ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  ТПК КМА в умовах економічної реформи
       

   

  Географія

  ТПК КМА в умовах економічної реформи

  Л. В. Анісімова

  При величезних масштабах і глибокої диференціації промислового виробництва, складних взаємодій економіки, техніки і природи однією з найважчих задач виявляється встановлення оптимальних пропорцій і зв'язків між підприємствами, що знаходяться на одній і тій же території. Виробничий комплекс має переваги в порівнянні з ізольовано розташованими територіями саме тому, що з'являється можливість спільного використання різними підприємствами спільної інфраструктури як виробничої, так і соціальної, сировинний, паливно-енергетичної і будівельної бази. Ще більший ефект виникає, коли підприємства об'єднані між собою комплексної і послідовною переробкою вихідної сировини і палива, утилізацією виробничих відходів та спільним випуском готової продукції. ТПК є найбільш раціональною формою організації продуктивних сил і найбільш перспективною формою виробничо-територіальних поєднань. Вперше наукове

  обгрунтування ТПК дав М.М. Колосовський як основі районообразующего процесу. Для ТПК характерно те, що підприємства всередині нього пов'язані найрізноманітнішими виробничими зв'язками, з яких найбільш важливими, комплексоутворюючих є виробничі і виробничо-технологічні зв'язки. Вони можуть бути "вертикальними", охоплюючи послідовно всі стадії переробки сировини і напівфабрикатів аж до отримання готової продукції, і "горизонтальними" між гілками різних вертикальних рядів.

  Рівень розвитку ТПК визначається в основному такими ознаками як повнота структури і пропорційність складових елементів, ступінь і ефективність освоєння природних, матеріальних і трудових ресурсів, глибина і масштаби взаємодії підприємств, транспортне забезпечення внутрішніх зв'язків.

  ТПК - Це відкрита система і для його нормального функціонування в господарстві країни необхідно наявність зовнішніх зв'язків. Зовнішні зв'язку визначають місце ТПК в господарстві країни, спеціалізацію в міжрайонному і внутрішньорайонної поділі праці. Складні зовнішні зв'язки виникають між комплексами в межах одного економічного району. Наявність зв'язків кожного ТПК з іншими комплексами свого і найближчих районів виключають можливість оптимізації розвитку його поза народного господарства країни і поза свого економічного району.

  Базою будь-якого ТПК є матеріальне виробництво. Організаційною основою його стало широкий розвиток внутрікомплекс-ного поділу праці - спеціалізація окремих підприємств, концентрація, комбінування, кооперування. Основу сфери матеріального виробництва ТПК утворюють один або кілька повних, частіше усічених, енерговиробничих циклів. Вони, в свою чергу, є складовими частинами більших ЕПЦ, що утворюють каркас господарства ТПК.

  ТПК мають ряд рис, наявність яких дає підставу розглядати комплекси як складну систему, яка має зовнішнє середовище, контакти з якої здійснюються за допомогою прямих і зворотних зовнішніх зв'язків. ТПК володіє певною внутрішньою структурою з чітко вираженою ієрархією елементів. Це керована система, яка формується на певній території і в певному проміжку часу. У межах ТПК в результаті його формування відбувається процес перетворення ресурсів в нові види продукції, здійснюється взаємодія виробництва і навколишнього природного середовища, формування населення та певного рівня умов життя.

  Аналіз окремих рис ТПК та їх поєднань дає можливість виявити основні системні властивості ТПК. Вони характеризують ТПК як відкриті, складні, що оптимізується соціально-економічні системи. Це такі властивості як відкритий характер економіки, складність структури і динамічність.

  В сучасних умовах економічної реформи центр ваги сучасної промисловості переміщається на освоєння найбільших і вигідних за умовами експлуатації джерел сировини, палива та енергії, що дає можливість отримувати додатковий економічний ефект за рахунок скорочення і більш раціонального використання капітальних вкладень взагалі на всіх стадіях виробничого процесу аж до виготовлення готового продукту. Головну роль починають грати родовища-гіганти, такі як залізорудну родовище КМА. По ресурсах руди КМА не мають собі рівних у світі. За даними НДІ КМА залізних руд КМА вистачить на 250 років при щорічній виплавки сталі близько 250 млн. т. Характерна особливість КМА - високий ступінь забезпеченості цементним та іншим мінерально-будівельних сировиною, допоміжними матеріалами, окремими видами гірничохімічної сировини. Це забезпечує можливість комплексної експлуатації корисних копалин перш за все при відкритих видобутку залізних руд. Крім цього, КМА володіє ще цілим рядом сприятливих соціально економічних ресурсів для розвитку таких як економіко-географічне положення, наявність трудових ресурсів та інші.

  В ТПК КМА сформувалося кілька великих енерговиробничих циклів. З них найважливіший - піроелектрометаллургічес-кий, індустріально-аграрний, індустріально-будівельний, машинобудівний.

  Ядром ТПК КМА є залізорудна промисловість. Саме на її базі формується потужний піроелектрометаллургічес-кий енерговиробничих цикл. Піроелек-трометаллургіческій енерговиробничих цикл став комплексоутворюючих каркасом ТПК КМА. Внутрішні зв'язки цього циклу відносяться в більшості до виробничо-технологічним, стійким, навіть в умовах різкого спаду виробництва в перехідному періоді.

  Розвиток виробничо-технологічних зв'язків йде по лінії комбінування і комплексування виробництв в рамках великих підприємств: КМА руда, Лебединського ГЗК, Стойленський ГЗК, Михайлівського ГЗК, ОЕМК. Незважаючи на сучасний розвал господарства країни техніко-економічні показники цих підприємств досить сприятливі, вони залишаються "на плаву". Зростає видобуток і випуск товарної руди. Наприклад: Лебединський ГЗК за 1995 рік мав виробництво товарної руди -18 млн. тонн, Стій-ський ГЗК - 9 млн. тонн, КМА руда -1,5 млн. тонн.

  Підприємства цього циклу є акціонерними товариствами відкритого типу і прибуток, наприклад, на КМА руді за 1995 рік склала 5,3 млрд. рублів після виплати платежів до бюджету. Виплата девідентов з акцій номіналом 250 рублів склала від 7000 рублів і вище.

  В роки реформ на ГЗК були прийняті ряд заходів щодо вдосконалення гірничо-геологічних робіт, транспорту, запроваджено сучасні технології виробництва руди. Для вирішення економічних проблем на підприємствах піроелектрометаллургіческого циклу були відкриті ряд комерційних спільно з Італією підприємств. Наприклад: виробництво цегли і черепиці на ОЕМК, з продуктивністю 75 млн. т цегли на рік, 8 млн. штук черепиці на рік; виробництво керамічних плиток 6 млн. штук на рік. На ЛГОКе-виробництво кондитерських виробів. Крім того, відбулося різке розширення зовнішніх зв'язків циклу, насамперед експорту виробничої товарної руди. Наприклад, серед споживачів продукції підприємств циклу з'явилися такі країни як Південна Корея, Венесуела, США, Італія, Бельгія, Туреччина, Іспанія і ще десятки інших країн. Збереглися зв'язку більш ніж з 500 підприємств країн СНД. Саме валютні надходження на підприємства ТПК КМА дозволили вирішити ряд економічних проблем. Таким чином, в умовах економічної реформ ТПК КМА виявився досить стійким утворенням. Його головні загальні системні властивості, такі як відкритість, динамічність, адаптивність, пропорційність повністю збережені, незважаючи на деякі зміни в галузевому складі структури промисловості і зовнішніх виробничих зв'язків. Перед ТПК КМА стоять великі проблеми завершення формування комплексу і окремих його ЕПЦ. Особливо гостро стоять екологічні проблеми. Прямий і непрямий вплив на навколишнє середовище ТПК КМА величезне і багато в чому ще не вирішено.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.vestnik.vsu.ru

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !