ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Польща
         

     

    Географія

    Польща

    Територія: країна загальною площею 312 685 кв. км у басейні Вісли та Одри, на півночі омивається Балтійським морем. Переважна більшість території займають низовини і височини, на півночі проходить Балтійська гряда, уздовж південного кордону - гори Карпати і Судети. Клімат помірний. Густа річкова мережа, озера. Під лісовими масивами знаходиться 27% території.

    Населення - 38 536 869 чол. (2006 р.), 38 635 144 чол. (2005 р.), середньорічні темпи його приросту в 1990-2003 рр.. склали 0,1%. Очікувана тривалість життя - 74 роки (чоловіки - 70 років, жінки - 78,5 років). Значний вплив на демографічні процеси надає зовнішня міграція: у 80-і рр.. приблизно 2 млн чол. емігрувало з Польщі, проте в кінці 90-х рр.. спостерігається тенденція зниження еміграції в Західну Європу (в країну повернулося понад 500 тис. чол.). Етнічний склад населення практично однорідний - 96,7% становлять поляки, серед найбільш великих національних меншин - німці (0,4%), білоруси (0,1%), українці (0,1%). Основна релігія - католицизм (95% населення), інша частина населення сповідує православ'я, протестантизм та ін Офіційна мова -- польська.

    Державний устрій: президентська республіка, головою якої є президент, що обирається строком на 5 років шляхом загальних і прямих виборів. Законодавча влада здійснюється обирається строком на 4 роки парламентом (Національними зборами), що складається з двох палат - Сейму (460 чол.) і Сенату (100 чол.). Адміністративно-територіальний розподіл - триступеневе: 16 воєводств, 373 повіту, кілька тисяч гміни. Столиця - Варшава (1,6 млн жителів), інші найбільші міста - Лодзь (823 тис. осіб.), Краків (745 тис. осіб.), Вроцлав (640 тис. чол.), Познань (581 тис. чол.), Гданськ (463 тис. чол .).

    Історія. Польська держава виникло в кінці X ст.; з 1025 р. - королівство. За Люблінської унії 1569 р. утворена єдина держава з Великим князівством Литовським - Річ Посполита. У 1770-1790-х рр.. в результаті трьох розділів територія Польщі була поділена між Австрією, Прусією і Росією. Відновлення незалежності відбулося в 1918 р. Після Другої світової війни проводилося будівництво соціалізму за радянським зразком. Наприкінці 80-х рр.. почалися демократичні політичні та ринкові економічні реформи. Член ЄС.

    Економіка. Обсяг ВНП - 437 млрд дол по ППС (2003 р.), на душу населення - 11450 дол Темпи економічного зростання. Незважаючи на трансформаційний спад на початку 90-х рр.., За 1990-2000 рр.. середньорічні темпи приросту ВВП склали 4,6%; в 2001-2003 роках. зростання не перевищив 2%. Національна валюта - злотий. Економічна політика. Здійснена в 90-і рр.. класична програма «шокової терапії» після короткого спаду виробництва дозволила Польщі швидко реформувати свою економіку на ринкову. Триває процес приватизації, в тому числі і в банківській сфері, проходять адміністративна реформа, реформа державних фінансів, системи охорони здоров'я і соціального забезпечення. Успіхи ринкових перетворень дозволили Польщі 1 травня 2004 вступити в ЄС.

    Грошово-кредитна сфера. Рівень інфляції в 2002 р. досяг 12,1%, в 2003 р. не перевищив 1%. Функціонує 81 комерційний банк, у тому числі 25 банків з переважанням іноземного капіталу і 15 банків з 100%-вим участю іноземного капіталу. Податково-бюджетна сфера. У 2003 р. дефіцит бюджету склав 5,3% ВВП. Основними видами податків є податок на доходи фізичних осіб (ставки якого варіювалися в 2003 р. від 19 до 40%), акцизи,. ПДВ (22%), податок на доходи юридичних осіб (ставка якого в 2002 р. дорівнювала 27%), внески на соціальне забезпечення.

    Соціальна політика. Рівень безробіття в грудні 2003 р. - квітні 2004 р. склав 20% економічно активного населення. За межею бідності перебуває 23% населення (2002 р.). Досить велике соціальне розшарування - коефіцієнт Джині становить 31,6 (1998 р.). Індекс людського розвитку порівняно високий - 0,828 (1999 р.).

    Галузева структура економіки. Сільське, лісове господарство та рибальство дають 3% ВВП (у цьому секторі зайнято 22,1% економічно активного населення), промисловість і будівництво - 31% (зайнято 27,5%), сфера послуг складає 66,0% при зайнятості в ній 50,4%. Добувна промисловість. Польща займає одне з перших місць у Європі за видобутку кам'яного вугілля, сірки, срібла; є великі запаси міді, свинцю, цинку.

    Наука. Витрати на НДДКР становлять близько 1,5% ВВП. Функціонує близько 400 науково-дослідних інституцій, є 4 технологічних інноваційних центру при університетах.

    Зовнішньоекономічна політика спрямована на гармонізацію існуючих нормативно-правових актів з законодавством Євросоюзу. Особливістю зовнішньоекономічної політики Польщі на сучасному етапі є посилення ролі держави в підтримці експортерів. Зовнішня торгівля. Обсяг експорту товарів - 52,3 млн дол (2003 р.), в структурі експорту переважає продукція металообробної - 42%, текстильної промисловості - 13%, хімії і нафтохімії - 10%. Основними торговими партнерами Польщі в 2003 р. були Німеччина (28,3% зовнішньоторговельного обороту), Італія (7%), Франція (6,5%), Великобританія (5,0%), Чехія (4,0%). У ЄС з розмірами експорту Польща займає восьме місце. Обсяг імпорту Польщі в 2003 р. склав 66,8 млрд дол; 65% торгівлі зосереджено на країнах ЄС. Є вільні економічні зони або зони вільного підприємництва (експортно-виробничі зони). Стан платіжного балансу і зовнішньої заборгованості. Уповільнення темпів економічного зростання в 1999 р. привело до збільшення дефіциту платіжного балансу (-7,5% ВВП), що склав в 2002 р. 4,8% ВВП, швидкого зростання зовнішньої заборгованості, що досягла в 2003 р. 79,7 млрд дол, тобто 20% по відношенню до ВВП.

    Рух капіталу. Обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в 2003 р. досяг 73,2 млрд дол, що становить близько 1900 дол на душу населення. Основними інвесторами в економіку Польщі є німецькі, австрійські, італійські фірми, а також США і Японія.

    Участь в економічних угрупованнях. Польща вступила в ЄС 1 травня 2004 р.

    Економічні відносини з Росією. Значний обсяг імпорту з Росії - близько 8% (2003 р.). У 2000 р. уряд ухвалив спеціальну програму активізації експорту в Росію «Росія - наш торговий партнер», яка має на меті покращення зовнішньоторговельного балансу і реальної підтримки польських експортерів через значне розширення продажу на кредитних умовах.

    Список літератури

    Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.krumlov.ru

         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !