ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Нафта
       

   

  Геологія

  Глава 8. Сертифікація та приймання товарів.

  8.1. Порядок і послідовність сертифікації.

  Виробник продукції (продавець, виконавець)
  Вітчизняна продукція Імпортнапродукція

  8.2. Схема сертифікації


  | Випробування в | Перевірка виробництва | Інспекційний |
  | акредитованих | | контроль |
  | лабораторіях інші | | сертифікованої |
  | способи доведення | | продукції. Система |
  | відповідності | | якості виробництва |
  | Випробування типу | Аналіз стану | Випробування зразків, |
  | | Виробництва | взятих у |
  | | | Виробника. Аналіз |
  | | | Стану |
  | | | Виробництва |

  8.3 Прийманнятоварів

  Приймання товарів за якістю здійснюється відповідно до
  Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічногопризначення і товарів народного споживання за якістю.

  Ця інструкція застосовується у всіх випадках, коли стандартами,технічними умовами, Основними і Обов'язковими умовами поставки абоіншими обов'язковими для сторін правилами не встановлено інший порядокприймання продукції виробничо-технічного призначення і товарівнародного споживання по якості та комплектності, а також тари підпродукцією чи товарами.

  У договорах поставки можуть бути передбачені особливості прийманнявідповідних видів продукції і товарів.

  З метою збереження якості продукції, що поставляється, створення умовдля своєчасної і правильної приймання її за якістю об'єднання і йоговиробнича одиниця, підприємство, організація - виробник зобов'язанізабезпечити:

  1. суворе дотримання встановлених правил упаковки та затарювання продукції, маркування й опломбування окремих місць;

  2. відвантаження продукції, що відповідає за якістю і комплектності вимогам, встановленим стандартам, технічним умовам, кресленням, рецептур, зразкам.

  Продукція, що не пройшла у встановленому порядку перевірку за якістю,а також продукція, відвантаження якої було заборонено органами,здійснюють контроль за якістю продукції та іншими уповноваженимина те органами, поставлятися не повинна;

  3. чітке і правильне оформлення документів, що засвідчують якість і комплектність продукції, що поставляється, відвантажувальних і розрахункових документів, відповідність зазначених у них даних про якість і комплектності продукції фактичного якості та комплектності її;

  4. своєчасну відсилання документів, що засвідчують якість і комплектність продукції, одержувачу.

  5. Суворе дотримання діючих на транспорті правил здачі вантажів до перевезення, їх навантаження і кріплення, а також спеціальних правил навантаження, встановлених стандартами і технічними умовами.

  При прийманні вантажу від органів транспорту підприємство-одержувач увідповідно до діючих на транспорті правил перевезень вантажівзобов'язана перевірити, чи забезпечено збереження вантажу для перевезення:
  1. перевірити у випадках, передбачених у зазначених правилах, наявність на транспортних засобах або на контейнері пломб відправника чи пункту відправлення, справність пломб, відбитки на них, стан вагона, інших транспортних засобів або контейнерів, наявність захисного маркування вантажу;
  2. перевірити відповідність найменування вантажу і транспортною маркування на ньому даним, зазначеним у транспортному документі;
  3. перевірити, чи були дотримані встановлені правила перевезення, що забезпечують запобігання вантажу від ушкоджень і псування, терміни доставки, а також зробити огляд вантажу.

  У разі отримання від органу транспорту вантажу без перевіркикількості місць, ваги і стану вантажу його одержувач у порядку,встановленому правилами оформлення видачі вантажів, зобов'язаний вимагати відорганів транспорту, щоб на транспортному документі була зробленавідповідна відмітка.

  При приймання вантажу від органів транспорту одержувач у всіх випадках,коли це передбачено правилами, що діють на транспорті зобов'язанийвимагати від органу транспорту складання комерційного акта, а придоставки вантажу автомобільним транспортом - відмітки на товарно-транспортноїнакладній чи складання акта. У разі безпідставної відмовиодержувач зобов'язаний оскаржити цю відмову і здійснити приймання вантажу взгідно з цією Інструкцією.

  Продукція надійшла у справній тарі приймається за якістю ікомплектності, як правило, на складі кінцевого одержувача. На складахпродукція повинна зберігатися в умовах, що забезпечують збереження їїякості і комплектність.

  Приймання продукції по якості та комплектності проводиться на складіодержувача в такі строки:

  1. при іногородньої поставці - не пізніше 24 днів після видачі продукції органом транспорту чи надходження її на склад одержувача при доставці продукції постачальником чи при вивезенні продукції одержувачем;

  2. при одногородней поставці - не пізніше 10 днів після надходження продукції на склад одержувача

  3. в умовах Крайньої Півночі, у віддалених районах дострокового завозу

  - не пізніше 80 днів.

  Обладнання, що надійшла в тарі і має гарантійні терміни службиабо зберігання перевіряються за якістю і комплектності при розкритті тари, алене пізніше встановлених гарантійних термінів.

  Акт про приховані недоліки продукції має бути складений протягом 6днів після виявлення недоліків, однак не пізніше 4 місяців з днянадходження продукції на склад одержувача, що виявив прихованінедоліки, якщо інші строки не встановлені обов'язковими для сторінправилами.

  Приймання вважається виробленої вчасно, якщо перевірка якості ікомплектності продукції закінчена у встановлені терміни.

  Одночасно з прийманням за якістю проводиться перевіркакомплектності продукції, а також відповідності тари, упаковки, маркуваннявимогам стандартів, технічних умов.

  Приймання продукції здійснюється уповноваженими на те керівникамипідприємства-одержувача або його заступником - компетентними особами. Ціособи несуть відповідальність за суворе дотримання правил приймання продукції.
  Підприємство-одержувач зобов'язане:

  1. створити умови для належного і своєчасного приймання продукції, які забезпечували б її збереження і запобігати псування продукції, а також змішування з іншою однорідною продукцією;

  2. стежити за справністю засобів випробування і вимірювання, якими визначається якість продукції, а також своєчасністю перевірки та в установленому порядку;

  3. забезпечити, щоб особи, які здійснюють приймання по якості та комплектності, добре знали і суворо дотримувалися справжню

  Інструкцію, а також правила приймання продукції по якості та комплектності, встановлені відповідними стандартами, технічними умовами, основними й особливими умовами поставки, іншими обов'язковими правилами;

  4. систематично здійснювати контроль за роботою осіб, на яких покладено приймання продукції по якості та комплектності, і попереджати порушення правил приймання продукції.

  Приймання продукції по якості та комплектності проводиться у точнійвідповідно до стандартів, технічних умов. Основними і Особливихумовами поставки, іншими обов'язковими умовами поставки, іншимиобов'язковими для сторін правилами, а також за супровідними документами,що засвідчує якість і комплектність продукції, що поставляється. Відсутністьзазначених супровідних документів або деяких з них неприпиняє приймання продукції. У цьому випадку складається акт профактичне якості та комплектності надійшла продукції і в актівказується, Каика документи відсутні.

  Вибіркова перевірка якості продукції з поширенням результатівперевірки на всю партію допускається у випадках, коли це передбаченостандартами, технічними умовами.

  У разі виявлення невідповідності якості, комплектності, маркуваннящо надійшла продукції, тари або упаковки вимогам стандартів,технічних умов, договору або даним, зазначеним у маркуванні ісупровідних документах, що засвідчують якість продукції одержувачприпиняє подальшу приймання продукції і складає акт, в якомувказує кількість оглянутих продукції і характер виявлених приприймання дефектів. Одержувач зобов'язаний забезпечити зберігання продукціїненалежної якості або некомплектної продукції неналежної якості вумовах, які запобігають погіршення її якості та змішування з іншогооднорідною продукцією.

  Одержувач також зобов'язаний викликати для участі у продовженні прийманняпродукції та складання двостороннього акта представника іногородньоговиробника, якщо це передбачено в Основних і Особливі умови поставки,інших обов'язкових правилах або договорі.

  При одногородной поставці виклик представника виробника та його явкадля участі у перевірці якості та комплектності продукції та складанняакта є обов'язковими.

  У повідомленні про виклик, направленому виробника, повинно бутизазначено:

  1. найменування продукції, дата і номер рахунок фактури або номер транспортного документа, якщо до моменту виклику рахунок не отримано;

  2. основні недоліки, виявлені в продукції;

  3. час, на який призначено приймання продукції за якістю або комплектності;

  4. кількість продукції неналежної якості або некомплектної продукції

  Повідомлення про виклик представника повинна бути спрямована не пізніше
  24 годин після виявлення невідповідності якості, комплектності,маркування, тари або упаковки встановленим вимогам, якщо інші терміни невстановлені Основними і Особливих умов поставки, іншими обов'язковимидля сторін правилами чи договорами.

  Представник одногороднего виробника зобов'язаний з'явитися не пізніше ніжна наступний день. Іногородній представник зобов'язаний не пізніше ніж наНаступного дня після отримання виклику повідомити чи буде направленийпредставник для участі у перевірці якості продукції. Неотримання відповідіна виклик у вказаний термін дає право отримувачу здійснювати прийманняпродукції до закінчення встановленого терміну явки представникавиробника. Представник іногороднього виготовлювача зобов'язаний з'явитися НЕпізніше, ніж у триденний термін після отримання виклику, не враховуючи часу,необхідного на проїзд, якщо інший термін не передбачений Основними і
  Обов'язковими умовами поставки, іншими обов'язковими правилами абодоговором.

  Представник виробника повинен мати посвідчення на право участіу визначенні якості й комплектності надійшла продукції.

  Виробник може уповноважити на участь у прийманні отримувачемпродукції підприємство, яке перебуває в місці одержання продукції.

  При неявку представника виробника у встановлений термін перевіркаякості продукції проводиться представником відповідної галузевоїінспекції з якості продукції, а перевірка якості товарів - експертомбюро товарних експертиз або представником відповідної інспекції зякості.

  Особи, що здійснюють приймання продукції по якості та комплектності,зобов'язані суворо дотримуватися правил приймання продукції та засвідчувати своєїпідписом тільки ті факти, які були встановлені за їх участю. Запис уакті даних, не встановлених безпосередньо учасниками приймання,забороняється.

  За результатами приймання по якості та комплектності з участюпредставників одержувача і виробника, складається акт про фактичнийякість і комплектність отриманої продукції. Акт повинен бути складений удень закінчення приймання продукції по якості та комплектності. У цьому актіповинно бути зазначено:

  1.Найменування отримувача продукції та його адресу;

  2.номер і дата акта, місце приймання продукції, час початку та закінченняприймання продукції; у випадках, коли приймання продукції проведена зпорушенням встановлених термінів приймання, в акті мають бути вказані причинизатримки приймання, час їх виникнення та усунення;

  3.фамілія, ініціали осіб, які брали участь у прийманні продукції заякістю та в складанні акта, місце їх роботи, займані посади, датаі номер документа про повноваження представника на участь у перевірціпродукції по якості та комплектності, а також вказівку про те, що ці особиознайомлені з правилами приймання продукції за якістю;

  4.наіменованіе та адресу виробника і постачальника;

  5.дата і номер телефонограми про виклик представника виробника, абовідмітки про те, що виклик договором не передбачений;

  6.номер і дати договору на поставку продукції, рахунки-фактури,транспортної накладної та документа, що засвідчує якість продукції;

  7.дата прибуття продукції на станцію призначення, час видачі вантажуорганом транспорту, час доставки продукції на склад одержувача;

  8.номер і дата комерційного акта, якщо такий було складено приотриманні товару від органу транспорту;

  9.условія зберігання товару на складі отримувача до складання акта;

  10.состояніе тари та упаковки в момент огляду продукції, змістзовнішньої маркування;

  11.прі вибіркової перевірки - порядок відбору продукції для вибірковоїперевірки із зазначенням підстави вибіркової перевірки;

  12.за чиїми пломбами відвантажено і отримана продукція, справністьпломб;

  13.колічество, повне найменування та перерахування пред'явленої доогляду і фактично перевіреної продукції з виділенням продукціїзабракованої. Детальний опис виявлених недоліків та їх характер;

  14.колічество некомплектної продукції і перелік відсутніх частин,вузлів та деталей і їх вартість;

  15.номера стандартів, технічні умови за якими проводиласяперевірка якості продукції;

  16.заключеніе про характер виявлених дефектів у продукції та причина їхвиникнення.

  Акт повинен бути підписаний усіма особами, що брали участь у перевірціякості і комплектності продукції.

  Акт встановлює неналежну якість або некомплектністьпродукції затверджується керівником підприємства-одержувача або йогозаступником не пізніше триденного терміну після складання акта.

  Виробник або одержувач за наявності підстав має право опротестувативисновок інспекції якості, бюро товарних експертиз або науково -дослідного інституту в їх вищестоящу організацію. Копія цьогозаяви направляється іншій стороні. Повторна експертиза продукції можебути проведена також за дорученням арбітражу чи судово-слідчихорганів.

  Претензія, що випливає з поставки продукції, що не відповідає поякості, комплектності, тарі, упаковці та маркуванні стандартам, зразкам,пред'являється одержувачем виробника у встановлений термін.

  Глава 9. Характеристика ціни.

  У 4-му кварталі, після деякого зміцнення в вересні, світова ціна нафтизнову впала, незважаючи на технічні ускладнення на промислах деякихнафтовидобувних країн за межами ОПЕК і обмеження видобутку майже вмежах прийнятих зобов'язань країнами картелю. Попит на нафту тримається надуже низькому рівні у всіх регіонах світу. Протягом 3-го кварталупоповнення товарних запасів у країнах ОЕСР відбувалося дуже інтенсивно -
  0,5 млн барелів (68 тис. тонн) на день. Реалізація військової загрози США вщодо Іраку може різко змінити цінову ситуацію. Незважаючи на те, щоринок залишився байдужий до останнього загострення подій, реальні бомбиможуть внести фізичний збій в поставки іракської нафти. Ціна негайновідреагує, проте її підвищення буде короткостроковим через дуже слабкихпоказників основних кон'юнктурообразующіх факторів. Крім того, США зпобоювання бути звинуваченими в антігуманітарних дії навряд чи будутьнавмисно руйнувати нафтоекспортної термінали Іраку.


  Основна причина - низький попит

  В 3-му кварталі, в продовження тенденції 2-го, світовий попит на нафту вирістільки на 0,3% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У
  Росії попит впав, в Південній Кореї у вересні-був на 10% менше, ніж рікназад; показник рухомого (розрахованого за 12 минулих місяців)середньомісячного значення попиту до вересня знизився на 3% в Японії і на
  1,2% у Німеччині. У результаті промислового спаду зростання світового торговельногообігу скоротився на шість пунктів. Економіка деяких країн Далекого
  Сходу продовжує перебувати у стагнації, і до них от-от приєднається
  Бразилія.
  Можна очікувати, що в 1999 році потреби в нафти в країнах ОЕСР, післятеплої зими 1997-1998 року, наскільки виростуть і стануть збільшення світовогопопиту за весь рік може скласти 50 млн тонн на відміну від 30 млн тоннпопереднього року. Без цих додаткових 20 млн тонн ціна на нафтупіднятися не може.

  Взаємовплив ціни і запасів

  1998 наочно продемонстрував, як фактор інтенсивного поповненнятоварних запасів нафти перетворюється з слідства причину слабкою ринковоюкон'юнктури. У першому півріччі в нафтосховища надійшло, судячи з різниціміж попитом і видобутком, 442 млн барелів (60 млн тонн) нафти. Високийрівень запасів зробив додатковий тиск на ціну. У результаті в 3-мкварталі, замість звичайного для цього періоду вилучення нафти, нафтосховищапоповнилися ще на 39 млн барелів, що знову вплинуло на зниження ціни.
  Використовуючи замість абсолютного показника відносний, ми отримаємо більшенаочну картину: на кінець 1997 року сумарний обсяг нафти внафтосховищах відповідав 81 дня світового споживання, а на початок 4 --го кварталу 1998 року - вже 87 днів. Шість зайвих днів, протягом якихсвіт забезпечений запасами наявної нафти у сховищах - ось що тримає нафтуна позначці $ 12/баррель. Цей стан не нескінченно, запаси повиннізнизитися, але на це потрібен час.

  Прогноз ціни нафти: три сценарії

  Піднявшись в кінці жовтня на $ 1,5/барель, до середини листопада ціна зновуповернулася на рівень $ 11-11,5/барель. Прогноз не передбачаєпринципової зміни кон'юнктури у найближчій перспективі. Тільки такіфактори, як особливо сувора зима або бомбардування Іраку, можуть змуситиціни поповзти вгору. Сумарний показник дотримання зобов'язань заобмеження видобутку країнами ОПЕК залишається дуже високим - понад 95%, чому взначною мірою сприяють ускладнення на промислах Нігерії, черезяких в жовтні видобуток в країні знизилася до 1,9 млн бар/день (див.
  Видобуток нафти країнами ОПЕК). Прогноз будується за трьома сценаріями. Перший - у
  1999 країни організації зуміють утримувати здобич в межах квоти.
  Тоді протягом зими ціна нафти "Брент" стабілізується на рівні
  $ 12,3/барель. Протягом першого півріччя товарні запаси поступовознизяться, і в другому почнеться повільний підйом цін. Середньорічна цінанафти "Брент" в 1999 році складе $ 12,8/барель - трохи нижче, ніж в
  1998 році (див. Прогноз ціни нафти "Брент").
  Другий сценарій - члени ОПЕК не дотримуються квоти. При допущенні, щощоквартально видобуток ОПЕК буде збільшуватися на 200 тис. барелів на добу,ціна нафти протягом усього року ледве перевищить $ 12/баррель. Запаси внафтосховищах будуть знижуватися значно повільніше, перешкоджаючи підйомуціни аж до кінця року. Середньорічна ціна "Брент" складе
  $ 12,2/барель.
  Третій сценарій передбачає зростання попиту у разі суворої зими абозниження поставок в результаті військового розвитку подій в Іраку. Запрогнозами, нинішня зима буде трохи холодніше, ніж звичайно, що можепідняти попит на 300 тис. барелів на добу в першому кварталі 1999 року. Увипадку бомбардувань Іраку, ми оцінюємо можливе зниження постачаньіракської нафти на 0,9 млн барелів на день протягом місяця. У цьому сценаріїз холодною зимою та/або військовою акцією має збільшитися вилучення нафти знафтосховищ, особливо в зимові місяці. У результаті на початку 1999 року наринку нафти почне відновлюватися рівновагу, і поступово з'явитьсятенденція до зростання. У цьому випадку, за умови, що нафтовиробників НЕпіднімуть видобуток, спокусившись цінами, середньорічна ціна в 1999 роцінаблизиться до $ 14/баррель.
  З іншого боку, якщо зима буде м'якою, то нафтосховища залишатьсяповними. Протягом зимових місяців ціна нафти "Брент" буде продовжуватиповзти вниз, опуститься до $ 11/баррель в другому і в третьому кварталах, і в
  4-м повернеться на рівень $ 12/баррель. Середньорічна ціна 1999 року в цьомувипадку складе $ 11,4/барель, тобто на 11% нижче, ніж у 1998 році.

  Глава 10. Висновок.

  | | У сучасній Росії не так уже й багато питань, що привертають увагу |
  | | Більшості росіян. До них не відносяться вибори президента і Думи, мало |
  | | Кого цікавить, хто буде наступним прем'єр-міністром. Курс долара і |
  | | Ціни на нафту займають громадян значно більше. Долар вже давно увійшов |
  | | У наше життя, а от ціни на нафту стали хвилювати в кінці 1997 початку |
  | | 1998 років і особливо після 17 серпня, коли нетривалий період |
  | | Процвітання змінився нескінченним спадом. |
  | | Сьогодні середній росіянин особливо у великих містах може дати фору |
  | | Деяким нафтовим і валютним брокерам у знанні тенденцій зміни цін, |
  | | Не кажучи вже про московських стареньких, які безпомилково покажуть вам |
  | | Обмінний пункт з самим вигідним курсом. |
  | | |


  Саме різке падіння цін на нафту, скорочення російського експорту тападіння бюджетних надходжень призвели до відставки урядів Черномирдінаі Кирієнко. Логічно припустити, що підвищення цін на нафту може повернутиодного з них, або обох, назад, тому що підвищення цін на нафту на US $ 1збільшує доходи федерального бюджету на US $ 2 мільярди.
  Останній тиждень ціни на нафту пішли вгору, тягнучи за собою акції нафтовихкомпаній та індекси провідних фондових бірж, включаючи Російську Торговельну
  Систему. Ціни росли в очікуванні закінчення переговорів лідерів країн ОПЕК проскорочення обсягів видобутку нафти

  Скорочення обсягів видобування

  Нафтові міністри Саудівської Аравії, Венесуели, Ірану і Мексики зустрілисяв Амстердамі, щоб ухвалити рішення про негайне скорочення видобутку на
  300,000 барелів на день і обговорити подальше скорочення ще на 2 мільйонибарелів на день або 2.6% світового видобутку нафти. Саудівська Аравія, якавидобуває 25% всієї нафти, скоротить свою денний виробництво на 500,000барелів.
  Теоретично таке радикальне зниження обсягів видобутку може привести додосить різкого підвищення цін. Однак, цьому є кількапротипоказань
  | | |
  | | ЦІНИ можуть рости, але недовго |
  | | В минулому році спроба країн ОПЕК скоротити видобуток нафти на 2.6 мільйона |
  | | Барелів на день закінчилася невдачею і не змогла запобігти падінню цін |
  | | До рекордно низького рівня за останні 12 років. До цього призвело |
  | | Невиконання домовленостей з видобутку, так за підрахунками Міжнародного |
  | | Енергетичного Агентства в лютому країни ОПЕК дотримувалися обумовлені |
  | | Обсяги видобутку лише на 77%. |
  | | Невизначеності ситуації додають підрахунки, за якими на ринку |
  | | Існують від 400 до 500 мільйонів барелів неврахованої нафти, власники |
  | | Яких тільки й чекають підвищення цін на нафту. Вкидання цих запасів на |
  | | Ринок може зупинити зростання цін. (На початок) |


  Прийняття рішення про скорочення видобутку буде мати дуже серйознінаслідки для Саудівської Аравії. Її видобуток впаде нижче 8 мільйонівбарелів на день - рівень, що Саудівська Аравія підтримувала останніроки. Скорочуючи свою здобич і не вимагаючи скорочення виробництва нафти
  Венесуелою, Саудівська Аравія зменшить свою частку на одному з найважливішихринків - США.

  САУДІВСЬКА АРАВІЯ

  Взагалі весь переговорний процес міг бути ініційований Саудівською Аравією,валюта якої в останні тижні піддалася атакам великих міжнароднихфондів. Вони одночасно грали на зниження вартості національної валютиі подорожчання контрактів на нафту, так що вигравали при будь-якому результаті.
  Проблеми саудівської економіки складаються в надмірній залежності від експортунафти і відсутності бюджетної дисципліни. У той час, як ціни на нафтупадали, уряд продовжував витрачати невиправдано великі кошти назакупівлю озброєнь та зарплати бюджетникам. Валютні резерви країнинезначні, а Центробанк не веде самостійної політики.
  До цих пір зростання внутрішнього боргу, падіння доходів від продажу нафти незмусили правлячу династію провести непопулярні заходи по скороченнюдержвидатків або приватизації збиткових підприємств. (на початок)
  | | НАФТИ БІЛЬШЕ, НІЖ ЇЇ ТРЕБА |
  | | Сьогодні нафта коштує дешевше (у реальному обчисленні), ніж у 1973 році. |


  Безпрецедентне збіг надлишкової пропозиції і слабшає попитустворило масу проблем у минулому році. Фінансові системи держав
  "Перської Затоки" переживають важкі часи, про це говорять скороченнябюджетних витрат і зменшення закупівель озброєнь.
  У новому звіті аудиторської фірми Артур Андерсен і агентства CERA говориться,що сьогоднішній обвал цін принципово відрізняється від попереднього,що стався у 1986 році. Тоді з-за завищених цін попит на нафтузнизився, однак, коли ціни впали, продаж нафти зросла. Зараз незважаючина те, що ціни впали на половину, попит на нафту навряд збільшився.


  НАФТА І ПОЛІТИКА

  Дешева нафта буде ще означати і те, що в більшості нафтовидобувнихкраїн, багато з яких управляються далеко не найбільш прогресивнимиурядами, продовжиться економічний спад. Багато скоротять видобуток, алекраїни, в крайній мірі залежать від нафти, будуть добувати її щедеякий час не дивлячись ні на які витрати, як наприклад Росія і
  Нігерія.
  Від падіння цін на нафту постраждають багато держав, але особливо цеторкнеться Росію, яка отримує від експорту нафти близько половинибюджетних надходжень, Венесуелу-90%, Нігерію і Алжир - 95%. У Росії і на
  Каспії більшість проектів виявляться нерентабельними.
  Тривалий період утримання низьких цін на нафту може призвести досоціальних вибухів в нафтовидобувних країнах з нестабільною політичноюобстановкою.
  Основним результатом довгострокового зниження цін може стати зростаючаенергозалежність світової економіки від кількох ненадійнихблизькосхідних держав з нестабільною політичною ситуацією. Наприкінцірешт дешева нафта може дуже дорого обійтися світовій спільноті. (впочаток)


  ВИСНОВКИ

  У короткостроковій перспективі спровокований зростання цін на нафту може датикороткий перепочинок Росії та її уряду, що не забуде позначитися назбільшення бюджетів передвиборних кампаній.
  У довгостроковій перспективі Росії доведеться розлучитися з даним джереломдоходів, в іншому випадку він затягне її глибше у вир політичних ісоціальних катаклізмів, як це вже було в 1986 і 1998 роках.

  Список використаної літератури та інформаційних джерел:

  1. В.Н. Аляб'єв "Нафта" - М: 1989 154 стор

  2. ПРОБЛЕМИ і практичний досвід розробки нафтових родовищ з високов'язких нафти в карбонатних колекторах: љ Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Іжевськ, љ

  15-16 березня 1995р./Академія природничих наук РФ.-М: "Нафта і газ", 1996.-332с.љ

  3. Российская гезета «Нашої нафти наші порти» 12.05.99

  4. Гудок «170 мільйонів тонн» 12.05.99

  5. Комерсант Влада «АТ Жірнефть»

  6. Российская газета «Ціни підросли, а обсяги знизилися» 10.05.99

  7. http://www.kuban.ru

  8. http://www.acom.ru

  9. І інші джерела інформації глобальної мережі Інтернет.


  -----------------------< br>Що не входять до Вхідні в номенклатуру товарів, що підлягаютьноменклатуру обязат. сертифікації

  Ні сертифі-Зізнається Не вимагаєтьсяфіката іноземний сертифікат

  Обов'язкова сертифікація
  Заявка

  Добровільна сертифікація
  Договір з Органом сертифікації

  Орган з сертифікації

  Система сертифікації, відповідна конкретної продукції

  Ідентифікація продукції, визначення правил і процедур сертифікації

  Вибір ІЛ (Ц з сертифікації СфЦ)
  Сертифікаційні випробування, експертиза, оцінка виробництва
  Протокол


  Реєстрація сертифіката в національному органі по сертифікації
  Включення сертифікації продукції до Державного реєстру. Видачасертифікату та ліцензії на право застосування знака сертифіката на термін менше
  3 років

  Перевірка КП органами нагляду ТОГС Росії, Інспекційний контроль за:
  Дотриманням правил Сертифікований
  За сертифікації продукцією

  Можливо вилучення сертифіката

  Ринок


  ЦО сертифікації однорідної продукції

  Національний орган із сертифікації ГС Росії

  ВНІІС

  Продукція добровільної сертифікації, що не пройшла її

  З власником

  Держ. Орган з сертифікації

  Представлення сертифікації на СК (чи виробництва) та інших необхіднихдокументів

  Продукція обов'язкової сертифікації, що не пройшла сертифікацію

  Призупинення випуску; вилучення

  При реалізації сертифікованої продукції на вимогу споживачапред'являється врахована копія сертифіката, засвідчена власником оригіналу

  На ринок


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !