ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Флора і фауна України
       

   

  Географія

  Флора та фауна України

  Фізико-географічне положення, особливості літо генної основи та геологічного розвитку, рельєфу, клімату, залягання підземних і поверхневих вод, густота річкової мережі, заболоченість території, специфіка грунтового покриву, інтенсивність і територіальні особливості антропогенної діяльності тощо безпосередньо впливають на географію багатого і різноманітного рослинного і тваринного світу України.

  Флора України

  Територія України входить до Ціркумбуральної, а також частково
  (Південний берег Криму) до Середземноморської областей Кореального підцарства Голарктічного флористичного царства і маж характерну для названих регіонів рослинність.

  Рослинний світ та його географія в Україні порівняно вивчені.
  Республіка відноситься до країн з великою різноманітністю флори. З 300 -
  350 тис.. видів вищих рослин Земної кулі, наприклад в Україні налічується понад 25 тис.., у тому числі водоростей - близько 4 тис.., грибів і слізовіків - понад 15 тис.., лишайників - більше ніж 1 тис.., мохоподібних -- майже 800 і судини стих рослин - понад 6,5 тис.. видів.

  Про багатство і високу видову насиченість рослинного світу на одиницю площі України свідчать такі зіставлення. Природна флора судинних рослин налічує 4523 види, тоді як у Білорусії - 1460, Молдові - 1762, Польщі -
  2300 видів. В Україні значно більша кількість видів припадає на один рід -
  4,45; У Білорусії - 2,66, Польщі - 3,00

  Найбагатшим за видовим складом є родини айстрових, злакових, бобових, Трояндовою, губоцвітіх, хрестоцвітих, Гвоздікова. У республіці росте близько 80 видів дерев, 280 чагарників, 985 однорічних трав'янистих рослин, з вищих рослин 600 видів є ендотермічнімі; майже стільки ж рідкісних і зникаючих рослин. Понад 150 видів рослин занесено до першого видання
  Червоної книги України, яку було засновано в 1976 р.. (до другого видання потрапило вже понад 400 видів судинних рослин). Особливо багато ендемічних, рідкісних та зникаючих видів є в Кримських горах і Карпатах - майже половина всіх ендемічних і близько 30% усіх рідкісних та зникаючих видів.
  Природна рослинність збереглася лише на 20% території республіки; культивується більше тисячі видів рослин. У процесі виробничої діяльності рослинний світ суттєво змінився: протягом XVI - XIX століть у лісостеповій зоні площа лісів скоротилася більш ніж у п'ять разів, а площа найцінніших дубових і букових лісів тільки у XIX ст. зменшилася на чверть.

  Понад 30% площі України припадає на масиви, де збереглася природна чи вторинна напівпріродна рослинність, серед якої широкий видовий склад лікарських (100 видів), вітамінних (понад 200), жіромаслічніх (300), медоносних (понад 1000), дубильних та фарбувальних (по 100). Шкідливими в флорі України є близько 600 видів бур'янів.

  Природна рослинність переважно збереглася в лісах, заповідних територіях, на постійних луках і пасовищах, схилах балок і яруги.

  Понад 100 видів налічують в Україні деревні рослини.

  Ліси України виконують багатопланові народногосподарські функції: вони дають цінну сировину, мають велике протіерозійне, кліматичне, санітарно оздоровче, природоохоронне значення.

  У 1989 р. ліси займали 8,6 млн. га, що на 1,4 млн. га більше ніж у
  1965 р. Площа лісів державного значення дорівнює 6,2 млн. га (У 1961 р. -
  5,4 млн. га). Вкрита лісом площа республіки становить 14,3%. Це в 2 рази менше ніж, наприклад, у Польщі. На Україні розширюється площа лісів, які під час війни і в повоєнні роки безсистемна вирубували: за період з 60-х років заліснень близько 4,5 млн. га. Проводиться лісонасадження зокрема в
  Степовій зоні. Ліси тут здебільшого мають природоохоронне значення і створюються у вигляді лісосмуг.

  Лісистість у різних частинах і регіонах республіки нерівномірна. Вона значно віза від середньо республіканської на заході і півночі, особливо в
  Карпатах, а також у Кримських горах. З просуванням на південь і Південний схід лісистість поступово зменшується. У західній та північній частинах республіки вкрита лісом площа становить 20-40%, в Карпатах - понад 60%, на Поліссі - 25,7%. На півдні республіки лісові площі невеликі (у Криму лісистість становить 10%, у Степу - 4%). Незважаючи на те, лісові масиви та лісосмуги виконують тут важливі ґрунтозахісні та водоакумулятівні функції, вони часто створюються безсистемна; за ними переважно не забезпечується належного догляду.

  Кліматичні умови України сприяють прискореному приросту деревини. Якщо середній її приріст у колишньому СРСР становив 1,4 м3 на 1 га вкритої лісом площі, то на Україні - 4 м3, причому слід виділити, що на деревостани високої продуктивності випадає 75% вкритих лісом земель.

  Площа лісів України з кінця XIX до початку XX ст. значно скоротилася.
  За 1880-1932 роки, наприклад, вся лісова площа в східних областях республіки (у межах до 1939 р.) зменшилася з 4,8 до 3,5 млн. га або на 1,3 млн. га, а заліснення території відповідно скоротилося з 10 до 7%. Є відомості про те, що за вказані роки Полісся втратило близько 60%,
  Лісостепова зона - майже 40% лісів. У середньому за рік у східній частині республіка скорочувалися на 40-50 тис.. га.

  У результаті безсістемної рубки і використання зайнятих лісом земель для потреб землеробства швидко зменшувалися площі лісових масивів на західноукраїнських землях. Протягом XIX ст. заліснена площа тут скоротилася на 250-300 тис.. га. Причому, змінювався видовий склад лісів - у Карпатах за рахунок зменшення площ бука і яліці розширювалися площі смереки; на Поділлі замість дуба зросли площі граба, берези, осики.

  Потреби у деревині за рахунок власних ресурсів Україна задовольняє лише на 20-25%, а решту - за рахунок доставки лісу з північної частини європейської території Росії та Сибіру.

  В Україні зосереджено значні запаси цінних лісових порід: дубові насадження становлять 15%, букові - 20%, ясеневі 10% відповідних насаджень колишнього Радянського Союзу. Саме площа цінних порід зростає найшвидшими темпами. У той же час скорочується площа менш цінних порід
  (осика, граба).

  У лісах республіки ростуть шпількові, твердолістяні і м'яколістяні породи. Переважно хвойні, на які припадає 54% загального запасу деревини.
  Сосна (35%) зосереджена в основному на Поліссі. На ялину (смереку) припадає 16% загального запасу деревини (Карпати). Ялиця (також росте в
  Карпатах) займає третє місце (3 %).

  Близько 40% загальних запасів деревини - це твердолістяні породи: дуб вісокостовбурній (18%), дуб нізькостовбурній (близько 4%), бук (13%), граб (2%). Дуб переважає на Поліссі і в Лісостепу, бук - у західній частині республіки (переважно по Збруч) і в Криму. М'яколістяні породи -- береза, осика, вільха сіра вільха чорна, липа, тополя та ін. - Займають 7% загального запасу деревини і зосереджені на Поліссі та в Лісостепу.

  Загальний запас деревини становив на Україні (1989 р.) 1319,9 млн. м3, що майже на 300 млн. м3 більше, ніж у 1978 р. (1025,5 млн. м3), в тому числі в лісах державного значення відповідно 1048,2; 400 (і 850,7) млн. м3.
  У розрахунку на душу населення припадає в середньому близько 0,2 га лісу, а запасу деревини - 26 м3. Це відносно низькі показники. В Україні є необхідні умови для збільшення наведених показників.

  Масштаби рубок лісу головного користування та лісовідновлювальні рубки в лісах держаного значення останнім часом стабілізується і становили в 1980 -
  1989 рр.. по 26-27 тис.. га на рік, у тому числі на ліквідну деревину припадало 5,5-6,0 млн. м3. Стабілізувалися також рубки догляду за лісом і вибірково-санітарні рубки на рівні 0,5-0,7 млн. га в рік, в тому числі ліквідної деревини було вирубано 7,3-7,8 млн. м3.

  У 1975 р. було розроблене лісогосподарське районування України (на основі лісорослінного і лісоекономічного районування). Найбільшою таксономією лісогосподарчого районування визнано лісогосподарську область, яка характеризується спільністю природних умов, типів лісівництва. Області у свою чергу діляться на лісогосподарські округи, округи - на лісогосподарські райони.

  В Україні виділено 4 рівнинні і 2 гірські лісогосподарські області, 15 округ і 41 район. Є й інші схеми лісогосподарського районування. За П. С.
  Пастернаком та ін., На території республіки виділяється (1980 р.) 7 лісогосподарських областей, 12 округ і 5 підокруг. Це області Лісова
  (округи Західно-Подільська і Східно-Подільська), Лісостепова Правобережна
  (Подільська, Черкаська), Північно степова (Середньодніпровська, Ізюмсько-
  Старобільська, Донбаська), Карпатська гірська (Закарпатська,
  Прикарпатська), Кримська гірська (Кримська гірська) і Південностепова
  (Південностепова). Вздовж річок і морських берегів з природоохоронним та реакційним значенням виділено підокругі.

  Ліси багаті на ягоди, гриби, плоди дикорослих рослин, лікарські рослини. Вони відіграють також важливу водоохоронних і водозахісну роль, використовуються для відпочинку населення. В лісах ростуть білі гриби
  (боровики), Рижик, підберезовікі (козарі), підосічнікі (червоноголовці), маслюки, опеньки та ін. Поширена груша, яблуня, черешня, смородина, Обліпиха, шипшина, ліщина, терен, глід, суниця, малина, ожина, чорниця тощо.

  Серед цінних рослин, які використовуються в медицині, в Україні лікарськими визнано майже 250 видів, у тому числі 150 - науковою медициною.
  (Інші застосовуються лише в народній медицині). Заготовляється близько 100 видів, з них в широких масштабах - 40-50 видів. Головними по заготовлі лікарських рослин є райони Полісся та Лісостепу, а також Карпати. У
  Степовій зоні обсяг заготовлі лікарських рослин значно нижчий. У зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС, радіоактивним забрудненням обширних районів північної та північно-західної частин України значно скоротилися територіальні можливості заготовлі рослин, що в свою чергу призводить до збільшення їх заготівель в інших регіонах. Це викликає необхідність повсюдної посилення уваги до охорони і відновлення ресурсів лікарських рослин.

  Україна багата такими лікарськими рослинами, як валеріана, шипшина, фіалка тріколірна, шавлій, дурман, кульбаба, материнка звичайна, барвінок малий, лепеха звичайна, цмин Пісковий, суниці лісові, жівокіст лікарський, оман високий, ромашка, брусниця, чорна порічка, чорниця, малина, калина, лаванда, м'ята Перцева, горицвіт весняний, Меліса, Золототисячник, кропива дводомна, чистотіл, звіробій, подорожник великий, Обліпиха, цикорій дикий, мучниця, спориш звичайний, конвалія та ін. Багато видів дикорослих лікарських рослин уже занесено до Червоної книги України. Це - цибуля ведмежа, Тирлич жовтий, астрагал шерстістоквітній та ін. Більшість лікарських рослин росте в природних умовах, деякі - культивуються людиною.
  Для лікувальних цілей використовують листя, стебла, плоди, коріння.
  Заготівля здійснюється переважно навесні, влітку і восени (рідше зимою).

  У лісах України останнім часом щороку заготовляють близько 25 тис.. т березового соку, 150 т товарного меду, понад 7 тис.. т сухих грибів, 7 тис.. т дікорослін плодів і ягід, а також понад 5 тис.. т лікарських рослин. У зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС з господарського обороту вибули великі площі центральної частини північних регіонів України і прилеглих до них територій. Це, по-перше майже на третину скоротило площу для заготівлі дикорослих плодів і ягід, і, по-друге, збільшило навантаження на лісові площі інших областей республіки, що в свою чергу посилює необхідність охорони їх рослинних ресурсів. В лісах живуть цінні звірі й птахи.

  Фауна України

  Тваринний світ, який нараховує в Україні майже 45 тис.. видів, ділиться на найпростіших (понад 1200 видів), плоских червів (1290), трематод (540), членистоногих (39 тис..), риб (понад 270), птахів (344), ссавців (108). До першого видання Червоної книги України занесено 85 видів і підвидів тварин
  (29 ссавців, 28 птахів, 6 плазунів, 4 земноводних, 18 комах), а у друге майже 400 видів безхребетних і хребетних тварин. В Україні нараховується понад 6640 видів прісноводних і солонувато водних тварин.

  У процесі господарської діяльності зазнають суттєвих змін традиційні біоценозі, у результаті чого змінюється видовий склад тварин; багато з них стають рідкісними чи випадковими.

  Формування близького до сучасного тваринного світу почалося зі середини палеогені. В льодовиковий період фауна території сучасної України у зв'язку з похолоданням зазнала великих якісних змін.

  В Україні повсюдно поширені мисливські тварини. На кінець 1989 р.. нараховувалося 263,6 тис.. копитних і 64,0 тис.. хутрових звірів і чимало пернатої дичини (на кінець 1985 р.. налічувалося 223,3 тис.. копитних, 86,9 тис.. хутрових звірів). За 1985-1989 роки поголів'я копитних зросло майже на
  20%; кількість ж хутрових звірів скоротилася на 14%. Зміни в загальній чисельності тварин за 1985-1989 роки ілюструють такі показники. У 1989 р. лосів було 14,7 тис.. (у 1985 р. 11,8 тис..), оленів - 24,5 тис.. (21,2 тис..), диких кабанів - 58,8 тис.. (52,0 тис..), Косуль - 163,4 тис.. (135,2 тис..), інших копитних - 2,2 тис.. (2,0 тис..), Білок - 64,0 тис.. (86,9 тис), Зайцев
  - 1801,8 тис.. (1461,7 тис..), Куниць - 30,8 тис.. (28,5 тис..), Червоних лисиць - 80,7 тис.. (71,3 тис..), Ондатр - 69,1 тис.. (59,0 тис..), Норок вільних - 0,2 тис.. (0,02 тис..), Бобрів - 7,7 тис.. (5,8 тис..), Вовків - 1,4 тис.. (1,3 тис..), Бурих ведмедів - 0,6 тис.. (0,7 тис. .).

  Останнім роком зменшилася кількість глухарів (за 1985-1989 роки з 5,1 до 4,9 тис..) і Тетерів (з 19,5 до 15,6 тис..); значно зросла чисельність сірої куріпкі (з 19,5 до 723,5 тис..), диких гусей (з 41,7 до 77,4 тис..) і диких качок (з 3000,3 до 4581,8 тис. .).

  Згідно з географічним районуванням, проведеним О. Кістяковськім, в
  Україні виділяються Голарктічна область у складі Європейської та
  Середземноморської під областей. До складу Європейської під області входять такі провінції.

  1. Змішано-лісова зоогеографічна провінція, яка співпадає з Поліссям. Ця провінція розташована в північно-західній частині України. Вона займає північну і центральну частину Волинської і Рівненської областей, майже всю територію Житомирщини (за винятком крайньої південної частини), північну Київщину і північний захід Чернігівщини. В її межах поширеними є тритон гребінчастій, вугор, карась, щука, лящ, чехоня, жаба звичайна, жаба трав'яниста, гадюка звичайна, ящірка, вуж, тетерук, глухар, рябчик, чорний лелека, бекас, лісові кулики, вальдшнеп, дятли , дрозди, синиці, яструб, полівка, кріт сірий, річковий бобер, заєць, бурозубки звичайна, буро зубки мала, дикий кабан, видра, олень благородний, вовк, лісова кішка та ін.

  2. Лісостепова зоогеографічна провінція розташована на південний захід від змішано-лісової. Вона простягається з південного заходу на південний схід. У центральній Придніпровській частині України ця провінція звужується. Характеризується значною внутрітеріторіальною диференціацією. Типовою для неї є лісостепова фауна, яка північному сході є перехідною до степової, на північному заході - перехідною до лісової. Тут водяться тритон гребінчастій, карась, щука, лящ, сом, чехоня, лісовий полоз, степова гадюка, крапчастій суслик, сіра куріпка, яструб, лисиця, лісовий жайворонок, борсук, тхір, куниці, дикий кабан, кажан Двокольоровий, віхухоль, підковоніс великий, козуля, благородний олень та ін.

  3. Степова зоогеографічна провінція займає південну та південно-східну територію України. Ця провінція розширюється в південно-східному напрямку. Вона включає також північну степову частину Криму. Переважає тут степова фауна - жаба зелена, Ропуха зелена, водяний вуж, степова гадюка, Жовтобрюх полоз, жайворонок, степовий орел, степовий журавель, сіра куріпка, земляний заєць, малий ховрах, пацюк, малий Сліпак, зубаті кити, дельфіни, нутрія, сірий горностай, хом'ячок, полівка гуртова, Бабак, європейський муфлон, лань та ін.

  4. Карпатська провінція займає Українські Карпати та прилеглу до них територію Передкарпаття та Закарпаття в межах Закарпатської,

  Чернівецької, Львівської та Івано-Франківській областей. Її фауна, що має значну кількість ендемічних видів, досить різноманітна. Типовими для карпатських лісів є альпійський та карпатський тритон, пряміста саламандра, жаба звичайна, чорний дятел, орел-беркут, білка, дикий кабан, видра, благородний олень, вовк, рись, лісова кішка, лисиця, бурий ведмідь, зубр та ін.

  середземноморська під область представлена в Україні округом гірського
  Криму та Позазональнімі долинно-річковими, водосховищами і Приморський районами.

  1. Повіт гірського Криму включає крайню південну і південно-східну частину півострова - Гірський Крим і Південний берег Криму. На видовий склад тваринного світу тут вирішальний вплив мають кліматичні ресурси, які відрізняються від клімату прилеглих з півночі степових регіонів.

  Тут поширені кримська і скельна ящірки, кримський ГЕКОН, леопардовий полоз, морські чайки, сизий голуб, південний соловей , чорний гриф, благородний олень, муфлон та ін.

  2. Позазональні долинно-річкові, водосховіщні і пріморські райони можуть бути віднесені до Середземноморської під області досить умовно - в них переважає НЕ середземноморський клімат, а клімат степів та лісостепу.

  До цих районів включено прибережні райони дніпровських, Дністровських та інших водосховищ, бузько-дніпровські, Дунайські, дністровські плавні. Характерною особливістю фауни цих районів є її тісний зв'язок з водними ресурсами. Тут багатий та різноманітний світ тварин, що живуть у воді чи в при берегових районів, особливо рибні ресурси та водоплавні птиці, болотна та водна фауна. Поширені Дунайський оселедець, ставрида, лящ, карась, рібець, сом звичайний, щука, сом, болотна черепаха, лебідь-шипун, велика біла чапля, чапля руда, довгоносій баклан, баклан великий, малі баклани, пелікані, сірі гуси, річкові качки, видра, бобер та ін.

  У Чорному та Азовському морях відповідно нараховується понад 2400видів тварин.

  Література
  1. Заставний Ф. Д. Географія України.
  2. Заверуха Б. В. Судинні рослини// Природа Української РСР.
  Рослинний світ. К., 1985.
  3. Генсірук С. А. Ліси України. М., 1975.
  4. Пастернак П. С. та ін. Лісогосподарське районування Української РСР.
  Лісівництво та лесомеліорація. 1986.
  5. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів в Українській РСР. Стат. збірник. К., 1990.
  6. Маринич О. М. Ланько А. І.. Щербань М. І.. Тищенко П. Г. Фізична географія
  Української РСР. К., 1982.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !