ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  ВЕЗ в Україні
       

   

  Географія

  Курсова робота

  ПО РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  на тему

  "СЕЗ В РОСІЇ"

  РЕА ім. Г. В. Плеханова

  Анісімов Михайло

  2-ий курс факультетаБіДА.

  Зміст роботи:

  1. Введення.

  2. Історичний аспект формування ВЕЗ.

  3. Сучасна концепція створення экономич. зон.

  4. Зони спільного підприємництва в СНД.

  5. Висновок.

  ВСТУП

  Однією з складових частин перебудови народного

  господарства СРСР є радикальна реформа діяль-

  ності зовнішньоекономічного комплексу. Крім су-

  громадської підвищення його внеску в економічне і

  соціальний розвиток країни, реформа одночасно

  передбачає формування в Радянському Союзі еко-

  номіки відкритого типу, що передбачає не тільки її

  тісний взаємозв'язок зі світовою економікою, а й їх з-

  стязательность.

  Концепція перебудови зовнішньоекономічних зв'язків-

  зей виходить з того, що в сучасному взаємозалежний-

  мом світі радянська економіка є частиною миро-

  виття і не може успішно розвиватися у відриві від по-

  останньої. Тому стратегія економічного розвитку

  нашої країни повинна розроблятися з орієнтацією

  на світовий рівень. Це має на увазі істотне

  посилення впливу зовнішньоекономічних зв'язків на тим-

  пи, пропорції і характер економічного зростання у країнах-

  не, внутрішнє ціноутворення та регіональне роз-

  буття;

  Зовнішньоекономічні зв'язки, таким чином, мають

  стати самостійним джерелом збільшення націо-

  нального доходу Радянського Союзу, постійної склад-

  ляющие. при виборі шляхів вирішення народнохозяйствен-

  них завдань.

  У концепції перебудови зовнішньоекономічних зв'язків-

  зей СРСР врахована необхідність зміни відносин

  між формами власності, що існують ~ на-

  шей країні і в державах Заходу. Залишаючись соці-

  альних антиподами, вони тим не менш утворюють в точ-

  ках дотику своєрідні гібридні форми в

  вигляді власності спільних підприємстві в СРСР,

  інвестиційних активів радянських організацій як за

  кордоном, так і на території країни.

  Нові форми зовнішньоекономічних зв'язків (сумісного

  стное підприємництво на території СРСР, сво-

  вільних економічні зони, закордонне інвестірова-

  ня і т. д.) покликані способствовйть посилення викорис-

  тання в нашій економіці прогресивної зарубіжної

  технології та управлінського досвіду, розвитку експорт-

  ного сектора країни і розширення фінансової бази

  модернізації народного господарства.

  У свою чергу, радянські капіталовкладення за ру-

  бежом і у вільних економічних зонах на терито-

  рії СРСР дозволяють створити там інфраструктуру, не-

  хідно для збільшення радянського експорту (преж-

  де всього машинотехнічної), а також власну

  виробничу базу для стабільного постачання на-

  шей країни різними товарами.

  Суттєвим є і те, що нові форми внешнеекономі-

  чеських зв'язків передбачають ще й рішення такої за-

  дачі, як вивести Радянський Союз на статус вже не

  тільки міжнародного торговця, а й міжнародно-

  го інвестора.

  Принципово вам "але, що курс на створення в СРСР

  відкритої економіки проводиться не тільки через цент-

  ралізованние планово-стратегічні рішення. Він опи-

  Раєт на безпосередній вихід на колишній ринок

  всіх зацікавлених радянських підприємств, об'єднаних-

  нений і виробничих кооперативів, перетворення

  зовнішньоекономічних операцій в органічну склад-

  ву частину їх господарської діяльності,

  Тривалий час у нас побутувало уявлення, що навчаючи-

  стіе іноземного капіталу в процесі суспільного

  виробництва суперечить самій природі планового

  господарства. Однак наприкінці 80-х років в нашій країні

  був прийнятий ряд нормативних актів, що санкціонує

  створення спільних підприємств за участю капітана-

  стіческіх фірм і компаній.

  Це сприяло тому, що в Радянському Союзі

  процес їх. формування придбав лавиноподібний ха-

  рактер: якщо до середині 1987 р. налічувалося лише

  сім спільних підприємств, то до 'початку 1988 р. -

  близько 30. До кінця ж 1989 р. їх було вже більше 1000. Б

  1990 р., за даними Міністерства фінансів СРСР,

  щомісяця реєструється 80 - 100 спільних перед-

  приємств.

  Такий кількісне зростання. спільних підприємств

  в СРСР не міг не призвести до певних якісно-

  вим зрушенням, а саме до об'єднання спільних перед-

  приємств у спеціальних економічних зонах, подібно

  тому як це відбувалося в ряді країн світу.

  Слід, однак, відзначити, що в нашій країні мн-

  ровой досвід створення вільних економічних зон, або,

  як прийнято називати їх в радянській економічній лі-

  літературі, зон спільного підприємництва,, примі-

  ним лише частково. Якщо у закордонній практиці по-

  добние зони зазвичай є невеликими територій-

  альних анклавами, майже не пов'язаними з націо-

  вим ринком, то в СРСР вони мисляться як органічна

  частиною радянської економіки, як засіб вирішення не

  стільки зовнішньоекономічних, скільки общехозяйствен-

  них завдань.

  Ось чому, на думку автора, так актуальне в на-

  варте час аналіз практики (у тому числі працю-

  ностей і проблем) створення та функціонування сво-

  вільних економічних зон не тільки в нашій країні.

  але і за кордоном,

  ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ

  ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН

  Стрімке збільшення числа вільних еконо-

  вів економічні зон - одне з найбільш характерних явле-

  ний, що одержали інтенсивний розвиток у світовій еко-

  номіки за минулий чверть століття.

  Усі вільні економічні зони (безмитні

  митні території, промислово-торговельні і тих-

  нико-впроваджувальні зони і т. п.) об'єднує безмитно-

  ний або пільговий режим ввезення та вивезення товарів, визна-

  поділена відособленість в господарському, торговельному, ва-

  лютні-фінансовому відношеннях від решти терито-

  рії приймаючої країни, активна взаємодія з

  іноземним капіталом, а також тісний зв'язок з миро-

  вим ринком.

  У конвенції Кіото (травень 1973 р.) було приведено та-

  дещо визначення поняття "вільна економічна зо-

  на - це частина території однієї держави, на ко-

  горою завезені товари звичайно розглядаються як

  товари, що знаходяться за межами митної терри-

  торії по відношенню до права імпорту і відповідних

  щнм податках і не піддаються звичайному митниць-

  ному кентролю.

  Найбільше поширення вільні економіч-

  ські зони одержали в країнах, що розвиваються. Якщо до

  1981 р. у вказаних державах було створено 96 та-

  ких геть, то до початку 1990 р. - вже близько 300. Ще не-

  скільки десятків вільних економічних зон зна-

  диться в стадії формування.

  Загальна зайнятість у вільних економічних зонах,

  створених в країнах, що розвиваються, досягає 2 млн.

  чоловік; Очікується, що до середини 90-х років цей по-

  казатель перевищить 3 млн.

  Виручка від експорту з вільних економічних

  зон в даний час складає 13 - 15 млрд. дол,

  а до 1995 р., за оцінками експертів Центру ООН з транс-

  національним корпораціям, вона може досягти 25

  млрд дол

  Вільні економічні зони існують майже у

  усіх промислово розвинених країнах. Причому в Сполучених-

  наних Штатах Америки їх чисельність сама біль-

  Шая - близько 200. Крім найстаршої і найбільшої сво-

  бодні економічної зони в Нью-Йорку, ОНН органи-

  зовано в Бостоні, Чикаго, Клівленді, Сан-Франциско,

  Сіетлі і в інших містах.

  Загальний обсяг щорічно надходять в американ-

  ські вільні економічні зони товарів збільшив-

  ся з 100 млн. дол в 70-і роки до 2. млрд. до кінця

  80-х років. Вартість щорічно відвантажуються товарів,

  частина яких піддавалася переробці, оцінювалася

  до початку 1990 р. в 4 млрд. дол

  Спочатку вільною економічною зоною вва-

  талась особлива територія великого морського порту, ж-

  лезнодорожного вузла, аеропорту або примикає до

  ним району), виділена з митної території

  країни для вільного и безмитного ввезення та вивезення

  іноземних товарів.

  Такі зони збереглися і до теперішнього часу.

  У них товари зберігаються. на складах необмежений або

  обмежений термін, пакування, пересортіровива-

  ются і переробляються, а потім поставляються на

  . внутрішній ринок даної країни з сплатою мита

  або вивозяться безмитно за кордон.

  Використання подібних економічних зон позво-

  ляєт постачальникам відкласти реалізацію товарів до по-

  височини на них попиту і відповідно цін, демонстр-

  центрувати продукцію потенційним оптовим покупці-

  телям, допрацьовувати її з метою сплати надалі

  меншою мита.

  історично таким зонам передувало створення

  <вільних портів ", іншими словами, територій без-

  митом складування товарів на період пошуку

  покупців. Спочатку <вільні порти> созда-

  вались для розвитку місцевого ринку, а потім і для з-

  дії розширенню міжнародної торгівлі. Напом-

  ним, статус <вільних портів> мали Генуя (з 1595 р.).

  Венеція (з 1661 р.), Марсель (з 1669 р.), а в Росії -

  Одеса (з 1817 р,), Владивосток (з 1862 р.) і Батумі

  (з 1878 р.).

  У міру монополізації ринку і посилення протек-

  ціоністской політики держав <вільні порти>

  стали скасовується, а на їх територіях і. в інших

  торговельних центрах почали створюватися вільні еконо-

  вів економічні зони, де все більшого значення набувала

  переробка товару.

  Засновниками такого типу вільних економічних

  зон були англійці П. Халл і С. Хоув, а також амери-

  канец С. Бутлер, які прийшли до висновку, що державні

  дарственное втручання при різного роду крі-

  зісних ситуаціях не в змозі запобігти еконо-

  мічного занепад великих промислових центрів. За

  їхню думку, не рятували положення і традиційні ме-

  ри економічного і політичного впливу на хо-

  зяйственную діяльність цих територій.

  Підприємцям, які бажають займатися бізнесом

  в районах, що знаходяться у важкому економічному по-

  ложении, надавався ряд пільг по налогообложе-

  нію, менш жорстко регламентувалася і їх діяч-

  ність. Крім того, бізнесмени могли здійснювати тут

  деякі операції, які зазвичай не дозволяються

  нормативами місцевого законодавства (наприклад, в

  галузі банківських і страхових операцій).

  У межах таких зон, скажімо, банки могли свобод-

  але моделювати з будь-якими валютами і підтримувати

  ділові відносини з клієнтами, що проживають поза зо-

  ни. Отже, тут не треба було встановлювати

  контроль за валютним обміном, рухом капіталів

  і т; д.

  Протягом тривалого часу вільним економі-

  ного зонам була властива переважно комерційних

  чна діяльність. У економічних зонах товари

  складувалися і піддавалися лише тих операціях,

  які були спрямовані на забезпечення доброкачест-

  венного збереження або ж на покращення загального вигляду

  або зовнішнього оформлення, що дозволяло підвищити їх

  якість.

  І лише на початку 60-х років була дозволена обра-

  лення: товарів у вільних економічних зонах. Звичайні-

  але при цьому здійснювалися операції, так чи інакше

  збільшують додаткову вартість товару.

  Отже, з збирають центрів і пунктів

  розподілу вільні економічні зони все частіше

  стають місцем обробки і трансформації товарів.

  При цьому діють пільгові умови їх експорту з

  згаданих зон.

  Відзначимо, що підвищення додаткової вартості то-

  вара за відсутності митних і інших мит ста-

  новітся відмітною рисою економічних зон, кото-

  рие були створені в Сполучених Штатах Америки.

  Ще один етап розвитку вільних економічних

  зон почався в 80-і роки завдяки низці заходів, спрямованих

  лених на. подолання застою в окремих галузях

  промисловості, банківської і страхової справи. Ха-

  рактерной рисою цього етапу можна вважати посилення

  економічного розвитку окремих регіонів, знаходячи-

  трудящих у кризовому стані. Так, шляхом створення не-

  великих економічних зон були виведені з кризи

  ряд департаментів Франції і близько 25 районів Вели-

  кобрітаніі.

  Іншими важливими тенденціями зазначеного етапу

  розвитку вільних економічних зон є пільг-

  ные умови діяльності підприємств, розтадені

  в цих зонах, з оподаткування, і дебюрократизація

  їх управління.

  У практиці економічних зон в даний час

  застосовується широка гама пільг і стимулів для іноземних опера-

  дивних вкладників капіталу. Як правило, вони зави-

  сят від специфічних умов кожної економічної зо-

  ни. Звичайно, окрім скасування митних зборів, перед-

  сматріваются такі пільги:

  скасування будь-якого оподаткування у рахунок права

  на експорт, звільнення від інших податків, перш

  всього на нерухоме майно, а також місцевих (об-

  ластних) податків, що є в ряді країн;

  скасування податків на прибуток іноземного персоналу,

  що працює у вільній економічній зоні; -

  повна або часткова відміна податків на прибуток

  зональних підприємств на певний термін і в за-

  лежно від ряду умов.

  Наприклад, у Південній Кореї підприємства, створені

  у вільній економічній зоні, в перші п'ять років пів-

  ністю звільняються від податків, а в наступні три

  року податки їм знижуються на 50%.

  У Шрі-Ланці повне скасування оподатковувань довгих-

  ся від двох до десяти років залежно від специфіки

  функціонування підприємств економічної зони,

  при цьому враховується кількість зайнятих на підприємстві,

  приплив конвертованої валюти, що застосовується техноло-

  гія і т. д.

  Створення вільних економічних зон у різних

  країнах в даний час припускає досягнення

  таких цілей:

  забезпечення більш повної зайнятості робочої сили

  як безпосередньо в економічній зоні, так і за її

  межами;

  залучення інвестицій, особливо у вільно кон-

  вертіруемой валюті;

  організація у економічних зонах таких вироб-

  ництва, продукція яких йшла б на експорт, не обмежить-

  додаючи при цьому вже існуючі місцеві підприємства,

  що діють на внутрішньому ринку.

  Крім того, багато країн, що створюють вільні

  економічні зони, вважають, що вони будуть способстуют-

  вова розвитку відсталих в економічному відношенні

  районів, модернізації технологій, отримання нових

  ноу-хау, навчання власних фахівців і робочих

  нових методів праці, а також використання власної

  них сировинних ресурсів для виробництва експортної

  продукції.

  Класичним прикладом цього може служити <воль-

  ва гавань> Манаус в бразильській Амазонії, де іно-

  дивні підприємства, що працюють на експорт, орга-

  ни включати у виробництво оптових виробів по край-

  ній мірі частину сировинних ресурсів, що є в дан-

  ної місцевості.

  До речі, з цією спочатку експортної промисло-

  ленній зоною відбулася цікава трансформація:

  поступово вона перетворилася ~ в чисто імпортну зону.

  Тепер вся продукція, що надходить в <вільну га-

  вань>, поглинається бразильським ринком.

  Є й інші приклади, але дещо менш ра-

  дікального переходу з обробки експортних товарів

  на імпортні, Такі тенденції характерні для свобод-

  них економічних зон у Китаї, Мексиці, Барбадосі і

  для ряду інших країн.

  Однак у зазначеній трансформації простежуються

  і негативні моменти. Головний з них той, що іно-

  дивні компанії, що діють у вільних зонах

  деяких держав, прагнуть використовувати їх для

  збуту неякісних товарів, які не мають спро-

  са на ринках інших країн.

  Таким чином, створення вільної економічної

  зони в будь-якій країні передбачає перш за все

  прискорений розвиток тієї чи іншої території. Хіба-

  нення таких зон дозволяє урядам приймають

  країн пом'якшувати кризові ситуації в національній еко-

  номіки і долати труднощі в державних ка-

  піталовложеніях в регіоні.

  Важливим моментом з точки зору створення свобод-

  них економічних зон є роль різних держав-

  жавних і муніципальних органів управління. В

  більшості країн, як розвинених, так і развівавщіх-

  ся, економічні зони засновуються рішенням цент-

  ральних урядових органів, міністерствами

  планування або фінансів. Ці органи мають необ-

  ходимо досвід у сфері управління великими проектами,

  а також досить компетентні в області внешнеекономі-

  чеських свяеей. Проте є досить багато примі-

  рів, коли економічні зони створюються і управляють-

  ся місцевими муніципальною владою.

  Серед <класичних> вільних економічних зон,

  найбільш поширених в даний час, можна

  відзначити наступні. "

  безмитні зони, розташовані на основних пе-

  рекрестках міжнародних транспортних систем;

  зкспортние промислові зони, орієнтовані

  головним чином на зовнішню торгівлю;

  парки технологічного розвитку, які створюють-

  ся на основі існуючого в країні, що приймає на-

  учно-техііческого потенціалу, але за участю іноземних-

  ного капіталу і з використанням. прогресивного про-

  устаткування, ноу-хау, а також зарубіжного управленче-

  ського, комерційного або маркетингового досвіду;

  зони _ страхових і банківських послуг, сприяючи-

  щие зміцненню цієї виключно важливої сфери еко-

  номіки;

  імпортно-промислові зони та зони по заміщенню

  імпорту, які покликані забезпечити приймаючу

  країну сучасними товарами, а місцеві. підприєм-

  буття - передовою технологією.

  На практиці в "чистому вигляді> перераховані еконо-

  вів економічні зони зустрічаються рідко. Звичайно для кожної

  з них властиве поєднання характерних тенденцій ука-

  занних вільних економічних зон. Наприклад, мало-

  імовірно, щоб парки технологічного розвитку не

  надавали таких ключових послуг, як банківські опе-

  рації, страхування або торгівля.

  Переважна більшість підприємств у суті-

  чих нині вільних економічних зонах - це перед-

  прийняття легкої промисловості, які потребують відно-

  сітельно скромних капіталовкладеннях. Вони вироб-

  дят текстиль та одяг, побутову електроніку, спортивних,

  ний інвентар, вироби з пластмаси, меблі, продо-

  вольствіе, напої.

  Однак засновники деяких вільних зон пішли

  по іншому шляху і стали сприяти розвитку перед-

  приємств важкої промисловості. Наприклад, в

  експортно-промисловій зоні Тринідаду і Тобаго дере-

  володіє переробка нафти і нафтохімічна про-

  мислення. У Грне підприємства вільної економі-

  чеський зони займаються переробкою що добувають там

  бокситів в глинозем і алюміній. У економічних зо-

  нах Об'єднаних Арабських Еміратів діє це-

  лий ряд хімічних, нафтохімічних і автомобіль-

  них компаній.

  Створення підприємств важкої промисловості в

  вільних зонах зазначених країн, звичайно, пов'язано з

  їх природними ресурсами, В Ганв - це боксити, в

  Тринідаді і Тобаго - нафта, в Об'єднаних Араб-

  ських Еміратах - нафта і природний газ.

  І все ж-слід зазначити, що політика прави-

  нізацією зазначених трьох країн була спрямована не настільки-

  ко на розвиток важкої промисловості в своїх еконо-

  вів економічні зонах, скільки на створення експортних про-

  промислово зон на основі вже існуючих підприєм-

  тий важкої промисловості. Це насамперед. усього відно-

  сітся до перших двох країн.

  Що стосується Об'єднаних Арабських Еміратів, то

  тут сталася закономірна еволюція: поява

  підприємств, пов'язаних з видобутком і переробкою неф-

  ти і газу супроводжувалося створенням підприємств важки-

  лій промисловості в несуміжних галузях, в приватно-

  сті в машинобудуванні.

  Одна з характерних рис промислового роз-

  буття. більшості вільних економічних зон заклю-

  чає в тому, що знаходяться там компанії, як пра-

  вило, прагнуть до мінімального використання місць-

  них ресурсів.

  Слабкі зворотні зв'язки цих компаній з підприєм-

  тіямі приймаючої країни пояснюються закритим ха-

  рактер економічних зон, профілем діючих

  там підприємств і щодо нерозвиненим потенції-

  лом національних постачальників. І в цьому сенсі прак-

  тика зазначених вище держав є ви-

  ням.

  У той же час багато іноземних компаній, дей-

  ціалу в країнах, що розвиваються, то залюбки вико-

  користуються місцеві сировинні ресурси і напівфабрикати,

  вироблені на їх основі (сталь, алюміній, основ-

  ные хімікати, гуму, деревину і т. п.). Деякі з

  них створили велику переробну промисло-

  ність на основі місцевої сировини - добре розвинені і

  організовані підприємства, які Діють в при-

  приймаються країнах протягом багатьох десятиліть, тобто

  до створення перших вільних економічних зон.

  Ось чому такі компанії не відчувають потреб-

  іості у використанні можливостей нещодавно створений-

  них економічних зон. Крім того, позначається і ще

  один фактор: переробні підприємства, викорис-

  зующіе місцеву сировину, як правило, знаходяться недале-

  до від його джерел (чи то шахта, нафтова сква-

  жіна або гідроелектростанція), у той час як експорт-

  но-промислові зони звичайно формуються поблизу

  великих населених пунктів або промислових цент-

  рів.

  Крім того, економічні зони створюються устано-

  уря для швидкого вирішення проблем промислово-

  го розвитку будь-якої території. Звідси примітив-

  ные виробничі приміщення, схожі на часЛ-

  ки, і незначні витрати на обладнання іност-

  ранних інвесторів.

  Компанії, що займаються переробкою сировинних

  ресурсів, як правило, є відносно великі-

  ми і діють на основі довгострокових договорів, плас-

  ніруя свою діяльність на багато років вперед. Цим

  вони відрізняються від звичайного заводу зі складання електрон-

  них виробів або спеціалізованої компанії з по-

  Шиву одягу у вільній економічній зоні.

  Зазвичай вважається, що вільні економічні зо-

  ни сприяють прямим іноземним інвестиціям від-

  носітельно великих і мають хорошу репутацію

  компаній. Однак, як свідчить світовий досвід,

  потужні транснаціональні корпорації не дуже нуж-

  даються в привілеї та можливості вільних зон.

  Вони можуть успішно функціонувати в звичайних ус-

  ловіях практично будь-якої країни. І якщо умови ка-

  кого-небудь держави дуже несприятливі, то при-

  майна, пропоновані вільними економічними

  зонами, навряд чи змусять ці корпорації змінити їх

  стратегію міжнародного розвитку.

  Це одна з основних причин того, що в блешні-

  стве країн інвесторами у вільних зонах являютея

  не великі, добре відомі транснаціонадьние кор-

  пораціі, а невеликі фірми, які часто виходять на

  ринок іноземних інвестицій в перший раз.

  Досвід таких країн, як Мексика, Ямайка або Маври-

  кий, навмисно що залучають у свої економічні

  зони дрібних іноземних інвесторів, підтверджує, що

  середні або дрібні фірми промислово розвинених го-

  сударство або країн, які недавно стали на шлях індуст-

  тивнотериторіального розвитку, з користю для справи доповнюють діяль-

  ність великих компаній.

  Дрібні фірми більш гнучко реагують на бистроме-

  няющуюся обстановку і в змозі задовольнити на-

  сутнього потреби внутрішнього ринку цих країн. Вчи-

  тивая прагнення багатьох держав як можна Би-сь-

  реї прівлень іноземних інвесторів, такі компанії

  виявилися короткостроковій кращою альтернативою, ніж

  великі транснаціональні корпорації, які дей-

  обхідних документів набагато повільніше.

  Створення та функціонування; вільних екюмоііче-

  ських зон часто відхиляються від первинних проектів-

  тов. Наприклад, коли на початку 60 років на Маврикій

  було передбачено створення першого експортно-промисло-

  ленній зони, то передбачалося, що питома вага про-

  дукції підприємств електронної. промисловості бу-

  дет дорівнює 30 підприємстві текстильної промислово-

  сті - 25, металообробних підприємств - 15,

  підприємств з обробки сировини - 10 ~ 4.

  Проте вже до середини 8 (Н років на текстильні

  підприємства і підприємства та пошиття одягу прихо-

  доілось 87 зайнятого в економічній зоні населення,

  на підприємства з виробництва меблів та виробів з

  дерева - .2,5 і на підприємства, що випускають ювелір-

  ные вироби, - 2%.

  Підприємства електронної промисловості, які

  активно розвивалися в перші роки, потім майже зник-

  чи (за винятком тих, які випускали годинник).

  Така еволюція, притаманна в тій чи іншій мірі

  практично всім вільним економічним зонам, під

  чому залежить від характеру діяльності підприємцями-

  мателей-піонерів. Якщо перші інвестори були перед-

  подані електронними компаніями, то і наступні

  будуть належати до тієї ж галузі, сприяючи тим

  самим, як правило, створенню в економічній зоні

  електронної монокультури>.

  Така ж тенденція характерна і для інших отрас-

  лий промисловості. У експортно-промисловій зоні

  Шрі Ланки, наприклад, на частку виробництва текстилю

  і одягу припадає близько 90% зайнятих, у Доміні-

  Канській Республіці - понад 60, у Єгипті - 54.

  Причина такого положення пояснюється динамікою,

  властивою розвитку. самих економічних зон, отсутст-

  Вієм контролю з боку державних органів з

  відношенню до іноземних інвестицій також сла-

  бим взаємодій зональних підприємств, націо-

  ціональних та іноземних кампаній.

  У процесі розвитку деякі вільні економі-

  орієн зони стали спеціалізуватися виключно

  на банківських і страхових. операціях. Вони отримали

  назва 6анковскіх. франкових зон.

  В Люксембурзі, наприклад, активно діють круп-

  ные західнонімецькі банки, які завдяки име-

  ющімся в цій країні пільгах <обходять> государотвен-

  вий закон щодо створення обов'язкових грошових резер-

  вів.

  Найбільш відомі банківські франкові зони б-

  Чи створені и Гонконгу, Сінгапурі; Бахрейні і Манілі,

  а також на численних островах в Карибському мо-

  ре (на Багамах, Бермудах і т. д.).

  Сукупний обсяг кредитних операцій іноземних

  банків, зосереджених в країнах Карибського моря, по

  наймінімальнішими оцінками в 80-ті роки становив бо-

  леї 200 млрд. Далла., що равнялоеь 13% загальної, суми

  міжнародних кредитних активів в капіталістичному

  світі.

  Такі фінансові центри, розташовані в роз-

  БЕЗПЕЧУЮТЬ країнах, часто ще називають "офшор-цент-

  рами>, а <офшор-операцією> - ту чи іншу операцію

  між іноземним (по відношенню до місця її вдосконалення-

  ності) кредитором і позичальником.

  Член ради керуючих Федеральної резервної

  системи США Г. Уоллік визначає <офшор-центр>

  як географічну точку, де кредитні кошти за-

  імствуются у нерезидентів і надаються іншим

  нерезидентам через посередництво банків або інших фі-

  нансових інститутів. Переважання саме таких опе-

  рацій характерно для банківських франкових зон Ка-

  рібского регіону.

  Слід зазначити, що такі центри розташовані не

  тільки в країнах, що розвиваються, але й у промислово

  розвинених держави

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !