ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Посадова інструкція
       

   

  Діловодство

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Тюменський державний університет

  Інститут держави і права

  Спеціальність: Державне та муніципальне управління

  Д О К Л А Д

  Посадова інструкція

  Виконав студент IV курсу денного відділення гр. 1597

  Лісовий Сергій Юрійович

  2002р.

  Посадова інструкція - це правовий акт, що видається з метоюрегламентації організаційно-правового статусу працівника, йогообов'язків, прав і відповідальності і забезпечує умови для йогоефективної роботи.

  Правове становище працівника організації регламентується посадовийінструкцією, яка встановлює функції, права, обов'язки та відповідальністьпосадових осіб. Уніфікована структура тексту даного документа,згідно ГСДОУ, включає наступні розділи:

  1. Загальні положення

  Встановлюється сфера діяльності даного фахівця, порядок йогопризначення та звільнення з займаної посади, заміщення за посадоюпід час відсутності, визначаються кваліфікаційні вимоги,підпорядкованість спеціаліста та посадові особи, якими він керує. Урозділі перераховуються правові акти і нормативні документи, якимиповинен керуватися фахівець у своїй діяльності.

  2. Функції

  Визначаються напрямки діяльності фахівця.

  3. Посадові обов'язки

  Перераховуються конкретні завдання, покладені на спеціаліста;вказується форма його участі в управлінському процесі - керує,стверджує, забезпечує, готує, розглядає, виконує,контролює, погоджує, представляє, курирує і т.д.

  4. Права

  Визначаються права, надані спеціалісту для виконанняпокладених на нього функцій і обов'язків.

  5. Відповідальність

  Встановлюються види відповідальності за несвоєчасне інеякісне виконання фахівцем посадових обов'язків іневикористання наданих йому прав.

  У ГСДОУ рекомендовано включати в посадову інструкцію розділ "Оцінкароботи ", в якому мають бути перераховані критерії оцінки якості роботиспівробітника.

  При розробці посадових інструкцій працівникам кадрових службслід враховувати найменування посад, передбачених для цих служб
  Загальноросійський класифікатор професій робітників, посад службовців ітарифних розрядів: директор з кадрів і побуту, начальник відділу (управліннякадрами та трудовими відносинами), фахівець з кадрів, менеджер (впідрозділах (служби) управління кадрами і трудовими відносинами),завідувач відділу з управління кадрами та трудовими відносинами, інженерз підготовки кадрів, інспектор з кадрів, табельник.

  Нормативною базою для розробки посадових інструкцій є
  Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців та іншихслужбовців, затверджений Постановою Міністерства праці і соціальногорозвитку Російської Федерації від 21 серпня 1998 р. № 37. Довідникмістить кваліфікаційні характеристики посад службовців, які єнормативним документом, який регламентує зміст виконуваних функційпрацівників.

  Як нормативної бази кваліфікаційні характеристики посадслужбовців призначені для застосування в організаціях та на підприємствах усіхформ власності незалежно від їх відомчої підпорядкованості. На основікваліфікаційних характеристик розробляються посадові інструкції дляконкретних працівників.

  Кожна кваліфікаційна характеристика, представлена в довіднику,містить три розділи: посадові обов'язки працівника, що він повинензнати, вимоги до кваліфікації працівника. У Кваліфікаційний довідникуохарактеризовані наступні посади працівників кадрових служб: заступникдиректора з управління персоналом, менеджер по персоналу, начальник відділукадрів, інженер з підготовки кадрів, інспектор з кадрів, спеціаліст зкадрів, табельник.

  Посадові інструкції розробляються керівниками структурнихпідрозділів і ними підписуються. За відсутності структурних підрозділівінструкція складається фахівцем, що займає цю посаду і їмпідписується. Посадові інструкції обов'язково затверджуються, якправило, першим керівником організації.

  Питання узгодження текстів посадових інструкцій і залучення доцього певних посадових осіб вирішуються індивідуально в кожнійорганізації в залежності від її структури, штатного складу і сформованихтрадицій. Наприклад, у багатьох організаціях тексти посадових інструкційпогоджують з юридичних консультантів.

  Посадові інструкції доводяться до працівників під розписку.

  Для внесення в посадові інструкції змін і доповнень видаєтьсявідповідний наказ керівника організації, який доводиться допрацівників під розписку.

  Наказ про внесення змін видається при необхідностіперерозподілу функцій і посадових обов'язків, при реорганізаціях,скорочення штатів і т.д.

  Крім того, посадові інструкції повинні бути замінені і нановозатверджені в наступних випадках:
  . при зміні найменування організації або структурного підрозділу;
  . при зміні назви посади;
  . при зміні прізвища працівника, що заміщає дану посаду

  (наприклад, при звільненні колишнього працівника і заміні його іншим), якщо інструкція, як виняток, була іменний і містила в заголовку до тексту прізвище та ініціали працівника.

  Розподіл посадових обов'язків між керівними працівникамиорганізації встановлюється розпорядчим документом - наказомдиректора.

  Список літератури:

  1. Посадові інструкції - М.: «Издательство ПРИОР», 2002. - 128 с.
  2. Павлюк Л.В., Кисельова Т.І., Воробйов М.І. Довідник поділоводства, архівної справи і основам роботи на комп'ютері (7-е изд.).
  - СПб.: «Издательский дом Герда», 2002, 288 с.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !