ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кредитування фізичних осіб в Ощадному банку РФ (на прикладі додаткового офісу (універсального) № 4451/031 Балезінского відділення )
       

   

  Гроші та кредит

  ЗМІСТ


  Введення. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  Глава 1. Кредитний договір ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

  1. Поняття кредитного договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

  2. Предмет кредитного договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10

  3. Сторони кредитного договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... 11

  4. Права та обов'язки сторін за кредитним договором ... ... ... ... ... .11
  Глава 2. Порядок кредитування фізичних осіб і засоби забезпеченнявиконання зобов'язань за кредитним договором ... ... ... ... ... ... .... ... ... 16

  2.1. Послуги ощадбанку і види надаваних кредитів ... ... ... ... ... 16

  2. Умови кредитування фізичних осіб ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

  3. Аналіз кредитної заявки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 35

  4. Повноваження щодо прийняття рішень про надання кредиту та про зміну умов кредитування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 48

  5. Порядок надання кредиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 49

  6. Супроводження кредитного договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 61

  7. Порядок погашення кредиту та сплати відсотків ... ... .... ... ... ... .. 73
  Глава 3. Організаційно-правова характеристика діяльності Балезінского
  Ощадбанку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 79

  3.1. Організаційно-правова характеристика ... ... ... ... ... ... ... ... .... 79

  3.2. Основні показники діяльності Ощадбанку ... ... ... ... ... ... ... .. 81
  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 82
  Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 85
  Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .86

  ВСТУП

  Кредитування підприємств і населення ставиться до традиційним видамбанківських послуг. Не випадково банк називається кредитним інститутом.
  Найбільша частка активів банків як і раніше поміщена в кредитні операції.
  У загальному вигляді склалася система кредитування представляє собоюоновлену систему, при якій, проте, ще існують як старі, так інові форми кредитування. У відомому сенсі діюча системакредитування являє собою перехідну систему, де зберігаються залишкистарої схеми, так і вводяться нові елементи, більш відповідні ринковимвідносин.

  У Російській Федерації після низки невдач в економіці ставленнянаселення до банківської системи значно погіршився. Люди стали більшенедовірливо ставитися до всього, що їм пропонується численнимибанками, створюються на території держави. Щоб змінити такийнесприятливе відношення, в банках створюються служби маркетингу,що займаються вивченням потреб і запитів клієнта.

  Якщо говорити конкретно про маркетинг кредитних операцій, то слідвідзначити, що банкам доводиться проявляти все більшу винахідливість угалузі розробки нових методів кредитування, залученню найбільшогочисла клієнтів.

  Кредитні операції - це операції з надання банками грошовихпозик, як кредитора виступають банки, позичальниками інші банки,юридичні та фізичні особи.

  Кредит - широке поняття, що пропонує наявність різних форморганізації кредитних відносин, як формують джерела коштів банку,так і надають одну з форм їх вкладення.

  Кредитна політика - це стратегія і тактика банку в області кредитнихоперацій. Не існує єдиної кредитної політики для всіх банків. Коженбанк формує свою власну кредитну політику, враховуючи економічні,політичні, географічні, організаційні та інші фактори, щовплив на його діяльність. Вважається, що ризики банку підвищуються, якщо вінне має своєї кредитної політики; якщо він її має, але не довів довідома всіх виконавців, якщо він має суперечливу або неконкретнеполітику.

  Кредитна політика в частині СТРАТЕГІЇ вбирає в себе пріоритети,принципи та змістовні цілі конкретного банку на кредитному ринку, а вчастини ТАКТИКИ - фінансовий та інший інструментарій, який використовується данимибанком для реалізації його цілей при здійсненні кредитного процесу.
  Таким чином, кредитна політика створює необхідні загальні передумовиефективної роботи персоналу кредитного підрозділу банку (розумінняпріоритетів, цілей, інструментів, методів організації кредитних угод),об'єднує і організує зусилля персоналу, зменшує ймовірність помилок іприйняття нераціональних рішень.

  У закордонній банківській практиці формування кредитної політикивключає, по-перше, визначення стратегії, яка затверджується радою директорів
  (правлінням), по-друге, розробку докладного керівництва по здійсненнюкредитних операцій, покликаного забезпечити реалізацію стратегічнихнапрямів діяльності банку в даній сфері. Підготовкою такогокерівництва звичайно займається спеціальний підрозділ, до чиїхфункціональні обов'язки входить також контроль за виконанням вимогданого документа. Керівництво є конфіденційним документом і навітьусередині банку доводиться до відома лише тих службовців, які беруть участь укредитному процесі.

  Для прийняття банком рішень на вибір власних цілей у сферікредитування важливе значення мають: а) постановка спільних цілей діяльності банку на майбутній період,зокрема щодо прибутковості і ліквідності, б) адекватний аналізкредитного ринку (попиту і пропозиції кредитних послуг), включаючи відносиницентралізованих кредитних ресурсів до загальної маси кредитних вкладень покраїні в цілому або регіону, в) ясність перспектив розвитку ресурсної бази банку, г) вірна оцінка якості свого кредитного портфеля, д) облік динаміки рівня кваліфікації персоналу.

  Існує ряд принципів організації кредитного процесу:

  1. Принципи взаємовідносин з клієнтами. Мається на увазі перш за всеяка придатна для даного банку курс або на довгостроковий, або наразові кредитні угоди з клієнтами. Банки, що думають про перспективу,прагнуть до встановлення довгострокових зв'язків, які дозволяють на основідоброго знання клієнта оперативно вирішувати виникаючі питання. Одночаснотакий підхід передбачає підвищення якості обслуговування клієнтів, знанняі задоволення їх запитів, розвиток комплексного обслуговування.

  2. Пріоритети, яких дотримується банк у кредитній справі. Вони можутьстосуватися як призначення і видів видаваних позик, так і форм забезпечення їхзворотності.

  3. Система моральних цінностей, яких повинні дотримуватисяучасники кредитних операцій. Це такі цінності, як чесність,порядність, відвертість з обох сторін.

  Керівництво по кредитній політиці, що регламентують всі аспекти роботибанку на кредитному ринку, концентрує в собі весь накопичений банкомінструктивні і методичний матеріал з організації кредитного процесу.
  Воно повинне містити наступні основні розділи: а) функціональні ланки, що беруть участь в кредитному процесі, і їхповноваження, б) порядок вирішення позики, в) інструкції з організації кредитування, г) методичні вказівки з аналізу кредитоспроможності клієнтів,

  д) методичні вказівки з аналізу кредитного портфеля, е) методичні вказівки з аналізу виконання кредитних договорів.

  Метою дипломної роботи є вивчення методів кредитуванняфізичних осіб і порядку його погашення, а також вивчення попиту населенняу кредитах.

  Розділ 1. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

  1.1. Поняття кредитного договору

  У процесі господарської діяльності з-за тимчасової нестачівласних коштів у громадян виникає потреба залучення позиковихкоштів для покриття поточних витрат або для капітальних вкладень. Одним зосновних шляхів задоволення потреб у коштах єодержання їх за кредитним договором. За кредитним договором банк зобов'язуєтьсянадати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах,передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути суму і сплатитивідсотки на неї.

  Основним джерелом залучення грошових коштів громадянами іорганізаціями є банківське кредитування. Банки є посередникамина ринку капіталу. Вони залучають тимчасово вільні грошові коштиодних осіб і надають їх іншим особам, що мають потребу в позикових коштах.
  Стосунки банків з клієнтами регулюються кредитним договором.

  Правове регулювання відносин за кредитним договором здійснюється
  Цивільним кодексом РФ (частини 1 і 2), законодавчими актами Російської
  Федерації, наказами Банку Росії та ін З введенням в дію частин 1 (з
  01.01.95 р.) і 2 (з 01.03.96 р.) Цивільного кодексу Російської Федераціїрегулювання кредитних відносин було виділено як самостійноїрізновиди договору позики. Передбачено, що до відносин за кредитнимдоговором застосовуються правила, передбачені положеннями про договірпозики, якщо інше не передбачено правилами про кредит у Цивільному кодексіі не випливає із суті кредитного договору.

  Визначення кредитного договору подано в ст. 819 Цивільного кодексу
  Російської Федерації. Кредитний договір є угода, за якою банкабо інша кредитна організація зобов'язується надати грошові коштипозичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальникзобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки на неї.

  Відносини за кредитним договором регулюються параграфом 2 глави 2
  Цивільного кодексу РФ, а також пункту 1 цієї глави, норми якогоприсвячені договором позики, так як договір позики є кредитною угодою.
  Крім цього кредитного відносини регулюються і самим кредитним договором.

  Кредитний договір вважається укладеним з моменту передачі грошейпозичальникові, якщо сторона за договором не обумовили подання кредитунастанням будь-яких інших умов. У цьому випадку дуже важливо, щоб удоговорі було вказано на те, що мається на увазі під «моментом передачігрошей », оскільки саме з цього моменту в сторін виникають певніправа та обов'язки за даним кредитним договором. Місцем ув'язненнякредитного договору є місце проживання громадянина або місцезнаходження банку, який запропонував укласти такий договір.

  Грошові кошти вважаються врученими позичальникові з моменту фактичногонадходження у володіння позичальника в місці укладання договору.

  Так, у випадку якщо кредит видається фізичній особі дляспоживчих потреб, то грошові кошти повинні бути вручені готівкою вмісце його проживання. У договорі з фізичною особою може бутипередбачено і отримання грошей в безготівковому порядку, тобто з моментунадходження грошей на вказаний громадянином рахунок у банку.

  Банки чи інша кредитна організація повинні за характером своєїдіяльності надати грошові кошти в кредит кожному, хто до нихзвернеться за дотримання ним вимог банку.

  Кредитний договір повинен бути укладений у письмовій формі.
  Недотримання письмової форми тягне його недійсність.

  На практиці кредитні відносини оформляються банком і клієнтом шляхомпідписання єдиного документа - кредитної угоди.

  Особливістю кредитних правовідносин є забезпеченість кредиту.
  Як своєчасного повернення кредиту банки приймають заставу,порука і т.д.

  Останнім часом певного поширення отримало кредитуванняфізичних осіб під заставу придбаної ними дорогої техніки меблів,автомобілів і т.д.

  Кредитний договір вважається укладеним за дотримання двох умов:перша - дотримання його форми і друге - досягнення по всіх йогоістотних умов.

  При цьому істотними є наступні умови:

  - про предмет договору,

  - отримання відсотків за кредитним договором,

  - всі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторіннаполягали на нотаріальне посвідчення кредитного договору, хоча зазакону цього не потрібно.

  Недотримання цих умов тягне за собою ознаки договорунеукладеним.

  Кожен банк повинен мати чітку та детально пророблену програмурозвитку кредитних операцій, в якій формуються цілі, принципи та умовивидачі кредитів різним категоріям позичальників (граничні розміри позик,вимоги до забезпечення та погашення і т.д.) При видачі позичок фізичнимособам Ощадбанк Російської Федерації керується «Правилами кредитуванняфізичних осіб Ощадбанком Росії та його філіями »(редакція 3) від 30 травня
  2003 року № 229-3-р. Банк - кредитор ретельно вивчає всі представляютьсяпозичальником документів (заявку клієнта, вивчити кредитну історію клієнта --позичальника, провести аналіз щодо питання наявності або відсутності заборгованостіза зобов'язаннями клієнта - позичальника, перевірити наявність і якістьзабезпечення (застава, поручительство тощо). Важливим етапом ухід підготовки до підписання кредитного договору є оцінкакредитоспроможності клієнта - позичальника та ризику, пов'язаного з видачеюкредиту.

  При вирішенні питання про доцільність надання кредитних коштівпозичальникові свій висновок з цього питання повинні представити фахівцінаступних напрямків: кредитний інспектор, юрист, інспектор службиекономічної безпеки, економіст. Виходячи з цього, кредитний комітетбанку приймає відповідне рішення про можливість або неможливістьнадання позичальнику кредиту. У разі позитивного рішення, позичальниковіпро це повідомляється і потім сторони приступають до оформлення кредитногодоговору.

  Оформлення кредитного договору здійснюється шляхом укладення міжбанком і його клієнтом відповідного договору, що відповідає вимогам
  Цивільного кодексу Російської Федерації і містить основні умовинадання та погашення розміщених банком коштівщоквартально.

  1.2. Предмет кредитного договору

  Предметом кредитного договору є грошові кошти, якінадаються позичальнику з умовою їх повернення та сплати відсотків нацю суму.

  Кредитний договір, як зазначалося раніше, є оплатним. Разом зтим, необхідно відзначити, що нарахування відсотків на надаванупозичальникові суму грошових коштів за кредитним договором починаєпроводитися не з моменту укладення кредитного договору між сторонами,а з моменту надходження кредитних коштів на рахунок позичальника, тобтовідсотки виплачуються за час реального користування кредитними сумами
  (ст. 819 ГК РФ частина друга).

  Що стосується розміру кредиту, забезпечення умов погашення та іншихумов, то вони визначаються сторонами в договорі. Грошові коштивиражаються в рублях, тому що рубль є законним платіжним засобом,обов'язковим до прийому на всій території Російської Федерації (ст. 140, 317
  ГК РФ частина перша). У зв'язку з цим предметом кредитного договору єоб'єкти цивільних прав, які можуть вільно відчужуватися або переходитивід однієї особи до іншої в порядку правонаступництва (успадкування) абоіншим способом.

  Специфікою кредитного договору є його предмет, якийрегулює відносини тільки за грошовим зобов'язанням. Якщо предметомдоговору є не гроші, а речі, то до таких договорах застосовуєтьсяспеціальне законодавство.

  1.3. Сторони кредитного договору

  Основною особливістю кредитного договору є його суб'єктнийсклад: з одного боку такого договору обов'язково виступає банк або іншакредитна організація, що має відповідну ліцензію. У нашому випадку -
  Ощадний банк Російської Федерації.

  Ощадний банк РФ має ряд специфічних рис: залученняу внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщеннязазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення,платності, терміновості, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних таюридичних осіб. В установчих документах банку обов'язково має бутивказівка на перелік здійснюваних банком послуг (ст. 52 ГК РФ частинаперше, ст.ст. 5, 10 ФЗ «Про банк і банківську діяльність »).

  У законі боку кредитного договору чітко позначені. Це банк абоінша кредитна організація, що має ліцензію Банку оссіі і позичальники Росіїі позичальник, який одержує грошові кошти для підприємницьких абоспоживчих цілей. Ця обставина є відмінною рисоюкредитного договору від інших договорів цивільно-правового значення.

  1.4. Права та обов'язки сторін за кредитним договором

  За кредитним договором одна сторона (банк або інша кредитнаорганізація), зобов'язується надати грошові кошти (кредит),називається кредитором, а сторона (громадянин або юридична особа),обязующа?? ся повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки нанеї, - позичальником - ст. 819 ГК РФ частина друга. Кредитний договір єдвостороннім, оскільки обов'язки виникають не тільки у позичальника (поверненняотриманої позики і сплата відсотків на неї), а й у кредитора
  (надання грошових коштів у розмірі та на умовах, передбаченихдоговором).

  Порушення обов'язків, передбачених для сторін за кредитнимдоговором, тягне за собою відповідальність як кредитора, так і позичальника у формівідшкодування збитків, а тому в кредитному договорі обов'язково необхіднопрописати всі права та обов'язки сторін, і перш за все кредитний договірповинен в себе включати умови про суму кредиту, об'єкти кредитування,термін повернення кредиту, відсотку, застава та ін.

  За кредитним договором позичальник зобов'язується повернути отриманугрошову суму і сплатити відсотки на неї, тобто розмір відсотків закредитним договором, порядок їх сплати, строки є істотнимиумовами. Це означає, що якщо ці умови не визначені в кредитномудоговорі, то кредитний договір може бути визнаний недійсним.

  Кредитний договір завжди є оплатним. Тому позичальник зобов'язанийза договором сплатити відсотки. Як правило, ці відсотки включають в себеставку рефінансування Банку Росії (вартість кредитного ресурсу)та винагорода самого кредитора (банківську маржу). При цьому банк немає право в односторонньому порядку змінити відсотки, за винятком випадків,передбачених федеральним законом або договором. Порядок сплати відсотківзалежить від терміну договору і фіксується в ньому. Як правило, позичальник повиненсплачувати відсотки по кредиту щомісяця.

  Позичальник за кредитним договором зобов'язаний дотримуватися цільове використанняотриманих за кредитом грошових коштів. При порушенні позичальником цьогоумови кредитного договору банк має право вимагати від позичальника достроковогоповернення кредиту та сплати належних відсотків, якщо інше непередбачено договором.

  У випадку, якщо відповідно до умов договору застави, що надається вяк забезпечення за кредитом, заставне майно залишається узаставодавця (позичальника), останній зобов'язаний:

  - негайно повідомити іншу сторону про виникнення загрози втрати абопошкодження заставленого майна.

  Наявність і збереження закладеного за кредитом майна перевіряєтьсябанком відповідно до умов договору.

  При невиконанні позичальником передбачених кредитним договоромобов'язків щодо забезпечення повернення суми кредиту, а також при втратізабезпечення або погіршення його умов за зобов'язаннями, за якіпозикодавець не несе відповідальності, банк має право вимагати у позичальникасплати належних відсотків, якщо інше не передбачено договором (ст.
  813 ГК РФ частина друга). Відсутність жорсткого контролю над витрачаннямкредитних коштів в кінцевому підсумку призводить до неповернення кредиту.

  Згідно умов кредитного договору, банк зобов'язаний надатипозичальникові грошові кошти в розмірі, в строк і на умовах, передбаченихдоговором. У банку є право відмовитися від видачі кредиту за наявностіінформації про те, що кредит не буде повернуто у передбачений термін.

  «Як правило, в банківській практиці встановлено, що клієнт відповідаєза цільове використання наданої суми кредиту. У разі порушенняпозичальником цієї вимоги банк має право вимагати повернення достроково сумикредиту та сплати належних відсотків, якщо інше не передбаченодоговором ».*

  Сторони у разі невиконання взятих на себе зобов'язань покредитним договором несе відповідальність згідно з вимогами цивільногозаконодавства. На думку доктора юридичних наук, професора Суханова
  Е. А. як основної форми відповідальності за кредитнимизобов'язаннями є додатковою санкцією. Кредитор має право вимагати
  ______________________< br>* Агарков М.М. Основи банківського права М., 1994, с.85відшкодування збитків, завданих йому у всіх випадках, на відміну віднеустойки. Поняття «збиток» містить у собі як реальні збитки таупущену вигоду. Принцип повного відшкодування збитків діє,якщо інше не передбачено законодавством. Що стосується неустойки, то вкредитному договорі передбачено нарахування підвищених відсотків, що засуті і є неустойкою .*

  Особливу увагу при вивченні питання відповідальності сторін закредитним договором необхідно приділити наслідків прострочення боржникомвиконання грошового зобов'язання. Відповідальність сторін у разіневиконання зобов'язань за кредитним договором може бути покладена якна позичальника, так і на кредитора.

  «Згідно ст. 395 ГК РФ частина перша, в разі невиконання абопрострочення виконання грошового зобов'язання, в силу якого на боржникапокладається обов'язок сплатити гроші, підлягають сплаті відсотки на сумуцих коштів. При розрахунку належних до сплати річних відсотків за ставкоюрефінансування Банку Росії число днів у році приймається рівнимвідповідно 360 і 30 днів у місяці, якщо інше не встановлено угодоюсторін. Відсотки починаються до моменту фактичного виконання грошовогозобов'язання, відповідно до умов про порядок платежів та форми розрахунків іположень ст. 316 ГК РФ частина перша про місце виконання грошовогозобов'язання. При стягненні суми боргу в судовому порядку і привідсутності в договорі угоди про розмір відсотків, суд сам має правовизначити розмір облікової ставки банківського відсотка,яку треба застосовувати. Крім цього, кредитор має право звернутися доарбітражного суду з заявою про порушення провадження у справі пронеспроможності позичальника. До майнової відповідальності заневиконання своїхобов'язків може бути притягнутий і кредитор.

  ______________________< br>* Суханов Е.А. Правове регулювання банківської діяльності М., 1997.с.83

  Наприклад, у випадку невмотивованого відмови від надання кредиту,надання кредиту в меншій сумі, або з порушенням строків ».*

  Таким чином, при укладенні кредитного договору слід ретельновивчити викладені в договорі права та обов'язки сторін для запобігання несприятливих наслідків надалі. Кредитор іпозичальник повинні чітко уявляти для себе наслідки невиконання взятихна себе зобов'язань.

  На жаль, на практиці дуже часто зустрічаються випадки коли якасьнебудь із сторін за договором (як правило позичальник) у разі взятих на себезобов'язань, починає посилатися на непередбачені обставини, нанеуважне вивчення договору, або на складну фінансову обстановку вцілому по країні. Ці аргументи не є переконливими, і в цьому випадку винна сторона повинна нести відповідальність відповіднодо умов кредитного договору. «Згідно з ст. 811 п.1 ЦК України, частинаперше, у випадку неповернення позичальником в строк суми позики, на цю сумупідлягають сплаті відсотки, у порядку та розмірі, передбачених ст. 395 п.1
  ГК РФ частина перша, з дня, коли вона повинна бути повернута, до дня їїповернення кредитору незалежно від сплати відсотків, передбачених ст.
  809 ГК РФ, (частина перша). Проценти, передбачені ст. 395 ГК РФ (частинаперший) за невиконання або прострочення виконання грошового зобов'язання,погашаються після суми основного боргу. Проценти, передбачені ст. 811
  ГК РФ, є мірою цивільно-правової відповідальності і ці відсоткинараховуються на суму кредиторської заборгованості без урахування нарахованих надень повернення відсотків за користування позиковими коштами.

  _____________________________< br>* Агарков М.М. Основи банківського права М., 1994. с.57

  Розділ 2. ПОРЯДОК КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  ВИКОНАННЯ зобов'язань за Кредитним договором

  2.1. Послуги ощадбанку і види надаваних кредитів

  Додатковий офіс (універсального) № 4451/031 Балезінского відділенняє єдиним відділенням ощадбанку, який обслуговує населення
  Кезского району Удмуртської Республіки.

  Послуги банку, що надаються фізичним особам:

  1. Операції по вкладах у валюті Російської Федерації та іноземнійвалюті:

  - відкриття рахунку по внеску;

  - прийом готівки у внесок;

  - нарахування коштів на рахунок по вкладу;

  - видача (списання) грошових коштів з рахунку по вкладу;

  - оформлення доручення по внеску;

  - оформлення (зміна, скасування) заповідального розпорядження по вкладу; < p> - видача довідки по рахунку.

  В даний час 13 тисяч вкладників.

  2. Грошові перекази у валюті Російської Федерації, в іноземнійвалюті.

  3. Розрахунково-касове обслуговування:

  - операції в рублях: а) видача розрахункового чека Ощадбанку Росії; б) прийом і перерахування платежів; в) прийом комунальних та інших платежів на користь юридичнихосіб, включаючи кредитні організації та інші;

  - операції в іноземній валюті: а) купівля та продаж іноземної валюти; б) обмін (конверсія) та інші.

  1. Операції з цінними паперами і депозитарні послуги.

  2. Операції з кредитування.

  Болісний питання «де взяти кошти» - для здійснення тієї чиіншої ідеї, що відвідала як пересічного громадянина, так і керівниківрізних підприємств і організацій - з легкістю дозволяється при зверненнідо послуг кредитування.

  Установи Ощадного Банку РФ надають різні видикредитування для населення. Найбільш поширеним видом кредитуванняє кредит на невідкладні потреби, під поручительство громадян РФ. Термінкредитування до 5 років. Процентна ставка - 19%.

  На придбання, будівництво та реконструкцію об'єктів нерухомостіможна оформити кредит терміном до 15 років. Процентна ставка - 18%.
  Максимальний розмір кредиту не може перевищувати 70% вартості об'єктанерухомості (купівельної або кошторисної) і видається за умови обов'язковоговкладення позичальником власних коштів у розмірі не менше 30% вартостіоб'єкта. Сума кредиту видається частинами, після надання рахунку навикористану частину кредиту.

  Багато хто зацікавлені у придбанні побутової техніки, меблів абоавтомобіля на максимально вигідних для себе умовах. Сбербанк Росіїпропонує такий вид кредитування, як «пов'язане кредитування», якездійснюється на підставі укладання договорів про співпрацю між
  Банком та підприємствами торгівлі. Договори про співробітництво з цього видукредитування укладені з багатьма організаціями в м. Іжевську, м. Глазова,м. можга, п. Гра і т.д. Автомобіль, наприклад, можна придбати швидко іпросто, звернувшись до будь-яку з фірм м. Іжевська, оформивши кредит через
  Ощадбанк, під заставу автомобіля, що купується, на строк до 5 років. Умовиотримання даного виду кредиту є найбільш вигідними: це і найкоротшітерміни оформлення, і мінімальна кількість поручителів і нижчапроцентна ставка - 18,5%.

  Працівникам найбільш успішно працюючих підприємств Сбербанк Росіїпропонує скористатися «Корпоративним кредитом», під поручительствоцих підприємств. Кредитування здійснюється на підставі договору проспівробітництво. Укласти договір про співробітництво між Банком іпідприємством можна за умови, якщо підприємство знаходиться на розрахунково -касове обслуговування в Банку, має стійке фінансове становище.
  Рішення про те, кому можна надати такий кредит залишається закерівництвом підприємства, а також обумовлюється надається сума,яка не залежить від платоспроможності позичальника. Процентна ставка - 15 -
  16%. Термін кредитування від 1 року до 3 років.

  Якщо вам необхідно оплатити послуги з установки телефону іпідключення до абонентської мережі, а також придбати і підключити мобільнийтелефон, у цьому випадку ви можете скористатися кредитом «Народнийтелефон ». Сума кредиту визначається на підставі оцінкиплатоспроможності позичальника або сукупного доходу позичальника та членів йогосім'ї (з одного місця роботи). Надається кредит безготівковим шляхом, тоє перерахуванням суми на розрахунковий рахунок оператора зв'язку. Процентнаставка - 19%, термін кредитування до 5 років.

  Для оплати денного навчання в середніх і вищих навчальнихосвітніх закладах Ощадбанк Росії пропонує скористатися
  «Освітнім кредитом». Ліміт кредитування залежить відплатоспроможності законного представника учня (наприклад, батьки,усиновлювачі, піклувальники тощо), не може перевищувати 70% від вартостінавчання за повний період навчання, або сукупного доходу законнихпредставників учня. Оформляється кредит для учня успішно здалавступні іспити, чи студента, вже навчається в навчальному закладіна комерційній основі, у віці від 14 років. Сума кредиту перераховуєтьсячастинами на розрахунковий рахунок навчального закладу в міру потреби. Процентнаставка - 19%, термін кредитування до 10 років, моженадавати пільговий період до 5 років, тобто з погашенням тількивідсотків, без погашення основного боргу.

  Якщо ви маєте в своєму розпорядженні цінними паперами, але не маєте коштів,які вам дуже необхідні в даний момент, то ви можете оформити кредитв Ощадбанку скориставшись «Експрес-видачею», під заставу цінних паперів,строком до 6 місяців. Експрес-кредитування має ряд переваг:

  - не вимагається підтвердження платоспроможності,

  - не потрібні поручителі,

  - сума кредиту залежить від оцінки вартості цінних паперів,

  - погашення кредиту можна проводити одноразово разом з відсотками

  - в кінці строку, або частинами,

  - тариф за обслуговування кредитного рахунку не стягується,

  - низька відсоткова ставка - 17%.

  Для підприємців що здійснюють свою діяльність без утворенняюридичної особи також надаються вище перераховані видикредитування як фізичним особам. Сума кредиту залежить від середньомісячногодоходу, визначеного згідно з фінансово-бухгалтерських документів. Кредитнадається за фінансово-стійке положення, за наявності забезпеченняу вигляді поруки фізичних осіб, транспортних засобів, об'єктівнерухомості.

  Ощадбанк відкриває новий вид кредиту - «Молода сім'я» - кредит напридбання, будівництво об'єктів нерухомості.

  Кредити «Молода сім'я» надаються фізичним особам - громадянам
  Російської Федерації віком від 18 років, які перебувають у шлюбі, за умови,що один з подружжя не досяг 30-річного віку, або сім'ї з однимбатьками і дітьми.

  Відмінності цього кредиту від надаваних у той час кредитів напридбання, будівництво, реконструкцію та ремонт об'єктів нерухомостіполягають у наступному.

  По-перше, при розрахунку максимальної суми кредиту може враховуватисясукупний доход не тільки подружжя, як звичайно, а й батьків молодоїсім'ї, що значно впливає на підсумкову суму кредиту.

  По-друге, якщо в родині є дитина, то максимальний розмір кредиту
  «Молода сім'я» складає 90 відсотків купівельної вартості об'єктанерухомості, для сім'ї без дітей - 70 відсотків, як і раніше.

  По-третє, за бажанням позичальника можуть бути надані відстрочки впогашення основного боргу як при народженні дитини на період до трьох років,так і на період будівництва об'єкта нерухомості до 2 років. Кредитнадається на строк до 15 років, під поруку фізичних осіб.

  Також Додатковий офіс (універсальний філія) № 4451/031
  Балезінского відділення Ощадбанку Росії пропонує населенню кредити напридбання, будівництво та реконструкцію об'єктів нерухомості під 18%річних терміном до 15 років. Максимальний розмір кредиту не може перевищувати
  70% вартості об'єкта нерухомості (купівельної або кошторисної) і видається заумови обов'язкового вкладення позичальником власних коштів у розмірі неменше 30% вартості об'єкта. Сума кредиту видається частинами, післянадання рахунку на використану частину кредиту.

  В даний час в Додатковій офісі (універсального) № 4451/031
  Балезінского відділення Ощадбанку налічується більше 5 тисяч кредиторів --фізичних осіб. Загальна сума виданих кредитів більше 29 млн. рублів.

  Найбільшою популярністю користується кредит на невідкладні потреби.

  2.2. Умови кредитування фізичних осіб

  «Правила кредитування фізичних осіб Ощадбанком Росії і йогофіліями »від 30.05.2003 р. № 229-3-р є основним нормативнимдокументом Ощадбанку Росії з кредитування фізичних осіб.

  Правила визначають загальний порядок кредитування.

  Особливості надання окремих видів кредитів, оформленнякредитної документації, об'єктів, умов і термінів кредитуваннявстановлюються додатково нормативними документами Ощадбанку Росоці речі.

  Кредитування фізичних осіб здійснюється центральним апаратом,філіями (територіальними банками, відділеннями) та додатковими офісами
  Ощадбанку Росії у валюті Російської Федерації та іноземній валюті.

  Кредитування фізичних осіб на умовах, відмінних від умов,передбаченими Правилами, можливе лише за рішенням Кредитного комітету
  Ощадбанку Росії.

  У територіальному банку ведеться єдина база даних про позичальників інаданих територіальним банком і відділеннями, організаційнопідлеглими територіальним банку, кредити за формою та в обсягах,затверджених Кредитним комітетом територіального банку.

  Основні терміни:

  Аннунтетние платежі по кредиту - щомісячні платежі по кредиту,рівні протягом усього терміну погашення кредиту і, що включають в себенараховані на день внесення платежу відсотки за кредитом і платіж поосновного боргу.

  Банк - центральний апарат Ощадбанку Росії, філії Ощадбанку Росії
  (територіальні банки, відділення), додаткові офіси.

  Вигодонабувач - отримувач страхової суми за договоромстрахування.

  Диференційовані платежі по кредиту - щомісячні платежі покредиту, що складаються з фіксованої суми основного боргу і нарахованих надень внесення платежу відсотки по кредиту.

  Додаткове забезпечення - забезпечення повернення кредиту, якеприймається Банком додатково до основного забезпечення і розмір якогоБанком не враховується при розрахунку суми кредиту.

  Позичальник - фізична особа, що уклала з Банком кредитний договір,або подати в Банк пакет документів на отримання кредиту.

  Заставодавець - позичальник, або третя особа (фізична, юридична),є власником заставленого майна, або що є на ньогоправо господарського відання.

  Кредитующие підрозділ - підрозділ Банку, на яку покладенофункції кредитування фізичних осіб.

  Кредитний договір - кредитний договір, договір про відкриттяневідновлювальної кредитної лінії.

  Кредитні документи - кредитний договір, договір про відкриттяневідновлювальної кредитної лінії, термінове зобов'язання і документи,якими оформлено забезпечення за кредитом (договір поручительства, застави,страхування тощо)

  Кредитний комітет Банку - комітет з надання кредитівфізичним особам, створений у кредитах підрозділі центральногоапарату Ощадбанку Росії; Комітет з активно-пасивних операціях відділень
  Ощадбанку Росії м. Москви; Кредитний комітет у територіальних банках
  (або в кредитах підрозділі територіального банку), у відділеннях,організаційно підпорядкованих територіальним банкам, а також удодаткових офісах (відділень Ощадбанку Росії м. Москви,територіальних банків і відділень, організаційно підлеглихтериторіальним банкам).

  Кредитний комітет Ощадбанку Росії - Комітет Ощадбанку Росії понадання кредитів та інвестицій.

  Нерухоме майно, яке задовольняє вимогам чинногозакон

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !