ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Узбекистан
       

   

  Географія
  На чотирнадцятій сесії Олій Мажліса Республіки Узбекистан першого скликання президент республіки Іслам Карімов виступив з доповіддю, в якій сказав:

  Щоб оцінити, які зміни відбулися в нашому житті, ми повинні ще раз згадати, яка спадщина нам історично дісталося від старої, тоталітарної системи, від колишнього Союзу.
  Це і гіпертрофована, однобока економіка, побудована на монополії виробництва бавовни і безконтрольному, хижацьке неналежного використання найбагатших мінерально - сировинних ресурсів, насадження прийми-них виробництв з первинної переробки сировини при повній залежності від поставок технологічного обладнання та комплектуючих виробів, топ-зливи та зернова від центру залежність, залежність від завезення продуктів харчування.
  З країни за безцінь вивозився у величезній кількості практично весь обсяг бавовни.
  Ігнорувалося природне прагнення до зростання національної самосвідомості. Забороненими були багато священні національні свята. Коли здавалося, що достатньо зруйнувати старий лад, стару систему, оголосити програму демократичного будівництва та ринкових перетворень-тання, щоб настала нове життя. Найголовніше - потрібно було визна-ділене час для створення необхідної бази, фундаменту нових гро-ських відносин. Відмовитися від стереотипів минулого мислення, не до-пустити дискредитації самих реформ.

  Що нам вдалося зробити:

  1.Ми завоювали право самим визначати свою долю, використати всі природні, мінерально - сировинні багатства, весь потенціал своєї країни в інтересах нашого народу.
  На карті світу з'явилася нова держава - Республіка Узбекистан, приз-нанное світовим співтовариством.
  2.Ліквідіровать в країні основи колишньої ідеологізованої, тотал-тарної, командно-адміністративної системи.
  3.Создать конституційну і правову основу демократичного дер-дарства, що базується на принципах вільної ринкової економіки.
  4.Построіть на цій основі нову систему облаштування та управління держав, економікою, забезпечити пріоритет нових духовних і моральних цінностей у суспільстві.
  5.Сформіровать незалежний курс зовнішньої політики.
  6.Построіть нову національну армію.
  7.Возродіть в нашому житті історичні, національні та духовні цін-ності, традиції.
  8.Мір і стабільність, міжнаціональну і громадянське згоду.
  9.С кожним днем змінюється вигляд наших міст і сіл, зміцнюється місце і роль приватної власності та положення власника, підприємця в економіці та суспільстві. Досягнення паливної та зернової незалежності, макроекономічна стабільність.
  10.Меняется мислення і ставлення наших людей до життя. Зростає ак-вність населення, віра в необхідність реформування і оновлення нашого життя.

  Існують реальні загрози незалежності Узбекистану. Використовуючи релігії ісламу, реакційні екстремістські сили намагаються скинути Узбекистан зі шляху демократичного розвитку. Як і раніше, діють сили, яким не до душі незалежний наш курс.
  Ми категорично проти всяких революційних методів преоб-разованій. Ми виступаємо за еволюційний шлях реформування. По-етапність реформування в поєднанні з сильною соціальною політикою - ось в чому має полягати суть нашої стратегії розвитку, суть реформування і перетворень.
  Перший пріоритет - лібералізація.
  Лібералізація у політичній сфері - це підвищення політичної активності населення, формування в суспільстві балансу інтересів, сильного механізму, стримувань і противаг.
  Створити необхідне законодавче, правове поле, реальні можливостей для забезпечення самого головного принципу демократії - права ви-бору, вільного виявлення волі людей, права людей на реалізацію та захист своїх інтересів.
  Лібералізація в економічній сфері - це перш за все обмеження регулюючої ролі держави, розширення економічних свобод хо-зяйствующіх суб'єктів і масштабів приватної власності у всіх сферах економіки, зміцнення ролі і прав власника.

  Другий пріоритет.
  Перед нами стоїть завдання сформувати духовність вільного грома-данина, особистості, інакше кажучи, виховати вільних, всебічно розвинених людей, які добре знають свої права, спираються на свої сили і спосіб-ності, мають самостійний погляд на те, що відбувається навколо них і, разом з тим , гармонійно поєднують свої особисті інтереси з інтересами країни і на-роду.
  Духовність - це прагнення глибше пізнати самого себе, своє місце в суспільстві. Це підвищення рівня свідомості людей, розвиток вітчизняної науки, культури, національного мистецтва.

  Третій пріоритет - підготовка кадрів.
  Ще і ще раз хочу підкреслити просту істину. Які б завдання ми сьогодні не ставили, хоч би які проблеми нам не доводилось вирішувати, в ко-нечном підсумку все впирається в кадри, і тільки в кадри. Без пріувеліченія можна сказати - наше майбутнє повністю залежить від того, хто прийде нам на зміну, які кадри ми виховаємо.

  Четвертий пріоритет - стійкий, поступальний ріст матері-ного добробуту народу, посилення соціального захисту населення. За-безпечення соціального захисту є наскрізним пріоритетом на всіх етапах ре-формування. Це один з головних принципів, покладених в основу курсу реформ.

  П'ятий пріоритет - це структурні зміни в економіці. Ці перетворення повинні бути спрямовані на модернізацію і технічне переоснащення галузі та підприємств, найбільш повне та ефективне використання багатющого природного і мінерально-сировинного потенціалу країни, формування експортоорієнтованих та імпортозамінних виробництв.

  Шостий пріоритет - забезпечити стабільність, мир, міжнаціональну і громадянську злагоду в суспільстві, недоторканність наших кордонів, терри-торіальную цілісність країни

  Ось в основному, ті найважливіші пріоритети нашого руху вперед, пріоритети, на яких ми повинні зосередити всю свою увагу, сили і ресурси, пріоритети, від реалізації яких залежить наш добробут і благополуччя, наше місце і авторитет у міжнародному співтоваристві.

  Необхідно критично оцінити наші прогалини, наші слабкі сторони, наші недоробки в нашій законотворчої діяльності, навчитися жити за законами. Необхідно підвищити нашу політичну культуру. Кожні людина повинна усвідомити своє місце в суспільстві, відчути себе органічною часткою суспільства. Повинно бути суперництво партій. Необхідно ще більше по-висіть роль і місце в суспільстві жінок і молоді.
  Високим залишається рівень дитячої злочинності. Значна частина безробітних - це молодь
  У країні практично склалася система державного управ-ня.
  Основними напрямками вирішення всіх проблем повинні бути:
  1.Совершенствованіе за образом і подобою розвинених і демократичних країн самої системи державного управління.
  2.Решеніе кадрових питань.
  3.Усіліть громадський контроль над виконавчою владою.
  4.Каждий депутат і керівник повинен систематично тримати звіт перед своїми виборцями.
  За державою повинні залишитися лише захист конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності, забезпечення порядку і обороноздатності країни, захисту прав і свобод людини, прав власника і свободи економічної діяльності, проведення ефективної зовнішньої політики.
  На державному рівні повинні вирішуватися питання стратегічного порядку, прийняття рішень з найважливіших зкономических і господарських питань, грошового та валютного обігу, створення рамкових правових умов діяльності господарюючих суб'єктів, питання екології, розвиток загальнореспубліканських транспортних та інженерних комунікацій.
  Всі інші функції, і в першу чергу вирішення питань реалі-зації ринкових реформ, стимулювання підприємництва, розвитку приватної власності, зайнятості населення, насичення споживчого ринку, розвитку соціальної інфраструктури, підвищення матеріального добробуту людей і сильною соціального захисту населення - мають вирішуватися місцевими органами влади і органами самоврядування громадян.
  Ми повинні домогтися, щоб місцеві органи влади та органи само-управління громадян мали у своєму розпорядженні достатні фінансові ресурси. Для цього слід розширювати джерела формування їх доходів. Джерелами місцевих бюджетів є місцеві податки і збори, значна частина загальнодержавних податків. На частку місцевих бюджетів припадає понад 62% всіх доходів державного бюджету, понад 58% всіх бюджетних асигнувань здійснюється через місцеві бюджети.
  Світова розвиток повинні отримати вільні і незалежні засоби масової інформації. Вони по праву мають стати четвертою гілкою влади.
  В даний час зареєстровано 490 газет і 138 журналів. Уси-лити роль засобів масової інформації як інституту громадського контролю за виконанням законів.
  Кожна людина повинна чітко і Ясько знати свої права, вміти ними користуватися. Необхідно підняти правову культуру населення.
  Для цього треба:
  1.Разработать Національну програму дій в галузі прав людини. Створити цілісну систему інститутів, які стояли б на сторожі прав людини. Потрібно активізувати співпрацю з ОБСЄ/БДІПЛ з питань людського виміру.
  2.Продолжіть роботу з приєднання до основних міжнародних дого-злодіям у галузі прав людини.
  3.Прінять закон "Про порядок розгляду скарг і заяв громадян органами держави".

  Необхідно створити економічні і правові умови для свободи підприємництва. Відкрити всі канали для широкого розвитку малого і середнього бізнесу. Спростити, суттєво лібералізувати сам механізм пос-тоянного доступу підприємницьких структур до кредитних ресурсів, осо-бенно по лінії міжнародних фінансових організацій. Зміцнити їхні взаємини з фінансовими банківськими та іншими ринковими струк-турами. Розширити їх доступ до сировинних ресурсів, створити систему, гаранти-ючий ринки збуту виробленої ними продукції як усередині республіки, так і за її межами. Утворити мережу бізнес - шкіл для підготовки управ-ленческіх кадрів для малого бізнесу, підвищення їх економічної і право-вої культури.
  Слід посилити антимонопольне законодавство, прийняти прак-тичні заходи по зменшенню і ліквідації монопольних структур. Необ-обхідно прийняти закон про природні монополії. Розробити заходи щодо зусилля-нію захисту прав споживачів. Зробити економіку відкритою, вільною, ефективною, одним словом, ринкової.

  Виключно важливе значення для майбутнього нашої країни має реалізація прийнятої IX сесією Олій Мажліса Національної програми з підготовки кадрів. До початку нового навчального року слід провести глибокий аналіз ходу і результатів експерименту в системі освіти, здійснити необхідну коректування змісту освітніх стандартів, навчальних планів і програм, спрямованих на досягнення головної мети реформ - формування нового покоління. Під особливий контроль взяти забезпечення своєчасної розробки та впровадження нового покоління підручників. Особливу увагу приділити підготовці та перепідготовці високопрофесійних педагогічних кадрів. Тільки для середньої спеціальної, професійної освіти слід підготувати понад 50 тис. педагогічних кадрів по 86 новим інженерно-педагогічним напрямкам. Завершити формування спеціалізованих трестів. У 2000 році слід побудувати і здати в експлуатацію 180 нових професійних коледжів і 15 академічних ліцеїв, щоб кожен район і місто республіки був забезпечений відповідають сучасним вимогам навчальними закладами нового типу. До 2005 року ми повинні створити в республіці сучасну мережу середніх спеціальних і про професійних навчальних закладів, представлених 1611 професійними коледжами і 181 академічним ліцеєм. Це дозволить забезпечити повне охоплення випускників 9 класів середньою спеціальною, професійним об-разованіем. Виходячи із складної макроекономічної ситуації та пос-тупательного зростання реальної економіки в країні. Поряд зі зростанням доходів населення необхідно забезпечити підвищення їх купівельної спроможності. Для цього необхідно і надалі проводити жорсткі антиінфляційні заходи і домогтися зниження рівня інфляції в найближчі 5 років до 6-8 відсотків за рік. Зміцнити механізм соціального захисту населення. Варто приділити увага-маніє запитів і потреб самотніх людей похилого віку пенсіонерів та інвалідів.

  Слід довести до 2005 року рівень охоплення сільського населення питною водою до 85%, а природного газу - до 82%. Для цього необхідно ввести в дію на селі за 1999-2005 роки газових мереж протяжністю близько 30 тис. км., А водопровідних - 18 тис. км.

  У досягненні поставлених цілей найважливіше значення набуває структурна перебудова економіки.
  По-перше, в самій структуроутворююче політиці по - як і раніше, провідну роль буде займати сільське господарство.
  По-друге, технічне переозброєння та подальший розвиток ба-зових галузей економіки - енергетики, нафтової, газової, золотодобива-нього та хімічної промисловості, промисловості будівельних мете-ріалів і на цій основі - забезпечення більш повного і ефективного вовле-чення у виробництво найбагатших природних і мінерально-сировинних ресурсів країни.
  По-третє, модернізація галузей бавовноочисний, текстиль-ної, шелкомотальной та інших галузей легкої промисловості, створення виробництв із закінченим технологічним циклом і забезпечення вироб-ництва конкурентоспроможною на світовому ринку продукції.
  По-четверте, технічне переоснащення і створення нових вироб-ництва за участю іноземних інвесторів з випуску сільськогосподарської техніки та промислової переробки сільськогосподарської продукції.
  По-п'яте, широко використовуючи найбагатший науково-технічний потен-соціал республіки, прискорений розвиток високотехнологічних і наукомістких виробництв - автомобілебудування, літакобудування, мікробіологічної, електротехнічної й електронної промисловості.

  Реформування армії:
  Перше. Необхідність формування мобільних, самодостатніх і добре оснащених Збройних Сил, здатних ефективно і надійно захищати мир і спокій нашої країни, створення військових округів. Пере-дислокація з'єднань та частин Збройних Сил.
  Служба в армії - не на словах а на ділі має стати справою прес-тижнем, справою честі і доблесті наших дітей, нашої молоді.
  Друге. Утворений коммитет з охорони Державного кордону, створені прикордонні регіони та інші територіальні підрозділи Комітету.
  Глибокі системні реформи намічено провести і в структурі мі-ністерства внутрішніх справ. Переглянуті завдання, структура та функції внут-ренніх військ.
  Наступним етапом стане реформування підрозділів, що забезпечує Чіван безопаскость дорожнього руху, громадський порядок і безпеку громадян.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !