ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Етнографія Казахстану та Середньої Азії
       

   

  Географія
  Московський Державний Університет ім. Ломоносова М.В.

  РЕФЕРАТ
  Етнографія Казахстану та Середньої Азії

  Вергазов Сергій
  ЕФ-I 107 група

  м.Москва жовтня 1997
  Етнографія Казахстану та Середньої Азії.

  Розселення та динаміка чисельності народів,
   що проживають в Казахстані та Середній Азії.

  Середня Азія і Казахстан - одна з найбільш цікавих і специфічних макрорегіонів колишнього СРСР. Його корінні народи мають багато спільного в культурі, побуті та традиціях, що можна пояснити спільністю історичної долі. Так, наприклад, для цих народів характерна багатодітність сімей, що значно позначається на демографічній ситуації в регіоні. Тут проживають казахи, киргизи, таджики, туркмени, узбеки, татари, уйгури, каракалпаки, а також росіяни, українці, білоруси, німці, вірмени і т.д. З них казахи, туркмени, таджики, киргизи, каракалпаки і узбеки мали свою державність (каракалпаки утворювали Каракалпацький АРСР у складі Узбекистану). Узбеки, казахи, киргизи, туркмени, каракалпаки, татари і уйгури розмовляють мовами тюркської групи алтайської сім'ї. Таджики, курди, белуджі, перси говорять на мовах іранської групи індоєвропейської сім'ї. Основні сповідувані релігії - іслам і християнство.

  Практично всі республіки даного регіону знаходяться в стані демографічної революції, яка характеризується різким зниженням смертності і високою народжуваністю. При цьому зниження смертності, як правило, пов'язане з соціально-економічними причинами: поліпшення умов життя населення, більш сучасним медичним обслуговуванням, більш уважним ставленням населення до свого здоров'я. І дійсно, у більшості республік Середньої Азії смертність, порівняно з 1940-м, зменшилася від 1,8 до 2,5 разів. Виняток із загального правила - Казахстан, який знаходиться в більш пізній стадії демографічного переходу.

  Чисельність народів Казахстану та Середньої Азії:

  Народи Їх чисельність на 1979р (тис.чол) Їх чисельність на 1989р (тис.чол) 1989 від 1979 в% узбеки 12365 16539 133,8 російські 9313 9520 102,2 казахи 5909 7343 124,3 таджики 2833 4106 145,0 туркмени 1892 2537 134,0 киргизи 1687 2230 132,2 українці 1007 1004 99,7 німці 1001 1059 105,8 татари 844 796 94,3 каракалпаки 298 412 138,3 білоруси 181 183 101,1 уйгури 148 185 125,0 корейці 92 103 111,9
  Для корінних народів Казахстану та Середньої Азії характерні досить великі сім'ї, в середньому від 4 до 6 дітей, що саме по собі дає величезний приріст населення. У силу звичаїв та традицій для даного макрорегіону не характерно яке б то не було планування сім'ї та багатодітність, як видно, ще довго буде притаманна цьому району.


  Розмір сімей:
  Республіки 1979 1989 Узбекистан 5,5 5,5 Казахстан 4,1 4,0 Киргизія 4,6 4,7 Таджикистан 5,7 6,1 Туркменістан 5,5 5,6

  Природний приріст в колишніх республіках СРСР:
  Республіки 1979 (% о) 1989 (% о) Узбекистан 27,4 27,0 Казахстан 16,3 15,4 Киргизія 21,8 23,2 Таджикистан 30,1 32,2 Туркменістан 27,3 27,3
  Але все ж, незважаючи на ці тенденції і настільки великий природний приріст, зміну загальної чисельності населення цих республік не так суттєво, як можна було б припустити. Найбільший приріст спостерігається у корінних народів - таджиків, туркменів, узбеків, киргизів, каракалпаки, казахів, а також уйгурів (понад 125%). Це можна пояснити великими міграціями слов'ян із макрорегіону як до Росії, так і в інші прикордонні країни.
  Приріст населення у слов'янських народів в основному коливається від 95% до 105%; деяке зменшення (українці) або збільшення (росіяни, білоруси) чисельності цих народів пов'язано як з потужними міграційними потоками на північ та північний захід, так і з тим, що для слов'янських народів характерні невеликі (1-2 дитини). У народів з зменшується чисельністю міграційні потоки перекривають природний приріст.


  Концентрація народів у своїх адміністративно-територіальних одиницях і її зміни за міжпереписний період.

  Демографічні процеси, що відбувалися в Середній Азії в 70-80х роках мають глибокі історичні корені. Передумови для багатьох тенденцій, характерних в останній міжпереписний період для народів цього макрорегіону, були закладені ще кілька десятиліть тому. Долю п'яти середньоазіатських республік визначив прихід до влади радянського уряду. Після війни і відновлення зруйнованого військового господарства, починаючи з 50-х років він проводив політику, спрямовану на залучення населення для оранки неосвоєних казахських степів. У 50-і роки Казахстан і Середня Азія мали позитивне сальдо міграцій, тому що сюди спрямовувалися численні трудові потоки. Тут створювалися і промислові підприємства, що вимагають кваліфікованого персоналу та сфера обслуговування. Все це призвело до значного підвищення частки чисельності російськомовного населення. У 60-і роки в зв'язку з надлишком працездатного незайнятого населення тут створюються численні підприємства легкої та харчової промисловості, що ще більше збільшує трудовий міграційний потік з Росії. Загалом він склав близько 1,5 млн. чоловік, але в 70-і роки відбувається перелом в міграційних процесах. Починається поступовий, але все більше збільшується відтік населення (поки що, в основному, російськомовного) на колишні місця проживання. Це пов'язано не тільки з ностальгією за попереднім місцем проживання, а й з рядом соціально-економічних причин. Це, перш за все, зростаюча конкуренція за робочі місця з боку швидко зростаючого корінного населення, а також посилений розвиток Східних районів країни, введення коефіцієнта до заробітної плати, і поліпшення умов життя в Центральних, Північно-Кавказькому і Поволжському районах країни, куди і відбувався відтік . Таким чином у 70-х значна частина міграційного потоку з Середньої Азії представляла собою "вторинних" мігрантів.
  У період екстенсивного розвитку економіки відбувалися внутрішні міграції людей з сіл у міста, де люди намагалися реалізувати свої можливості. Це був в основному процес міграції саме корінного населення. У 80-і роки в зв'язку з невеликим зростанням його чисельності почався процес міграції і не російськомовного населення в Росію, тому що в Середній Азії створився надлишок працездатного незайнятого населення. За 80-ті роки загальний міграційний відтік склав понад 2211 тис. Людина (з перевагою некорінного населення).
  Таким чином, через виїзду частини корінних народів із Середньої Азії і Казахстану їхній коефіцієнт концентрації дещо зменшився.


  чисельність народу у своїй АТО
       Кк = ------------------------------------------------ ------------------------------< br> чисельність народу в цілому по колишньому СРСР


  Коефіцієнт концентрації народів Середньої Азії та Казахстану:
  Народи Кк в 1979 г Кк в 1989 г 1989 від 1979 в% казахи 0,807 0,803 99,2 узбеки 0,849 0,847 99,8 таджики 0,772 0,752 97,5 туркмени 0,933 0,930 99,6 киргизи 0,885 0,882 99,6 каракалпаки 0,983 0,972 98,8
  Як видно з таблиці відмінності в зміні коефіцієнтів концентрації в цілому по даному макрорегіону вкрай незначно і складає не більше 2%. Мінімально зміна концентрації в Узбекистані та максимально в Таджикистані. У Каракалпакської АРСР - максимальний коефіцієнт концентрації, що пов'язано з особливостями історичного заселення каракалпаків, а також слабким розвитком міжетнічних контактів в силу сформованих традицій. Мінімальний коефіцієнт концентрації у таджиків, що пов'язано з більш великими районами розселення цього народу по колишньому СРСР. Вони проживають на території таких республік, як Узбекистан і Киргизія.

  Сальдо міграцій республік Середньої Азії та Казахстану:
  Народи 1950-1958 1959-1969 1970-1978 1979-1988 Узбекистан 184 460 266 -506 Туркменістан -42 14 -2 -82 Киргизія -88 158 -79 -156 Таджикистан 70 150 24 -101 Казахстан 742 747 -450 -875
  Ступінь однорідності населення республік
  Середньої Азії і Казахстану.

  Коефіцієнт однорідності допомагає з'ясувати, чи є корінна нація переважає за чисельністю у своїй АТО:
  Народи Ко в 1979 г Ко в 1989 г 1989 від 1979 в% казахи 0,360 0,397 110,2 киргизи 0,479 0,524 109,4 таджики 0,588 0,623 106 туркмени 0,684 0,720 105,2 узбеки 0,687 0,714 103,9
  Загальна тенденція в динаміці коефіцієнта однорідності - це його досить значне збільшення. Це може бути викликано рядом причин. По-перше, стихійний виїзд росіян з Середньої Азії збільшує питома вага корінних народів у своїх АТО. По-друге, збільшення частки корінних народів пояснюється, головним чином, швидким зростанням народів тюркської групи та інших народів Середньої Азії, близьких до них по культурі, побуті і демографічному поведінки. Крім того, для цих народів характерно слабкий розвиток міжетнічних контактів, малий відсоток етнічно змішаних шлюбів і звідси - слабкий розвиток процесів етнічної трансформації.
  Найменший коефіцієнт однорідності в Казахстані. Але це швидше за все пов'язано не з природними, а з суб'єктивними причинами, тому що під час освоєння цілини саме Казахстан піддався масовому, найбільшим за масштабами притоку російськомовного населення. Крім того, в північний Казахстан були насильно виселені німці Поволжя і частина інших депортованих народів. Важливим чинником є і освіта свого часу цілих міст, де жили розкуркулені селяни та інші люди, небажані для радянської влади, так звані "міста засланців". До них відноситься, наприклад, друга за чисельністю населення місто Казахстану - Караганда, де один з найнижчих відсоток казахів по країні. Казахстан можна розмежувати на області компактного проживання росіян (північ і схід) і казахів (південь і захід).
  Найбільший коефіцієнт однорідності у узбеків, що, на мій погляд, пов'язано з малим розвитком міжетнічних контактів у цього народу, їх великою кількістю, а також з великим природним приростом.
  Для сучасного періоду для Середньої Азії характерні всі ті ж тенденції динаміки населення, що і в 80-і роки. Регіону властиві висока народжуваність, низька смертність, велика частка дитячих і середніх віків, багатодітність сімей і масові міграції російськомовного населення до Росії, обмежені лише можливістю Росії "гідно" прийняти їх усіх.
  Коефіцієнти концентрації знижуються незначно (на десяті частки відсотка). Виняток - Таджикистан, де відзначається досить різке зниження цього коефіцієнта в зв'язку з таджицько-афганським збройним конфліктом. З південної частини країни біжать люди, просячи захисту як в Росії, так і в країнах Середньої Азії (в основному, в Афганістані!).
  Коефіцієнти однорідності збільшуються. Мені здається, що, оскільки міграційні та демографічні процеси, що відбуваються зараз в цьому макрорегіоні є частиною загальносвітових, то всі тенденції розвитку збережуться і в майбутньому. Що стосується чисельності населення, то частка корінних народів буде, безумовно, зростатиме. За деякими підрахунками, до 2000 року число узбеків може досягти 25 млн. чоловік, перевищивши кількість білорусів в 2,5 рази. Є підстави припускати, що природний приріст у слов'янських народів у найближчому майбутньому ще знизиться.
  Основний напрям міграцій, очевидно, буде в Росію і прикордонні до регіону азіатські країни. Росія вже вичерпала свої можливості, як донора робочої сили і тепер приплив населення з прилеглих республік є природним процесом. Також буде рости і зараз існуюча міграція між самими країнами Середньої Азії, якщо посиляться старі або виникнуть нові конфлікти, в тому числі міжетнічні ...
  Література :
  Брук С.І./Населення світу. Етнодемографічного довідник -1988.
  Народне господарство СРСР - 1979, 1989.
  Народи Росії. Енциклопедія - 1994.
  Статистичні програми: таблиці 7-8.
  Козлов В.І./Національності СРСР.
  Дронов В.П./Економічна та соціальна географія - 1994.


  © VSB universal co.ltd - EUROPEAN BLEND - ECOLOGY CLEAN PRODUCT - MOSCOW, 1997
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !