ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Автоматизація геолого-маркшейдерських робіт на кар'єрах залізорудної промисловості
       

   

  Географія

  Автоматизація геолого-маркшейдерських робіт на кар'єрах залізорудної промисловості

  Дунаев В.А., д.г.-м.н., Сірий С.С., к.т.н., Герасимов А.В., ФГУП ВІОГЕМ, Бєлгород, Росія

  Охарактеризовано структура, функціональні можливості та практичні результати впровадження на кар'єрах Ковдорского і Лебединського ГЗК розробленої авторами геоінформаційної системи геолого-маркшейдерського забезпечення відкритих гірничих робіт.

  У сучасних умовах ринкової економіки науково-технічний прогрес в гірничодобувній промисловості багато в чому пов'язаний з автоматизацією геолого-маркшейдерського інформаційного забезпечення гірничих робіт на всіх стадіях промислового освоєння родовищ корисних копалин. Активне використання комп'ютерних технологій у практиці геолого-маркшейдерських служб вітчизняних гірничих підприємств почалося в 90-х роках. Однак найчастіше воно зводилося або до використання окремих програм для розв'язання окремих задач, або до спроб застосування імпортних гірничо-геологічних програмних пакетів (Datamine, TechBase та ін.)

  Досвід роботи з такими пакетами показав, що вони, дорогі самі по собі, вимагають великих коштів для їх супроводу та розвитку в процесі експлуатації, нерусіфіцірованни, занадто складні, не враховують специфіки вітчизняного гірничорудного виробництва і розраховані на високий рівень комп'ютерної підготовки технічних фахівців. Ці обставини суттєво ускладнюють комп'ютеризацію геолого-маркшейдерських робіт на базі імпортних програмних продуктів.

  У 1992-2002 роках ФГУП ВІОГЕМ і фірма "Зонд" розробили і впровадили на базових підприємствах залізорудної галузі (Ковдорском і Лебединський ГЗК) багатофункціональну геоінформаційну систему (ГІС) у вигляді інтегрованого програмного пакета і пов'язаного в локальну обчислювальну мережу технологічного комплексу АРМів, здатну вирішувати в автоматичному або діалоговому режимах весь спектр завдань по інформаційного геолого-маркшейдерського забезпечення гірничих робіт в кар'єрі. Функціонально ця ГІС не поступається закордонним аналогам, а за вартістю на порядок дешевше їх. З умовою тієї чи іншої адаптації вона може з успіхом застосовуватися на будь-яких підприємствах з відкритою видобутком корисних копалин. У створення системи, окрім авторів цієї статті брали участь О.В. Олійник, Ю.А. Волобуєв, В.І. Мозговий і В.М. Нікулін.

  Розроблена геоінформаційна система являє собою сукупність двох функціональних модулів, кожен з яких включає однакове для всіх програмне ядро, і додатковий програмний компонент, характерний для конкретного модуля (рис. 1). Програмний компонент - набір спеціальних програм, що створюють інтерфейс ядра з користувачем і реалізують алгоритми вирішення певних завдань. Програмні компоненти виконують запит до програмного ядра, обробляють отриману інформацію (вирішують завдання), здійснюють взаємодію між функціональними модулями на рівні обміну даними.

                               
  Рис. 1. Блок-схема ГІС геолого-маркшейдерського забезпечення гірничих робіт на кар'єрах

                               
  Програмне ядро системи забезпечує єдиний формат даних їх просторово-координатну прив'язку, стандарт інтерфейсу, збереження і відображення картографічної, цифрової і текстової інформації, в тому числі як результат рішення завдання в програмному компоненті функціонального модуля (рис. 2). Програмне ядро може грати роль і самостійного функціонального модуля, призначеного для зберігання, стандартної обробки і переглянути інформацію.

  Рис. 3.2. Функціональна схема роботи ГІС геолого-маркшейдерського

  забезпечення гірничих робіт на кар'єрах

  Програмне ядро системи включає в себе три модулі: СУБД NetBase, растровий редактор Elastic і векторний картографічний редактор MapProj.

  СУБД NetBase (NB Proj.exe) включає до свого складу редактор БД і електронні таблиці NetCalc.

  Редактор БД призначений для зберігання і обробки алфавітно-цифрової інформації. Структури зберігання даних - мережева, ієрархічна і реляційна. Вони реалізовані у вигляді таблиць даних з системою адресних посилань. Редактор БД має стандартним набором функцій щодо введення та редагування даних. Крім зберігання даних стандартних типів (число, рядок, дата), існує цілий набір мемо-полів для зберігання даних довільного формату: тексти, картинки, аудіо-відео запису. Для забезпечення сумісності з іншими системами управління даними існує експорт-імпорт у відомі формати зберігання даних DBF і DB.

  Інтерактивний генератор запитів до БД дозволяє створювати складні запити за основними і додатковим БД (з урахуванням зв'язків), задавати параметри вибірки для запитів, виконувати їх і переглядати результати вибірки. Структури запитів зберігаються на диску у вигляді програмного коду на мові NetScript, забезпечуючи можливість їх багаторазового використання. Результати пошуку можуть зберігатися в БД і вимагати в подальшій роботі.

  Вбудований мова програмування NetScript призначений для алгоритмічної обробки даних. Він є внутрішньою псевдокомпілятором з генерацією виконуваного коду. Має стандартний набір операторів, подібний до набору операторів мови програмування Pascal, набір функцій для доступу до БД NetBase і розширюваний з допомогою бібліотек динамічного компонування набір спеціалізованих функцій. Програми на мові NetScript є послідовністю операторів. У виразах можуть використовуватися константи і змінні числового, логічного, строкового типів, а також масивів і записів.

  Електронна таблиця NetCalc служить для створення і ведення всіх форм звітності на підприємстві. Містить стандартний набір функцій для виконання операцій з підсумовування, визначення максимального, мінімального і середнього значення виділених клітинок. Також може використовувати набір функцій і операторів NetScript. Результати обчислення всіх цих функцій можуть бути записані в будь-яку клітинку електронної таблиці. Зв'язок таблиці з БД дозволяє робити різний статистичний аналіз за будь-якої інформації з візуалізацією результатів у вигляді різних типів графіків та діаграм, а також застосовувати всі вищевикладені операції до полів БД. Для забезпечення сумісності підтримується експорт-імпорт відомого формату даних Excel (xls).

  Растровий редактор Elastic призначений для обробки растрових зображень, отриманих скануванням. Відновлює пропорції зображення, видаляючи викривлення, виконує фільтрацію і склеювання окремих фрагментів необмеженого розміру. Розроблений унікальний формат зберігання растрових зображень дозволяє ефективно використовувати дисковий простір і оперативну пам'ять, забезпечуючи високу швидкість промальовування і масштабування. Оброблені за допомогою растрового редактора зображення надалі використовуються для оцифрування в векторному редакторі. Містить засоби друку растрових зображень на будь-який принтер/плоттер.

  Векторний картографічний редактор MapProj призначений для складання, аналізу і друку геологічного та гірничо-експлуатаційної графіки. Функції редактора:

  інтерактивний і напівавтоматичний введення картографічної інформації по растровому зображенню;

  створення й інтерактивне редагування легенди для карт;

  створення й інтерактивне редагування електронних таблиць в карті;

  створення та редагування параметричних БД для картографічних об'єктів;

  виконання просторових запитів та обробка їх результатів;

  оформлення будь-який табличної звітної документації з фрагментами картографічної інформації;

  перегляд та редагування картографічної інформації в режимі 3D;

  висновок картографічної інформації на будь-який принтер/плоттер з автоматизованою розбивкою на сторінки;

  експорт - імпорт даних.

  Картографічна інформація вводиться в персональний комп'ютер у вигляді зображень, отриманих при допомогою сканера, або імпортується з інших форматів даних. MapProj володіє всіма функціями векторного графічного редактора - пересувати, копіювати, додавати, видаляти або змінювати обрис точкових та лінійних об'єктів, написів на карті, що дає можливість користувачу самому створювати картографічні документи. Карти можуть створюватися у вигляді поверхонь топографічного типу, горизонтальних і вертикальних перетинів геологічних об'єктів. Режим 3D дозволяє представляти картографічний матеріал у тривимірному вигляді, створювати об'ємні тіла, редагувати висотну позначку Z. Карти в MapProj мають лінійно-вузлову топологію, що значно спрощує їх введення і підвищує точність оконтурювання площинних об'єктів.

  Вся введена інформація зберігається в базі даних картографічної інформації (БДКІ). Структура БДКІ дозволяє зберігати одночасно кілька карток з необмеженою кількістю картографічних шарів і базами даних параметричної інформації.

  Використання внутрішньої мови програмування дає можливість користувачеві створювати свої власні програми, без зміни початкового коду програми. У тексті програми можна виконувати будь-які вибірки з БД і зберігати результати в БД, оформляти їх у вигляді таблиці. При оформленні звітів існує можливість фрагментарною вставки будь-якої ділянки картографічної інформації в електронну таблицю.

  MapProj містить засоби для локального масштабування в графічному вікні і складання легенди карт. Карту, створену на екрані, можна зберегти в якості графічного файлу або роздрукувати на принтері (плоттері). Редактор підтримує імпорт-експорт даних форматів Mid/MiF, DXF, SHP, WMF, EMF і KDR.

  Для візуалізації та друку використовуються відповідні драйвери MS Windows, що забезпечує надійність і сумісність з широким набором периферійних пристроїв.

  Геологічний модуль DrillProj призначений для формування і ведення баз даних геологорозвідувальної, геолого-експлуатаційної інформації (свердловин, даних випробування, геологічних і подсчетних планів і розрізів, шарів якісних планів, карт і т.п.), моделювання родовища, підрахунку запасів методом вертикальних перетинів і перерахунку запасів за горизонтальним верствам, оцінки просторової мінливості зруденіння, побудови геологічних планів і розрізів, планів в ізолініях змісту компонентів, що регламентують якість руд, підрахунку запасів в експлуатаційних блоках, річного і оперативного планування видобутку руд у кар'єрі.

  маркшейдерський модуль Mark призначений для автоматизації процесу обробки маркшейдерських журналів і даних стереофотограмметріческой зйомки кар'єра. З його допомогою здійснюється формування та редагування бази даних пунктів опорного і знімального обгрунтування, введення даних маркшейдерської зйомки з польових журналів, рішення прямої і зворотної зарубки, зворотної геодезичної задачі, обробка журналів тахеометричної зйомки, розрахунок висотної позначки, розрахунок і зрівняння тахеометричних і нівелірних ходів. Крім того, маркшейдерський модуль забезпечує ведення погорізонтного маркшейдерських планів, зведеного плану гірських робіт, моделювання поверхні кар'єра станом на будь-яку дату (тріангуляції за методом Делоне).

  В Надалі планується розвиток розробленої ГІС у наступних напрямках -- створення модуля гірничо-економічної моделі родовищ і комп'ютерних технологій цінового структурування балансових запасів з урахуванням експлуатаційних кондицій, а також модуля проектування та довгострокового планування гірничих робіт на кар'єрах.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://geomix.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !