ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Формування украiнськоi народності. Походження та поширення назви Украiна
       

   

  Держава і право

  РЕФЕРАТ

  "Формування української народності. Походження та поширення назви

  « Україна »"

  План.

  1. Формування української народності. С.3.

  2. Походження назви «Україна».

  С.6.

  3. Поширення назви «Україна».

  С.8.

  1. Формування української народності.

  Проблема формування української народності в минулому знаходиларізне тлумачення в працях різних істориків у залежності від їхньоїполітичної заангажованості. Показовим щодо цього є порівняння позиційвидатного російського історика М. П. Погодіна та батька сучасної українськоїнауки М. С. Грушевського. «Перший з них стверджував, що після розпаду
  Київської Русі населення Наддніпрянщини перейшло на територію Центральної
  Росії і згодом утворило Московську державу. Інакше кажучи, він навіть непомічав існування окремого українського народу. Другий вважав, щоросійський народ не має будь-якого відношення до Київської Русі »[3,8].

  В радянській історіографії післявоєнних років запанувала концепціясвоєрідного компромісу між двома вищезгаданими крайнощамі - мовляв, єдина вминулому давньоруська народність нібито дала початок трьом спорідненимнародам - російському, українському і білоруському. Даний компроміс мав наметі обгрунтувати історичними «фактами» політичну концепцію злиття націй.
  Якщо колись існував єдиний народ, який через зовнішні несприятливіобставини (а саме монголо-татарську навалу) роздрібнівся, то післявозз `єднання вони поступово позбудуться національних відмінностей іповернуться до першооснови.

  Ототожнення Київської Русі з "колискою" трьох братніх народів ажніяк не сприяло науковим дослідженням походження українського народу.
  С. В. Кульчицький висловлює впевненість, що "... п` ять східнослов `янськихплемінних союзів, які утворили Київську Русь, не могли за короткий часіснування цього досить крихкою ранньофеодальних державного утвори злитисяв одну народність. Очевидно, відмінності між трьома сучасними народамиберуть свій початок у відмінностях між союзами племен, які існували ще зперших віків нашої ери "[3,8].

  Великий український історик М. С. Грушевський вважав порогомісторичних часів для українського народу IV ст. "Розселення українськихплемен на їх теперішній території співпадає з початком їхнього історичногожиття. Століття, що безпосередньо слідують за розселенням, підготовляютьдержавну організацію, історія якої становить головний зміст першого періодуісторичного життя українського народу. Зусиллями київської династії ідружини були з `єднані докупи, в один політичний організм, хоч на недовгийчас, всі українські племена, всі частини української території, і цяполітична єдність надавала нові спільні риси культурі і суспільнимвідносинам всього українського населення "[1,16].

  Схожої думки щодо часу формування українського народу дотримуєтьсяавторитетний історик-публіцист І.Лісяк-Рудницький, який зауважує, що "всіці трипільці, скити і т.д. з нашою нацією мають тільки дуже мало спільного,не більше, ніж, напр. якісь лігурійці, етруски й самніті з сучасноюіталійською нацією, себто евентуально тільки як складники в етнічнійсинтезі ... Дослідники, здається, сьогодні однозгідні в тому, щоб антів, що проних говорять візанттійські літописці, вважати за прямих предків сучаснихукраїнців. Себто формація українського народу була, мабуть, в основномузавершена в половині першого тисячоліття н.е. "[4,17].

  Як відомо, однією з головних ознак кожної народності є її мова. Вжеза княжої доби на південно-західних землях Київської держави формуєтьсянародна українська мова. "Про це свідчить словниковий запас фольклору,поеми "Слово о полку Ігоревім" і тодішніх Київського й Галицько-Волинськоголітописів. Українська мова засвідчила свою життєздатність як творіння цілоїнародності "[6,78].

  Велике значення у формуванні українського народу мало поширенняхристиянства, яке стало за князя Володимира державною релігією (988 р.)..
  Поступово проникаючи впродовж століть в побут і свідомість народу,християнство стало справді народною релігією українців, посприявпоширенню освіти і культури.

  Щодо матеріальної й духовної культури української народності, то,попри всю її еволюцію впродовж століть, в ній зберігалися певні сталіелементи (фольклор, звичаї, способи будівництва та облаштування житла,виготовлення посуду тощо).

  Негативну роль у розвитку українського народу відіграла втрата нимдержавності в 40-ві роки XIV ст., особливо входження переважної більшостіукраїнських земель під владу Польщі у відповідності до Люблінської унії
  1569 р. Тодішня еліта українського суспільства поступово полонізується,віддаляючись від народу в етнокультурному відношенні.

  За умов перебування України у складі Речі Посполитої та в пізнішічаси у складі Російської та Австрійської (від 1867 р. Австро-Угорської)імперій носіями її національної культури залишаються поспільство (особливо,селянство) та православне в польські часи та греко-католицьке духовенство вавстрійські часи. Формальне ж визнання української нації за радянськихчасів на практиці поєднувалася з фактами русифікації.

  2. Походження назви «Україна».

  За словами авторитетного українського дослідника Сергія Шелухіна
  "Походження слова" країна "," Вкраїна "," україна "губиться в темрявіантичних віків ... Всі три назви "Країна - Вкраїна й Україна" ми читаємо в
  Іпатіїївському літопису й маємо у вжитку Українського наяроду в його живійі писемній мові. В Іпат. літоп. під 1187 роком читаємо - Україна; під 1189р. - Україна, а в Єрмолаївському сп. - Країна; під 1213 р.. - Україна; під
  1268 р. - Україняні; під 1280 р.. - Вкраїна, а в Єрмолаївс. та
  Хлєбниковського списках - Україна; нарешті, під 1282 р.. - Вкраїніця "
  [8; 93,107].

  Отже, перша згадка в літопису назви "Україна" пов `язана зі смертюпереяславського князя Володимира Глібовіча, який виявив себе завзятимоборонцем не тільки Переяславщини, а й Київщини, Чернігівщини таукраїнських земель взагалі від нападів половців. Літописне повідомлення прореакцію народу на його смерть має наступний вигляд:

  "І плакашася по ньому всі Переяславці, бі бо любя дружину, і злата НЕзбірашеть, імінія НЕ щадяшеть, але даяшеть дружині, бі бо князь добр ікріпок на раті і мужьством кріпком показу, всякими добродітельмінаповнений, о нем же Україна много постона "[Цит. за: 8,136]. Таким чином,перша згадка назви "Україна" в Київському літописі відноситься до Південної
  Русі, тобто до Кіівщіні, Переяславщини й Чернігівщини. У цьому самомулітописі під 1189 р.. названо "Украйну Галичський".

  "У не менш важливому джерелі - Галицько-Волинському літописі (під
  1213 р.) Зазначається, що тоді галицько-волинський князь Данило Романовичзі своїм військом звільнив і приєднав до своєї держави "Берестій,
  Угровеськ, Верещин, за твердиню, Комів і всю Україну ". Україною тут літописецьназвав північно-західні землі Галичини й Волині "[6,79].

  Під 1279 р.. Галицько-Волинський літопис повідомляє, що галицькийкнязь Лев Данилович, здійснивши похід на Західний Буг, відвоював у Польщіукраїнські землі: "Посем ж Лев йду собі частини в землі людський містана Вкраїні ". Інший випадок застосування назви Україна "належить до 1285 р..:польські війська вдерлися на Волинь і захопили тоді "село на Україні наім "я Воінь". Отже, назва "Україна" застосовується і щодо Волинської землі.

  Вважаючи всі три назви (Країна, Вкраїна та Україна) синонімами, щомають одне слов `янське і українське походження, С. Шелухін виділяє їхспільний корінь "кра". З огляду на те, що київський літописець вніс упочаток своєї хроніки відомості з грецької хроніки Георгія Амартола вперекладі на стару слов `яно-українську мову, С. Шелухин вважаєстарослов `янське« кра »перекладом грецького слова (((((, що означає
  "Відрізок", "шматок", "відрізаний шматок землі".

  Даний корінь можна зустріти в українських словах "краяти",
  "Кравець", в російському "кроїти", словенська krajat, чеському krajeti.
  Отже, С. Шелухин тлумачить поняття "Україна" як "окрема, відкраяна, тобтовідрізана земля ", наголошуючи, що ця назва має бойове походження, тобтосвідчить про те, що нашим предкам доводилося відвоювуваті рідну землю уворога-загарбники.

  Іншої версії щодо походження назви "Україна" дотримуються
  І. А. Мішина, Л. М. Жарова та А. А. Міхеєв. Вони тлумачать слово "Україна", щозгадується близько 1185 в Іпатіївському літописі, як позначення "степовогопорубіжжя ", колишні південні території Київської Русі. [5,27].

  Існують і інакші точки зору на проблему походження назви "Україна".
  "Одна з гіпотез твердить, що первісне сонячне значення слова Україна внашій мовній старовині прочитується як земля предка журавля. Це пов `язано зсонячним світоглядом наших пращурів-хліборобів, буття якихпідпорядковувалось Сонцю - джерелу земному. Від прадавньої назви Сонця -
  Ар, Ра - походить самоназва наших предків: арії, орії - орачів, які орали -
  ОСОНЮВАЛІ землю, і назва сонячного птаха-тотема круна-журавля, якого такожобожнювали, як свого предка-покровителя, бо цей птах єднав їхню землю, їхнєбуття з життєдайною силою Сонця "[2,88-89].

  3. Поширення назви «Україна».

  В різні історичні часи назва "Україна" обіймала дещо різні зазмістом поняття. О. Субтельний підкреслює, що "слово" Україна "впершез `являється в літописах у 1187 р.. і спочатку вживається як географічнепозначення Київського порубіжжя "[6,44].

  Тільки" у кінці XIII ст. Галицько-Волинське князівство, що стримувалоагресивний натиск войовничих сусідів з усіх боків, надає цій назві іншогосмислового значення - "країна" або "рідна земля". У XIV-XV ст., Ізприєднанням Галицько-Волинського князівства, а опісля і всіх земель
  Південно-Західної Русі до Польщі, географічне поняття "україна", запозиченепольською мовою, змінює своє смислове значення. Його вживають із негативнимзабарвленням, розуміючи під "Україною" - окраїну Речі Посполитої, такогособі закутку римсько-католицького світу "[5,27].

  Аналіз письмових та фольклорних джерел дозволяє дійти висновку, щовпродовж XV-XVIII ст. одночасно існували два змістовні значення назви
  "Україна": польсько-шляхетське та українсько-народне. "У першому випадку
  "Україною" називалася вся територія Південно-Західної Русі, якарозглядалася як географічне позначення кордону між західною цивілізацією ісхідним "варварських" Російським православ `ям. У другому цей термінуособлював у собі порубіжні степові простори, які захищали собою коріннурідну землю, яка часто міняла свої обриси через посилення натиску
  Кримського ханства та Османської Туреччини "[5,28].

  Назва" Україна "набула значного поширення в багатьох середньовічнихписьмових джерела, зокрема, в Пересопницькому Євангелії (XVI ст.). Про цесвідчать наступні уривки з цього документа:

  «І переїхали до України Гадарінськоі, яка эсть з іншого бокунавпроти Галілеї. »(Лука, VIII, 26);

  " тоді тим, коториі би були в землі жідовскоі, нехай утекають нагори, а котриі в серединi його (Iерусаліму) - нехай виідуть, за якими наУкраїна - нехай до нього не входять. »(Лука, XXI ,21-22) тощо. [8,118].

  Спираючись на ці факти С. Шелухін наполягає:" вжиток в Пересоп.
  Єван. 1556 р. народнього слова "україна" ... ясно показує, що слово країна,Вкраїна, україна в народному розумінні і вжитку це і не окраїна, і непограниччя, а країна, область, край з своїми границями, межами, окраїнамі,це окрема територія "[8,121].

  Наводячи цитати з народних творів (" Пісня про Орла і Сокола ", пісні
  "Ой у лузі та й при березі", "Стоїть явір над водою" та ін.), С. Шелухиннаголошує: "В свідомості народу, який склав і співає такі пісні, виразновтілілося і ясно позначилося поняття про Україну, як про свою землю, своюдержаву, свою окремішність національну, що має і своє національне імя -
  "Україна" [8,124].

  Нарешті, ще один сумлінний дослідник проблеми поширення назви
  "Україна" І.Лісяк-Рудницький, аналізуючи її семантичну еволюцію, пише: "... напочатку XIX ст. офіційне вживання терміна Україна стосувалося лише
  Слобожанщини. Це пояснює, чому тогочасні письменники могли протиставляти
  Україну (Слобідсько-Українську губернію) Малоросії (Чернігівській та
  Полтавській губерніям, що відповідали колишній Гетьманщині). Польськіджерела XIX ст. регулярно говорять про "Волинь, Поділля й Україну", підцією останньою розуміючи Київщину. Раніше, у ХVII столітті, "Україна"означала землю, що перебувала під козацькою юрисдикцією. Тому ця назва непоширювалася на Галичину, Волинь і Закарпаття. На тих територіях термін
  "Україна" утвердився переважно лише протягом нинішнього століття, внаслідоксучасного національно-визвольного руху та недавніх політичних змін "[4,44].
  (Автор має на увазі окупацію цих земель Радянським Союзом у 1939-1944роках).

  Таким чином, складна і болісна історія націо-та державотворенняукраїнського народу відбилася й на долі власної назви його країни. Маючи вминулі століття різне змістовне наповнення, на наш час поняття "Україна"остаточно набуло значення назви нашої країни, ставши символом незалежностії предметом пошани всіх національно свідомих українців.

  Список використаної літератури.

  1. Грушевський М.С. Нарис історії українського народу. - К.:

  Либідь, 1991. - 400 с.

  2. Коляда І.А. Історія України. - К.: Магістр-S, 1995. - 96 c.

  3. Кульчицький С.В. Розповідь канадського історика про минуле й сучасне України// Субтельний О. Україна: історія. - К.:

  Либідь, 1993. - 720 с.

  4. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. Том 1 .- К.: Основи,

  1994. - 554 с.

  5. Мішина І.А. та ін. Всесвітня історія: Епоха становлення сучасної цивілізації (кінець XV-початок ХХ ст.ст.). - К.:

  Генеза, 1994. - 352 с.

  6. Сергієнко Г.Я., Смолій В.А. Історія України (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) - К.: Освіта, 1993. - 256 с.

  7. Субтельний О. Україна: історія. - К.: Либідь. 1993. - 720 с.

  8. Шелухин С. Україна. - Дрогобич: Бескид, 1992. - 248 с.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !