ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Терміни по історії за XX століття
       

   

  Держава і право


  АВТОНОМІЇ-самоврядування, право самост. рішення внутр. питань будь-якоїчастиною гос-ва.
  НАЦ.ДОХОД-створені за рік у сфері виробництва матер. цінності за вирахуваннямвитрат на їх створення.
  Протекторат-заступництво сильнішого за отнощенію до слабкого, котор.приходять на допомогу і стаят його в залежне становище.
  Винна МОНОПОЛІЯ-зосередження в руках прав-ва произв-ва та продажуалкогольно. напіткові встановлення цін на ніх.Введена в Рос. в 1894г.Даваладо чверті усіх надходжень до скарбниці.
  Держ.бюджету-розпис (кошторис) грошові. доходів і витрат гос-ва на опр.період (рік, квартал, міс)
  ДЕСЯТИННОЇ-російська міра площі землі, що дорівнює 1,0925 га.
  ДИВІДЕНД-дохід, що отримується власником акції, частину прибутку акціонерн.общ-ва.
  ІНВЕСТИЦІЇ-довгострокові вкладення капіталу в галузі економіки.
  ІНВЕСТОР-вкладник; особа, організація або гос-во, що здійснює інвестиції.
  КАРТЕЛЬ-форма об'єднання фірм, компаній, банків, котор. домовляються пророзмірах виробництва, ринки збуту, ціни і т.д., сохр-яя при цьомувиробництв-у самост-ть.
  Конвертовані-обмін, перетворення, перерасчет.Конвертіруемая валюта-грошіоднієї країни, кот. можуть бути беспрепятсвенно виміняні на грошові знакиінших країн.
  КОНЦЕРН-форма об'єднання підпр-ие, формально сохр-щих самостійно-ть, алефактично підлеглих централізованого фінансів. контролю і керівництву.
  МОНОПОЛІСТІЧ.ОБ'ЕДІНЕНІЯ-крупн. госп. об'їду-ия, сосредоточівш. в своїх рукахбільшу частину вироб-ва і збуту будь-якого товару.
  СИНДИКАТ-найпростіша форма монополістіч.об'едіненія, союз капіталістів длязбуту товарів.
  ТРЕСТ-одна з вищих форм монополії, при кіт. вхідні в неї підприємстваповністю втрачають свою виробництв-у і фінансову самост-ть і підпорядковуютьсяєдиного управління.
  ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ-капітал (багатство), що утворився в результатізрощування банків з підприємствами.
  РУСИФІКАЦІЮ-Распростри-ие серед місцевого нас-ия приєднаних до Рос. д-віземель російської мови, культури, госп. укладу, православної віри.
  Імпресіонізм-напрямок в мистецтві, представники кіт. прагнулинайбільш естесственно і неупереджено відобразити реальний світ у йогорухливості і мінливості, передати свої швидкоплинні враження.
  МЕЦЕНАТСТВО-заступництво якому-небудь справі, науці, культурі, наданняматеріально. та іншої допомоги.
  ЕКСТЕНСИВНИЙ-кількісна, але не якісна зміна.
  ЕЛІТА-вишуканого товариства, верхівка суспільства.
  Сателіт-формально незалежна д-ва, фактично підпорядковане іншому д-ві.
  ЕКСПАНСІЯ-розширення сфер впливу.
  КОНФИСКАЦИЯ-примусово., Безоплатне вилучення гос-му майна приватногоособи.
  Націоналізація-перехід приватних підприємств і галузей економіки ввласність д-ви як безоплатно, так і на основі викупу (повний абочасткового)
  ПРАВОВЕ ГОС-ВО-тип д-ви, в кот. функционир-т режим конституційного. правл -я, сущ-і розвинена правова система і ефективно. судебн. влада разом зреальн. разд-іем влади при їх взаємодії і взаємно. контролі, зрозвиненим соц. контролем політики і влади.
  Рескрипт-особлива форма опублікування листа монарха до посадовогоособі, підданому з дорученням, вираженням подяки і т.п.
  Унітарно-об'єднаний, єдиний, який становить одне ціле.
  ФЕДЕРАЦІЯ-союзними. гос-во, що складається з об'єдналися д-в і держ.утворень, які зберігають певну юридичну самост-ть.
  ЧОРНА СОТНЯ-назва посадского нас-ия на Русі.
  Анархістів-послідовник анархізму-пол.теченія, що виступає за знищенняд-ви як примусової форми влади і заміну йоговільними, добровільними об'єднаннями громадян.
  КООПЕРАЦІЯ-форма орг-ії произв-ва і праці, заснована на груповийвласності членів кооперативу; форма зв'язків між підприємствами, зайнятимиспільним виробництвом певної продукції.
  Висівки-ділянка землі, виділений селянину при виході з общини ззбереженням його в селі.
  Узурпатор-особа, незаконно захопила, узурпував владу, які-небудьправа, повноваження.
  ФРАКЦІЯ-група депутатів-членів однієї підлогу. партії в парламенті; відокремленачастина підлогу. партії, яка має свої погляди, відмінні від поглядів керівництвапартії.
  ХУТІР-ділянка землі, виділений селянину при виході його з громади зпереселенням з села на свою ділянку.
  Дискредитація-підрив авторитету.
  ІНФЛЯЦІЯ-падіння купівельної спроможності грошей, їх знецінення, пов'язане знадлишком грошової маси і недоліком споживчих товарів.

  БІОСФЕРА-область розпод-ия життя на Землі.


  Догматизм-метод мислення, що спирається на догми-непорушні істини, непідлягають критиці, без урахування конкретних умов.
  Ідеалізм-напр-ие у філософії, протилежний матеріалізму у вирішенні основних.питання філософії.
  ИДЕОЛОГИЯ-система ідей і поглядів, що відображають ставлення класів і різного.груп людей до окруж-щей дійсності і один до одного.
  Месіанства-віра в пришестя Месії-рятівника, кот. встановить добро ісправедливість на Землі.
  НІГІЛІЗМУ-заперечення загальновизнаних цінностей; ідеалів, морально.норм, культури, форм заг-ої життя.
  НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЯ-премія за видатні досягнення в областінауки, техніки, літ-ри, що присуджується Шведською Академією наук за рахуноккоштів, надісланих шведською. винахідником і промисловцем А. Нобелем.
  НООСФЕРА-нове, еволюціон.состояніе біосфери, при кіт. розумно. деят-ть чол-кастає вирішально. фактором її розвитку.
  Символізм-напр-ие в мистецтві; зосереджено на худ. виразі за допомогоюсимволу матер. об'єктів та ідей, нах-трудящих за межами почуттів, сприймань.
  Футуризм-напр-ие в мистецтві; що заперечує худ. і моральнеСпадщина, що проповідують розрив з традиційною культурою і створ-е нов.соврем. урбаністичної цивілізації.
  АЛЬТЕРНАТИВА-кожна з ісключающтх один одного можливостей
  Контрибуції-платежі, що накладаються на переможене гос-во на користь д-ви -переможця.
  Сепаратний мир-світ, уклавши-й з противником однією з держав, що входять докоаліцію країн, що ведуть війну, без відома чи згоди своїх союзників.
  Директор-упр-ие, рук-во, колектив. орган виконає. влади.
  ІНТЕРВЕНЦІЇ-насильницьке втручання одного або не-их д-в у внутр.справи інших країн і народов.Может бутивійськової (агресія), економічний., дипломатичного., ідеологічної.
  НАРОДНІ СОЦ-ТИ (ЕНЕСИ)-члени однієї з неонародніческіх партій (Народно -соціалістичної-ою), кот. утворилася з правого крила ПСР в 1906 р.
  Концентраційні табори-місце ізоляції військовополонених, в'язнів.
  ТЕРОР-форма пол. залякування, залякування з використанням вкрай жорстокихметодів аж до физич. знищення противника.
  Денаціоналізація-передача у приватну власність гос-ої влас-ти, ранішенаціоналізованої.
  Ратифікація-твердження органами Верховної. гос. влади міжнародні.договору, уклавши-го уповноваженими договірних д-в.
  КОНЦЕСІЯ-договір на здачу іноз. фірмам підприємств або ділянок землі зправом виробництв-ої діяльно-ти; саме підприємство, організоване на основітакого договору.
  РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ-виправдовує витрати, доцільний з хоз.точкі зору.
  Авторитарно-владний, диктаторський, що прагне затвердити своювлада, авторитет.
  Кооптація-включення до складу виборною. органу нов. членів без проведеннявиборів.
  Плюралізм-різноманіття чого-небудь (думок, взлядов і т.д.)
  РЕПРЕСІЙ-каральної. заходи, покарання.
  Педології-наука про дітей, що вивчає дитини в сукупності йогопсихологічний., анатомо-фізіологіч., біологіч.і соціологіч.качеств.
  АГРЕССИЯ-напад однієї сторони на іншу.
  Рейх (нім.)-гос-во, імперія.
  Вермахт (нім.)-назв-і збройних сил Герм. до 1945 р.
  ТРИБУНАЛ-спец. суду для розгляну-я справ по військових. злочинів.
  ЕВАКУАЦІЇ-вивіз нас-ия, підприємств, матер. цінностей змісцевостей, що знаходяться під загрозою будь-якого лиха.
  Імператив-наказ, настійна вимога.
  Оратор-муз.проізв0іе для хору, солістів та оркестру.
  ПУБЛІЦИСТИКА-область літ-ри, яка висвітлює питання політики товариств-ої життя.
  Радіолокатор-прилад для визначення положення предметоа в просторі здопомогою електромагнітних хвиль.
  КОТЕЛ (Воен.)-район оточення військ.
  Форсування-подолання природних перешкод.
  Гегемон-переважання, рук-во; керівна роль якого-небудь гос-ва повідношенню до інших д-ам.
  РЕПЕРАЦІЯ-відшкодування збитків, завданих війною.
  ВІЙСЬКОВО-промисл-ИЙ КОМПЛЕКС (ВПК)-союз системи нац. військового произв-ва іпол.сіл, зацікавить-их в його пріоритетному розвитку.
  Дефіцитної економіки-економiчного. система, за кот. неможливо домогтисяусунення дефіциту товарів і послуг.
  Диспропорція-нерозмірність, невідповідність.
  КОНВЕРСИЯ-прімінітельно до економіки: переклад військово-промислових підприємствна випуск мирно. продукції.

  НАЦ.БОГАТСТВО-сукупність матер. благ, кот. користується суспільство.
  Репарація-відшкодування переможеним гос-му гос-ву-переможцю.
  РЕпатриация-повернення на батьківщинувійськовополонених, біженців, емігрантів, переміщених осіб.
  «ХОЛОДНА ВІЙНА»-етап у розвитку відносин Схід-Захід (1945-1991рр..), характе-щійся конфронтацією і підвищеної ворожістю, недовірою один доодному.
  ГУЛАГ-Головне управління таборів НКВС (МВС) СССР.Употребляется дляпозначення системи концентраційних таборів, які існували за часів Сталіна
  «Залізна завіса»-система заходів, спрямованих на внешн. ізоляцію СРСР від інкраїн у роки сталінських. режиму.
  Партійні функціонери-штатні партійні працівники, що забезпечуютьфункціонування структур партії.
  КІБЕРНЕТИКА-наука про загальні закономірності процесів управління та передачіінформації.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !