ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Нафтова промисловість України
       

   

  Географія
  Зміст:
  Введеніе______________________________________3
  Глава I. Передумови розвитку нафтової
  промисловості в Украіне_________________________3
  Нефтеразведка____________________________________3
  Геологорозвідувальні роботи в кожному
  з нафтогазоносних районів Украіни_______________4
  Глава II. Видобуток нефті_____________________________7
  Обсяги запасов___________________________________7
  Розробка месторожденій_________________________8
  Іноземні інвестиції в розробку
  родовищ Украіни____________________________9
  "Укрнафта" і буріння нових скважін______________10
  Новітні технології в нефтедобиче_______________11
  Глава III. Нафтопереробна промишленность___15
  Виробничі потужності
  нафтопереробних заводів Украіни___________15
  Шляхи зменшення залежності від
  російського експорта____________________________19
  Нафтопродукти та нефтеринок______________________19
  Біохімічна переробці нафти
  для отримання белка_____________________________22
  Глава IV. Екологічні проблеми отраслі_________22
  Глава V. Проблеми і перспективи розвитку нафтової промисловості Украіни__________________________23
  Заключеніе___________________________________24
  Список використаної літератури________________25

  Введення.

  Якщо в середні віки, коли людей вабив блиск золота і алмазів, в авантюри з видобутку цих корисних копалин втягувалися окремі люди і лише як виняток деякі держави, то в наші дні в погоню за "чорним золотом" втягнуті практично всі промислово розвинені країни світу. < br /> Нафта відома давно. Археологи встановили, що її добували і використовували вже за 5 - 6 тис. років до н.е. Найбільш древні промисли відомі на берегах Євфрату, в Керчі, в китайській провінції Сичу-ань.
  Згадка про нафту зустрічається в багатьох стародавніх рукописах і книгах. Зокрема, вже в Біблії говориться про смоляних ключах в околицях Мертвого моря.
  Жодна проблема, мабуть, не хвилює сьогодні людство так, як паливо. Паливо - основа енергетики, промисловості, сільського господарства, транспорту. Нафтова промисловість є складовою частиною ПЕК - багатогалузевий системи, що включає видобуток і виробництво палива, виробництво енергії (електричної та теплової), розподіл і транспорт енергії та палива.
  Нафтова промисловість - галузь важкої індустрії, що включає розвідку нафтових і нафтогазових родовищ, буріння свердловин, видобуток нафти і попутного газу, трубопровідний транспорт нафти.
  Роль нафтової промисловості в народному господарстві України велика. Країна не може обходитися без палива, паливно-мастильних матеріалів, продуктів нафтохімії та всього того, що отримують з нафти. Існування цієї галузі життєво необхідно, і тому потрібно докласти всіх зусиль для виведення її з кризи. Від стану нафтової промисловості залежить загальний стан ПЕК, яке прямо впливає на розвиток економіки, рівень життя населення і роль держави у світовому співтоваристві.
  Глава I. Передумови розвитку нафтової промисловості в Україні.
  Нафторозвідку
  Мета нафторозвідку - виявлення, геолого-економічна оцінка і підготовка до роботи промислових покладів. Нафторозвідку проводитися за допомогою геологічних, геофізичних, геохімічних і бурових робіт.
  За запасами нафти Україна займає четверте місце в Європі, але за рівнем їх видобутку значно поступається країнам з близькими до неї запасами. Сьогодні потреба України у власному видобутку нафти задовольняється на 12%. Падіння рівня видобутку вуглеводнів значною мірою пов'язане з вичерпанням середніх і великих родовищ. Кризовий стан з енергоносіями є прямим наслідком невиправдано прискореної видобутку вуглеводневої сировини з легкодоступних родовищ України за останні 25-30 років. Їх інтенсивна експлуатація призвела до значних втрат сировини в надрах і до передчасного виснаження нафтогазоносних відкладень. Скорочення з 1994 р. асигнувань на геологорозвідувальні роботи привело до ситуації, коли приріст розвіданих запасів вуглеводнів не перевищує їх видобуток і не дозволяє оперативно готувати нові родовища до промислового освоєння.
  Тому складання програми регіональних геологорозвідувальних робіт на нафту і газ до 2005 р. з урахуванням прогнозу економічного розвитку України викликано необхідністю відродження геологорозвідувального процесу в повному його обсязі. Геологічні завдання програми включають:
  * Виявлення найважливіших особливостей геологічної будови надр України, основних закономірностей розміщення покладів нафти, прогнозну оцінку ресурсів і виділення на цій основі перспективних зон, районів і комплексів для пошуків родовищ вуглеводнів;
  * Вивчення нафтогазоносності глибокозалягаючих комплексів (у зв'язку із зростанням освоєння надр до глибин 5-6 км), дослідження зон нефтегазонакопленія, вивчення історії геологічного розвитку і виявлення зон розповсюдження високопродуктивних колекторів;
  * Забезпечення сейсморозвідувальних робіт геологічної і геофізичної інформацією для обробки і більш достовірної інтеграції матеріалів;
  * Обгрунтування та розробку пропозицій щодо подальшого розвитку пошукових робіт, визначення районів їх конденсації.
  Геологорозвідувальні роботи в кожному з нафтогазоносних районів України
  Розподіл нафтогазоносних регіонів України (Східний, Західний і Південний) на окремі складові частини (провінції, області, райони) базується на структурно-тектонічному принципі і проведено на засадах подібності або відмінності історії геологічного розвитку. Такий підхід до районування дозволяє виділити в межах України 4 нафтогазоносних провінції (НГП), які складаються з 11 областей (НДО) і 35 нафтогазоносних і (НГР) і перспективних (ПР) районів.
  Програмою регіональних робіт для кожного нафтогазоносної регіону концептуально визначені основні завдання, пріоритетні напрямки, а також обсяги і вартість параметричного буріння, геофізичних та науково-дослідних робіт.
  Таблиця № 1 Обсяги та вартість регіональних геологорозвідувальних робіт на нафту в Україні до 2005 р.
  (в цінах на 1.01.97 р.) [1, с. 11]

  Регіони та види робіт
  Роки
  1998-20002001-20051998-2005
  Східний
  Парметріческое буріння (тис. м/млн. Грн.) 36,0/42,571,0/84,8107,0/127,3
  Геофізичні роботи (тис.км/млн. Грн.) 1,83/6,13,04/10,04,87/16,1
  Науково-дослідні роботи (млн. грн.) 3,97,611,5
  Західний
  Парметріческое буріння (тис. м/млн. Грн.) 30,0/33,970,0/84,6100,0/84,6
  Геофізичні роботи (тис.км/млн. Грн.) 0,64/2,01,06/3,31,7/5,3
  Науково-дослідні роботи (млн. грн.) 2,97,110,0
  Південний
  Парметріческое буріння (тис. м/млн. Грн.) 31,0/57,977,0/191,2108,0/249,1
  Геофізичні роботи (тис.км/млн. Грн.) 3,0/5,16,0/10,19,0/15,2
  Науково-дослідні роботи (млн. грн.) 5,016,021,0
  Україна в цілому
  Парметріческое буріння (тис. м/млн. Грн.) 97,0/134,3218,0/360,6315,0/494,9
  Геофізичні роботи (тис.км/млн. Грн.) 5,74/13,210,1/23,415,57/36,6
  Науково-дослідні роботи (млн. грн.) 11,830,742,5
  Загальна вартість регіональних робіт на період 1998-2005 рр.. складе 574 млн. грн.
       Малюнок № 1 Родовища нафти в Україні [Атлас України].

  Глава II. Видобуток нафти.

  Видобуток нафти ведеться людством з давніх часів. Спочатку застосовувалися примітивні способи: збір нафти з поверхні водойм, обробка пісковика або вапняку, просоченого нафтою, за допомогою колодязів. Перший спосіб застосовувався ще в I столітті в Мідії і Сирії, другий - в XV столітті в Італії. Але початком розвитку нафтової промисловості прийнято вважати час появи механічного буріння свердловин на нафту в 1859 році в США, і зараз практично вся видобувається в світі нафта витягується за допомогою буріння свердловин.
  Обсяги запасів
  У надрах 92 нафтовидобувних держав світу на початок 1998 р. зосереджено 146 млрд. т видобуваються запасів нафти. Про це йдеться в журналі "Oil and Gas", на котрий посилається науково-технічний журнал «Геологія і розробка нафтових родовищ» № 3,1998 р. Якщо врахувати, що НАФТОВІДДАЧІ покладів при розробці їх вторинними традиційними методами в середньому становить 40%, то існуючі розвідані балансові запаси нафти у світі становлять майже 350 млрд. т. Ця нафта вже знайдено, знаходиться на балансі держав і є реальною базою для її отримання. На розвідувальний роботи, буріння свердловин, облаштування, з метою видобутку зазначених 40% нафти витрачені великі фінансові та матеріальні ресурси.
  Із загальної кількості видобуваються запасів нафти світу більше 96 млрд. т зосереджені в надрах 13 країн Близького і Далекого Сходу. До країн, у яких теж є значні видобувні запаси нафти належать: Венесуела -9,81, Росія - 7,06, Мексика - 5,72, Лівія - 4,24, Китай - 3,28, США - 3,11, Нігерія - 2,29 млрд. т. Загалом в цих країнах зосереджено 35,51 млрд. т. ін країнах видобувні запаси нафти становлять від 0,07 до 1,2 млрд. т [13, с.5]
  До останніх, де добування нафти знаходиться в зазначених межах, належить Україна. У надрах родовищ України на балансі на початок 1999 р. значиться 959,8 млн. т, з них видобувні запаси становлять 46 млн. т, а решта 813,8 млн. т відносяться до категорії важковидобувними нафти, яку існуючими методами розробки, включаючи методи заводнення різної модифікації і методи інтенсифікації, отримати поки неможливо.
  Більша частина важковидобувними нафти із зазначених балансових запасів (майже 300 млн. т) зосереджена в горизонтах менілітових відкладень родовищ Західного нафтового регіону. Запаси нафти менілітових відкладень деякі дослідники відносять до категорії «пасивних». Вона знаходиться у великих родовищах: Битківське - 80 млн. т, Долинському - 40 млн. т, Бистрицька - 21 млн. т, Орів-Улічнянском - 17 млн.т, Струтинської - 12 млн. т та ін Причому, незважаючи на більш ніж 40-річну розробку менілітових родовищ, НАФТОВІДДАЧІ їх низька: Бітчевского - 0,09, Спаського - 0,13, Долинського - 0,18.
  Як приклад складності геологічної будови можна привести відкрите в 1976 р. Довбушанско-Бистрицької родовище. На цьому родовищі розташовані 3 структурних поверху менілітових покладів з 34 самостійними горизонтами з ефективними товщиною від 2 до 15 м на глибинах від 1700 до 3600 м. Балансові запаси в цілому по родовищу складають 32 млн. т, а за проектом з родовища буде видобуто всього 8 , 8% нафти від балансових запасів. Тому, маючи в Україні значні запаси нафти, треба думати, як її ефективно витягти. [13, с.5]
  Розробка родовищ
  Українська нафтовидобувна промисловість знаходиться зараз у важкому становищі. У держави немає коштів не те що на розробку нових родовищ, але й на підтримання стабільної видобутку на старих.
  Млн.т
  5.5
  5.0
  4.5
  4.0
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999 роки
  Малюнок № 2 Видобуток нафти, вкл. газовий конденсат (млн.т) [Україна у цифрах]

  Іноземні інвестиції в розробку родовищ України
  В Україні спостерігається тенденція зниження видобутку нафти за останні роки, але держава намагається вийти з цього положення. Україна планує розробку родовищ, спираючись на активне залучення іноземних інвестицій. Деякі великі закордонні нафтові компанії вже проявили значний інтерес до української нафтогазової промисловості. "Shell" оголосила в січні 1997 р, що було досягнуто прогресу в переговорах з українським представництвом про розробку нафтових родовищ на дні Чорного моря. Ця компанія може інвестувати 1 млн. дол в проекти, пов'язані з видобутком нафти. Це не єдиний проект, пов'язаний з освоєнням підводних нафтогазових родовищ. Влітку 1998 р. член правління РАТ «Гапром» Борис Нікітін та начальник державного виробничого підприємства «Чорноморнафтогаз» підписали протокол про створення спільного підприємства «Черноморнефтегазшельф», покликання проводити розвідку і розробку родовищ нафти і газу на шельфі Азовського і Чорного морів. Причому, якщо вітчизняні фахівці оцінюють запаси Чорноморсько-Азовського басейну в 2,5 млрд. тонн умовного палива, то закордонні - від 3,5 до 7 млрд. тонн. Не виключено, що саме розробка шельфу Чорного моря дозволить вирішити енергетичні проблеми України.
  Інші українські нафтові родовища також є об'єктами пильної уваги. У червні 1997 р. компанія "Fountain Oil Inc.", Зі штаб-квартирою в Х'юстоні оголосила про придбання ліцензії на продовження розробок в Стинавском нафтовому басейні. Цей проект є спільним підприємством - «Укрнафта» і "Fountain Oil Inc." Будуть володіти часткою в 45% від доходів з продажу всієї нафти, добутої в Стинавском нафтовому басейні. На 1 червня 1997 р. "Fountain" інвестувала 1,6 млн. дол в Стинавское родовище і планує інвестувати ще 11 млн. дол Буріння повинно було початися в кінці 1997 р. Зараз свердловини Стинавского родовища виробляють 280 барелів на день, але " Fountain "сподівається набагато збільшити видобуток. Крім цього, "Fountain" вже володіє 40,5% акцій спільного з Укрнафтою підприємства, що планує відновити видобуток на родовищі Леляки біля Києва. Крім того, два канадські компанії - "Odyssey Petroleum Corp." І "Trident Exploration Ltd." Оголосили про свої плани щодо подальшої розробки родовищ Долина, розташованого в Закарпатській Україні. Родовище видає 4000 барелів нафти на день, і проект, розроблений компаніями, передбачає збільшення видобутку до 40 000 барелів на день.
  Таблиця № 2 Залучення інвестицій для доразработкі нафтогазових родовищ ВАТ "Укрнафта" у 1998р. [3, с.9]

  Назва підприємства
  Отриманий обсяг інвестицій дол США
  Запланований обсяг інвестицій дол США
  СП «УкрКАРПАТОЙЛ»
  1021000
  1800000
  СП «Каштан Петролеум ЛТД»
  1000000
  4000000
  СП «Бориславська нафтова компанія ЛТД»
  1256000
  1300000
  «Моментум Ентерпрайз»
  (Канада)
  за договором про спільну деятельності330700013000000
  «Карпатський Петролеум»
  (США)
  за договором про спільну деятельності39430008000000
  «Летерал Вектор Ресоріз»
  (Канада)
  за договором про спільну деятельності___11000000
  СП «Долинська енергетична компанія»
  ___
  2000000
  СП «Ромгаз»
  1486476
  18000000 "Укрнафта" і буріння нових свердловин
  ВАТ "Укрнафта" - одне з найбільших підприємств нафтової промисловості на Україні. До його складу входять шість управлінь з розвідки і видобутку нафти і газу - "Охтирканефтегаз", "Чернігівнафтогаз", "Долинанафтогаз", "Полтаванафтогаз", "Надворнанефтегаз", "Бориславнафтогаз", а також три газопереробних заводи - Гнідінцевскій, Качановський і Долинський, а також десятки інших підприємств.
  Держава закриває очі на те, що витрати на буріння нових свердловин у "Укрнафти" належать на прибуток, а не на собівартість продукції, як у всіх розвинених країнах. Якщо ж врахувати ці витрати, рентабельність відразу знизиться до 15-20%. У компанії сподіваються, що цього року проблему вдасться вирішити, тому що без буріння нафтовидобуток приречена. Нова свердловина дає в шість разів більше нафти, ніж стара, а розвідувальне буріння допомагає підтримувати запаси. На облаштування і будівництво нових свердловин, а також розвідувальне буріння щорічно необхідно виділяти суму, еквівалентну 200 млн. дол, вважає председаталь правління ВАТ Д. Єгер, «інакше через 3 роки залишимось зовсім без буріння».
  Останні роки приріст запасів нафти було менше її річного видобутку. До того ж вже на початку минулого року "Укранефть" скоротила обсяг буріння: розвідувального - в 5 разів, а експлуатаційного - майже на 30%. Єдина причина такого становища - відсутність фінансування.
  Таблиця № 3 Основні показники діяльності з нафторозвідку і буріння ВАТ «Укранефть» в 1998 р. [3, с. 9]

  ПоказателіЕд. ізмереніяПланФакт
  Проходка:
  в т. ч. експлуатаційна
              разведочнаятис. м144, 8
  7,7147,7
  7,9
  Введення нових свердловин:
  в т.ч. нафтових
              газовихскважіна37
  2653
  38
  Обсяг капітальних вкладень
              разведкамлн. грн. 1518
  Балансовий прибуток:
  в т.ч. бурові організації
        геофізичні предпріятіямлн. грн.
  418,5
  14,9
  2,1
  553,7
  16,5
  2,4
  Новітні технології в нафтовидобутку.
  Проблемі максимальної видобутку нафти з покладів у світі приділяли увагу ще у 20-х роках, а великомасштабні роботи почалися в 50-х роках. Сьогодні у світі визначилися два основні напрямки робіт з підвищення нефтеотдачи пластів третинними методами: теплові та фізико-хімічні методи впливу. В Україні над проблемою максимального вилучення нафти з допомогою теоретичних методів почали працювати на початку 50-х років. Спочатку проводився великий обсяг теоретичних і експерементальних досліджень щодо застосування теплоносіїв (гарячої води та пари), а потім були пропитно-промислові дослідження на об'єктах НГВУ «Бориславнафтогаз» і «Чернігівнафтогаз». Українські фахівці та вчені свої дослідження направили на створення нової технології для максимального вилучення малов'язкі нафти і були піонерами в цій галузі, тому що у багатьох дослідників світу склалася думка, що теплоносії можуть дати позитивний результат тільки якщо застосовувати їх на покладах з високов'язкої нафтою.
  У результаті була розроблена і запропонована нова технологія підвищення нафтовіддачі за допомогою теплоносіїв у поєднанні з заводненню. Цими дослідженнями було доведено, що, впливаючи таким чином на пластову систему, можна отримати до 25% малов'язкі нафти від початкових балансових запасів зі старих енергетично виснажених покладів.
  На ділянці Бориславського родовища на площі 15 га, де раніше застосовувалися всі традиційні методи впливу, за час застосування запропонованої технології було вилучено понад 5 тис. т додаткової нафти, а коефіцієнт нафтовіддачі збільшився на 0,23.
  Вдруге цей метод був випробуваний на родовищі на площі 17 га (ділянка Міріам) з більш складною геологічною будовою, схожим на менілітові відкладення. Хоча з технічних причин були суттєві порушення, але, незважаючи на це, за період процесу було вилучено майже 70 тис. т додаткової нафти, що складає 20% від початкових балансових запасів. На менілітових відкладеннях Луквінского родовища і нині нагнітається гаряча вода. На сьогоднішній день вже видобуто 176 тис. т додаткової нафти.
  Крім вищезгаданих технологій, українськими вченими був розроблений принципово навий метод - розчинення нафти у воді з високими термодинамічними параметрами, який був однією з тем Обробка на Х всесвітньому нафтовому конгресі. Але промислові дослідження на одному з горизонтів Гнідинцівського родовища глибиною 1800 м з-за припинення фінансування так і не вдалося завершити.
  На цьому ж родовищі на горизонті глибиною 1830 м був проведений ще один унікальний процес за новою технологією, розробленою в Україні - створення внутріпластового вогнища горіння. У результаті, за даними ВАТ «Укрнафта», було вилучено більше 300 тис. т додаткової нафти, яку із зазначеного горизонту у зв'язку з повним його обводненням існуючими методами добути було неможливо.
  Високої технологічної ефективністю видобування нафти в результаті зазначених досліджень була доведена можливість застосування теплових методів для значного підвищення нафтовіддачі покладів зі складною геологічною будовою, що містять нафту малої в'язкості. І хоча перераховані промислові процеси проводилися як досвідчені, вони виявилися економічно рентабельними.
  Дослідження за фізико-хімічними методами підвищення нефтеотдачи пластів в Україні були розпочаті в 60-х роках спочатку в умовах лабораторії, а в 70-х роках - у промислових. Перші промислові дослідження по застосуванню хімреагентів проводилися на Струтинської та Старосамбірському нафтових родовищах. Хоча вони і не були завершені, додаткова видобуток нафти склала відповідно 99,7 і 78,2 тис. т.
  Третім об'єктом був горизонт П-3 Леляківське родовища, з якого було вилучено понад 30 тис. т додаткової нафти. Але дослідження по застосуванню хімреагентів не були завершені. Однак деякі дослідники і за кордоном, і у нас обережно ставляться до застосування хімреагентів з метою підвищення нафтовіддачі внаслідок його дорожнечі і отримання не дуже високих результатів розробки.
  У середині 80-х років знову почали працювати в напрямку буріння і використання горизонтальних (ГС), бічних горизонтальних (БГС) і розгалужених горизонтальних свердловин (РГС).
  Автори цієї пропозиції ще в 50-х роках пробурили перших 4 ГС і РГС на ділянці Бориславського родовища. У пробурених свердловинах дебіти нафти збільшилися в 5 і більше разів. З 4-х свердловин було добуто більше 40 тис. т доплнітельной нафти.
  Пізніше в 70-х роках, пробурили 7 РГС і ГС на Долинському родовищі на глибинах від 2500 до 3000 м. У всіх свердловинах отримали високий ефект. Їх дебіти були від 3,8 до 10 разів більше, ніж у розміщених поруч вертикальних свердловинах. Дебіти збільшилися з 64,2 т/доба до 118 т/добу. Одна свердловина (№ 350) за час експлуатації дала 202 тис. т нафти, в той же час розташовані поруч 4 вертикальні свердловини дали 143 тис. т нафти. З другої свердловини (№ 351) за перші два роки експлуатації видобуто 57,1 тис. т нафти, а з сусідніх 4-х вертикальних свердловин за цей час - 37,9 тис. т. [13, с.5]
  Як видно з наведених даних, буріння БГС дозволяє значно підвищити відбір нафти з пласта. Однак подальші роботи по рпімененію РГС, БГС і ГС з незрозумілих причин були припинені. А спроби відновити їх на родовищах України на ділі не знаходять реалізації. У той же час цей спосіб відбору нафти із покладів широко застосовується в США і Росії. У США в експлуатації більше 15 тисяч ГС і БГС, за допомогою яких отримано багато мільйонів тонн додаткової нафти.
  В умовах спаду видобутку нафти і, як результат, зниження коефіцієнта нафтовіддачі покладів, особливого значення набувають проблеми максимального використання існуючих запасів. Завдяки зусиллям нафтової науки і накопиченого досвіду нафтова промисловість України може застосовувати нові технології підвищення нефтеотдачи.
  Тому за завданням Держнафтогазпрому АТ «УкрНГУ» розробило програму завершення дослідно-промислових робіт та застосування теоретичних методів підвищення нефтеотдачи на нафтових об'єктах України до 2010 року. Передбачається застосувати в промислових масштабах нові технології третинних методів підвищення нефтеотдачи на першочергових об'єктах. Наприклад, теплові впливу можна застосувати на Долинському родовищі: з досвідченого ділянки горизонту клібскіх пісковиків в результаті застосування теплоносія на площі 63,5 га протягом 10 років можна отримати 166 тис. т додаткової нафти. Без застосування способу за ці ж роки можна добути 12 тис. т нафти. Процес термозаводненія можна здійснити на верхньоюрських горизонті Кохановскго родовища. Оскільки площа цього блоку не разбурена, пропонується варіант, за яким можна використовувати і видобувні, і нагнітальні свердловини з горизонтальними стовбурами, що дозволить охопити процесом витіснення нафти 2/3 частини окресленої площі блоку і отримати більше 1900 тис. т дополітельной нафти.
    На Леляківське родовищі пропонується застосувати хімреаганти і витягти 1644 тис. т доплнітельной нафти. Таким чином на першочергових об'єктах за рахунок дослідницьких робіт та застосування теоретичних методів протягом 15-16 років можна добути 6682,3 тис. т додаткової нафти, в тому числі за рахунок теплових способів на 7 об'єктах - 2574,5 тис. т, фізико - хімічних методів на 7 об'єктах - 2486 тис. т, а також застосування на 5 об'єктах горизонтальних свердловин і бічних горизонтальних стовбурів - 1621,8 тис. т. [9, с. 11]
  Для виконання запропонованої програми потрібно 470 млн. грн. З урахуванням витрат вартість додаткової нафти складе 70 доларів зо тонну. Програма дозволила б стабілізувати видобуток рідкого палива в Україні.
  Глава III. Нафтопереробна промисловість.
  Нафта не використовується в первинному вигляді, тому нафтопереробні заводи - основний її споживач. Вони розташовуються у всіх районах країни, тому що вигідніше транспортувати сиру нафту, ніж продукти її переробки. В даний час велика частина нафти перекачується по нафтопроводах і їхня частка в транспортуванні продовжує зростати. До складу нафтопроводів входять трубопроводи, насосні станції і нафтосховища. Швидкість руху нафти - 10-12 км/ч. Стандартний діаметр - 12 м. Продуктивність на рік - 90 млн. тонн нафти. За ефективністю з нафтопроводами можуть змагатися тільки морські перевезення танкерами. Крім того, вони менш небезпечні в пожежному відношенні і різко знижують втрати при транспортуванні.
  Технічний прогрес у транспортуванні нафти призвів до відриву нафтопереробної промисловості від нафтовидобувної.
  Тим часом наближення нафтопереробної промисловості до місць споживання нафтопродуктів має ряд переваг, пов'язаних з її транспортуванням та зберіганням:
  * Транспортування нафти завжди економічніше перевезення її численних похідних;
  * Для транспортування нафти можуть бути широко використані трубопроводи, які, крім сирої нафти, здійснюють перекачування світлих продуктів;
  * Зберігання сирої нафти обходиться дешевше, ніж нафтопродуктів;
  * Споживач отримує можливість одночасно використовувати сиру нафту, що надходить з різних районів.

  Виробничі потужності нафтопереробних заводів України
  Беручи до уваги кількість нафтопереробних заводів у світі, конкуренція між ними дуже висока. Нафтопереробні заводи, які не мають поглиблює процесів, є збитковими. До деякого часу українська нафтопереробка в 3-5 разів відставала від західної з точки зору поглиблює конверсію процесів.

  Таблиця № 4 Основні виробничі потужності нафтопереробних заводів України в 1995р. [6, с. 21]

  Процеси виробництва
  Заводи


  Лісічан
  ський
  Кременчуцький
  Херсон
  ський
  Одеський
  Дрогобич
  ський
  Надвірнянський
  Україна

  Млн. т на рік%
  Млн. т на рік%
  Млн. т на рік%
  Млн. т на рік%
  Млн. т на рік%
  Млн. т на рік%
  Млн. т на рік% Первинна переробка нафти
  АТ
  АВТ
  Каталітичний крекінг
  Каталітичний риформінг
  Гідроочищення
  Термічний крекінг
  Вісбрекінг
  Коксування
  Виробництво бітуму
  Виробництво мастил
  Поізводство парафіну
  Виробництво етілена23, 5
  -
  23,5
  2,2
  2,0
  4,0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0,3100
  -
  100
  9,4
  8,5
  17,0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1,318,5
  15,3
  3,2
  1,5
  2,2
  3,9
  -
  -
  -
  0,3
  0,36
  0,14
  - 100
  82,7
  18,9
  8,1
  11,9
  21,1
  -
  -
  -
  1,6
  1,9
  0,8
  - 8,7
  1,5
  7,2
  -
  0,68
  -
  -
  0,58
  0,64
  0,36
  -
  -
  - 100
  17,2
  82,7
  -
  8,7
  -
  -
  6,7
  7,4
  4,1
  -
  -
  - 3,9
  1,7
  2,2
  -
  0,42
  1,5
  -
  -
  -
  0,19
  -
  -
  - 100
  43,6
  56,4
  -
  10,8
  38,4
  -
  -
  -
  4,9
  -
  -
  - 3,9
  0,9
  3,0
  -
  0,35
  -
  0,39
  -
  0,17
  0,23
  -
  0,04
  - 100
  23,1
  76,9
  -
  9,0
  -
  10,0
  -
  4,4
  5,9
  -
  1,0
  - 3,5
  3,5
  -
  -
  0,35
  -
  0,53
  -
  0,37
  0,5
  -
  0,03
  - 100
  100
  -
  -
  10,0
  -
  15,1
  -
  10,6
  14,3
  -
  0,9
  - 62,0
  22,9
  39,1
  3,7
  6,0
  9,4
  0,92
  0,58
  1,18
  1,13
  0,36
  0,21
  0,3100
  36,9
  63,1
  6,0
  9,7
  15,2
  1,5
  0,9
  1,9
  1,8
  5,8
  3,4
  4,8
  Це пояснювалося тим, що під час будівництва українських нафтопереробних заводів нафта була значно дешевше в світовому масштабі. У зв'язку з цим мазут був найдешевшим паливом, а стоительство дорогих установок для його переробки на бензин і дізільное паливо (заглибленим процесів) було економічно недоцільним.
  нок № 3 Потужність атмосферної перегонки (млн. т) в світі і окремих країнах. [6,19]

  НПЗМощность
  Використання потужностей за півріччя
  Відбір бензину до об'єму переробки
  Відбір дизельного палива до обсягу переробки
  Відбір мазуту до обсягу переробки
  Кременчук
  13,818.7
  32.2%
  23.3%
  28.6%
  28.9%
  Лисичанськ
  12,000.0
  3.7%
  26.7%
  32.2%
  43.6%
  Херсон
  6,469.5
  9.5%
  18.5%
  36.9%
  40.9%
  Одеса
  2,937.7
  49.9%
  16.6%
  27.9%
  48.6%
  Дрогобич
  2,925.0
  23.8%
  18.7%
  25.5%
  34.4%
  Надвірна
  1,875.0
  49.0%
  17.2%
  32.9%
  41.8%
  Всього/Середнє
  39,567.7
  21.7%
  20.9%
  29.5%
  35.7% Зараз самої глибокої переробки нафту піддається на Кременчуцькому НПЗ. Як відомо, глибина переробки та відсоток виходу світлих нафтопродуктів, показники суміжні, а від виходу світлих нафтопродуктів безпосередньо залежить рентабельність переробки. Крім високої рентабельності, переробка нафти на «Укртатнафти» відрізняється оперативної відвантаженням нафтопродуктів.
  Кременчуцький НПЗ «Укртатнафта» в 1998 році зробив справжній прорив, став не тільки найбільшим переробником нафти, але і найпотужнішим оператором паливного ринку. Починаючи з травня, цінова політика «Укртатнафти» стала робити істотний (а згодом й вирішальний) вплив на ситуацію на ринку. Український виробник нарешті почав тіснити домінуючих протягом декількох років імпортерів.
    «Укртатнафта» зробила не більше 29% мазуту, при високому вихід бензину і дизпалива (23% і 28% відповідно). При цьому бензин А-95 склав близько 7% сумарного виробництва бензинів, а частка А-92 в реальності перевищила 10%. У той же час, обсяг виробництва дизельного палива на Херсонському НПК становить 35%.
  Надвірнянський «Нафтохімік Прикарпаття» за підсумками 9 місяців 1999 увійшов до числа лідерів із завантаження виробничих потужностей. Протягом 9 місяців підприємство демонстрував стабільність і поліпшення виробничих показників у таких сферах як оптимізація номенклатури продукції, зниження втрат, активне виконання робіт з модернізації та технічного переозброєння заводу.
  Шляхи зменшення залежності від російського експорту
  Наявність монопольного постачальника сирої нафти Росії дозволяє йому завищувати ціни на 7-12 доларів за тонну, або на 14-24% у порівнянні зі світовими. Ці гроші українські НПЗ могли б витратити на модернізацію, або створення альтернативних джерел постачання.
  В останні роки Україна робила активні кроки, спрямовані на зменшення її залежності від російського експорту нафти. У січні 1997 р. відкрилася поромна лінія між Грузією та Україною, яка стала першим кроком у напрямку створення транспортного коридору для нафти Каспію в Україну. Крім того, Україна має довгострокові плани будівництва нетфепровода, який би зв'язав трубопровід «Дружба» з нафтоналивним терміналом в Одесі. Ця система дозволила б Україні обеспечавать місцеві нафтопереробного заводу нафтою, що надходить з Азербайджану через грузинські порти. Також існує проект, який передбачає постачання сирої нафти з Іраку, Ірану та Саудівської Аравії на новий наливної нафтотермінал в Самсуні. Після цього нафту буде доставлений танкерами до Одеського термінал для подальшого постачання на українські нафтопереробні заводи.
  Нафтопродукти та нафторинок
  Нафтова промисловість сьогодні - це великий народногосподарський комплекс, який живе і розвивається за своїми закономірностям.
  Що значить нафту сьогодні для народного господарства країни? Це:
  * Сировина для нафтохімії у виробництві синтетичного каучуку, спиртів, поліетилену, поліпропілену, широкої гами різних пластмас і готових виробів з них, штучних тканин;
  * Джерело для вироблення моторних палив (бензину, гасу), дизельного і реактивних палив, мастил, а також котельно - пічного палива (мазут), будівельних матеріалів (бітуми, гудрон, асфальт);
  * Сировина для одержання ряду білкових препаратів, які використовуються як добавки в корм худобі для стимуляції його росту.
  Протягом жовтня український паливний ринок демонструє неабияку стійкість. Схоже, що в зимовий період в загальному обсязі поставляються нафтопродуктів зросте питома вага продукції українських нафтопереробних заводів.
  На початку жовтня одним з найважливіших факторів у роботі ринку стала активізація відвантажень нафтопродуктів кредиторам заводом АТ «Укртатнафта». Саме кременчуцький ресурс став причиною ледве помітного падіння цін і відчутного збільшення кількості пропозицій в середині жовтня. Згадаймо, що нафта в період квітня-травня поставлялася за ціною в районі $ 65 за тонну, що за нинішніх цінових показниках вартості нафти і нафтопродуктів, навіть з урахуванням неминучих втрат при вимушеному «просте», дозволяє компаніям знижувати ціни на отриманий ресурс. Пропозиція бензину А-76 від компаній «Ява» і «Аль-Ямі Інтернешнл» посіли мінімальну позначку - 1325 і 1335 гривень за тонну. Подібна ситуація спостерігається і при торгівлі дизельним паливом, мінімальну планку вартості якого в Кременчуці являє собою «Укр-Петролеум» - 1030 гривень за тонну.
  Найбільш складна ситуація спостерігається на заході України. Спочатку підвищена, як мінімум, за рахунок транспортування нафти собівартість продукції західно-українських заводів на сьогоднішній день уже не може зрівнятися з поступаєм імпортним обсягом. Розвіяти міф про «непрохідність» західно-українських нафтопродуктів у великому опті взялася київська компанія «Нафком» (раніше «Сахара»), яка, будучи в недалекому минулому партнером АТ «Укртатнафта», з недавнього часу пробує свої сили в Дрогобичі. Судячи з цінами, поки що виходить.
  Незважаючи на поновлення роботи Херсонського НПЗ і продовження діяльності Одеським заводом, розосередження їх продукції, займає поки що дуже вузький ареал.
  Описаний ряд подій і чинників неоднозначно вказує на те, що незабаром слід очікувати певної переорієнтації ринку. Основним питанням на сьогоднішній день залишається можливу зміну цін на нафтопродукти. При існуючих сьогодні передумови, які полягають у продовженні роботи підприємств з іноземними інвестиціями і збільшенні поставок нафти на вітчизняні заводи, дуже примарними бачаться перспективи значного збільшення цін на продукти переробки нафти. Зараз все вказує на те, що важливим (якщо не визначальним) фактором очевидно стане подальша стратегія збільшеного числа давальців нафти. І якщо на даний момент головним підсумком може стати очевидність ефективності передачі НПЗ власникам сировини, то в майбутньому нам належить побачити їх здатність працювати на такому непростому ринку, яким по праву може вважатися вітчизняний.
  Таблиця № 6 [8, с.25]
  Ціни на нафтопродукти українських НПЗ на жовтень 1999
  (гривень за тонну, з урахуванням ПДВ та акцизного збору)

  Продукт
  Кременчук
  Лисичанськ
  Херсон
  Одеса
  Дрогобич
  Надвірна
  Шебелинка
  Бензин прямогонний
  -
  -
  852.62
  -
  1,138.85
  -
  -
  А-72
  -
  -
  1,012.33
  -
  -
  -
  -
  А-76 етил.
  -
  -
  -
  -
  1,510.96
  -
  -
  А-76 неетіл.
  1,556.00
  -
  1,012.33
  -
  1,510.96
  980.00
  1,500.00
  А-80 неетіл.
  -
  1,170.00
  1,012.33
  1,600.00
  -
  980.00
  -
  А-92 етил.
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  А-92 неетіл.
  1,660.00
  1,350.00
  -
  1,650.00
  1,675.36
  1,300.02
  -
  АІ-93 етил.
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  АІ-93 неетіл.
  -
  -
  -
  -
  1,793.03
  -
  1,650.00
  АІ-95 неетіл.
  1,700.00
  1,500.00
  -
  1,700.00
  1,935.78
  1,600.02
  1,680.00
  Бензин В/О карбюраторний
  1,676.00
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Дизельне паливо
  1,150.00
  980.00
  908.08
  1,120.00
  1,110.64
  990.00
  1,290.00
  Пічне паливо
  950.00
  -
  510.29
  -
  780.00
  -
  -
  Мазут М-40
  645.00
  -
  303.64
  670.00
  612.00
  220.02
  -
  Мазут М-100
  635.00
  450.00
  303.64
  -
  600.00
  200.04
  -
  Паливо Е-4
  -
  -
  413.11
  -
  -
  -
  -
  Авіаційний гас
  -
  -
  -
  1,170.00
  -
  -
  -
  Скраплений газ
  635.00
  350.00
  600.00
  390.00
  660.00
  330.00
  -
  Біохімічна переробка нафти для отримання білка
  Одне з перспективних напрямків в нафтохімії - біохімічна переробка нафтових УВ для отримання білкових речовин. Роботи були розпочаті у Франції ще в 1957р. Пропонують різні способи виготовлення білка. Один з них - його виробництво з нафти. Розробка цієї ідеї належить німецькому вченому Феліксу Ю
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !