 | 2,17 | 3,40 |
  | 2002 | 33,76 | 55,55 | 7,52 | 0,81 | 3,53 |
  | 2003 | 33,84 | 55,86 | 7,26 | -0,56 | 3,67 |
  | 2004 | 33,91 | 56,12 | 7,76 | -1,92 | 3,80 |
  | 2005 | 33,97 | 56,35 | 7,99 | -3,28 | 3,93 |

  Загальний приріст населення Ставропілля буде збільшуватися аж до 2003 р., коли при негативному природному прирості загальний приріст буде забезпечувати міграція населення, а з 2004 р. загальний приріст стане вже негативним і до 2005 р. складе близько 5 тис. чоловік.

  Висновок

  У висновку можна зробити висновок, про те що міграція надає істотний вплив на соціально-економічний розвиток Ставропольського краю. Сучасний стан потребує чіткої міграційної політики на рівні країни та регіону, а також налагодженої системи управління міграційними процесами. Одним з можливих напрямів вдосконалення системи управління міграцією може стати попередня коректування бюджету краю з урахуванням соціально-економічних наслідків міграції. Все вищевказане дозволяє зробити деякі висновки:

  1. Міграційні процеси на Ставропіллі при зниженні їх масштабів визначають у сучасних умовах приріст чисельності населення і є вкрай різноманітними за соціальною, етнічною, демографічного складу мігрантів.

  2. Міграційні потоки в різному ступені впливають на соціальне та економічне становище краю і окремі елементи його соціальної інфраструктури. При цьому край практично вичерпав свої можливості в прийомі деяких категорій мігрантів (зокрема, змушених).

  3. Система управління міграцією в краю зводиться сьогодні до фіксації прибувають мігрантів та прийняття обмежувальних актів. При цьому не прораховуються наслідки різних видів міграції в край і не коригується бюджет регіону.

  Література

  1. Белозеров В.С., Магомедов К.А. Економічна та соціальна географія

  Ставропольського краю. - Ставрополь, 1995.

  2. Державний доповідь «Про санітарно-епідеміологічну обстановку в

  Ставропольському краї в 1998 році». - ЦГСЭН в Ставропольському краї,

  1999

  3. Івановський В.А. Географія Ставропольського краю. Природа. Населення.

  Господарство. - Ставрополь, 1999.

  4. Підсумки роботи господарського комплексу Ставропольського краю за 1998 рік. Повідомлення комітету державної статистики Ставропольського краю від 3 березня 1999

  5. Рязанцев С.В. Міграційна ситуація в Ставропольському краї в нових геополітичних умовах. - Ставрополь, 1999.

  6. Соціально-економічне становище Ставропольського краю за січень-вересень 1999 року. Повідомлення комітету державної статистики

  Ставропольського краю від 26 жовтня 1999
  -----------------------< br>

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !