ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Договір майнового найму
       

   

  Цивільне право і процес
  Договір майнового найму - це угода, через
  якого наймодавець зобов'язується надати наймачеві
  майно у тимчасове користування за встановлену плату
  (ст. 275 ЦК).
  Договір майнового найму - двосторонній (взаємний),
  консенсуальної та цінну. Сторонами в ньому є:
  наймодавець - особа, що надає майно, і наймаючи-
  тель - особа, яка отримує майно у тимчасове поль-
  тання.
  Договір може укладатися між громадянами, між орга-
  ціями, а також між громадянами та організаціями. Грома-
  дане укладають договір майнового найму для задовольнив
  ренію своїх побутових і культурних потреб, соціалістичного
  орієн організації - для тимчасового використання імушест-
  ва без витрати коштів на його придбання у власність
  (наймач), а також для отримання винагороди за пре-
  доставлення майна в користування іншим організаціям і
  громадянам (наймодавець).
  Різновидом договору майнового найму є
  договори оренди та побутового прокату.
  Виробничі об'єднання (комбінати) і державної адмін-
  ничих виробничі підприємства мають право здавати в
  оренду іншим підприємствам і організаціям тимчасово неіс-
  пользуемие ними будівлі, споруди, виробничі та інші
  приміщення, обладнання та транспортні засоби.
  Договір оренди організаціями та підприємствами потреби-
  Тельського кооперації приміщень для магазинів, складів,
  підприємств громадського харчування, заготівельних пунктів
  відноситься до договорів на оренду нежитлових приміщень. Регули-
  рілої договір загальногромадянський законодавством, поста-
  Постановою Ради Міністрів союзних республік, наказами
  міністерств житлового та комунального господарства республік,
  а також постановами правлінь Кентросоюза і республі-
  канський спілок.
  Від договору майнового найму слід відрізняти до
  говір найму житлового приміщення, який полягає гражда-
  нами на користування житловими приміщенні. Договір найму жи-
  лого приміщення регулюється спеціальними нормативними ак-
  тами - Основ житлового законодавства Союзу РСР союз-
  них республік і житловими кодексами союзних республік.
  Предметом договору майнового найму можуть бути речі
  тривалого користування, що випливає із суті самого
  договору, при цьому такі, яким притаманні індивідуалізують-
  ющіе їх ознаки (індивідуально визначені речі).
  Термін договору не повинен перевищувати 10 років. Договір найм
  будови або нежитлового приміщення між соціалістичним ор-
  ганізації не може бути укладений більш ніж на 5 років, а
  договір найму обладнання та іншого майна між ними -
  1 рік, Якщо договір майнового найму укладено без ука-
  занія терміну, він вважається укладеним на невизначений
  строк, і кожна з сторін має право відмовитися від договору в
  будь-який час, попередивши про це іншу сторону за один
  місяць, а під час найму будівель або нежилих приміщень - за три
  місяці. Якщо жодна зі сторін за таким договором не отка-
  залась від нього до закінчення граничних строків, зазначених
  вище договір після закінчення цих строків вважається припинений-
  вим (ст. 277, 278 ЦК).
  Договір побутового прокату, укладений без зазначення строків її виплати,
  ка, вважається укладеним на строк, встановлений уівідповідності-
  твующім типовим договором побутового прокату (ст. 278 ЦК).
  Якщо в договорі майнового найму, укладеному між
  громадянами, наймач продовжує користуватися майном
  після закінчення терміну дії договору за відсутності
  заперечень з боку наймодавця, договір вважається по-
  зобновленним на невизначений термін (ст. 279 ЦК).
  Договір майнового найму між громадянами на строк
  більше одного року повинен бути укладений у письмовій формі.
  Договір з участю соціалістичних організацій незалежно
  від терміну його дії завжди повинен полягати в письмен-
  ної формі (п. 1 ст. 44 ЦК).
  2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  Як було зазначено, договір майнового найму - двус-
  торону (взаємний) і в силу цього обидві сторони (наймода-
  тель і наймач) мають взаємні права та обов'язки.
  Наймодавець зобов'язаний своєчасно надати майно
  наймачеві в стані, що відповідає умовам договору
  і призначенню майна. Організація, що укладає договір
  побутового прокату, повинна в присутності наймача прове-
  вірить справність що здається в найм майна. Якщо наймода-
  тель обмовив у договорі недоліки речі, то він освабожда-
  ся від відповідальності за них.
  Наймодавець зобов'язаний проводити за свій рахунок капітальний
  ремонт зданого в оренду майна, якщо інше не передбачено-
  але законом або договором. Якщо наймодавець не виконує
  цього обов'язку, то наймач має право провести ремонт
  за рахунок наймодавця. Однак якщо погіршення стану іму-
  вин сталося з вини наймача, то понесені витрати
  наймачеві не повертаються.
  Наймач зобов'язаний користуватися майном уівідповідності-
  твіі до умов договору і призначення майна, підтри-
  проживати найнята майно в справному стані, вироб-
  дить поточний ремонт, якщо інше не встановлено законом або
  договором, і нести витрати на його утримання.
  Одна з основних обов'язків наймача - внесення
  плати за користування майном. Розмір та строки сплати оп-
  ределяются договором або спеціальними нормативними актами.
  Так, ставки орендної плати за договором оренди нежитлових по-
  ня визначаються Радами Міністрів союзних республік.
  При припиненні дії договору наймач зобов'язаний
  наймодавцю повернути майно в тому стані, в якому він
  його отримав, або л стані, обумовленому договором. При
  цьому враховується нормальний знос предмета договору. Якщо
  наймач допустив погіршення стану майна, він дол-
  дружин наймодавцю відшкодувати збитки. Він звільняється від від-
  льної, якщо доведе, що погіршення відбулося не з
  його вини. Якщо в процесі користування майном наймаючи-
  тель поліпшив його стан, то він має право на відшкоду-
  ня витрат, зроблених з дозволу наймодавця, якщо
  інше не передбачено законом або договором. Орендар не-
  жилого приміщення зобов'язаний передати безоплатно орендодавцю
  всі вироблені в приміщенні, що орендується перебудови і пе-
  ределкі, а також поліпшення, що становлять приналежність
  приміщень і невіддільні без шкоди від конструкцій примі-
  ний.
  Цивільним кодексом і спеціальними актами передбачити-
  Рена відповідальність сторін за порушення обов'язків за
  договором майнового найму.
  При переході права власності на здане в найм іму-
  суспільством від наймодавця до іншої особи договір найму збереженні-
  вується силу для нового власника. Договір найму зберігає
  силу і при переході майна від однієї організації (найме-
  дателя) до іншої (С.Т. 288 ЦК).
  У законі встановлені випадки, коли наймадатель або на-
  німатель може вимагати дострокового розірвання договору
  майнового найму за рішенням суду, арбітражу або тре-
  тейского суду (ст. 289, 290 ЦК).
  Від договара побутового прокату наймач має право отка-
  заться в будь-який час.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !