ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Роль і значення машинобудівного комплексу в структурі народного господарства Росії
       

   

  Географія
  Зміст
  Вступ ................................................. ...................... стор 3
  Глава I Машинобудівний комплекс - основа науково-технічного прогресу і матеріально-технічного переозброєння всіх галузей народного господарства ........ стор 4
  Глава II Галузева структура та особливості розміщення машинобудівного комплексу РФ ........................................ ....................................... стор 5
  II a) Фактори розміщення машинобудування
  II б) Особливості галузевої структури і географія комплексу
  Глава III Проблеми і перспективи розвитку машинобудування в нашій країні ........ стор 15
  Висновок ................................................. ..................... стор 24
  Бібліографія ................................................. ................... стор 26

  ВСТУП

  Машинобудування входить до складу промисловості під назвою "Машинобудування і металообробка". Машинобудування створює машини й устаткування, апарати і прилади, різного роду механізми для матеріального виробництва, науки, культури, сфери послуг. Металообробка займається виробництвом металевих виробів, ремонтом машин і устаткування. В даний час машинобудування Росії складається з низки самостійних галузей, куди входять понад 350 підгалузей і виробництв.
  Машинобудування виробляє засоби праці - машини й устаткування, прилади та обчислювальну техніку, передавальні пристрої, транспортні засоби - для всіх галузей народного господарства. Воно виробляє товари споживання, в основному тривалого користування (легкові автомобілі, телевізори, годинники та ін.) До середини 80-х років у загальному обсязі продукції машинобудування засоби виробництва складали 88,9%, предмети споживання - всього лише 11,1%, що свідчило про неоріентірованності вітчизняного машинобудування на запити масового споживача.
  Метою даного дослідження є показати не лише галузеву структуру машинобудівного комплексу і фактори розміщення його галузей і підгалузей, але й охарактеризувати сучасний стану комплексу, перспективи і варіанти виходу із сьогодні складної економічної ситуації. Зокрема торкнулися проблеми інвестування, експортно-імпортної політики, використання науково-технічного потенціалу, соціальні проблеми.
  З урахуванням специфіки даної теми і кола порушених питань структура дослідження дозволяє послідовно освітити в першому розділі теоретичні питання (роль і значення, специфіка розміщення, галузева структура) машинобудівного комплексу, в другій - що склалася на сьогоднішній момент несприятливу економічну ситуацію в комплексі, і практичні передумови виходу з неї.

  ГЛАВА I Машинобудівний комплекс - основа науково-технічного прогресу і матеріально-технічного переозброєння всіх галузей народного господарства

  Машинобудівний комплекс - це сукупність галузей промисловості, які виробляють різноманітні машини. Він провідний серед міжгалузевих комплексів. Це обумовлено декількома причинами. По-перше, машинобудівний комплекс - найбільший з промислових комплексів, на його частку припадає майже 20% виробленої продукції та усіх працюючих в господарстві Росії. Машинобудування і металообробка характеризуються більшими розмірами підприємств, ніж промисловість в цілому (середній розмір підприємства в галузі складає за чисельністю робітників близько 1700 чоловік, у порівнянні з менш ніж 850 по промисловості в цілому), більшою фондомісткість, капіталоємністю і трудомісткістю продукції; конструктивно-технологічна складність продукції машинобудування вимагає різноманітної за професіями і кваліфікованої робочої сили.
  Серед всіх галузей промисловості машинобудування займає перше місце по частці в валової продукції (у 1990 р. - 30%) і промислово-виробничому персоналі, друге місце (після паливно-енергетичного комплексу) за часткою в промислово-виробничих фондах, а також у структурі експорту (18%).
  По-друге, машинобудування створює машини та обладнання, що застосовуються повсюдно: у промисловості, сільському господарстві, у побуті, на транспорті. Отже, науково-технічний прогрес у всіх галузях народного господарства матеріалізується через продукцію машинобудування, особливо таких її пріоритетних галузей як верстатобудування, електротехнічна і електронна промисловість, приладобудування, виробництво електронно-обчислювальної техніки. Машинобудування, таким чином, являє собою каталізатор науково-технічного прогресу, на основі якого здійснюється технічне переозброєння всіх галузей народного господарства. Тому основне економічне призначення продукції машинобудування - полегшити працю і підвищити його продуктивність шляхом насичення всіх галузей народного господарства основними фондами високого технічного уровня.1

  Розділ II Галузева структура та особливості розміщення машинобудівного комплексу РФ

  II a) Фактори розміщення машинобудування
  Машинобудування відрізняється від інших галузей промисловості цілою низкою особливостей, які впливають на його географію. Найважливішим є наявність суспільної потреби в продукції, кваліфікованих трудових ресурсів, власного виробництва або можливості постачання конструкційних матеріалів та електроенергії.
  Наукоємність Важко уявити собі сучасне машинобудування без широкого впровадження наукових розробок. Саме тому виробництво найбільш складної сучасної техніки (комп'ютерів, усіляких роботів) концентрується в районах і центрах, що володіють високорозвиненою науковою базою: великими НДІ, конструкторськими бюро (Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ і ін.) Орієнтація на науковий потенціал - основний фактор розміщення машинобудівних підприємств.
  Металомісткі галузі машинобудування, що займаються виробництвом такої продукції, як наприклад, металургійного, енергетичного, гірничо-шахтного обладнання споживають багато чорних і кольорових металів. У зв'язку з цим машинобудівні заводи, що займаються випуском такого роду продукції звичайно намагаються бути якомога ближче до металургійних баз, щоб зменшити витрати з доставки сировини. Більшість великих заводів важкого машинобудування розташовані на Уралі.
  Трудомісткість З точки зору трудомісткості машинобудівний комплекс характеризується великими витратами і дуже високою кваліфікацією праці. Виробництво машин вимагає великих витрат робочого часу. У зв'язку з цим досить велику кількість галузей машинобудування тяжіють до районів країни, де висока концентрація населення, і особливо там, де є висококваліфіковані та інженерно-технічні кадри. Надзвичайно трудомісткими можна назвати наступні галузі комплексу: авіаційна промисловість (Самара, Казань), верстатобудування (Москва, Санкт-Петербург), виробництво електротехніки і точних приладів (Ульяновськ).
  Як окремий фактор географічного розміщення машинобудування можна винести військово-стратегічний аспект. Беручи до уваги інтереси державної безпеки, багато підприємств машинобудівного комплексу, що випускають продукцію оборонного призначення, віддалені від кордонів держави. Багато хто з них сконцентровані в закритих містах.
  Угрупування машинобудівних галузей за чинниками розміщення
  Фактор розміщення
  Частка галузей, що розміщуються з урахуванням цього чинника, у виробництві продукції комплексу,%
  Тяжіння до:
  районах з розвиненою науковою базою
  районах зосередження трудових ресурсів
  районів споживання продукції
  металургійним базам42
  24
  22
  12
  II б) Особливості галузевої структури і географія комплексу
  За роки радянської влади в різних районах колишнього СРСР були створені найбільші машинобудівні підприємства, що випускають практично все необхідне технологічне обладнання для всіх галузей народного господарства. Але для вітчизняного машинобудування характерні надзвичайно високий ступінь територіальної концентрації, притому переважно в європейській частині країни, і недостатній рівень спеціалізації і міжгалузевої кооперації. До того ж багато великих машинобудівні заводи та виробничі об'єднання проектувалися і формувалися як універсальні, за принципом "натурального господарства", c повним набором заготівельних, допоміжних і ремонтних виробництв. Тому в наступні роки галузева, територіальна і технологічна структура машинобудування має зазнати кардинальні зміни, основними напрямками яких повинно бути поліпшення якості продукції, деконцентрація, підвищення рівня спеціалізації і кооперації виробництва, скорочення нераціональних транспортних та інших витрат.
  Заводи цієї галузі відрізняються великим споживанням металу і забезпечують машинами та обладнанням підприємства металургійного, паливно-енергетичного, гірничодобувного та гірничо-хімічного комплексів. Для нього характерні як підприємства, що випускають деталі та вузли (наприклад, валки для прокатних станів) або підприємства, спеціалізовані на випуску окремих видів обладнання (парові котли або турбіни для електростанцій, гірничо-шахтне обладнання, екскаватори), так і універсальні, що випускають в серійному або індивідуальному виконанні різні види обладнання ( "Уралмаш", Санкт-Петербурзький металевий завод та ін).
  До складу галузі входять наступні 10 підгалузей: металургійне машинобудування, гірнича, підйомно-транспортне машинобудування, тепловозобудування та колійне машинобудування, вагонобудування, дизелебудування, котлобудування, турбобудування, атомне машинобудування, поліграфічне машинобудування. Близько 90% виробництва галузі зосереджено в європейській частині, решта - у Західному Сибіру і на Далекому Сході.
  , Що займає перше місце в галузі за вартістю продукції, розташоване, як правило, у районах великого виробництва сталі і прокату. На підприємствах Уралу випускається обладнання для металургійних заводів, доменні і електроплавильних печі, а також обладнання для прокатного і дробильно-розмеленого виробництва.
  Профіль заводів - машини для розвідки, а також відкритого та закритого способів видобутку, дроблення і збагачення твердих корисних копалин на підприємствах чорної і кольорової металургії, хімічної, вугільної, промисловості і промисловості будівельних матеріалів, транспортного будівництва. Вони, як правило, розташовані в районах споживання - на Уралі і в Сибіру та ін Вітчизняному машинобудуванню належить пріоритет у розробці і широкому промисловому освоєнні гірничопрохідницьких і очисних комбайнів, роторних і крокуючих екскаваторів. Ця продукція виробляється в Красноярську, Єкатеринбурзі ( "Уралмаш"), Шахтах, Кисельовську та Пермі.
  Продукція має велике економічне значення, так як на вантажно-розвантажувальних роботах у промисловості, на будівництві, транспорті та в інших галузях народного господарства зайнято близько 5млн. чоловік, при тому більше половини - ручною працею. Мостові електричні крани випускаються в Центральному районі (Узловської завод), на Далекому Сході (Бурейск, Комсомольськ-на-Амурі) і в багатьох інших містах. Стаціонарні і стрічкові конвеєри - у Волго-Вятському, Центральному, Уральському районах.
  забезпечує залізничний транспорт магістральними вантажними, пасажирських і маневрових тепловозів, вантажними і пасажирськими вагонами і т. д. Магістральні тепловози виробляються на одному з найстаріших машинобудівних заводів - Коломенському, промислові маневрові тепловози - в основному, у Центральному районі (Брянськ, Калуга, Людііово, Муром ) і на Уралі. Вантажне вагонобудування сконцентровано в Західному Сибіру (Новоалтайськ), у Східному Сибіру (Абакан). Пасажирські вагони виробляють Тверській, Деміховський і Санкт-Петербурзький заводи. Шляхові машини і механізми (укладальних, рейкозварювальні, снігоочисне та ін машини виготовляються поки в недостатній кількості і асортименті, їх виробництво зосереджено в містах європейської частини Росії - в Калузі, Тулі, Вятке, Саратові, Енгельсі, Армавірі, Тихорецьк.
  , Яке постачає для енергетики парові, газові і гідравлічні турбіни, представлено в першу чергу виробничими об'єднаннями "Cанкт-Петербурзький металевий завод", "Санкт-Петербурзький завод турбінних лопаток", Єкатеринбурзький турбомоторний завод, "Дальенергомаш" (Хабаровськ). Заводи підгалузі випускають обладнання для теплових, атомних, гідравлічних та газотурбінних електростанцій, газоперекачувальні устаткування для магістральних газопроводів, компресорне, нагнітальні і утилізаційної обладнання для хімічної та нафтопереробної промисловості, чорної і кольорової металургії. Основні чинники розміщення - наявність кваліфікованих кадрів та науково-конструкційних організацій.
  утворюють заводи головних виробничих об'єднань "Іжорський завод" (Санкт-Петербург) і "Атоммаш" (Волгодонськ). Заводи спеціалізуються на випуску корпусних реакторів та іншого обладнання для АЕС.
    має найменший обсяг товарної продукції в галузі. Виробництво зосереджене виключно в європейській частині країни - в Санкт-Петербурзі, Москві, Рибінську.
  Галузь випускає вироби більш 100тис. найменувань продукції, споживачем якої є практично все народне господарство. За обсягом виробництва вона значно перевершує в сукупності всі підгалузі важкого машинобудування. Для виробництва електротехнічної продукції потрібна широкий набір технічних засобів і матеріалів, вироблених різними промисловими комплексами.
  Розміщення підприємств електротехнічної промисловості зумовлене різними факторами, де важливу роль відіграють наявність кваліфікованих кадрів, спеціалізованих науково-дослідних організацій і великих споживачів. В даний час основними регіонами електротехнічного машинобудування є Центральний, Північно-західний і Західно-Сибірський райони.Старейшімі є такі підприємства, як московські Електрозавод імені В.В. Куйбишева, санкт-петербурзький "Електросила", єкатеринбурзький "Уралелектроаппарат" і новосибірський трансформаторний завод.
  включає виробництво металорізальних верстатів, ковальсько-пресового устаткування, деревообробного обладнання, металообробного інструменту, централізований ремонт металообробного обладнання. Заводи верстатоінструментальної промисловості розміщені в основних машинобудівних районах. Середній розмір підприємств порівняно невеликий. Великими центрами верстатоінструментальної промисловості є Москва (завод токарних верстатів і роботизованих комплексів "Червоний пролетар"), Санкт-Петербург, Іваново, Саратов, Рязань, Нижній Новгород, Новосибірськ, Оренбург, Іркутськ і ін
  Продукція цієї галузі відрізняється невеликою матеріало-та енергоємністю, але для її виробництва потрібні висококваліфікована робоча сила та науково-дослідні кадри. Тому основна частина виробничого потенціалу зосереджена у великих і найбільших містах. Наприклад, у Москві та Московській області розміщені десятки науково-виробничих і виробничих об'єднань, що спеціалізуються на випуску, монтажі та налагодження засобів автоматизації, розробці програмного забезпечення, конструюванні та виробництві годин, медичних приладів, вимірювальної апаратури, оргтехніки.
  У структурі машинобудування частка продукції приладобудування становить близько 12%. Ця наукомістка продукція є основним елементом систем автоматизації управління технологічними процесами, а також управлінського та інженерно-технічного праці, інформаційних систем і т.д. У приладобудуванні більше 80% продукції випускається великими підприємствами (чисельність працюючих - від 1 до 10тис. Чоловік). Серед найбільших підприємств - АТ "Другий Московський годинниковий завод", Пензенський годинниковий завод.
  Сюди входять такі підгалузі: виробництво обладнання для текстильної, трикотажної, швейної, взуттєвої, шкіряної, хутряної промисловості, а також для виробництва хімічних волокон і обладнання для харчової промисловості. Основним чинником розміщення є близькість до споживача, тому переважна більшість заводів, і більше 90% обсягу випуску товарної продук?? ії розміщені в європейській зоні (головним чином Центральний, Волго-В'ятський, Північно-західний і Поволзькому райони).
  В авіаційній промисловості кооперуються підприємства практично всіх галузей промислового виробництва, що поставляють різноманітні матеріали й устаткування. Підприємства відрізняються високим рівнем кваліфікації інженерно-технічного і робочого персоналу, що зумовило виникнення і розвиток авіаційної промисловості у великих промислових центрах. Сучасні пасажирські і вантажні літаки виробляються в Москві, Смоленську, Воронежі, Таганрозі, Казані, Ульяновську, Самарі, Саратові, Омську, Новосибірську. У Москві, Ростові-на-Дону, Казані і Улан-Уде виробляють вертольоти.
  (Москва, Омськ, Красноярськ і ін) випускає орбітальні космічні кораблі, ракети для виведення супутників, вантажних і жилих кораблів і кораблі багаторазового використання типу "Буран", що поєднує високі технології з широкою міжгалузевої комплексністю виробництва. На частку Росії припадає 85% потужностей ракетно-космічного комплексу колишнього СРСР.
  За обсягом виробництва, а також по вартості основних фондів вона є найбільшою галуззю машинобудування. Продукція автомобілебудування широко використовується у всіх галузях народного господарства і є одним з самих ходових товарів в роздрібній торгівлі. Понад 80% вантажів, що перевозяться припадає на автомобільний транспорт.
  Переважна частина виробництва зосереджена в старопромислових районах європейської частини Росії з високою концентрацією перевезень і наявністю великих транспортних вузлів. У галузі великий рівень виробничої концентрації. Більше 1/2 товарної продукції, основних виробничих фондів і персоналу припадає на підприємства з чисельністю працюючих понад 10 тис. осіб, що становлять лише 11% від загального числа. До цієї групи відносяться АМО "ЗІЛ" та АТ "Москвич" (Москва), АТ "ГАЗ" (Нижній Новгород), АТ "ВАЗ" (Тольятті), АТ "КамАЗ" (Набережні Човни). Основними районами розміщення є Центральний (більше 1/5 валової продукції), Поволзький, Волго-В'ятський та Уральський райони.
  Основні потужності сільськогосподарського і тракторного машинобудування розташовані головним чином у Північно-Кавказькому, Поволжському, Західно-Сибірському, Уральському, Центральному, Центрально-Чорноземному і Волго-Вятському районах. Це відповідає розміщенню і спеціалізації сільського господарства. У сільськогосподарському машинобудуванні здійснюється предметна і подетальна спеціалізація; значно менше заводів спеціалізується на певних стадіях технологічного процесу або капітального ремонту обладнання.
  Виробництво зернозбиральних комбайнів зосереджено на заводі "Ростсільмаш", на красноярському і Таганрозький заводах, картоплезбиральних - в Рязані, льноуборочних - в Бєжецький. Різні типи тракторів випускаються у Володимирі, Липецьку, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Рубцовську, Петрозаводську, Барнаулі, Брянську і Чебоксарах.
  Більшість підприємств галузі, незважаючи на спожите ними значну кількість металу великих параметрів, що незручно для транспортування, знаходиться поза великих металургійних баз. Складність сучасних судів обумовлює установку на них різноманітного обладнання, що має на увазі наявність коопераційних зв'язків з підприємствами-суміжниками. Будівництво судів починається на суші, а закінчується на плаву, тому багато хто верфі розміщені в гирлах великих річок або в захищених від моря гаванях.
  Найбільший район морського суднобудування склався на Балтійському морі, де знаходиться найважливіший його центр - Санкт-Петербург з рядом заводів ( "Північна верф", Балтійський, Адміралтейський, канонерських, Невський). Є суднобудівні і судноремонтні заводи в Виборзі та Калінінграді. На Далекому Сході центрами судноремонту є Владивосток і Петропавловськ-Камчатський.
  Річкове суднобудування представлено численними верфями на найважливіших річкових магістралях: Волзі (Нижній Новгород), Обі, Єнісеї. Вигідне географічне положення таких заводів робить споруду судів на таких підприємствах досить ефективним.
  Якщо розглядати регіональний аспект розміщення галузей машинобудування, то провідне положення серед машинобудівних регіонів не тільки Росії, але і СНД буде займати Центральний економічний район. До недавнього часу на його частку припадало понад 1/2 виробництва пасажирських вагонів, значна частина продукції автомобілебудування, 90% продукції машинобудування для легкої промисловості. Майже 80% продукції експортувалася в інші регіони та за кордон. Розвиток тут високотехнологічного виробництва багато в чому обумовлено наявністю тут висококваліфікованих кадрів, науково-дослідних і проектних організацій. У структурі виробництва велика роль Москви. Тут розташовані колишні флагмани вітчизняного автомобілебудування АТ "Москвич" та АМО "ЗІЛ" і величезна кількість "поштових скриньок" та створених на їх базі конверсійних виробництв. У Москві також розташовані такі великі машинобудівні гіганти, як АТ "Динамо", Завод ім. Ілліча, кілька шарикопідшипникових заводів. Галузями машинобудівної спеціалізації Центрального економічного району є автомобілебудування, локомотиво-, вагонобудування, річкове суднобудування, тракторне, сільськогосподарське, точне машинобудування.
  Північно-західний економічний район входить до складу Центрального регіону Росії. Основна частка машинотехнічної продукції припадає на Санкт-Петербург, в якому сконцентровано енергетичне, радіотехнічне, оптико-механічне машинобудування, морське суднобудування, вагонобудування, верстатобудування. Важливим центром морського суднобудування є Калінінград.
  Другим великим регіоном концентрації машинобудівних виробництв є Урало-Поволжя. За обсягом продукції, що випускається регіон поступається тільки Центру. На підприємствах Уралу виробляється 24.6% всіх верстатів, 24.4% ковальсько-пресового і 17% гірничо-шахтного устаткування. Великими центрами є міста Єкатеринбург, Челябінськ, Тольятті, Набережні Човни і Нижній Новгород. Необхідно також підкреслити, що в Волго-Вятському економічному районі (республіка Удмуртія) сконцентровані найважливіші підприємства оборонної галузі. Зокрема в столиці республіки знаходиться Іжевський збройовий завод, що виробляє весь спектр легкого та середнього стрілецької зброї.
  У напрямку з заходу на схід відбувається помітне збільшення витрат на капітальне будівництво, робочу силу, транспортування сировини і готової продукції. Якщо прийняти за 100% витрати на створення машинобудівного виробництва в центральному регіоні, то витрати в Сибіру зростуть на 7-12%, а на Далекому Сході - на 12-15%. Відповідне підвищення собівартості продукції складе 13-25% залежно від специфіки виробництва. Тому поблизу джерел сировини і енергії доцільно розміщувати матеріало-та енергоємні виробництва енергетичного, підйомно-транспортного, вагонобудівного і гірничодобувного устаткування. Подібні підприємства сконцентровані на Алтаї, в Кемеровській та Іркутської областях. Наявність висококваліфікованих кадрів в Новосибірську й Омську дозволило створити наукоємні підприємства електротехнічного і радіотехнічного машинобудування.

  Розділ III Проблеми і перспективи розвитку машинобудування в нашій країні.

  У промислово розвинених країнах, де кризи і спади виробництва повторюються періодично, зміни поточної кон'юнктури найменше зачіпають випуск новітньої високотехнологічної продукції, що створює певні імпульси для виходу з кризових ситуацій. Машинобудуванню Росії останнім часом властива діаметрально протилежна тенденція - випереджаючий зниження виробництва найбільш прогресивної техніки. В результаті можна повністю втратити накопичений за попередні роки технологічний потенціал, хоча і не досить якісний, але все ж має принципове значення для подальшого функціонування економіки.
  Розпад єдиного машинобудівного комплексу СРСР на окремі республіканські блоки різко загострив проблеми машинобудування Росії, так як одночасно розпалися зовнішньоекономічні зв'язки в галузі торгівлі машинами та обладнанням, які налагоджували десятиліттями і завдяки чому склався певний баланс у насиченні галузей народного господарства Росії сучасною технікою.
  Структура кінцевої продукції вітчизняного машинобудування на рубежі останніх десятиліть відрізнялася "обважнює", і високим ступенем мілітаризації. Частка військової техніки залишалася непомірно високою при різкому відставання випуску споживчих товарів і особливо обладнання для невиробничої сфери. У першій половині 80-х років зростання виробництва продукції інвестиційного машинобудування повністю припинився, а в другій половині почався спад, який перейшов на початку 90-х в обвальне падіння.
  Зменшення попиту в галузях-споживачах змусило машинобудування пристосовуватися до умов використання його продукції, збільшуючи випуск універсальної техніки та впроваджуючи примітивні технології. Це призведе до припинення випуску наукомісткої продукції, подальшого згортання машинобудівного виробництва і в кінцевому рахунку до загасання інвестиційного процесу та ліквідації базових галузей економіки (крім сировинних, що володіють експортним потенціалом).
  Різке скорочення виробництва на початку 90-х років менше торкнулося випуск товарів тривалого користування, питома вага яких був вище середнього - головним чином легкове автомобілебудування і виробництво побутової техніки, при найбільш швидке зростання цін на них і високої рентабельності виробництва. Так, основною особливістю змін, що відбуваються була орієнтація на випуск щодо престижних виробів при погіршенні умов випуску багатьох інших, що було багато в чому обумовлено протекційним митною політикою держави, наприклад у відношенні автомобілебудування. Тому відносне благополуччя деяких підприємств даної галузі тимчасово і в умовах постійного підвищення витрат виробництва і наростаючої конкуренції з боку іноземних виробників неминучі спад і періодичні зупинки виробництва.
  Стан машинобудування також посилювалося високим рівнем концентрації та монополізмом виробництва. Серед 2/3 підприємств кожне випускає понад 75% продукції певного виду, тобто фактично є її монопольним виробником.
  Відмінною особливістю спаду 1991-1993 років була відносна стабільність розвитку галузей і підгалузей, що виготовляють мобільну техніку, при падінні випуску продукції в галузях, що виробляють технологічне обладнання. Причина полягає в більш високій ліквідності мобільної техніки щодо обладнання, що вимагає монтажу, випуск якого став перевищувати платоспроможний попит в результаті перенакопичення парку даної техніки у споживача. Це породило серйозні фінансові та виробничі проблеми, що призвели до зупинки низки найбільших підприємств.
  Основною причиною цього становища є різке падіння інвестиційної активності і зниження попиту на машини й устаткування. Особливо знизився обсяг капітальних вкладень у виробництво обладнання для будівництва і в сільськогосподарське машинобудування, а попит на продукцію інвестиційного машинобудування в 1993 році знизився в порівнянні з 1990 в 3-4 рази.
  В силу розглянутих несприятливих факторів питома вага наукомістких галузей знизився, тоді як частка автомобільної промисловості стабілізувалася. Умовами цієї стабілізації є стримування тарифів на енергоносії, продукцію металургійного та хімічного комплексів, залізничні перевезення, пролонгація протекціоністських митних заходів. Незважаючи на всі позитивні сторони цього процесу, автомобілебудування потребує реструктуризації, на що будуть потрібні переважно централізовані капіталовкладення, так як децентралізовані кошти вкрай недостатні. Має зазнати змін і сама структура випуску, тому що вона поки що не відповідає сучасним вимогам. Реалізація структурно-цільових програм пов'язана зі значними інвестиційними витратами і часом. Але необхідність, а головне успішність, комплексної структурної перебудови доведено досвідом АТ "ГАЗ". Своєчасно проведена реструктуризація виробництва з організацією випуску автомобілів вантажопідйомністю півтори тонни і автомобілів з дизельними двигунами дала можливість нарощувати обсяги виробництва. Наприклад, за 10 місяців 1995 року темпи росту склали 122,4% до відповідного періоду попереднього року.
  У верстатоінструментальної промисловості Росії на сьогоднішній день виробництво все більше і більше орієнтується на платоспроможний попит. Але з боку колишнього основного споживача - держави він різко скоротився, а господарюючі суб'єкти не компенсують цього скорочення (особливо на складну наукоємну продукцію), віддаючи перевагу більш дешевому і простому обладнанню, що тягне за собою втрату замовлень, болючу для верстатобудування. Спад виробництва наукомістких видів устаткування йде тут випереджаючими темпами. Положення посилюється відтоком висококваліфікованих кадрів, у тому числі з наукових і конструкторсько-технологічних організацій. По суті, виникла загроза втрати Росією власного верстатобудування.
  Масової практикою стало освоєння з метою виживання непрофільної для верстатобудування продукції. Так, АТ "ЛСПО ім. Свердлова "(Санкт-Петербург) зайнялося верстатами для обробки колод, обладнанням для вугільної промисловості; крім того, воно виробляє велику кількість меблевої фурнітури.
  Деяке пожвавлення виробництва в машинобудуванні практично не позначилося на підвищенні попиту на технологічне обладнання, так як його парк в даний час використовується менш ніж на половину. Отже, в міру збільшення виробництва продукції на підприємствах-споживачах буде спочатку підвищуватися завантаження вже наявного устаткування, йти накопичення капіталу і тільки потім може з'явитися перспектива технічного переозброєння, а отже придбання нового обладнання.
  Слабке приватне і іноземне інвестування, малоактивний попит недержавного сектора на технологічне обладнання робить необхідним здійснення державної підтримки підприємств даної галузі. Це економічно, а часом і стратегічно, ефективно, особливо у випадку імпортозаміщення. Так, виділялися у 1993-1995 роках на ця цілі кошти дозволили створити виробничі потужності з випуску лінійних підшипників кочення за ліцензією фірми "TNK" (Японія) на АТ "Липецький верстатобудівний завод". Ці вузли є основою російського прецизійного верстатобудування, до цих пір вони були в основному предметом імпорту з далекого зарубіжжя. Освоєння потужності з виробництва синтетичних алмазів на АТ "Тома" дозволяють повністю перейти на виробництво алмазного інструменту на основі російської сировини замість його імпорту з України та Вірменії, а також сформувати експортний потенціал в обсязі 10 мільйонів доларів на рік.
  Ці приклади показують високу ефективність державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку верстатобудівної промисловості.
  Певна тенденція до стабілізації намітилася з 1995 року в електротехнічної промисловості та приладобудуванні. У 1995 році був збільшений випуск електродвигунів (на 14%), ряду кабельних виробів (силових, міських телефонних). З метою розширення ринків збуту та пошуку нових споживачів електротехнічні та приладобудівні заводи приступили до освоєння і виробництва продукції, що користується попитом, у тому числі раніше виготовляється в країнах СНД (наприклад, вибухобезпечні електродвигуни, великі електричні машини, кабельна продукція). Цьому також сприяла протекціоністська митна політика держави, за якої споживачеві вигідно купувати цю продукцію у російських підприємств.
  У рамках федеральної інноваційної програми зі створення технічних засобів для обов'язкового касового обліку введені додаткові потужності по випуску 300 тисяч контрольно-касових машин. Збільшення їх випуску сприяє пріросту податкових надходжень до бюджету Росії, впорядкуванню контролю за грошовим обігом у сфері торгівлі.
  За останні чотири роки в результаті неплатоспроможності сільських товаровиробників виробництво сільськогосподарської техніки різко скоротилося, більшістю заводів виробничі потужності використовуються на 10-15%. У самих господарствах помітно скорочується парк сільськогосподарської техніки.
  В умовах сильного скорочення попиту на сільськогосподарську техніку зараз передбачається проведення заходів щодо прискорення процесу адаптації підприємств глечик (структурна перебудова виробництва, розширення ринку збуту техніки на експорт, створення на підприємствах торгових домів, проведення ярмарків-виставок). Для вирішення проблеми неплатежів на підприємствах галузі будуть проводитися бартерні операції та взаємозаліки, ширше використовуватися векселя і державні казначейські білети. Особливо перспективною формою нормалізації збуту представляється практикують вже забезпечення агропромислового комплексу машинобудівної продукцією на основі довгострокової оренди - лізингу.
  У 1995 році намітилася тенденція до стабілізації обсягів виробництва за деякими видами продукції важкого машинобудування, а за іншими - збільшення випуску. Це відноситься до виробництва обладнання для чорної металургії і гірничодобувної промисловості: машини для безперервного лиття заготовок і агломераційного виробництва (АТ "Уралмаш" і АТ "Южуралмаш"), бурові верстати для потреб гірничодобувної промисловості (АТ "Бузулуцький завод важкого машинобудування"). Підприємства стали більш активно вести роботу з пошуку платоспроможних замовників через конкуренцію з боку іноземних постачальників аналогічного обладнання.
  Ситуація в енергетичному машинобудуванні стабілізувалася через деякого збільшення випуску парових турбін, обумовленого експортними поставками обладнання, в основному в Китай, Іран і країни Східної Європи. Виробництво дизелів та дизель-генераторів стабілізувався на рівні 1995 року. При цьому намітилася тенденція до освоєння виробництва дизелів за ліцензіями зарубіжних фірм, що дає можливість заводам даної підгалузі вступити в конкурентну боротьбу на світовому ринку.
  У підгалузі вагонобудування обсяги виробництва визначаються фінансовими можливостями основного замовника - Міністерства шляхів сполучення Російської Федерації. Не секрет, що вони обмежені і не дозволяють істотно нарощувати випуск так необхідного залізницях Росії рухомого складу. У зв'язку з цим виробництво вантажних вагонів зросла незначно.
  Передбачається зміна структури випуску пасажирських вагонів. Так, АТ "Тверський вагон-завод", нарощує випуск пасажирських купейних вагонів, що відповідають сучасним вимогам комфортності і безпеки руху. Тим самим створюється можливість припинити їх імпорт з Німеччини. Питома вага купейних вагонів у загальному випуску вагонів локомотивної тяги зріс в 1996 на
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !