ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Система міліції та її підпорядкованість (контрольна з адміністративної діяльності )
       

   

  Адміністративне право

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОСІЇ

  Навчальний центр ГУВС Ставропольського краю

  Цикл спеціальних дисциплін

  Контрольна робота

  з дисципліни:

  «Адміністративна діяльність»

  по темі:

  «Система міліції та її підпорядкованість»

  Виконала:

  Слухач взводу 21 л-т міліції

  Борисова Ю.А.

  Перевірив :_____________________

  Оцінка :________________________

  Г. Ставрополь 2002 р .

  Зміст:

  > Вступ
  > Структура міліції
  > Кримінальна міліція та її підпорядкування
  > Міліція громадської безпеки (місцева міліція)
  > Висновок
  > Бібліографія

  Введення

  Значне місце в системі управління внутрішніми справами займаєміліція. Правові основи її організації та діяльності встановлені ізакріплені в Законі Української РСР від 18 квітня 1991 року «Про міліцію», в Положенні проміліції громадської безпеки (місцевої міліції) у Російській Федерації,затвердженому Указом Президента Російської Федерації від 12 лютого 1993року, до Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації, атакож в інших правових актах.

  Представляючи собою систему органів виконавчої влади, міліціяпокликана захищати життя, здоров'я, права і свободи громадян, забезпечуватиохорону і захист власності, незалежно від її видів, громадськогопорядку, інтереси суспільства і держави, підприємств, установ іорганізацій від злочинних та інших протиправних посягань.
  Міліція підрозділяється на кримінальну і міліцію громадської безпеки
  (місцеву міліцію).

  У своїй діяльності міліція підпорядковується Міністерствувнутрішніх справ Російської Федерації, а міліція громадськоїбезпеки - також відповідним органам виконавчої владисуб'єктів Російської Федерації.

  Міністр внутрішніх справ Російської Федерації здійснюєкерівництво всією міліцією в Російській Федерації.

  Керівництво міліцією в суб'єктах Російської Федераціїздійснюють міністри внутрішніх справ, начальники управлінь
  (головних управлінь) внутрішніх справ, що призначаються на посадуміністром внутрішніх справ Російської Федерації за узгодженням зорганами державної влади суб'єктів Російської Федерації,обумовленими суб'єктами Російської Федерації.

  Керівництво міліцією в районах, містах та інших муніципальнихутвореннях здійснюють начальники відділів (управлінь)внутрішніх справ, що призначаються на посаду міністрами внутрішніх справ,начальниками управлінь (головних управлінь) внутрішніх справ суб'єктів
  Російської Федерації за погодженням з відповідними органамимісцевого самоврядування.

  Керівництво міліцією на залізничному, водному і повітряномутранспорті, у закритих адміністративно - територіальнихутвореннях, на особливо важливих і режимних об'єктах здійснюютьначальники відповідних органів внутрішніх справ, що призначаються напосаду і звільняються з посади в порядку, який визначаєтьсяміністром внутрішніх справ Російської Федерації.

  Поряд із загальними завданнями, які стоять перед нею, кожному з видівміліції властиві свої специфічні завдання.

  Основними завданнями кримінальної міліції є виявлення,попередження, припинення та розкриття злочинів, у справах прояких провадження попереднього слідства є обов'язковим,організація та здійснення розшуку осіб, які переховуються від органівдізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінальногопокарання, безвісти зниклих та інших осіб у випадках,передбачених законодавством Російської Федерації.

  Кримінальна міліція сприяє міліціїгромадської безпеки у виконанні покладених на неї обов'язків.

  Кримінальна міліція є органом дізнання.

  Склад і чисельність кримінальної міліції, порядок створення,реорганізації та ліквідації її підрозділів визначаються
  Урядом Російської Федерації.

  Начальники кримінальної міліції суб'єктів Російської Федераціїпризначаються на посаду і звільняються з посади міністромвнутрішніх справ Російської Федерації і є за посадоюзаступниками відповідних міністрів внутрішніх справ абоначальників управлінь (головних управлінь) внутрішніх справсуб'єктів Російської Федерації.

  Начальники кримінальної міліції районів, міст та іншихмуніципальних утворень призначаються на посаду і звільняються зпосади міністрами внутрішніх справ, начальниками управлінь (головнихуправлінь) внутрішніх справ суб'єктів Російської Федерації і є попосади заступниками начальників відповідних органів внутрішніхсправ.

  Начальники кримінальної міліції на залізничному, водному іповітряному транспорті, у закритих адміністративно - територіальнихутвореннях, на особливо важливих і режимних об'єктах, а такожначальники інших підрозділів кримінальної міліції призначаються напосаду і звільняються з посади в порядку, який визначаєтьсяміністром внутрішніх справ Російської Федерації.

  Кримінальна міліція фінансується за рахунок коштівфедерального бюджету.

  До структури кримінальної міліції входять оперативно-розшукові, науково-технічні та інші підрозділи, що створюються для виконання поставлених перед нею завдань.

  Основними завданнями міліції громадської безпеки єзабезпечення безпеки особистості, громадської безпеки,охорона власності, громадського порядку, виявлення,попередження і припинення злочинів та адміністративнихправопорушень, розкриття злочинів, у справах про якіпровадження попереднього слідства не є обов'язковим, розшукокремих категорій осіб, встановлення місця знаходження якихвіднесено до компетенції міліції громадської безпеки.

  Міліція громадської безпеки сприяєкримінальної міліції у виконанні покладених на неї обов'язків.

  Міліція громадської безпеки є органом дізнання.

  Склад міліції громадської безпеки, порядок створення,реорганізації та ліквідації її підрозділів, а також чисельністьміліції громадської безпеки, що фінансується за рахунок коштівфедерального бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів
  Федерації.

  Створення, реорганізація та ліквідація ізоляторів тимчасовогоутримання підозрюваних і звинувачених здійснюються в порядку,встановленому міністром внутрішніх справ Російської Федерації.

  Чисельність міліції громадської безпеки, що фінансується за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації та місцевихбюджетів, встановлюється відповідними органами виконавчоївлади АР Крим та органами місцевогосамоврядування. При цьому вона не повинна бути нижче нормативів,затверджуються міністром внутрішніх справ Російської Федерації.

  Створення, реорганізація і ліквідація підрозділів міліціїгромадської безпеки, що фінансуються за рахунок коштів бюджетівсуб'єктів Російської Федерації та місцевих бюджетів, здійснюються впорядку, який визначається органами виконавчої влади суб'єктів
  Російської Федерації за узгодженням з Міністерством внутрішніх справ
  Російської Федерації.

  Збільшення витрат органів місцевого самоврядування, пов'язаних з фінансуванням міліції громадської безпеки, яке виниклов результаті рішень, прийнятих федеральними органамидержавної влади та органами державної влади суб'єктів
  Російської Федерації, компенсується зазначеними органами,що прийняли рішення. Розмір компенсації визначається одночасно зприйняттям відповідного рішення.

  До міліції громадської безпеки належать підрозділиміліції позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ,порядок створення, реорганізації та ліквідації яких визначаєтьсяміністром внутрішніх справ Російської Федерації. У тому ж порядкузатверджуються нормативи чисельності зазначених підрозділів.

  Перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій охороніпідрозділами міліції позавідомчої охорони при органахвнутрішніх справ, визначається Кабінетом Міністрів України.

  Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації таоргани місцевого самоврядування мають право за рахунок власних коштівбюджетів встановлювати додаткову чисельність підрозділівміліції громадської безпеки.

  Начальники міліції громадської безпеки суб'єктів
  Російської Федерації затверджуються на посаді і звільняються відпосади органами виконавчої влади суб'єктів Російської
  Федерації за поданням відповідних міністрів внутрішніх справ,начальників управлінь (головних управлінь) внутрішніх справ суб'єктів
  Російської Федерації і є за посадою заступникамизазначених міністрів або начальників управлінь (головних управлінь).

  Начальники міліції громадської безпеки районів, міст іінших муніципальних утворень призначаються на посаду ізвільняються з посади міністрами внутрішніх справ, начальникамиуправлінь (головних управлінь) внутрішніх справ суб'єктів
  Російської Федерації за погодженням з відповідними органамимісцевого самоврядування і є за посадою заступникаминачальників органів внутрішніх справ районів, міст та іншихмуніципальних утворень.

  Начальники міліції громадської безпеки назалізничному, водному і повітряному транспорті, у закритихадміністративно - територіальних утвореннях, на особливо важливих ірежимних об'єктах, а також начальники інших підрозділів міліціїгромадської безпеки призначаються на посаду і звільняються зпосади в порядку, який визначається міністром внутрішніх справ
  Російської Федерації.

  Складаючи єдину систему, кримінальна міліція і міліціягромадської безпеки тісно взаємодіють у своїй повсякденнійроботі, надаючи один одному допомогу у вирішенні завдань, що стоять перед ними.

  Для виконання поставлених перед міліцією завдань та покладенихобов'язків вона наділена законом широким комплексом прав. Їх наявністьдозволяє міліції (її співробітникам) вимагати від громадян і посадових осібприпинення протиправних дій, перевіряти в них документи,що засвідчують особу, якщо для цього є достатні підстави.

  У межах своєї компетенції вона має право одержувати від громадян іпосадових осіб необхідні пояснення, відомості, довідки та документи,викликати їх по справах і матеріалам, які знаходяться у провадженні міліції.

  Відповідно до законодавства міліція має право затримувати осіб,які вчинили адміністративні правопорушення, складати протоколи проправопорушення та накладати в межах своєї компетенції адміністративністягнення на винних осіб; проводити відповідно до закону необхіднікримінально-процесуальні дії.

  Висновок

  У своїй роботі мною була розглянута тема система міліції та їїпідпорядкування. Необхідно відзначити, що структура міліції проста і складається здвох частин: кримінальної та міліції громадської безпеки. Вся системаміліції строго організована і лагодив Міністру Внутрішніх Справ РФ.
  Побудована вона основі Закону «Про міліцію».

  В даний час цей закон доповнюється новими доповненнями, взв'язку з тим, що він був прийнятий в 1991 р. і вимагає необхідних доробок.
  У своїй роботі я спиралася не тільки на Закон «Про міліцію», а й на низкуінших нормативних актів: Положення про міліції громадської безпеки в
  РФ, Положення про Міністерство Внутрішніх Справ РФ.

  Бібліографія

  > Закон «Про міліцію» 1991 р. зі змінами та доповненнями
  > Положення про міліції громадської безпеки в РФ, утв. Указом
  Президента РФ 12.02.93 р.
  > Положення про Міністерство Внутрішніх Справ РФ, утв. Постановою
  Уряду РФ 22.10.91 р.
  > Альохін А.П. Адміністративне право РФ. М.1997 р.
  > Гуценко К.Ф. Правоохоронні органи. М. 1998 г.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !