ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Міністерство транспорту і комунікацій КР
       

   

  Географія

  Анотація

  У цій роботі проведено системний аналіз Міністерства транспорту та комунікації Киргизької Республіки. Системний аналіз використовується для підготовки та обгрунтування рішень по складних проблем.
  Спираючись на системний підхід орган управління розглянуто як система.
  Міністерство є великою системою. Отже вивчений у вигляді сукупності пов'язаних між собою підсистем. Проведена декомпозиція задач і функцій підсистем. Побудовано дерево цілей і ієрархічна схема функцій
  Міністерства транспорту та комунікації Киргизької Республіки. Складена таблиця з ієрархією функцій по відділах. Застосовано системний підхід до інформатизації Організації.

  Annotation

  In given term paper is conducted system analysis of Ministry of the transport and communi-cations an Kyrgyzstan Republic. System analysis is used for preparing and motivation of deciding on complex problems. Leaning on the system approach a management body is considered as a system.
  Ministry is a big system. Consequently studied in the manner of collections bound between itself subsystems. Conducted decomposition of problems and subsystem functions. Built tree of whole and hierarchical scheme of functions of Ministry of the transport and communications an Kyrgyzstan
  Republic. Formed table with the function hierarchy on divisions. Aplying system approach to informatizations of Organizations.

  Ключові слова: Системний аналіз, орган управління, Функціонально - структурний аналіз, Організаційна структура, завдання, інформатизація.

  Зміст

  Вступ 3
  Опис органу управління як системи 4
  Опис Мінтранскоммунікацій. 4
  Структура управління Міністерства транспорту і комунікацій Киргизької
  Республіки 5
  Опис структури управління Мінтранскоммунікацій 6
  Організаційна структура апарату Міністерства транспорту і комунікацій
  Киргизької Республіки 7
  Опис структури Міністерства транспорту і комунікацій Киргизької Республіки
  . 8
  Основні завдання. 10
  Дерево цілей 12
  Функціонально-структурний аналіз 13
  Опції 13
  Ієрархічна схема функцій. 15
  Розподіл функцій по відділах 16
  Функціонально-структурний аналіз 19
  Системний підхід до інформатизації Міністерства транспорту і комунікацій
  КР. 21
  Інформаційні ресурси Міністерства 23
  Висновок 24
  Глосарій 25
  Використані джерела та література: 26

  Введення

  Міністерство транспорту і комунікацій Киргизької Республіки (далі -
  Мінтранс-комунікацій) була перетворена з Міністерства транспорту і зв'язку Киргизької Республіки відповідно до постанови 1-го підпункту, пункту 1, статті 46 Конституції Киргизької Республіки Указом Президента
  Киргизької Республіки № 92 від 3-го квітня 1998 року. Мінтранскоммунікацій є центральним органом держав-ного управління, що здійснює виконавчо-розпорядчі функції в транс-кравець комплексі та області зв'язку.

  Метою даної курсової роботи є проведення системного аналізу
  Міністерства транспорту і комунікацій Киргизької Республіки. Системний аналіз - сукупність методологічних засобів, що використовуються для підготовки і обгрунтування рішень щодо складних проблем. Спираючись на системний підхід. У основі системного підходу лежить розгляд Мінтранскоммунікацій як системи, орієнтує дослідження на розкриття цілісності органу управління на виявлення різноманітних типів зв'язків в ній і зведення їх у єдину теоретичну картину. Основна процедура системного аналізу -- побудова узагальненої моделі, що відображає взаємозв'язки реальної ситуації; технічна основа системного аналізу - обчислювальні машини і інформаційні системи.

  Опис органу управління як системи

  Опис Мінтранскоммунікацій.


  1.1 Мінтранскоммунікацій є центральним органом державного управління, що здійснює виконавчо-розпорядчі функції в транспортному комплексі та галузі зв'язку.
  2. Мінтранскоммунікацій проводить єдину політику Уряду Киргизької

  Республіки в галузі функціонування і розвитку транспортного комплексу (автомобільного, залізничного, електричного, повітряного і водного транспорту), автомобільних доріг, зв'язку та інформатизації.
  3. Мінтранскоммунікацій у своїй діяльності керується Конституцією

  Киргизької Республіки, законами Киргизької Республіки, постановами

  Законодавчих зборів і Зборів народних представників Жогорку

  Кенеша Киргизької Республіки, указами та розпорядженнями Президента

  Киргизької Республіки, постановами і розпорядженнями Уряду

  Киргизької Республіки, а також цим Положенням.
  4. Мінтранскоммунікацій є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба Киргизької Республіки та зі своїм найменуванням державною і російською мовами.
  5. Витрати на утримання центрального апарату Мінтранскоммунікацій покриваються за рахунок коштів від ліцензування транспортного комплексу, а також відрахувань господарюючих суб'єктів.
  6. Місце знаходження Організації Киргизька Республіка місто Бішкек

  Структура управління Міністерства транспорту і комунікацій Киргизької

  Республіки

  Опис структури управління Мінтранскоммунікацій

  Міністерство має територіальні органи управління в автомобільно - дорожньої галузі, крім того є територіальні органи у ліцензуванню транспортного комплексу підприємства "Киргизпочтаси". У Відповідно до цього на рівні обласного управління здійснюються функції регіонального планування та розробка стратегії розвитку автомобільних доріг, координація діяльності дорожніми організаціями районної ланки, контроль за їх господарською діяльністю.

  Територіальні органи з ліцензування автотранспорту та послуг, забезпечують транспортний процес не займаються розробкою питань політики в транспортному секторі, а є державним органом, регулює транспортну сферу. У зв'язку з цим здійснюють функції контролю за діяльністю автотранспортних підприємств по виконанню ними нормативно - правових актів у частині експлуатації рухомого складу. Обласні підприємства "Киргизпочтаси" проводять господарську діяльність з забезпечення потреб населення і юридичних осіб в послугах поштового зв'язку.

  На районному рівні дорожні підрозділи займаються господарською діяльністю з ремонту та утримання автодоріг.

  На центральному рівні:

  . Управління Киргизької залізниці

  . Киргизька транспортна інспекція

  . Проектний інститут "Киргиздортранспроект"

  . Дорожньо-ліцензійний центр

  . Департамент повітряного транспорту та використання повітряного простору

  . Департамент "Киргизпочтаси"

  . Державна фельд'єгерська служба

  . Управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю

  . Об'єднання "Киргизінтранс"

  . Пансіонат "Ак-Жол"

  . Житлово-комунальна контора

  На обласному рівні

  . Виробничо-лінійні управління автодоріг

  . Обласні ліцензійні управління

  . Підприємства автовокзалів і автостанцій

  . Підприємства "Киргизпочтаси".

  На районному рівні

  . Дорожньо-експлуатаційні підприємства

  . Підприємства "Киргизпочтаси".

  Організаційна структура апарату Міністерства транспорту і комунікацій

  Киргизької Республіки

  Опис структури Міністерства транспорту і комунікацій Киргизької

  Республіки .

  Міністерство транспорту і комунікацій Киргизької Республіки очолюється Міністром, який призначається на посаду Президентом
  Киргизької Республіки з консультації з Прем'єр-міністром Киргизької
  Республіки. Міністр транспорту і комунікацій Киргизької Республіки в відповідно до основних напрямків діяльності Уряду
  Киргизької Республіки здійснює керівництво діяльністю
  Мінтранскоммунікацій і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Міністерство. Міністр транспорту і комунікацій
  Киргизької Республіки має чотирьох заступників, у тому числі одного перше.

  Заступники Міністра призначаються і звільняються Прем'єр-міністром
  Киргизької Республіки за поданням Міністра транспорту і комунікацій
  Киргизької Республіки.

  Для розгляду найбільш важливих питань функціонування та розвитку транспортного комплексу і зв'язку в Мінтранскоммунікацій утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра, відповідальних працівників Апарату Прем'єр-міністра Киргизької
  Республіки, а також інших керівних працівників Міністерства, управлінь, департаментів, об'єднань. Гранична чисельність колегії затверджується Урядом Киргизької Республіки, члени колегії (крім чотирьох заступників, які входять до складу колегії за посадою) затверджуються Прем'єр-міністром Киргизької Республіки за поданням
  Міністра.

  Управління зовнішньоекономічних зв'язків (УВСІ) - є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства та виконує певні завдання і функції. УВСІ - керується у своїй діяльності чинним законодавством КР, положенням Міністерства транспорту і комунікацій КР, постановами, наказами та переглядами Міністерства.

  Управління економічної політики та приватизації - є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства та виконує покладені на нього завдання та функції. Управління економічної політики та приватизації керується у своїй діяльності чинним законодавством КР, положенням Міністерства транспорту і комунікацій КР, постановами, наказами і переглядами Міністерства.

  Управління зв'язку - є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства та виконує завдання і функції передбачені в положенні. Управління зв'язку керується у своїй діяльності чинним законодавством КР, положенням Міністерства транспорту і комунікацій КР, постановами, наказами та переглядами Міністерства, а також постанов колегії Міністерства транспорту і комунікацій КР.

  Управління інформатизації - є проектно-дослідним установою, призначеним для проведення проектних, дослідницьких, освітніх та інших робіт в галузі інформаційних, комп'ютерних технологій.

  Управління транспорту - є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства. Управління транспорту діє відповідно до
  Конституцією КР, законодавчими актами КР, Положенням про Міністерство транспорту і комунікацій КР, наказами та розпорядженнями Міністерства.

  Управління технічної політики та Безпеки руху - є функціональним підрозділом центрального апарату Міністерства.
  Управління технічної політики та Безпеки руху діє в відповідно до Конституції КР, законодавчими актами КР, Положенням про
  Міністерстві транспорту і комунікацій КР, наказами та розпорядженнями
  Міністерства.

  Спеціальний відділ і ГО - є функціональним підрозділом центрального апарату Міністерства. Спеціальний відділ і ГО діє в відповідно до Конституції КР, законодавчими актами КР, Положенням про
  Міністерстві транспорту і комунікацій КР, наказами та розпорядженнями
  Міністерства.

  Управління з реалізації інвестиційних проектів - структурним підрозділом центрального апарату Міністерства транспорту і комунікацій
  КР. У своїй діяльності керується законодавством Киргизької
  Республіки, розпорядженнями і постановами Уряду КР.

  Управління автомобільних доріг - є функціональним підрозділом центрального апарату Міністерства транспорту і комунікацій КР. Управління автомобільних доріг діє відповідно до законодавчих актів КР,
  Положенням про Міністерство транспорту і комунікацій КР, наказами і розпорядженнями Міністра, постановами колегії Міністерства транспорту і комунікацій КР.

  Управління бухгалтерського обліку та фінансового контролю - є структурним підрозділом і робочим органом центрального апарату
  Міністерства безпосередньо підпорядковане Міністру транспорту ікоммунікацій
  КР, здійснюються збір і підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, вибірку відповідних пропозицій, підготовку проектів, постанов і розпоряджень Уряду щодо врпросам транспортного комплексу і зв'язку організуючим виконання, а також перевірку мсполненія законів КР, Указів та розпоряджень Міністра, постанов колегії
  Міністерства транспорту та комунікацій КР.

  Відділ обліку та підготовки кадрів - є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства. У своїй діяльності керується розпорядженнями і наказами Міністра, а також своїм становищем.

  Загальний відділ - є структурним підрозділом центрального апарату
  Міністерства транспорту та комунікацій КР. Відділ безпосередньо підпорядковується керівнику Апарат. Відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством КР, рішеннями уряду
  КР, положенням Мінтранскоммунікацій, рішеннями колегії Міністерства транспорту і комунікацій КР, іншими нормативними актами галузевого призначення, а так само своїм становищем.

  Юридичний відділ - є функціональним підрозділом центрального апарату Міністерства транспорту і комунікацій КР. У своїй діяльності керується чинним законодавством КР, рішеннями уряду
  КР, положенням Мінтранскоммунікацій та іншими нормативними актами галузевого призначення, а так само своїм становищем.

  Основні завдання.

  S - Для задоволення потреб господарюючих суб'єктів і населення
  Киргизької Республіки у вантажних і пасажирських перевезеннях, електричної та поштового зв'язку.

  S1 - Розробка єдиної державної політики:

  S1.1 - в транспортному комплексі зв'язку

  S1.2 - в транспортному комплексі інформатизації;

  S2 - Підготовка проектів концепцій розвитку:

  S2.1 - всіх видів транспорту

  S2.2 - автомобільних доріг

  S2.3 -- галузей зв'язку та інформатизації;

  S3 - Створення необхідних умов для забезпечення інформаційних потреб шляхом надання їм доступу до інформаційних ресурсів, на основі широкого впровадження комп'ютерної техніки та телекомунікацій:

  S3.1 - державних органів

  S3.2 - підприємств

  S3.3 - установ

  S3.4 - організацій

  S3.5 - громадян;

  S4 - Підготовка проектів нормативно-правових актів:

  S4.1 - що визначають права і обов'язки юридичних осіб щодо формування та використання інформаційних ресурсів засобів їх обробки і доставки інтеграції зі світовим інформаційним простором;

  S4.2 - що визначають права і обов'язки фізичних осіб щодо формування та використання інформаційних ресурсів засобів їх обробки і доставки інтеграції зі світовим інформаційним простором;

  S5 - Підготовка проектів нормативно-правових актів з питань:

  S5.1 - державної діяльності в системі галузей транспорту та комунікацій;

  S5.2 - господарської діяльності в системі галузей транспорту та комунікацій;

  S6 - Розробка та прийняття:

  S6.1 - галузевих нормативних актів,

  S6.2 - технічних умов,

  S6.3 - правил та інструкцій,

  S6.4 - погодження тарифів на послуги зв'язку дорожнього господарства,

  S6.5 - транспортне обслуговування;

  S7 - Розробка проектів угод: < p> S7.1 - з міжнародних перевезень всіма видами транспорту,

  S7.2 - вдосконалення мережі автомобільних і залізниць,

  S7.3 - засобів зв'язку та їх реалізація;


  S8 - Вивчення зовнішніх і внутрішніх ринків послуг

  S8.1 - залучення інвестицій

  S8.2 - розвиток економічних відносин з іншими державами;

  S9 - Координаційні завдання:

  S9.1 - координація діяльності підприємств і організацій транспортного комплексу і зв'язку у проведенні економічних реформ;

  S9.2 - створення механізмів регулювання в питаннях профілактики аварійності

  S9.3 - створення безпечних умов праці на виробництві, прогнозування, цено-освіти і соціального розвитку;

  S9.4 - координація економічного і науково-технічного співробітництва з іншими галузями республіки ,

  S9.5 - розвиток міждержавних і зовнішньоекономічних зв'язків транспортного комплексу і зв'язку в межах своєї компетенції;

  S10 - Захист прав користувачів:

  S10.1 -- транспортними послугами,

  S10.2 - послугами зв'язку та дорогами загального користування;

  S10.3 - реалізація заходів щодо соціального захисту працівників транспортного комплексу і зв'язку

  Дерево цілей

  Функціонально-структурний аналіз

  функції??

  Міністерство відповідно до завдань виконує такі функції:
  F - Задоволення потреб господарюючих суб'єктів і населення

  Киргизької Республіки у вантажних і пасажирських перевезеннях, електричного і поштового зв'язку.
  F1 - в області політики забезпечує виконання:

  F1.1-розробка і реалізація стратегії та державних програм розвитку підвідомчих галузей;

  F1.2 - Законів Киргизької Республіки;

  F1.3 - Постанов Законодавчих зборів і зборів народних прдставітелей Жогорку Кенеша Киргизької Ресублікі;

  F1.4 - Указів та розпоряджень Президента Киргизької Республіки;

  F1.5 - Постанов і розпоряджень уряду Киргизької Республіки по вопро-сам транспортного комплексу, зв'язку та інформатизації;

  F1.6 - законотворча діяльність та ін

  F2 - Розробляє стратегію і державну програму роздержавлення і приватизації та організує їх реалізацію:

  F2.1 - підприємств транспорту;

  F2.2 - зв'язку;

  F2.3 - дорожнього господарства

  F2.4 - бере участь в організації корпоративного управління та економічної реформи галузей Міністерства;

  F3 - Організовує виконання за рахунок державного бюджету, власних коштів та інвестиційних джерел:

  F3.1 - відповідні державні програми.

  F4 - Спільно з іншими органами державного управління бере участь:

  F 4.1 - у формуванні податкової політики.

  F 4.2 - встановлення тарифів на транспортні та інші послуги.

  F5 - Здійснює інвестиційну політику в області:

  F 5.1 - транспорту

  F 5.2 - зв'язку

  F 5.3 - інформатизації дорожнього господарства

  F 5.4 - впровадження нової техніки і технології.

  F6 - Розробляє методичні рекомендації та економічні механізми:

  F6.1 - що забезпечують найбільш повне використання виробничого потенціалу і трудових ресурсів

  F6.2 - задоволення потреб господарства і населення Киргизької
  Республіки в транспортних послугах та послугах зв'язку.

  F7 - Координаційні функції:

  F7.1 - координація роботи залізничного, водного, автомобільного, електричного і повітряного транспорту з організації перевезень вантажів і пасажирів;

  F7.2 - координує роботу по розвитку послуг зв'язку;

  F7.3 - координує науково-дослідні, проектно-технологічні та конструк-торськ роботи, спрямовані на перспективний розвиток галузей, сприяє впрова-ренію результатів цих робіт у виробництво.

  F8 - Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності з метою організації їх ефективної діяльності:

  F8.1 - підвідомчих управлінь

  F8.2 - підприємств і організацій транспортного комплексу і зв'язку.

  F9 - Міністерство через свої підрозділи здійснює видачу ліцензій
  (спеціальні дозволи) на транспортну діяльність та послуги забезпечують транспортний процес:

  F9.1 - ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг і дорожніх споруд;

  F9.2 - всі види авіаційних перевезень пасажирів, вантажів, багажу і пошти;

  F9.3 - виконання всіх видів авіаційних робіт, прийом і випуск повітряних суден та їх обладнання, що здійснюються на території Киргизької
  Республіки, а так само продаж авіаційних перевезень на всі види рейсів.

  F10 - Контрольні функції:

  F10.1 - здійснює контроль за раціональним і цільовим витрачанням коштів держав-ного бюджету, кредитних інвестицій в галузях транспортного комплексу і зв'язку;

  F10.2 - здійснює оперативне управління фельд'єгерської зв'язком;

  F10.3 - визначає зразки, номінали і тиражі знаків поштової оплати, поштових конвертів та листівок , організовує їх видання і розповсюдження;

  F10.4 - розробляє разом з відповідними органами мобілізаційні плани підготовки галузей та заходи з цивільної оборони;

  F10.5 - забезпечує вдосконалення обліку у фінансово - господарської діяльності, формує зведені галузеві звіти і баланси.

  Ієрархічна схема функцій.

  Розподіл функцій по відділах


  1. Управління зовнішньо-економічних зв'язків
  Розгляд спільно із зацікавленими підрозділами Міністерства пропозицій зарубіжних компаній та організацій.
  Підготовка проектів міжнародних договорів (угод) з питань співробітництва в галузі транспорту.
  Участь у підготовці проектів директивних документів, постанов та розпоряджень Міністерства з питань розвитку Міжнародного співпраці.
  Зберігання договорів, угод укладені від імені Міністерства.
  Здійснення обліку та контролю за виконанням іноземних інвестицій.
  Здійснення прийомів іноземних делегацій, проведення міжнародних зустрічей, нарад, семінарів.

  2.Управленіе економічної політики і приватизації
  Здійснює формування проектів поточних і перспективних прогнозів економічного розвитку галузей транспортного комплексу і зв'язку.
  Підготовка проектів, нормативних актів з питань економічного розвитку галузей транспортного комплексу, дорожньо-будівельного комплексу, промисловості.
  Сприяє формуванню ринку автотранспортних послуг зв'язку нових організаційних структур, заснованих на різних формах власності.
  Розробка проектів зміни організаційної структури управління центральних органів апарату і галузей транспортного комплексу і зв'язку.
  Підготовка в межах своєї компетенції проекти наказів, матеріали з листуванні в питаннях фінансування галузей міністерства, розробка бюджету по мінтранскоммунікацій.
  Підготовка проектів, нормативних актів з питань формування та кредитування галузей Мінтранскоммунікацій.
  Здійснення контролю виконання бюджету по міністерству.
  Аналіз фінансової діяльності галузей Міністерства транспорту і комунікацій.
  Розробка проектів переліків підприємств і організацій для включення до графік роздержавлення і приватизації
  Здійснення контролю виконання гістограми з роздержавлення і приватизації підприємств і організацій транспортного комплексу і зв'язку.

  3. Управління зв'язку
  Листування з вищестоящими організаціями з питань зв'язку та матеріали
  Державної комісії КР з радіочастот;
  Листування з міністерствами відомствами та іншими організаціями з питань поштового зв'язку та телекомунікації;
  Матеріали конференцій з питань поштового зв'язку та телекомунікації.

  4. Управління інформатизації
  . Організовує комп'ютерні системи Мінтранскоммунікацій;
  . Проведення досліджень і надання консультаційних послуг в галузі інформаційних, комп'ютерних технологій, у тому числі і в області Інтранет та Інтернет;
  . Проектування, розробка, створення та супровід програмного забезпечення, баз даних, інформаційних систем тощо;
  . Співпраця з іншими організаціями, у тому числі і з закордонними, в області інформаційних, комп'ютерних та інших технологій;
  . Сервісне обслуговування, ремонт, модернізація, зборка і виробництво комп'ютерного, офісного та іншого обладнання;
  . Проектування, розробка, створення та супровід локальних і глобальних комп'ютерних мереж;
  . Створення умов праці для нормальної і ефективної роботи працівникам

  Установи, захист соціальних та економічних інтересів кожного члена трудового колективу.

  5. Управління транспорту
  . Координація і організація роботи у галузях транспорту.
  . Участь у розробці проектів Законів, законодавчих та нормативних актів, стандартів і норм, що визначають порядок функціонування транспорту.
  . Участь у розробці концепцій розвитку галузей транспорту.
  . Сприяння створенню ринку транспортних послуг не залежно від форми власності.

  6. Управління Технічної політики і безпеки руху
  20. Розробка стратегій та державної програми з технічної політики, профілактики травматизму та аварійності на транспорті у взаємодії з підрозділами міністерства та іншими організаціями, діяльність яких пов'язана із забезпеченням безпеки руху, охорони праці, екології, технічної політики і участь в їх реалізації.
  21. Участь в розвитку співробітництва з іншими суверенними державами і зарубіжними країнами по колу питань, підвідомчих управлінням.
  . Участь у розробці та впровадженні в життя законодавчих актів і нормативних документів з технічної політики, безпеки руху, охорони праці та екології на транспорті, у дорожньому господарстві, засоби комунікації.
  . Участь у розробці пропозицій щодо науково-технічної та інвестиційної політики, контроль за виконанням прийнятих зобов'язань за міжурядовими та міждержавними угодами.
  22. Участь у розробці заходів щодо розвитку експортної та імпортозамінної продукції.

  7. Спеціальний відділ і ГО
  23. Організація планування заходи з мобілізаційної підготовки та

  ГО;
  24. Розробка планів проектів на розрахунковий фонд;
  25. Керівництво роботою з обліку та бронювання військовозобов'язаних;
  26. Організовує і здійснює перевірки тренування командно-штабного навчання.

  8. Управління з реалізації інвестиційних проектів
  . Підготовка даних для подання заявки під кредит визначеного інвестиційного інституту або фінансує агентства відповідно до їх вимог і правил;
  . Сприяння та залучення інвестицій інших міжнародних фінансових інститутів для реабілітації, реконструкції, модернізації, будівництва та експлуатації автомобільних доріг в Республіці.

  9. Управління автомобільних доріг
  Розробка завдань по якісному змісту та озеленення автодоріг;
  Розробка планів розвитку галузей транспорту, дорожнього господарства та капітального ремонту автодоріг та штучних споруд;
  Контроль виконання всіх розділів Закону КР «Про автомобільних доріг»;
  Підготовка планів заходів з підвищення безпеки руху транспорту;
  Участь у розробці генсхеми розвитку і вдосконалення мережі автодоріг.

  10. Управління бухгалтерського обліку та фінансового контролю
  . Здійснення підготовки Міністра, заступникам Міністра необхідних документів з питань, що розглядаються;
  . Розробка вказівок департаментам, об'єднанням, управлінням, підприємствам подання бухучетной звітності;

  11. Відділ обліку та підготовки кадрів:
  Планує чисельність і використання персоналу;
  Організовує навчання і підвищення кваліфікації кадрів;
  Управляє фондами заробітної плати;
  Здійснюється набір персоналу та його розстановку.

  12. Загальний відділ:
  Прийом і реєстрація всієї що надходить до Міністерства кореспонденції;
  Реєстрація та доставка кореспонденції за призначенням у день надходження, а телеграми та термінова кореспонденція негайно;
  Організація документообігу;
  Обробка вступників та вихідних документів;
  Облік і контроль за своєчасним розглядом листів, скарг та заяв громадян;
  Формування та оформлення справ.

  13. Юридичний відділ:
  . Зміцнення законності у діяльності Міністерства;
  . Активне використання правових засобів для зміцнення господарської діяльності Міністерства, боротьба з безгосподарністю, поліпшення економічних показників Міністерства.
  . Забезпечення правовими засобами збереження державної власності, виконання завдань, зобов'язань з постачання, за договорами підряду на капітальне будівництво та іншими договорами.
  . Захист прав і законних інтересів Міністерства.

  Функціонально-структурний аналіз

  | Оперативна пам'ять | 128 Мб |
  | HDD | 8.676 Гб |

  Підвідомчі організації мають доступ до Єдиної інформаційної корпоративної комп'ютерної мережі по комутованих каналах за допомогою модемів і через Інтернет. Для захисту інформації від несанкціонованого доступу передбачається застосування роутерів з боку сервера і користувачів, а також засоби програмного мережного адміністрування.

  Локальна обчислювальна мережа центрального апарату (малюнок 1) об'єднує зараз потужності 10 комп'ютерів і складається з трьох підмереж, які є базовими для розвитку мережі міністерства:

  - управління інформатизації;

  - управлінь міністерства;

  - підмережа керівництва міністерства;

  Подведомственниеорганізаціі, що мають доступ в Інтернет і свій E-mail адресу, вже зараз є включені в корпоративну комп'ютерну мережу.

  (другий малюнок в окремому файлі: Net-II)

  Це:

  Державний департамент «Киргизпочтаси»;

  Обласні відділення ГД «Киргизпочтаси»;

  Державний проект інститут «Киргиздортранспроект»;

  Управління Киргизької залізниці дороги;

  Департамент повітряного транспорту та використання повітряного простору;

  Підвідомчі організації, що не мають E-mail адреси, підключаються до
  Єдиної інформаційної корпоративної комп'ютерної мережі по комутованих каналах за допомогою модемів.

  Базою корпоративної мережі в областях є регіональні відділення
  Державного департаменту «Киргизпочтаси», які мають свої E-mail адреси.
  Оперативний обмін інформацією між регіональними підвідомчими організаціями і центральним апаратом здійснюється через спеціально організовані ящики.

  Інформаційні ресурси Міністерства

  Інформаційні ресурси Міністерства складають призначені для використання в роботі документи і програмні кошти на будь-якому носії, окремі або в складі інформаційних систем. Це перш за все - правова документація (Закони, Укази Президента, Постанови та Розпорядження уряду та Адміністрації Президента, доручення та протоколи засідань
  Уряду і законодавчих органів і т.д.), листування з вищестоящими і підвідомчими організаціями з різних питань діяльності, кадрова документація, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, матеріали пов'язані з реалізацією інвестиційних проектів, бухгалтерська (фінансова) документація, пакети пркладних програм, операційні системи, системи управління базами даних, безпосередньо бази даних, різні методичні посібники та керівництва.

  Висновок

  У цій роботі був проведений системний аналіз Міністерства транспорту і комунікацій Киргизької Республіки. Спираючись на системний підхід, орган управління розглянуто як система. Міністерство транспорту і комунікацій КР є великою системою. Отже, він вивчений у вигляді сукупності пов'язаних між собою підсистем. Побудовано дерево цілей і ієрархічна схема Міністерства. Системний підхід застосований і до інформатизації Організації. Представлені локальні комп'ютерні мережі
  Міністерства. Складена таблиця з ієрархією функцій по відділах.

  Глосарій

  Системний аналіз - Сукупність методологічних засобів, що використовуються для підготовки та обгрунтування рішень по складних проблем. Спирається на системний підхід, а також на ряд математичних дисциплін і сучасних методів управління. Основна процедура - побудова узагальненої моделі, відображає взаємозв'язки реальної ситуації, технічна основа системного аналізу - обчислювальні машини та інформаційні системи.

  Системний підхід - напрямок методології наукового пізнання та соціального практики в основі якої лежить розгляд об'єктів як систем, орієнтує дослідження на розкриття цілісності об'єкта, на виявлення різноманітних типів зв'язків у ньому та зведення їх в єдину теоретичну картину.

  Система - це сукупність елемента і зв'язку між ними представляють деяку цілісність, єдність і спрямованість для досягнення визначених цілей.

  Функціонально-структурний аналіз - принцип дослідження соціальних явищ і процесів як системи, в якій кожен елемент структури має певне призначення.

  Інформатизація - Розробка, створення, освоєння та використання інформаційних технології інформаційних ресурсів: процес, що включає організаційну, науково-технічну, соціальну і виробничо - економічні компоненти і результат діяльності, спрямований на задоволення інформаційних потреб окремих громадян та їх об'єднань, державних і недержавних організацій, суспільства в цілому шляхом формування і використання інформаційних ресурсів у всіх сферах життя суспільства.

  Використані джерела та література:

  V Лекції з "Системному аналізу та теорії прийняття рішень"

  V "Введення в КІС" Живоглядов В. П. Збарский А. В.

  V Положення "Міністерства транспорту та комунікацій Киргизской

  Республіки "

  V Web сторінки" Міністерства транспорту і комунікацій Киргизької

  Республіки "http://www.mtk.bishkek.gov.kg, E -mail: mtk@mtk.bishkek.gov.kg, факс: 620928

  -----------------------

  Підмережі № 2

  Hub

  IBM Compatible

  Workstation

  Workstation

  Workstation

  Підмережі № 1

  Hub

  Router

  Modem

  Hub

  Server

  IBM Compatible

  INTERNET

  Workstation

  Workstation

  Workstation

  Workstation

  Workstation

  Workstation

  Workstation

  S7

  S6

  S9

  S8

  S5

  S4

  F9.2

  F9.1

  F10.1

  F5.4

  F5.3

  F4.2

  F3

  F2

  F3.1

  Малюнок 1

  Структурна схема локальної обчислювальної мережі центрального апарату

  Міністерства транспорту і комунікацій Киргизької Республіки

  F2.4

  F1.5

  F2.3

  F1.6

  F2.2

  F1

  F1.1

  F1.4

  F2 .?????????? 1

  F4.1

  F5.1

  F1.2

  F1.3

  F8.2

  F8.1

  F5.2

  F

  F9.3

  F10.2

  F10.3

  F10.4

  F10.5

  F6.1

  F6.2

  F7.1

  F7.2

  F7.3

  S7.3

  S7.2

  S7.1

  S6.2

  S6.1

  S9.3

  S9.2

  S9.1

  F4

  F5

  F8

  F10

  F9

  F6

  F7

  S6.4

  S6.3

  S4.2

  S2

  S3

  S3.1

  S3.5

  S6.5

  S9.4

  S2.3

  S3.4

  S2.2

  S3.3

  S1.2

  S3.2

  S8.2

  S8.1

  S1.1

  S2.1

  S4.1

  S5.1

  S5.2

  S

  S10

  Юридичний відділ 2 чол.

  Загальний відділ 3 чол.

  S10.3

  S10.2

  S10.1

  S1

  S9.5

  Відділ обліку та підготовки кадрів 3 чол.

  Об'єднання "Киргизінтранс"

  Госдірекція з проектування та квартира на магістральних залізничних ліній

  Ошської авторемзавод

  Дорожньо-ліцензійний центр

  Автотранспортні підприємства АК 2901, 2902, 2903, 2915, 2916, Ошської тролейбусне управління

  Пансіонат "Ак -Жол "і житлово-комунальна контора

  Департамент" Киргизпочтаси "

  Державна фельд'єгерська служба

  ДПІ" Киргиздортранспроект "

  Департамент повітряного транспорту та використання повітряного простору

  Регіональні управління автомобільного транспорту

  Виробничі лінійні управління автодоріг

  Киргизька транспортна інспекція

  Управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю

  Підприємства автовокзалів і автостанцій

  Республіканське Виробниче Об'єднання радіорелейних магістралей,

  Телебачення і Радіомовлення. (РПО РМТР)

  Управління Киргизької залізниці

  Міністерство транспорту і комунікацій

  Управління бухгалтерського обліку та фін. контролю 6 ч.

  Управління автомобільних доріг - 10 чол.

  Управління з реалізації інвестиційних проектів 11чел.

  Управління транспорту-7чел.

  Управління технічної політики та Безпеки руху-4 чол.

  Спеціальний відділ і ГО-3чел.

  Управління інфор-мотузці-6 чол.

  Управління зв'язку 12 чол.

  Управління економічної політики та приватизації 5чол.

  Управління зовнішньо-еконо-вів економічні свя-зей 6 чол.

  Заступник міністра

  Керівник апарату

  Заступник

  Міністра-директор департаменту повітряного транспорту та ІВП

  Заступник міністра

  Перший. зам міністра

  Мережа управління інформатизації

  МІНІСТР


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !