ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Порядок регулювання діяльності комерційних банків
       

   

  Банківська справа
  Зміст.
  Введення. ................................... 3
  1.Понятіе нормативів. Групи ризику .......... 5
  2.Інструкція № 1. ........................... 6
  3.Собственние кошти (капітал) банку. ................... 7
  4.Норматів достатності капіталу банку (Н1). ............... 8
  5.Норматіви ліквідності банку (H2, H3, H4, H5). ....................................... 9
  6.Максімальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників (Н6) ... 10 7.Максімальний розмір великих кредитних ризиків (Н7 )..................... .......... 11 8.Максімальний розмір ризику на одного кредитора (вкладника) (Н8 ).................... 11
  9.Максімальний розмір кредитного ризику на одного акціонера (учасника) (Н9 )........ 13
  10.Совокупная величина великих кредитних ризиків на акціонерів (учасників) банку (Н9.1 )................................ .............................................. 14
  11.Максімальний розмір кредитів, позик, наданих своїм інсайдерам (Н10 ).... 14 12.Совокупная величина кредитів і позик, виданих інсайдерам (Н10.1 ).............. 14 < br /> 13.Максімальний розмір залучених грошових вкладів (депозитів) населення (Н11 ).... 15 14.Максімальний розмір зобов'язань банку перед банками-нерезидентами і фінансовими організаціями-нерезидентами (Н11.1 )........... .......... 15
  15.Норматів використання власних коштів (капіталу) банку для придбання часток (акцій) інших юридичних осіб (Н12 )................. 16
  16.Норматів ліквідності за операціями з дорогоцінними металами (Н14). ....... 17 17.Норматів ліквідності за операціями з дорогоцінними металами (Н14 )........... 17
  18.Сводная таблиця значень нормативів для знову створюваних банків ........... 18
  19.Ой контролі за дотриманням економічних нормативів. ....................... 18
  20.Прімер економічних нормативів комерційного банку ........................ 20
  Висновок. .................................................. ................. 21
  Список літератури. .................................................. .......... 22
  Введення.

  Банки - одна з центральних ланок системи ринкових структур. Розвиток їхньої діяльності - необхідна умова реального створення ринкового механізму. Процес економічних перетворень почався з реформування банківської системи. Ця сфера динамічно розвивається і сьогодні.
  Тривалий час банки були державними органами і виступали однією з «несучих конструкцій» адміністративно-командної системи управління економікою. У результаті організація банківської справи в країні втратила традиції і досвід російських банків. Сьогодні, будуючи ринкову економіку, ми змушені надолужувати згаяне. Необхідно в короткі терміни вийти на рівень сучасного світового рівня організації банківської справи.
  Банки виконують різноманітні функції і вступають у складні взаємини між собою та іншими суб'єктами господарського життя.
  У зв'язку з тією важливою роллю, яку відіграють банки в економіці країни, поняття ліквідності комерційних банків стає ключовим моментом їх діяльності.
  Поняття ЛІКВІДНІСТЬ комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів.
  Таким чином, ліквідність комерційного банку базується на постійній підтримці об'єктивно необхідного співвідношення між трьома її складовими - власним капіталом банку, залученими і розміщеними ним коштами шляхом оперативного керування їхніми структурними елементами. З урахуванням цього у світовій банківській теорії і практиці ліквідність прийнята розуміти як «запас» або як «потік». При цьому ліквідність як «запас» містить у собі визначення рівня можливості комерційного банку виконувати свої зобов'язання перед клієнтами у визначений конкретний момент часу шляхом зміни структури активів на користь їхніх високоліквідних статей за рахунок наявних у цій області невикористаних резервів.
  Ліквідність як «потік» аналізується з точки зору динаміки, що припускає оцінку спроможності комерційного банку протягом певного періоду часу змінювати сформований несприятливий рівень ліквідності або запобігати погіршенню досягнутого, об'єктивно необхідного рівня ліквідності (зберігати його) за рахунок ефективного управління відповідними статтями активів і пасивів, залучення додаткових позикових коштів, підвищення фінансової стійкості банку шляхом зростання доходів. Таким чином, кожен комерційний банк повинен самостійно забезпечувати підтримку своєї ліквідності на заданому рівні на основі як аналізу її стану, що складається на конкретні періоди часу, так і прогнозування результатів діяльності і проведення в наступному науково обгрунтованої економічної політики в області формування статутного капіталу, фондів спеціального призначення і резервів, залучення позикових коштів сторонніх організацій, здійснення активних кредитних операцій.
  Поряд з цим, оскільки в процесі діяльності комерційного банку зачіпаються майнові та інші економічні інтереси широкого кола підприємств, організацій, громадян, які є його акціонерами, вкладниками, кредиторами, держава в особі Центрального банку Росії, який дав ліцензію (дозвіл) на діяльність комерційного банку і тим самим до певної міри поручилися за законність, правомірність і надійність його роботи здійснює нагляд за його діяльністю, станом ліквідності, фінансовим становищем з використанням як економічних, так і адміністративних методів управління.

  1. Поняття нормативів. Групи ризику.

  Регулювання діяльності комерційних банків здійснюється за допомогою відповідних нормативів, введених у дію Центральним банком Росії в 1991 р. Вони мають такі особливості:
  по-перше, всі нормативи поділяються на обов'язкові для виконання банками та оціночні. Оціночні нормативи деталізують обов'язкові і служать для більш поглибленого аналізу ліквідності та фінансово стійкості банку;
  по-друге, встановлені нормативи диференційовані стосовно до типу комерційного банку, При цьому Центральний банк Росії виходить з того, що комерційні банки, створені на основі раніше діючих спеціалізованих банків, є більш ліквідними і фінансово стійкими, ніж інші, знову організовані банки;
  по-третє, при розрахунку нормативів активи комерційного банку розподілені на п'ять груп ризику з урахуванням ступеня ризику вкладень коштів і, відповідно, можливої втрати частини вартості цих коштів при несприятливій ситуації. Одночасно окремим категоріям активів, що входять до кожної з груп, присвоюється відповідний поправочний коефіцієнт ризику, який показує, яка частина вартості даної категорії активів може бути втрачена, чи інакше, якою мірою надійно вкладення коштів в ту чи іншу категорію активів банку.
  Групи ризику активів банку, для яких встановлені відповідні коефіцієнти ризику визначені в інструкції N1 ЦБР.

  2. Інструкція № 1.

  Вимоги Центрального Банку Росії до діяльності комерційних банків викладені в інструкція ЦБР від 1 жовтня 1997 р. N 1 "Про порядок регулювання діяльності банків".
  Нова редакція цієї інструкції введена в дію з 1 січня 1998 р. наказом ЦБР N02-430. Текст цього наказу наведено нижче.
  Наказ ЦБР від 1 жовтня 1997 р. N 02-430
  "Про введення в дію нової редакції Інструкції Банку Росії N 1
  "Про порядок регулювання діяльності кредитних організацій"
  У зв'язку з введенням в дію з 1 січня 1998 р. нових Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації, наказую:
  1. Ввести в дію з 1 січня 1998 р. нову редакцію Інструкції N 1 "Про порядок регулювання діяльності кредитних організацій", перероблену з урахуванням вимог Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації, затверджених наказом Банку Росії від 18 червня 1997 р . N 02-263.
  2. Департаменту інформатизації Банку Росії довести до територіальних установ Банку Росії та ОПЕРУ-2 програмне забезпечення до розрахунків обов'язкових економічних нормативів.
  3. Територіальним установам Банку Росії та ОПЕРУ-2 довести цю інструкцію до кредитних організацій.
  4. У зв'язку з введенням нової редакції Інструкції N 1 скасувати дію редакції інструкції, затвердженої наказом від 30 січня 1996 р. N 02-23.
  Голова Центрального банку
  Російської Федерації С.К. Дубінін
  Інструкція N1 висуває вимоги мінімального розміру капіталу банку, нормативів достатності, ліквідності і т.д.
  Дані вимоги контролюються в рамках щомісячної звітності, що надається комерційними банками в ЦБ.

  3. Власні кошти (капітал) банку.

  Спочатку мінімальний розмір капіталу банку обчислювався в екю, проте у зв'язку з введенням з 1.01.99 єдиної валюти в країнах європейського Економічного і валютного союзу (євро) до нормативних актів Банку Росії були внесені відповідні зміни.
  Ці зміни були визначені у вказівці ЦБР від 1 лютого 1999 р. N 493-У "Про внесення змін і доповнень до нормативних актів Банку Росії", текст вказівки було опубліковано у "Віснику Банку Росії" від 10 лютого 1999 р., N9. Вказівка вступило в силу з дня публікації.
  Отже, на сьогоднішній момент визначені наступні вимоги до мінімального розміру капіталу банку:

  1. Мінімальний розмір власних коштів (капіталу) банків

  1.1. Мінімальний розмір статутного капіталу для знову створюваного банку встановлюється відповідно:
  - На 1 січня 1998 р. в сумі, еквівалентній 4,0 млн. євро;
  - На 1 липня 1998 р. - 5,0 млн. євро.
  1.2. Мінімальний розмір власних коштів (капіталу) банку, що визначаються як сума статутного капіталу, фондів банку та нерозподіленого прибутку, встановлюється в сумі, еквівалентній 5 млн. євро (починаючи з 1 січня 1999 р.).
  1.3. Банки, розмір власних коштів (капіталу) яких становить суму, еквівалентну розміром від 1 до 5 млн. євро, з 1 січня 1999 р. не можуть:
  а) проводити банківські операції за межами України (крім відкриття та ведення кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах для здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб);
  б) здійснювати операції із залучення та розміщення дорогоцінних металів;
  в) відкривати філії і створювати дочірні організації за кордоном;
  г) брати участь в капіталі кредитних організацій на суму, що перевищує 25% капіталу цих кредитних організацій.
  2. Власні кошти (капітал) банку
  Вказівкою ЦБР від 6 серпня 1998 р. N 311-У встановлено, що починаючи зі звітності за станом на 1 січня 1999 фактичне значення власних коштів (капіталу) кредитних організацій нижче 100 тис. євро - для небанківських кредитних організацій, 1 млн. євро - для банків, 5 млн. євро - для банків, які здійснюють діяльність, зазначену в п.1.3, є порушенням обов'язкових економічних нормативів
  2.1. Власні кошти (капітал) банку, які використовуються при розрахунку обов'язкових економічних нормативів, визначаються відповідно до Положення Банку Росії "Про методику розрахунку власних коштів (капіталу) кредитних організацій" від 01.06.98 N 31-П.
  Вказівкою ЦБР від 18 серпня 1998 р. N 317-У (в ред. Вказівки ЦБР від 4 лютого 1999 р. N 496-У) в абзац двадцять другий пункту 2.1
  Зміни набирають чинності починаючи зі звітності на 1 жовтня 1998 р. і втрачають чинність починаючи зі звітності на 1 липня 1999

  4. Норматив достатності капіталу банку (Н1).

  Норматив достатності власних коштів (капіталу) банку (Н1) визначається як відношення власних коштів (капіталу) банку до сумарним обсягом активів, зважених з урахуванням ризику, за вирахуванням суми створених резервів під знецінення цінних паперів і на можливі втрати по позиках 2-4-й груп ризику. До розрахунку нормативу включаються величина кредитного ризику за інструментами, що відображаються на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку, а також величина кредитного ризику по термінових операціях:

                До
  Н1 = _____________________________ х 100%,
        Ар - РЦ-Рк - Рд + КРВ + ВРХ

  де Ар - сума активів банку, зважених з урахуванням ризику;
  КРВ - величина кредитного ризику за інструментами, що відображаються на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку (рядок "Разом (КРВ)" Додатку 7 до цієї Інструкції);
  ВРХ - величина кредитного ризику по термінових операцій (рядок "Разом (ВРХ)" Додатку 9 до цієї Інструкції);
  РЦ - загальна величина створеного резерву під знецінення цінних паперів, що розраховується як сума залишків на рахунках: 50204, 50304, 50404, 50504, 50604, 50704, 50804, 50904, 51004, 51104 мінус код 8915;
  Рк - код 8987;
  Рд - величина створеного резерву на можливі втрати за іншими активами і за розрахунками з дебіторами, рахунку: 47425, 60324.
  Мінімально припустиме значення нормативу Н1 встановлюється в залежності від розміру власних коштів (капіталу) банку в наступних розмірах:
  _________________________________________________________________________< br /> | Від 5 млн. євро і вище від 1 до 5 млн. євро менше 1 млн. євро |
  _________________________________________________________________________< br /> | З 1.02.98 р. - 7% з 1.02.98 р. - 7% з 1.02.98 р. - 7% |
  | C 1.02.99 р. - 8% з 1.02.99 р. - 9% |
  | З 1.01.2000 р. - 10% з 1.01.2000 р. - 11% |
  _________________________________________________________________________< br />
  Листом ЦБР від 2 лютого 1999 р. N 46-Т встановлено, що на банки з капіталом менше 1 млн. євро до 1 січня 2001 поширюються вимоги щодо мінімально допустимого значення H1, встановлені для банків з капіталом від 1 до 5 млн. євро : з 1.02.99 - 9%, з 1.01.2000 - 11%.

  5. Нормативи ліквідності банку (H2, H3, H4, H5).

  Під ліквідністю банку розуміється здатність банку забезпечувати своєчасне виконання своїх зобов'язань.
  З метою контролю за станом ліквідності банку встановлюються нормативи ліквідності (миттєвої, поточної, довгострокової і загальної, а також за операціями з дорогоцінними металами), які визначаються як співвідношення між активами і пасивами з урахуванням строків, сум та видів активів і пасивів, інших факторів.
  Норматив миттєвої ліквідності (Н2) визначається як відношення суми високоліквідних активів банку до суми зобов'язань банку по рахунках до запитання:

         Лам
  Н2 = ______ х 100%,
         ОВМ

  де лам - високоліквідні активи, що розраховуються як сума залишків на рахунках, визначених в інструкції N1.
  ОВМ - зобов'язання до запитання
  Мінімально припустиме значення нормативу Н2 встановлюється в розмірі 20%.
  Норматив поточної ліквідності банку (Н3) визначається як відношення суми ліквідних активів банку до суми зобов'язань банку по рахунках до запитання і на термін до 30 днів:

          Лат
  Н3 = ______ х 100%,
          ОВТ

  де лат - ліквідні активи, що розраховуються як сума високоліквідних активів та залишків на рахунках, визначених в інструкції N1.
  ОВТ - зобов'язання до запитання і на термін до 30 днів.
  Мінімально припустиме значення нормативу Н3 встановлюється в розмірі: з балансу на 1.02.98 р. - 50%, з балансу на 1.02.99 р. - 70%.
  Норматив довгострокової ліквідності банку (Н4) визначається як відношення всієї довгострокової заборгованості банку, включаючи видані гарантії та поруки, терміном погашення понад рік до власних коштів (капіталу) банку, а також зобов'язаннями банку по депозитних рахунках, отриманими кредитами та іншими борговими зобов'язаннями строком погашення понад року:

          КРД
  Н4 = _______ х 100%,
         К + ОД

  де КРД - кредити, видані банком, розміщені депозити, у тому числі в дорогоцінних металах, що залишилися з терміном до погашення понад рік, а також 50% гарантій і поручительств, виданих банком терміном погашення понад рік.
  ОД - зобов'язання банку за кредитами і депозитами, отриманими банком, а також за що звертається на ринку боргових зобов'язань банку строком погашення понад рік.
  Максимально припустиме значення нормативу Н4 встановлюється в розмірі 120%.
  Норматив загальної ліквідності (Н5) визначається як відсоткове співвідношення ліквідних активів та сумарних активів банку:

          Лат
  Н5 = _______ х 100%,
         А - Ро

  де А - загальна сума всіх активів по балансу банку за мінусом залишків на рахунках, визначених в інструкції N1.
  Ро - обов'язкові резерви кредитної організації, рахунки, визначені в інструкції N1.
  Мінімально припустиме значення нормативу Н5 встановлюється в розмірі 20%.

  6. Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних  позичальників (Н6)

  Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників (Н6) встановлюється у відсотках від власних коштів (капіталу) банку.
  Розрахунок нормативу здійснюється за такою формулою:

         КРЗ
  Н6 = _____ х 100%,
         До

  де КРЗ - сукупна сума вимог банку до позичальника або групи взаємопов'язаних позичальників за кредитами, врахованими векселями, позикам, за депозитами у дорогоцінних металах і суми, не стягнені банком за своїми гарантіями. Зазначені вимоги включаються до розрахунку з урахуванням ступеня ризику.
  У величину КРЗ додатково включаються:
  - Величина кредитного ризику за інструментами, що відображаються на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку;
  - Величина кредитного ризику за строковими угодами, укладеними з зазначеними особами, розрахована у порядку, визначеному Додатком 8 до інструкції N1;
  Максимально припустиме значення нормативу Н6 встановлюється в розмірі 25%.

  7. Максимальний розмір великих кредитних ризиків (Н7).

  Максимальний розмір великих кредитних ризиків (Н7) встановлюється як процентне співвідношення сукупної величини великих кредитних ризиків та власних коштів (капіталу) банку.
  Великим кредитним ризиком є перевищення величини КРЗ, а також величин Кра і Кри, величини 5% власних коштів (капіталу) банку.
  Розрахунок великого кредитного ризику здійснюється за формулою:

           Кскр
  Н7 = ---------- х 100%;
           До

  де Кскр - сукупна величина великих кредитних ризиків.
  Примітка.
  Рішення про видачу великих кредитів і позик має в обов'язковому порядку прийматися Правлінням банку або його кредитним комітетом з урахуванням висновку кредитного відділу банку. Рішення про видачу повинно бути оформлено відповідними документами.
  Максимальне припустиме значення нормативу Н7 встановлюється в розмірі 800%.

  8. Максимальний розмір ризику на одного кредитора (вкладника) (Н8).

  Максимальний розмір ризику на одного кредитора (вкладника) (Н8) встановлюється як процентне відношення величини вкладів, депозитів або отриманих банком кредитів, гарантій та поручительств, залишків по рахунках одного чи пов'язаних між собою кредиторів (вкладників) та власних коштів (капіталу) банку: " br />
         Овкл
  Н8 = ______ х 100%,
          До

  де Овкл - сукупна сума зобов'язань банку. У розрахунок Овкл включаються зобов'язання банку перед одним або групою пов'язаних кредиторів (вкладників):
  1) за вкладами, депозитами (крім депозитів до запитання), отриманих кредитів і позик, вкладами у дорогоцінних металах - зважені з урахуванням ризику;
  2) залишках на розрахункових (поточних), кореспондентських рахунках та депозитних рахунках до запитання - за формулою середньої хронологічної;
  3) за субординованих кредитів (позик) - в частині, що не включається до розрахунку власних коштів (капіталу) відповідно до Положення Банку Росії від 01.06.98 N 31-П;
  4) Строкові вклади фізичних осіб - у розмірі значиться на звітну дату залишку;
  5) Інші залучені кошти - у розмірі значиться на звітну дату залишку.
  До розрахунку нормативу Н8 не включаються:
  кошти федерального бюджету (за винятком не використаних банком коштів на фінансування окремих державних програм та заходів, а також коштів на фінансування капітальних вкладень);
  відкриті банком покриті акредитиви, за винятком випадків, коли покриттям акредитива є кошти, надані позичальникові банком у вигляді кредиту;
  кредити, надані банку Банком Росії та забезпечені заставою державних цінних паперів.
  У розрахунок Овкл включаються згруповані в розрізі одного або взаємопов'язаних кредиторів (вкладників) залишки ..
  З метою розрахунку нормативу Н8 по залучених банком від юридичних осіб коштів у вигляді кредитів (позик) і депозитів, щодо яких за умовами договору не можуть бути пред'явлені вимоги про їх повернення або видачі до закінчення терміну, визначеного договором, встановлюються наступні коефіцієнти ризику у відсотках в залежності від терміну, що залишився до повернення (видачі):
  _________________________________________________________________________< br /> | Термін, що залишився | Коефіцієнти |
  | До повернення (видачі) | ризику (у%) |
  _________________________________________________________________________< br /> | До 6 місяців | 100 |
  _________________________________________________________________________< br /> | Від 6 місяців до 1 року | 80 |
  _________________________________________________________________________< br /> | Понад 1 рік | 50 |
  _________________________________________________________________________< br /> Зазначені коефіцієнти ризику не застосовуються:
  - Щодо зобов'язань банку перед організацією-резидентом або нерезидентом, яка відповідно до законодавства Російської Федерації (для резидента) або нормам права країни місцезнаходження нерезидента (для нерезидента) є основним (материнською) суспільством щодо банку;
  - Щодо коштів, наданих банку третьою особою на умовах, визначених п.5 Примітки до пункту 3.1 цієї Інструкції.
  Примітка.
  1) Цей норматив розраховується також по сукупній сумі зобов'язань перед іншим банком, що виступає кредитором (вкладником) по відношенню до даного банку.
  2) Зобов'язання банку перед організацією-резидентом, яка відповідно до законодавства Російської Федерації є основним (материнською) суспільством щодо банку, включаються до розрахунку нормативу Н8 з коефіцієнтом ризику 20%.
  У відношенні зобов'язань банку перед організацією-нерезидентом, яка за нормами права країни місцезнаходження нерезидента є основним (материнською) суспільством щодо банку-резидента, норматив Н8 не розраховується.
  3) Залишки коштів на кореспондентських, розрахункових (поточних) рахунках, а також на депозитних рахунках до запитання включаються до розрахунку сукупної суми зобов'язань (Овкл) за формулою середньої хронологічної:

    а1 a (n +1)
  ___ + А2 + а3 + ... + .. аn + ______< br />    2 2
    ____________________________________,
                      n

  де a1, a (n +1) - залишки на початок і кінець звітного періоду;
  а2, а3 ,...... аn - залишки на наступні дати в межах звітного періоду;
  n - число календарних днів у відповідному місяці.
  4) Кошти, надані банку третьою особою на умовах, включаються до розрахунку сукупної суми зобов'язань (Овкл) з коефіцієнтом 20%.
  Максимально припустиме значення нормативу Н8 встановлюється в розмірі 25%.

  9. Максимальний розмір кредитного ризику на одного акціонера (учасника) (Н9).

  Максимальний розмір кредитного ризику на одного акціонера (учасника) (Н9) визначається як відношення значення показника Кра до власних коштів (капіталу) банку:

         Кра
  Н9 = _____ х 100%,
         До

  де Кра - значення показника КРЗ щодо тих акціонерів (учасників), внесок яких до статутного капіталу банку перевищує 5% від його зареєстрованої Банком Росії величини.
  Максимально припустиме значення нормативу Н9 встановлюється в розмірі 20%.
  Листом ЦБР від 17 лютого 1998 р. N 59-Т встановлено, що банки-нерезиденти, які беруть участь у реалізації програми Американських депозитарних розписок і є номінальними власниками акцій російських банків, не включаються до числа акціонерів російських банків, щодо яких розраховуються нормативи Н9 і Н9 .1

  10. Сукупна величина великих кредитних ризиків на акціонерів (учасників) банку (Н9.1).

  Сукупна величина великих кредитних ризиків на акціонерів (учасників) банку (Н9.1) визначається як сумарне значення кредитних ризиків (КРЗ) по всіх акціонерів (учасників), внесок яких до статутного капіталу банку перевищує 5% його зареєстрованої Банком Росії величини.
  Максимальне припустиме значення нормативу Н9.1 встановлюється в розмірі 50%.

  11. Максимальний розмір кредитів, позик, наданих своїм інсайдерам (Н10).

  Максимальний розмір кредитів, позик, наданих своїм інсайдерам (Н10), а також гарантій і поручительств, виданих на їх користь:

          Кри
  Н10 = _____ х 100%,
           До

  де Кри - сукупна сума вимог банку (включаючи позабалансові), зважених з урахуванням ризику, щодо інсайдера банку та пов'язаних з ним осіб.
  Відповідно до міжнародної практики до категорії інсайдерів відносяться фізичні особи: акціонери, які мають більше 5% акцій, директора (президенти, голови та їх заступники), члени Ради, члени кредитної ради (комітету), керівники дочірніх і материнських структур та інші особи, які можуть вплинути на рішення про видачу кредиту, а також родичі інсайдерів, колишні інсайдери та інші особи, які беруть участь в сторонніх організаціях, створених у формі товариств з обмеженою (або додаткової) відповідальністю, в яких також беруть участь інсайдери.
  Максимально допустиме значення Н10 на одного інсайдера і пов'язаних з ним осіб встановлюється в розмірі 2%.

  12. Сукупна величина кредитів і позик, виданих інсайдерам (Н10.1).

  Сукупна величина кредитів і позик, виданих інсайдерам (Н10.1), не може перевищувати 3% власних коштів (капіталу) банку.

  13. Максимальний розмір залучених грошових вкладів (депозитів) населення (Н11).

  Максимальний розмір залучених грошових вкладів (депозитів) населення (Н11) встановлюється як процентне співвідношення загальної суми грошових вкладів (депозитів) населення і величини власних коштів (капіталу) банку:

          Увімкнути
  Н11 = ______ х 100%,
           До

  де Увімкнути - сукупна сума внесків населення, рахунки.
  Максимально припустиме значення нормативу Н11 встановлюється у розмірі 100%.
  Вказівкою ЦБР від 27 березня 1998 р. N 192-У нормативу Н11 надано характер розрахункового (оцінного). При перевищенні значення нормативу Н11 заходи впливу, передбачені статтею 75 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)" та Інструкції ЦБР від 31 березня 1997 р. N 59, не застосовуються
  Банки, яким територіальними установами Банку Росії відповідно до п. 8 Інструкції Банку Росії від 30.01.96 N 1 встановлені квартальні значення нормативу Н11, мають привести його значення до рівня, передбаченого даною Інструкцією, не пізніше ніж 1.01.99.

  14. Максимальний розмір зобов'язань банку перед банками-нерезидентами і фінансовими організаціями-нерезидентами (Н11.1).

  Максимальний розмір зобов'язань банку перед банками-нерезидентами і фінансовими організаціями-нерезидентами (Н11.1). Максимальний розмір зобов'язань банку перед банками-нерезидентами і фінансовими організаціями-нерезидентами встановлюється як процентне відношення величини зобов'язань банку перед банками-нерезидентами і фінансовими організаціями-нерезидентами і власних коштів (капіталу) банку:

            Він
  Н11.1 = ____ х 100%,
             До

  де Він - сукупна сума зобов'язань банку в рублях, у тому числі по субординованих кредитів (позик) в частині, що не включається до розрахунку власних коштів (капіталу) відповідно до Положення Банку Росії від 1.06.98 N 31-П, іноземній валюті і дорогоцінних металах перед банками-нерезидентами і фінансовими організаціями-нерезидентами.
  Згідно з листом ЦБР від 25 січня 1999 N 35-Т при розрахунку показника Він враховуються зобов'язання банку за субординованих кредитів (позик) в частині, що не включено до розрахунку власних коштів за кодом 8920
  Для банків-резидентів, які є дочірніми по відношенню до банків-нерезидентам або компаніям-нерезидентам, підрахунок Він не включаються кошти, залучені від материнського банку (компанії) або під гарантії материнського банку (компанії) (код 8933).
  Для банків-резидентів, які відповідно до законодавства Російської Федерації є дочірніми по відношенню до основного (материнському) суспільству-нерезиденту, в підрахунок Він не включаються кошти, залучені від зазначеного основного (материнського) товариства або під його гарантії.
  Максимально припустиме значення нормативу H11.1 встановлюється в розмірі 400%.

  15. Норматив використання власних коштів (капіталу) банку для придбання часток (акцій) інших юридичних осіб (Н12).

  Норматив використання власних коштів (капіталу) банку для придбання часток (акцій) інших юридичних осіб (Н12) встановлюється як процентне співвідношення вкладень банку в акції, придбані для інвестування (за винятком вкладень, що зменшують показник власних коштів (капіталу) банку), а також частини вкладень банку в акції, придбані для перепродажу (за винятком вкладень, які становлять менше 5% зареєстрованого в установленому порядку на дату розрахунку власних коштів (капіталу) банку статутного капіталу організації-емітента), і власних коштів (капіталу) банку.

               Кін
        H12 = _____ х 100%,
                До

  де Кін - інвестиції банку в частки (акції) інших юридичних осіб
  Максимально припустиме значення нормативу Н12 встановлюється у розмірі 25%.
  При цьому банк має право інвестувати на придбання акцій (часток) однієї юридичної особи (Н12.1) не більше 5% власних коштів (капіталу) банку.
  Про застосування нормативу Н12.1 у значенні 5% див. лист ЦБР від 28 січня 1999 N 40-Т

  16. Норматив ризику власних вексельних зобов'язань (Н13).

  Норматив ризику власних вексельних зобов'язань (Н13) визначається як процентне співвідношення:

               ВО
        Н13 = _____ х 100%,
                До

  де ВО - випущені банками векселі і банківські акцепти, а також 50% позабалансових зобов'язань банку з індосаменту векселів, аваль і вексельного посередництва.
  Максимально припустиме значення нормативу Н13 встановлюється у розмірі 100%.

  17. Норматив ліквідності за операціями з дорогоцінними металами (Н14).

  Норматив ліквідності за операціями з дорогоцінними металами (Н14) розраховується за формулою:

            ЛАдм
        Н14 = ______ х 100%,
                    ОВдм

  де ЛАдм - високоліквідні активи у дорогоцінних металах у фізичній формі;
  ОВдм - зобов'язання в дорогоцінних металах до запитання і з терміном запитання в найближчі 30 днів.
  Мінімально припустиме значення нормативу Н14 встановлюється у розмірі 10%.
  Звітність щодо виконання обов'язкових нормативів Н6, Н8, Н9, Н10 і Н12.1 банки представляють за формою, запропонованою територіальною установою Банку Росії, що направляє у разі невиконання зазначених нормативів зведену довідку до Департаменту пруденційного банківського нагляду по кожному банку.

  18. Зведена таблиця значень нормативів для знову створюваних банків.

  Для знову створюваних банків, які відпрацювали шість місяців з моменту реєстрації, встановлюються наступні значення обов'язкових економічних нормативів:

        Н1 - мінімально 8%,
        Н2 - мінімально 20%,
        Н3 - мінімально 70%,
        Н4 - максимально 120%,
        Н5 - мінімально 20%,
        Н6 - максимально 25%,
        Н7 - максимально 8 разів,
        Н8 - максимально 25%,
        Н9 - максимально 20%,
        Н9.1 - максимально 50%,
        Н10 - максимально 2%,
        Н11 - максимально 100%,
        Н12 - максимально 25%,
        Н12.1 - максимально 10%,
        Н13 - максимально 100%,
        Н14 - мінімально 10%.



  19. Про контроль за дотриманням економічних нормативів.

  Контроль за дотриманням банками обов'язкових економічних нормативів покладається на територіальні установи Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку банку.
  Контроль здійснюється на підставі місячних балансів банків, до яких додаються довідки з розрахунками фактичних значень обов'язкових економічних нормативів і розшифровками окремих балансових рахунків, підписані керівником банку та головним бухгалтером. За результатами розгляду місячних балансів і довідок протягом 10 днів після подання їх до територіального установи Банку Росії останнім складає відповідний висновок, що розглядається керівником територіального установи Банку Росії з прийняттям відповідного рішення.
  Банки, у яких відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій, обов'язкові економічні нормативи не розраховують.
  У разі порушення банком обов'язкових економічних нормативів територіальне установи Банку Росії застосовує заходи впливу до банку відповідно до статті 75 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)".
  Вказівкою ЦБР від 30 жовтняя 1998 р. N 396-У визначений порядок обліку при застосуванні зазначених штрафних санкцій впливу зміни курсу іноземної валюти на виконання обов'язкових нормативів та особливості застосування заходів впливу за порушення обов'язкових нормативів в результаті зростання курсу іноземних валют до рубля Російської Федерації
  При цьому з метою запобігання погіршення фінансового становища банків, які втратили власні кошти (капітал), такий захід впливу, як стягнення штрафу, не застосовується.
  Про порядок регулювання діяльності банків, які порушили значення економічних нормативів внаслідок падіння цін на цінні папери, що обертаються на ОРЦБ, см. вказівку ЦБР від 13 січня 1998 р. N 133-У
  У разі виникнення у банку негативного (або нульового) капіталу територіальне установи Банку Росії представляє в Департамент пруденційного банківського нагляду аналітичну записку, в якій повідомляє про заходи, вжиті щодо виходу банку з критичного становища і перспективи його подальшої діяльності.
  Вказівкою ЦБР від 30 жовтня 1998 р. N 393-У для кредитних організацій, у яких станом на 1 вересня або 1 жовтня 1998 порушений хоча б один обов'язковий економічний норматив, передбачено визначення граничних значень обов'язкових нормативів
  Банки відповідно до законодавства несуть відповідальність за достовірне і правильне складання розрахунків обов'язкових економічних нормативів і розшифровок окремих балансових рахунків для розрахунку нормативів. Територіальні установи Банку Росії мають право здійснювати перевірки банків з питань правильності та достовірності подаються банками відомостей для розрахунків обов'язкових економічних нормативів.

  Голова Центрального банку
  Російської Федерації С. К. Дубінін

  _____________________________________________< br />       * Облік зазначених коштів на інших балансових рахунках не допускається.

  20. Приклад економічних нормативів комерційного банку.

  Наведена нижче таблиця показує реальні значення економічних нормативів, які увійшли до складу щомісячної звітності комерційного банку.

                                   <КБ "______________">>

                                        ліц.ЦБ РФ No____

         Нормативи на 1 _______199__, рассчітанниe за алгоритмом програми
                                                                          Сума в тисячах рублів
     +------------------ норма-+---------------------+------ ---------------+-------------+< br />    | Н1 = 10.5%> = | Ар1 = 300 | K = 10459 | KPB = 3913 |
     | H2 = 103.0%> = 20.0% | Ар2 = 0 | Ар = 97298 | KPC = 0 |
     | Н3 = 92.1%> = 70.0% | Ар3 = 0 | Гар = 0 | |
     | H4 = 56.9%
     | H5 = 16.4%> = 20.0% | Ар5 = 96291 | ОВТ = 20518 | |
     | Н6 = 23.6%
     | Н7 = 871.7%
     | Н8 = 131.8%
     | Н9 = 17.3%
     | Н9.1 = 18.1%
     | H10 = 0.0%
     | 10.1 = 0.0%
     | H11 = 72.5%
     | 11.1 = 12.0%
     | H12 = 0.0%
     | 12.1 = 0.0%
     | H13 = 6.1%
     | H14> = 10.0% | ЛАдм = 0 | OВдм = 0 | |
     +------------------------+---------------------+-- -------------------+-------------+< br />
     Для розрахунку Н7 введена частина розшифровки 8944 = 0

       - - - - - Контро
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !