ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кредит, його сутність і принципи
       

   

  Гроші та кредит

  Введення

  переважає до недавнього часу державна форма власностіпередбачала в основному централізоване бюджетне фінансуванняпідприємств. Існувала раніше, система, за якої бюджетні коштивиділялися в рамках державного планування розвитку економіки, невраховувала необхідність чіткого законодавчого регулювання фінансово -кредитних питань.

  З розвитком у нашій країні ринкових відносин, появою підприємстврізних форм власності (як приватної, так і державної,суспільної) особливого значення набуває проблема чіткого правовогорегулювання фінансово-кредитних відношенні суб'єктів підприємницької діяльності.

  У підприємств усіх форм власності все частіше виникає потребазалучення позикових коштів для здійснення своєї діяльності іотримання прибутку. Найбільш поширеною формою залучення коштівє отримання банківської позики але кредитним договором.

  Саме з цього я обрав актуальну в наш час тему своєї курсовоїроботи, як кредит, його сутність та функції.

  Глава I. Сутність та функції кредиту

  Кредит - надання грошей або товарів в борг, як правило, зсплатою відсотків; вартісна економічна категорія, невід'ємнийелемент товарно-грошових відносин [1]. Виникнення кредиту пов'язанобезпосередньо зі сферою обміну, де власники товарів протистоять одинодному як власники, готові вступити в економічні відносини.

  Можливість виникнення і розвитку кредиту пов'язані з кругообігом іоборотом капіталу. У процесі руху основного і оборотного капіталувідбувається вивільнення ресурсів. Засоби праці використовуються в процесівиробництва тривалий час, їх вартість переноситься на вартістьготової продукції частинами. Поступові відновлення вартості основногокапіталу в грошовій формі приводить до того, що вивільняються грошовікошти осідають на рахунках підприємств. Разом з тим на іншому полюсівиникає потреба в заміні зношених засобів труда і доситьвеликих одноразових витратах. Аналогічні по своєму характеру процесивідбуваються і в русі оборотного капіталу. Більше того, тут коливання вкругообігу й обороті виявляють себе більш різноманітно. Так, в силусезонності виробництва, нерівномірного постачання і іншого відбуваєтьсянеспівпадання часу виробництва та реалізації продукції. У одних суб'єктівз'являється тимчасовий надлишок коштів, у інших - їх нестача. Це створюєможливість виникнення кредитних відносин, тобто кредит дозволяєвідносне протиріччя між тимчасовим осіданням коштів інеобхідністю, їх використання в господарстві.

  Кредитні відносини в економіці базуються на певнійметодологічній основі, одним з елементів якої виступають принципи,строго дотримувані при практичній організації будь-якої операції на ринкупозичкових капіталів. Ці принципи стихійно складалися ще на першому етапірозвитку кредиту, а в подальшому знайшли пряме відображення взагальнодержавному та міжнародному кредитному законодавствах:

  Повернення кредиту

  Цей принцип виражає необхідність своєчасного повернення отриманихвід кредитора фінансових ресурсів після завершення їх використанняпозичальником. Він знаходить своє практичне вираження в погашенні конкретноїпозики шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунокщо надала її кредитній організації (або іншого кредитора), щозабезпечує поновлювані кредитних ресурсів банку як необхідноїумови продовження його статутної діяльності. У вітчизняній практицікредитування в умовах централізованої планової економіки існувалонеофіційне поняття "безповоротна позика». Ця форма кредитування маладосить широке поширення, особливо в аграрному секторі, івиражалася в наданні державними кредитними установами позик,повернення яких спочатку не планувалося через кризового фінансовогостану позичальника. По своїй економічній суті безповоротні позикибули швидше додатковою формою бюджетних субсидій, здійснюванихчерез посередництво державного банку, що традиційно ускладнювалокредитне планування і вело до постійної фальсифікації витратної частинибюджету. В умовах ринкової економіки поняття безповоротної позики настільки жнеприпустимо, як, наприклад, поняття "планово-збиткове приватнепідприємство ".

  Терміновість кредиту

  Він відображає необхідність його повернення не в будь-який прийнятний дляпозичальника час, а в точно певний термін, зафіксований в кредитномудоговорі або замінює його документі. Порушення вказаної умовиє для кредитора достатньою підставою для застосування до позичальникаекономічних санкцій в формі збільшення відсотка, що стягується, а приподальшої відстрочку (в нашій країні - понад трьох місяців) - пред'явленняфінансових вимог в судовому порядку. Частковим винятком з цьогоправила є так звані онкольні позики, термін погашення яких вкредитному договорі спочатку не визначається. Ці позики, доситьпоширені в XIX-початку XX ст. (наприклад, в аграрному комплексі США),в сучасних умовах практично не застосовуються, перш за все черезстворюваних ними складнощів в процесі кредитного планування. Крім того,договір про онкольні кредиті, не визначаючи фіксований термін йогопогашення, чітко встановлює час, що є в розпорядженні позичальника змоменту отримання ним повідомлення банку про повернення отриманих раніше коштів,що в якійсь мірі забезпечує дотримання розглянутого принципу.

  Платність кредиту. Позиковий відсоток.

  Цей принцип виражає необхідність не тільки прямого поверненняпозичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, але й оплати права на їхвикористання. Економічна суть плати за кредит відображається вфактичному розподілі додатково отриманої за рахунок йоговикористання прибутку між позичальником і кредитором. Практичне вираженнярозглянутий принцип знаходить в процесі встановлення величинибанківського відсотка, що виконує три основні функції:

  . перерозподіл частки прибутку юридичних і доходу фізичних осіб;

  . регулювання виробництва і обігу шляхом розподілу позикових капіталів на галузевому, міжгалузевому і міжнародному рівнях;

  . на кризових етапах розвитку економіки - антиінфляційний захист грошових накопичень клієнтів банку.

  Ставка (або норма) позикового відсотка, що визначається як відношення сумирічного доходу, отриманого на позиковий капітал, до суми наданогокредиту виступає як ціни кредитних ресурсів.

  Підтверджуючи роль кредиту як одного з пропонованих наспеціалізованому ринку товарів, платність кредиту стимулює позичальника дойого найбільш продуктивного використання. Саме ця стимулююча функціяне в повній мірі використовувалася в умовах планової економіки, колизначна частина кредитних ресурсів надавалася державнимибанківськими установами за мінімальну плату (1,5 - 5% річних) або набезпроцентної основі.

  Принципово відрізняючись від традиційного механізму ціноутворення наінші види товарів, визначальним елементом якого виступають суспільнонеобхідні витрати праці на їх виробництво, ціна кредиту відображає загальнеспіввідношення попиту і пропозиції на ринку позикових капіталів і залежить відцілого ряду факторів, у тому числі чисто кон'юнктурного характеру:

  . циклічності розвитку ринкової економіки (на стадії спаду позиковий відсоток, як правило, збільшується, на стадії швидкого підйому-знижується);

  . темпів інфляційного процесу (які на практиці навіть дещо відстають від темпів підвищення позикового відсотка);

  . ефективності державного кредитного регулювання, здійснюваного через облікову політику центрального банку в процесі кредитування ним комерційних банків;

  . ситуації на міжнародному кредитному ринку (наприклад, що проводилася

  США в 80-х рр.. політика дорожчання кредиту обумовила залучення зарубіжного капіталу в американські банки, що відбилося на стані відповідних національних ринків);

  . динаміки грошових накопичень фізичних і юридичних осіб (при тенденції до їх скорочення позиковий відсоток, як правило, збільшується);

  . динаміки виробництва і обігу, що визначає потреби в кредитних ресурсах відповідних категорій потенційних позичальників;

  . сезонності виробництва (наприклад, в Росії ставка позикового процента традиційно підвищується в серпні-вересні, що пов'язано з необхідністю надання аграрних кредитів і кредитів для завезення товарів на Крайній Північ);

  . співвідношення між розмірами кредитів, що надаються державою, і його заборгованістю (позиковий процент стабільно зростає при збільшенні внутрішнього державного боргу).

  Забезпеченість кредиту

  Цей принцип виражає необхідність забезпечення захисту майновихінтересів кредитора при можливому порушенні позичальником прийнятих на себезобов'язань і знаходить практичне вираження в таких формах кредитування,як позики під заставу або під фінансові гарантії. Особливо актуальний в періодзагальної економічної нестабільності, наприклад, у вітчизняних умовах.

  Цільовий характер кредиту

  Розповсюджується на більшість видів кредитних операцій, виражаючинеобхідність цільового використання коштів, отриманих від кредитора.
  Знаходить практичне вираження у відповідному розділі кредитногодоговору, що встановлює конкретну мету видаваної позики, а також упроцесі банківського контролю за дотриманням цієї умови позичальником.
  Порушення даного зобов'язання може стати підставою для достроковоговідгуку кредиту або введення штрафного (підвищеного) позикового відсотка.

  Диференційований характер кредиту

  Цей принцип визначає диференційований підхід з боку кредитноїорганізації до різних категорій потенційних позичальників. Практичнареалізація його може залежати як від індивідуальних інтересів конкретногобанку, так і від проведеної державою централізованої політики підтримкиокремих галузей чи сфер діяльності (наприклад, малого бізнесу тощо)

  Місце і роль кредиту в економічній системі суспільства визначаютьсятакож насамперед виконуваними ним функціями як загального, так і селективногохарактеру.

  перерозподільна функція

  В умовах ринкової економіки ринок позикових капіталів виступає вяк своєрідний насоса, що відкачує тимчасово вільні фінансовіресурси з одних сфер господарської діяльності та направляє їх уінші, що забезпечують, зокрема, більш високий прибуток. Орієнтуючись надиференційований її рівень в різних галузях або регіонах, кредитвиступає в ролі стихійного макрорегулятора економіки, забезпечуючи.задоволення потреб динамічно розвиваються об'єктів програмикапіталу в додаткових фінансових ресурсах. Однак у деяких випадкахпрактична реалізація вказаної функції може сприяти поглибленнюдиспропорцій в структурі ринку, що найбільш наочно виявилося в Росіїна стадії переходу до ринкової економіки, де перелив капіталів з сферивиробництва в сферу звертання прийняв загрозливий характер, в тому числі здопомогою кредитних організацій. Саме тому одна з найважливіших завданьдержавного регулювання кредитної системи - раціональне визначенняекономічних пріоритетів і стимулювання залучення кредитних ресурсів уті галузі або регіони, прискорений розвиток яких об'єктивно необхідно зпозиції національних інтересів, а не виключно поточної вигоди окремихсуб'єктів господарювання.

  Економія витрат обігу

  Практична реалізація цієї функції безпосередньо витікає зекономічної суті кредиту, джерелом якого виступають в тому числіфінансові ресурси, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігупромислового і торгового капіталів. Тимчасової розрив між надходженням івитрачанням грошових коштів суб'єктів господарювання може визначити нетільки надлишок, але і нестача фінансових ресурсів. Саме тому настількишироке поширення отримали позики на заповнення тимчасової нестачівласних оборотних коштів, що використовуються практично всіма категоріямипозичальників і забезпечують істотне прискорення оборотності капіталу,а отже, і економію загальних витрат звертання.

  Прискорення концентрації капіталу

  Процес концентрації капіталу є необхідною умовоюстабільності розвитку економіки і пріоритетною метою будь-якого суб'єктагосподарювання. Реальну допомогу в рішенні цієї задачі надають позиковізасоби, що дозволяють істотно розширити масштаб виробництва (або іншоїгосподарської операції) і, таким чином, забезпечити додаткову масуприбутку. Навіть з урахуванням необхідності виділення частини її для розрахунку зкредитором залучення кредитних ресурсів більш виправдане, ніж орієнтаціявиключно на власні кошти. Слід, однак, відзначити, що настадії економічного спаду (і тим більше в умовах переходу до ринковоїекономіки) дорожнеча цих ресурсів не дозволяє активно використовувати їхдля рішення задачі прискорення концентрації капіталу в більшості сфергосподарської діяльності. Тим не менше, розглянута функція навіть увітчизняних умовах забезпечила певний позитивний ефект,дозволивши істотно прискорити процес забезпечення фінансовими ресурсамивідсутніх або вкрай нерозвинених в період планової економіки сфердіяльності.

  Обслуговування товарообігу

  У процесі реалізації цієї функції кредит активно впливає наприскорення не тільки товарного, але і грошового обігу, витісняючи з нього,зокрема, готівку. Вводячи в сферу грошового обігу такіінструменти, як векселі, чеки, кредитні картки і т.д., він забезпечуєзаміну готівкових розрахунків безготівковими операціями, що спрощує і прискорюємеханізм економічних відносин на внутрішньому і міжнародному ринках.
  Найбільш активну, роль в рішенні цієї задачі грають комерційний кредитяк необхідний елемент сучасних відносин товарообміну.

  Прискорення науково-технічного прогресу

  У післявоєнні роки науково-технічний прогрес став визначальнимфактором економічного розвитку будь-якої держави і окремого суб'єктагосподарювання. Найбільш наочно роль кредиту в його прискоренні може бутивідслідковано на прикладі процесу фінансування діяльності науково -технічних організацій, специфікою яких завжди був більший, ніж уінших галузях, тимчасової розрив між первинним вкладенням капіталу іреалізацією готової продукції. Саме тому нормальне функціонуваннябільшості наукових центрів (за винятком що знаходяться на бюджетномуфінансуванні) немислиме без використання кредитних ресурсів. Настільки жнеобхідний кредит і для здійснення інноваційних процесів в формібезпосереднього впровадження у виробництво наукових розробок і технологій,витрати на які спочатку фінансуються підприємствами, в тому числі іза рахунок цільових середньо - і довгострокових позик банку.

  Отже, кредит - це економічні відносини, що виникають міжкредитором і позичальником з приводу вартості, передавався у тимчасовекористування.

  В умовах ринкової економіки кредит виконує такі функції: а) акумуляція тимчасово вільних грошових коштів; б) перерозподіл грошових коштів на умовах їх подальшогоповернення; в) створення кредитних знарядь обігу (банкнот і казначейських квитків) і кредитних операцій; г) регулювання об'єму сукупного грошового обороту.

  Основними принципами кредиту є оплатне, терміновість ізворотність.

  Глава II. Умови та форми кредитування

  Кредит, за визначенням, це грошові кошти або інші речі,об'єднані родовими ознаками, передані в борг однією стороною іншійстороні. Отже, під кредитними правовідносинами розуміються всіправовідносини, що виникають унаслідок надання (передачі),використання та за умови повернення коштів чи інших речей. Напрактиці кредит може існувати як у чистому вигляді (позики, банківськіпозики), так і служити складовою частиною всіляких цивільно-правовихзобов'язань.

  Банківський кредит, вимоги, що пред'являються до його оформлення,володіють певними особливостями, відмінними від інших видів кредиту.
  Перш за все слід зазначити, що кредитні відносини банку з клієнтомбудуються на принципах терміновості, зворотності, платності та забезпеченостікредиту й оформляються договором.

  Банківське кредитування відрізняється наступними особливостями.

  По-перше, ці правовідносини характеризуються спеціальним суб'єктнимскладом: кредитором в даному випадку виступає банк або інша кредитнаорганізація, що регулярно, професійно на підставі спеціальновиданого Центральним банком РФ дозволу (ліцензії) здійснюєподібного роду операції для отримання прибутку як основну мету своєїдіяльності.

  По-друге, якщо за договором позики або в результаті наданнятоварного або комерційного кредиту предметом договору можуть служити нетільки грошові кошти, а й інші речі, визначені родовими ознаками,то предметом договору банківського кредиту можуть бути лише грошовікошти.

  По-третє, особливістю договору банківського кредиту є йоговозмездный характер, тобто сплата клієнтом відсотків за користуваннягрошовими коштами кредитної організації протягом певного строку --на відміну від звичайного договору позики, що припускає як возмездный, так нбезоплатний характер правовідносин сторін.

  По-четверте, забезпеченість кредиту. В якості забезпеченнясвоєчасного повернення кредиту банки приймають заставу, поручительство,гарантію іншого банку, а також зобов'язання в інших формах, припустимихбанківської практики.

  По-п'яте, відмінність від договору позики кредитний договір міститьвимога цільового використання позикових засобів із зазначенням конкретнихцілей.

  По-шосте, кредитний договір укладається обов'язково й письмовійформі. Обов'язковість такого оформлення визначена чиннимзаконодавством (ст. 820 ГК РФ), при цьому недотримання письмової формитягне за собою недійсність кредитного договору.

  По-сьоме, відповідно до чинного законодавства грошовікошти за договором кредиту (договору банківської позики) можуть бутинадані підприємству-позичальнику тільки в безготівковій формі.

  Надання комерційними банками кредиту підприємствамздійснюється на основі кредитного договору, який інакше називаютьдоговором банківської позички. Правила надання кредиту, порядок, етаниі умови укладання кредитних договорів комерційні банки розробляютьсамостійно з урахуванням рекомендацій і вказівок ЦБ РФ.

  Для вирішення питання про доцільність надання кредиту тому абоіншому позичальникові останній зобов'язаний представити в комерційний банкпевний набір документів:

  . заявку на отримання кредиту;

  . копії установчих документів позичальника, завірені нотаріально

  (свідоцтво про реєстрацію підприємства, статут, установчий договір);

  . баланс на останню звітну дату, засвідчений податковою інспекцією;

  . техніко-економічне обгрунтування окупності проекту;

  . копії договорів (контрактів) на підтвердження угоди;

  . завірену нотаріусом банківську картку зі зразками підписів керівника підприємства, головного бухгалтера та відбитком печатки;

  . документи, що підтверджують наявність забезпечення кредиту (договір застави, договір поруки, банківська гарантія і т. д.).

  В залежності від фінансового стану позичальника та інших обставинзазначений перелік може бути, значно розширений.

  У результаті аналізу наданих документів, а також, можливо,проведення досліджень і оцінки результатів господарсько-фінансовоїдіяльності позичальника, його ділової репутації, платоспроможності (особливо,коли розглядається питання про надання досить великих сум назначний строк) приймається рішення про видачу кредиту. Обладнаннякредитної угоди проводиться шляхом укладення договору

  Класифікацію кредиту традиційно прийнято здійснювати по декількохбазових ознаках, до найважливіших з яких слід віднести категоріїкредитора і позичальника, а також форму, в якій надається конкретнапозика. Виходячи з цього можна виділити наступні шість доситьсамостійних форм кредиту, кожна з яких в свою чергу розпадаєтьсяна декілька різновидів по більш деталізованих класифікаційнихпараметрами.

  Банківський кредит.

  Одна з найбільш поширених форм кредитних відносин векономіці, об'єктом яких виступає процес передачі в позикубезпосередньо грошових коштів. Надається виключноспеціалізованими кредитно-фінансовими організаціями, що мають ліцензіюна здійснення подібних операцій від центрального банку. У ролі позичальникаможуть виступати тільки юридичні особи, інструментом кредитних відносинє кредитний договір або кредитна угода. Дохід за цією формоюкредиту надходить у вигляді позичкового відсотка або банківського відсотка, ставкаякого визначається за угодою сторін з урахуванням її середньої норми наданий період і конкретних умов кредитування. Класифікується по рядубазових ознак.

  Терміни погашення.

  • Онкольні позики, що підлягають поверненню в фіксований термін післянадходження офіційного повідомлення від кредитора. В даний час вонипрактично не використовуються не тільки в Росії, але і в більшості іншихкраїн, оскільки вимагають відносно стабільних умов на ринку позиковихкапіталів і в економіці в цілому.

  • Короткострокові позики, що надаються, як правило, на заповненнятимчасової нестачі власних оборотних коштів у позичальника.
  Сукупність подібних операцій утворить автономний сегмент ринку позиковихкапіталів - грошовий ринок. Середній термін погашення по цьому виду кредитузвичайно не перевищує шести місяців. Найбільш активно застосовуютьсякороткострокові позики на фондовому ринку, в торгівлі і сфері послуг, в режиміміжбанківського кредитування.

  У сучасних вітчизняних умовах короткострокові кредити, що отрималиоднозначно домінуючий характер на ринку позикових капіталів,характеризується наступними відмітними ознаками: а) більш короткими термінами, що звичайно не перевищують одного місяця; б) ставкою відсотка. Зворотно пропорційної терміну повернення позики; в) обслуговуванням в основному сфери звертання, оскільки недоступні черезціни для структур виробничого характеру.

  • Середньострокові позики, що надаються на термін до одного року (ввітчизняних умовах - до трьох-шести місяців) на меті яквиробничого, так і чисто комерційного характеру. Найбільшепоширення отримали в аграрному секторі, а також при кредитуванніінноваційних процесів із середніми обсягами необхідних інвестицій.

  • Довгострокові позики, що використовуються, як правило, в інвестиційнихцілях. Як і середньострокові позики, вони обслуговують рух основнихкоштів, відрізняючись великими об'ємами кредитних ресурсів.
  Застосовуються при кредитуванні реконструкції, технічного переозброєння,нового будівництва на підприємствах всіх сфер діяльності. Особливерозвиток отримали в капітальному будівництві, паливно-енергетичномукомплексі, сировинних галузях економіки. Середній термін їх погашення звичайно відтрьох до п'яти років, але може досягати 25 і більше років, особливо при отриманнівідповідних фінансових гарантій з боку держави.

  У Росії на стадії переходу до ринкової економіки практично невикористовуються як із-за загальної економічної нестабільності, так і меншоюприбутковості в порівнянні з короткостроковими кредитними операціями (наприклад, в
  1994 питома вага позик тривалістю більше одного року в середньомукомерційному банку Росії не перевищував 5-7% від загальної вартості виданихкредитів).

  Спосіб погашення.

  • Позики що погашаються одноразовим внеском (платежем) з бокупозичальника. Традиційна форма повернення короткострокових позик, вельмифункціональна з позиції юридичного оформлення, оскільки не вимагаєвикористання механізму числення диференційованого процента.

  • Позики, що погашаються на виплат протягом всього терміну діїкредитного договору. Конкретні умови (порядок) повернення визначаютьсядоговором, в тому числі - в частині антиінфляційної захисту інтересівкредитора. Завжди використовуються при довгострокових позиках і, як правило, присередньострокових.

  Спосіб стягування позикового відсотка.

  • Позики, процент по яких виплачується в момент її загальногопогашення. Традиційна для ринкової економіки форма оплати короткостроковихпозик, що має найбільш функціональний з позиції простоти розрахунку характер.

  • Позики, процент по яких виплачується рівномірними внескамипозичальника протягом всього терміну дії кредитного договору. Традиційнаформа оплати середньо-і довгострокових позик, що має достатньодиференційований характер в залежності від домовленості сторін
  (наприклад, по довгострокових позиках виплата процента може починатися як позавершенні першого року користування кредитом, так і через більштривалий термін).

  • Позики, процент по яких утримується банком в моментбезпосередньої видачі їх позичальнику. Для розвиненої ринкової економіки цяформа абсолютно нехарактерна і використовується лише лихварським капіталом.
  Через нестабільність економічної ситуації активно застосовувалася в період
  1993 - 1995 рр.. багатьма російськими комерційними банками, особливо зсверхкраткосрочним (до п'яти робочих днів) позиках.

  Наявність забезпечення.

  • Довірчі позики, єдиною формою забезпечення поверненняяких є безпосередньо кредитний договір. В обмеженому обсязізастосовуються деякими зарубіжними банками в процесі кредитуванняпостійних клієнтів, що користуються їх повним довір'ям (підкріпленимможливістю безпосередньо контролювати поточний стан розрахунковогорахунку позичальника). При середньо-і довгостроковому кредитуванні можутьвикористовуватися лише як винятку з обов'язковим страхуваннямвиданої позики, звичайно - за рахунок позичальника. У вітчизняній практицізастосовуються комерційними банками лише при кредитуванні власнихустанов.

  Забезпечені позики як основний різновид сучасного банківськогокредиту, що виражає один з його базових принципів. У ролі забезпечення можевиступити будь-яке майно, що належить позичальнику на правах власності,найчастіше - нерухомість або цінні папери. При порушенні позичальником своїхзобов'язань це майно переходить у власність банку, який упроцесі його реалізації відшкодовує понесені збитки. Розмір видаваноїпозики, як правило, менше середньоринкової вартості запропонованогозабезпечення і визначається угодою сторін. У вітчизняних умовахосновна проблема при оформленні забезпечених кредитів - процедура оцінкивартості майна через незавершеність процесу формування іпотечногота фондового ринків.

  Позики під фінансові гарантії третіх, осіб, реальні вираженнямяких служить юридично оформлене зобов'язання з боку гарантавідшкодувати фактично нанесений банку збиток при порушенні безпосереднімпозичальником умов кредитного договору. У ролі фінансового гаранта можутьвиступати юридичні особи, що користуються достатнім довір'ям зі стропикредитора, а також органи державної влади будь-якого рівня, В умовахрозвиненої ринкової економіки набули широкого поширення передусім всфері довгострокового кредитування, у вітчизняній практиці до цьогочасу мають обмежене застосування через недостатнє довір'я збоку кредитних організацій не тільки до юридичних осіб, а й додержавних органів, особливо муніципального до регіонального рівнів.

  Цільове призначення.

  Позики загального характеру, що використовуються позичальником на свій розсуддля задоволення будь-яких потреб у фінансових ресурсах. У сучаснихумовах мають обмежене застосування в сфері короткострокового кредитування,при середньо-і довгостроковому кредитуванні практично не використовується.

  Цільові позики, що передбачають необхідність для позичальника використативиділені банком ресурси виключно для вирішення завдань, визначенихумовами кредитного договору. (наприклад, розрахунку за придбані товари,виплати заробітної плати персоналу, капітального розвитку і т. п.)
  Порушення вказаних зобов'язань, як уже зазначалося у цій главі,тягне за собою застосування до позичальника встановлених договором санкцій вформі дострокового відгуку кредиту або збільшення процентної ставки.

  Категорії потенційних позичальників.

  Аграрні позички - один з найбільш поширених різновидівкредитних операцій, що визначили появу спеціалізованих кредитнихорганізацій - агробанків. Характерною їх особливістю є чітковиражений сезонних характер, зумовлений специфікоюсільськогосподарського виробництва. В даний час в Росії цікредитні операція здійснюються в основному по лінії державногокредити з-за вкрай важкого фінансового стану більшості позичальників --традиційних для планової економіки аграрних структур, практично неадаптований до вимог ринкової економіки.

  Комерційний позики, що надаються суб'єктам господарювання,що функціонує у сфері торгівлі та послуг. В основному вони мають терміновийхарактер, задовольняючи потреби в позикових ресурсах в частині, що непокривається комерційним кредитом. Складають основний об'єм кредитнихоперацій українських банків.

  Позики посередникам на фондовій біржі, що надаються банкамиброкерських, маклерським і дилерським фірмам, що здійснюють операції з купівлі -продажу цінних паперів. Характерна особливість цих позик в зарубіжній іросійській практиці - початкова орієнтованість на обслуговування неінвестиційних. а ігрових (спекулятивних) операцій на фондовому ринку.

  Іпотечні позики власникам нерухомості, що надаються як звичайними,так і спеціалізованими іпотечними банками. У сучасній зарубіжнійпрактиці набули такого широкого поширення, що в деяких джерелахвиділяються як самостійна форма кредиту. У вітчизнянихумовах почали набувати обмеженого поширення лише з 1994 р., щопов'язано з незавершеністю процесу приватизації і відсутністюзаконодавчих актів, які чітко визначають права власності на основнівиди нерухомості (передусім - на землю).

  Міжбанківські позики - одна з найбільш поширених формгосподарської взаємодії кредитних організацій. Поточна ставки поміжбанківських кредитах є найважливішим чинником, що визначає обліковуполітику конкретного комерційного банку по інших видах видаваних їмпозичок. Конкретна величина цієї ставки прямо залежить від центрального бланка,що є активним учасником і прямим координатором ринку міжбанківськихкредитів. Відсутність ефективного планування таких операцій у серпні
  1995 викликало кризу міжбанківських платежів, що охопила всю кредитнусистему Росії.

  Комерційний кредит

  Одна з перших форм кредитних відносин в економіці, що породилавексельний обіг і тим самим активно що сприяла розвиткубезготівкового грошового обороту, знаходячи практичне вираження у фінансово -господарських відносинах між юридичними особами у формі реалізаціїпродукції чи послуг з відстрочкою платежу. Основна мета цієї форми кредиту --прискорення процесу реалізації товарів. а отже, витяганнязакладеного в них прибутку.

  Інструментом комерційного кредиту традиційно є вексель,виражає фінансові зобов'язання позичальника по відношенню до кредитора.
  Найбільше поширення отримали дві форми векселя - простий вексель,що містить пряме зобов'язання позичальника на виплату встановленої сумибезпосередньо кредитору, і перекладний (тратта), представляючий письмовийнаказ позичальнику з боку кредитора про виплату встановленої суми третійособі або пред'явнику векселя. У сучасних умовах функції векселячасто приймає на себе стандартний договір між постачальником іспоживачем, що регламентує порядок оплати реалізованої продукції наумовах комерційного кредиту.

  Комерційний кредит принципово відрізняється від банківського: в ролі кредитора виступають не спеціалізовані кредитно-фінансовіорганізації, а будь-які юридичнуие особи, пов'язані з виробництвом абореалізацією товарів або послуг; надається виключно в товарнійформі; позиковий капітал інтегрований з промисловим або торговим, що всучасних умовах знайшло практичне вираження в створенні фінансовихкомпаній, холдингів і інших аналогічних структур, що включає в себепідприємства різної спеціалізації і напрямів діяльності; середня вартість комерційного кредиту завжди нижче середньої ставкибанківського відсотка на даний період часу; при юридичному оформленні операції між кредитором і позичальником плата зацей кредит включається в ціну товару, а не визначається спеціально,наприклад, через фіксований відсоток від базової суми.

  У закордонній практиці комерційний кредит одержав винятковошироке поширення. Наприклад, в Італії до 85% від суми угод уоптовій торгівлі здійснюються на умовах комерційного кредиту, причомусередній термін по ньому складає близько 60 днів, що істотно перевищуєстрок фактичної реалізації товарів безпосереднім споживачам. У Росіїця форма кредитування до останнього часу була обмежена сфероюзвернення. В інших галузях її поширенню об'єктивно перешкоджалитакі фактори, як високі темпи інфляції, криза неплатежів, ненадійністьпартнерських зв'язків, недоліки конкретного права.

  У сучасних умовах на практиці застосовуються в основному трирізновиди комерційного кредиту: кредит з фіксованим строком погашення; кредит з поверненням лише після фактичної реалізації позичальникомпоставлених на виплат товарів; кредитування за відкритим рахунком, коли постачання наступної партії товарівна умовах комерційного кредиту здійснюється до моменту погашеннязаборгованості по попередній поставці.

  Споживчий кредит

  Головний відмітна його ознака - цільова форма кредитуванняфізичних осіб. У ролі кредитора можуть виступати як спеціалізованікредитні організації, так і будь-які юридичні особи, які здійснюютьреалізацію товарів або послуг. У грошовій формі надається якбанківська позика фізичній особі для придбання нерухомості, оплатидорогого лікування і т.п., у товарної - у процесі роздрібного продажутоварів з відстроченням платежу. У Росії тільки одержує поширення,обмежено використовується при кредитуванні під заставу нерухомості (найчастішевсього - житла). У закордонній же практиці споживчий кредит охоплюєвсі верстви працездатного населення, в основному через різні системикредитних карток.

  Державний кредит. Основна ознака цієї форми кредиту --неодмінна участь держави в особі органів виконавчої владирізних рівнів. Здійснюючи функції кредитора, держава черезцентральний банк проводить кредитування: конкретних галузей чи регіонів, що випробовують особливу потребу вфінансових ресурсах, якщо можливості бюджетного фінансування вжевичерпані, а позики комерційних банків не можуть бути притягнуті в силудії факторів кон'ю

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !