ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Хімічна промисловість
       

   

  Географія
  Хімічна промисловість

  1.Роль і значення хімічної промисловості.

  Види промислової хімічної продукції і область застосування в народному господарстві.

  Хімічна промисловість - одна з провідних галузей важкої індустрії - є науково-технічної та матеріальної базою хімізації народного господарства і грає винятково важливу роль у розвитку продуктивних сил, зміцнення обороноздатності держави та в забезпеченні життєвих потреб суспільства. Вона об'єднує цілий комплекс галузей виробництва, в яких переважають хімічні методи переробки предметів уречевленої праці (сировини, матеріалів).

  В основі виробничого процесу в хімічній промисловості найчастіше лежить перетворення молекулярної структури речовини.

  Продукцію цієї галузі народного господарства можна підрозділити на предмети виробничого призначення і предмети тривалого або короткочасного особистого користування. Продукція хімічної промисловості приблизно рівною мірою визначає розвиток як промислової групи "А", так і промислової групи''Б''.

  До складу сучасної хімічної промисловості Росії входять наступні галузі та підгалузі.

  Галузі хімічної промисловості:

  * гірничо-хімічна (видобуток та збагачення хімічного мінеральної сировини - фосфоритів, апатитів, калійних солей та ін);

  * основна хімічна (виробництво неорганічних кислот, мінеральних солей, лугів, мінеральних добрив, хімічних кормових засобів, хлору, аміаку та ін);

  * виробництво синтетичних барвників (вироблення органічних барвників, напівпродуктів, синтетичних дубителів);

  * виробництво синтетичних смол і пластичних мас;

  * виробництво штучних і синтетичних волокон і ниток;

  * виробництво хімічних реактивів, особливо чистих речовин і каталізаторів;

  * фотохімічна (виробництво фотокінопленкі, магнітних стрічок і інших фотоматеріалів);

  * лакофарбова (одержання білила, фарб, лаків, емалей, нітроемаль тощо);

  * хіміко-фармацевтична (виробництво лікарських речовин і препаратів);

  * виробництво хімічних засобів захисту рослин;

  * виробництво товарів побутової хімії;

  * виробництво пластмасових виробів, скловолокнистих матеріалів, склопластиків і виробів з них.

  Галузі нафтохімічної промисловості:

  * виробництво синтетичного каучуку;

  * виробництво продуктів основного органічного синтезу, включаючи нафтопродукти і технічний вуглець;

  * резіноасбестовая (виробництво гумотехнічних, азбестових виробів).

  Крім того, на базі вихідних газів і побічних продуктів певна частина хімічної продукції виробляється в коксохімічної промисловості, кольорової металургії, целлюлезно-паперової, деревообробної (лісохімія) та інших галузях. За технологічному ознакою до хімічної промисловості можна віднести виробництво цементу й інших в'яжучих, кераміки, порцеляни, скла, ряду продуктів харчової, а також мікробіологічної промисловості (білково-вітамінні концентрати, амінокислоти, вітаміни, антибіотики та ін.)

  Хімізація народного господарства - одна з вирішальних важелів підвищення ефективності виробництва та якості роботи в усіх сферах діяльності людини.

  Найважливішою перевагою застосування хімічних процесів і матеріалів є можливість створення матеріалів з наперед заданими властивостями, що володіють необхідною легкістю і міцністю, антикорозійні та діелектричні властивості, здатністю працювати в екстремальних умовах.

  Застосування штучних і синтетичних матеріалів забезпечує значне, часто вирішальне, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, що випускається, поліпшення її якості, полегшує умови і підвищує культуру виробництва, вивільняє трудові та матеріальні ресурси.

  Полімерні матеріали викликали справжню революцію майже у всіх галузях економіки. Застосування пластмас, гуми, лакофарбових матеріалів і хімічних волокон полегшує масу літаків, кораблів, автомобілів, збільшує їх швидкості, зберігає значну кількість дорогих і дефіцитних матеріалів, продовжує життя машин і устаткування, з підвищує продуктивність.

  Особливо широко використовуються в машинобудуванні пластмаси і синтетичні смоли, синтетичний каучук і гуми, хімічні волокна та вироби з них, фарби і лаки.

  У сільському господарстві основна частина приросту врожаю досягається за рахунок застосування мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин.

  У деяких випадках, особливо для нових галузей техніки, хімічні продукти виявляються незамінними (у мікроелектроніці, приладобудуванні, атомній і ракетній техніці).

  Впровадження у виробництво продуктів хімії призводить до величезного народногосподарському ефекту у вигляді економії дефіцитних і дорогих природних матеріалів.

  2. Структура хімічної промисловості Кузбасу і її виробничо-технічний потенціал.

  Хімічний комплекс Кемеровській області - одна з найбільших у Сибіру, складний за структурою, що включає промисловість органічного синтезу, хімічних волокон, виробництво мінеральних добрив, синтетичних смол, пластичних мас і т.д.

  Зародження хімічної галузі в Кузбасі пов'язано з початком будівництва у 1915р. в г.Кемерово коксохімічного заводу. Цим було покладено початок розвитку вуглехімії на базі використання коксового газу, одержуваного в процесі спікання вугілля в коксових батареях.

  Сьогодні хімічну промисловість Кузбасу представляють 15 великих і середніх промислових підприємств, з них 8 розташовані в м. Кемерово

  Основна частина хімічної продукції виробляється на таких великих підприємствах, як АТВТ "Азот", АК "Хімволокно", ВО "Спектр", АФ "Токем", ВО "Прогрес", ПЗ "Органіка" (г.Новокузнецк), АТ "Пурин" (г.Анжеро-Судженськ). Ремонтно-будівельна база - АП "Сібхімремонт". Науково-дослідні центри - проектний інститут ГІАП, інженерно-науковий центр АФ "Токем", науково-дослідний інститут ПО "Органіка", кафедри, проблемні лабораторії, факультети вузів області. Рівень монополізації в хімічній промисловості в середині 90-х років становив 82-83%.

  Галузь виробляє близько 300 видів хімічної продукції. Частка Кузбасский хімії у виробництві хімічної продукції в складі Російської Федерації: синтетичний аміак -9%, синтетичні смоли і пластмаси - 7%, синтетичні барвники -5%, капроллактам 100%, хімічні волокна -8,5%, у складі країн-членів СНД : частка капролактаму -25%, прес-порошків -45, хімікатів для каучуку і гуми -50, антрахінонових покриттів -100%.

  Таблиця1

  Структура валової продукції хімічної промисловості Кузбасу (валова продукція - 100%)

  Види продукції

  Частка валової продукції галузі,%

  Основна хімія (мінеральні добрива, кислоти, луги і т.д.)

  53,6

  Виробництво хімічних волокон

  13,6

  Синтетичні смоли та вироби

  11,6

  Лакофарбова продукція та синтетичні барвники

  6,4

  Хіміко-фармацевтичне виробництво

  7,6

  Продукція органічного синтезу та полімерні вироби

  7,2

  Інші види

  0,1

  Таблиця 2

  Динаміка виробництва найважливіших видів хімічної продукції в Кемеровській області

  Вид продукції

  грудня 1998р.

  тис.т у% до

  _________

  листопада. грудня.

  1998р. 1997р.

  1998р.

  тис.т у% до

  1997р.

  Довідково

  1997р.

  у% до 1996р.

  Аміак синтетичний

  38,4 - 96 в 4,1 р..

  277 - 92

  65

  каустична сода

  1,8 - 83 - 72

  20,1 - 77

  88

  Мінеральні добрива

  25,6 - 97 в 3,2 р..

  184 - 84

  63

  Волокна й нитки хімічні

  0,6 - 182 - 46

  8,3 - 71

  81

  Синтетичні смоли і пластичні маси

  3 - 132 - 50

  39,8 - 56

  87

  Синтетичні барвники, тонн

  19 - 102 --

  179 - 104

  в 2,5 р..

  Лакофарбові матеріали, тонн

  261 - 120 - 183

  2451 - 90

  70

  Частка морально і фізично застарілих ППОФ в галузі до середини 90-х років становить близько 50%, що негативно позначається на розвитку галузі в період її структурної перебудови. Заповнення ППОФ, їх оновлення утруднене скороченням виробництва в РФ, порушення зв'язків з країнами СНД, високими цінами на устаткування на зовнішньому ринку. Лише окремі підприємства (АФ "Токем", АТВТ "Азот", ВО "Спектр") могли закупити частину устаткування на зовнішньому ринку).

  У середині 90-х років підприємства галузі зберегли високий інтелектуальний потенціал частково за рахунок старого складу кадрів, частково за рахунок скорочення чисельності ППП (на 20-40%) в ході пристосування до нових умов розвитку. Питома вага ППП галузі в складі промисловості знизився до 6,2%.

  У першій половині 90-х років скоротився обсяг виробництва хімічної промисловості, питома вага збиткових підприємств у 1995р. був вище 88%. Частка продукції галузі в загальному обсязі промислового виробництва склала -7,5%, хіміко-фармацевтичної промисловості -0,7%. Збережено і навіть трохи збільшилися обсяги виробництва тільки в галузях експортної продукції - капролактаму, мінеральних добрив, іонно-обмінних смол.

  Утруднено був процес розвитку галузі і прискореними темпами приватизації. До 1994р. у федеральній власності було 29,4% підприємств, у складі громадських організацій (об'єднань) -5,9%, у приватній власності -29,4%, змішаної російської -35,3%. Відповідно розподілявся і обсяг виробництва продукції по цих групах -7,3%; 0,1%; 11,3%; 81,3%.

  На рівні підприємств важко йшов процес перебудови виробництва. У АТВТ "Азот" через відсутність вітчизняної сировини, високу собівартість продукції були закриті виробництва капролактаму на аніліновому основі, цех вулканізації автошин. Важко йшла конверсія ВО "Прогрес", протягом 1988-1991рр. пройшла заміна асортименту товарної продукції, виробництво оборонної продукції повністю виведено в 1994р. Одночасно був різко розширений асортимент товарів народного споживання, освоєно випуск безпечних вибухових речовин для ПЕК, цегли з відходів Антонівського рудоуправління.

  Не припиняється процес технічного переозброєння, реконструкції в АК "Хімволокно", АФ "Токем", ВО "Прогрес", особливо, в експортно-поставляють виробництвах - капролактаму, іонно-обмінних смол, кордної тканини, мінеральних добрив та ін Це дає можливість розраховувати на високу якість продукту і конкурентоспроможність.

  До складу товарної структури експорту продукції області питома вага хімічної промисловості зріс з 7,6% у 1993р. - До 9,6% у 1995р.

  Експорт хімічної продукції в основному включав продукцію великотоннажних виробництв - органічних хімічних добрив, хімічних волокон і ниток, синтетичних смол і пластичних мас, каустичної соди і малотоннажних - з виробництва лікарських препаратів. Кемеровська область забезпечує себе мінеральними добривами на 92,4%, хімічними волокнами - на 23,4%, синтетичними смолами - на 51,5%.

  Експортуються хімічні продукти з Кузбасу в райони Сибіру: по мінеральних добрив поставляється 55,8% від їх виробництва, з хімічних волокон і ниток - 16,1, по синтетичних смол і пластичних мас - 36,1, за каустичної соді - 22 , 7%. Відповідно ці показники по РФ - 69,6; 92,2; 74,1; 61,8. Штучні кордна тканина поставляється в Омськ, Красноярськ, Барнаул; поліамідні текстильні нитки - в Новосибірськ, Канськ, Красноярськ, Черемхово.

  Хімічна промисловість Кузбасу поставляє свою продукцію, в тому числі і в США, Великобританію, Китай.

  Експорт хімічної продукції Кузбасу до країни Дольне й ближнього зарубіжжя на 1995р. (% від загального обсягу виробництва)

  Таблиця 3

  Види хімічної продукції

  Країни ближнього зарубіжжя

  Країни далекого зарубіжжя

  Азотні добрива

  46,6

  25,8

  Хімічні волокна і нитки

  18,9

  --

  Синтетичні смоли пластмаси

  24

  1,6

  каустична сода

  38,1

  --

  Вчені області вважають, що в процесі структурної перебудови хімічного комплексу повинні поступово скорочуватися базисні виробництва - особливо Великотоннажна хімія, що виробляє сировину та напівфабрикати, і створюватися кінцеві стадії виробництва, орієнтовані на випуск матеріалів та їх обробку - виробництво пластмасових і гумотехнічних виробів для будівельного та машинобудівного комплексів; матеріалів для виробництва упаковок харчових і нехарчових продуктів, товарів народного споживання і т.д.

  Перспективи територіального розміщення виробництва хімічного комплексу в області повинні визначаться не стільки наявністю сировинних, енергетичних, водних і т.д. ресурсів, але й такими показниками, як інтенсивність заселення і виробнича насиченість району. Виходячи з цього, створення і розвиток нових хімічних виробництв недоцільно в таких районах області, як старі великі промислові вузли - Кемеровський і Новокузнецький; в районах, де йде освоєння нових вугільних родовищ - Ерунаковского, Ленінського, Караканского та ін; в південних районах області, де формуються рекреаційні зони.

  Плацдармом для розвитку і розміщення нових хімічних виробництв можуть бути:

  північний схід області, куди заходить західне крило Кансько-Ачинського вугільного басейну;

  анжерська промисловий вузол, де для вивільняються в результаті згортання вугільної промисловості трудових ресурсів, можуть бути розширені вже наявні потужності хіміко-фармацевтичного виробництва і створені нові з обробки конструкційних матеріалів.

  3.Краткая характеристика основних хімічних виробництв Кузбасу (кислоти, добрива, волокна, капролактам)

  АТВТ "Азот" - найбільше хімічне підприємство в регіоні. На його частку припадає близько половини основних фондів, працівників, продукції галузі регіону. Це підприємство має сучасні високорентабельні виробництва і здійснює безперервне вдосконалення технологій з метою підвищення ефективності виробництва та зменшення екологічного збитку. Виробляє: аміак, капролактам, мінеральні добрива, іонообмінні смоли, каталізатори та хімікати для гуми і каучуку, шини для легкових автомобілів.

  Кемеровська АК "Хімволокно" - одне з великих підприємств в Російській Федерації з виробництва поліамідних кордних, технічних та текстильних ниток, волокон і грануляту (нейлон-6). Застосована сировина-капролактам, що поставляється АТВТ "Азот". Основна продукція-штучні кордна тканина, випуск якої складає до 60% від усього обсягу продукції. Шини з Кузбасівського корду здебільшого випускаються на шинних підприємствах Сибіру.

  Поліамідні текстильні нитки широко використовуються для виробництва панчішно-насочних, трикотажних виробів та різних тканин.

  АК "Хімволокно" є найбільшим постачальником поліаміду первинного та вторинного різних марок як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

  На підприємстві розроблена програма технічного розвитку, вдосконалення виробництва і освоєння нових видів продукції. Планується випуск високоміцних марок кордної поліамідної тканини, а також організація на вільних площах виробництва анодного корду, що володіє рядом специфічних властивостей, що дозволяють використовувати його для випуску шин: авіаційних, надвеликогабаритні та спеціального призначення. Ведуться роботи з розширення асортименту та підвищення якості текстильних поліамідних ниток за рахунок випуску модифікованих, антистатичний, більш тонких ниток різної колірної гами. Для забезпечення потреб підприємств Сибіру в склонаповнені поліамід розробляється організація виробництва композиційних матеріалів на основі поліаміду за рахунок наповнювачів дрібнодисперсного і волокнистої структури.

  АФ "Токем" - найбільший у Росії виробник полімерних матеріалів. Основні види продукції-тверді і рідкі фенольні смоли, ливарні і пресовані феноплати, у тому числі малофенольние, іонообмінні смоли, формалін, текстоліт і декоративний шаруватий пластик, вироби побутового та технічного призначення з пластмас.

  АТ "Спектр"-підприємство з сучасними технологіями та конкурентоспроможною продукцією-випускає антрахіновие барвники для вовни, рослинних і штучних волокон.

  ВО "Прогрес"-підприємство ВПК Росії, яка протягом 55 років займалося виробництвом піроксиліновий порох і боєприпасів. Процес конверсії почався в 1988р. На першому етапі переходу - нарощування випуску вже осв?? енной продукції товарів народного споживання. З 1993р. почалося освоєння випуску мікроцеллюлози, стабілізованої ефіру, декоративних плівок на основі ПВХ і лінолеуму (полоплена), водно-дисперсних фарб, матуючої нітролаку, клеїв побутового і загальнотехнічного призначення. Розвивається виробництво емульсійних вибухових речовин, у тому числі застосовуються під час підземного видобутку. Одним з напрямів конверсії в ПЕК стали розробки спрямовані на підвищення безпеки і продуктивності при підземного видобутку вугілля - підготовлено виробництво матеріалів для шахтних вентиляційних труб.

  Запущено виробництво розчинного емульсійного масла, яке використовується в гідрокрепі при підземного видобутку у вугільних підприємствах, а також, супертонкого волокна з базальту.

  Таблиця 4

  Найменування підприємства

  Продукція, що випускається

  АТВТ "Азот"

  Аміак, капролактам, мінеральні добрива, іонообмінні смоли, каталізатори та хімікати для гуми

  АК "Хімволокно"

  Поліамідні кордні тканини, технічні та текстильні нитки, волокна, грануляти

  АФ "Токем"

  Поілімерние матеріали, тверді і рідкі фенольні смоли, ливарні і пресовані феноплати

  АТ "Спектр"

  Антрахіновие барвники

  ВО "Прогрес"

  Мікроцеллюллюлоза, стабілізований ефір, декоративні плівки ліноліум, водно-дисперсійні фарби, вибухові речовини

  4.Проблеми розвитку хімічної промисловості Кузбасу.

  За радянських часів хімічний комплекс Кемеровській області мав сильні позиції. У структурі промислового виробництва Кузбасу до 1989р. хімічний комплекс становив приблизно 17,8%, чисельність працюючих перевищувала 60 тис. осіб. З галузей промисловості хімія була третьою - після вугільної галузі та металургії.

  Сьогодні хімічна промисловість переживає комплекс проблем, пов'язаних зі зміною всієї економічної структури Росії і Кузбасу зокрема. Основні проблеми - неплатежі, відсутність інвестицій, невиплата заробітної плати, необхідність модернізації багатьох виробництв, руйнування міжгалузевих зв'язків, екологічні проблеми.

  Хімічна промисловість Кузбасу представлена 15 великими та середніми підприємствами з чисельністю лише 23,1 тис. чол. Це всього близько 4,9% основних фондів промисловості області. Ступінь зносу основних фондів хімічних підприємств області -37,7%; по Кемерово -63,3%.

  Період 90-94-х років характеризувався різким падінням обсягів виробництва і скороченням чисельності робітників. Особливо на заводах "Прогрес", "Комунар", "Спектр". Процес згортання виробництва згладжуються тим, що підприємства, здатні випускати продукцію на експорт, стали активно займатися самостійними поставками її за кордон. Цьому сприяла сприятлива ситуація на світовому ринку мінеральних добрив. У 1993-1994рр. ціна на карбамід-основну продукцію, що поставляється на експорт АТ "Азот", доходила да 200 $ за тонну, і завод випускав її понад 50 тис. тонн. Добре продавався і капролактам кристалічний. Ціна його за тонну на світовому ринку наблизилася до 1800 $.

  Починаючи з 1995 року ціни на мінеральні добрива на світовому ринку почали катастрофічно падати.

  Це обумовлено декількома причинами - кризи перевиробництва в країнах Південно-Східної Азії і ряд криз у країнах - споживачів мінеральних добрив; неузгодженість цінової політики, демпінг країн - виробників мінеральних добрив. Внутрішня причина - високі тарифи на залізничні перевезення (40 $ за тонну при собівартості тонни продукції не вище 30 $).

  Криза 1997 позначився на підприємствах хімічної індустрії ще більш негативно. Адже найважливіші особливості хімії Кузбасу - це широкі виробничо-технічні зв'язки хімічних виробництв. Параліч банківської системи і, як наслідок, непроходження поточних платежів посилили тяжке становище хімічних підприємств Кузбасу. Фінансова криза загострила і проблему обігових коштів підприємств. Як сніговий ком стали рости штрафи, пені, неустойки по платежах до бюджетів та небюджетні фонди. Наприкінці 1997р. АТ "Міжрегіонгаз" припинив поставку газу На "Азот". Пакет акцій був "розмитий" серед 20 тис. фізичних осіб і десятків приватних фірм-акціонерів. У 1998р. дочірні підприємства АТ "Газпром" придбали на вторинному ринку близько 58% всіх акцій АТ "Азот". У 1998р. на підприємстві було введено зовнішнє управління, а потім між облдержадміністрацією і "Газпромом" було укладено угоду про взаємодію у розвитку хімічної промисловості області і, перш за все, АТ "Азот" як базового підприємства хімічної галузі Кузбасу. "Азот" і дочірнє підприємство "Газпрому" - АТ "Газонефтехіміческая компанія" уклали договір толінгу. Перед компанією встали завдання поставок найширшої номенклатури сировини і матеріалів для виробництва "Азоту" і орієнтація збуту на різних споживачів (від вітчизняних сільгоспвиробників до зарубіжних фірм-імпортерів).

  Нарощування обсягів виробництва в січні-березні 1999р. спричинило різке зростання кредиторської заборгованості всіх основних постачальників сировини, електроенергії, підрядним організаціям. На 1 березня 1999р. кредиторська заборгованість наблизилася до 500млн. руб.

  Складна ситуація склалася і на інших хімічних підприємствах: "Хімпромі", "Хімволокно", "Комунарі".

  У результаті акціонування підприємств відбулося порушення технологічних ланцюжків і був допущений перевагу приватних інтересів окремих виробників над загальними.

  За ініціативою губернатора у листопаді 1998р. була створена асоціація хімічних підприємств Кузбасу - "Хімія Кузбасу", що об'єднала всі хімічні підприємства області. А 15 лютого 1999 року постановою обладміністрації була проголошена "Сибірська хімічна компанія" Засновниками компанії стали обладміністрація (52% акцій) і дочірнє підприємство "Газпрому" "Газсібконтракт" - основний постачальник газу на "Азот" (48% акцій).

  Задачі компанії: розробка та реалізація заходів щодо виходу з кризи; координація роботи підприємств, пов'язаних єдністю виробничого процесу із закінченим технологічним циклом і мають спільні інтереси у виробництві та реалізації продукції; інтеграція підприємств, підвищення ефективності виробництв та конкурентоспроможності продукції; консолідація фінансових, виробничих і виробничих ресурсів.

  Базовим для становлення "Сибірської хімічної компанії", як і для всього хімічного комплексу регіону, є АТ "Азот". Сьогодні "Азот" практично на 100% забезпечує капролактаму АК "Хімволокно"; сульфенамід і діафеном - 18 підприємств Росії та 6 - СНД та зарубіжних країн; циклогексаном і диметилформамід - "Хімпром"; технічною водою - Новокемероскую ТЕЦ.

  Ефект від співпраці з "Сибірської хімічною компанією" для ряду підприємств хімічного комплексу на сьогоднішній день полягає:

  по АТ "Азот":

  * поповнення обігових коштів;

  * у стабільному постачанні виробництв газом, енергією;

  * у поставках сировини за оптимальними цінами;

  * у зростанні обсягів виробленої продукції;

  по АТ "Хімволокно":

  * збільшення обсягів виробництва в 1,5 рази;

  * у значне скорочення заборгованості з оплати праці;

  по АТ "Хімпром":

  * у збільшенні обсягів виробництва більш ніж у 2 рази;

  * у скорочення боргу з оплати праці в 3-4 рази

  При побудови взаємовідносин і взаємозв'язків з іншими підприємствами хімічного комплексу Кузбасу є певні складнощі. Так, "Хімволокно" не може розвиватися і вести самостійну політику без стабільних поставок капролактаму з АТ "Азот". Але прямі поставки рідкого капролактаму на "Хімволокно" "Азоту" не вигідні, виходячи з характеристики ринку капролактаму, як світової, так і Росії, існуючої кон'юнктури цін. Ціна на рідкий капролактам, що поставляється на "Хімволокно", сьогодні 25,2 тис. руб. з ПДВ, а ціна капролактаму, що поставляється на експорт, вище на 41%. У цих умовах інтерес "Азоту" у поставках сировини на кемеровський завод хімволокна полягає в додатковому переділі капролактаму та отримання прибутку за рахунок зниження цін на одержуваний натомість продукцію "Хімволокна"-корду. Реалізація більш дешевого корду дозволить "Азоту" компенсувати збитки, пов'язані із заниженням ціни на капролактам.

  Для хімпідприємств області створення "Сибірської хімічної компанії" дає можливість залучення партнерів, налагодження контактів, укладення договорів поставки продукції. Це і можливість виключити посередників.

  Інвестиції - як із власних коштів, так і з коштів компанії - вже дозволили:

  * здійснити капітальні ремонти цеху сірчаної кислоти, виробництва аміаку;

  * почати технічне переозброєння виробництва хімікатів;

  * поновити заморожене будівництво 3-його виробництва аміаку.

  Деякі підприємства, такі, як АТ "Спектр" у Кемерові, до цих пір не визначилися: чи залишаться вони на промисловій карті регіону або підуть у небуття.

  За останній час в Кузбасі левова частка хімічних підприємств потрапила під сокиру банкрутства. Так, за 5 місяців 1999 енергетики виставили хімікам і нафтохімікам 245,6 млн. рублів платежів. Споживачі сплатили трохи більше п'ятої частини грошима - 50 млн. рублів. А загальна сума розрахунків навіть перевищила поточні платежі, на сім мільйонів карбованців і склала 252,6 мільйона. На 1 червня 1999р. хіміки заборгували енергетикам чимало - близько 118 мільйонів рублів (не враховуючи сотень мільйонів рублів замороженої заборгованості за рішеннями арбітражного суду при оголошенні підприємств галузі банкрутами).

  Позитивні зміни з платежами енергетикам і у головного боржника "Азоту" після зміни зовнішнього керуючого. Гірше ситуація з розрахунками у "Хімволокна": із п'ятимісячного споживання на вісім мільйонів рублів сплачено шість мільйонів, грошима - менше півтора мільйонів. На підприємстві повисло вже поточних боргів майже 4,5 мільйона рублів. Не можна назвати задовільними розрахунки енергохіміческой компанії через неї будуються відносини з OАO "Хімпром"). Лише 700 тисяч рублів з поточних платежів цього року вона віддала грошима, 21,8 мільйона - продукцією і заліками, проте до цих пір в підвісі 4,8 мільйона

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !