ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Служба США і Росії
       

   

  Адміністративне право

  Астраханський Державний Технічний Університет

  Юридичний факультет

  Навчальна дисципліна-адміністративне право.

  Державна служба США та Росії.

  ( курсова робота)

  Виконав: студент II курсу групи ЮФ-21

  ризиків Максим

  Равильевич.

  Науковий керівник: доцент, кандидат юридичних наук

  Максимов Іван

  Володимирович

  Астрахань 2001
  Поняття державної служби

  Служба в державних органах, державних і громадськихорганізаціях є одним з видів соціальної діяльності людей. Службадержаві нерозривно пов'язана із самою державою, його роллю в життісуспільства. Це одна зі сторін діяльності держави по організації іправовому регулюванню особового складу державних органів, іншихдержавних організацій. Державна служба, перш за все служіннядержаві, тобто виконання за його дорученням, за плату від ньогопевної діяльності по реалізації завдань і функцій держави вдержавних підприємствах Закон "Про основи державної служби в
  Російської Федерації "розглядає державну службу в більш вузькомусенсі, як діяльність тих службовців, що складають "апарат", корпускерівників, фахівців державних органів. Таке визначеннядержавної служби дозволяє відмежувати державно-управлінськудіяльність від діяльності фахівців у народному господарстві, у соціально -культурній сфері, а також відмежувати державну службу й інші видислужби. Однак необхідно відзначити, що, наприклад, у Сполучених Штатах
  Америки законодавство розрізняє два види державної служби.
  Категорія державних службовців у США включає як посадових осіб ідопоміжне-технічний персонал, пов'язаний з реалізацією державно -владних повноважень, так і працівників за наймом (у тому числі викладачівдержавних навчальних закладів, робітників державних підприємств ісфери комунального обслуговування). Таким чином, тут державнаслужба розглядається ширше, як робота не тільки в державнихорганах, але і на підприємствах, установах тощо. Але всередині цьогоширокого розуміння все одно розрізняють види державної служби, взалежно від її специфіки. Специфіка діяльності службовця вдержавних органах полягає в тому, що він не створює безпосередньоматеріальних цінностей, але забезпечує умови для матеріальноговиробництва, у нього особливий предмет праці, інформація, що є ізасобом впливу, що він збирає, обробляє, зберігає, створює.
  Він впливає на людей, обслуговує їх, робить це за плату, тобто запевну винагороду й обіймає посаду (має власнийстатус). У зв'язку з цим можна виділити і риси самої державноїслужби, як правового інституту.

  Державна служба зобов'язана своїм виникненням державі зїї виникненням і розвитком стала розвиватися і служба, маючи своїмпризначенням реалізацію завдань і функцій держави в різноманітних областяхжиттєдіяльності суспільства, будучи необхідним елементом управління.
  Особливість державної служби в тому, що вона здійснюється в масштабівсього суспільства, тобто в масштабі державної діяльності. Такийзагальний масштаб державної служби не має жодна інша служба.
  Крім того, законодавство про державну службу може бутирецептіровано певною мірою в законодавстві з інших видів служби,наприклад, у муніципальній службе.1

  Організуюча діяльність держави охоплює різноманітнісфери життєдіяльності суспільства, тому державна службарегулюється нормами не тільки адміністративного права, але і нормами іншихгалузей права. Спрямованість діяльності службовців на обслуговуваннянаселення породжують не тільки адміністративні, але і цивільніправовідносини. Крім установлюваних спеціальних соціальних гарантій длядержавних службовців, у зв'язку зі специфічністю їхньої діяльності, на нихпоширюються і соціальні гарантії, передбачені для всьогонаселення. Таким чином, державна служба є комплекснимправовим інститутом і регулюється не тільки нормами адміністративногоправа, але і нормами ряду інших галузей (трудового, фінансового,соціального та ін.)

  Ускладнення суспільних відносин, підвищення вимог додержаві зажадало необхідності виділення управлінської,організаторської діяльності, як такої.

  Для виконання визначених, що вимагають спеціальної кваліфікаціїфункцій суспільство виділяє відносно стійку категорію працівників,зайнятих цією справою не в якості суспільного, а професійногоуправління.

  Особливості праці державного службовця, а саме те, що вінне робить матеріальних цінностей безпосередньо, але допомагаєдержаві реалізовувати власні функції і завдання зобов'язуєдержава забезпечувати службовця. Тому державний службовецьвиконує покладені на нього обов'язки на оплатній основі. Такимчином, рисами державної служби є: здійснення її напрофесійній основі за винагороду (тобто за плату), спеціальнопідготовленими для цього працівниками - державними службовцями,врегульованість нормами цілого комплексу галузей права. Державнаслужба є однією зі сторін організаційної діяльності держави, ізміст її складає практична реалізація функцій і завданьдержави. Виходячи з вищевикладеного, під державною службою,слід розуміти професійну, оплатне діяльність спеціальнопідготовлених працівників (державних службовців) по забезпеченнюреалізації функцій і завдань держави (в особі державних органів).
  Державна служба здійснюється на державних посадах.
  Тому посада необхідний елемент державної служби. Посада --первинний осередок апарата, передбачений для одного працівника, утворенав розпорядчому порядку. Правовими актами відповідного органувизначається її назва, місце в службовій ієрархії (тобто визначеннятим, кому підпорядкована, хто їй підлеглий), порядок заміщення. Вона включається вштатний розклад і єдину номенклатуру посад. Таким чином,посада є формалізованою соціальною позицією, вона має основнезначення в правовому статусі державного службовця. Посадахарактеризує організаційний статус, тобто коло повноважень (прав іобов'язків), основні форми їхнього здійснення, відповідальність за їхвиконання. Отже, державна посада це частина організаційноїструктури державного органу, відокремлена і закріплена вофіційних документах (штати, схема посадових окладів та ін) звідповідною частиною компенсації державного органу, що надаєтьсяособі - державному службовцю з метою її практичного здійснення.

  Державна служба має і процесуальний аспект, якийвключає в себе порядок надходження на службу, проходження її (тобтопросування за посадою, одержання відповідних кваліфікаційнихрозрядів), звільнення зі служби.

  Державна служба будується відповідно до визначенихпринципами, тобто з основними початками, що визначають їїхарактер. Стабільність кадрів державних службовців.

  Державна служба США.
  Toc477826814 '> Категорія державних службовців у США включає якпосадових осіб та допоміжне-технічний персонал, пов'язаний зреалізацією державно-владних повноважень, так і працівників за наймом
  (у тому числі викладачів державних навчальних закладів, робочихдержавних підприємств і сфери комунального обслуговування). В СШАдержавним службовцям government або службовцям громадського секторуpublic employee в широкому сенсі вважається будь-яка особа, праця якогооплачується з бюджету федерації, штату або місцевого органу влади.
  Відповідно, які широко застосовуються в американській літературі терміни

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !