ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кредит і його функції
       

   

  Гроші та кредит

  Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

  Контрольна робота

  З дисципліни "Фінанси, грошовий обіг і кредит"

  Тема «Кредит і його функції»

  Зміст:

  | Вступ | Стор. 3 |
  | | |
  | Необхідність та сутність кредиту, його функції і роль. Засади | |
  | кредитування | Стор. 4 |
  | | |
  | Форми та види кредиту: | Стор. 12 |
  | Банківський кредит | Стор. 12 |
  | Комерційний, споживчий, державний і | |
  | лихварський кредити | стор.16 |
  | Міжнародний кредит | стор.18 |
  | | |
  | Висновок | стор.23 |
  | | |
  | Список літератури | стор.25 |

  1. ВСТУП

  Кредит відноситься до числа найважливіших категорій економічної науки. Йоговивченню присвячені твори класиків марксизму, численніроботи радянських і закордонних економістів. Однак ця тема актуальна,оскільки кредитні відносини в сучасних умовах досяглинайбільшого розвитку. «В даний час мова вже йде не про постійнезбільшення обсягів грошових капіталів, що надаються в позику, а й пророзширення суб'єктів кредитних відносин, а також зростаючому різноманіттісамих операцій ».

  Говорячи про цю тему, не можна не згадати ті проблеми, з якимистикається наша економіка на перехідному періоді до реального ринковогомеханізму функціонування, (банківська криза), що вимагає більшрадикальних перетворень в грошово-кредитній сфері. В даний часназріла необхідність повною мірою використовувати економічні важелі,притаманні кредитній сфері, розробити і реалізувати принципово новіпідходи до управління грошовим обігом країни.

  Найбільш характерні риси кредитної сфери - перенасичення оборотуплатіжних засобів, втрата кредитом свого призначення. На початку 1987 рокукредитні вкладення банків досягли аксіальної величини, склавши 593,2млрд. рублів, але до 1998 року загальний обсяг кредиту народному господарству інаселенню скоротився до 92,2 млрд. рублів. Відбулися зміни в структурікредитних вкладень за останні роки. Частка кредитів, що надаються назаповнення недоліків бюджетних ресурсів, збільшилася, а питома вагакредитів, що надаються народному господарству, знизився.

  Всі ці факти говорять про те, що необхідно приділяти велику увагупроблеми кредиту, так як економічний стан країни в значніймірою залежить від стану кредитно-грошової системи. Тому необхідновраховувати досвід, накопичений розвинутими країнами у цій сфері. Необхіднопроводити реформу всієї кредитної системи (і не тільки), спрямовану настворення кредитних установ на акціонерній основі, розвиток в нашійкраїні нових форм кредитів, таких як споживчий, комерційний,різні форми оренди, зокрема лізинг. Це прискорить розвиток економікинашої країни, зробить її більш ефективною.

  2. Необхідність та сутність кредиту, його функції і роль.

  Принципи кредитування.

  Кредит походить від латинського "kreditum" (позика, борг). У той жечас "kreditum" перекладається як "вірю", "довіряю". У широкому сенсі слова
  - І з юридичного, і з економічної точок зору - кредит - це угода,договір між юридичними або фізичними особами про позику, або позикою. Одинз партнерів (Ссудодатель, кредитор) надає іншій
  (ссудополучателя, позичальникові) гроші (іноді майно) на певний строкз умовою повернення еквівалентної вартості, як правило, з оплатою цієїпослуги у вигляді відсотка. При кредиті з'являється договір позики, або позики
  (поняття позики і позики можна використовувати як синоніми). У сучаснихумовах все позики оформляються у вигляді грошового кредиту, і кредитнівідносини є частиною всіх грошових відносин. Головне, що відрізняєгрошову позику від усіх інших форм грошових відносин, - це зворотнийрух вартості. У кредиті знаходять вираз виробничі відносини,коли господарюючі суб'єкти, держава, організації або окремігромадяни передають один одному вартість на умовах повернення утимчасове користування. Під кредитними відносинами маються на увазі всігрошові відносини, пов'язані з наданням та поверненням позик,організацією грошових розрахунків, емісією готівкових грошових знаків,кредитуванням інвестицій, використанням державного кредиту,здійсненням страхових операцій (частково) і т.д. Гроші виступають якзасіб платежу всюди, де присутня кредит. Навіть коли позичальникотримує, наприклад, насіннєву позичку, вона оформляється у формі грошовогокредиту. Отже, кредит - особлива форма руху грошей. Це категоріяринкова. Ринок повинен обслуговуватися особливим фондом грошових коштів
  (назвемо його позичковим фондом товариства), які можуть надаватисяекономічним суб'єктом на умовах повернення. Формою руху позиковогофонду і є кредит. Кредит обслуговує рух капіталу і постійнерух роззутих громадських фондів. Завдяки кредиту в господарстві,продуктивно використовуються кошти, що вивільняються в ході роботипідприємств, у процесі виконання державного бюджету, а такожзаощадження окремих громадян і ресурси банків. Як з'являються кошти,які можна використовувати як позикових ресурсів для задоволенняпотреб товаровиробників і держави? Вільні грошові коштиутворюються в процесі господарської діяльності підприємств. Отримавшивиручку від реалізованої продукції, підприємство поступово, частинами витрачаєїї на купівлю сировини, палива, матеріалів, частина отриманого прибутку воно тежвикористовує не відразу, а через деякий час після її надходження. Упідсумку утворюються тимчасово вільні грошові кошти на рахункахпідприємств у банках. Тимчасове вивільнення коштів відбувається також і врезультаті того, що вартість основних фондів переноситься на виробленітовари по частинах і повертається до підприємств у грошовій формі.
  Витрачаються ці кошти поступово, у зв'язку з чим утворюються вільнігрошові ресурси у вигляді невикористаних амортизаційних фондів. Заробітнаплата робітникам і службовцям виплачується два рази на місяць, анадходження грошей за продану продукцію відбувається частіше, що тежзабезпечує на певні терміни вивільнення грошових коштів.
  Надходження коштів до бюджету і їх витрачання не завждизбігаються в часі, тому на якийсь період утворюються вільнізалишки грошових коштів.

  Грошові заощадження виникають у населення у зв'язку з перевищеннямдоходів над поточними витратами. Зберігаючи кошти на рахунках, населенняпередає їх у тимчасове користування банкам, які використовують цізасоби як ресурси для кредитування.

  Потреба в коштах у всіх осередках суспільства коливається. Уекономічних суб'єктів звичайно в обігу перебуває сума власногокапіталу, і в періоди, коли потреба в коштах перевищує мінімум, вонаможе задовольнятися за рахунок одержання позикових коштів. Таким чином,тимчасово вільні грошові кошти не залишаються невикористаними, азалучаються до корисний господарський оборот, що прискорює темпивідтворення і сприяє найбільш раціональному витрачанню всіхгрошових фондів. Кошти позичкового фонду використовуються для капітальнихвкладень - відтворення основних фондів у випадках, коли галузі абопідприємству необхідно здійснити витрати до фактичного накопиченняресурсів (амортизації, прибутку). Зі зростанням економіки і розвитком господарствазбільшується і розмір кредитних ресурсів. Таким чином, до складуресурсів для кредитування (позичкового фонду) входять грошові резервипідприємств і організацій, що вивільняються в процесі кругообігукапіталу, грошові резерви, які виступають у вигляді спеціальних фондів, а такожфонд амортизаційних відрахувань, які використовуються для капіталовкладень,державний грошовий резерв, що складається із сум поточних грошовихресурсів бюджету, фонд грошових коштів, спеціально виділяється длярозвитку кредитних відносин (наприклад, для довгострокового кредитуваннякапіталовкладень), грошові накопичення населення, що акумулюються банками,емісія грошових знаків, що здійснюється відповідно до потребросту обороту готівкових грошей. Кредит є засобом міжгалузевого іміжрегіонального перерозподілу грошового капіталу. Кредитні відносинизумовлені безперервним кругообігом коштів у господарстві і дозволяютьефективно використовувати всі фонди грошових коштів для потреб виробництва,торгівлі і споживання.

  Об'єктивна необхідність кредиту обумовлена особливостямикругообігу капіталу, якими є: постійне утворення грошовихрезервів і виникнення тимчасових додаткових потреб в них;різна тривалість обороту коштів в окремих осередках господарства,тісне переплетення готівкового і безготівкового обороту коштів; відокремленнякапіталу в рамках економічних суб'єктів. Об'єктивність існування,утворення і використання позикового фонду і конкретної форми його руху
  - Кредиту викликається необхідністю: подолання протиріч міжпостійним утворенням грошових резервів, що осідають в процесі обороту упідприємств різних форм власності, бюджету і населення, і повнимвикористанням їх для потреб відтворення; забезпечення безперервногопроцесу кругообігу капіталу в умовах функціонування численнихгалузей і підприємств з різною тривалістю кругообігу коштів (відодного дня до декількох років); організації функціонування засобівобігу і платежів, заснованих на кредитному характері емітуваннягрошових знаків і безготівкових коштів; комерційної організації управлінняпідприємствами. У процесі кругообігу капіталу вільні ресурси,вивільняються в одних господарських ланках, можуть бути використані вінших. Справа в тому, що у різних галузей і підприємств час виробництваі реалізації продукції неоднаково. Коли продукція у одного виробникаготова, у покупця може не виявитися досить коштів для їїпридбання. Така різна швидкість обороту коштів у різних, тіснопов'язаних між собою господарських організацій вимагає залученнякредитів для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізаціїпродукції. Об'єктивна необхідність кредиту зумовлена також комерційною організацією управління підприємствами в умовах ринку, коли на кожномупідприємстві в процес безперервного кругообігу індивідуального капіталувиникає потреба в додаткових сумах або, навпаки, тимчасововивільняються грошові ресурси. За допомогою кредитного механізму ціколивання гнучко регулюються і підприємства отримують кошти, потрібні їм длянормальної роботи. Особливо велика роль кредиту в організації оборотногокапіталу підприємств, що мають сезонні умови постачання, виробництва абореалізації. Кредит їм потрібно для формування тимчасових запасів. Але йпідприємствам, не пов'язаним із сезонними умовами роботи, також необхідніпозики. У будь-якого підприємства оборотні фонди і фонди звертання тозменшуються, то збільшуються, при цьому міняються пропорції між капіталом,що знаходиться в товарній, продуктивній і в грошовій формах. Данеобставина пояснюється тим, що величина виробничих запасівпостійно коливається в залежності від термінів надходження сировини іматеріалів. Величина залишків готових виробів і необхідних підприємствугрошових коштів також залежить від умов постачання, термінів отриманняплатежів від покупців і оплати рахунків постачальників, термінів виплатизаробітної плати і т.д. Тому, незважаючи на рівномірний процесвиробництва, у підприємств несезонних галузей господарства в процесікругообігу коштів постійно утворяться короткочасні відхилення відвстановлених середніх величин. Об'єктивний процес припливів і відливівкоштів у окремих підприємств вимагає певної гнучкості всієї системиорганізації капіталу. Велика роль кредиту і в інвестиціях, ввідтворення основних фондів. Антіціпаціонное властивість кредиту
  (здатність передбачати майбутні прибутки) забезпечує здійсненнякапітальних вкладень ще до того, як господарюючий суб'єкт накопичить прибутокі амортизацію для інвестицій. Поєднання власного капіталу з позиковимдозволяє оперативно реагувати на прогрес технології, швидкоздійснювати витрати на впровадження новітніх наукових досягнень. Говорячи прозначенні кредиту в розвитку економічних зв'язків між галузями ірегіонами, в підвищенні ефективності виробництва, необхідно показати йогороль у створенні та використанні доходів і прибутку. Справа в тому, що кредитобслуговує процес створення, розподілу та використання доходів. Кредиті кредитна система, обслуговуючи кругообіг коштів, беруть участь урозподілі валового продукту. Без функціонування кредиту неможливийбув би перерозподільні процес. Необхідність кредиту виявляється і вте, що на його основі здійснюється емісія грошей як платіжних засобів.
  Образно виражаючись можна сказати, що по суті кредит - батько всіх грошей,емісія - їх мати. Будь-яка емісія - готівкова чи безготівкова - результаткредитної операції. Приріст емісії - це в той же час і приріст ресурсівпозичкового фонду. Зрозуміло, даний ресурс повинен суворо обмежуватисяпотребами нормального грошового обороту з урахуванням дії законугрошового обігу. У першій половині XIX ст. в англійській буржуазноїполітичної економії виник науковий напрямок, що одержало назву
  «Банківська школа». Прихильники його намагалися довести недоцільністьобмеження банківської емісії, оскільки, розміри банкнотного обігурегулює сам ринок. Вони стверджували, що банкноти випускаються банками впорядку кредитування і регулярно повертаються при погашенні кредиту,тому їх надмірна емісія неможлива. Представники цієї школи - Т. Тук
  (1774-1858), Д Фуллартон (1780-1849) виступали проти жорсткого обмеженнявипуску банкнот, встановленого в Англії в 1844 р. актом Р. Піля, впротилежність «Грошовою школі», який сповідував кількісну теоріюгрошей і доводить необхідність обмеження емісії для підвищеннябанківського відсотка в часи криз. «Банківська школа» висловлювалапрогресивні погляди, домагаючись вільного розвитку кредиту, який мігсприяти еластичності системи банкнотного обігу, необхідного длярозвитку промисловості і торгівлі. Зрозуміло, у теоретичних поглядахпредставників «Банківської школи» проглядалася суттєва недооцінканебезпеки надлишкової емісії платіжних засобів. Сама по собі кредитнаемісія банкнот не несе обмежень для надмірної емісії, якудержави охоче можуть використати для покриття бюджетного дефіциту.
  Кредитний характер емісії зовсім не виключає можливості зайвого випускубанкнот, особливо в умовах демонетарізаціі грошової системи.

  При розгляді функцій кредиту слід враховувати відмінність їх від ролікредиту. Якщо функція - є прояв суті, вираження суспільноїпризначення кредиту, то через роль розкриваються результати його використанняна основі виконуваних функцій. Але незважаючи на відмінність понять функцій іролі, вони взаємозалежні. За допомогою використання функцій кредитуекономічні суб'єкти і суспільство в цілому домагаються ефективностівиробництва, прискорення обігу та зростання доходів. У силу цього з `ясуванняфункцій кредиту має велике практичне значення для забезпечення такихумов, за яких вони виявлялися б найбільш ефективно.

  Сутність кредиту виступає в його трьох функціях:
  1) розподілу на зворотній основі грошових коштів (розподільнафункція);
  2) створення кредитних засобів обігу та заміщення готівкових грошей
  (емісійна функція);
  3) здійснення контролю за ефективністю діяльності економічнихсуб'єктів (контрольна функція).

  Розподільна функція кредиту виявляється як при акумуляціїкоштів, так і при їх розміщення, тобто за допомогою кредиту відбуваєтьсярозподіл грошових коштів на поворотній основі. Ця функція чітковиявляється в процесі надання на час коштів підприємствам іорганізаціям (так само, як заощаджень населення) для задоволення їхпотреб у грошових ресурсах. Таким чином, господарства забезпечуютьсянеобхідним оборотним капіталом і ресурсами для інвестицій. Важлива функціякредиту - створення кредитних засобів обігу та заміщення готівкових грошей
  (емісійна функція). Проявляється вона в тому, що в процесі кредитування??створюються платіжні засоби, тобто обороту надаються гроші як уготівковій, так і в безготівковій формах. Ця функція кредитувиявляється і тоді, коли на основі заміщення готівкових грошейвідбуваються безготівкові розрахунки. Хоча функція кредиту - категоріяоб'єктивна, що існує незалежно від волі і бажання людей, кредитнасистема може створювати умови, що дозволяють повніше використовувати кредит длядосягнення поставлених цілей. З урахуванням цього банкам і позичальникамрекомендується використовувати різні види позичок. Вибір їх - справа не тількитехнічне. Обираючи конкретний вид кредиту, позичальники враховуютьекономічну доцільність, з'ясовують, чи дозволяє дана формакредитування найбільш повно використовувати позичку для підвищення прибутковості ірозвитку їх діяльності. Розглядаючи функції кредиту, доречно зазначити,що на їх основі в господарстві здійснюється контроль рублем. Саме на базікредитних відносин будується спостереження за діяльністю позичальників ікредиторів, оцінюються кредитоспроможність і платоспроможністьгосподарюючих суб'єктів, контролюється дотримання принципів кредитування.
  Це дало підставу деяким авторам говорити про властивий кредитуконтрольної функції. Будь-кредитор - будь то банк, підприємець чиприватна особа - своєрідно через позику контролює стан позичальника,прагнучи запобігти несвоєчасне повернення боргу. Всі кредитну справупобудоване з юридичної точки зору на цивільному законодавствікраїни, де поряд з актами купівлі-продажу, оренди, найму, перевезення і т.п.чітко охарактеризовані грошові зобов'язання, розрахунки, кредитування,комісійні операції та інші цивільні акти, що здійснюються повсякденноза допомогою грошових операцій. Кредитні відносини передбачають прийняттякредитором і позичальником ряду зобов'язань. У цивільному законодавствіпередбачено зобов'язання надавати кредит у відповідності з кредитнимдоговором, в якому мають бути визначені обов'язки банку чи іншогоособи, що займається підприємницькою діяльністю, надати кредиту строки, в розмірі та на умовах, погоджених сторонами. У той же часкредитор має право згодом відмовитися від кредитування, якщо боржниквизнається неплатоспроможним, не виконує обов'язків по забезпеченнюкредиту, а також в інших випадках, передбачених договором. За кредитнимдоговором (договором позики) кредитор, тобто позикодавець, передає позичальникові вповне господарське відання і оперативне управління вартість (гроші аборечі). Зі свого боку позичальник зобов'язується в обумовлений термін повернутитаку ж суму грошей або рівну кількість речей того ж роду і якості.
  За користування позикою стягується плата - відсоток, якщо інше непередбачено договором. Розмір відсотків визначається угодою сторін здотриманням вимог до відсоткових ставок за кредитами, що встановлені увідповідно до законодавчих актів, а за відсутності такої угоди
  - У розмірі середньої ставки банківського відсотка, що існує в місцізнаходження кредитора. Договір позики між громадянами, не пов'язаний зпідприємницькою діяльністю, передбачається безвідсотковим, якщо вдоговорі не встановлено інше. Кредит може бути наданий не тільки ввигляді пря мій позики, обумовленої укладеним договором, але також у формахавансу, попередньої оплати, відстрочення та розстрочення оплати товарів, якщоце випливає з договору купівлі-продажу, підряду і не забороненозаконодавчими актами.

  До принципів кредитування відносяться: а) повернення і терміновість кредитування; б) диференційованість кредитування; в) забезпеченість кредиту; г) платність банківських позичок.

  Розглянемо детальніше кожен з принципів .

  1. Повернення є тією рисою, яка відрізняє кредит якекономічну категорію від інших економічних категорій товарно-грошовихвідносин. Без поворотності кредит не може існувати, томузворотність є невід'ємною частиною кредиту, його атрибутом.

  Повернення і терміновість кредитування зумовлена тим, що банкимобілізують для кредитування тимчасово вільні грошові коштипідприємств, установ і населення. Ці кошти не належать банкам,і, в кінцевому результаті, вони, прийшовши в банк з різних сегментів ринку, в них ійдуть (споживче, комерційне кредитування і т.д.). Головнаособливість таких коштів полягає в тому, що вони підлягають поверненню
  (правильніше відзначити, повинна бути готовність до повернення) власникам,вклали їх в банк на умовах строкових депозитів. Тому «золоте»банківське правило свідчить, що величина і терміни фінансових вимог банкуповинні відповідати розмірам і термінам його зобов'язань. Порушення цьогоосновоположного принципу і приводить до банкрутства банку.

  Терміновість кредитування являє собою необхідну форму досягненняповоротності кредиту. Принцип терміновості означає, що кредит повинен бути непросто повернений, а повернений в суворо певний термін, тобто в ньомузнаходить конкретне вираження чинник часу. І, отже, терміновістьє тимчасова визначеність поворотності кредиту. Термін кредитуванняє граничним часом знаходження надану коштів у господарствіпозичальника і виступає тією мірою, за межами якої кількіснізміни у часі переходять в якісні. Якщо порушується термінкористування позикою, то спотворюється суть кредиту, він втрачає своєсправжнє призначення.

  2. Диференційованість кредитування означає, що комерційні банкине повинні однозначно підходити до питання про видачу кредиту своїм клієнтам,претендують на його отримання. Позика повинна надаватися тільки тимгоспорганам, які в змозі його своєчасно повернути. Томудиференціація кредитування повинна здійснюватися на основі показниківкредитування, під якими розуміється фінансовий стан підприємства,що дає впевненість у здатності і готовності позичальника повернути кредит уобумовлений договором строк. Ці якості потенційних позичальниківоцінюються за допомогою аналізу їх балансу на ліквідність, забезпеченістьгосподарства власними джерелами, рівень рентабельності на поточниймомент і в перспективі.

  Ступінь кредитоспроможності (або рівень кредитоспроможності) клієнтає показником індивідуального або приватного кредитного ризику длябанку, пов'язаного з конкретним клієнтом, конкретної позичкою, виданоїклієнтові.

  3. Забезпеченість кредиту закриває один з основних кредитних ризиків --ризик непогашення позики. Якби не брався до уваги цей принцип, тобанківська справа перетворилася б в спекулятивне заняття, де високий ризикведення операцій привів би до різкого зростання процентних ставок.

  Треба відзначити, що вирішення проблеми забезпеченості кредиту залежить відтипу кредитування і від суб'єкта позики. Якщо говорити про велику компанії,успішно працює протягом десятиліть, що має гарну й тривалукредитну історію, що займає лідируючі позиції на ринку, очолюванувідомими професіоналами, то вирішення питання із забезпеченням кредитіввимагає одного підходу. Правда, треба сказати, що россійская банківськапрактика дає приклади проблемних кредитів, що призводять до банкрутства великихбанків. Наприклад, Західно-Сибірський металургійний комбінат не повернувкредит Кредобанку, що виразилося у банкрутстві найстарішого російськогобанку. Пан Агапов, будучи одним з провідних професіоналів уфінансовій галузі, не прийняв до уваги чисто російський «форс-мажор» - «заводвирішив не повертати кредит і ось банку немає, а завод продовжує працювати ».
  Звичайно, такий російської специфіки кредитної роботи не можна навчиться ні поякими підручниками і тут можливо лише навчання на помилках інших, щобне допускати своїх.

  Якщо розглядати питання позики для малого підприємства, тількизареєстрованого і розпочинає свою підприємницьку діяльність знуля - то тут без вирішення питання із забезпеченням видавати кредит не можна.
  Цікава позиція із забезпеченням при споживчому кредитуванні, деможливий статистичний підхід оцінки кредитного ризику (наприклад, методкредитного скорингу для відбору позичальників) та забезпеченням може бутихороший набір певних критеріїв ссудополучателя.

  Техніка кредитного скорингу була вперше запропонована американськимекономістом Д. Дюраном на початку 40-х р.р. для відбору позичальників поспоживчим кредитом. Дюран відмічав, що виведена ним формула «можедопомогти кредитному працівнику легко й швидко оцінити якість звичайногопретендента на позику, але в екстраординарних випадках її прогнозні якостіслабшають ».

  У російських умовах чисте застосування коефіцієнтів Дюрана неможливо
  (напевно, саме наші випадки кредитування потрапляють в розрядекстраординарних), хоча були відомі успішні спроби застосування подібногопідходу при масовому кредитуванні фізичних осіб.

  4. Платність банківських позик означає внесення одержувачами кредитупевної плати за тимчасове користування для своїх потреб грошовимизасобами. Реалізація цього принципу на практиці здійснюється черезмеханізм банківського відсотка. Ставка банківського відсотка - це свогороду «ціна» кредиту. Платність кредиту покликана надавати стимулюючувплив на господарський (комерційний) розрахунок підприємств, спонукаючи їхна збільшення власних ресурсів та економне витрачання залученихкоштів. Банку платність кредиту забезпечує покриття його витрат,пов'язаних зі сплатою відсотків за залучені в депозити чужі кошти,витрат з утримання свого апарату, а також забезпечує отриманняприбутку для збільшення ресурсних фондів кредитування (резервного,статутного) і використання їх на власні та інші потреби.

  При розгляді питання розміру плати за кредит, банки повиннівраховувати наступні фактори:

  - ставка рефінансування ЦБ РФ;

  - середня процентна ставка залучення (ставка залученняміжбанківських кредитів або ставка, що сплачується банком по депозитахрізного виду);

  - структура кредитних ресурсів (чим вище частка залучених коштів, тимдорожче повинен бути кредит);

  - попит на кредит з боку потенційних позичальників (чим менше попит,тим дешевше кредит);

  - термін, на який запрошується кредит, вигляд кредиту, а точніше ступіньйого ризику для банку в залежності від забезпечення;

  - стабільність грошового обігу в країні (чим вище темп інфляції,тим дорожче повинна бути плата за кредит, тому що у банку підвищується ризиквтратити свої ресурси через знецінення грошей).

  Сукупна застосування на практиці всіх принципів банківськогокредитування дозволяє дотримати як макроекономічні інтереси, так іінтереси на мікрорівні обох суб'єктів кредитної операції - банку іпозичальника.

  3. Форми та види кредиту.

  Класифікацію кредиту традиційно прийнято здійснювати по декількохбазових ознаках. До найважливіших з них відносяться категорія кредитора іпозичальника, а також форма, у якій надається конкретна позика.
  Виходячи з цього, слід виділити наступні шість доситьсамостійних форм кредиту, кожна з яких, у свою чергу,розпадається на кілька різновидів по більш деталізованихкласифікаційних параметрах.

  3.1. Банківський кредит

  Банківський кредит одна з найбільш поширених форм кредитнихвідносин в економіці, об'єктом яких виступає процес передачі в позикугрошових коштів. Банківський кредит представляється, виключно, кредитно -фінансовими організаціями, що мають ліцензію на здійснення подібнихоперацій від Центрального Банку. У ролі позичальника виступають юридичні особи,інструментом кредитних відносин є кредитний договір. Дохід за цієюформі кредиту банк отримує у вигляді позичкового відсотка або банківськоговідсотка.
  Банківський кредит класифікується за рядом ознак:
  1. За строками погашення:

  Короткострокові позики надаються на заповнення тимчасовоїнестачу власних оборотних коштів позичальника. Термін до року. Ставкавідсотки по цих позиках, обернено пропорційна терміну повернення кредиту.
  Короткостроковий кредит обслуговує сферу обігу.

  Середньострокові позики, що надаються на термін від одного року до трьохроків на цілі виробництва та комерційного характеру.

  Довгострокові позики використовуються в інвестиційних цілях. Вониобслуговують рух основних засобів, відрізняючись великими об'ємамипереданих кредитних ресурсів. Застосовуються при кредитуванніреконструкції, технічного переозброєння, новому будівництві напідприємствах всіх сфер діяльності. Особливий розвиток довгострокові позикиотримали в капітальному будівництві, паливно-енергетичному комплексі.
  Середній термін погашення від 3 до 5 років.

  Онкольні позики, що підлягають поверненню в фіксований термін післяотримання офіційного повідомлення від кредитора (термін погашення спочаткуне вказано).
  2. За способами погашення.

  Позики, що погашаються одноразовим внеском з боку позичальника. Цетрадиційна форма повернення короткострокових позик, є оптимальною, тому щоне вимагає використання механізму диференційованого відсотка.

  Позики, що погашаються на виплат протягом всього терміну діїкредитного договору. Конкретні умови повернення визначаються договором.
  Завжди використовуються при довгострокових позиках.
  3. За способами стягування позикового відсотка.

  Позики, відсоток по яким виплачується в момент її загального погашення.

  Позики, відсоток по яких виплачується рівномірними внесками позичальникапротягом усього терміну дії кредитного договору.

  Позики, процент по яких утримується банком в моментбезпосередній видачі позичальникові суми.
  4. За способами надання кредиту.

  Компенсаційні кредити, що направляються на розрахунковий рахунок позичальника длякомпенсації останньому його власних витрат, у т.ч. авансового характеру.

  Платні кредити. У цьому випадку кредити надходять безпосередньо наоплату розрахунково-грошових документів, пред'явлених позичальникові для погашення.
  5. По методах кредитування.

  Разові кредити, що надаються в термін і на суму, передбачені вдоговорі, укладеному сторонами.

  . Кредитна лінія - це юридично оформлене зобов'язання банку перед позичальником надати йому протягом певного періоду часу кредити в межах узгодженого ліміту.

  Кредитні лінії бувають:

  . поновлювані - це тверде зобов'язання банку видати позику клієнтові, який відчуває тимчасовий брак обігових коштів. Позичальник, погасив частину кредиту, може розраховувати на отримання нової позики в межах встановленого ліміту і терміну дії договору.

  . сезонна кредитна лінія надається банком, якщо у фірми періодично виникають потреби в обігових коштах, пов'язаних із сезонною циклічністю або необхідністю утворення запасів на складі.

  Овердрафт - це короткостроковий кредит, який надається шляхомсписання коштів з рахунку клієнта, понад залишок коштів на рахунку. УВнаслідок цього, на рахунку клієнта утворюється дебетове сальдо. Овердрафт --це від'ємний баланс на поточному рахунку клієнта. Овердрафт може бутидозволеним, тобто попередньо погодженим з банком і невирішеним,коли клієнт виписує чек або платіжний документ, не маючи на цедозвіл банку. Відсоток за овердрафтом нараховується щоденно нанепогашений залишок, і клієнт платить тільки за фактично використаніїм суми
  6. За видами процентних ставок.

  Кредити з фіксованою процентною ставкою, яка встановлюється навесь період кредитування і не підлягає перегляду. У цьому випадку позичальникприймає на себе зобов'язання сплатити відсотки за незмінноюузгодженої ставкою за користування кредитом незалежно від зміникон'юктури на ринку процентних ставок. Фіксовані процентні ставкизастосовуються при короткостроковому кредитуванні.

  Плаваючі процентні ставки. Це ставки, які постійно змінюютьсяв залежності від ситуації, що складається на кредитному і фінансовому ринку.

  Ступінчасті. Ці процентні ставки періодично переглядаються.
  Використовуються в період сильної інфляції.
  7. За кількістю кредитів.

  Кредити, надані одним банком.

  Синдиковані кредити, надані двома або більше кредиторами,об'єдналися в синдикат, одному позичальнику.

  Паралельні кредити, у цьому випадку кожен банк проводить переговори зклієнтом отд?? льно, а потім, після узгодження з позичальником умов угоди,полягає загальний договір.
  8. Наявність забезпечення.

  Довірчі позики, єдиною формою забезпечення повернення якихє кредитний договір. Цей вид кредиту не має конкретногозабезпечення і тому надається, як правило, першокласним покредитоспроможності клієнтам, з якими банк має давні зв'язки і не маєпретензій по оформляли раніше кредитами.

  Контокорентний кредит. Контокорентний кредит видається привикористанні контокорентного рахунку, який відкривається клієнтам, зякими банк має тривалі довірчі відносини, підприємствам звинятково високою кредитною репутацією.

  Договір застави. Застава майна (рухомого і нерухомого) означає,що кредитор заставодержатель має право реалізувати це майно, якщозабезпечене заставою зобов'язання не буде виконано. Застава повинензабезпечити не тільки повернення позики, а й сплату відповідних відсотків інеустойок за договором, передбачених у разі його невиконання.

  Договір поруки. За цим договором поручитель зобов'язується передкредитором іншої особи (позичальника, боржника) відповідати за виконанняостаннім свого зобов'язання. Позичальник і поручитель відповідають передкредитором як солідарні боржники.

  Гарантія. Це особливий вид договору поручительства для забезпеченнязобов'язання між юридичними особами. Гарантом може бути будь-якаюридична особа, стійке у фінансовому плані.

  Страхування кредитних ризиків. Підприємство - позичальник укладає зістраховою компанією договір страхування, в якому передбачається, що вразі непогашення кредиту у встановлений термін страховик виплачуєбанку, який видав кредит, відшкодування в розмірі від 50 до 90% не погашеноїпозичальником суми кредиту, включаючи відсотки за користування кредитом.
  9. Цільове призначення кредиту.

  Позики загального характеру, що використовуються позичальником на свій розсуддля задоволення будь-яких потреб у фінансових ресурсах. У сучаснихумовах мають обмежене застосування в сфері короткострокового кредитування,при середньо-і довгостроковому кредитуванні практично не використовується.

  Цільові позики, що передбачають необхідність для позичальника використативиділені банком ресурси виключно для вирішення завдань, визначенихумовами кредитного договору (наприклад, розрахунку за придбані товари,виплати заробітної плати персоналу, капітального розвитку і т. п.)
  Порушення вказаних зобов'язань, як уже зазначалося у цій главі,тягне за собою застосування до позичальника встановлених договором санкцій вформі дострокового відгуку кредиту або збільшення процентної ставки.
  10. Категорії потенційних позичальників.

  Аграрні позички - один з найбільш поширених різновидівкредитних операцій, що визначили появу спеціалізованих кредитнихорганізацій - агробанків. Характерною їх особливістю є чітковиражений сезонних характер, зумовлений специфікоюсільськогосподарського п

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !