ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  гумусні стан чорноземів, луговочерноземних, чорноземно-лугових грунтів і екологічна роль гумусу
       

   

  Географія

  гумусні стан чорноземів, луговочерноземних, чорноземно-лугових грунтів і екологічна роль гумусу

  Г. А. Шевченко

  гумусні стан грунтів значною мірою визначає їх родючість, у зв'язку з чим проблема оптимізації гумусного стану має важливе практичне значення. Крім того система показників гумусного стану грунтів може бути використана для характеристики генетичних особливостей і класифікаційного положення тих чи інших грунтів (Гришина Л.А., Орлов Д.С., 1978). Комплекс показників гумусного стану грунтів включає в себе зміст і запаси гумусу, характер розподілу гумусу за профілем, тип гумусу, ступінь гуміфікаціі, зміст рухомих гумінових кислот і гумату кальцію та інші показники. У даній роботі розглядається гумусні стан чорноземів, лучно-чорноземних і чорноземно-лугових грунтів Оксько-Донський рівнини. Найбільш інформативними показниками для цих грунтів є вміст і запаси гумусу, тип гумусу, вміст рухомих гумінових кислот і гумінових кислот, пов'язаних переважно з кальцієм.

  Процеси гумусообразованія і гумусу-накопичення, як відомо, пов'язані з біокліматичних і геологічними особливостями тієї чи іншої території. Виростає в минулі часи різнотравно-злакова трав'яниста рослинність, для якого характерне значне переважання кореневої маси над наземної, гідротермічний режим з відносно високими літніми і низькими зимовими температурами і недостатнім зволоженням, що обумовлює ритмічність мікробіологічних процесів у грунтах, а також багатство почвообразующіх порід підставами - ось ті основні екологічні умови, які сприяють інтенсивному гумусообразованію і закріпленню в грунтах гумусових речовин. Саме такі екологічні умови гумусообразованія і гу-мусонакопленія характерні для центральної і південної частини Оксько-Донський рівнини. Причому на південь зростає карбонатність почвообразующіх порід і, таким чином, зростає ступінь закріплення в грунтах новоутворених гумусових кислот. Особливе місце в процесах гумусообразованія і гумусонакопле-вання займає антропогенний фактор. Залежно від рівня культури землеробства антропогенний фактор може сприяти процесам гумусонакопленія і поліпшенню складу гумусу або ж, навпаки, може призвести до втрат гумусу і зміни його складу в несприятливу сторону. В даний час більшу тривогу викликають значні втрати гумусу в орних грунтах (Російська ..., 1983, Шевченко Г.А., Щербаков А.П., 1984).

  Екологічні особливості гумусообра-зованіядарактерние для різних типів і підтипів грунтів, обумовлюють і особливості змісту і складу гумусу цих грунтів. Чорноземи Оксько-Донський рівнини характеризуються згідно "Класифікації і діагностиці грунтів СРСР "(1977) в основному середнім вмістом гумусу. У легкосуглинистих чорноземах вміст гумусу в орному шарі падає до 3,5%.

  Чорноземи типові містять в орному горизонті 6,5-8,5% гумусу. На глибині 70-80 см вміст гумусу складає близько 2%, тобто переважають середньогумусні середньоглибокі чорноземи. У південній частині рівнини часто зустрічаються чорноземи типові потужні з вмістом гумусу на глибині 90-110 см 2,2-2,6%. За потужністю чорноземи Оксько-Донський рівнини в більшості своїй знаходяться на кордоні переходу среднемощ-них в потужні, а за вмістом гумусу вони є середньогумусними.

  В чорноземах типових малогумусних суглинного гранулометричного складу запаси гумусу в метровому шарі становлять 340-360 т/га, в середньоглибокі тяжелосутліні-стих вони зростають до 450-570, а в гладких потужних запаси гумусу досягають 600-650 т/га. Слід зазначити, що 63-65% запасів гумусу сконцентровано у верхній півметрової товщі (Ахтирцев Б.П., Ахтир-ців А.Б., 1993).

  Чорноземи Оксько-Донський рівнини характеризуються більш високими запасами гумусу, ніж чорноземи Середньоросійської височини.

  Лучно-чорноземні грунти характеризуються глибоким проникненням гумусу за профілем. У горизонтах А і АВ гумус з глибиною зменшується поступово, а на глибині 70-80 см (або 80-90 - У потужних видів) спостерігається досить помітне зниження вмісту гумусу. Потужність гумусових горизонтів в основному складає 60-80 см, а вміст гумусу в горизонті А коливається від 7 до 10%, знижуючись в горизонті АВ до 3-5%. З глибиною вміст гумусу знижується помітніше, ніж у чорноземах типових. Потужність гумусового горизонту в чорноземно-лугових грунтах менше, ніж у лучно-чорноземних, і становить 50-70 см, в тому числі потужність горизонту А дорівнює 35-40 см.

  Зміст і склад гумусу лучно-чорноземних грунтів характеризується зональними особливостями. Так, на півночі Оксько-Донський рівнини переважають лучно-чорноземні вилужені середньоглибокі (70-80 см) середньогумусні (6,4-7,2%) грунту з запасом гумусу в метровій товщі до 500 т/га, У південній частині рівнини поширені лучно-чорноземні звичайні гладкі і середньогумусні потужні і середньоглибокі грунту. Зустрічаються, серед цих грунтів карбонатні і вилужені лучно-чорноземні грунти. Середній вміст гумусу в гладких потужних лучно-чорноземних грунтах коливається від 8,4 до 10,2% в горизонті А. В залежно від вмісту гумусу і потужності гумусового горизонту запаси гумусу в цих грунтах коливаються від 540 до 600 т/га, а в гладких потужних лучно-чорноземних грунтах досягають 750 т/га.

  Тривалий використання лучно-чорноземних грунтів у ріллі, в сівозмінах із значною часткою просапних культур і недостатньою дозою органічних добрив призвело до зниження вмісту гумусу і його запасів, і вміст гумусу в орних грунтах на 1,5-2,5% менше, ніж на цілині.

  Таблиця

  Відносний склад гумусу грунтів Оксько-Донський рівнини,%        

  Глибина зразка, см         

  З загальний         

  ГК         

  ФК         

  І.О.         

  СпсСфк                   

  Всього         

  в тому числі         

  Всього         

  в тому числі                            

  ГК-1         

  ГК-2            

          

  1         

  2                   

  Чорнозем типовий             

  0-10         

  4,55         

  39,3         

  3,3         

  31,9         

  15,7         

  2,9         

  1,6         

  6,5         

  45,0         

  2,5             

  20-30         

  4,25         

  39,5         

  2,5         

  32,3         

  19,2         

  3,2         

  1,5         

  7,7         

  41,4         

              

  Чорнозем вилужених             

  0-10         

  3,63         

  40,9         

  8,5         

  27,5         

  13,5         

  2,2         

  3,6         

  5,5         

  45,6         

  3,0             

  20-30         

  3,37         

  43, .0         

  5,4         

  32,9         

  13,9         

          

  1,2         

  6,4         

  43,1         

  3,1             

  Лучно-чорноземна вилужених грунт             

  0-20         

  3,64         

  53,0         

  8,0         

  37,0         

  17,7         

  1,5         

  4,4         

  6,7         

  29,3         

  3,0             

  25-35         

  2, .74         

  53,2         

  6,7         

  38,1         

  17,8         

  3,0         

  4,9         

  5,0         

  29,0         

  3,0             

  Лучно-чорноземна звичайна грунт             

  0-20         

  5.54         

  53,2         

  6.6         

  36,0         

  13.8         

  3,5         

  2,5         

  4,0         

  33,0         

  3,8             

  23-33         

  3,08         

  61,9         

  3,4         

  51,3         

  20,7         

  4.4         

  2,2         

  6,3         

  17,4         

  3,0             

  Чорноземної-Лугова грунт             

  0-24         

  4,45         

  58.5         

  9,2         

  40,2         

  13,8         

  1,8         

  3,7         

  2,4         

  27,7         

  4,3             

  25-35         

  4,52         

  58,7         

  7,8         

  40,8         

  13,6         

  1,9         

  5,1         

  1,3         

  27,7         

  4,3     

  З наведеної таблиці видно, що вміст гумінових кислот у них становить 39-43%, а фульвокислот, як правило, не перевищує 20%, і, отже, ставлення СгьсСфк коливається в гумусових горизонтах від 1,9 до 3,1. Глибина гуміфікаціі, фракці-Онно-груповий склад гумусу чорноземів, як і інших грунтів, значною мірою залежить від гранулометричного складу грунтів. Підвищення змісту фізичного піску змінює умови гуміфікаціі рослинних залишків і закріплення новоутворених гумусових кислот, що призводить до зниження абсолютного вмісту різних груп гумусових речовин, гумату кальцію і підвищення ступеня рухливості гумусових кислот, підвищення відносного змісту фульвокислот і, як наслідок, призводить до звуження відношення СГК: СФК.

  Чорноземи регіону характеризуються високим ступенем гуміфікаціі органічної речовини і, як правило, гуматним типом гумусу, іноді відзначається фульватно-гумат-ний тип гумусу (СГК: СФК = 1,7-1,9). Зміст першого фракції гумінових кислот (рухливих) дуже низький або низька (2,5-8,5% загального вуглецю грунту), а що стосується гумату кальцію (фракція 2), то чорноземи характеризуються високим або дуже високим їх змістом.

  Таким чином, слід зазначити, що чорноземи Оксько-Донський рівнини важкого гранулометричного складу характеризуються підвищеним вмістом і запасами гумусу, сприятливим складом гумусу. Це позитивно відбивається на фізичних та фізико-хімічних властивостях чорноземів. Проте, як показали наші дослідження, інтенсивне і далеко але завжди раціональне використання чорноземів у сільськогосподарському виробництві негативно позначається на зміст, запасах і склад гумусу цих грунтів.

  Лутово-чорноземні і чорноземно-лучно-ші вилужені грунти характеризуються широким відношенням СГК : СФК в гумусовим (3,6-4,3) і перехідному горизонтах і поступовим зменшенням його вниз по грунтовому профілю до 2,0-2,2. За загальним змістом гумінових кислот лучно-чорноземні грунти не поступаються чорноземам вилужених. Однак за порівняно з чорноземами насиченість кальцієм гумусу в цих грунтах недостатньо висока. Лучно-чорноземні грунти за складом гумусу на відміну від чорноземно-лу-гових досить близькі до чорноземам вилужених і типовим: у них значна частка припадає на гумату кальцію, але зменшується вміст рухомих гумінових кислот. У верхніх горизонтах лучно-чорнозем-них грунтів вміст рухомих гумінових кислот досягає 15% їх загальної кількості, однак вниз за профілем воно знижується в 4-6 разів. У групі фульвокислот цих грунтів переважають малорухомі фракції, на частку яких припадає до 60-70% загального змісту цих кислот.

  Гумус лучно-чорноземних і чорнозем-но-лугових грунтів південній частині Оксько-Донський рівнини відрізняється від північних аналогів грунтів меншою рухливістю, більшої насиченістю гумінових кислот кальцієм, підвищеним вмістом негідролізуемого залишку та гумінових кислот; відношення СГК: СФК зростає. Слід зазначити, що для лучно-чорноземних і чорноземно-лугових грунтів характерна більш значна глибина гуміфікаціі, ніж у чорноземах: якщо в чорноземах ставлення СГК: СФК зазвичай не перевищує 2-2,5, то в лучно-чорноземних і чорноземно лугових воно досягає 3,5-4,3.

  Слід відзначити також, що особливості складу гумусу пов'язані з гранулометричним складом грунтів, з кількістю і якістю біомаси, що надходить в грунти, з подзональ-ними особливостями умов гумусообразо-вання на території рівнини.

  Велика і багатогранна екологічна роль грунтового гумусу. Вона полягає, перш за все, в тому, що гумус містить багато живильні елементи, є джерелом вуглекислоти і, отже, визначає в значній мірі рівень грунтової родючості. Все це впливає на умови зростання природної і культурної рослинності, на інтенсивність приросту біомаси, визначаючи умови життя тварин і людини. Крім того, значний вміст в гумінових кислотах функціональних груп визначає їх високу поглотітельнуо здатність; гумінові кислоти утворюють з важкими металами комплексні з'єднання, виключаючи їх на тривалий період з біологічного кругообігу речовин і значно знижуючи в грунті концентрацію рухомих форм важких металів. У цьому також полягає важлива екологічна роль грунтового гумусу.

  В Нині актуальним завданням є оптимізація гумусного стану грунтів, у тому числі і грунтів такого важливого в сільськогосподарському відношенні регіону, як Оксько-Донська рівнина. Інтенсивне використання цих грунтів в сільському господарстві без достатньої кількості органічних і мінеральних добрив веде до втрати змісту і запасів гумусу, до зміни в несприятливу сторону складу гумусу. Оптимізація гумусного стану грунтів важлива також і в тому відношенні, що грунти і особливо їх органічна речовина відіграють велику роль в екологічній ситуації території. При вирішенні питань оптимізації гумусного стану грунтів важливо досягти не тільки оптимального змісту гумусу, а й зберегти в загальних рисах співвідношення в грунті різних груп і фракцій гумусу, характерний для цілинних грунтів. До основних заходів, спрямованим на оптимізацію гумусного стану грунтів, слід віднести заходи щодо боротьби з водної та вітрової ерозією грунтів, внесення достатніх доз органічних і мінеральних добрив, введення в сівозміни культур, найбільш збагачують грунт органічною речовиною: зернобобових і багаторічних трав.

  Список літератури

  Ахтирцев Б.П., Ахтирцев А.Б. Грунтовий покрив Середньоросійської Чорнозем'я. - Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1993. - 216 с.

  Гришина Л.А., Орлов Д.С. Система показників гумусного стану грунтів// Проблеми грунтознавства. - М., 1978. - С. 42-47.

  Класифікація і діагностика грунтів СРСР. -М.: Колос, 1977.-224с.

  Російська чорнозем. 100 років після Докучаєва. -М.: Наука, 1983.-276с.

  Шевченка Г.А., Щербаков А.П. Гумусні стан чорноземів ЦЧО// Грунтознавство. - 1984. - № 8. - С. 50-56.

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.vestnik.vsu.ru

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !