ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Звіт по практиці "Межове справу "
       

   

  Географія

  Звіт по практиці "Межове справа"

  Іркутський державний унверсітет

  Іркутськ

  2003

  Порядок виробництва топографо-геодезичних і картографічних робіт. Розгляд, реєстрація проектів і програм на виробництво топографо-геодезичних і картографічних робіт. Внутрішньовідомчі контроль та приймання робіт.

  Вступ

  У період з 4 серпня по 12 вересня 2003 року я проходив виробничу практику в ТОВ «______________». У зазначений період я виконував обов'язки менеджера сервісної служби.

  Компанія займається геодезичними і картографічними роботами, оформленням документів про межування, постановкою земельних ділянок на державний кадастровий облік, надає консультації із земельних питань (природа, екологія, економіка, право), супроводжує операції із земельними ділянками.

  Основними послугами, що надаються компанією є геодезичні та картографічні роботи. У даній сфері діяльності вживаються в такому значенні:

  геодезія - область відносин, що виникають в процесі наукової, технічної та виробничої діяльності з визначенням фігури, розмірів, гравітаційного поля Землі, координат точок земної поверхні та їх змін в часі;

  картографія - область відносин, що виникають у процесі наукової, технічної та виробничої діяльності з вивчення, створення і використання картографічних творів, головною частиною яких є картографічні зображення;

  діяльність в галузі геодезії і картографії (геодезична і картографічна діяльність) - наукова, технічна, виробнича і управлінська діяльність в галузі геодезії і картографії;

  геодезичні та картографічні роботи -- процес створення геодезичних і картографічних продукції, матеріалів і даних;

  картографо-геодезичний фонд -- сукупність матеріалів і даних, створених в результаті здійснення геодезичної та картографічної діяльності та підлягають тривалому зберіганню з метою їх подальшого використання.

  Геодезична і картографічна діяльність

  Геодезична і картографічна діяльність, виходячи з призначення виконуваних робіт, включає в себе:

  геодезичні та картографічні роботи федерального призначення, результати яких мають загальнодержавне, міжгалузеве значення;

  геодезичні та картографічні роботи спеціального (галузевого) призначення, необхідність проведення яких визначається потребами суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, окремих галузей, громадян і юридичних осіб.

  Порядок виробництва топографо-геодезичних і картографічних робіт

  Топографо-геодезичні та картографічні роботи на території Російської Федерації можуть виконуватися будь-якими підприємствами тільки за наявності ліцензій, що видаються відповідно до пункту 7 Положення про державне ліцензування топографо-геодезичної та картографічної діяльності в Російській Федерації, затвердженого постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 11 жовтня 1993 № 1025, органами державного ліцензування -- Роскартографией або її інспекціями госгеонадзора.

  Ліцензія надає право підприємствам здійснювати зазначені у ній види й обсяги топографо-геодезичних і картографічних робіт, а також покладає на підприємства відповідальність за якість виконуваних ними видів таких робіт.

  Топографо-геодезичні та картографічні роботи для створення топографічних карт і планів усіх масштабів виробляють підприємства Роскартографии.

  Інші підприємства можуть виконувати топографо-геодезичні роботи на площі до 10 кв. км і лінійні вишукування незалежно від їх протяжності, а також картографічні роботи зі складання тематичних та спеціальних карт і планів.

  В окремих випадках, при відповідному обгрунтуванні і тільки з дозволу Роскартографии, інші підприємства можуть виконувати топографо-геодезичні роботи по конкретних ділянках (об'єктів) на площах більш 10 кв.км.

  Підприємства на підставі пункту 7 Положення про Федеральну службу геодезії і картографії Росії, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 27 грудня 1992 р. № 1001, зобов'язані виконувати топографо-геодезичні та картографічні роботи відповідно до загальнообов'язкових вимог нормативно-технічних та методичних актів і документів Роскартографии або відомчих нормативно-технічних документів, затверджених (узгоджених) Роскартографией.

  Міністерства та відомства, які розробляють галузеві технічні інструкції, норми і правила, інші нормативні документи на виробництво топографо-геодезичних і картографічних робіт, після затвердження (погодження) їх Роскартографией інформують Центральний картографо-геодезичний фонд (ЦКГФ) про їх видання і резервують йому придбання не менше 50 примірників для використання інспекціями госгеонадзора.

  Роскартография, у свою чергу, своєчасно інформує зацікавлені міністерства та відомства про введення в дію нових нормативних актів, що стосуються виробництва топографо-геодезичних і картографічних робіт.

  Міністерства і відомства, яким необхідно виконати силами підприємств Роскартографии топографо-геодезичні та картографічні роботи, за рахунок республіканського бюджету Російської Федерації представляють у Роскартографию заявки на їх виконання до 1 травня року, попереднього виконання цих робіт.

  Заявки підприємств на виконання топографо-геодезичних робіт за договорами направляються безпосередньо в підприємства Роскартографии відповідно до встановлених для них територій діяльності.

  До початку виробництва польових топографо-геодезичних робіт підприємства зобов'язані зареєструвати свої виробничі підрозділи в місцевих органах влади, пред'явивши при цьому копію заяви-реєстрації на виробництво топографо-геодезичних робіт.

  Розгляд, реєстрація проектів і програм на виробництво топографо-геодезичних і картографічних робіт

  1. Топографо-геодезичні та картографічні роботи можуть проводитися підприємствами тільки після розгляду та реєстрації технічних проектів або програм на кожен конкретний об'єкт робіт в інспекціях госгеонадзора або органах архітектури та містобудування.

  2. Інспекції госгеонадзора здійснюють розгляд та реєстрацію технічних проектів або програм, а також видачу дозволів на виробництво топографо-геодезичних робіт (у тому числі на роботи з оновлення та коректури топографічних зйомок), що виконуються на ділянках (об'єктах) незалежно від їх площі та при лінійних вишукуваннях будь-який протяжності.

  Інспекції госгеонадзора можуть делегувати крайовим, обласним, районним та міським органам архітектури та містобудування право реєстрації та видачі дозволів для виконання підприємствами топографо-геодезичних робіт у містах, селищах міського типу, райцентрах та інших населених пунктах на дільницях (об'єктах) площею до 1 кв.км і на лінійні вишукування будь-якої тривалості, якщо для цього не потрібно виконання робіт, передбачених пунктом 3.4. (на незабудовані території, незалежно від площі ділянки, дозволи на виконання робіт видають інспекції госгеонадзора).

  У цих випадках відповідні органи архітектури та містобудування здійснюють розгляд та реєстрацію технічних проектів або програм підприємств на виробництво ними топографо-геодезичних робіт на зазначених площах і при лінійних пошуках.

  3. Для отримання дозволів на виробництво робіт підприємства зобов'язані до початку робіт направити до двох примірниках у відповідні інспекції госгеонадзора або органи архітектури та містобудування технічний проект (програми), розроблений відповідно до вимог діючих нормативних актів зі складання технічних проектів і програм, заяву за формою, наведеною у додатку N 2 цієї Інструкції, та копію ліцензії на право провадження робіт.

  4. Реєстрація заяв в інспекціях госгеонадзора обов'язкове при виконанні робіт з розвитку державної геодезичної мережі (тріангуляція, Полігонометрія і трілатерація всіх класів), спеціальних геодезичних мереж * (4), геодезичних мереж згущення (тріангуляція і Полігонометрія 1-го і 2-го розрядів) та нівелювання усіх класів незалежно від обсягів робіт і площ ділянок (об'єктів).

  У разі якщо перераховані роботи виконуються в містах, селищах міського типу, райцентрах та інших населених пунктах в комплексі з топографічною зйомкою на ділянках площею менше 1 кв. км або лінійними дослідженнями будь-якої тривалості, заяви на весь комплекс топографо-геодезичних робіт на ділянці (об'єкті) реєструються в інспекціях госгеонадзора.

  5. Підприємства Роскартографии до виконання топографо-геодезичних робіт за договорами повинні представляти технічні проекти на їх виробництво для розгляду інспекціям госгеонадзора, а на роботи в містах, селищах міського типу, райцентрах і інших населених пунктах на ділянках площею до 1 кв. км - до відповідних органи архітектури та містобудування.

  6. Для реєстрації заяв та отримання дозволів на виробництво топографо-геодезичних робіт на території міст, селищ міського типу або райцентрів та інших населених пунктів на ділянках площею більше 1 кв.км і на роботи, зазначені в пункті 3.4, підприємства одночасно із заявою представляють в інспекцію госгеонадзора довідку від відповідного органу архітектури і містобудування про необхідність виробництва проектованих робіт.

  7. Якщо об'єкт топографо-геодезичних робіт розташовується на території діяльності декількох інспекцій госгеонадзора, заяву на виробництво цих робіт має реєструватися в тієї інспекції, на території якої розташовується велика частина проектованих робіт.

  У цьому випадку питання про необхідність виконання робіт на території діяльності сусідніх інспекцій госгеонадзора узгоджується інспекцією, що реєструє заяву на проведення робіт.

  8. Технічний проект на проведення робіт повинен містити:

  пояснювальну записку з обгрунтуванням цілей, призначення та проектованих обсягів робіт, технології і порядку виконання, всіх особливостей робіт або що пред'являються до них специфічних вимог, обгрунтуванням масштабу зйомки або її оновлення (коректури), перерізу рельєфу і категорій труднощі. У записці подано відомості про системи координат і висот, в яких проектується проведення робіт, про вихідні даних, а також про топографо-геодезичної забезпеченості району роботи і ступеня використання матеріалів зйомок та робіт минулих років;

  схеми існуючих мереж тріангуляції, полігонометрії, нівелювання із зазначенням класу і місця розташування всіх геодезичних пунктів і проектованих вставок тріангуляціонних пунктів або полігонометричних ходів;

  схеми масштабу 1:100 000 топографічної забезпеченості та розміщення проектованих зйомок або їх оновлення (коректури).

  Примітки. 1. На що додаються до проекту схемах повинні бути нанесені об'єкти місцевості, що дозволяють визначити місце розташування ділянок робіт на топографічних картах.

  2. Під час виконання топографо-геодезичних робіт на ділянках площею до 1 кв. км замість технічних проектів складаються і направляються в інспекції госгеонадзора або органи архітектури та містобудування програми з коротким викладом призначення робіт та строків їх виконання, складу, відомостей про вихідних даних і використанні наявних матеріалів з додатком схеми розміщення проектованих робіт.

  3. Технічні проекти, програми та кошторису на виконання договірних робіт повинні бути узгоджені з замовниками.

  3.1. Інспекції госгеонадзора або органи архітектури і містобудування у двотижневий термін розглядають технічні проекти (програми) і при відсутності істотних зауважень реєструють проектуються роботи.

  Якщо проектна документація складена з порушенням вимог загальнообов'язкових або відомчих нормативних документів інспекції госгеонадзора або органи архітектури та містобудування після експертизи повертають підприємствам документацію разом зі своїми зауваженнями для внесення відповідних змін.

  3.2. Офіційна реєстрація проектованих робіт та видача дозволів на їх виконання інспекціями госгеонадзора або органами архітектури та містобудування здійснюється за формою, наведеною у додатку 2. У заяві-реєстрації вказується, чи підлягають зареєстровані роботи після їх завершення приймання інспекціями госгеонадзора або органами архітектури та містобудування для концентрації у федеральному і регіональних картографо-геодезичних фондах Роскартографии або територіальних інформаційних фондах відповідних органів архітектури і містобудування.

  3.3. Заява-дозвіл на кожен об'єкт робіт складається у двох примірниках, з яких перший разом з одним примірником технічного проекту (програми робіт) та укладенням по ньому видається підприємству, який подав заяву, а другий примірник заяви-дозволи та технічного проекту залишається на зберіганні в інспекції госгеонадзора або органі архітектури та містобудування.

  Розгляд технічних проектів (програм), їх реєстрація та видача дозволів на виконання проектованих топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюються інспекціями госгеонадзора або органами архітектури та містобудування за плату, встановлену відповідними прейскурантами, затвердженими їх вищестоящими органами.

  3.4. Облік заяв-дозволів, оформлюваних інспекціями госгеонадзора та органами архітектури та містобудування, здійснюється в журналах обліку за формою, зазначеною в додатку 3 до цієї Інструкції.

  3.5. Заяви-дозволи дійсні протягом зазначених у них терміни початку та закінчення робіт, що встановлюються підприємством, що подає заяву.

  Якщо з яких-небудь причин роботи не були закінчені в зазначені терміни, дія заяви-дозволу може бути продовжено по обгрунтованої прохання підприємства, що виконує роботи.

  3.6. Заяви на виробництво робіт не приймаються в наступних випадках:

  якщо підприємство не має ліцензії на право виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

  якщо підприємство заявляє до виконання види топографо-геодезичних і картографічних робіт, не зазначені у виданій йому ліцензії;

  якщо органам державного ліцензування дію виданої підприємству ліцензії або припинено ліцензія анульована;

  при необгрунтованому виборі в технічному проект (програму) методики робіт, масштабу зйомки і перерізу рельєфу, а також у випадку інших невідповідностей вимогам чинних нормативних актів;

  за наявності перекриття або паралелізму в роботах;

  при систематичному або грубому порушенні підприємством вимог загальнообов'язкових нормативних актів.

  3.7. Порядок видачі дозволів на виготовлення топографічних основ спеціальних карт і планів, а також на використання для їх складання топографічних карт і планів, фотопланів, фотосхем та інших картографічних матеріалів встановлюється спеціальними інструкціями.

  3.8. Не потребує реєстрації та видачі дозволів в інспекціях госгеонадзора або органах архітектури та містобудування при виконанні:

  розбивочних робіт, винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій;

  спеціальних інженерно-геодезичних вимірювань з метою контролю відповідності проектам і будівельним нормам будівельно-монтажних робіт, спостереження за деформацією споруд і земної поверхні на території споруджуваних і діючих підприємств, за опадами будівель і споруд у процесі їх будівництва і експлуатації;

  виконавчої зйомки новозбудованих будівель, споруд та інженерних комунікацій;

  спеціальних топографо-геодезичних і маркшейдерських робіт, що виконуються власними силами діючих та споруджуваних гірничодобувних підприємств у межах гірничих і земельнихх відводів, якщо для цих цілей не потрібно створення державної геодезичної мережі, геодезичних мереж згущення і спеціальних геодезичних мереж;

  робіт, пов'язаних з розбивкою на місцевості геологорозвідувальних профілів, перенесенням на місцевість проектного положення і планово-висотної прив'язкою об'єктів (точок) геологорозвідувальних спостережень, бурових свердловин на нафту і газ, а також зі створенням для цих цілей мереж робочого обгрунтування, за винятком тріангуляції, полігонометрії і нівелювання усіх класів і розрядів;

  інженерно-геодезичних робіт, пов'язаних з посиленням, ремонтом і реконструкцією існуючих залізничних і автомобільних доріг та інших існуючих лінійних споруд у межах відведених для цих споруд земель, робіт, пов'язаних з винесенням в натуру меж землекористувань, якщо для виконання перерахованих вище робіт не потрібно створення геодезичних мереж і виробництва топографічної зйомки;

  коректури сільськогосподарських, землевпорядних, лесоустроітельних та інших спеціальних карт і планів;

  топографо-геодезичних робіт, виконуваних навчальними закладами в порядку студентських практик, якщо вони не мають виробничого призначення.

  Контроль за якістю, а також приймання зазначених робіт здійснюють підприємства, яким підпорядковані виробничі підрозділи, що виконують ці роботи.

  внутрішньовідомчі контроль та приймання робіт

  1. Для забезпечення належної якості кінцевих результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт підприємства в процесі їх виконання повинні здійснювати регулярний контроль і приймання виконаних робіт відповідно до вимог узгоджених з Роскартографией галузевих документів з проведення внутрівідомчого контролю і приймання робіт.

  2. Залежно від організаційної структури підприємств контроль польових і камеральних робіт здійснюється плановому порядку керівниками і фахівцями своїх виробничих підрозділів або спеціалізованих підприємств за договором, інспекторським складом, а також представниками замовника, якщо ці роботи виконуються на договірних умовах з іншими підприємствами.

  3. Результати контролю фіксуються в акті, в якому відображаються:

  обсяги виконаних і перевірених робіт;

  стан якості робіт і відповідність виконаних робіт вимогам чинних нормативно-технічних документів;

  висновки і пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

  Акти складаються за формою, прийнятою в підприємстві.

  Результати поточного контролю топографо-геодезичних робіт, що здійснюється безпосередніми керівниками цих робіт (начальниками партій, бригадирами і т.д.), можуть фіксуватися шляхом відповідних записів у журналі польових вимірювань без складання спеціальних актів.

  4. Виконані роботи повинні бути прийняті:

  від виконавця - керівництвом виробничого польового підрозділу;

  від виробничого польового підрозділу - керівництвом підприємства або технічною комісією, призначеної керівництвом.

  5. Приймання польових робіт від виконавця повинна супроводжуватися їх інструментальної перевіркою. Приймання робіт оформляється актом, в якому вказується обсяг виконаних робіт, відповідність отриманих результатів вимогам чинних технічних інструкцій і загальна оцінка якості робіт.

  Звітність по виконаним роботам

  1. Підприємства, що виконують топографо-геодезичні та картографічні роботи, у тому числі і підприємства Роскартографии за договірними робіт, щорічно до 15 січня представляють у інспекції госгеонадзора відомості про роботи, виконані за звітний рік за дозволами інспекцій. Форма відомостей наводиться в додатку 4.

  Відомості включають картограми виконаних робіт масштабу 1:100 000 з об'єктами місцевості, що дозволяють визначити місце розташування об'єктів на топографічних картах.

  2. Органи архітектури та містобудування на місцях до 1 лютого представляють безоплатно в інспекції госгеонадзора відомості про виконані підприємствами з дозволами цих органів топографо-геодезичних роботах за минулий рік за формою додатка 5.

  3. Відомості про виконані аерос'емочних роботах авіапідприємствами або авіазагону Департаменту повітряного транспорту Мінтрансу Росії, а також іншими міністерствами і відомствами з використанням орендованих літаків представляються по мірі їх виконання в підприємствах Роскартографии з територіальної приналежності за формою додатка 6.

  Підприємства Роскартографии узагальнюють що надійшла інформацію про виконані на їх територіях діяльності аерос'емочних роботах і направляють зведену відомість з відповідною картограми в ЦКГФ та інспекції госгеонадзора не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним.

  ЦКГФ узагальнює що надійшла від підприємств Роскартографии інформацію про виконані за звітний рік аерос'емочних роботах на всій території Російської Федерації і до 15 березня року, наступного за звітним, направляє у Військово-топографічне управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації зведену відомість і картограму виконаних робіт на бланкової карти масштабу 1:6 000 000.

  4. Якщо підприємства не становлять передбачених цією Інструкцією відомостей і матеріалів, необхідних для обліку вироблених на території Російської Федерації топографо-геодезичних і картографічних робіт та використання їх в загальнодержавних цілях, інспекції госгеонадзора відповідно до пункту 8 Положення про державну геодезичному нагляд в Російській Федерації, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 23 вересня 1992 р. N 742, мають право призупиняти дію отриманих підприємствами ліцензій, оформлення підприємствам заяв-дозволів на виробництво зазначених робіт, видачу та передачу вихідних геодезичних даних і картографічних матеріалів.

  Висновок

  За період роботи в ТОВ «__________» я займався оформленням межових справ за результатами польових вимірювань для видачі їхнім клієнтам.

  У додатку 1 міститься приклад повністю оформленого межової справи щодо встановлення в натурі меж земельної ділянки, що належить ТОВ «Росіянка» і що знаходиться за адресою: с. Оек, вул. Комуністична, № 3.

  Список літератури

  Федеральний закон від 26 грудня 1995 р. N 209-ФЗ "Про геодезії і картографії" (зі змінами від 10 січня 2003 р.) Прийнятий Державною Думою 22 листопада 1995

  Інструкція про порядок здійснення державного геодезичного нагляду в Російській Федерації (затв. Роскартографией 15 жовтня 1993) (ГКІНП-17-002-93)

  Методичні рекомендації з проведення межування об'єктів землеустрою (затв. Росземкадастром 18 квітня 2003)

  Додаток 1        

  ТОВ "___________"   

  ДСП   

  Экз. № 1   

  Межова СПРАВА   

  по встановленню    в натурі меж земельної ділянки ТОВ "Росіянка"   

  р. Іркутськ   

  2003 г.     

  «оглянуті» зам. Керівника Іркутського райкомзема

  _________________Л.А. Захарченко

  ДСП

  Экз. № 1

  Межова СПРАВА

  щодо встановлення в натурі меж земельної ділянки ТОВ "Росіянка"

  Заст. начальника управління О.В. Логашов

  із землеустрою Іркутського району

  Виконавець Д.Є. Сиротенко

  р. Іркутськ

  2003 г.

  Пояснювальна записка

  Загальні відомості

  На підставі Договору № ___ від ________2003г. та ліцензії реєстраційний номер ТСК-000262К і ВСГ-000261Г від 29апреля2003г. на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт виданого інспекцією ВСТІГГН, виконані інженерно-геодезичні роботи. Мета топографо-геодезичних робіт - встановлення меж земельної ділянки.

  Район робіт знаходиться в с. Оек, вул. Комуністична, № 3.

  Система координат - місцева, прийнята для Іркутського району.

  Польові роботи виконані геодезистом Д.Є. Сиротенко в травні 2003р., Камеральна обробка матеріалів проведена геодезистом Д.Є. Сиротенко Топографо-геодезичні роботи виконані в обсягах, передбачених завданням, і відповідно до вимог наступних нормативних документів:

  СНИП 1.02.07-87;

  Види та обсяги робіт наведені в таблиці.        

  № пп         

  Найменування         

  Од.         

  Обсяг             

  1.            

  Збір і систематизація матеріалів про об'єкт   

  - пунктів полігонометрії            

  Пункт            

  2             

  2.            

  Вишукувати і технічний огляд   

  - пунктів полігонометрії.            

  Пункт            

  2             

  3.            

  прокладання прив'язувальнi та додаткових теодолітних ходів.            

  Км            

  0.5             

  6         

  Горизонтальна зйомка М 1:1000         

  Га         

  0,4             

  5         

  Складання межової справи         

  Звіт.         

  1     

  Топографо-геодезична вивченість району робіт

  На район робіт є ГГС, представлена пунктами полігонометрії пп2316, пп2328.

  1.2.1. Теодолітних ходи

  прокладання теодолітних ходів не Потрібно тому що всі необхідні вимірювання виконувалися з пп2316 з орієнтуванням на пп2328 з використанням електронного тахеометра TOPCON GTS-223 № UL0775.

  Центрування інструментів і марок вироблялося оптичними центрує з похибкою, що не перевищує 1,5 мм.

  Використовувані інструменти технічно справні і пройшли метрологічні повірки.

  1.3. Горизонтальна зйомка.

  За завданням замовника на ділянці робіт була виконана горизонтальна зйомка в масштабі 1:500

  Зйомка проводилася з пп2316, полярним способом, з використанням електронного тахеометра TOPCON GTS-223 № UL0775, із записом в пам'ять тахеометра.

  Камеральна обробка матеріалів.

  Камеральна обробка матеріалів виконана виходячи з вимог СНИП 1.02.07-87.

  Всі обчислення польової документації виконані на комп'ютері «Pentium-166» з використанням програми CREDO. Кінцевим результатом камеральної обробки є план М 1:1000 виконаний на м'якій основі і межові справу двох примірниках, один з яких переданий замовнику, а другий в Іркутський районна філія ФДУ "Земельна кадастрова палата".

  Межі ділянки узгоджені з усіма зацікавленими особами та оформлені актом погодження меж земельних ділянок суміжних землекористувачів.

  Технічний контроль та приймання робіт здійснювалася відповідно до вимог «Інструкції про порядок контролю і приймання топографічних і картографічних робіт », вид. «Надра», 1979.

  Склав: _____________________ Д.Є. Сиротенко

  АКТ

  встановлення та погодження меж земельної ділянки

  ТОВ "Росіянка"

  _______________________

  Інженер-геодезист Д.Є. Сиротенко на підставі Договору справив встановлення в натурі межі земельної ділянки ТОВ "Росіянка" на площі 0,1694 Га. Межування виконано за участю власників, власників, користувачів земельних ділянок або їх представників:        

  Найменування ділянки         

  посаду, прізвище, ініціали             

  Оекская сільська адміністрація                                                                                

  Межі відведеної земельної ділянки закріплені в натурі межовими знаками встановленого зразка; зацікавленим сторонам про збереження знаків оголошено. Опорні межові знаки (ОМЗ) здані на спостереження за збереженням (акти додаються).

  Представниками зацікавлених сторін при відведенні земельної ділянки заявлено, що взаємних претензій по суміжних кордонів немає.

  Виконавець робіт _______________ "____" _____________ 2003р.

  Представники землекористувачів:

  _______________ ________________ ______________

  (підпис) (П.І.Б.) (дата)

  _______________ ________________ ______________

  (підпис) (П.І.Б.) (дата)

  _______________ ________________ ______________

  (підпис) (П.І.Б.) (дата)

  _______________ ________________ ______________

  (підпис) (П.І.Б.) (дата)

  _______________ ________________ ______________

  (підпис) (П.І.Б.) (дата)

  АКТ

  здачі на зберігання межових знаків земельної ділянки

  «5» травня 2003 г.

  Мною, геодезистом ТОВ "____________",

  в присутності власника ділянки

  ________________________________________________________________________

  Зроблено перенесення земельної ділянки площею 0.1694 Га в натуру за адресою: с. Оек, вул. Комуністична, № 3

  Ділянка закоордінірован, поворотні точки його закріплені в кількості 6 штук

  Акт складено «5» травня 2003р. у двох примірниках, з яких одна підшитий у справу з інвентаризації земель і зберігається в районному комітеті по земельних ресурсах, другий - вручено власнику земельної ділянки
  «_____» __________ 2003р.

  Список межових знаків прийнятих за актом        

  № п/п         

  Назва або номер межового знака         

  Тип межового знака         

  Місцезнаходження межових знаків             

  1.         

  1-6         

  металеві милиці         

  Кути повороту земельної ділянки     

  Згідно з існуючим законодавством власник ділянки несе адміністративну відповідальність за збереження та самовільне перенесення межових знаків.

  межові знаки за збереження в кількості 6 штук

  Здав :_____________________ Прийняв: _________________________

  Акт приймання матеріалів межування земель

  Мною, заст. начальника управління ФДМ ДП «Востсібземкадастрс'емка» Управління землеустрою щодо Іркутського району О.В. Логашовим, у присутності геодезиста ТОВ "_____________" Д. Е. Сиротенко зроблене приймання робіт з встановлення меж земельної ділянки в натурі.

  Встановлення та закріплення меж вироблено 5 травня 2003 з
  використанням наступних геодезичних інструментів:

  електронний тахеометр TOPCON GTS-223 № UL0775

  У результаті камерального вивчення матеріалів виявлено, що всі роботи з встановлення меж земельних ділянок з винесенням меж в натуру, виконані у відповідності до вимог «Інструкції з межуванню земель », вид. 1996р.

  Роботу прийняв/О.В. Логашов/

  Роботу здав/Д.Є. Сиротенко/

  План ділянки

  Іркутська область, Іркутський район, Оекскій сільський округ,

  с. Оек, вул. Комуністична, № 3

  Загальна площа: 1694 кв. м.

  Основне призначення земель: Землі поселень.

  Мета надання ділянки: Під будинок побуту.

  Обмеження у використанні земель: Обмежень у використанні земель немає.

  обтяження правами інших осіб: Ділянка обтяжений правом проходу та проїзду для обслуговування ЛЕП.

  Масштаб 1: 1000

  C

                  

  Ю

  Опис смежеств:

  Від 1 до 4 - землі Оекской с/а,

  вул. Комуністична

  Від 4 до 5 - землі Оекской с/а,

  школа

  Від 5 до 1 - землі Оекской с/а,

  хозпроезд

  Каталог координат кутів повороту земельної ділянки        

  № №   

  точок         

  X         

  Y         

  Дирекційний кути   

  Град. хв.         

  Довжини ліній, м                

  1   

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  1            

  228561.923   

  228589.880   

  228609.200   

  228626.987   

  228599.030   

  228584.958   

  228561.923            

  462819.523   

  462821.230   

  462823.460   

  462825.747   

  462858.940   

  462870.608   

  462819.523            

  003 ° 29 '39.25 "   

  006 ° 35 '03.11 "   

  007 ° 19 '40.31 "   

  130 ° 06 '23.57 "   

  140 ° 20 '06.50 "   

  245 ° 43 '43.23 "               

  28.009   

  19.448   

  17.934   

  43.398   

  18.280   

  56.038                

  Заст. начальника Управління    з землеустрою Іркутського району   

  ___________________ О.В.    Логашов         

  План складений за    матеріалами польових вимірювань   

  Склав :_____________ Д.Є.    Сиротенко                

  Дата            

  Дата     

  Каталог координат будівель і споруд земельної ділянки

  с. Оек, вул. Комуністична, № 3

  Житловий

  N X Y Довжина Кут

  1 228588.440 462833.970 12.821 276 ° 26 '55.54 "

  2 228589.880 462821.230 19.448 006 ° 35 '03.11 "

  3 228609.200 462823.460 12.931 096 ° 47 '42.94 "

  4 228607.670 462836.300 13.197 186 ° 54 '30.81 "

  5 228594.569 462834.713 06.174 186 ° 54 '30.81 "

  6 228588.440 462833.970 00.000 000 ° 00 '00.00 "

  Площа 249.91 кв.м Периметр 64.57 м Довжина 64.57 м

  Нежилий

  N X Y Довжина Кут

  1 228588.440 462833.970 10.224 096 ° 54 '34.35 "

  2 228587.210 462844.120 06.215 006 ° 55 '50.30 "

  3 228593.380 462844.870 10.227 276 ° 40 '33.70 "

  4 228594.569 462834.713 06.174 186 ° 54 '30.81 "

  5 228588.440 462833.970 00.000 000 ° 00 '00.00 "

  Площа 63.34 кв.м Периметр 32.84 м Довжина 32.84 м

  Склав: __________________ Д.Є. Сиротенко

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !