ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Узбекистан
       

   

  Географія


  За минулі одинадцять років незалежності пройдений шлях, в якому вмістилося чимало великих звершень і славних перемог. Виповнилася потаємна мрія на - роду Узбекистану, що отримав можливість визначати свою долю, що обрав свободу і шлях демократичних змін.

  Незалежність дала новий відлік часу. Один - надцять років її, безсумнівно, наповнені багатьма яскравими подіями, творчою працею, перетворивши стра-ну в усіх сферах життя. У корені змінився вигляд на - ших міст і сіл, в яких з'явилася чимало нових об'єктів незалежності. У їх числі Державний музей історії Темурідов, Державна консерватов - рія Узбекистану, комплекси Імама аль - Бухарі, Імама аль Маргіноні, Імама аль Матуріді, Хакима ат-Терме - зи, Бахауддіна Накшбанді, спільні підприємства
  "Уздеуавто", "САМКОЧАВТО", "Зарафшан-Ньюмонт", "На - манган-Нестле ", а також інші, які є своебразие - нимі віхами незалежності.

  Йдучи вперед, завжди оглядаєшся в минуле, під - водить підсумки досягнутому. Нам є про що згадати дакануне 11-ї річниці незалежності, є чим міськ - диться. У літописі історії суверенної Узбекистану чимало досягнень в економіці, суспільно-політи-чеський і духовної житті країни.

  Без історії не існує нації. Ця проста Аксi - ома знову і знову підтверджується в долях цілих країн, народів, цивілізацій. Особливо справедливо це щодо нових незалежних держав. Адже - саме історія, історична самосвідомість в них ста - новятся каталізатором формування національної ідеї.
  Історія-основа духовності. Рік Аміра Темура, рік
  Алішера Навої, святкування 2500 - річчя перлин
  Сходу - міст Бухари і Хіви, що пройшли урочистості з нагоди 2700 - річчя "Авести", головної книги од - ної з найдавніших релігій-зороастризму, близькій людині, що вступив у третє тисячоліття ...

  Ми до цього йшли всі роки незалежності, возращаясь
  До історичної і культурної пам'яті народу.

  Про це говорять споруджені за такий короткий в
  Історичною плані термін архітектурні ансамблі і
  Пам'ятники нашим великим предкам - учених, поетів,
  Громадським діячам, духовним наставникам. Одним
  З них у цьому ряду став Державний музей історія
  Темурідов - велична будівля, яке виросло в центрі
  Столиці за рекордно короткий термін, трохи більше ніж
  За півроку, на відзначення 660 - річного ювілею Аміра
  Темура.

  Указом Президента 1996 оголошений Роком Аміра
  Темура. На його честь заснована одна з вищих нагород государсва - орден Аміра Темура, йому споруджені па - мятнікі в Шахрисабзі і Самарканді. Кінна статуя вели - кого володаря щасливих сузір'їв прикрашає сквер його імені у центрі столиці. 14 березня 1996 було прийнято постанову про створення в Ташкенті музею, покликаного віддати належне історичним заслугам на - шего великого співвітчизника. А вже 18 жовтня про - йшла урочиста церемонія відкриття, на якій ви - ступив сам президент країни. Музей був зведений з це - наливаю широкої пропаганди історії та культури епохи Те - мурідов, виховання молоді в дусі патріотизму та поваги до своєї спадщини.

  Сьогодні, вимірюючи пройдений відрізок часу за одинадцять років незалежності, ми з упевненістю кон - статіруем: ця споруда по праву можна віднести одному з найбільш монументальних будівель, появішіхся за роки корінних перетворень в нашому суспільстві і тому в якійсь мірі знакових. Адже музей
  Темурідов є своєрідним осередком духовного возражденія, містком, що зв'язує день вчервшній і сьогоднішній.

  Державний музей історії Темурідов - ще один конкретний доказ перемоги історичної справедливості на нашій землі по відношенню до ли - чності Аміра Темура. У цьому музеї, як у дзеркалі, відбивається і наше минуле, сьогодення і велике бу - дущее.

  За минулі роки у великих і малих містах узбе - кістана з'явилася чимало пам'ятників нашим предкам,
  Творили в різні століття, - комплекси "Імам Бухарі" і
  "Імам Мотуріді" в Самарканді, пам'ятники аль Фаргоні в Куве і Фергані, Бабур в Андижані. Це ще одне підтверджені думки, висловленої главою держави:
  "Без минулого немає майбутнього". У цих словах укладено високий сенс духовності, яка є основною на - шей самобутності, менталітету.

  Одним з найвидатніших пам'яток історії человечес - кой цивілізації залишається і "Авести". Минуло три ти - сячі років з часу створінь цієї давньої книги, ко - торая є безцінною спадщиною, залишеною гря - дущім поколінням від наших предків. Що превлекает в ній нас, що живуть сьогодні? У сучасному суспільстві значення "Авести", що містить ідеї добра, і справа - длівості, взаімопаніманія і любові, все більш Вік - стає. Адже закладені в ній моральні та етичні цінності як ніколи співзвучні нашій действітельнос - ти.

  "Авеста" - це історичною документ, СВІДОЦТВА - чих про те, що в нашому древньому краї існувало велика держава, велика духовність, велика ку - льтури ", - сказав Президент Іслам Карімов. Символічно що ці дві знаменні дати - 2700 - річчя "Авести" та 2500 - річчя Термеза, святкування яких залучило уваги всі світової громадськості, пов'язані з нар - ням і розвитком стародавньої цивілізації, державно - сті та релігії на території сучасного Узбекистану.
  Вони відкривають удівітільние сторінки історії, за - приймаються особливе місце в капілке культурних цінностей стародавнього Сходу.

  Історична пам'ять ... Вона повернула на нашу землю і древні свята, національні обряди та звичаї на яких виховується зараз покоління молоді.
  Особливого значення набув широко відзначається в на - шей країні День пам'яті і почестей, поістене що став всенародним святом. Подвиг 450 тисяч наших зем - ляков, увічнений у 33 - томної Книзі пам'яті, видано - ної в Узбекистані - єдиному з усіх держав
  Співдружності, - став підтверджені того, з яким уваж - ням ставляться у нас до таких цінностей, як любов до
  Батьківщині.

  "Світ-через культуру!" - Ці слова видатного ми - слітеля, художника та гуманіста Миколи Реріха відпрацьовано - жають особливості нашого часу, зазначеного стре - мленіем до духовності, гуманістичним ідеалам. Вони суть того, що в розумному поєднанні найбагатших на - нальних традиція і загальнолюдських і культур - них цінностей суспільство здатне розвиватися і ста - ть досконалим.

  році споруджений меморіальний комплекс Авеста, Кото - рий зайняв більше 20 гектарів на березі каналу Шават.
  У центральній частині комплексу підноситься архетікту - рная композиція заввишки 18 метрів. Споруда з білого мармуру, що зображує книгу Авеста, є складовою частиною композиції.

  Невпізнанно змінився центр міста Ургенча. Пост - роени нові дороги, мости, відремонтовано старі.
  А розкинувши на березі каналу Шават мальовничий сквер перетворився на улюблене місце відпочинку гора - Жан.

  Проект меморіального комплексу комплексу Авеста розробив хорезмського архітектор Палванназір Сала - ев.

  Великі урочистості, які пройшли в Ургенчі, ще раз показали, що неспокійна обстановка в сусідньому го - сударство не може надати впливу на мирну життя нашого народу, його созідатільний дух. Радість на обличчях прісутвовавшіх на церемонії, переконаність у завтрашньому дні світлому свідчать про те, що наш народ поряд з творчою роботою знаходить час і для змістовного відпочинку.

  Тільки в країні, де панує мирне життя, можуть проходити свята, торжеств. Свято Авести, щирі привітання і визнання які взяли участь в урочистостях наших громадян, представників посольств зарубіжних країн, акредитованих в нашій країні, міжнародних організацій ще раз підтверджують цю думку.

  Після урочистої частини відбулися театралізова - нние подання. Артисти продемонстрували епі - зоди, пов'язані з утриманням Авести, сцени з на - шей історії.

  Дійсно, принцип благородна думка, благо - рідне слово, благородну справу, викладений у Аве - сте тисячоліття тому, і сьогодні співзвучний з бла - городні устремліннями нашого народу.

  Життя Узбекистану повна найрізноманітнішими подіями в економічному житті країни. І які б вони не були за масштабами - великими чи малими кожне з них є наслідком і продовження тих перетворень, що розпочаті майже одинадцять років тому, і кожне з яких, якщо говорити образно щільно вкладається у фундамент величного і стрункого будинку нашого майбутнього.

  Наприклад Шуртанскому комплексу альтернативи немає.
  Тільки виробничі споруди в ньому займають площу понад 150 гектарів. Вартість технологічної частини цього проекту складає 656, 6 мільйона долла - рів США. Крім цього, на будівництво інфраструк - тури цієї зони було витрачено коштів у розмірі
  326 мільйонів американських доларів.

  У 1998 році був підписаний контракт про проектування доставку обладнання та будівництві між. Націона - льно холдинговою компанією Узбекнефтегаз, і між - народним консорціумом, що складається з компаній ЕЙ-
  Бі-Бі Луммус Глобал (США), ЕЙ-БІ - БИ Соумі
  (Італії), Нісшо Іваї, Міцуї Тойо Інжиніринг (Япо - ня). У реалізації проекту взяли участь компанії таких держав, як США, Німеччина, Японія, Італія,
  Канада, Південна Корея, Росія. Фінансування перед - ства здійснювалося експортно - імпортними банку - ми США та Японії, кредитним агентством Гермес і Коммерцбанк (Німеччини), банком Чейз Манхеттен
  (США). Як відзначав керівник нашої країни, спорудження цього підприємства є яскравим примі - ром успішного міжнародного співробітництва.

  Підприємство буде виробляти на рік 125 тисяч тонн поліетилену, 137 тисяч тонн скрапленого газу, користь - ющегося великим попитом на світовому ринку, 130 ти - сяч тонн легкого конденсату, 4,2 мільярда кубо - метрів газу і 4 тисячі тонн сірки. Як зазначив Пре - зидента, комплекс буде служити каталізатором зростання нашої індустрії, що в підсумку призведе до різкого увнліченію виробництва в бавовняної промислово - сті, у виготовленні пластмаси, плівки, кабелю, упа - кувального матеріалу.

  Інтенсивно розвиваються нові види галузей і про - ізводств, такі, як автомобілебудування, фармацевти - етичні та мікробіологічна промисловість. Введена лінія з виробництва нового модельного ряду автомо - білів Матіз на Уздеуавто, освоєно виробництво міді - цінських скла.
  Прискореними темпами розвиваються інформаційні технології. Активно ведуться модернізація і нове будівництво залізничних і автомобільних тран - спортних комунікацій, оновлюється парк рухомого складу.
  62. відсотка капітальних вкладень буде інвестірова-но в виробниче будівництво проти 57 проце - нтов, очікуваних в поточному році. В основному вони будуть спрямовані на розвиток паливно - енергечіческо - го комплексу, зрошуваного землеробства, текстильної про - мисленні, машинобудування, хімії, металургії, промисловості будівельних матеріалів і т. д.

  Темпи зростання іноземних інвестицій та кредитів складуть більше 27 відсотків, а їх питома вага в структурі капітальних вкладень досягне 40 про - центів проти 30 відсотків, очікуваних в цьому го - ду. При цьому істотно зростуть обсяги прямих іноземних інвестицій.
  За участю іноземних інвестицій та кредитів наме - чає введення таких об'єктів, як СП Узексайд по про - ізводству акумуляторів, підприємства «Автоойна» за випуску автоскла, СП «Узметаллтехнолоджі» за ви - пуску молібденового продукту, реконструкція АТ
  «Кварц», що виробляє скло, і ряд інших об'єктах - тов. У результаті реалізації Інвестиційний прог - Рамі в 2002 році приріст ВВП за рахунок знову вводи - екпортувати об'єктів складе 2 відсотка.

  Особливу увагу в програмі приділено будівництву об'єктів соціальної сфери. У порівнянні з цим го - будинок в два рази більше буде введено академічних ліцеїв, в 1,5 рази - професійних коледжів. передбачається збільшення введення житла, лікарень поліклінік, загальноосвітніх шкіл, обсягів будів - будівництві нових мереж газифікації та питного водо - постачання для сільського населення.

  Дружба і співробітництво зміцнюються.

  Узбецький і казахський народи пов'язують давні узи

  дружби і братерства. Важливе значення також має еди - нство поглядів на перспективні завдання цих двох на - пологів, яких ріднить спільність мови, релігії, куль - тури та історії.

  Можна сказати, що подальше розширення зітру - днічества, реалізації невикористаного економічного потенціалу, завершення делімітації державного кордону між Казахстаном і Узбекистаном є актуальним завданням.

  Президент Республіки Узбекистан Іслам Карімов
  9 вересня на запрошення Президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва відвідав столицю цієї країни.
  В аеропорту міста Астани, прикрашеним дер - нимі прапорами двох країн, високого гостя зустрічав
  Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

  У палаці Президента Республіки Казахстан відбутися у - ялось розмова один на один між Іслам Карімов - вим і Нурсултаном Назарбаєвим. Після цього пере - говірки були продовжені в розширеному складі.

  Сторони обмінялися думками щодо подальшого розширенню і виведення на новий рівень співробітництва в соціально-політичного, економічного і культур-них сферах. У Зокрема, досягнута домовленість про провидіння днів культури. У ході переговорів так - ж йшлося про посилення співпраці в економіч - ської сфері, збільшення обсягу товарообігу між - ду двома країнами. У першій половині 2002 року по - казатель склав 124 мільйони доларів США.

  Керівник Узбекистон висунув педложеніе про об'єднання в «єдиний локомотив» потенціалу в цій сфері. Казахстан підтримав цю пропозицію.
  Будівництво автомобільної дороги Кунград-Бейнау - Актау разом зі створенням зручностей для братніх народів розширить експортно-імпортних потенціал обох країн.

  У нашій країні була делегація на чолі зі стар - шим заступником міністра фінансів Японії Такайо - ши Танігучі. Доречно, відзначити що міністерство фі - нанси займає важливе місце в уряді країни сонця, що сходить. Питання фінансів, банківській сфері, митниці, податків, страхування національного і міжнародного характеру координується цим ми - нестерством, саме з його боку готується і осущ - стляется виконання бюджету країни.

  Делегація провела переговори в ряді міністерств і відомств Узбекистану. Зокрема, в ході візі - т між міністерствами фінансів обох країн і
  ЄБРР в цілях підтримки приватизації Асака банку з боку уряд Японії було підписано заяві про виділення грантів. А 6 вересня в резе - днціі Оксарой гостей пренял Президент Республіки
  Узбекистан Іслам Карімов.

  Ми поважаємо вас не тільки як члена керівництва
  Мінестерства фінансів, а й як депутата парламентарів - т Японії, що є особливе місце при прийнятті вжних рішень,-сказав на зустрічі Іслам Карімов а ваш візит ми розглядаємо як, подія, подтве - рдающіе продовження розвитку наших нових відно - шний. Ми високо цінуємо нинішній рівень дво - Сорін зв'язків.

  Офіційний візит глави нашої країни до Японії в кінці липня підняв на новий рівень наші взаємо - оношенія, які після подій 11 вересня бли спрямовані на шлях Болле динамічного розвитку в ході візиту було підписано 14 документів. На Зустріч в резиденції Оксарой зазначалося, що успішно минулий важливий візит і надалі буде підавать великий імпульс і високі темпи нашим весторонім зв'язків.

  Із задоволенням підкресливши, що прискорено розви - вется особливо економічне співробітництво, гість скирти що Японська сторона і в майбутньому готова рсшірять зв'язку з Узбекистаном у всіх сферах.

  Багато чого іншого.

  У Карші і Кітаба вступили в дію цифрові

  автоматичні станції зв'язку. Їх абонентами ста - чи 13 тисяч каршінця і 3,5 тисячі кітабцев.
  Цього року такі АТС планується ввести ще в Камашінском і Аккабагском районах.


  У Ташкентської готелі Інтерконтінеталь сос - тоялась міжнародна виставка УзТел - 2002, на якій були представлені засоби телекомуніка - нікаціі і комп'ютерні технології. У ній уча - ствовало більше 50 компаній з 12 країн світу.

  Бюджетно - податкове

  Регулювання

  Держава взяла на себе великі зобов'язання

  щодо соціальної підтримки населення та фінансує-

  вання соціальної сфери. Для проведення структу-

  рних перетворень в економіці необхідні були

  значні фінансові ресурси, одним з Істочна-

  ков яких являвся державні інвестиції.

  Щоб покривати збільшені у зв'язку з цим держ - недержавні витрати, потрібна була стійка прибуткова база бюджету.

  Соціальна підтримка населення

  і фінансування соціальної сфери.


  Головним напрямами витрат державного

  бюджету залишається соціальна сфера. Вона включає у собі витрати на освіту, охорони здоров'я і спорт, культура, науку і соціальне забезпечення.
  Крім того, з бюджету фінансуються додат - тільні цільові проекти - програми «Рік захисту інтересів людини »в 1997 році, в 1998 -« Рік за - щити інтересів сім'ї », в 1999 -« Рік посилення ролі жінок в сім'ї, державному і громадському будівництві », в 2000 -« За здорове покоління », в 2001 - «Рік матері та дитини», у 2002 році - «Рік захисту інтересів старшого покоління ».
  Витрати на соціальну сферу в 1994 - 2002 роках маючи найбільшу питому вагу, складали 35 -45% загальних видатків держбюджету і відповідно 10 -15%
  ВВП. Найважливіше місце в них займають витрати на програми соціального захисту населення. У перші роки реформи вона здійснювалася шляхом вико - вання системи споживчих субсидій. З дер - ного бюджету компенсувалися соціальні пільги на харчування для всіх школярів і студентів з оплати комунальних послуг, соціальна поддерж - ка безробітних, учнівської молоді, багатодітних сімей. Всі ці заходи дозволили уникнути соціальних конфліктів на початкових етапах реформи - вання.

  У міру поглиблення реформ, розвитку ринкових відносин, підвищення рівня життя населення були вннесени значні зміни в соціальній полі - тику: основний акцент був зроблений на розробку та реа - лізація механізму адресного соціального захисту населення. Питома вага в структурі бюджетних рас - ходів на її реалізацію склав за 1 півріччя 2002 - року - 7,8%.
  При цьому частка цінових дотацій за со - соціальне значущих товарів та послуг скоротилися з 6,8% в 1995 році до 1,5% в 1 півріччі 2002 року при одночасному підвищенні частки адресних соціальних посібників з 2,8% до 6,2% відповідно. Перехід від системи бюджетних дотацій до системи асигнують - ваний на адресну матеріальну підтримку потреба - юмщімся та соціально вразливим верствам населення забезпечив не тільки дотримання принципу соціа - льно справедливості, але й ефективне вико - вання бюджетних коштів.

  Важливим і унікальним для умов Узбекистану інструментом адресної захисту соціально вразливих верств населення став розподіл соціальних посібників через махаллінскіе комітети (фонд «махаллі), які безпосередньо знайомі з проблемами своїх мешканців.

  Ось, як багато чого встигла наша країна за ці

  роки одинадцятирічної незалежності.
  Наша країна стала, дуже гарною.

  Ми дуже пишаємося нашої незалежної

  Республікою Узбекистан.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !