ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Центральний і Центрально-Чорноземний район
       

   

  Географія
  ВСТУП
  1.ПОНЯТІЕ НАСЕЛЕННЯ, природний та механічний рух НАСЕЛЕННЯ.
  1.1 Природні РУХ НАСЕЛЕННЯ
  1.2 МЕХАНІЧНА РУХ НАСЕЛЕННЯ.
  2. АНАЛІЗ природний та механічний рух населення Центральної і Центрально-Чорноземний район.
  2.1 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО І Центрально-Чорноземний район.
  2.2 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕХАНІЧНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО І ЦЕНТРАЛЬНО-Чорноземного економічного району.
  3. СУЧАСНИЙ ПРОГНОЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕХАНІЧНОГО І ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО І Центрально-Чорноземний район.
  ВИСНОВОК
  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
  ПРОГРАМИ

  Введення

  Загальновідомо, що з-за підвищеної смертності та скорочення народжуваності наша держава сьогодні перебуває у глибоку демографічну кризу. В якості альтернативи цьому процесу може виступати тільки міграція, за рахунок якої поповнюються природні втрати населення. В даний час Росія стоїть на роздоріжжі: віджила стара політика розміщення, а нова ринкова не отримала видимих обрисів. В результаті населення не може визначитися в своїх міграційних прагненнях. На жаль, для сучасної Росії характерним явищем стала вимушена міграція. Розпад СРСР загострив економічну і внутрішньополітичну ситуацію в колишніх союзних республіках. Незахищеність основних прав і гарантій громадян відкриває можливість дискримінації осіб некорінних національностей.
  Тим часом зверхнє ставлення до мігрантів вкрай помилково. Проведені обстеження, на прикладі, Центрального та Центрально-Чорноземного районів, показують, що це, як правило, люди активного працездатного віку, які мають достатню загальноосвітню підготовку. По суті, до Росії прибувають вже професійно підготовлені кадри, яких без будь-яких додаткових бюджетних витрат можна використовувати в галузях народного господарства.
  Саме про народжуваності, смертності і міграції в цих економічних районах я і хочу більш детально розповісти в своїй роботі.

  1.Понятіе населення, природний та механічний рух населення.

  Під населенням розуміється соціально-часова та просторово-територіальна сукупність людей, що складається і безперервно відновлювали та в процесі виробництва і відтворення життя. Іншими словами можна сказати, що населення - це сукупність людей, що живуть на Землі в цілому або в межах будь-якої її частини (країні, групі країн і т. п.), основа і суб'єкт виробництва і всіх суспільних відносин.
  У 1997 році чисельність населення РФ становила 147,1 млн. чол. - Це шосте місце в світі після Китаю, Індії, США, Індонезії та Бразилії. На самому початку ХХI століття Росію повинні обігнати за кількістю жителів ще три країни - Пакистан, Бангладеш і Нігерія. Вже протягом семи років населення країни скорочується. Тільки за 1992-1996 рр.. воно зменшилося на 1,6 млн. чол., зменшення населення триває. Чисельність населення змінюється під впливом природного і механічного двіженія.1

  1.1 Природні рух населення

  Природний рух - природний регулятор біологічного процесу всього живого на Землі, в тому числі і людини, що виявляється через такі показники, як народжуваність, смертність, природний приріст (визначається різницею між народжуваністю і смертністю).
  Народжуваність, смертність, природний приріст визначають загальну чисельність населення країни в цілому. У розрізі окремих регіонів природний та механічний прирости можуть по-різному впливати на зміну загальної чисельності населення країни і території. Як правило, у районах піонерного освоєння механічний приплив на початковій стадії формування промислових вузлів, територіально-виробничих комплексів відіграють велику роль, ніж природний приріст у зміну чисельності населення. У старопромислових районах чільну роль грає природний приріст. В даний час у ряді економічних районів спостерігається природний спад. Так, у 1989 році вона відзначалася в двох економічних районах, в 1992 році - до семи, а на січень 1997 року у всіх районах крім Північно-Кавказького.
  У цілому по РФ загальний коефіцієнт природного руху населення в розрахунку на 1000 осіб виглядали таким чином (див. таблицю 1).
  Таблиця 1
  Коефіцієнти природного руху населення
    (на 1000 осіб) 1
  Року
  Кількість народжених
  Число померлих
  Природний приріст
  1989
  16,0
  10,7
  5,3
  1990
  14,6
  10,7
  3,9
  1991
  13,4
  11,2
  2,2
  1992
  10,7
  12,2
  -1,5
  1993
  9,4
  14,5
  -5,1
  1994
  9,6
  15,7
  -6,1
  1995
  9,3
  15,0
  -5,7
   
  Дані таблиці свідчать про зниження природного приросту населення, що в перспективі зробить істотний вплив на зниження абсолютної величини чисельності, тобто відбувається природний спад населення.
  Серед факторів що визначають народжуваність і смертність виділяють наступні:
  1. Половозрастной структура населення.
  2. Шлюби і розлучення.
  3. Регіональні та національні традиції.
  4. Рівень життя населення:
  забезпеченість постійною роботою;
  грошові доходи і витрати населення;
  забезпеченість житлом;
  виробництво товарів народного споживання;
    рівень освіти;
  розвиток системи охорони здоров'я.
  5. Екологічна обстановка.
  6. Здатність до дітородіння.
  Перераховані фактори розглядаються в часі і просторі. Ступінь їх впливу різна.

  1.2 Механічний рух населення.

  Механічний рух - переміщення людини з одного місця поселення в інше в рамках конкретної території (сільський район, область, економічний район) або між територіями всередині країни, між державами. Цей рух характеризується через такі показники, як прибуття, вибуття, сальдо механічного припливу (воно може бути для конкретної території або позитивним чи негативним).
  До механічного руху населення ставиться в першу чергу міграція. Міграція - це переселення, переміщення. У російській мові це слово вживають в основному стосовно до власне переселення - переміщенням людей з одного населеного пункту в інший зі зміною постійного місця проживання. Однією з найгостріших проблем суспільного розвитку, особливо Росії, стала вимушена міграція, її соціально-економічні, політичні, демографічні, екологічні та психологічні причини і наслідки. Розгляд понять і видів, масштабів і причин міграції є важливим кроком на шляху її державного регулювання.
  Міграція населення стала чинником розвитку людства, ставши однією з форм адаптації до мінливих умов існування.
  У різні історичні періоди пересування населення по території Росії позначалися по-різному. На початку 19-20 століття вона ідентифікована з відтоком сільського населення з перенаселених аграрних губерній у менш заселені східні та південні райони. На початку радянського періоду вживалося поняття перерозподіл населення і трудових ресурсів. У післявоєнні роки частіше використовувався термін механічне двіженіе.1
  Залежно від масштабів міграції та її структури змінюються демографічні та соціально-економічні характеристики населення як в країні (чи районі) прибуття, так і в країні (чи районі) вибуття. Перш за все міграційне безпосередньо призводить до зміни загальної чисельності і структура населення, до змін на ринках праці і житла, у навколишньому природному середовищі, у виробничій та споживчої сферах, у міському та комунальному господарствах, у сфері соціального захисту населення і т.д.
  У цілому еволюція міграційного руху населення відбувається за схемою: від високої рухливості населення до низької і від низької до високої в залежності від рівня економічного, соціального, демографічного, духовного, політичного, військового і т.д. розвитку країни проживання і стану навколишнього середовища і природних ресурсів.
  Міграційну одиницею є людина з усіма його індивідуальними особливостями та громадськими характеристиками, які і визначають рівень його міграційної рухливості. Тим міграцією населення та цими характеристиками існує взаємозв'язок. З одного боку, переміщення людей впливає на суспільне життя - змінює і регулює її, з іншого - сама громадська життя створює умови для розвитку міграційних процесів.
  При звичайних, стабільних природних, військово-політичних умов, нормальних національних відносинах міграція, як правило, не має масового характеру. Вона приймає масовий характер тільки в періоди війни, революції, формування або розпаду імперії, великих природних та промислових катаклізмів, міжнаціональних конфліктів, екологічної кризи, освоєння нових територій.
  Залежно від видів перетинаються державних, адміністративно-територіальних меж міграція отримує відповідні визначення - міждержавна, республіканська, обласна (крайова), районна, міська, сільська, селищна і т.д.
  Існує ранжування міграційних потоків в залежності від термінів переселення і зміни місця постійного проживання. У зв'язку з цим міграція поділяється на довгострокову, короткострокову, сезонну, митників, вахтових і т.д. При вахтової міграції термін визначається виходячи з часу вахтової роботи. Маятникова міграція позначає щоденні поїздки на роботу, навчання і т.д. за межі території постійного проживання і назад.
  Міграційні потоки відзначаються також за способом їх організації - організовані (державними органами працевлаштування, федеральними міграційними органами, приватними фірмами і т. д.) і неорганізовані (стихійні).
    
  2. Аналіз природного та механічного руху населення Центрального і Центрально-Чорноземного районів.

  Протягом останніх тридцяти років сполучення низької народжуваності і високої смертності в Росії було таким, що не забезпечувалося навіть просте заміщення поколінь, нетто-коефіцієнт відтворення населення опустився нижче одиниці вже в середині 60-х років, відтворення населення в дополнительном стало звуженим. Особливості вікового складу населення довгий час дозволяли навіть і в таких умовах підтримувати позитивний природний приріст, але це не могло тривати нескінченно, рано чи пізно він повинен був змінитися негативним, це виявляється і в Центральному та Центрально-Чорноземному районах. Для повного аналізу ситуації, що склалася в цих регіонах зробимо порівняння цих районів між собою за двома показниками: природного та механічного руху.

  2.1 Порівняльна характеристика природного руху населення Центрального і Центрально-Чорноземного районів.

  Природний приріст населення залежить від трьох чинників: народжуваності, смертності і половозрастной структури. Тому для проведення порівняльної характеристики необхідно в першу чергу розглянути дані за цими показниками.
  Розглянемо спочатку загальні коефіцієнти народжуваності. У таблиці 2 показані дані народжуваності в Центральному та Центрально-Чорноземному районах по областях, що входять в ці регіони.
  Таблиця 2
  Загальні коефіцієнти народжуваності
  (число народжених на 1000 населення) 1

  1985
  1990
  1991
  1992
  1993
  1994
  1995
  Місце займане в РФ
  Центр.
  Район13, 711,09,78,47,67,87,710 Брянська обл.
  Володимирська обл.
  Іванівська обл.
  Калузька обл.
  Костромська обл.
  м. Москва
  Московська обл.
  Орловська обл.
  Рязанська обл.
  Смоленська обл.
  Тверська Обл.
  Тульська обл.
  Ярославська обл.
  15,3
  14,5
  13,9
  13,9
  15,2
  13,8
  13,1
  13,3
  12,8
  14,8
  13,4
  12,3
  14,1
  13,0
  12,1
  11,6
  11,9
  12,6
  10,5
  10,2
  12,2
  11,6
  11,8
  11,5
  10,2
  11,3
  12,0
  10,2
  10,2
  10,6
  11,2
  9,2
  8,9
  10,9
  10,3
  10,6
  10,1
  9,0
  9,7

  73
  Центрально-чорнозем. район14, 011,910,89,88,99,08,59
  Белгородская обл.
  Воронежская обл.
  Курська Обл.
  Липецька обл.
  Тамбовська обл.Проаналізіровав дані таблиці 2 можна зробити наступний висновок, що за останнє десятиліття спостерігалося зниження чисельності народжених у всіх областях цих районів (див. карта-схема № 1). Ситуація, що склалася в цих регіонах у принципі однакова, тому що ці два райони займають практично одне і теж місце в РФ на 1995 рік. Тенденція зниження числа народжених в цих районах відображає загальний стан народжуваності по Росії. Сьогодні на думку окремих спостерігачів, на країну обрушилася неймовірна демографічна катастрофа, вона за рівнем народжуваності лише увійшла в ряд таких європейських країн, як Німеччина, Італія, Іспанія, які аж ніяк не знаходяться в стані кризи. Не дуже істотно відрізняється вона і від країн, подібних до США чи Франції, де народжуваність дещо вищий.
  Це зближення видається цілком природним через велику схожість таких ключових для демографічної поведінки факторів, як ступінь урбанізації та спосіб життя в містах, рівень освіти і становище жінки, вимоги, що пред'являються до підростаючим поколінням, батьками відчуття відповідальності за майбутнє дітей і т. п. Сучасні реформи, перехід до ринкової економіки ще більше посилюють схожість Росії із Заходом, а тим самим і дія чинників, які зумовлюють конвергентне демографічний розвиток. Було б дивним, якщо Росія, вступивши на шлях ринкових реформ, в демографічному плані не зближувалась б з розвиненими країнами, а віддалялася від них.
  У суспільній думці Росії широко поширене уявлення про це падіння народжуваності як про якусь незвичайну катастрофу, обумовленої загальною соціально-економічною кризою. Чи справді йдеться про щось виключне? Адже нинішнє скорочення народжуваності - не нове явище, а лише продовження давно склалася еволюційної тенденції, яка, можливо, штучно стримувала в СРСР.
  Народжуваність залежить від дуже великої кількості факторів, серед яких, ймовірно, є й такі, на які можна вплинути і тим самим трохи підвищити її рівень. Подібні можливості, поза сумнівом, треба виявляти і використовувати. Але розраховувати на значне зростання народжуваності, здатний докорінно змінити становище з природним приростом, навряд чи варто.
    Смертність - другий компонент формування природного приросту населення. Відомо, що в Росії вона дуже висока. Розглянемо дані про смертність в Центральному та Центрально-Чорноземному районах у таблиці 3.

  Таблиця 3

  Загальні коефіцієнти смертності
  (число померлих на 1000 населення) 1


  1985
  1990
  1991
  1992
  1993
  1994
  1995
  Місце займане в РФ
  Центр.
  Район12, 813,013,114,016,618,217,311 Брянська обл.
  Володимирська обл.
  Іванівська обл.
  Калузька обл.
  Костромська обл.
  м. Москва
  Московська обл.
  Орловська обл.
  Рязанська
  Обл.
  Смоленська обл.
  Тверська
  Обл.
  Тульська
  Обл.
  Ярославська обл.

  69
  Центрально-чорнозем. район13, 613,714,114,316,317,116,39
  Белгородская обл.
  Воронежская обл.
  Курська
  Обл.
  Липецька обл.
  Тамбовська обл.Сітуація що склалася в цих районах зі смертністю так само не з кращих, але тут можна відзначити деяку перевагу Центрально-Чорноземного району, тому що коефіцієнт смертності тут становить 16,3 (число померлих на 1000 населення) на 1995 рік, а не 17,3 як у Центральному районі (див. карта-схема № 2). Зростання смертності по цим двом районам в порівнянні з 1985 роком у середньому склав близько 20-30%. Це дещо більше, ніж у ряді інших районів, але в цілому по Росії спостерігається тенденція збільшення смертності.
  У Росії на початку 90-х років смертність чоловіків у віці від 30 до 40 років була в 3,4 рази вище, жінок - у 2 рази, ніж на Заході (усереднений рівень для чотирьох великих промислових країн - США, Великобританії, Франції та Японії ). При російській структурі смертності 1990 з кожної тисячі народжених хлопчиків рано чи пізно 147 загинуть від нещасного випадку (на Заході - всього 63). Середній вік смерті від хвороб системи кровообігу в Росії в 1990 р. у чоловіків був на 5,8 року нижче, у жінок - на 4,5, ніж на Заході. Для нещасних випадків ця різниця становить відповідно 10,9 і 16,0; для онкологічних захворювань - 7,8 і 7,6; для хвороб органів дихання - 13,7 і 12,9 року.
  У 1995  р. намітився новий поворот, цього разу - на краще. На початок 1998 очікувана тривалість життя чоловіків зросла (з урахуванням попередніх даних за 1997 р.) на 3,6, жінок - на 2,1 року. Та й тепер, очікувана тривалість життя в Росії ще дуже низька: у жінок - на рівні рубежу 70-80-х років, у чоловіків - навіть менше цього вкрай низького рівня.
  Втім, якщо припустити, що смертність буде знижуватися набагато швидше, ніж можна очікувати, виходячи зі сформованих до цього часу тенденцій, це не позначиться помітно ні на природний приріст населення Росії, ні на інших показниках його відтворення. Перетворити звуження відтворення населення в розширене не зможе жодне зниження смертності. Хоча нетто-коефіцієнт відтворення залежить як від народжуваності, так і від смертності, в сучасних умовах ключовим параметром, що визначає його величину, служить рівень народжуваності. Вже зараз в Росії до середнього віку матері доживають 96-97% народжених дівчаток, цей показник може збільшитися до 98-99%, але навіть якщо б він піднявся до 100%, вплив на нетто-коефіцієнт було б дуже невеликим. Наприклад, при рівні народжуваності 1996 це підвищило б його за все з 0,603 до 0,620. Помітно змінити розмір чистого коефіцієнта здатне тільки підвищення народжуваності.
  Деформована вікова структура населення - третій чинник, від якого залежить його природний приріст. У Центральному та Центрально-Чорноземному районах, та й у Росії в цілому її вплив довгий час маскували депопуляційні тенденції і сприяло збереженню перевищення кількості народжень над числом смертей, коли вікові інтенсивності народжуваності і смертності вже не давали для цього підстав. Взагалі кажучи, для періоду швидкого зниження народжуваності і пов'язаного з ним старіння - це звичайна ситуація.
  Нині потенціал демографічного зростання, в розглянутих мною районах (Центральному та Центрально-Чорноземному), вичерпаний, не можуть грати колишньої маскує ролі та деформації його вікової піраміди. Природний приріст у цих районах все більше залежить безпосередньо від вікових інтенсивностей народжуваності і смертності, причому вирішальне значення належить народжуваності, що тут дуже низька, а її значне підвищення малоймовірно. Таким чином, нинішня демографічна ситуація і наявні прогнози не залишають великої надії на позитивний природний приріст в доступній для огляду перспективі (див. додаток 1) .1

  2.2 Порівняльна характеристика особливостей механічного руху населення Центрального і Центрально-Чорноземного економічних районів.
  Песимістичні прогнози природного приросту змушують звернути більшу увагу на другий компонент зростання чисельності населення - міграцію, тим більше, що міграційний приріст вже зараз до певної міри відіграє ту роль, яка раніше належала природному приросту. Розглянемо міграційний приріст у Центральному та Центрально-Чорноземному районах у таблиці 4.
  Табліца4

  Коефіцієнти міграційного приросту
  (на 10000 населення) 2

  1985
  1990
  1991
  1992
  1993
  1994
  1995
  Центр.
  Район3223320387256Брянская обл.

  Володимирська обл.

  Іванівська обл.

  Калузька обл.

  Костромська обл.

  м. Москва

  Московська обл.

  Орловська обл.

  Рязанська
  Обл.

  Смоленська обл.

  Тверська
  Обл.

  Тульська
  Обл.

  Ярославська обл.


  Центрально-чорнозем. район-11303410311713079
  Белгородская обл.

  Воронежская обл.

  Курська
  Обл.
  Липецька обл.
  Тамбовська обл.Із таблиці 4 видно, що в Центральному економічному районі в останні роки міграційний приріст населення відбувається в більшості областей регіону (Московська, Орловська, Калузька, Костромська, Ярославська, Іванівська), причому міграція спостерігалася не тільки в міській, а й сільській місцевості . Негативне сальдо міграції мають Брянська і Тульська області і сільська місцевість Рязанської, Смоленської, Володимирської областей, для яких характерні найбільш несприятливі в регіоні соціально-економічні та екологічні умови (див. карта-схема № 3).
  Значне зростання міграційного приросту спостерігається в Центрально-Чорноземному районі. Позитивне сальдо цього регіону відображає своєрідний перелом у територіальний перерозподіл населення: будучи в 60-80-і роки традиційним постачальником робочої сили для інших районів Росії і республік колишнього союзу, він втратив в результаті міграції населення близько 2 млн. чоловік. Спостережуваний зараз міграційний приріст населення має тенденцію до зростання (див. додаток 2). Це свідчить про тенденцію збільшення цінності російської землі, її центральних територій для проживання. Якщо говорити про російських землях в цілому, то з початку 90-х років різко посилилися міграційні пересування з колишніх союзних республік, пов'язані насамперед із зростанням націоналістичних настроїв, з дискримінацією на побутовому або навіть на державному рівні російського населення. Навпаки внутрішня міграція різко скоротилася, спостерігається стагнація урбанізації (тобто припинення зростання або зменшення чисельності населення міст) і деякий приплив населення в село, що відображає реакцію населення на економічний крізіс.1

  3. Сучасний прогноз особливостей механічного і природного руху населення Центрального і Центрально-Чорноземного районів.

  Державний комітет зі статистики РФ виходячи зі сформованих до цього часу тенденцій і їх можливої зміни в майбутньому зробив прогнозні розрахунки чисельності населення до 2010 року. При цьому були прийняті три гіпотетичних варіанти демографічного розвитку - середній, песимістичний і оптимістичний.
  Середній варіант заснований на припущенні повільного виходу країни з економічної кризи, що, з одного боку, позитивно відіб'ється на динаміці смертності, а з іншого - дозволить родинам повніше реалізувати свої репродуктивні наміри, виявлені при проведенні мікроперепісі 1994 року.
  Песимістичний сценарій цілком вірогідний, якщо криза затягнеться. Він базується на екстраполяції динаміки зростання смертності, що почалося в середині 60-х років, до кінця прогнозованого періоду. Народжуваність стабілізується на граничний рівень, нижче якого вона опуститися не може.
  Оптимістичний бачення майбутнього грунтується на тому, що кризові явища останніх років вдасться досить швидко нейтралізувати, внаслідок чого вже в найближчі роки відбудуться позитивні зрушення в динаміці смертності. Рівень народжуваності наблизиться до докризового показнику, а надалі в Росії почнеться плавний перехід до нового етапу демографічного розвитку.
  Прогноз перспективної чисельності населення проводиться з урахуванням можливих застосувань міграційних потоків. Передбачалося, що протягом усього періоду міграційні процеси послужать стримуючим фактором значного зниження чисельності населення, що обумовлена негативним природним приростом. Так, за 1996-2010 рр.. міграційна складова може перевищити 2,6 млн. чоловік. При цьому приплив мігрантів з колишніх республік СРСР до Росії складе більше 3,6 млн. чоловік, а чисельність росіян, що виїхали на постійне місце проживання в зарубіжні країни - майже 1 млн. чоловік.
  За прогнозними оцінками, чисельність мігрантів з колишніх союзних республік стане поступово знижуватися. До 2000 року перевищення в'їзду до Росії над виїздом з неї в середньому знаходиться на рівні близько 400 тис. осіб на рік, на початку нового тисячоліття (2000-2005 рр..) - Трохи більше 200 тис. чоловік, а в подальшому (2006 -- 2010 рр..) - швидше за все не перевищить 150 тис. осіб на рік. Основний приплив населення з колишніх союзних республік доведеться на Центральний, Центрально-Чорноземний, Північнокавказький і Поволзькому райони. Міграційні процеси всередині Росії будуть характеризуватися масовим від'їздом населення з північних і східних районів Європейській частині країни. До кінця тисячоліття понад 300 тис. чоловік залишать ці території (див. таблицю 5).

  Таблиця 5
  Міграційний приріст (зменшення) населення
  (тис. чол.) 1


  1995
  2000
  2005
  2010
  Росія
  502,2
  183,2
  112,9
  74,8
  Центральний район,
  в тому числі Москва
  166,2
  24,5
  70,6
  12,0
  43,4
  12.9
  35,7
  13,5
  Центрально-Чорноземний район
  62,6
  23,3
  18,8
  13,4 У сільській місцевості позитивний міграційний приріст збережеться тільки в найближчі роки, хоча і не перевищить 200 тис. чоловік. У результаті зменшення кількості переселенців з сусідніх держав і відновлення міграцій сільського населення в міста Росії з 2000 року знову можна очікувати значного відтоку сільських жителів. На початку нового тисячоліття він складе майже 600 тис. чоловік, а в 2005-2010 рр.. - Більше 1,1 млн. чоловік.
  Згідно із прогнозом чисельність населення Росії за варіантами розрахунку буде змінюватися таким чином (див. таблицю 6).

  Таблиця 6
  Чисельність постійного населення
  (на кінець року млн. чол.) 1
  1995р.
  Середній варіант
  Песимістичний варіант
  Оптимістичний варіант


  2000р.
  2005р.
  2010р.
  2000р.
  2005р.
  2010р.
  2000р.
  2005р.
  2010р.
  РФ
  147,6
  145,5
  143,0
  140,3
  144,3
  139,4
  133,6
  146,5
  146,7
  1476
  У тому числі міське
  сільське
  107,7
  39,9
  106,3
  39,2
  104,9
  38,1
  103,9
  36,4
  105,4
  38,9
  102,3
  37,1
  98,9
  34,7
  106,9
  39,6
  107,3
  39,4
  108,6
  39,0
  Центр-ний район29, 728,827,826,828,727,325,729,028,528,1
  У тому числі Москва8, 68,27,97,68,27,87,38,38,17,9
  Центр.-Чорнозем.
  район7, 97,87,67,57,77,5
  7,17,87,87,8 Зменшення чисельності населення Росії за середнім і песимістичним варіантами протягом усього прогнозованого періоду обумовлено низьким рівнем народжуваності та високою смертністю. Позитивний міграційний приріст, який збережеться до кінця періоду, не компенсує природне зменшення. За середнім варіантом прогнозу чисельність населення Росії за 1996-2010 рр.. скоротиться на 7,3 млн. чоловік або на 4,9%, причому темпи цього процесу будуть наростати з 0,29% у середньому за рік до кінця поточного сторіччя, 0,35% в 2001-2005 роках. до 0,37% у 2006-2010 рр..
  Зниження чисельності населення характерне для переважної більшості регіонів РФ. Так, за 1996-2010 роки через відтік населення та перевищення числа померлих над числом народжених кількість постійно проживають в Сахалінської області зменшиться на 17%, в Республіці Комі - на 11%. Чисельність населення Тульської, Московської областей, Москви та Санкт-Петербурга скоротиться на 14-11% тільки за рахунок природного спаду, оскільки в'їжджають сюди набагато більше, ніж тих, що виїжджають. Зростання чисельності населення буде спостерігатися в 15 регіонах Росії.
  За песимістичним сценарієм демографічного розвитку чисельність населення скоротиться на 14 млн. чоловік, або на 9,5%.
  Оптимістичний варіант передбачає, що протягом перших п'яти років чисельність Росії буде знижуватися на 0,15% у середньому за рік, в 2001-2005 роках стабілізується, а в 2005-2010 роках почне рости на 0,12% у середньому за рік.
  Збільшення числа народжених та загального коефіцієнта народжуваності до 2005 року по середньому варіанті буде відбуватися не тільки з-за передбаченого у прогнозі деякого підвищення сумарного коефіцієнта народжуваності (див. таблицю 8), але й через зростання чисельності жінок 20-29 років. Надалі темпи зростання чисельності жінок у віці 20-29 років істотно сповільнюється, а в 2009-2010 роках - зменшується. Сумарний коефіцієнт народжуваності досягне максимуму в 2000 році, стане поступово знижуватися. Все це зумовить деяке скорочення народжуваності в кінець прогнозованого періоду.
  У 2010 році найнижча народжуваність буде відзначатися в Москві, Московської, Тульської, Ярославської та Володимирській областях (Центральний район).

  Таблиця 7
  Природний рух населення
  (тис. чол.) 1
  Року
  Кількість народжених
  Число померлих
  Природний приріст

  Середній варіант
  Песимістичний варіант
  Оптимістичний варіант
  Середній варіант
  Песимістичний варіант
  Оптимістичний варіант
  Середній варіант
  Песимістичний варіант
  Оптимістичний варіант
  1995
  1364


  2204


  -840


  2000
  1627
  1270
  1858
  2279
  2314
  2167
  -652
  -1044
  -309
  2005
  1686
  1295
  2088
  2321
  2447
  2047
  -635
  -1152
  41
  2010
  1596
  1188
  2097
  2239
  2521
  2013
  -643
  -1333
  84
  Таблиця 8
  Загальні коефіцієнти народжуваності
  (на 1000 чоловік населення) 2
  1995р.
  Середній варіант
  Песимістичний варіант
  Оптимістичний варіант


  2000р.
  2005р.
  2010р.
  2000р.
  2005р.
  2010р.
  2000р.
  2005р.
  2010р.
  РФ
  9,3
  11,2
  11,8
  11,4
  8,8
  9,3
  8,8
  12,7
  14,2
  14,2
  Центр-ний район7, 79,29,79,57,57,97,710,611,711,8
  У тому числі Москва8, 08,18,48,46,76,96,89,510,010,2
  Центр.-Чорнозем.
  Район8, 510,410,910,68,08,58,311,613,113,3 Скорочення числа народжених та загального коефіцієнта народжуваності до 2000 року за песимістичним сценарієм обумовлене різким падінням сумарного коефіцієнта народжуваності до 1,18 народжених на одну жінку, яка не буде компенсуватися поліпшенням вікової структури жінок. Після 2000 року зниження сумарного коефіцієнта народжуваності сповільниться, і збільшення чисельності жінок у віці 20-29 років призведе в 2005 році до незначного зростання числа народжених та загального коефіцієнта народжуваності. За оптимістичним варіантом передбачається підвищення сумарного коефіцієнта народжуваності. У 2000 році значення цього показника складе 1,7 народжених на одну жінку, в 2010 році - 1,9.
  За середньому варіанті зростання числа померлих і загального коефіцієнта смертності буде відбуватися незважаючи на стабілізацію очікуваної тривалості життя до 2005 року на рівні приблизно 65 років (див. таблицю 9). На це вплине процес "старіння" населення - зростання чисельності і частки осіб старших вікових груп у загальній чисельності населення. Після того, як очікувана тривалість життя почне збільшуватися (в 2010 році до 66,2 років), загальний коефіцієнт смертності знизиться.

  Таблиця 9
  Загальні коефіцієнти смертності
  (на 1000 чоловік населення) 1
  1995р.
  Середній варіант
  Песимістичний варіант
  Оптимістичний варіант


  2000р.
  2005р.
  2010р.
  2000р.
  2005р.
  2010р.
  2000р.
  2005р.
  2010р.
  РФ
  15,0
  15,6
  16,2
  15,9
  16,0
  17,5
  18,8
  14,8
  14,0
  13,7
  Центр-ний район17, 318,318,918,418,620,221,417,216,3
  15,9
  У тому числі Москва16, 917,918,618,518,319,921,517,016,216,1
  Центр.-Чорнозем.
  Район16, 316,817,116,717,218,519,416,215,314,8 Згідно з песимістичним варіантом, на зростання числа померлих і загальний коефіцієнт смертності буде впливати не тільки процес "старіння" населення, а й зниження очікуваної тривалості життя протягом усього прогнозованого періоду: у 2010 році вона складе всього 63 роки.
  Більш сприятливі тенденції і низький рівень смертності, закладені в оптимістичному варіанті, зумовлені зростанням очікуваної тривалості життя в 2010 році до 65 років, хоча дані за цим варіантом в Росії значно нижчою, ніж, в економічно розвинених країнах.
  Зміна чисельності населення за окремими віковими групами знаходиться під впливом загальних тенденцій народжуваності і смертності.
  За середньому варіанті зменшення чисельності осіб даної вікової категорії продовжиться до 2007 року, а потім почнеться її поступове зростання. Чисельність дітей і підлітків буде стабільно збільшуватися протягом усього прогнозованого періоду тільки в Інгушетії. У решті регіонів чисельність осіб молодших працездатного віку помітно скоротиться.
  За песимістичним варіантом зменшення чисельності дітей та підлітків протягом усього прогнозованого періоду обумовлено різким зниженням народжуваності.
  Оптимістичний варіант припускає, що після 2005 року в результаті зростання народжуваності, природно, почнеться збільшення числа дітей і підлітків.
  На зростання чисельності населення у працездатному віці до 2005 року буде впливати вступ в цю групу молоді, яка народилася в 80-і роки, коли в Росії спостерігалася підвищена народжуваність. Одночасно з цієї групи вийдуть ті небагато хто народився під час Великої Вітчизняної війни. У 2005 році в працездатний вік почнуть входити особи, що народилися в першій половині 90-х років - періоду різкого скорочення народжуваності, а входити - люди, народжені в роки післявоєнного підйому народжуваності. Внаслідок цього чисельність осіб працездатного віку почне скорочуватися.
  Згідно із середнім варіантом прогнозу, зростання чисельності населені?? ия у працездатному віці буде спостерігатися в більшості регіонів РФ. За 1996-2010 рр.. дана вікова група збільшиться на 1,1 млн. чол., або на 1,2%.
  Приріст чисельності працездатного населення в 1996-2005 роках. за песимістичним варіантом буде менше, а зниження в 2006-2010 рр.. - Набагато помітніше, що пов'язано з більш високою смертністю населення.
  Чисельність населення в працездатному віці за оптимістичним варіантом прогнозу через закладеної в нього відносно низькій смертності за 1996-2010 рр.. збільшиться на 2,5 млн. чоловік, або на 3%.
  Вихід з працездатного віку відносно невеликої групи осіб воєнних років народження призведе до скорочення чисельності людей у віці старше працездатного, яке буде спостерігатися до 2005 р. Після входження в пенсійний вік повоєнних поколінь, чисельність цієї категорії населення почне збільшуватися (див. таблицю 10). < br /> Таблиця 10

  Коефіцієнт природного убутку (приросту) населення (на 1000 осіб) 1


  1995
  Середній варіант
  Песимістичний
  Варіант
  Оптимістичний варіант  РФ
  -5,7
  -4,4
  -4,4
  -4,5
  -7,2
  -8,2
  -10,0
  -2,1
  0,2
  0,5
  Центральний р-н,
  Москва-9, 6
  -8,9-9,1
  -9,8-9,2
  -10,2-8,9
  -10,1-11,1
  -11,6-12,3
  -13,0-13,7
  -14,7-6,6
  -7,5-4,6
  -6,2-4,1
  -5,9
  Центр.-Чорнозем. р-н-7 ,8-6 ,4-6 ,2-6 ,1-9 ,2-10 ,0-11 ,1-4 ,6-2 ,2-1, 5В протягом прогнозного періоду в Росії складеться несприятлива вікова структура населення: дітей і підлітків стане менше, ніж осіб пенсійного віку. У 2010 році частка дітей та підлітків до 15 років у загальній чисельності населення становитиме по середньому варіанті 18%, а осіб старше працездатного віку - 21%, за песимістичним відповідно - 15% і 22%, за оптимістичним - 20% і 21% (см . таблицю 11).
  Зміни, що відбуваються у віковій структурі населення вплинуть і на показник демографічного навантаження.
  За середньому варіанті вона буде знижуватися до 2005 р. і досягне 605 осіб непрацездатного віку на 1000 працездатних, у тому числі 286 дітей і 319 осіб пенсійного віку. До 2010 р. демографічна навантаження посилиться і складе 645 осіб непрацездатного віку на 1000 працездатних, у тому числі 296 дітей та 349 літніх осіб.
  Таблиця 11

  Чисельність населення за окремими віковими групами
  (млн. чол., на кінець року) 1

  Року

  Молодший працездатного віку
  У працездатному віці
  Старше працездатного віку

  Сер.
  в-т
  Песо.
  в-т
  Опт.
  в-т
  Сер.
  В-т
  Песо.
  в-т
  Опт.
  в-т
  Сер.
  в-т
  Песо.
  в-т
  Опт.
  в-т
  1995
  33,2


  84,2


  30,2


  2000
  29,2
  28,1
  29,8
  86,9
  86,9
  87,1
  29,4
  29,3
  29,6
  2005
  25,4
  22,5
  27,7
  89,1
  88,7
  89,9
  28,5
  28,2
  29,1
  2010
  25,3
  20,3
  29,9
  85,3
  84,3
  86,7
  29,7
  29,0
  31,0
  Найбільша в Росії демографічна навантаження на працездатних осіб пенсійного віку до кінця прогнозованого періоду буде в Москві, Тульської, Рязанської, Воронезької, Тамбовської, Московської та Іванівської областях - 448 людей похилого
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !