ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Тлумачення норм права
       

   

  Держава і право

  Санкт-Петербурзький Гуманітарний

  Університет Профспілок

  Кафедра теорії та історії держави і права

  доповідь

  тлумачення норм права

  Робота студента

  Юридичного факультету

  Першого курсу

  Першої групи

  Босова А. С.

  Науковий керівник ст. преп. Черноков А. Е.

  Санкт-Петербург

  1999

  Тлумачення права - це інтелектуально - вольова діяльність звстановлення справжнього змісту правових актів з метою їх реалізації тавдосконалення. Тлумачення права є необхідним і важливим елементомправореалізаціонного процесу, зокрема право застосування. Більш глибокийаналіз дозволяє охарактеризувати право як особливе соціальне явищеправової культури і необхідна умова правового регулювання. Тлумаченняправа є складний організаційно-вольовий процес, що протікає в часі іщо включає в себе дві основні стадії: з'ясування та роз'яснення.

  У юридичній літературі неодноразово робилися спробивизначити пріоритетний і визначальний компонент. Але така постановкапитання видається некоректною ні з наукової, ні з практичноїбоку, тому, як з'ясування та роз'яснення це дві діалектично пов'язанінерозривні сторони одного процесу. Отже, розглянемо ці дві складові.

  З'ясування характеризує гносеологічну природу тлумачення іспрямована на пізнання права. Тлумачення - з'ясування виступає яквнутрішній розумовий процес, що відбувається у свідомості самого суб'єкта інаправлений на з'ясування норми права самим суб'єктом. Це з'ясування длясамого себе і тому не має зовнішніх форм вираження. У ході з'ясуванняінтерпретатор використовує різні прийоми тлумачення, які забезпечуютьпроцес пізнання. Тут використовуються граматичний, логічний, історико -політичний і систематичний способи тлумачення. З'ясування єнеобхідною умовою для реалізації права у всіх формах і завждипередує роз'ясненню.

  Роз'яснення - не завжди йде за з'ясуванням, однак, єпродовженням розумової діяльності на першому етапі. Ця сторонадіяльності адресована вже не собі, а іншим учасникам відносин, заякої об'єктивуються результати першої частини процесу. Результати цізгодом, оскільки адресовані іншим суб'єктам, отримують зовнішнєвираження в письмовій або усній формі. До письмових форм вираженнявідносяться офіційні документи і акти; до усних - поради і рекомендації.
  Таким чином, роз'яснення норм права є не що інше, як викладсенсу державної волі, вираженої в нормативно-правових актах.

  Тлумачення права вимагає певного методологічного підходу зурахуванням особливості такого явища, як право. Особливістю права єйого дієвість. Закон живе тоді, коли він живе і реалізується вдіяльності людей. Однак реалізація формального правового імперативуможлива лише у випадку розуміння адресатом його змісту. А це знеминучістю тягне за собою тлумачення цієї норми.

  Чим же пояснюється необхідність існування такого складногомеханізму, яким є тлумачення права? На це є ряд причини.

  По-перше, норми права, що містяться в нормативних актах, виражаютьсяза допомогою слів, пропозицій, формулювань. Щоб зрозуміти їх зміст,значення і логічний зв'язок між ними необхідна розумовадіяльність.

  По-друге, у нормативних актах воля держави виражена череззасоби і прийоми юридичної техніки. Отже, для правильного їхпояснення потрібна наявність спеціальних юридичних знань.

  По-третє, мова закону безликий. Він відрізняється безособовістю викладу,стислістю формулювань, а так само великий формалізацією. Це веде до того,найчастіше у правопріменітеля виникає необхідність розшифровки данихформулювань.

  Тлумачення також викликається недосконалістю і неадекватнимвикористанням законодавчої техніки. Відсутність точного і зрозумілогомови нормативного акту спричиняє необхідність конкретизації формулювань.
  Причому зроблено це повинно бути так, щоб справжній зміст правової норми небув загублений.

  Слід зазначити, що норми права здатні належним чиномрегулювати суспільні відносини лише в системі, тобто їх взаємозв'язкуодна з одною. Отже, для правильного розуміння правової норминеобхідно знання інших норм, які будуть застосуються разом з нею.

  Тлумачення права необхідно ще і в силу протиріччя між формальнимхарактером правових норм і динамікою суспільних відносин. У силуформальної визначеності правові приписи залишаються незмінними аждо їх законодавчого зміни. У той же час суспільне життя змінюєтьсяпостійно. Тому нерідко закон застосовується в істотно змінилися змоменту його видання умовах.

  В юридичній літературі висловлювалася думка про те, що тлумачитисяповинні тільки неясні норми. Зрозумілі ж норми права тлумачення не вимагають.
  Такий погляд представляється досить спірним. Адже для визначення, чи єЧи дана форма зрозумілою потрібно її з'ясувати, зрозуміти, витлумачити. Крім того,про зрозумілості цієї норми, на мій погляд, можна говорити тількистосовно до конкретного суб'єкта правовідносин. Адже те, щоцілком очевидно людині, яка має вищу юридичну освіту можебути зовсім незрозуміло іншому, у якого такого освіти немає.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !