ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розміщення продуктивних сил США
       

   

  Географія

  Вступ

  Сполучені штати одна з найбільших країн на Землі, що має неабиякий вплив на інші країни. Це країна з величезним потенціалом, що вимагає дослідження, країна, що зуміла за порівняно невеликий проміжок часу стати світовим економічним лідером. У цьому насамперед заслуга продуктивних сил, що підлягають ретельному дослідженню в цій курсовій роботі.

  Об'єктом досліджень являються продуктивні сили США, тобто природні та трудові ресурси, галузі промисловості, участь країни в економічних зв'язках тощо.

  Предметом дослідження в цій курсовій роботі є закономірності і принципи територіальної організації виробництва, ефективність розміщення галузей народного господарства Сполучених Штатів Америки.

  При дослідженні питання використовувались такі методи як загальнонауковий, міждісціплінарній та спеціальний.

  Вивчаючи розміщення і роль продуктивних сил Сполучених Штатів Америки, ми можемо оцінити промисловість цієї країни, рівень продуктивності сільського господарства, транспортну систему, перелік послуг, що надається іншим країнам, такі як, туризм, інвестування, банківські операції, а також роль країни в міжнародному поділі праці. Все це допоможе відповісти на такі важливі питання - "Який вплив Сполучених Штатів Америки на економіку, господарство та промисловість інших країн? "," Чи варто налагоджувати економічні та торгові зв'язки з цією країною? "," Чому країна має таку розвинуту структуру виробництва? "та багато інших.

  Аналіз розміщення продуктивних сил такої економічно розвинутої країни як Сполучені Штати дозволяє уникнути багатьох ускладнень під час налагодження економіки власної держави, адже США пройшли довгий і складний шлях від колоніальної сільськогосподарської країни в міцну індустріальну державу.

  В цій курсовій роботі ми визначимо роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Сполучених Штатів, розглянемо історичний аспект формування виробництва, пріділімо увагу також впливу природних ресурсів на розвиток господарського комплексу, оцінимо їх запаси та розміщення. Проаналізуємо демографічні передумови становлення господарського комплексу, а саме чисельність, природний приріст та густоту населення, характер розміщення та рівень зайнятості трудових ресурсів.
  Найбільше значення надається аналізу сучасної галузевої структури господарського комплексу Сполучених Штатів Америки, його складових, територіальної структури господарства, тобто склад і співвідношення різних форм територіального зосередження виробництва, що формуються під впливом галузевого і територіального поділу праці. Також необхідним є розкрити рівень розвитку міжгалузевих комплексів.

  Дуже важливим є також розгляд участі США у міжнародному поділі праці та зовнішньоекономічні зв'язки країни, тобто необхідно розглянути, як на основі територіального поділу праці розвиваються усі форми міжнародних економічних зв'язків, таких як торгівля, міграція робочої сили, рух капіталу, кредитні відносини, валютно-фінансові відносини, сфера послуг тощо.

  Також ми розглянемо основні проблеми, що гальмують розвиток та розміщення продуктивних сил та проаналізуємо шляхи їх вирішення. Дослідимо зрушення у галузево-територіальній структурі, основні тенденції та перспективи подальшого розвитку продуктивних сил Сполучених Штатів на основі територіального поділу праці.

  В вивченні цих важливих питань нам стануть у нагоді картосхеми адміністративно-територіального поділу країни, розміщення корисних копалин та основних транспортних шляхів, розміщення основних центрів галузей спеціалізації промисловості та основних агропромислових територіальних комплексів. Також корисними будуть таблиці, діаграми, графіки, що ілюструють демографічний та виробничий потенціал країни.

  Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу

  Сполучених Штатів Америки

  США - найбільша за своїм економічним, політичним і воєнним потенціалом країна сучасного світу. Її площа становить 9364 тис.. км2. Населення налічує
  263 млн чоловік. Сполучені штати Америки адміністративно поділяються на 50 штатів і федеральний округ Колумбію. Є такі економічні райони: Захід,
  Середній Захід, Північний Схід,, Північ і Південь; кожен з них має ще й дрібнішій поділ. Кожен з цих районів спеціалізується на певній галузі виробництва.

  При 4,7% населення на країну припадає понад 25% світового ВНП. У 1995 р. її ВНП становив 7100 млрд доларів, тобто 26 980 доларів у розрахунку на одного жителя. За ІРЛП в 1997 р.. США зайняли четверте місце серед 177 країн світу. США тримають першість за рівнем продуктивності праці, розвитком наукових досліджень і наукоємних виробництв та послуг, в освоєнні космосу і воєнному виробництві. З-поміж транснаціональних корпорацій світу - 2/5 американські. США є найбільш впливовим членом Ради Безпеки 00Н, воєнного блоку НАТО. В кінці XX ст. США претендують на роль єдиної в світі
  «Наддержави» і першої постіндустріальної країни.

  Економіко-географічне положення країни дуже вигідне. Воно багато в чому визначається тим, що зі сходу її омивають води Атлантичного, а з заходу -
  Тихого океану. Морські границі протягаються на 12 тис.. км. Це здавна полегшувало торгові зв'язки з заокеанських країнами й одночасно гарантувало країні безпека.

  сприятливо вплинуло на економіко-географічне положення і сусідство з
  Канадою і Мексикою, країнами, котрі економічно менш розвіті. За рахунок цього монополії США з великим прибутком для себе експлуатують їх природні і трудові ресурси. Близько розташовані до США країни Латинської Америки також сприяють розвитку економіки країни.

  Внутрішній ринок завжди був головним у господарстві США. Він є найбільш ємним у світі як для споживчих товарів масового вжитку, так і для продукції виробничого призначення, а також всілякого виду послуг.

  З кожним роком кількість ВВП на душу населення зростає, що безперечно свідчить про високу розвиненість країни в економічному плані.

  «Велика енциклопедія Кирила і Мефодія", 2001.

  Проте структура ВНП НЕ однорідна. Найбільша частка виробництва припадає на сферу послуг - 80%, далі промисловість - 18% і на сільське господарство - лише 2% виробництва валового національного продукту.

  Отже продуктивні сили відіграють вирішальну роль в економічному розвитку країни, визначають її роль в міжнародному поділі праці, якість зовнішньоекономічних зв'язків цієї країни, вплив на економіку інших держав.

  Сполучені Штати Америки є лідерами в багатьох галузях виробництва завдяки вигідному економіко-географічному положенню, великій кількості корисних копалин, вісококваліфікованій робочій силі, а також прибутковому і високоефективного багатогалузевого господарства.

  Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил Сполучених Штатів

  Америки

  Дуже важливе значення мають для розвитку і розміщення продуктивних сил мають історичні, природні та демографічні умови. Досліджуючи історію виробництва, природні та трудові ресурси ми можемо проаналізувати фактори розміщення тієї чи іншої галузі господарства Сполучених Штатів.
  Історичні передумови. Європейська колонізація Північної Америки почалася майже відразу після відкриття в 1492 році Нового Світу іспанською експедицією Христофора Колумба. Протягом 17 ст. на величезній території від ріки Святого Лаврентія до устя Міссісіпі виникають численні французькі торгові факторії і дрібні поселення.

  Переворот 1688-1689 років в Англії привів до утвердження буржуазної земельної власності в пурітанськіх колоніях Північної Америки. На отриманих землях переселенці створювали фермерське господарство, вільне від яких - небудь феодальних пут.

  Основним заняттям поселенців протягом усієї колоніальної епохи було сільське господарство. Одночасно з ним починався розвиток ремесла і мануфактур. У другій половині 18 ст. з'явилися великі підприємства - мануфактури, що в окремих випадках дуже нагадували майбутні фабрики.

  Після початку громадянської війни в Англії відбулося майже повне припинення привозу промислових виробів з Європи змусило колоністів почати їхнє власне виробництво.

  У другій половині 18 ст. великого розвитку одержав лісовий промисел, зв'язаних з експортом лісових матеріалів у метрополію. Лісовий промисел стимулював розвиток суднобудування. Ріст суднобудування дуже вплинув на розвиток рибного промислу. Одним з ранніх у колоніях було текстильне виробництво у формі мануфактур, організованих на капіталістічній основі.

  відбувався повсюдний ріст внутрішньої торгівлі. До кінця колоніального періоду значних розмірів досягла зовнішня торгівля

  З початку 19 ст. ясно позначилися дві тенденції економічного розвитку
  США. У північних і західних районах країни відбувається швидкий розвиток капіталістичних виробничих відносин, а на Півдні зміцнюється плантаційне рабовласницька господарство. На початку 19 ст. американська економіка вступила в смугу промислового підйому.

  У ході промислового перевороту був зроблений ряд оригінальних винаходів, що знаходили широке практичне застосування. Швидкий ріст промислового і сільськогосподарського виробництва супроводжувався розвитком внутрішньої і зовнішньої торгівлі.

  Після закінчення громадянської війни (1861-1865 р..) у США починається бурхливий розвиток промисловості. Значні зміни відбулися в технології металургійного виробництва. Великих успіхів досягла машинобудівна промисловість, особливо в області виробництва локомотивів і сільськогосподарських машин. Розвиток машинобудування і верстатобудування свідчило про те, що в 70-80-і роки в США завершувався промисловий переворот.

  До кінця 19 ст. США зробили величезний стрибок у своєму економічному розвитку і перетворилися в могутню індустріальну державу.

  У цей час відбувається стрімке освоєння новий територій американського
  Заходу.

  Сільськогосподарське виробництво країни досягло небувалих доти розмірів. Швидкий ріст фермерського господарства, заснованого на капіталістичних началах, призвів до утворення величезного, стійкого і платоспроможного внутрішнього ринку.

  Остання чверть 19 ст. була часом величезного залізничного будівництва.
  Високими темпами розвивалася верстатобудівна, текстильна, харчова промисловість. З 90-х років швидко починають розвиватися такі нові галузі індустрії, як хімічна, електротехнічна, гумова, автомобільна і нафтова промисловість.

  Швидкому розвитку американської промисловості сприяла наявність величезних природних ресурсів і вигідне географічне положення. Велику роль в у капіталістічній індустріалізації США зіграв приплив закордонних капіталів.

  Економічні кризи були могутнім прискорювач концентрації виробництва і централізації капіталу, у результаті чого в США виникають монополістічні об'єднання.

  Бурхливий економічний розвиток США в останній чверті 19 ст. призвів до величезного збільшення виробництва і росту національного багатства країни.
  Природні передумови. Природне середовище Сполучених Штатів Америки відзначається великою різноманітністю. Зустрічаються екстремальні умови та негативні явища. Діяльність людини утруднена у високих широтах Аляски. На внутрішніх плато і вісокогір'ях Кордільєр панує різкоконтінентальній, здебільшого аридної клімат з висотною поясністю. Тихоокеанське узбережжя, включаючи Аляску і Гавайї, - зона підвищеної сейсмічності. Країна не має покладів бокситів, марганцю, хрому, нікелю, кобальту, платини, олова.
  Південний схід "суміжних штатів" зазнає чималої шкоди від морських тропічних циклонів, південний захід - від хуртовини та ураганів. На Великих рівнинах бувають посушливі роки, а пізні заморозки можуть траплятись навіть у Флориді.

  Проте в цілому навряд чи можна знайти іншу країну, де природні умови були б настільки сприятливими для життя і господарської діяльності, а ресурси - настільки великими, як в США. Територія країни, за винятком
  Аляски, добре освоєна і використовується дуже інтенсивно.

  Надра Сполучених Штатів Америки мають багаті, як правило, зручні для експлуатації і вигідно розташовані родовища корисних копалин: і паливно - енергетичні, і металеві, і неметалеві. США є лідером з забезпеченості кам'яним та бурим вугіллям в світі Загалом вугілля Апалацького басейну США має спікність і використовується для коксування. Світове значення мають поклади нафти, природного газу, бітумінозніх сланців, урану, залізних руд, міді, свинцю, цинку, молібдену, фосфатів, калійної солі, сірки (див. картосхему ст.8). Загалом США має 6,9% забезпеченості природними ресурсами від території всього світу.

  Великі озера є найбільшим резервуаром прісної води на Землі, майже 2/3 їх площі знаходиться під юрисдикцією США. Річки, що стікають з Аппалачів і
  Кордільєр, багаті на гідроенергію. Майже 3/10 території все ще вкриті лісами. Морська економічна зона США є найбільшою в світі і багатою на рибні та інші ресурси.

  Комплекс чинників сприяє сільськогосподарському виробництву. Насамперед це величезні розміри земельного фонду, придатного для потреб рослинництва і тваринництва. "Суміжні штати" розташовані в помірному і субтропічному поясах. Межа між ними проходить між 350 та 400 пн ш. Гавайські острови і південь Флориди - це вже тропіки. Східні території "суміжних штатів", де знаходиться більша частини рівнинних земель, добре зволожені і практично не знають посух. Умовною межею між вологим сходом і заходом посушливих можна вважати 1000 зх. д., вздовж якого річна сума опадів становить приблизно 500 мм. Посушливі південно-західні штати мають можливості для штучного зрошення. Важливою є наявність масивів родючих грунтів, серед них -- субтропічні чорноземи, чорні та Каштанові грунти великих північноамериканських степів - прерій. Природна родючість грунтів в
  Сполучених Штатах значно поліпшена людиною.

  У свій час Аппалачі і Кордільєрі являли собою важко прохідний бар'єр для колоністів. Зараз вони мають сучасну транспортну інфраструктуру.
  Морські бухти Бостона, Нью-Йорка, Делаверська та Чесапікська затоки на
  Атлантичному узбережжі, затоки П'юджет-Саунд, гирло річки Колумбія і затока Сан-Франциско на Тихоокеанському узбережжі створюють зручні умови для мореплавства. Великі озера зв'язані з океаном через річку Св. Лаврентія і басейн Міссісіпі. Взагалі Міссісіпі - найбільша прісноводна річка, води якої широко застосовуються в побуті, так і на виробництві.
  Демографічні передумови. За кількістю жителів США поступаються лише Китаю і
  Індії, але значно відстають від них. Середня густота населення становить 28 осіб на 1 км2. Дуже слабо заселені Аляска (0,6 чоловіка на 1 км2), а також
  Гірські штати і Великі рівнини. Високою є густота населення в місцях концентрації великих міст, де міські агломерації, зливаючись одна з одною, утворили гігантські мегаполіси.

  "Велика енциклопедія Кирила і Мефодія», 2002.

  Демографічна ситуація в Сполучених Штатах є типовою для високорозвинених країн: низький природній приріст, переважання частки жінок у статевій структурі, "постаріння" населення, велика частка працюючих економічно самостійних жінок, знедрібнення сімей.

  | Кількість працюючого населення (тис.) | 140900 |
  | Частка працюючого населення по відношенню до загальної кількості | 49,7 |
  | населення (%) | |
  | Частка економічно активного населення у віці від 15 до 64 років | 79,1 |
  | по відношенню до загальної кількості зайнятих (%) | |
  | Частка жінок в економічно активному населенні (%) | 46 |

  "Велика енциклопедія Кирила і Мефодія», 2002.

  Як ми бачимо з таблиці, частка працюючого населення по відношенню до загальної кількості населення - 49,7%. Ця частка порівняно невелика.
  Найбільше трудових ресурсів зайнято в промисловості, інші - в сфері послуг та сільському господарстві.

  специфічними для США є проблеми імміграції, характеру міських та позаміських територій.

  імміграції в США належить виняткова роль. США були створені переселенцями і зараз жодна країна світу не приймає стільки іммігрантів, як вони. Серед іммігрантів нині найбільшу увагу привертають три групи. Це політичні іммігранти, спеціалісти вищої кваліфікації і некваліфікована робоча сила. Імміграція В США розглядається як позитивне явище, що урізноманітнює можливості країни. Двері в країну шляхом всілякого роду регулювання та обмежень відчиняються то ширше, то вужче залежно від внутрішніх потреб.

  Міське розселення в Сполучених Штатах Америки пережило в другій половині XX ст. Швидкий процес субурбанізації. Суть цього явища полягала в швидкому переміщенні населення і робочих місць з офіційних меж міст в передмістя. Зараз у передмістях живе 2/5 американців і зосереджена така ж частка робочих місць.

  Згідно з реаліями субурбанізації сучасні міські утворення в США поділяються на три типи: сіті, метрополітенській статистичний ареал і консолідований метрополітенській статистичний ареал. Сіті - це місто в його офіційних межах. Метрополітен - сіті з його передмістями, тобто те ж саме, що й агломерація. Консолідований метрополітен - це два або більше метрополітенів, що зрослися.

  | Кількість населення (тис.) | 283230 |
  | Середній приріст населення (%) | 0,9 |
  | Густина населення (чол./кв. Км.) | 28,9 |
  | Відсоток міського населення | 77 |
  | Кількість міст з населенням більше 100000 чол. | 219 |
  | Середня кількість чоловіків на 100 жінок | 97 |

  "Велика енциклопедія Кирила і Мефодія», 2001

  містами в Сполучених Штатах Америки вважаються всі населені пункти, в яких проживає понад 2500 осіб, всі інші - сільськими. За таких умов ѕ американських жителів класифікуються як міські жителі і ј - як сільські.
  Фактично населення Сполучених Штатів Америки поділяється на метрополітенське, позаметрополітенське та фермерське.

  Сучасна галузева структура і рівень розвитку продуктивних сил США

  Господарство США характеризується не тільки своїми величезними масштабами, а й найсучаснішою та комплексною структурою. Це твердження стосується не тільки господарства в цілому, а й усіх його галузей і підрозділів зокрема

  Галузева структура господарства Сполучених Штатів надзвичайно різноманітна. Одними з найбільш значущих галузей є добувна і обробна промисловості, сільське господарство, транспорт та нематеріальна діяльність держави, така як торгівля, фінанси та послуги. В первинній сфері зайнято лише 3,3% працюючих (у сільському господарстві, лісівніцтві й рибальстві -
  2,8 і в добувних галузях - 0,5), а у вторинній сфері - 22,4% (у будівництві - 6,0, в обробній промисловості - 16,4) і в третінній сфері -
  74,3% (на транспорті, в зв'язку, електроенергетиці і комунальному господарстві - 7,1, в торгівлі - 20,9, у фінансах та страхуванні - 6,7, в галузях обслуговування - 34,9 і в громадському харчуванні - 4,7). Такий розподіл трудових ресурсів є прогресивним і відповідає сучасним вимогам.

  Структура корисних копалин, що їх видобувають в Сполучених Штатах
  Америки, за вартістю на ѕ складається з палива, на 9% - з неметалевої сировини і на 7% з руд металів. США мають друге місце по видобутку вугілля
  - 23% світових запасів. Видобуток кам'яного вугілля становить 820 млн т, нафти - 360 млн. Т, природного газу - 550 млрд м3, залізної руди - 60 млн т. Відкритим способом видобувають 60% вугілля; загальні витрати на 25-30% нижчі, ніж при підземному видобутку. В США буре вугілля існує в найбільшій кількості - 21% світових запасів. Найбільш Сполучені Штати Америки відомі своїм видобутком золота. Кількість видобутку становить 320 тис.. т. Тут США поступаються лише ПАР - 495 тис.. т. У видобутку кольорових металів країна посідає друге місце (мідь - 1,86 млн т), а за виробництвом перше
  (рафінований алюміній - 3,37 млн т, рафінована мідь - 2,25 млн т).

  Добувна промисловість тісно пов'язана з енергетикою. Зараз в енергобалансі частка нафти становить 40%, природного газу - 25, вугілля -
  23, гідро-, атомної і геотермальної - лише 12%. Вугілля використовується перш за все як паливо на теплових електростанціях, природній газ - у комунальному господарстві та, частково, в місцях видобутку на ТЕС, нафта -- як пальне для двигунів.

  Щорічне виробництво електроенергії вже перевищує 3000 млрд кВт за рік і продовжує зростати.

  Обробна промисловість - це основа матеріального виробництва Сполучених
  Штатів. За вартістю продукції частка харчової промисловості (включаючи тютюнові вироби та напої) становить 15%, текстильної, швейної та шкіряно - взуттєвої - 5, деревообробної і меблевої - 3, паперової та поліграфічної -
  10, хімічної (включаючи продукти нафти і вугілля, пластмаси і гуму) - 20, виробів з каменю, глини та скла - 2, металургії - 5, металообробки і машинобудування - 40%. Надзвичайно розвинута внутрішньо-й міжгалузева спеціалізація машинобудування в США. Тут підприємства, які випускають складну продукцію, часто є лише збиральних, що одержують деталі та вузли від численних субпідрядників. За виробництвом автомобілів США посідає перше місце - 13,6 млн шт .. Також лідирують і за обсягом виробництва сільськогосподарських машин, вони ж є основними споживачами цієї техніки.
  Виробництво вовняних тканин становить - 98,9 млн м2, а бавовняного полотна
  - 4,1 млн т.

  По всіх параметрах сільське господарство Сполучених Штатів виявляє собою великий бізнес. Склався навіть спеціальний термін - "Агробізнес", -- гігантська вага сільськогосподарського виробництва, що відбиває, в американській економіці. Під цим терміном мається на увазі весь агропромисловий комплекс від окремого фермера до мультінаціонального концерну-виробника хімікатів.

  Завдяки щедрості природи і умілому використанню техніки, добрив і хімікатів, американський фермер практично не має собі рівних у виробництві рясної і дешевої продукції. На частку США приходиться половина світового виробництва бобів сої і кукурудзи і від 10 до 25 відсотків бавовни, пшениці, тютюну і рослинних олій.

  Для потреб галузі використовується 190 млн га орних земель і 220 млн т пасовищ, або, відповідно, 0,7 і 0,9 га на особу. Понад 20 млн га земель зрошується. Ці показники в залежності від попиту на продукцію галузі можуть зменшуватися або зростати.

  | Площа, яку займають ферми (тис. га) | 393471 |
  | Кількість ферм (тис.) | 2073 |
  | Кількість ферм на 10000 кв. км. | 2214 |
  | Середній розмір ділянки ферми (га) | 190 |
  | Частка ферм, що знаходяться у власності окремих родин (%) | 57,7 |

  «Велика енциклопедія Кирила і Мефодія», 2001.

  За теперішніх умов американське сільське господарство стало інтенсивним: в середньому врожайність пшениці становить 26 ц/га, кукурудзи
  - 75 ц/га, надої молока - 7000 кг на одну корову.

  Землеробство і тваринництво займають приблизно однакове місце і є багатогалузевих. В землеробстві на перше місце треба поставити виробництво кормового зерна - кукурудзи, ячменю і сорго. Важлива роль належить кукурудзі. Її збір приблизно 200-240 млн т, тобто до 2/5 світового збору.

  Як продовольче зерно вирощують пшеницю і рис. Збір пшениці сягає до 75 млн т, а рису - до 8 млн т. Загальний збір зерна в США досягає 360 млн т.

  Серед олійних - соя, арахіс, соняшник і бавовнику. Головна роль належить сої (3/5 світового збору) - культура, що перетворила США з найбільшого імпортера на найбільшого експортера олійних в світі.

  В США культивують і цукрові буряки і цукрову тростину. Взагалі, виробництво цукру тут - одне з найбільших в світі. Разом з тим, США є імпортером цукру з інших країн.

  Серед технічних культур найбільше значення мають тютюн і бавовнику. США є одним з провідних їх виробників.

  США характеризується великим поголів'ям (понад 100 млн голів великої рогатої худоби, з них 10 млн - молочні корови, 60 млн голів свиней, 6,2 млрд бройлерів), високою продуктивністю і міцною кормовою базою
  (комбікорми, сіяні трави, грубі пасовища).

  Виробництво м'яса в США весь час зростає і перевищило вже 34 млн т на рік. Більше 2/5 його припадає на "біле м'ясо" - м'ясо птиці.

  Стосовно харчування американців, у ньому найважливішу роль відіграють м'ясо та інші продукти тваринного походження (крім тваринного масла), риба, олія, цукор, овочі і фрукти, різні напої, переважно фруктові соки.
  Споживання хліба, борошна, круп та картоплі незначне.

  Рибальство є також розвиненою галуззю господарства США. Щорічний вилов риби - 5-6 млн т.

  Як велика і розвинена країна, Сполучені Штати Америки мають всі види транспорту та їх збалансовану систему. Абсолютні та відносні розміри транспортної інфраструктури і рухомого складу дуже великі. У перевезенні вантажів перше місце займають залізниці. На них припадає 38% перевезень.
  Друге місце посідає автотранспорт - 28%, далі внутрішній водний - 16% та авіаційний - 17%. Частка залізниць, внутрішнього водного і морського транспорту в перевезенні пасажирів, за винятком туристських круїзів, зведена до мінімуму. Тут передує авіаційний транспорт. Одночасно зростає роль авіації і в перевезенні вантажів. На дорогах США діють магістралі зі збільшеною швидкістю руху.

  У сфері нематеріальної діяльності Сполучених Штатів Америки зайнято майже 2/3 працюючого населення і вона складається з великої кількості напрямків, галузей і окремих видів. Головними Ії підрозділами є торгівля, фінанси та послуги. Послуги в свою чергу поділяються на ділові (бізнесові), видовищні й рекреаційні та професійні. Взагалі США мають високий рівень розвитку медичного обслуговування та охорони здоров'я. У США існує зручна система освіти.

  Важливим складовим господарства Сполучених Штатів Америки в другій половині XX ст. стали наукові дослідження і військово-промисловий комплекс.
  Витрати на науку перевищують 170 млрд доларів. Воєнні витрати досягають 310 млрд доларів.

  Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства США

  Господарство США має свої особливості розміщення. Для кожного регіону характерна своя галузь виробництва. У цьому питанні ми намагатимемося показати територіальну структуру провідних галузей країни.

  Промисловість. Однією з найпотужніших галузей промисловості є добувна промисловість. В США видобувають багато різноманітних корисних копалин, найважливішими з них є вугілля, нафта та природній газ.

  Головним вугільнім басейном є Аппалачському. За розмірами, геологічними умовами та якістю вугілля, за вигідністю розташування (щодо Північного
  Сходу і Пріозер'я), а також за кількістю вже видобутого вугілля він не має рівних у світі. Продовжується експлуатація Східного внутрішнього басейну в штаті Іллінойс. Новим явищем стало зростання вугільної промисловості на захід від річки Міссісіпі, зокрема в районі скелястих гір

  Нафту і природний газ видобувають у чотирьох районах: Ґалф,
  Мідконтінент, Каліфорнія, Аляска. Зараз тут добувається 2/5 нафти і 4/5 природного газу країни. Інтенсивно експлуатуються шельфові родовища
  Каліфорнії і, особливо, Ґалфу.

  Головний залізорудний басейн США лежить біля озера Верхнього. Він один з найбільших у світі й інтенсивно експлуатується вже понад 100 років. За своїми характеристиками його можна порівнювати з Аппалачському вугільнім і нафтогазоносними Мідконтінентом та Ґалфом.

  урані більшість руд кольорових і рідкісних металів видобувають у
  Кордільєрах, фосфорити - на Флориді і в штаті Північна Кароліна, калійні солі - в штаті Нью-Мексико.

  Енергетика. Виробляють електроенергію переважно вугільні ТЕС, частка
  ГЕС - 9%, АЕС - 22%. В країні понад 100 діючих атомних реакторів загальною потужністю 105 млн кВт. Теплові електростанції, включаючи атомні, розміщені там, де є споживачі. Атомна електроенергетика найбільш розвинена і має найбільше значення в Північно-східному мегалополісі, в західному
  Пріозер'ї, на Аппалачському Підмонті та Флориді. Районами розвиненої гідроенергетики стали басейни річок Колумбія на Тихоокеанському Північному
  Заході, Теннессі і Камберленд в Аппалачах, Сакраменто і Сан-Хоакін у
  Каліфорнії. Використовується також потенціал річок Міссурі та Колорадо

  «Велика енциклопедія Кирила і Мефодія», 2002.

  Обробна промисловість. Обробна промисловість США зародилась у Новій
  Англії і згодом поширилась на весь Північний Схід, а потім і в Пріозер'я.
  Вже перед першою світовою війною тут сформувався величезний «промисловий пояс »: Бостон - Балтімор - Сент-Луїс - Мілуокі. Південь та Захід довгий час відставали в промисловому розвитку. Впродовж другої половини XX ст. становище змінилося. Сучасне розміщення обробної промисловості практично збігається з розміщенням населення. На Півночі, як і раніше, вона зосереджена в «промисловому поясі». На Півдні найбільші її осередки є на
  Аппалачському Підмонті і на узбережжі Ґалфу, на Заході - в Каліфорнії. Крім того, на Півдні і Заході існують також значні відособлені промислові центри.

  Найбільшими промисловими центрами США є консолідовані метрополітені Нью-
  Йорка, Чикаго і Лос-Анджелеса.
  Сільське господарство. Головною перевагою сільського господарства США є його висока продуктивність. Ефективності сільського господарства сприяє наявність розвиненого агропромислового комплексу, який включає виробництво сільськогосподарської техніки та хімікатів, зберігання, переробку, транспортування і збут продукції.

  Як наслідок, зайнятість безпосередньо в сільському господарстві є мінімальною - 2,8 млн осіб (1,4 млн фермерів і 0,8 мли найманих робітників) і продовжує зменшуватись. Тобто зараз на кожного працюючого припадає понад
  70 га орних земель і 85 га пасовищ.
  | Загальна площа (тис. га) | 936336,4 |
  | Частка оброблюваної землі стосовно загальної площі (%) | 41,1 |
  | Частка сільськогосподарських угідь (%) | 20,5 |
  | Площа сільськогосподарських угідь (тис. га) | 187776 |
  | Частка зрошуваної оброблюваної землі (%) | 12 |

  «Велика енциклопедія Кирила і Мефодія», 2001

  Для американських ферм з самого початку їх існування була характерна висока товарність. Зараз вона практично досягає 100%. Всі продукти, які споживають фермер та його родина, купуються в крамниці.
   

  «Велика енциклопедія Кирила і Мефодія», 2002.

  Найвідомішим є «кукурудзяний пояс», що знаходиться на Центральних рівнинах у межиріччі Огайо і Міссурі (штати Айова та Іллінойс і їх оточення). Це територія площею приблизно 600 тис.. км2, з вегетаційнім періодом 150-200 днів, високими літніми температурами і опадами 600-1000 мм на рік, багатими на азот грунтами.

  «Пшеничний пояс» - це відомі американські степи-прерії, які простягаються у мерідіональному напрямку від Техасу на півдні до кордону з
  Канадою на півночі вздовж 100-го мерідіану західної довготи. У південній частині «пшеничного поясу» вирощують озиму, в північній - яру пшеницю.
  Головними штатами його є Канзас і Північна Дакота. Рис вирощують на півдні в долині Міссісіпі та в Каліфорнії.

  Збір картоплі, як і її споживання, порівняно незначні. Проте вирощування овочів і фруктів є одним з найбільших у світі. Спеціалізованими районами овочівництва і садівництва стали південне узбережжя Великих озер,
  Пріатлантічна низовина, Флорида, узбережжя Ґалфу, Каліфорнія, штати Орегон і Вашингтон.

  Тютюн вирощують по обидва боки Аппалачському гір у штатах Північна
  Кароліна і Кентуккі. «Бавовніцькій пояс» - колись суцільна смуга Півдня від
  Атлантичного океану до Техасу - тепер перемістився в західному напрямку і перетворився на декілька розірваних ареалів у долині Міссісіпі, штатах
  Техас, Нью-Мексико, Аризона і Каліфорнія.

  Тваринництво. Молочні зони формуються навколо великих метрополітенів.
  На Північному Сході і в Пріозер'ї вони зливаються. Західне Пріозер'я, особливо штат Вісконсін, є основним постачальником масла і твердих сирів.
  Вирощування свиней - спеціалізація «кукурудзяних поясу».

  Найбільша концентрація великої рогатої худоби м'ясного напрямку має місце на Великих рівнинах - штати Техас, Оклахома, Канзас і Небраска. Тут її утримують на спеціалізованих ранчо і фермах, які стали відгодівельнімі підприємствами промислового типу - «фабриками м'яса». Бройлерна

  господарство характерне для південних схилів Аппалачів і плато Озарк (штати
  Арканзас, Міссісіпі, Алабама і Джорджія).

  Сучасна географія сільського господарства в США складалася поступово в процесі колонізації території і змін у структурі самої галузі. Продовжує вона змінюватися і тепер. При цьому головним фактором стала не ринкова орієнтація, а орієнтація на найбільш сприятливі кліматичні умови з наступним транспортуванням продукції навіть на далекі відстані. Зараз частка Півночі в сільськогосподарському виробництві становить 45%, Півдня
  - 32 і Заходу - 23%. Найважливішою зоною треба вважати Середній Захід (2/5 виробництва при 1/4 площі «суміжних штатів»). Сюди заходить західна частина
  «Молочного поясу», повністю «кукурудзяний» та «пшеничний» пояси і Північні рівнини з їх скотарством.
  Транспорт. Сполучені Штати Америки - дуже велика і розвинена країна, яка має всі існуючі види транспорту та їх збалансовану систему.

  У вантажоперевезенні на першому місці стоїть залізничний транспорт, у пасажіроперевезенні - авіація. Роль залізниці, та водного транспорту мінімальна, адже дуже широко використовується автотранспорт.
  | Щільність залізничних шляхів (км/10000 кв. Км) | 237 |
  | Довжина залізничних шляхів (км) | 222000 |
  | Кількість легкових автомобілі?? | 134803008 |
  | Кількість людей, що приходяться на один автотранспортний | 1,3 |
  | засіб | |
  | Кількість вантажівок і автобусів | 66727000 |
  | Кількість аеропортів | 14720 |

  «Велика енциклопедія Кирила і Мефодія», 2002.

  Каркас залізничних і автомобільних шляхів становить невелике число широтних та мерідіональніх напрямків, які отримали назву "транспортних коридорів ". Чотири трансконтінентальні «коридори» беруть початок у містах
  Міннеаполіс-Сент-Пол, Омаха, Канзас-Сіті і Новий Орлеан. Серед мерідіональніх «коридорів» виділяються напрямки Нью-Йорк - Флорида, Чикаго
  - Маямі (Новий Орлеан і Сан-Антоніо) та Лос-Анджелес - Сіетл. Залізниці, шосе і трубопроводи зв'язують США з Канадою і Мексикою.

  Серед внутрішніх водних шляхів найбільше значення мають система
  Міссісіпі - Огайо, Великі озера і канали. Берегові канали з'єднують гирла річок і лагуни й дають можливість річковим суднам проходити вздовж узбережжя, не виходячи у відкрите море. Іллінойський канал з'єднує озеро
  Мічиган з притокою Міссісіпі річкою Іллінойс і створює вихід у Мексиканська затоку з Великих озер. Ері-канал (озеро Ері - притока Гудзон річка Мохок) є шляхом з району Нью-Йорка у Великі озера. Дуже напруженими за своїм вантажообігом є нещодавно збудовані два канали. Перший з них з'єднує річки
  Теннессі і Томбігбі і дає вихід у Мексиканська затоку, другий перерізав півострів Делмарва, набагато скоротивши водний шлях між Філадельфією і
  Балтімором.

  В першій половині XX ст. першість від Міссісіпі - Огайо перейшла до
  Великих озер. Значними портами на Великих озерах є Дулут - Сьюпіріор,
  Чикаго - Індіана-Харбор, Толідо - Детройт, Буффало, а в басейні Міссісіпі -
  Пітгсбург і Сент-Луїс.

  Особлива роль в США належить автомобільному транспорту. Насиченість країни автомобілями найвища в світі і продовжує зростати. Легкових автомобілів нараховується 146 млн, вантажних і автобусів - 48 млн.
  Територія США вкрита густою мережею асфальтованих доріг. Серед них особливу роль відіграє система міжштатніх суперавтострад, які з'єднують між собою всі міста людністю понад 50 тис.. чоловік.

  Широкий розвиток авіаційного пасажирського транспорту в США пов'язаний як з високим рівнем розвитку країни, так і з розмірами її території, її географічним положенням. Аеропорти в метрополітенах Чикаго, Даллас-Форт-
  Уерт, Атланта і Лос-Анджелес займають чотири перші місця в світі за кількістю прибулих і відправлених пасажирів. Широко розвинені місцеві так звані комп'ютерні авіалінії, які з'єднують малі населені пункти. Зростає також обсяг перевезення вантажів, в першу чергу термінових, цінних, швидкопсувних.

  Найбільшими комплексними транспортними вузлами США є великі метрополітені, географічне положення яких є центральним по відношенню до найважливіших територій, або навіть країни в цілому. Це Нью-Йорк,
  Філадельфія, Вашингтон - Балтімор і Бостон у Північно-східному мегалополісі, Сан-Франциско, Лос-Анджелес і Сіетл на Тихоокеанському узбережжі, Чикаго, Даллас - Форт-Уерт і Атланта всередині країни
  (карто

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !