ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Вода - енергоносій
       

   

  Географія

  Вода - енергоносій

  Микола Васильович Косінов

  Нафта, вугілля та природний газ є основними енергоносіями, замінник яким ще не знайдено. Всі вони є продуктами Сонця, за мільйони років накопичилися на Землі. Спалювання цих енергоносіїв з метою отримання енергії є основним чинником забруднення навколишнього середовища. Природні запаси містять вуглець енергоносіїв, на освіту яких пішли мільйони років, стрімко виснажуються. У зв'язку з цим, у міру зростання потреб суспільства в енергії, проблема забезпечення енергією всі болше загострюється. Існуючі способи отримання енергії, як теплової, так і електричної, засновані на спалюванні природних енергоносіїв, є згубними для біосфери Землі. Атомна енергетика має невирішеність проблеми поховання та утилізації небезпечних відходів. Все менше надій у вчених на успішну реалізацію програми керованого термоядерного синтезу. Вирішення цієї завдання багато разів вже відсувається на більше пізній термін і тепер бачать її рішення не раніше 2050 року. Технології акумулювання сонячної енергії поки ще не набули широкого застосування, тому вони не можуть виступати альтернативою спалювання природних енергоносіїв.

  Як бачимо, світ ще не знайшов екологічно чистої енергії і не знає способи її отримання безпечні для біосфери не дивлячись на величезні витрати на ці цілі. Причиною є те, що пошуки ведуться у традиційних напрямках, які в рамках сформованих уявлень, можуть призвести лише до невеликим "косметичним" доопрацюванням існуючих підходів і не здатні вивести на проривні рішення. Проривним можна вважати таке рішення, яке дозволить знайти невичерпне джерело енергії, здатний замінити нафта, вугілля і газ, але, на відміну від останніх, не забруднює навколишнє середовище. Стрімке виснаження природних енергоносіїв виводить завдання пошуку принципово нових способів отримання енергії на перший план.

  Якщо проаналізувати найбільш ефективні технології отримання енергії, що використовуються в даний час, то можна побачити певну закономірність. Суть її полягає в наступному. На кінцевій стадії усього ланцюга енергетичних перетворень у сучасні способи отримання енергії з'являється нова речовина. Причому, ця речовина стає, як правило, більш небезпечною для біосфери, ніж вихідний енергоносій. Це є загальною ознакою для сучасних способів отримання енергії. Це відноситься і до енергетиці, заснованої на спалюванні природного палива, і до атомної енергетики, і до ядерного синтезу. Світ вже звик до думки, що для отримання енергії потрібно впливати на речовину і на кінцевій стадії разом з енергією отримувати, як неминуче зло, нова речовина. Більше того, такий шлях вважається мало не єдино можливим. А чи так це? Завдання полягає в тому, щоб знайти новий енергоносій і зовсім нові способи одержання енергії, вільні від традиційної схеми: "речовина на початку енергопреобразваній - енергія і нова речовина в кінці енергопреобразваній ".

  Очевидно, альтернативою існуючим способам одержання енергії можуть стати лише такі, в яких на кінцевій стадії енергетичних перетворень не буде з'являтися небезпечна речовина або навіть буде зовсім відсутні речовина, як таке. Таке завдання вже ставлять перед собою вчені. Особливо великий інтерес до проблеми нової енергії проявляє космічне агенство США NASA. NASA ставить такі завдання, які, на перший погляд, могли б здатися фантастичними. У 1997 році було проведено засідання робочої групи, на якому розглядалися нові підходи для досягнення наукового прориву в космічних дослідженнях на основі створення двигунів, що не вимагають запасів пального на борту. Розглядалися нові методи отримання енергії, у тому числі енергії фізичного вакууму, які могли б забезпечити науковий прорив у області створення ракетних двигунів, що працюють на нових засадах.

  Найменш ефективні способи отримання енергії, засновані на спалюванні палива. Атомна енергетика має на кілька порядків кращі показники. Найбільш ефективним зараз вважається керований термоядерний синтез. У всіх наведених способах процес отримання енергії супроводжується появою речовин, небезпечних для біосфери. Початкові хімічні елементи нікуди не поділися, а утворюють нові хімічні або ядерні з'єднання, які залишаються у вигляді відходів або потрапляють в атмосферу. Як бачимо, найбільш поширений спосіб, заснований на спалюванні енергоносіїв, має дуже малий енергетичний вихід до того ж дуже сильно забруднює навколишнє середовище. Чи не є ідеальними і інші способи отримання енергії.

  Рішення проблеми екологічної безпеки бачать у використання водню як енергоносія. Водень привабливий тим, що при його спалюванні утворюється вода - абсолютно безпечне речовина. Вважається, що з екологічної безпеки у водню немає конкурентів. Однак реалізація цього завдання стримується великими енерговитратами на отримання водню з води. Якщо нафта, газ і вугілля - це готові енергоносії, то водень в чистому вигляді на Землі відсутнє. Щоб отримати водень його необхідно добути з води, на що витрачається електроенергія, раніше отримана шляхом спалювання все тих же традиційних енергоносіїв. Тому, екологічно чистому використання водню все одно передує екологічно небезпечний спосіб отримання енергії для розкладання води.

  У новому способі отримання енергії замість реакцій синтезу речовини реалізується індукований розпад протонів водню. Енергетичне вплив на протони водню здійснюється квантами енергії і відповідає 10-ти крокової сітці енергетичних рівнів. Оскільки всі елементарні частинки, на які розпадається протон, є нестійкими, то така схема не призводить до появи небезпечних речовин на кінцевій стадії енергопреобразованій. Залишковий речовиною в процесі енергопреобразованій є кисень. Це робить спосіб екологічно чистим. Іншою перевагою нового способу є безпрецедентно високий енергетичний вихід. Питома енергетічекій вихід більш ніж в 1000 разів перевищує можливості атомної енергетики і в десятки разів перевищує можливості термоядерного синтезу, залишаючись при цьому екологічно чистим способом. Спосіб дозволяє отримувати теплову та електричну енергію. Вода одночасно виступає в ролі енергоносія і є що витрачаються речовиною.

  Концепція створення генератора енергії на ефекті індукованого розпаду протона

  Реалізація наведеної вище схеми енергопреобразованій забезпечується відповідною конструкцією реактора генератора та електронним впливом на електропровідних рідина. Індукований розпад протонів створює умова для отримання енергії на виході більше, ніж витрачено первинним джерелом енергії для ініціації розпаду протонів. Додаткова енергія береться не з нізвідки, а вивільняється внутрішня енергія протонів водню. Як показано вище, ця енергія величезна.

  Необхідною умовою для розпаду протона є створення певної щільності енергії в локальній зоні простору, так щоб на один протон доводилося 107,74 МеВ енергії. Достатньою умовою є реалізація вплив, який здійснюється відповідно до десятішаговой енергетичної сіткою. Для отримання електрики в пристрої проводиться поділ зарядово-сполучених часток у енергонасичені локальній зоні реактора. І необхідне, і достатня вловив забезпечуються відповідною конструкцією реактора генератора і електронним блоком управління.

  Для отримання необхідної щільності енергії обрана сферична форма реактора. Висока щільність енергії, необхідна для розпаду протона, досягається в центрі сфери. У генераторі використовується електропровідних рідина на водній основі. Рідина виконує подвійну функцію. Вона є одночасно і енергоносієм і середовищем, в якому здійснюється вплив на протони водню з метою вивільнення запасеної в них енергії. У новому способі знаходять рішення як завдання отримання надзвичайно високих рівнів енергії, так і проблема екологічної чистоти самого процесу одержання енергії.

  Висновки

  1. Запропоновано новий спосіб отримання енергії за ефективності в кілька десятків разів перевищує можливості керованого термоядерного синтезу.

  2. В основу способу покладено новий фізичний ефект -- індукований розпад протона.

  3. Індукований розпад протона робить воду невичерпним і найефективнішим енергоносієм і відкриває шлях до вирішення енергетичної проблеми.

  4. Вода стає найефективнішим видом палива, здатним замінити нафту, вугілля, природний газ, уран.

  5. Багато речовин, які традиційно не вважалися енергоносіями, потенційно можуть стати найбільш ефективними енергоносіями.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.o8ode.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !